Mediafokus Afghanistan

När man plöjer dagens tidningsskörd hittar man en hel rad artiklar om det svenska deltagandet i Afghanistan.

DN bjuder på några artiklar, bl a det moderna sociala livet i Försvarsmakten, chefsskapet våndor, oron för de anhöriga och ett välregisserat bildspel från Kullen.

I Expressen fortsätter Terese Christiansson sitt föredömliga rapporterande från Afghanistan. Härom dagen fokuserade man på utrustningsbristen (försenad upphandling av kroppsskydd och sedan bristen på funktionella stridsvästar, där soldaterna idag köper egna istället för att använda reglementerad, undermålig materiel). Idag avhandlas problemet att motståndarsidan gärna koncentrerar sin eld mot sjukvårdsfordonen, vilket den uppmärksamme tidigare kunnat uttyda i rapporteringen.
I SvD skriver Johanne Hildebrandt återigen på ett mycket träffande sätt om hur underdimensionerat det svenska förbandet är.

"Snart kommer de [FS19 /Wiseman] att avlösas av FS20 som är en pluton mindre, och som därmed får det ännu jobbigare. Fast de har å sin sida utökat antalet pressofficerare från en till två. Media anses kanske viktigare än resultatet på marken.

Det är också svårt att förstå logiken i antalet soldater. Till Kosovo skickades 900 soldater, i Afghanistan anses 530 räcka, trots att det svenska ansvarsområdet är tio gånger så stort.

Av dessa soldater är 260 ”kängor på marken”, medan resten arbetar i staben, dimensionerad för en brigad. Eftersom alla åker hem på ledighet med jämna mellanrum innebär det i praktiken att drygt tvåhundra svenskar ska täcka ett område stort som Norrbotten. Det säger sig själv att det är omöjligt."

Till saken hör att Försvarsmakten sedan länge ansökt om att få utöka personalramen för att få in mer verkansförband, men detta har mött starkt politiskt motstånd. Raljant kan man säga att politiskt är huvudsaken att det finns svensk närvaro, inte vad som uträttas.


I veckan kommer regeringen att lägga fram den proposition som ska avgöra framtiden för den svenska militära Afghanistaninsatsen. Oddsen talar för att den är full av eftergifter för de rödgrönas urdragningskrav.

9 kommentarer:

Anonym sa...
31 oktober 2010 20:41  

Jag tror inte politikerna i första hand är intresserade av att få effekt i Afghanistan. Det handlar om att visa internationellt att vi vill vara med.

Anonym sa...
1 november 2010 11:14  

Wiseman, skulle du kunna ta fram en flygbild över ansvarsområdet från Goggle, ett utsnitt över Mazar-i-Sharif med exempel på ytan en svensk camp tar i detta gytter.

Då blir det väldigt grafiskt vilken enorm uppgift denna lilla styrka har...

Anonym sa...
1 november 2010 13:50  

Nu verkar den bortre parentesen, för vårt militära uppdrag i Afg, bli 2014. Redan nästa år ska minskningen av trupp börja i Afg.

Politiskt verkar man inte ha förstått innebörden av att "vi har klockor och de har tiden".

Nu börjar den verkliga utmaningen för FM. Hoppas någon förstår detta!
Nu gäller det att snabbt hänga på nästa trend. Nästa gång kanske vi kan vara färdiga för missionen innan de andra förbereder för hemfärd.

Vi har haft nio år på oss attt få vårt lilla bidrag i Afg att fungera.
Nu ska vi på samma tid, fram till 2020, få hela försvarsmakten att fungera i IO 14! Kommer detta att gå??

Här på teatern betyder det, nya roller, andra kulisser, ändrade scenkläder och helt ny repertoar. Dessutom behövs det betydligt fler sjungande dansare. Nu har vi bara ett fåtal som kan gå och prata samtidigt.

Teaterdirektören.

Micke sa...
1 november 2010 17:50  

"Raljant kan man säga att politiskt är huvudsaken att det finns svensk närvaro, inte vad som uträttas."

Precis som det är huvudsaken att 1% av BNP går till bistånd. Vad som uträttas för dessa bistånd är oviktigt, huvudsaken är att det skänks pengar och då blir resultaten därefter.

Anonym sa...
1 november 2010 23:45  

Just precis. Konkret effekt i termer av att skapa ett snällt och lugnt och demokratiskt Afghanistan finns inte på bordet. Konkret effekt i termer av att jobba som en duktig kugge i NATO-maskineriet däremot, det finns på bordet. I de termerna spelar det mindre roll om det är 900 eller 560 man där. Faktum är att det faktiskt ger mer effekt med en ökning från en till två pressofficerare eftersom man då kanske kan göra reklam för sig bättre.

Huginn og Muninn sa...
2 november 2010 09:51  

Medias intresse är som en flyttfågel. De försvinner fort efter sommaren.

Försvarsmakten med Lagersten, Du WW, Johanne Hildebrand på AB och även Tolgfors m.fl. har lyckats nå allmänhetens intresse i Afghanistanfrågan . Dessutom föds detta intresse just nu av splittringen inom det Röd-Gröna.(s) och (mp) skall ha beröm för att ha skapat en bred politisk förankring.

Det viktigaste som aktörerna uppnått är ju ett massivt STÖD för VÅRA SOLDATER. Detta kommer även Försvarsmakten tillgodo och stärker ett svagt varumärke. Men medias intresse flyttas snabbt.

Kvar är i alla fall Afghanistanproblematiken vilken inte löses med militära medel eller biståndsmedel. Det finns hur mycket biståndspengar som helst enligt Sv. Afghanistankommittén. Problemet är ju ”kostnaderna” på vägen dvs. den afghanska statens korruption. Ingen nation kan byggas utan en politisk sund organisation. Så länge den näst största inkomstkällan för landet är narkotika kommer ingen fred kunna skapas ej heller någon stat.

Det borde nu vara dags att flytta svenska allmänhetens fokus från de militära insatserna till de politiska. Det är nog dags för UD att agera mer kraftfullt. Carl Bildt har ju de nödvändiga kontakterna. Genom kraftfullt politiskt engagemang med åtgärder kan det skapas möjligheter att få hem trupperna.

Anonym sa...
4 november 2010 15:28  

Äntligen kan det skymtas en liten tendens till tidsaxel för hemtagning av våra soldater även om den är vag. Närvaron med militär personal i Afghanistan måste avslutas så snart som möjligt och definitivt senast 2014. Tidpunkten för överföring av ansvaret till världens mest inkompetenta och korrupta polis och militär saknar i praktiken betydelse då ingen förändring skönjes inom överskådlig tid och vi varken kan eller bör stanna i landet. Desto längre utländska förband är kvar desto hårdare blir motståndet. Läs W Agrell´s artikel i DN som bekräftar tesen. Focus i operationen för HELA ISAF bör nu övergå till att ta bort basen för den illegala ekonomin dvs fysiskt förstöra ALL opiumodling oavsett konsekvenser. Det skulle drastiskt förändra villkoren för krigsherrar och talibaner.

profanum_vulgus sa...
5 november 2010 08:29  

Det handlar om syftet. Syftet med krigsinsatsen är att smeka USA ömt där bak, det är inte att "vinna" (vilket man dessutom vägrar att definiera för att kunna kalla vilken förlust som helst för en seger) som är syftet.

Dessutom kostar det pengar, för kostnaden av EN svenska soldat i Afghanistan under ett år kunde man få 500 Afghanska lärare. Vilket ju hade gett bättre effekt på "frihet och demokrati" i Afghanistan än 2 000 soldater.

Daniel sa...
6 november 2010 18:36  

Undergången-textning med anledning av "pilotupproret".

http://www.veoh.com/browse/videos/category/comedy/watch/v20406219SGYpAA32

Tack för en bra blogg!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade