Centern hör bön

Sedan starten har frågan om skattebefrielse för personal på svenska militära insatser drivits på WW.

För den enskilde soldaten, officeren eller civilanställde skulle en skattebefrielse då man är iväg på skarpa insatser innebära en kraftig förstärkning av den ekonomiska ersättningen, medan det skulle innebära en ringa skatteintäktsförlust för staten. Det skulle samtidigt också vara ett tydligt tecken på statens uppskattning för den enskildes insatser i rikets tjänst.

Ett av de vanligare motargumenten har varit att det inte finns några former för att lösa sådant i Sverige. Ett ytterst märkligt argument i och med att svenska FN-anställda i bl a New York sedan länge är skattebefriade.

Intäktsbortfallet för staten skulle inte bli så stort eftersom det handlar om ca 1000 personer per år, medan dessa pengar som sagt skulle betyda väldigt mycket för de berörda individerna.

Det senaste året har allt fler börjat argumentera för en skattebefrielse för insatt personal, bl a har Arméinspektören härom året uttryckt åsikten vid besök i Riksdagen.

Nu verkar det i alla fall som om ett riksdagsparti hör bön, nämligen Centerpartiet. För en dryg vecka sedan lämnade riksdagsledamoten Kerstin Lundgren in en motion om att just skattebefria militär personal på internationella insatser, vilket är mycket glädjande.

Stenen rullar äntligen.

16 kommentarer:

Malin Lindquist sa...
29 oktober 2010 15:40  

SJUKT!
Vem ska då betala Svensk samhällsservice om folk inte betalar skatt? Om folk inte betalar skatt får FM inga pengar. Vem ska betala ev sjukvård om legoknektarna skadas och måste vårdas i Sverige?

Von Kragspegel sa...
29 oktober 2010 17:59  

Helt fel.
Ännu ett förslag som med WW i spetsen som försöker att skapa någon slags hjältegloria över de som frivilligt åkt till kriget. Gärna medalj, men först en rejäl skattesedel ! Ska inte brandkåren också skattebefrias ?
/ Von Kragspegel

Smörjaren sa...
29 oktober 2010 18:41  

Malin, kan du inte hålla till på bilddagboken eller facebook istället!

Anonym sa...
29 oktober 2010 20:14  

Äntligen ett fall framåt i logikens tecken! Självklart så ska inte våra soldater betala skatt i Sverige då de inte är i landet! Skulle någon skadas så får vi andra lojalt bära bördan för att någon utför statens vilja med livet som insats.

Anonym sa...
29 oktober 2010 21:23  

@ Malin Lindqvist

I Afghanistan existerar afghansk samhällsservice - inte svensk! Därav följer att de svenska soldaternas inkomster från tjänstgöringen i Afghanistan inte ska beskattas i Sverige. Deras inkomster i Sverige före och efter tjänstgöringen i Afghanistan ska däremot beskattas i Sverige.

Flygsoldat 113 Bom

- C sa...
30 oktober 2010 00:17  

@Malin Lindquist 15:40: Du var mycket mer saklig och för den delen intressantare "förr". Dina inlägg de senaste veckorna är bara "pubertalt blaj" enligt min mening. Ryck upp dig! Du kan bevisligen bättre om man tittar bakåt på denna blogg!

Skattefrågan är såklart intressant. Det jag själv kan tycka är viktigt att driva är möjligheten till stöd hemma. Ett organiserat stöd till hemmavarande i form av exempelvis snöskottning, byte sommar/vinterdäck, barnpassning etc, etc är idag inte skattemässigt möjligt om man inte är beredd att deklarera detta stöd som en "förmån". Jag är övertygad om (eller hoppas iallafall) att många regementen har ett informellt stöd till anhöriga ändå, men det vore faktiskt rimligt att detta kunde genomföras "vitt"?

Anonym sa...
30 oktober 2010 00:37  

Stöd finns redan enligt nuvarande skattelagstiftning att istället betala skatt i landet i fråga då arbetstiden är längre än 6 månader. Då skattebördan i de flesta insatsländer är betydligt lägre än i Sverige blir effekten inte alls försumbar.

Det kräver givetvis en del i arbete av soldaten, att spatsera ner till det lokala skattekontoret görs inte med lätthet alla gånger.

Det har dock hänt, bland annat i Liberia. Hemkommen till Sverige märker sedan soldaterna att det största hindret inte var att avlägga skatt i landet, utan att få det godkänt av Svenska skatteverket.

I ljuset av svårigheten att genomföra ovanstående bedrift - som ändå har laga stöd - tänker jag att skatteverket kommer hinna tillsätta mången intern arbetsgrupp för att motverka riksdagen i denna fråga.

Men frågan tycker jag är viktig. Utan visioner når man heller inga mål.

Det är bara att fortsätta kämpa

Anonym sa...
30 oktober 2010 01:02  

Det bör då rimligen innebära att även hemvärnssoldaten är skattebefriad både vid skarp beväpnad insats som vid snöskottning av pendeltågsstationer. Skönt, då kanske vi slipper förlora lika mycket inkomst vid dessa tillfällen. Det är fortfarande så att en inhyrd figurant tjänar mer än vad hemvärnssoldaten gör med ersättning enligt räddningstjänstlagen eller med dagpenning. I mitt fall förlorar jag ca 815:- per arbetsdag jag övar eller genomför skarp insats.

En komisk reflektion är att kostnaden för mig för att tjänstgöra en månad är ganska exakt lika stor som månadslönen för en nyanställd soldat. Betyder det att jag är dubbelt så motiverad jämfört med en yrkessoldat, eller bara dubbelt så dum???

Mackan sa...
30 oktober 2010 12:53  

Egentligen är det ointressant om man inför skattebefrielse eller inte, det viktiga är ju att soldater och officerare får bra betalt för sina insatser. Man kan alltså lika gärna höja de skattepliktiga ersättningarna, resultatet blir ju detsamma, mer pengar i plånboken netto.

Ett exempel på hur snett det är idag är att man som anställd tjänar oerhört mycket bättre på att göra 30 dagars övning i Sverige på övningsdygn/VIA-dygn jämfört med en månad i Afghanistan. Jag tar då även med ledigheten i beräkningen, där skillnaden är enorm. 30 dagars övning ger 30 dagar ledigt (30x8h i banken) medan 30 dagar i Affe genererar ca en veckas ledighet.

Man kan tycka att man under skarp insats på andra sidan jordklotet borde få högre kompensation än om man t.ex. sitter bakom en dataskärm i Enköping och bor på logement i 10 dagar.

Istället för dagens I-lön x 1,3 + 8000 borde beloppen ligga runt I-lön x 1,8 + 15000.
Man borde också ha olika missionstillägg beroende på vilken tjänst man har. Det är milsvid skillnad i risk mellan någon som sitter i staben på CNL jämfört med att vara förare på *sätt in valfritt fordon*. Detta ska naturligtvis synas i lönekuvertet. Man kommer alltid att hamna i gråzoner i gränsdragningen mellan olika tjänster men det kan inte bli sämre än det är idag där alla tjänar lika mycket oavsett risk.

Anonym sa...
30 oktober 2010 13:21  

Inget regemnete är så dumma att de stödjer anhöriga med saker som kan klassas som förmån. Ingen chef vill hamna i FPN för den sakens skull.

Att man skulle göra detta från regemente är fel. Ge den enskilde betalt så han/hon kan lösa detta.

Skattefrihet är utmärkt förslag vid internationell förbandsinsats.
För FM får väl knappast höjda anslag.

Om regemente i morgondagens krympande organisation kopplat till numerär av personal tror att de får "råd" att avdela personal för denna uppgift så lycka till...Enl min uppfattning blir detta totalt omöjligt.

Markstridare

Anonym sa...
30 oktober 2010 16:41  

Det är många som gör samhällsinsatser som kan kräva liv. Inte bara soldater i Afghanistan. Var går gränsen för skattebefrielse? Någon påstod att det inte finns den samhällsservice vi betalar skatt för i Afghanistan. Hallå! Händer det något så inte anlitas väl Afghansk service, då är det svenska staten som träder in och de utgifterna bekostas av våra skatter. Soldaterna gör med all sannolikhet ett bra och nyttigt arbete, men det finns många hjältar i vårt samhälle,som inte får samma mediautrymme. Alla behövs!

MarkUS sa...
30 oktober 2010 16:58  

Det handlar inte om att soldater och officerare blir rika genom att sänka skatten eller höja lönen. Det innebär istället att det "bidrag" man idag får istället möjligen kan räknas som en lön. Skälet till varför soldaten lyckas ha lite extra pengar på fickan efter utlandstjänsten är för att han är ung och bor hemma, behöver inte betala för en lägenhet när man är borta. Man köper ingenting när man är bort, inte äns godis eftersom det är dyrt som hel.et.. För officeren som istället behöver fortsätta betala för villan, och sina barn har man inte mycket pengar över när man kommer hem. Ett jobb som faktiskt är 24/7, en hotbild som är 24/7 och ett klimat som är stressfull för även den bäst utbildade, långt från fru och barn tar ganska hårt på kropp och skäl. Vore trevligt om det kompenseras lite. När skall vi få återhämta efter insats utan att behöva ta ut semester? De flesta behöver vila 1-2veckor efter insats. Är det rätt att det görs på semester när man under insats inte har några lediga helger.

Anonym sa...
1 november 2010 15:12  

Till -C och Markstridare.

Jag kanske slår in öppna dörrar men hur är det med Försvarets frivilligorganisationer som Försvarets motorklubb med åtminstone 60 lokalavdelningar och Bilkåren med över 80 lokalavdelningar, de kanske har några aktiva medlemmar som kan hjälpa soldat/officersfamiljer med bilvård och däckbyte? Snöskottning, barnpassning och omvårdnad av fastighet har jag ingen lösning på men grannsamverkan kanske fungerar för några familjer? Det vore bäst om dessa problem kunde lösas "vitt" med utökat husavdrag/högre lön för utlandstjänstgörande men tills det inträffar....
Ni som har varit iväg, hur löste ni detta? Min man är RO och har svarat ja på ÖB-utskicket och vi bor på en f.d regementsort.

CS sa...
2 november 2010 14:59  

@Anonym 15:12

Efter ett flertal utlandstjänster med fru och barn så kan jag i alla fall svara på hur jag har löst det. Genom att min fru har fått säga upp sig och vara hemma. I vissa fall har det gått med deltidsarbete.

Detta innebär med andra ord att som officer är det inte aktuellt att ha en respektive som vill göra egen karriär med det nuvarande systemet. Skilsmässofrekvensen är dessutom skyhög.

I och med den minskade inkomsten från min respektive samt att jag får betala statlig skatt på min högre utlandslön så går vi i slutändan +-0. Därtill försämras min respektives pensionssparande drastiskt. Som om inte tiden ifrån varandra var tillräckligt.

Skattebefrielse på hela eller delar av utlandslönen är ett måste om vi ska ha officerare med familj i Försvarsmakten. Därutöver måste denna gruppen kompenseras ytterligare. Barntillägget är bra men långt ifrån tillräckligt.

Anonym sa...
2 november 2010 16:23  

Till Anonym som kommenterade C och Markstridare

Finns bara en sak pengar. Köp tjänsten själv.
Vem som säljer är inte intressant.

Regemente kan inte gör det, olagligt idag.

Men du peklar på en intressant grej Frivillig rörelsen...VAR är ni i denna fråga ??

Marksstridare

profanum_vulgus sa...
5 november 2010 08:36  

Jag trodde att "Fredssoldaterna" åkte ner på grund av sin starka känsla för Afghanistans folk och sin innerliga tro på att Islamistiska fronten kommer ge Afghanistan frihet och demokrati. Inte handlar det väl om pengar för att genomföra de anglofierade heroismerna?


Flygsoldat 113 Bom:
Ska de då också få samma lön som Afghanska soldater?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade