Inte bra för ryktet (Uppdaterat 13/10 17.50)

Knappt har stormarna kring det nya anställningsavtalet för officerare lagt sig förrän ett 20-tal soldater i NBG:s spaningspluton väljer att sjukskriva sig och "lämna arbetet" i protest mot arbetstidsavtalen, enligt uppgifter i media och forsvarsmakten.se. Enligt Officersförbundet var soldaterna missnöjda med att inte få veta vilka löner som gäller, avsaknad av anställningsbevis och att de därför varken kunde söka bostad eller gå med i a-kassan. Soldaterna utreds nu för ordervägran, enligt Norrbottens-Kuriren. Andra uppgifter talar om för långa arbetsdagar. För en utomstående kan det verka vansinnigt att soldater kan ha för långa arbetsdagar, men det är i jämförelse till ersättningen. Olika ersättning gäller vid normalt arbete och vid övningar av mer tillämpad art, då särskild ersättning ges för det ökade arbetstidsuttaget. Att soldater "lägger ner arbetet" har förmodligen inte förekommit sedan 70-talets vietnamprotester.

Några dagar tidigare meddelades det att ca 80 soldater i NBG inte fick någon lön i september. Orsaken var liksom tidigare gånger problem i införandet av datasystemet PRIO. Problemet har tidigare i höst drabbat nyanställda soldater som fick klara sig på att låna pengar av sina befäl, medan HR-centrum försökte hitta rätt i listorna.


Ovanstående är missar som Försvarsmakten absolut inte har råd med när man nu är helt beroende av att hålla ett gott rykte som arbetsgivare då samtlig personal ska rekryteras på frivilligt. Samtlig personal måste kunna lita på att man ska få sin lön och veta vilka villkor som gäller. Vem tar på sig ansvaret?


Uppdatering 13/10 17.50: Soldater i NBG uttrycker sig ha bristande förtroende för ledningen efter avtalsproblemen kring övningen i Eksjö. Ansvar måste tas innan Försvarsmaktens anseende blir än mer skamfilat.

88 kommentarer:

Anonym sa...
12 oktober 2010 20:08  

Det vill till att rekryteringsbudgeten blir generöst tilltagen i framtiden och att den som bokför den i PRIO kan sina saker när soldaterna är så här krassliga... Det var mer rejält virke i ungdomen på min tid... (eller var det för att utlandstjänstgöring var frivillig och villkoren var därefter?)
Kunde det inte bara lämpligt att hela stadsmakten hade ett gemensamt utlandsavtal för tjänstgöring i fredstid?

Anonym sa...
12 oktober 2010 20:23  

Inte fått ut sin lön? Jag är inte ett dugg förvånad. Under min senaste utlandsmission blev jag utan lön två gånger. Pers ryckte på axlarna och tyckte att det inte gjorde något - det betalas ut nästa månad, sas det. Hyresvärd, elbolag m fl där hemma hade däremot inte alls lust att vänta en månad. Däremot verkar det vara standard i Försvarsmakten.

Självklart kommer det här påverka. När yrkesbassarna kommit ur det första glädjeruset över att få vara soldater på heltid lär avhoppen börja. Första vågen gissar jag kommer ungefär i samband med att antagningsbesked till högskolornas vårtermin börjar dimpa ned...

Smörjaren sa...
12 oktober 2010 20:32  

Kanske alla svenska medborgare skulle ha utlandsobligatorium (möjlighet att få delta)om de har efterfrågad kompetens!

Anonym sa...
12 oktober 2010 21:03  

@Wiseman


Du kanske även borde lägga till att årets SOU-kull på Kvarn(ca 90 pers) ryckte in för 7 veckor sedan och ännu bara fått ut ungefär hälften av sin utrustning. Detta har resulterat i att två av dessa sju veckor har varot tvångslediga, utbildningspaket har fått strykas och så vidare.

Uniformer kan ännu ej bäras på SOU 10/11, då de ej delats ut, eller pga att tillräcklig mängd märken (förbandsmärken, kragspeglar) inte går att uppbåda. Kängor i rätt storlek och hyggligt skick ska tydligen också vara svårt för förrådet att få tag på.

SOU-inrycket kan ju knappast ha kommit som en chock, vare sig för FMLOG eller MSS.


Vad är det EGENTLIGEN som händer med min arbetsgivare?

Anonym sa...
12 oktober 2010 21:16  

Utlandsstyrkan verkar också ha svårt att rekrytera. Titta på vakanslistan för FS20 och de skall väl rotera ned om en månad?

Det är framförallt två saker som gör mig så frustrerad. Det ena är att ingen inne i firman egentligen verkar vara särskilt förvånad. Det andra är att ingen utanför firman verkar förstå eller bry sig. Är det månne det senare som är effekten av ständigt minskande värnpliktskullar och nu totalt avskaffande av värnplikten? Nu är ju den skyddade verkstaden total och de som blir kvar innanför grindarna kan lalla runt rakt ned i fördärvet utan att någon säger ifrån.

Cornucopia? sa...
12 oktober 2010 21:16  

Jag kan ge svaret till vad som händer. Svaren är tre.

S. A. P.

Lita på att ett tyskt programvaruföretag och tusentalet konsulter kan ordna det aldrig ryssen kunde.

Anonym sa...
12 oktober 2010 21:24  

Kan intyga att generalen Salestrand (Chef för Ledningsstaben och ÖB:s närmaste man) i förra veckan inte verkade speciellt oroad över att soldaternas löner inte betalats ut. Inte heller att hemvärmsmän saknar ersättning sedan i maj månad. När hans egen RALS inte betalades ut omgående förra gången, var han däremot väldigt bekymrad.
Öppenhet Resultat Ansvar? Snarare
Ödesdigert Relationsorienterar Arbetssätt!

Anonym sa...
12 oktober 2010 21:28  

tja vad säger man, det är som vanligt med FM då..

Åskådaren sa...
12 oktober 2010 21:56  

Re:Anonym 21:28

Nej det här är inte som vanligt. Det får inte vara det. Vad i glödheta helvete pågår i Försvarsmakten? Det är chefer som har ansvar för detta. Förmodligen minst överstar som därtill inte har stat. Oskickligt beteende och oförmåga att genomföra sitt uppdrag är skäl för en diskussion om avsked eller ny uppgift (snett ner till höger).

Anonym sa...
12 oktober 2010 22:05  

Som sagt:

http://www.newsmill.se/artikel/2010/07/23/kostnaderna-f-r-yrkessoldater-grovt-underskattade

//Underrättelseadjutanten

Unknown sa...
12 oktober 2010 22:12  

Att inte löner betalas ut i tid är givetvis oacceptabelt. Dock, denna gång (som oftast) var det inte PRIO:s fel att det inte blev någon lön på utsatt tid. Fakta var att den berörda personalen inte var inlagd i systemet (i tid) av de som hade ansvaret för att sköta detta viklet var ett gemensamt ansvar i lite olika hänseenden mellan anställande förband och HR-Centrum. Det är snarast i hur personalfunktionerna lokalt och centralt dimensioneras, styrs och leds som bör synas i sömmarna. Åtgärder måste till för att förstärka dessa funktioner och ansvar därpå tas och utkrävas.
Jo fortare det sker, desto fortare kommer PRIO också att bli ett betydligt bättre stödsystem än det träsk av system vi hade/har tidigare/nu.

Anonym sa...
12 oktober 2010 23:09  

Många klagomål har det varit på att FV och deras anställda är bortskämda att de inte ställer upp ...

Nu verkar det vara insatsfolket i battlegroupen som är lite trötta! Jag tror dock inte att det bara är soldaterna som är less! Befälen kan väl inte motivera sin personal om de inte själva tror på det de gör!?

Nåväl! Det blir ingen förändring om inte folk säger nej!
Förändringen i detta fall är ju att villkoren för de anställda ska vara synliggjorda och vara godtagbara. Basala regler för att verksamheten skall fungera.

Men nu verkar inte FML och Pers/HR förstå detta och det är ju totalt underkänt!?

Organisationen krakelerar! Lös avtalsproblemen nu eller ställ era platser till förfogande!

/BLANK

Anonym sa...
12 oktober 2010 23:18  

Jag tycker att det visar på ett mått av civil kurage.

Jan Salestrand sa...
12 oktober 2010 23:19  

Mot mina principer att kommentera på bloggar men vill rikta mig till "Anonym" som påstår att jag inte var bekymrad över soldaters och Hemvärnsmäns uteblivna lön samt att jag skulle ha haft synpunkter om utbetalning av egen "RALS". Förstår att du är anonym då allt är fullständigt taget ur luften. Vet inte vad du har för syften men mycket allvarligt att lägga ut falska uppgifter om enskilda personer vem dom än är.
Jan Salestrand
C HKV/C lEDS

Anonym sa...
12 oktober 2010 23:36  

Ryktet hos en försvarsmakt som håller på att underminera sin egen existens på grund av inkompetent ledarskap är nog av underordnad betydelse.

Faktasituationen är mer betydelsefull: Ty tomhylsor skramlar endast, som bekant. Vad som behövs är en tomhylsa apterad med tändhatt, krut och kula. Med skarp ammunition i toppen erhålls sådan eldkraft att utvecklingen kan vändas uppåt. Givetvis under förutsättning att man siktar uppåt i stället för nedåt mot undergången.

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...
13 oktober 2010 00:00  

Jaha, uppenbarligen fler med samma problem. Fick uppmana HR-centrum att snabb-utbetala lön i augusti 2009 (inte heller min hyresvärd tycker att det är ok att få hyran sent, oavsett vad FM tycker) för att de "glömt" att anställa mig för utbildningstiden inför utlandstjänst.

Väntar även på lön från min senaste RO-tjg i augusti i år. Pers på mitt förband ska ha skickat iväg uppgifterna, men varken HR-centrum eller Lön vill kännas vid att de har fått något.

Visst hade det varit enkelt att styra FM om inga löner alls behövde betalas ut?

Bajsgropen sa...
13 oktober 2010 07:52  

Man brukar säga att de smartaste råttorna överger skeppet innan det är försent.

Spontant undrar jag om någon har funderat över vilken kompetens som redan har lämnat FM, och vilka som är kvar.

Det kanske är så att den personalen som är kvar, inte är den som är är optimal, utan mest är kvar för att de inte har någonstans att ta vägen?


Nåväl, vem fan bryr sig så länge det finns lite högvakt kvar som kan se ut som de kunde försvara något.

Anonym sa...
13 oktober 2010 08:09  

Bra att även chefer i Försvarsmaktens högsta ledning läser Wisemans blogg. Även om de senaste uppgifterna gällande Salestrand inte var riktiga så är det mesta på denna blogg att betrakta som fakta.

/Vitablixten

Anonym sa...
13 oktober 2010 09:43  

förstår och instämmer i problematiken. Vill dock bara väcka en fråga: förra NBG svängen var det snarare det omvända, ett arbetstidsavtal som lät soldaterna sova på hotell istället för logement, begränsad arbetstid, traktamenten och övertid som var helt utanför gängse ramen.
OM det var några som nu är med igen och förväntade sig samma villkor, så kan det också påverka tålamodet..

Lt Banan sa...
13 oktober 2010 10:03  

Lönerna till yrkessoldaterna är till en början ett skämt. Den kaliber/mogenhet man vill ha köps inte för 17000 i månaden! Att sen inte registreras och betalas i tid är skandal men inte förvånande tyvärr.
Den reklamkampanj vilken rekryterade 70pers till aspirantutbildningen kostade enl uppg 300000 per plats. De pengarna kunde lagts på lön. Verkligt intresserade hade troligtvis sökt sig till FM ändå. Bara ett exempel på hur pengar används i FM. Har man soldater vilka "gnäller" över arbetstid, lön osv kan man få höra att man har dåligt ledarskap. Vem/vilka har det senaste året visat det sämsta?

Anonym sa...
13 oktober 2010 10:13  

Konstaterar att Försvarsmakten, som förr var något som man kunde lita på att ha fungerande rutiner, nu tydligen hamnat i andra änden. Den här gången vill jag emellertid klaga på något annat - dels att svenska anställda anser att min och andras sjukförsäkring är till för att finansiera vilda strejker, dels att ingen av 16 kommentatorer reagerar mot att deras skatt gått till sådant ändamål. Skulle kännas bra om de skyldiga blev åtalade för försäkringsbedrägeri så att folk får upp ögonen för sådana missdåd och inte tar det för givet (vilket även facken tycks göra av tidigare tillfällen att döma).

Anonym sa...
13 oktober 2010 11:24  

Alla problem som nu exploderar en mass kan sammanfattas med ett enda ord: CENTRALISERING.

Det är en sak att man inför gemensamma stödsystem typ PRIO men det är helt åt helvete att man tar bort ansvar från lokal HR.

Enda sättet att få verksamheten att fungera och få folk att ta ansvar för den är att du som lönehandläggare, HR-ansvarig, etc tvingas se de människor i ansiktet som drabbas när det strular. Bara en sån sak som att man ska behöva vända sig till en anonym individ på HRC när det är strul med tex lönen isf till en namngiven individ med ett ansikte på förbandet är en ledarskapsmässig katastrof. Vissa saker blir bara sämre och sannolikt mkt dyrare när de centraliseras.

Varje förband är unikt och har unika förutsättningar, vilket inte HKV tycks fatta.

Anonym sa...
13 oktober 2010 12:10  

Äntligen! En chef som kommenterar det som skrivs här.

Det finns två slutsatser att dra.

Den bra: Det bekräftar vad vi som gnnäller här alltd misstänkt, men inte haft belägg för. Att Just cheferna ser det som diskuteras här. Bra också att någon chef vågar bryta tystnaden och faktiskt skriva fakta! Stort av dig Jan Salestrand.

Den dåliga: Om nu våra chefer läser det här. Varför blir aldrig något bättre?

/Trupparen

Anonym sa...
13 oktober 2010 12:15  

Som chef i privata näringslivet hade man fått släppa allt för att se till att personalen fick rätt lön, och att den blev utbetald. Hade man ryckt på axlarna och sagt att "det löser sig nästa månad" hade jag fått avsked på stående fot.

Allvarligt. Man hade fått städa ur skrivbordet omedelbart och anmält sig på AF.

Hur fan kan man anställa folk utan att ha kommit överens om lön? Det låter ungefär som Sovjetunionen efter kollapsen, där folk gick till jobbet utan lön för att de inte hade något annat att göra.

Om soldaterna inte har ingått ett anställningsavtal behöver de inte ens sjukskriva sig. De har ju inte ens en arbetsgivare och kan göra vad de vill.

Åskådaren sa...
13 oktober 2010 16:11  

Bra Jan Salestrand att du bröt mot dina principer och tillrättalade inlägget som berörde dig. Också intressant att du, eller någon av dig utsedd följer bloggen. Här finns det mycket matnyttigt att hämta.

Anonym sa...
13 oktober 2010 16:30  

Sjukförsäkringen är inte till för protester. Det finns många andra sätt att visa missnöje, det yttersta är väl att begära avsked. Har ingen respekt för missbruk av sjukförsäkringen.

Anonym sa...
13 oktober 2010 18:00  

@Anonym 12:15

Det går inte att jämföra FM med privat näringsliv. Eller jo, det går ju förstås, men FM är en så verklighetsfrånvänd värld när det gäller de här frågorna att jämförelsen blir absurd. Jag är själv inte anställd i FM, men har jobbat mycket åt organisationen både i Sverige och på utlandsmissioner. Det blir mer och mer surrealistiskt för var gång man tittar in i FM.

På lägre förbandsnivå är folk i regel väldigt duktiga och gör det praktiska jobbet väl. Men administration och ledarskap på högre nivå är hemskt att behöva uppleva. Hemskt. Organisationen karaktäriseras av rädsla och inkompetens. Människor tilldelas uppgifter de inte har kompetens att lösa på ett vettigt sätt, men ingen vågar säga nej - då är karriären över. Istället glider man med och ger klartecken uppåt. Och däruppe vågar ingen heller säga ifrån - då hamnar du i kylskåpet och ersätts av någon som kan säga ja, chefen, det löser vi. Och så ser det ut hela vägen till toppen. Det här får man höra mellan skål och vägg och jag kan omöjligt tänka mig att högre chefer inte förstår vad som pågår - de har ju själva spelat spelet för att komma upp.

Hemskt, som sagt. Och sorgligt. Man kastar bort skattepengar och slösar bort den kompetens medarbetarna faktiskt har och kan utveckla.

Och ingen på utsidan - journalister, politiker, skattebetalare - verkar förstå eller orka bry sig. Det som hänt med Försvarsmakten de senaste 20 åren är sannolikt den största skandal vi sett i Sverige. Men vi blundar och gillar läget. Det är för jobbigt att göra något annat.

Anonym sa...
13 oktober 2010 18:17  

Enig med Trupparen 12.10

Salestrand - när Du nu visat att även Du följer denna blogg, varför händer det så lite till det bättre ? Var är ledarskapet ??

Jag är helt säker på att Wiseman låter Dig få plats med ett gästinlägg om Dina vedermödor som trestjärning i FML när helst Du så önskar.

Jo, även jag tänker fortsätta vara anonym i detta forum då erfarenheten tyvärr är att Öppenhet inte är något som premieras på tjänstetid...

Anonym sa...
13 oktober 2010 18:49  

Att missbruka sjukförsäkringen är inte alls ok! FM kan omgående kräva läkarintyg på nedsatt arbetsförmåga, om sådant inte föreligger är det grund för uppsägning.
Med det sagt....hade jag, som är chef i det civila, hanterat mina anställda så de kollektivt väljer att maska hade jag inte varit kvar länge på min befattning och mitt företag och mina kunder hade reagerat kraftfullt.
/Chefen

Börje sa...
13 oktober 2010 20:04  

I det här fallet så har berörd personal inte koll på innebörden av ÖVA-avtalet.
De har tyvärr inte koll på det utan hävdat att AG inte följt gällande avtal vilket AG har gjort.
Sedan kan man tycka att ÖVA i sug är et dåligt avtal vilket jag kan instämma i.

Börje.

Anonym sa...
13 oktober 2010 21:14  

Betraktaren sa....

Betänk det faktum att PRIO inte är infört på HKV nivå såsom det infört på de förband som arbetat med systemet längst.

Vid dessa förband har man verkligen upptäckt PRIO:s nackdelar (kan ej säga att det finns några fördelar, då systemet inte fungerar som avsett).

Det skall bli intressant att få se och höra HKV kommentarer om PRIO nu när de får upptäcka verkligheten med PRIO.

Hur kan man från en ledningsnivå implementera ett nytt system på underenheter innan man i praktiken "provtryckt" systemet på sin egen nivå (eller delar av det) och sett realiteterna av systemet effekter?

En positiv egenskap med PRIO blir kanske när det implementeras i HKV är antagligen att HKV människorna blir så mycket sysselsatta med administrera och jobba med systemet att de inte kan läcka ut med så mycket "brus" och generera detruktiva beslut.

För min del - ge dem dubbla PRIO system att handha, så kan vi på lägre nivåer får lite arbetsro och få "skutan" på rätt köl igen.

Anonym sa...
13 oktober 2010 21:48  

Det är många som vill föra talan i denna fråga. Här är ett exempel som besannar ordspråket: "Det är svårt att lära gamla hundar sitta"...

http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5658752#fank5659581

/Flir

Anonym sa...
13 oktober 2010 22:08  

Först får man ställa sig i giv akt och lyfta på hatten till Jan Salestrand som har kurage att kommentera inläggen synd bara att det kanske skulle vara att mindre bra inlägg att kommentera .
Att öppet ta upp sin åsikt vet vi alla inom organisationen medför problem för den enskilde och tyvärr är det INTE högt i taket utan man väljer att kommenter under anonymitet, läser man flera bloggarrar så kan jag själv skönja att det kokar i leden. FML måste börja vara ödmjuka för kritiken och kanske göra halt, gör om, gör rätt
Alla de medarbetar undersökningar ger dessa något resultat?

Anonym sa...
13 oktober 2010 22:14  

ÖVA är ett riktigt dåligt avtal. Trots det så tycker facket med jämna mellanrum att det är helt OK att nyttja ÖVA tros att nyttjandet bara handlar om dåligt ledarskap. OK ett avtal är ett avtal, det gäller tills man är överens om något bättre/annat!

MEN OF, se till att ersätta skitavtalet ÖVA med något bättre!

Tack på förhand!

Anonym sa...
13 oktober 2010 22:15  

Hur kan de berörda bli uppsagda nu då det inte har funnits ett anställningsavtal?

Även FM är väl skyldiga att följa lagen eller?

Chris Anderson sa...
13 oktober 2010 22:48  

Svårt att se några vinnare i situationen.

Att simulera sjukdom under pågående övning är inte särskilt soldatlikt.

Att inte betala personalen är dock att skjuta sig i foten som arbetsgivare.

Den samlade bilden är inte så fördelaktig.

Anonym sa...
14 oktober 2010 00:24  

Aggerar mestadels enligt SOLO men denna gång känner jag för att bryta tystnaden och framföra vad jag upplever.

Jag har varit med några år nu, och känner mig ganska hemma i FM.
Bara på dessa få månader i NBG11 upplever jag ett stort brus med frågor som tider, löner, avtal mfl. Vi har på förbandet haft ett x-antal forum om dessa frågor och i slutändan så har man gått där ifrån med fler frågor och svar som är så diffusa så man kan undra om ens frågan är besvarad.

Jag upplevde inte alls detta brus förra NBG:et. Det kanske har med att man är mycket mer observant nu än då efter allt.... Det är mycket synd må jag säga, vi soldater måste lägga ner en hel del energi på denna bisak som bara ska fungera i stället för att fokusera helhjärtat på vår uppgift - en riktig energi tjuv har detta blivit. Tråkigt att höra varje månad i korridoren att folk inte har pengar och måste låna för att kunna må drägligt liv i ovisshet 30 dagar till, (nästa månad kan det vara jag som inte får min rätta lön).

Jag var i Eksjö som många andra här, och för mig tog det fyra dagar innan jag viste att vi låg under ÖVA, och då hade jag jagat denna information - bevisligen inte högt upp nog.


Detta är verklighet och jag hoppas att ni som läser detta och känner er träffade tar tag i saken.

"Det är inte dom svarta eller vita kulorna i påsen som i slutändan avgör vem som vunnit, utan hur många kulor man har i påsen."
Ulf Henriksson

//Sgt som värnar om mina kollegor.

Anonym sa...
14 oktober 2010 07:34  

Jag slutade som officer för 12 år sedan efter 35 års tjänst.
Då jag nu försöker följa, vad som händer på mitt gamla arbetsområde, blir jag förfärad.
Det är en upplösning av moralen som pågår.
Då jag var aktiv, diskuterade vi stridsteknik och taktik. Nu tvingas officerarna slösa sin energi på att få ut sin lön och tvinga fram skrivna avtal.
För mig framstår dagens generalskår vara av usel kvalite.
Olaus

Anonym sa...
14 oktober 2010 07:51  

Det var länge sedan man kunde göra karriär inom Försvarsmakten genom att vara en duktig officer och ledare. De senaste 20 åren har det istället handlat om att vara bra på att bygga och underhålla potemkin-kulisser. FML består nu nästan uteslutande av män som byggt sina karriärer på att bedriva pseudoverksamhet - skall man då vara förvånad över att läget idag ser ut som det gör?

Anonym sa...
14 oktober 2010 08:03  

Kanske dags för FML att skaka fram det gamla och bespottade Q-projektet. Om det kan man tycka mycket men det fanns TVÅ mycket relevanta frågor att ställa som var kärnpunkten i Q-projektet. Nämligen:

1. Gör vi rätt saker?
2. Gör vi sakerna på rätt sätt?

Om vi skulle ställa dessa frågor idag och verkligen genomlysa vad FM håller på med och är på väg så kommer vi med visshet att få olika svar beroende på om frågorna analyseras på förbandsnivå eller på HKV-nivå.

Det som händer och sker i FM idag är närmast symptom på att svaret på frågorna är negativt. Försvarsmakten gör inte rätt saker och det man gör görs på ett felaktigt sätt.

Centralisering, anonymisering och ansvarslöshet är bara symptom på detta. Ingen vågar ifrågasätta besluten i HKV, beslut som oftast vilar på en enskild handläggares personliga vilja och motiv mer än på organisationens bästa. Bara att studera hanterandet av Hkp-frågan och NOC/GLC för att inse det. Sättet som PRIO införts på är bara ett ytterliggare exempel på beslut där FML och de anställd på förbanden går i total otakt.

Att sedan går så långt som det gjort inom NBG 11 är inget mindre än en ledarskapskatastrof av stora mått. Den blir inte mindre av att soldaterna anklagas för att utnyttja sjukförsäkringen felaktigt. Saknas det anställningsbevis/kontrakt så behöver dessa inte ens sjukskriva sig. De kan helt enkelt bara utebli, inget brottsligt i det. Och uppenbarligen är det på det viset om inte lönerna utbetalas på rätt sätt eller i rätt tid. De som ska kritiseras och de som borde entledigas från sina befattningar är de chefer och handläggare som inte sett till att lösa dessa problem INNAN missnöjet exploderar i media. Återigen svagt ledarskap från inblandade chefer. För mig som kompanichef/bataljonschef finns det inget viktigare än mina soldaters välmående. Om de inte känner att deras chefer bryr sig om dem kommer de aldrig att leverera effekt och det är ändå det som är vår viktigaste uppgift oavsett om vi är på övning i Sverige eller insatta i regelrätta strider i Afghanistan.

Anonym sa...
14 oktober 2010 08:51  

Fascinerande detta. När vi äntligen har en officer i Försvarsmaktens absoluta ledningsskikt som tar bladet ur mun så gäller det en skitsak. Visserligen tycker säkert Jan Salestrand själv inte att det är en skitsak, men som statsminister Reinfeldt sade under eftervalsdebatten tidigare i veckan: googla inte dig själv. Precis det misstaget gör Salestrand. Han väljer att se detaljerna istället för helheten.

Hur vore det om du Jan Salestrand (eller någon annan av dina kollegor i samma ledningsskikt) istället visade dig, syntes och deltog mer aktivt i debatten när det gäller de viktiga frågorna? I bloggform, på ledarsidor, i försvarsrelaterade tidsskrifter. Om du tycker bloggformen känns konstig så måste du väl ändå inse att det är en del av verkligheten. Du må vara född på 50-talet, men nu är det 2010. Det gäller att anpassa sig till nya tider, nya krav - nya möjligheter. Ta chansen och bemöt, diskutera och argumentera. Jag är övertygad om att du och dina kollegor har mängder med intressanta kommentarer som skulle kunna förgylla diskussionen utan att försvarshemligheter eller framtida inriktningar avslöjas.

Jan Salestrand visar med sitt inlägg att han är mer mån om detaljer än helheten. Hatten av säger många, men jag säger motsatsen. Det är beklämmande att han väljer att visa upp sig när det gäller en riktig skitsak, ett påstående i mängden. Internet är fullt av påstående, fullt med skit om man vill använde det språket. Men det ger också en unik möjlighet att snabbt nå ut till verkligheten. Dåligt Jan Salestrand!

J.K Nilsson sa...
14 oktober 2010 10:00  

Bara för att fastställa en sak så är det inte sjukförsäkringen som betalar de två första veckornas "sjukdom" det är arbetsgivaren.

J.K Nilsson

Anonym sa...
14 oktober 2010 10:01  

Vad händer med vår Försvarsmakt?

Stämningen är den samma vart man än lyssnar. Här, på regementet eller hos andra förband och skolor runt om i landet. Det verkar inte heller spela någon roll om man lyssnar på soldatnivån eller i korridorerna i regementsstaben. Budskapet är det samma, nämligen att förtroendet för vår verksamhet och FML håller på att passera en kritisk nivå!

Ingen kan förneka detta. Det framgick av medarbetarundersökningarna för några år sedan, sen har det bara spätts på:
- av just själva medarbetarundersökningarna som inte togs på allvar och kostade oförskämt mycket.
- av den sedan många år havererade materielprocessen.
- av soldatavtalet som närmast kan liknas vid en godispåse som innehåller ett litet paket russin och en clementin.
- av hanteringen av hela ärendet med utlandsobligatoriet. Att kalla det för ett val för den enskilde är tyvärr väldigt verklighetsfrämmande.
- av att överhuvudtaget byta frivillighet till skyldighet utan att betala för det på något sätt. Detta är kanske den största orsaken till att anställda blir förbannade. Våra grundlöner och alla avta är ju skapta och förhandlade utifrån frivillighet!
- av försvarsmaktens "nya satsning" på stöd till anhöriga som visade sig innehålla en heltidstjänst i Stockholm och två broschyrer. Kanske inte till så mycket nytta för den ensamma föräldern hemma.
- PRIO. Ja, det är säkert rationellt på pappret men det måste ju införas på ett ansvarsfullt sätt! Hur många skattemiljoner i dröjsmåls ränta på obetalda fakturor har FM betalat p g a detta oskickliga införande? Hur ska någon chef i FM kunna utkräva ansvar när detta moln av "låt-gå ledarskap" och "hoppsan, det bara hände" vilar över oss?
- av det faktum att avståndet mellan verkligheten och högsta ledningen verkar vara större än någonsin. Många påtalar det, inget händer. Inte en reaktion, inte ett ord om det, utan snarare ännu kompaktare tystnad.
- av att den enda gången jag hört en general uttala sig i närheten av ärendet så är det på denna blogg för att han blev arg över ett litet personligt påhopp och var "tvungen att bryta tystnaden". Stort.

Och allt under banderollen, "FM ska vara en attraktiv arbetsgivare". Hur mycket jag än önskar så är det tyvärr inte trovärdigt för tillfället.
Detta stora problem kan förstås inte lösas enbart av att ÖB "talar till massorna" men att låtsas som att det inte finns är fullständigt ödesdigert ur ledarskapssynpunkt.

Säga vad man vill om förre ÖB Håkan Syrén, men kommunikation tog han på allvar och det gjorde han mycket bra.

Precis som tidigare påpekats, blir också resultatet av min analys av öppenheten i firman att jag inte skriver under det här inlägget med mitt namn.

Majoren

Anonym sa...
14 oktober 2010 10:04  

"- Att våra anställda inte får sin lön får bara inte inträffa, säger Lena Sköld, chef för Försvarsmakten HR-centrum. Vi har nu satt till alla klutar för att rätta till det här så snabbt det bara går."

Tillåt mig småle. Samma sak hände för utlandsstyrkan i både Afghanistan och Kosovo för ca två år sedan. Precis samma ursäkt då.

Vad jag inte kan förstå är hur sådant här kan få fortgå utan att någon reagerar. Ja, utom vi som blir utan lön förstås. Var är mediadrevet? När får vi se HR-chefer och generaler svettas på presskonferenser och tvingas avgå. Eller säga upp sig frivilligt för att de skäms för mycket för att vara kvar.

Vakna! Det här är inga småproblem, det är del i en moras av inkompetens. Enorma mängder skattepengar kastas i sjön på grund av att Försvarsmakten inte kan ta tag i sina egna problem. Hade det här pågått i någon annan sektor i samhället så hade det varit ramaskri i pressen och huvuden hade rullat. Men i FM tillåts skandalen fortsätta år ut och år in utan att någon reagerar. Varför? Jag begriper det inte.

Anonym sa...
14 oktober 2010 10:11  

Intressant att Salestrand uppenbarligen läser bloggen, men bara är beredd att kommentera personliga tillkortakommanden. Eller har vi måhända att se fram emot ett gästinlägg där han kommenterar all den kritik som riktas mot FM bland kommentarerna? Jag hoppas det, även om jag inte tänker hålla andan.

I Försvarsmakten är ju ansvar numera något man utkräver, men aldrig tar.

Börje sa...
14 oktober 2010 10:39  

@ //Sgt som värnar om mina kollegor.

Det är tyvärr inte bara på soldatnivå som det är struligt. Ända upp på regementsnivå är det mycket som strular och som dom inte kan påverka då beslutsrätten ligger i på HKV-nivå.
Även om man på lokal nivå vill ordna till saker och ting så har man inte bestlutsrätten......
Gällande avtal så måste man se över ÖVA-avtalet så det är anpassat till de förhållanden som råder nu.

Börje

Sambandsadjutanten sa...
14 oktober 2010 14:01  

@Cornucopia

Att skylla på SAP är att göra det enkelt för sej.
Det brukar koka ner till hur kravspecen är skriven samt hur implementeringen baserad på den är gjord.
Har man bergränsad kompetens i beställarledet blir det oftast dåligt. Skit in-->skit ut.

Anonym sa...
14 oktober 2010 16:53  

SvD:s Mikael Holmström har ju klagat på att FM inte rapporterar tillräckligt från Afghanistan. Vill han inte åka dit själv och hitta saker att skriva om så finns det ju helt uppenbarligen ett slagfält här hemma i Sverige att rapportera ifrån.

Det måste ju ändå vara Salestrand och kompanis värsta mardröm - Janne Josefsson, Zaremba och hela gänget bestämmer sig för att vända blicken mot Försvarsmakten. Exempel på ämnen:

- Personalpolitiken
- Rekryteringen till nya yrkesförsvaret
- Upphandlingen av PRIO
- Helikopterskandalen

Själv skulle jag vilja se ÖB i en tv-studio svara på frågan: "hur många soldater kan Sverige mobilisera idag? Inte om ett år, inte 2014. Idag."

Anonym sa...
14 oktober 2010 19:09  

Vart tog krigaren vägen?

Var finns de karismatiska utåtagerande chefer som man kom i kontakt med i FM för 15-20 år sedan?? Numera känns det som om alla är stöpta i samma form med samma svar på alla frågor:
"Det finns det inga former för..." eller liknande.

Jag själv arbetar i en annan statlig organisation där ledarskapet nog mest kan liknas med "kejsarens nya kläder". En Clown till GD och ett gäng JA-sägare.

Vad jag menar är att det är inte bara i FM som ledareskapet svajar, det är nog tidens melodi.

RO/Lt Anonym

Anonym sa...
14 oktober 2010 19:11  

@ Olaus 07.34

Din slutkläm:

"För mig framstår dagens generalskår vara av usel kvalite."

stämmer enligt min m.fl. erfarenhet med något enstaka undantag precis, och det är här grundproblemet ligger. Kåren består i huvudsak av "flitiga" 50-talister som verkar ha tagit sig fram genom att vara strömlinjeformade som "suppor" utan någon egen uppfattning och tyckt som chefen fast "mycket mer" samt "lallat" med facket för att inte hamna i onåd.

Kritisk granskande och intellektuell spänst bedöms inte ha varit några avgörande urvalsfaktor då stjärnorna fördelats.

Tyvärr är ju Resultat & Ansvarsdelarna av vårt berömda ÖRA inget som genererar några konsekvenser på den nivån...

J.K Nilsson sa...
14 oktober 2010 20:09  

En kommentar angående ÖVA-avtalet. Avtalet är bra för vad det är tänkt att det skall användas till. Arbetsgivaren skulle lika gärna bara kunna boka in en tjänsteresa, betala för att boendet inte uppfyller ARA och lägga ut schablonarbetstid. ÖVA- tvingar arbetsgivaren till lite mer.

Det är inte alla gånger tjänsten motiverar Övningsdygn men omständigheterna är lite utöver vanlig tjänsteresa.

J.K Nilsson

Anonym sa...
14 oktober 2010 20:29  

Till Sveriges Regering

Överbefälhavaren Sverker Göransson verkställer idag 14/10 uppsägning av personal inom Försvarsmakten pga sk "arbetsbrist".

Såvitt jag kan bedöma är den sk "arbetsbristen" direkt eller indirekt beordrad uppifrån av ÖB. Den sk "arbetsbristen" upphör således vid kontraorder från Sveriges Regering.

Härmed hemställer jag att Sveriges Regering utfärdar kontraorder samt skapar reell arbetsbrist genom att skilja ÖB från sin tjänst.

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...
14 oktober 2010 21:39  

Uppsägning pga arbetsbrist känns väldigt främmande... Jag vet då ingen av NEJ-sägarna som går och drar fötterna efter sig i brist på arbetsuppgifter!

Det blir nog en intressant historia i arbetsdomstolen!

Anonym sa...
14 oktober 2010 22:00  

Det är bara Försvarsmakten som lägger ner pengar och tar de anställdas tid till värdegrundsarbete och medarbetarundersökningar. Det finns andra statliga myndigheter som också slösar med skattemedel utan någon effekt.

Fundersam

Larsson sa...
14 oktober 2010 22:16  

Anledningen till att Salestrand "kommer ut" är hans bakgrund. Anklaga honom, sant eller falskt, för att vara girig. Då trycker man på smålänningarnas weak spot. Tyvärr har man upplevt dålig personalvård i Eksjö. Det är inte prioriterat att folk trivs. Bara man följt givna direktiv och att rätt förmånsvärden påförts.
Hoppas man slipper Eksjö framöver.

Larsson

Anonym sa...
14 oktober 2010 22:55  

Som någon skrev på en annan blogg....

ÖRA har fått en helt ny innebörd:

Överkörd, R*vkn*llad och Avskedad


Försvarsmakten går sakta men säkert mot den totala systemkollapsen!

Anonym sa...
14 oktober 2010 23:06  

"Senaste nyheterna från Försvarsmakten
418 varslas om uppsägning
14 oktober 2010 kl 17.19
Centrala nyheter: Nu är besluten klara när det gäller hur många som sägs upp av dem som svarat nej eller låtit bli att svara angående internationell arbetsskyldighet. De som svarat nej var avsevärt färre än vad Försvarsmakten befarat"

Oj då!


Hur ska FM nu bli av med de antal personer som man har planerat att bli av med!? Det är numerären som är viktig, inte kompetensen!

Låt säga lite förbandsnedläggningar! Ingen av de trogna som skrivit på kommer att få någon klapp på axeln men Persdirektören med sitt juridiska hov är nog nöjda och kommer att medaljeras internt på L24!

Själv är jag inte värd någon klapp då jag faktiskt tröttnat och numer ger blanka f-n i vad som händer med organisationen!

/Ja menade Nej, letar efter något annat!

Anonym sa...
14 oktober 2010 23:07  

I de fall det påstås råda arbetsbrist måste rimligen rekryteringen stoppas?

Det har ju prövats förr ett antal gånger med pinsamma resultat...

FM kan ju knappas komma undan med att man inte kan ha kvar de som tackat nej för att de inte är frivilliga till utlandstjänst?

Det skulle isåfall vara ett riktigt lågvattenmärke i Svensk arbetsrätt -> Skylla på att vi skall ha några hundrasoldater av 25 tusen man ute på internationella insatser över tiden, speciellt nu, efter valet när det inte finns politisk majoritet för Afganistan längre.

Chris B sa...
15 oktober 2010 00:55  

Skall bli oerhört spännande att följa den Pliktverks prövning som startar nästa vecka. 3300 individer som sållats fram skall nu prövas och nomineras mot de 900 GMU platserna som finns i den första utbildningsrundan!
Order till förbanden att skicka "utförarna" av FM:s del i det hela på utbildning kom väldigt sent, varför förbanden i vissa fall valde att skicka "den som fanns tillgänglig", vilket inte alltid blir rätt... När man sedan pratar med dem säger de att många saker fortfarande inte känns riktigt klart!
Men, det löser sig säkert eftersom "någon" har hela helgen på sig att jobba fram underlagen tills det hela startar på måndag! Pliktverket löser säkert sin del i det hela. Den biten oroar mig inte alls!
Varför blir det så här?
Ett misslyckande i första rekryteringssvängen kan bli en riktig "showstopper" när man skall fortsätta hitta folk som kan tänka sig jobba hos den "goda arbetsgivaren" som FML vill tro att vi är!
Hörde en soldat säga; Världens bästa jobb-världens sämsta arbetsgivare!
Just nu känns det som att det ligger mer än ett uns av sanning i det!

Åskådaren sa...
15 oktober 2010 01:18  

Läste i Expressen att någon informatör Åstrand sagt att "Utöver uppsägningarna ska 68 andra personer som sagt nej, men som för tillfället inte kan ersättas, sägas upp så fort ersättare hittats.
Vad betyder arbetsbrist? Det här måste vara ett skämt.Ersättare sökes för att utföra ett arbete som de facto inte finns!!!
Dessutom sägs personaldirektören fattat beslut om uppsägningar. Ja då förstår jag att det inte står rätt till i Försvarsmaktens ledning. När stabspersoner blir beslutsfattare då har man inte förstått vad linje och stab är. Nu får ni ge er. Det jag hoppas på är att journalisten på Expressen fått allt om bakfoten.

Anonym sa...
15 oktober 2010 08:23  

Jag tycker JAN SALESTRAND skall ha mycket cred för att han öppet kommenterar felaktigheter på bloggen. Hoppas fler följer hans exempel.

Wictor Phalén
RO/mj Amf

Anonym sa...
15 oktober 2010 10:16  

@Anonym: 13 oktober 2010 11:24.

"Vissa saker blir bara sämre och sannolikt mkt dyrare när de centraliseras." Gäller inte det allt? Är det någon som kan nämna något som blivit bättre med centralisering?

Varje förband är unikt och har unika förutsättningar, detta gäller också varje Försvarsgren - det som är bra för ett åkeri är långt ifrån optimalt för ett rederi eller ett flygbolag. Detta har inte de som vurmar för centralisering och "Försvarsmaktsgemensamt" förstått.

/ Commander

Anonym sa...
15 oktober 2010 10:34  

På EMIL idag.

10-15 418 varslas om uppsägning

Nu är besluten klara när det gäller hur många som sägs upp av dem som svarat nej eller låtit bli att svara angående internationell arbetsskyldighet. De som svarat nej var avsevärt färre än vad Försvarsmakten befarat.


Förbanden sammanställde under september listor på dem som svarat nej eller inte svarat och nu har personalförsörjningsnämnden tillsammans med facken gått igenom listorna.
– Totalt 418 personer kommer nu att sägas upp på grund av arbetsbrist, säger personaldirektör Per-Olof Stålesjö. Av dem är 115 yrkesofficerare och 303 civilanställda. De som svarat nej och som förbanden inte kan ersätta omedelbart placeras i en övergångsorganisation med inriktningen att sägas upp så snart ersättare är på plats. Den gruppen består av 68 personer. Slutligen har vi fullmaktsofficerarna som inte kan sägas upp, men som också placeras i övergångsorganisationen tills vidare. De är 178 stycken.
Cirka 230 personer som är i rätt åldersspann har kryssat för rutan att de är intresserade av att söka pensionsersättning för att gå i förtida pension. Dessutom räknar personalstaben med att ett antal nu passar på att byta jobb i och med att de kan nyttja trygghetsavtalet.
Facken oeniga
Enligt Per-Olof Stålesjö har fackorganisationerna förklarat oenighet kring uppsägningarna på grund av arbetsbrist. Facken anser att det finns befattningar inom Försvarsmakten som inte bör omfattas av den internationella arbetsskyldigheten.
De fyra centrala arbetstagarorganisationerna har dock varit med vid de beredningsmöten där beslutsunderlaget till personaldirektören utarbetats; vilka som ska sägas upp och vilka som kommer att placeras i övergångsorganisationen.
Arbetet med att se över bland annat utlandsavtalet fortsätter, tillsammans med de fackliga organisationerna. Tills man är överens gäller det utlandsavtal som finns i dag.
Det är inga speciella yrkeskategorier som har stuckit ut när det gäller att säga nej till internationell arbetsskyldighet. Visserligen har piloterna dragit ut på processen, men det var trots allt bara en handfull som tackade nej.
För de som svarat nej och nu blir varslade om uppsägning finns ett halmstrå kvar. Det går att ångra sig ända fram tills det man ska skriva på uppsägningsbeslutet.
Saknade adresser till reservofficerare
När det gäller reservofficerarna väntar Försvarsmakten dock med besluten, eftersom en ganska stor andel inte har svarat. Det visade sig att alla reservofficerare inte fanns med i Prio och man har därför haft problem att få fram adresserna till dessa.
– Ungefär 450 stycken var inte inlagda i Prio, utan fanns i pärmar ute på förbanden, många av dessa härrör sig från förband som avvecklats, säger Per-Olof Stålesjö. De reservofficerare som svarat nej sägs upp, men de som inte svarat får vi vänta med tills vi är säkra på att vi fått tag i alla.

/Vitablixten

Anonym sa...
15 oktober 2010 11:30  

Finns det nått som är positivt?

Wiseman sa...
15 oktober 2010 13:24  

Det är hedervärt att genlt Salestrand kommenterar på bloggen, fast det hade varit trevligare om det mer rörde ämnet.

Till alla kommentatorer: Håll en god ton i kommentarerna och lägg fram goda argument istället för att syssla med personagrepp.

Anonym sa...
15 oktober 2010 13:30  

Ryggiffen sa...
@Vad är det som EGENTLIGEN händer med min arbetsgivare..

Man kan verkligen undra vad som händer. På hkpflj har vi sedan i sommras 167 soldater på Insatskompaniet i Kvarn. Allt sedan i januari har vi bråkat och jobbat för att få vår materiel i rätt mängd och i rätt tid. Man måste acceptera en MFO (materielfördelningsorder) för där har man gjort avdömningar vilka som är mest prioroterade mm. Men att Systemet, FM+FMLOG, inte kan leverera materielen i tid är skandal. Fortfarande nu när befattningsutbildningen är i full gång har vi inte fått allt.

När sedan hkpflj-personal ur ISAF styrkan ska ha soldatutbildning måste man ta befäl från det enda kompani inom hkpflj som kan trupputbildning, Insatskompaniet, som redan utbildar ett kompani frivilliga soldater. Trots att kompanichefen påtalade flertalet gånger att om detta sker så måste vi skicka hem 34 soldater i 4 veckor. Anledningen till det är att det finns så inkompetenta officerare på högre nivå, som anser att man ska skicka hem frivilliga soldater för att man inte orkar bemöda sig med att undersöka om det finns andra officerare i FV och FM som kan stötta med utbildningen av HKP-ISAF istället.
När sedan allt kommer fram i media för att en rådig soldat kontaktat dem, Ja då blir det liv i luckan och soldaten måste snabbt kallas tillbaka. Resultat: En missad vecka i onödan.

Låter det konstigt, osammanhängande och sjukt. Ja, det är det. Helt vansinnigt.

Vi kanske ska starta en tråd där alla skriver in allt det sjuka vi upplever så att rätt människor på HKV läser det och får reda på hur det står "still".

//RB

Borneo sa...
15 oktober 2010 16:27  

Hela historien verkar urarta i ett riktigt "chickenrace". På ena sidan finns ÖB med ledning, på den andra ett antal besvikna och ledsna officerare som svarat nej.

FM klassiska stridsrop "Hot, Kontroll, Bestraffning" fungerar inte längre vilket man nog hade trott.
ÖB; Gör en pudel, nej förresten gör en hel kennel och börja om från början. Och Du ÖB...det där nästa brev Du tänker skicka som julkort till alla majorer och neråt där de erbjuds (tvingas) bli specialistofficerare, med tillhörande sergeant och fanjunkargradering, bara för att antalet officerare ska stämma med PRIO. Ställ in de planerna är Du snäll

Anonym sa...
15 oktober 2010 17:56  

Sju officerare, nivå kn till övlt, träffas under omständigheter som medger lite mer av öppenhjärtlig diskussion. Snart framkommer att en av dem tackat nej till att skriva om avtal pga av oklarheterna i villkoren (han har redan gjort två utlandsmissioner och kan tänka sig fler så det är inte där skon klämmer) och nu med stor sannolikhet kommer att sägas upp. Efter lite mer diskussioner framkommer att av de andra officerarna har fyra svarat ja bara i väntan på ett civilt jobb utanför FM. Alla hade ansökningar ute, en var kallad till intervju och en övervägde redan ett erbjudande. Minst två tillhörde bristkompetenser, varav den ena får betecknas som kritisk.

Om denna ögonblicksbild mer generellt speglar FM av idag vet jag inte. Vore jag del av FML skulle jag dock nog oroa mig...

Anonym sa...
15 oktober 2010 18:11  

"Försvaret behövde helt enkelt inte medborgarna längre. Och medborgarna antogs inte heller behöva ett i samhället och i vardagen närvarande försvar utan en expertmyndighet med förmåga att ta hand om abstrakta säkerhetsproblem på annat håll."
/Wilhelm Agrell Fredens Illusioner.

Det är många som är upprörda och förbryllade över vad som händer med Försvarsmakten. Ett folk utan försvar-Ett försvar utan folk. Vad händer?

Anonym sa...
15 oktober 2010 21:22  

Juholt - på tisdag när Du ändå har Sverker uppe på pisten - passa på att ställa några frågor om hur han ser på demokrati, medinflytande och betydelsen av facklig samverkan i sin egen myndighet, hur han lever upp till sin värdegrund om Öppenhet, Resultat och Ansvar samt hur han ser på sig själv som attraktiv förtroendefull arbetsgivare ?

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ob-kallas-till-riksdagen_5517439.svd

Anonym sa...
15 oktober 2010 23:39  

Till Salestrand m.fl. i FML:
Hur tänkte ni när ni började med att reducera HR funktionen innan PRIO är infört (och fungerar),vpl försvar har blivit yrkesförsvar, IO 14 är bemannad?
/D

goldmember sa...
16 oktober 2010 00:04  

Anonym 12 oktober 2010 21:03

Kragspeglar är en bristvara i och med det nya befälssystemet. FMV har inte upphandlat de nya graderna i tillräckligt antal, och vissa grader hade de inte en aning om att de skulle införas. HKV beslutar med högra handen och vänstra handen FMV var inte med i matchen...

Enligt MSA571 info till mig så gör jag beräkningen att samtliga graders kragspeglar skall finnas tillgängliga under november månad. Om leveranserna godkänns av FMV vill säga... Efter godkännande skall märkena redovisas i Lift, lagerställas på FMCL, kunskapen om at saldon finns spridas, beställas hem från respektive SeC/SeP och SEDAN finns de på förbanden och slutligen skall informationen om detta spridas lokalt. Det kan ta en stund till alltså innan alla har rätt kragspeglar. Undrar om de passade på att beställa axelklaffshylsor i samma veva? Och vilka mängder köptes allt i? Tillräckliga? Nja...

Vi går alla mot en ...dynamisk framtid. Hur var det nu Arne Anka sade? "Framtiden är som en babianröv; färggrann och full av skit."

Anonym sa...
16 oktober 2010 01:43  

@ Börje

Förstår att det berör hela FM oavsett nivå och det är rent ut sagt förjäkligt.
Det finns otroligt mycket att lära här, men jag är rädd för att det inte kommer att ske i den utsträckningen som man skulle kunna för att nå framsteg. Ambitionen och stävan att nå samma mål känns långt begånget, nu är allt om karriär.

Besluträtten ligger i HKV-nivå men att införa ett system som PRIO kommer inte som en överraskning.
Har man ens försökt att lösa impelentering på ett smidigt sätt? Att man flyttar allt, därefter trupputb alla som har behörighet till systemet sen går in i skarpt mode.
Istället för att lägga notiser i Officersförbundets tidning om hur man löser div beställningar etc, som det gjordes i det förr förra nr.

Personligen så har jag inget emot de avtal som FM har, man blir inte rik som soldat man blir rik på annat i mer värde. Men att inte bli informerad alls av vad de olika avtalen innebär och vad det är för avtal som gäller vart och framförallt inte få lön.

Läste senast idag på mil.se där vår Force Commander uttalade sig sådant, jag citerar:
"En drake lyfter inte i medvind - det krävs motvid."
Och detta är riktat till våra löner/avtal.
Och vid en skarpt insatts så är detta det sista jag vill lägga energi på. Att tänka på att min familj inte har pengar för att FM inte sköter sig. PRIO nr ett för mig att lösa min uppgift på bästa sätt och hålla mig och mina kollegor vid liv.
Distration vid fel plats och tidpunkt kan kosta dig eller kollegors liv pga en sådan bagatell som löner!

//Sgt som värnar om mina kollegor.

Anonym sa...
16 oktober 2010 04:24  

Den här soppan liknar en klassisk grekisk tragedi.
Steg för steg närmar sig vi oss katastrofen. Och ingen tycks kunna hejda processen.

När uppsägningarna definitivt är genomförda, går sannolikt sverigedemokraterna och de rödgröna samman och ser till att Afghanistan lämnas.
Nu skall åter Sverige försvaras.

Varför har inte våra generaler mer is i magen? Hur ska de kunna leda oss i krig utan förmåga att ta det kallt i en situation, då läget helt kan skifta?
Olaus

Anonym sa...
16 oktober 2010 08:16  

ÖB hade c:a 2 milligram förtroende kvar efter uppsägningarna MEN även dom rök alla världens väg då han valde att undanta 68 personer till vidare då den arbetsbristen kunde anstå en stund. Arbetsbrist = någon annan ska göra jobbet!
Goddag yxskaft...

Marcus sa...
16 oktober 2010 08:44  

Anonym 17:56

Din bild stämmer nog på ett ungefär med övriga försvarsmakten, det är min magkänsla.

ÖB gör helt fel tolkning när han konstaterar att merparten av officerarna accepterar omregleringen eftersom merparten tackat ja. En stor del har tackat ja för att man inte har något val, räkningarna ska betalas, men kommer nu att aktivt leta annat jobb och därefter säga upp sig.

Anonym sa...
16 oktober 2010 10:16  

Tolgfors skriver idag på SvD Brännpunkt:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/andrade-villkor-ar-nodvandigt_5518231.svd

"Den absoluta merparten av officerare, inklusive Officersförbundet, har visat sig stödja förändringen som sådan, vilket är mycket välkommet. Officersförbundet har dock varit kritiskt mot myndighetens hantering av frågan.

I den svenska modellen är det parterna – Försvarsmakten och arbetstagarorganisationerna – som har att förhandla och komma överens om avtal och arbetsvillkor."

Tydligare än så blir det tyvärr inte från en fullblodspolitiker - men det är svårt att missa budskapet. Inte heller ansvarigt statsråd är särskilt imponerad över myndighetens agerande som trovärdig & attraktiv arbetsgivare...

Anonym sa...
16 oktober 2010 11:52  

Svar till Larsson 14/10 kl 2216. Det var en pluton från I 19 NBG-del på övning i Eksjö som avbröt övningen och återvände norrut och såvitt jag vet ligger Boden inte i Småland .Blanda inte in Eksjö i eländet, den garnisonen skrev inte avtalet. Om det var rätt eller fel att avbryta övnigen är en helt annan sak./E-beth

Anonym sa...
16 oktober 2010 12:00  

En gång i tiden var jag stolt över "min" Försvarsmakt - eller Krigsmakt som det hette då jag började för 42 år sedan. Nu vet jag inte vad jag känner. Jag anser att jag alltid har varit lojal, gjort mitt bästa (om inte annat har det framgått av betyget, ställt upp i alla möjliga och omöjiga lägen. Nu har jag 5 år kvar till pension och HOTAS med uppsägning om jag inte skriver på för internationell tjg. Jag tror aldrig att jag som 60-årig civil tjänsteman kommer ifråga för utlandstjänst, men jag känner mig ändå kränkt av att hotas till att skriva ett ja.
FML gör en s k rundresa till förbanden under hösten (spel för galleriet) och jag hoppas att många tar upp frågan om vad de tror om de ja-svar de fått. Hur många är "ärliga" ja. Vid mitt kaffebord på mässen är det 1 %,som svarat ja ärligt. Vi andra tänker mest på att hyran skall betalas, mat för dagen o s v och vill inte bli av med jobbet.
Snart kommer kollapsen för hela FM

Anonym sa...
16 oktober 2010 12:32  

Svar till Wictor Phalén med flera som menar att Jan Salestrand kommenterar felaktigheter på bloggen.

Huruvida uppgifterna är felaktiga eller inte vet vi faktiskt inte. Ord står mot ord. Det som är anmärkningsvärt, och som flera tidigare påtalat, är att han väljer att kliva in i sandlådedebatten (du-har-fel-jag-har-rätt) istället för att diskutera själva sakfrågan. Kom igen Jan Salestrand, bred ut texten, skriv en insändare - ta debatten!

Anonym sa...
16 oktober 2010 16:39  

@ anonym TNR 151756

Även jag bedömer att Din upplevelse är mer rätt än fel för FM som helhet, då jag har samma upplevelser i mina nätverk av officerskollger på olika nivåer och olika geografiska platser. Alltfler dugliga officerare, särskilt dem med nyckelkompetenser, ser sig om efter en arbetsgivare som verkligen är attraktiv och trovärdig.

Jag tror även den ATO-företrädare i Blekinge som uttalade - "Våra medlemmar är inte bara löntagare, de är också låntagare" satte fingret på saken.

Själv utgår jag från att Sverker verkligen är den hedersman han så gärna vill ge uttryck för att vara, och verkligen kommer leva upp till det han anför i senaste officerstidningen:

"Jag har ingen
ambition, och det har ingen annan i organisationen,
att tvinga folk. Varför ska jag
bestiga berg när jag kan gå över en kulle? Det
är normal personalplanering i dialog med den
enskilde som gäller. Ingen kommer att tvingas."

Om & när personalen börjar tvingas ut som en följd av att de känt sig tvingade att skriva på efter sommarens hotbrev så faller korthuset - var så säker !

Bas-Bengt sa...
16 oktober 2010 17:25  

Citat ur budgetproppen, sid 43, angående inriktningen för Försvarsmaktens nya personalförsörjning:

"Ett effektivt rekryteringsarbete som tar sin grund i att Försvarsmakten uppfattas som en trovärdig, attraktiv och jämställd arbetsgivare är grundläggande för att lösa personalförsörjningen."

Den skrivningen misslyckas dagens Försvarsmakt genomgående med, från lägsta till högsta nivå. Obefintlig engagemang för och information till våra kadetter, uteblivna anställningsavtal och löner i den ena änden och obligatoriet och den obefintliga förhandlingsviljan avseende avtal i den andra.

Jag väntar med en stor dos innestängd frustration och ilska på den dagen FML kryper till korset med svansen mellan benen och ber sin personal om ursäkt för att vi som organisation tillåtits sjunka så här lågt.

Om inte, hur länge till har vi en fungerande Försvarsmakt i Sverige?

Anonym sa...
16 oktober 2010 17:49  

Strejk?

Jonas sa...
16 oktober 2010 21:33  

Det är intressant att försvaret nu plötsligt blivit så beroende av "marknadsföring" och rykte. Tänk om aktierna i företaget går dåligt några år före en ruptur i Europa?

Vi har kunnat konstatera att försvarets websida sedan länge ger intryck av en reklam-site riktad mot en ung målgrupp, uppenbarligen gärna utan familj och barn. Denna satsning har dock gått hem och rekryteringen av äventyrslystna till insatsorganisationen har lyckats.

Ett större problem är att försvarsmaktens förändringar nu leder till en mer elitistisk och som vi redan ser tecken på, hemlighetsfull, organisation. Det förefaller finnas agendor och syften som är oklara. Det finns stora pedagogiska problem oavsett vad det dolda syftet är.

Det går ju t ex inte att på fullt allvar mena att "Sverige försvaras i Afghanistan". Ingen tror det, men uttrycket används flitigt, och dimensionerar idag långsiktiga investeringar som hela materielsystem. Operationen i t ex Afghanistan kan anses behövas, men med vilka incitament och hur ärliga är dessa, och bör det finansieras med försvarsbudgeten eller svenska FN-pengar.

Rimligtvis är nog snart dagarna räknade för den sk "politiska enighet" som rått om försvarets inriktning, men det tar säkert många år för Tolgfors mfl att överge sina heliga kor, trots kraftiga upprustning i omvärlden.

Anonym sa...
16 oktober 2010 22:33  

@Jonas

Vi behöver nog vänta ett år innan vi säger att rekryteringen varit lyckad. Redan har vi exempel på soldater som inte får ut lön, verksamhet som ligger nere p g a både brist på befäl och materiel. Och detta drabbar åtminstone de som redan gjort GU och inte har allt för stora förväntningar på FM. Vänta tills de helt frivilliga kommer in och ser den bleka verkligheten bakom reklamfilmerna. Soldaterna kan säga upp sig precis som vilka anställda som helst, glöm inte det.

Larsson sa...
19 oktober 2010 12:57  

@anonym / E-beth Tnr161152
"Ledningen för övningen missade att kolla upp avtalsvillkoren" Enligt uppgift sitter övningsledningen i Eksjö? Missnöjet bland kvarvarande är markant. Tar man inte hand om sin personal så tar någon annan ens personal. Ber hemskt mycket om ursäkt om du kände dig trampad på tårna.
Larsson, Eksjö

J.K Nilsson sa...
19 oktober 2010 18:33  

> Anonym 16 oktober 2010 16:39

Till och med infochefen F17 återupprepade "löntagare - låntagare". En hedersam liten obstruktion.

J.K Nilsson

Per A. sa...
20 oktober 2010 17:33  

Enligt en artikel på DNs webplats, så har spaningsplutonen nu upplösts.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/pluton-upploses-efter-soldatavhopp-1.1192816

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade