Gästinlägg: Lägg ner Luftvärnet

Det svenska luftvärnet för en mycket tynande tillvaro, närmast i den grad att man nu får bestämma sig för vilken stad i Sverige som ska försvaras. Mer finns egentligen inte kvar. Inom några år kommer även Rbs 97 Hawk att lämna in då Sverige är en av få kvarvarande brukare. Vilken blir ersättaren? Blir det någon? Hur ska svenska markförband, flygbaser och andra mål av högt värde kunna luftförsvaras över tiden?

Frågorna är många, svaren uteblir.


/Wiseman


------------------------------

Lägg ner luftvärnet

Ja, det finns krafter inom HKV som vill lägga ner luftvärnet.
Strax innan pressläggningen av försvarsmaktens underlag inför Försvarsmaktens långsiktiga utvecklingsplan (FMUP) strök dessa grupperingar under kuppartade former väsentliga delar av luftvärnet. Detta uppmärksammades omedelbart och genom ett rådigt ingripande återställdes ordningen. Ett liknande försök gjordes i samband med Försvarsberedningens rapport 2008. Då räddades situationen av händelserna i Georgien och kloka politiker.

Vad styr då dessa krafter ? Ja, i det närmaste ett patologiskt förhållningssätt till "långt-bort-i-stan-doktrinen", dvs att Sverige försvaras bäst genom att våra begränsade styrkor är på andra sidan jordklotet. I Kongo behövs det troligen inget svenskt luftvärn, alltså kan man lägga ner luftvärnet.

När man nu äntligen börjar tala om ett nationellt försvar och "både-och-doktrinen" tvingas de att acceptera detta faktum, men begränsar detta till att då handlar nationellt försvar enbart om hemvärn, ej luftvärn.

För de som har kunskap i svensk historia, och ännu mer för dem som ännu är i livet och minns beredskapstiden är detta direkt kränkande. Vilket land i världen har ett försvar som i huvudsak inte är till för att försvara den egna nationen?

Tack och lov finns det fortfarande ett antal kloka människor, få men betydelsefulla generaler och försvarpolitiker, som har förmågan att se lite längre och även se till landets försvar. Men hur länge finns dessa kvar på barrikaderna?

Tidigare företrädare för luftvärnet har stor skuld till detta. Ett antal katastrofala misstag har begåtts vad gäller materielplanering under 90-talet och början av 00-talet. Dessa misstag står inte helikopterfrågan långt efter. Dessutom i den tidigare nämnda andan om att vara efterfrågad internationellt till varje pris, har man som alla andra sprungit runt och letat sockerbitar och vissa hävdat att nu handlar luftvärnet enbart om att varna för inkommande granatkastareld vid camper utomlands. Nu finns dock äntligen en tydlig inriktning avseende luftvärnets framtid.

Det sägs att luftvärnets främsta försvarare är Centerkvinnorna. En icke föraktfull grupp med en uppriktig känsla för såväl stad och land, men de ställs mot starka patriarkala krafter i HKV med helt andra drivkrafter.

Om nu luftvärnet är viktigt för vårt nationella existensförsvar vad finns då att ta till ?

Troligtvis är ett förslag att våra politiker får till stånd en parlamentarisk Luftförsvarsutredning (LFU) där även luftvärnet inräknas i begreppet luftförsvar.Den ende som driver denna fråga är tyvärr Allan Widman(fp). Han är dock väldigt ensam i denna fråga, troligen mycket beroende erfarenheten av ett stort antal urvattnade blocköverskridande utredningar inom försvarsområdet..

Under tiden arbetar grupperingarna inom HKV oförtrutet vidare.


/Luftvärnaren

45 kommentarer:

Claes S sa...
4 oktober 2010 04:19  

Det går väl bra. Luftvärnet som ett truppslag i armén avvecklas men funktionen finns kvar (jfr pansarvärn) som det är i marinen. Luftförsvaret med luftvärn med lång räckvidd (idag RBS 97 Hawk, senare kanske Patriot eller MEADS) blir EN organisatorisk del av Flygvapnet. I Det Nya Samhällsförsvaret-DNS-bidrar Försvarsmakten till civilt, polisiärt och militärt samordnad luftrumsövervakning.
Diskussionen påbörjad i KKrVA Luftförsvarsstudie LFS 2025

Anonym sa...
4 oktober 2010 07:16  

Tål att repeteras… Denna utveckling drivs av konstellationer inom FM som med "svältmetoden" vill tvinga in Sverige i Nato som en leverantör av enskilda tungt utrustade polisstyrkor och där all försvar av Sverige som nation skall styras av Nato / Pentagon. Nyttiga idioter till landsförrädare. Inget mer...

Anonym sa...
4 oktober 2010 09:26  

Hmmm, jag ar reservare som inte ovat pa lange och bor inte i Sverige sedan manga ar och ar darmed inte riktigt med i debatten. Har lange undrat varfor Sverige slaktat sitt artilleri. Nu undrar man om det ar samma dunkla krafter som verkat for LV-s avveckling? Plotsligt framstar visa handelser fran forna tiders bataljons- och brigadovningar inte som bisarra, som jag tyckte da, utan som uttryck for nagot mycket varre - en vagledande overtygelse av alldeles for manga i ledande stallning. Vad jag syftr pa var nar pansarbataljonen skulle anfalla men inte gitte vanta pa forbekampning med indirekt eld och drog ivag anda "framat framat, vib ehover inget javla artilleri" (pa adelskanska).

A3 - A1 - A3 igen - Art Reg och nu just ingenting.

Anonym sa...
4 oktober 2010 20:04  

Även vid internationella insatser behövs förstås luftvärn om man ställs mot en mer avancerad fiende än vad man gör i Afghanistan. USA hade ju som exempelvis med sig Patriot systemet under Irak-invasionen.

MEADS med PAC-3 och IRIS-T borde också vara en lämplig ersättare till RBS 97. Förslag på att leasa Patriot som kan användas fram till MEADS blir operativt låter också rimligt. Att enbart förlita sig på Gripen för luftförsvar låter idiotiskt.

Anonym sa...
4 oktober 2010 22:43  

Nedläggningen av luftvärnet är bara ett i mängden av symptom på teknikförakt: Det man inte begriper vill man inte ha.

Av samma skäl som 100-åringar inte vill ha datorer vill inte okunniga försvarspolitiker ha luftvärnskanoner eller stridsflygplan.

Krig ska utkämpas på traditionellt vis med hjälp av svärd, helst i gyttjiga skyttegravar. Högre tekniknivå än så är allt för avancerat för dumskallar!

Flygsoldat 113 Bom

Nils Dacke sa...
4 oktober 2010 22:45  

Den gemensamma nämnaren är att företrädare för FM på punkt efter punkt under ett antal år avseende snart sagt alla funktioner gett avkall på sin professionalitet i syfte att leverera "besparingar" till okunniga och oansvariga politiker.

Pellefant sa...
4 oktober 2010 22:55  

Jag har lite svårt att förstå allting i gästinlägget eftersom författaren ibland far ut i vad som möjligen är cynismer och ironi.
Det är till exempel inte alldeles självklart för mig vad centerkvinnor och patriarkalism i HKV har med luftvärn att göra. Det lät skojigt i alla fall så jag kan leva med det så långt.

Att luftvärnet inte längre ska vara ett truppslag utan i stället fungera som ett system (typ pansarvärn) låter rimligt när det handlar om "taktiskt luftvärn" (skydd av egen trupp, eller mindre plats).

Vidare att de delar av luftvärnet som på åttiotalet var benämnt "strategiskt luftvärn", dvs rb Hawk ska förnyas är också rimligt. -Prylarna är ju äldre än Mick Jagger!

Oavsett om MEADS , PATRIOT eller möjligen nåt ryskt system ersätter så är ju det konceptet ändå nåt som förmodligen tarvar en del specialkompetens. Det låter som att det skulle vara "obra" att i det perspektivet "lägga ner" luftvärnet.

Istället borde väl flygvapnet ses som ny huvudman eftersom förutsättningarna till samordning med flyget torde vara bättre än i Armen.

Tycker faktisk att Claes S visar på framsyn i det han beskriver i sin kommentar härovanför. Jag har pennfäktat på annan plats med honom och den bataljen lärde mig ett och annat.

En av dessa lärdomar är att det finns mycket nyttor med att FM bidrar till civilt, polisiärt och militärt samordnad luftrumsövervakning. Sen kanske Claes och jag inte lyckades enas i konceptet med truppförsök på Gotland, men även där kan jag nog tänka om.

Slutsatsen från min sida, med den grunda kompetens jag besitter blir då att ryktet om luftvärnets död är betydligt överdrivet och att konceptet lever vidare i mer tidsanpassade konstellationer.

Svennegurra sa...
5 oktober 2010 00:39  

@Luftvärnaren: På vilket sätt vore det dåligt att luftvärnet läggs ner? Det verkar ju vara ett sjunkande skepp av din beskrivning att döma...

@Anonym 20.04: Vet inte om jag tycker att ditt "rimliga" förslag låter särskilt rimligt. Tror nog mer på Claes S linje med en ordentlig luftförsvarsstudie. Tror inte det gjorts en ordentlig genomlysning av svenskt luftförsvar sedan 60-talet... Håller med dig om att luftförsvar baserat på enbart flyg är en dålig idé!

Problemet för lv har aldrig varit att det saknats initiativ, tvärtom! Flera är de luftvärnare med tveksam lojalitet som kommit med "kloka" synpunkter i underhandskontakter med industrin.

Ett annat stort problem, på flygsidan såväl som för lv är den industripolitik som blandats in i gjorda inriktningar avseende materielanskaffningar.

Känns bra att frågan om luftvärnets vara eller inte vara lyfts, det förs för många diskussioner bakom stängda dörrar där bara de "kloka" är delaktiga...

Sarvi sa...
5 oktober 2010 09:44  

Om höghöjdsluftvärnet inordnas i FV är risken stor att det utplånas helt vid nästa nedskärningsrunda. När flygvapnet och det militärindustriella komplexet måste prioritera mellan spetsflygdivisioner av svenska Gripen och några (föregivet) ålderstigna amerikanska luftvärnsrobotar, ja då lär rbs 97 sitta lika löst som en gång rbs 68.

Å andra sidan är arméns intresse för höghöjdsluftvärn numera om möjligt ännu lägre (hoho), så kanske är det ändå det minst onda valet att låta FV ta över...

Anonym sa...
5 oktober 2010 10:56  

@flygsoldat 113 bom

Teknikfientlig?????

För tillfället plöjer man ner enorma skattesummor i den ena tekniska jippolösningen efter den andra som knappt går att använda. Man kan snart inte upprätta en papplatrin utan en internetanslutning.

Nej någonstans i konsultträsket har man glömt att huvuduppgiften är att föra väpnad strid.

Kanske inte förakt men lite sund skepsis skulle nog vara på sin plats.

MarkUS sa...
5 oktober 2010 21:10  

Varför fick inte Allan Widman bli försvarsminister. Han verkar ju vara den enda som är intresserad av försvaret och dess framtid? Men det är väl just därför, regeringen kan inte ha en ny försvarsminister som säger upp sig. Det skall vara en minister som nickar fint och gör som han blir tillsagd. Här skall sparas.

Anonym sa...
6 oktober 2010 00:45  

@MarkUS
Om du vore Allan Widman, skulle du då vilja bli försvarsminister och genomföra ännu mer tokerier?

Även om det skrivs fint om nya org osv så är Försvarsmakten fortfarande en budgetregulator....

Sedan har Tolgfors arbetat rätt bra som försvarsminister, han har visat upp att han är påläst och att han klarar av att genomföra det regeringen (borg) säger till om.
Så varför ska borg och co slänga ut en bra fungerande försvarsminister mot en som garanterat protesterar och sätter kloka käppar i hjulen...?

/Tinhead

Gustav Wasa sa...
6 oktober 2010 13:42  

Det statsbärande partiets politik, inklusive dess försvarspolitik, har vunnit inte bara förnyat utan till och med stärkt sitt förtroende i valmanskåren.

Det är varje ministärs första uppgift att överleva allmäna val. En avsatt regering kan ha rätt i sak, men den uträttar oftast inte särdeles mycket.

Reinfeldts andra regering kommer att avsätta femtio miljarder för att under tio år utveckla Super-JAS, ibland också kallad JAS NG, JAS 39E/F eller bara rätt och slätt MS 22.

Så teknikfientlig eller skeptisk till svensk egenutveckling är inte vår regering!

Anonym sa...
6 oktober 2010 18:48  

Claes S förslag är uselt och ogenomtänkt. Med motsvarande argumentation kan vi lägga ned alla vapenslag och enbart ha militärförband??
Specialisering är nödvändigt om man ska bli riktigt duktig och förstå just sitt speciella vapenslags styrkor och nackdelar.
Att man sedan måste samövas och inordnas i större förband än kompanier och bataljoner förstår en normalbegåvad individ, dock inte svenska militärer eller politiker.
Felet är att den nationella hotbilden saknas i planeringen, då finns det inget behov av luftvärn, svårare än så är det inte.
Att lyfta över luftvärnet till FV är som att be om dess avskaffande, FV prioriterar enbart flygplan

Anonym sa...
6 oktober 2010 19:46  

Klart vi ska ha ett luftvärn. LV kan ju ha lättskytte som uppgift och så kompetens att skjuta nån robot på barnens ö då och då. Väljer man den lösningen blir det ju mindre roation för oss andra till afghanistan samt att vi behåller LV systemet om vi skulle få behov att upprusta. Det allternativet gynnar oss alla.

Vad är dom mtrlköp som varit så dåliga? Jag är inte insatt. Det närmsta jag någonsin kommit LV är den Bloodhound som står på väddö. Så upplys mig.

/trupparen

Anonym sa...
6 oktober 2010 22:05  

Att funktionsförband i framtiden kommer användas till annat i rotationsinsatser än vad de från början är avsedda till har man redan kommit fram till i HKV. Men hur ska en robotsoldat eller pjäsapa kunna agera skyttesoldat, eller pjäspluton agera skyttepluton undrar kanske en pansarknekt från P4? Tja, farhågan och skepsisen har och är väl befogad än. Men med heltidsanställda förband funkar det. Vet en pluton att man ska till Afghanistan om ett år som skyttepluton har man gott om tid att förbereda sig och träna för uppgiften. Det fungerar i den stora armén i väster, så varför skulle det inte funka här? Det finns amerikanska artillerister som inte rört en haubits på vääääldigt länge.

För att förstärka det ytterligare finns det ledningsplutoner på funktionsförband i den nya orgen som besitter mer eldkraft än en normal skyttepluton. Inte en helt relevant jämförelse, men ändå en indikation på att gamla sanningar inte alltid gäller för evigt.

/H

Anonym sa...
7 oktober 2010 02:41  

Är inte israeliska Spyder ett lämpligt alternativ? Patriot och MEADS är väl bra mycket dyrare? Tänk om vi kunde samarbeta mer med Israel!
/Israelvän

Obertan sa...
7 oktober 2010 08:25  

@Trupparen

Din beskrivning passar även Amf!

Lätt skytte med kompetens att åka lite båt då och då.
Ibland kan man ju även köra upp en båt på land...

Dags att lägga ner Amf?

Henrik sa...
7 oktober 2010 09:09  

@ Israelvän: SPYDER använder för oss helt främmande missiler, Python/Derby. Det finns för oss bättre alternativ med missiler vi redan är bekanta med som IRIS-T SL/SLS som använder IRIS-T missiler och norska NASAMS II som använder AIM-120 AMRAAM missiler.

IRIS-T SL/SLS kommer användas inom MEADS för mål på kort till medellångt avstånd.

IRIS-T SLS är redan såvitt jag vet integrerad med GIRAFFE-radarn. Dock vet jag inte ifall SL versionen är det.
IRIS-T SLS finns även i en sjögående version som bl a. Turkiet kommer ha på sina nya fregatter. Då den redan är integrerad med GIRAFFE-radarn borde den även passa våra Visby-korvetter bra.

Timur Lenk sa...
7 oktober 2010 12:41  

trupparen mfl

Fråga Claes S om de felbedömningar som "luftvärnaren" nämner i sitt gästinlägg.Han var nämligen delansvarig.Att han nu på ålderns höst säger sig sitta inne med lösningen för luftvärnet är enbart tragiskt.Han tillhör dessutom KKrVa, en samling wanne-be Clausewitzare från en saligen insomnad rest av generalstabskåren.
Deras skrifter är oftast rent patetiska, och läses förmodligen enbart av dem själva.

Anonym sa...
7 oktober 2010 13:46  

Spyder kan inte jämföras med vare sig MEADS, Patriot eller S-300 t ex, Spyder är ett taktiskt system med kort räckvidd. Om man skall se på sådana system så anser jag nog att ryska Pantsir är ett bättre alternativ.

Dock är vår förmåga att välja rätt system för våra behov kraftigt avgränsad beroende på politiska lojaliteter.

Anonym sa...
7 oktober 2010 18:45  

Spyder är väl mer avsett för kortare räckvidd? Upp till 35 km når väl det systemet vilket i så fall gör det jämförbart med MEADS med enbart IRIS-T SL som uppges klara 30 km.

Vad PAC-3 MSE klarar vet jag inte om det finns några officiella siffror på än.

PAC-3 har i alla fall en kortare räckvidd än den större PAC-2 varvid den senare kan användas som komplement. PAC-2 ska väl klara upp till 160 km.

Man hävdar också att MEADS ska få lägre driftskostnad än dagens system.

Sarvi sa...
7 oktober 2010 19:42  

@trupparen:
Jag skulle tro att kommentaren om felslagna materielköp främst syftar på anskaffningen av rbs 23 Bamse, ett system som kostade 4-5 miljarder att ta fram, aldrig förbandssattes och inte heller har genererat några exportinkomster. Visserligen är kapitalförstöring något av försvarets paradgren, men om man ser till uteffekt av satsad krona (aka pang per peng) måste historien om rbs 23 vara högt på listan över det värsta slöseriet.

Anonym sa...
7 oktober 2010 22:36  

Hur många eldenhet 23 levererades egentligen? Vill minnas att det ändå var ett antal som gjorde den värd att krigsplacera som del av en luftvärnsbataljon.. Och värnpliktiga har ju utbildats på systemet. Så att det inte är krigsplacerat verkar vara något av en formalitet, en väldigt dum formalitet.

/H

Svennegurra sa...
7 oktober 2010 22:51  

Intressant att den här diskussionen börjar låta precis som diskussioner bland "insatta" luftvärnare. En massa människor som tror att de vet saker...

Att IRIS-T används i nationer som har GIRAFFE AMB som sensor innebär inte automatiskt att den går att stoppa in i svenskt luftvärn utan vidare.

Att jämföra luftvärnssystem med helt olika prestanda leder inte till några djupare slutsatser.

Vad gäller diskussionen kring Patriot, S300/S400 och dylika system kommer dessa aldrig att komma på fråga i ett land med en försvarsbudget som Sveriges. De kräver dessutom en bemanning som i antal inte ens är i närheten av vad luftvärnet har i ram.

Angående felsatsningar på materiel för svenska luftvärnsförband kan både RBS 90 och 23 nämnas. Att 23 är slöseri med skattemedel utan dess like behöver nog inte närmare förklaras. RBS 90 var en satsning som slog snett pga att ingen annan nation hakade på. Det är dyrt att vara ensam nation att driva utveckling av ett system framåt. Man kan också räkna med att tillverkaren inte bibehåller kompetens under så lång tid för något som inte genererar pengar.

Till saken hör att svenskt luftvärn idag enbart har robotsystem (inget eldrörsbaserat luftvärn förutom lvkv) samt att samtliga av dessa robotsystem kräver fri sikt till målet. Detta är avsevärt mycket mer begränsande än den teoretiska maxräckvidden i flera avseenden.

Claes S sa...
8 oktober 2010 09:36  

@Timur Lenk
Du som vill framstå som ansvarskännade kan väl fråga mig själv?

Anonym sa...
8 oktober 2010 10:54  

@/H 7 oktober 2010 22:36

Det räcker inte med att det finns eldenheter. Det måste byggas ett förband runt dem, med fordon, ledning- och logistikfunktioner. Det kostar ytterligare pengar, utöver de som redan nämnts tidigare för utvecklingen och anskaffningen av eldenheter.

/TS

Anonym sa...
8 oktober 2010 13:38  

Sverige är inte som Israel ett land som behöver satsa på det bästa, på alla områden. Tack och lov är vi inte lika utsatta. Israel har system för att skydda sig mot allt, från interkontinentala missiler till granater. Därför har de värdefulla erfarenheter. Vi har ingen politisk eller ekonomisk möjlighet annan än gradvis uppgradering av vår förmåga som jag tolkar läget. Är ingen expert, bara en fd pansarsoldat, men föreslog Spyder bara som idé, då jag tror det är kanske ekonomiskt överkomligt. Kan ha fel. Om Ryssland undertecknar avtal om militärt samarbete med Israel (6 oktober 2010) och köper förarlösa flygplan av Israel, så kan väl vi också dra nytta av deras erfarenhet?
http://en.rian.ru/mlitary_news/20100906/160482544.html
/Israelvän

Biet sa...
8 oktober 2010 19:13  

Håller med Timur Lenk. I Claes S första kommentar låter det som att KKrvA har tagit över Fö:s och HKV:s roll.

"2025" syftar på årtal? Vilken hotbild har KKrVA ansatt för nuläget och långsiktigt?

Anonym sa...
8 oktober 2010 22:42  

/H

Kan bara hålla med. I just fallet amf har ju deras ledningskompani under flera år syslat med avsutten plutonsstrid, Och även sin huvudtjänst (ledning). Det har man ju lyckats med med 10 månaders värnpliktiga så borde ju inte vara omöjligt med anställda soldater också.

Obertan
Strålande ide! Du har alla egenskaper som behövs för att bli general. Lägga ner en utbildningsplatform till! Kanon. Dessutom den största bataljonen försvaret har. Det lär ju inte märkas i rotationstakten?! för övriga i försvaret?
För övrigt är du dåligt insatt. Amfibiereg har två kompanier som har båttjänst som huvudtjänst ett kompani som har bandgåendefordon och som åker båt lite då och då.


Sarvi Aha jag förstår.

Svennegurra, Bra förklarat.
Duverkar ju insatt. Vad ska vi ha och hur ska det se ut?

Anonym sa...
9 oktober 2010 00:33  

@TS 8 oktober 2010 10:54

Ja, och det förbandet heter 61.AdBn(Tvivlar på att eldenheterna räcker till 62:a också). Kärnan i Robot23 systemet, Unde23, är redan förbandssatt. Dragfordon till Elde23 var från början tänkt att vara en Tgb30/40, ingen bristvara direkt. Borde funka med någon annan typ av lastbil också. Bak på flaket har man extra robotar och annan materiel. Det som behöver tillföras extra som man normalt inte tänker på är teknikerkompetens och represurser. Men som i vilken annan bataljon som helst finns även detta. Verktyg och repmtrl till eldenheterna levererades med all säkerhet tillsammans med dessa. Vad mer som behövs är nog en AP(anslutningspunkt), eller SbE(sambandsenhet) som det numera heter. Detta för att ansluta in i "TS-molnet". Om det behövs en till varje eldenhet, eller om det räcker med en till varje UndE vet jag inte. Men de(SbE) är heller ingen bristvara i FM, och i synnerhet inte i luftvärnet som förutom den taktiska sambandsbataljonen är den radiolänktätaste förbandstypen i försvarsmakten.

Nej, jag ser verkligen inte problemet, och de ytterst små problem som kanske finns är en droppe i havet jämfört med den kapitalförstöring som en utfasning/skrotning av EldE23 är..

/H, som tjänstgör på en lednings och logistikfunktion och som därmed vet att de behövs.

Anonym sa...
9 oktober 2010 06:02  

Det bästa vore om LV uppgifterna överfördes till Marinen. Genom att bestycka de svenska fartygen med LV-robotar når man största delarna av Sverige med snabt rörliga plattformar. Plattformar kan också flyttas till lämpliga internationella "härdar". Mariens fartyg har ju redan ledningssystem, sambandssystem och radarssystem. Således torde det vara en förhållandevis billig lösning att bara installera robotdelen ombord. Detta är ju också ett kostnadseffektivt sätt att utbilda, öva och insätta förmågan. Marinen har gått mot lean-bemanning där en besättning runt 50 personer kan hantera sensorer och vapen i såväl undervattensdomänen som i luft- och ytdomänen. Jämför detta antal tex med de markförband som skall sätta upp LV-raddar och robotar. Dessa överväganden är viktiga nu när vi har anställda soldater och sjömän istället för värnpliktiga.

Go Navy GO!

Anonym sa...
9 oktober 2010 09:50  

En luftförsvarsstudie är bra men inte tillräkligt, enligt min mening. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen , vad som krävs är en totalförsvarsutredning där bla en luftförsvarstudie ingår.

Luftvärnet kommer att vara en mycket viktig del i det framtida försvaret, om man nu ska leva upp till "solidaritetsförklaringen" som man hela tiden hänvisar till.

I dag bygger man upp ett försvar där "Afghanistan-doktrinen" gäller och luftförsvaret ses som något onödigt. Detta förhållningssätt är lika korkat som fransmännens förhållningssätt under mellankrigsåren, dvs man rustade sig för att utkämpa ett "nytt första världskrigs-scenario". Och vi vet ju alla hur det gick,eller??

Realist

Claes S sa...
9 oktober 2010 11:00  

@ Biet
KKrVA (www.kkrva.se) med sina drygt 400 ledamöter, varav hälften civila, skulle kunna utnyttjas för studier i högre grad än hittills. Risker finns alltid för jäv och påtryckningar. Då är det bra att ledamöterna själva står för sina åsikter.
Genom att följa denna blogg och andra, ökar antalet och karaktären på perspektiven. Vilket föder och kompletterar diskussionen. "The devil is in the details".

Hotbilder är svåra att använda bl a för att de måste passa i den säkerhetspolitiska verkligheten ett antal år framåt i tiden. I vårt tidsperspektiv funderar vi mellan två ytterskott:
1.USA och Ryssland behöver förstärka sin militära närvaro i Stilla Havet och Bortre Asien till följd av den kinesiska expansionen. Nato roll övertas successivt av EU.
2.USA(Nato) hotar Rysslands hjärtland Moskva-St Petersburg bl a med hangarfartygsbaserat flyg från Nordatlanten.
Kanske finns bättre förslag?

Obertan sa...
9 oktober 2010 11:13  

@anonym 22.42

Jag har bättre koll på Amf än vad du tror. ;)

Jag raljerade stenhårt och ber om ursäkt om du tog illa vid dig. Det var klumpigt uttryckt. Ber också om ursäkt till trupparen vars inlägg jag blev provocerad av. Oproffsigt av mig. Jag tycker verkligen att Amf fyller en viktig funktion. Ville nog bara provocera tillbaka lite. Det är ett debattklimat som inte för debatten framåt.

Naturligtvis vill jag inte lägga ner en utbildningsplattform till.
Framför allt inte Amf!
Jag skriver i affekt eftersom jag tycker att vårt pajas-försvar hanteras oseriöst!
Som trupparen skrev, kapitalförstöring är en paradgran för FM...
Men när det kommer på tal om att Amf ska bli lätt skytte med amfibisk förmåga hävdar elaka tungor att åka båt kan ju vem som helst göra. Utbilda truppen till kvalificerade passagerare och lär dem landstiga/ta brohuvud så är saken biff.
Vi vet ju att så enkelt är det inte. Likt luftburna så är ledning och logisik en stor utmaning för dess förband.
Skärgårdsmiljön är inte helt lätt att bemästra. Precis som vi behöver förband med subarktisk förmåga. Det är inte bara att åka till en ny miljö och tro att det går smärtfritt...

Avseende ledningskompaniet som kör avsutten plutsonsstrid OCH sin huvudtjänst ledning så betvivlar jag inte att det går, med 10-månaders. Frågan är bara hur bra det bli?

Anonym sa...
9 oktober 2010 15:44  

Obertan. Du är förlåten. Dessutom har du gjort mig lite gladare med ditt ödmjuka återtagande.


/Trupparen

Anonym sa...
10 oktober 2010 09:50  

@ H 9 oktober 2010 00:33
Håller med om att det känns som kapitalförstöring att inte förbandssätta elde 23. Du tar dock en enkel väg med att välja 30/40 som dragbil; den är gammal och ska fasas ut, den är för kort för att kunna lasta rb, den är för lätt för att kunna dra runt rb-kärran.
Det behövs en SbE per elde, det behövs rb, det behövs maskeringsmateriel listan kan göras längre. Det är kostnader på åtminstone tio-tals miljoner kronor att förbandssätta elde 23.
/TS

Anonym sa...
10 oktober 2010 15:02  

@TS 10 oktober 2010 09:50

Ja, Tgb 40 skall fasas ut. Men du med mig skämta aprilo när du säger att den är för liten och klen för att dra Elde 23. Den har ju för bövelen dragit runt haubitsar i 30 år! Och att flakyta skulle vara för liten för extra robotar tycker jag verkar vara extremt osannolikt då de med emballage ser ut att vara max 2,5 meter långa. Men som sagt, man kan använda vilken lastbil som helst. Dragfordon är ett ickeproblem!

Att överhuvud taget ta upp maskering som ett hinder för förbandssättning är ju löjeväckande. 2-4 st maskeringsnät multispektral 7x7m behövs bedömt. Lv6 kan få några av mig, jag har över 60st i mitt plutonsförråd.

Och sambandsenheter finns det gott om..

Den enda lite dyrare investeringen som jag kan se framför mig är att köpa in några fler robotar. Men jag har inte en blekaste aning om hur många som finns i våra förråd nu. Mellan tummen och pekfingret behöver man köpa in robotar för 20-30 miljoner kr för att få uthållighet. 20-30 millar är ingenting, zip, zero, nada! dessutom har man alltid möjligheten att köpa fler robotar senare om man upptäcker att det behövs.

Kan du, TS, nämna någon endaste stor investering av meteriel som behövs för att förbandssätta Elde23? Vattendunkar, maskeringsnät och 20-tält gills inte, det är inte stora investeringar. Allt annat du hittills har räknat upp(förutom ett större lager Rb) finns redan i tillräckligt antal i FM...

/H

Anonym sa...
10 oktober 2010 17:15  

Rbs 23 är ett gammalt system som är "obsolete". Det kan inte skjuta på mer än ett mål i taget, har för kort räckvidd och måste ha fri sikt fram till mål.

Dessutom, måste såvitt jag förstår, produktionen startas upp på nytt för robotarna. Det är inte helt gratis! Och varför starta upp tillverkning av ett system som redan är 15 år gammalt?

Hur många eldenheter har Sverige? Det räcker ju som bekant knappast med 3-4 stycken.. 20 låter mer rimligt.

Att förbandssätta Rbs 23 ÄR kapitalförstöring! Det finns många system som är mycket mer kapabla och inte allt för dyra på marknaden. Våra grannländer använder ett system som är MYCKET mer kapabelt!

/ Räkan

Anonym sa...
11 oktober 2010 17:38  

Svennegurra !
Vilken del av RBS-90 har inte sålts på export ? bandvagnen, HARD-radarn, siktet (återfinns i ASRAD-R), roboten osv ??

Tänk, vi hade 10 bataljoner 40/48, dessa skulle ersättas med 5 bataljoner RBS-23.
6 eldenheter 23 byggdes. För att få förbandssätta dessa offrades RBS-90. Ingen förbandssättning av 23 blev det och nu står vi här med x BORC-sikten...

Känner man sig lurad eller...

/B-E Väring

(Något kortat av Wiseman. Väring förstår säkert varför)

Anonym sa...
11 oktober 2010 19:25  

@ H 10 oktober 2010 15:02

Klart att vi kan ta materiel (t ex SbE) som redan är i bruk av någon annan men då uppstår det en brist där som måste fyllas upp vilket kostar pengar.
Att anskaffa ett litet antal rb kan bedömt kosta 200 MSek, att förbandssätta kostar 200 MSek till. Det är inte bara att sätta en bil framför och ge sig iväg. Den halva miljard det kan kosta att förbandssätta ska dock fördelas över en livscykel som sträcker sig över flera år.
Som Räkan 10 oktober 2010 17:15 skrev kan det finnas andra lösningar som mer bär mot framtiden och är mer kostnadseffektiva.
Sex EldE 23 blir inget stort förband även om de givetvis är bättre än de noll EldE rb 90 som blev kvar vid förra reduktionen.
/TS

Sarvi sa...
12 oktober 2010 17:20  

I nya budgeten som just blev offentligt, står materielanskaffnig under rubriken "Planerade större åtaganden" en post som lyder "Anskaffning insatsförmåga luftvärn (modifiering av enheter i lv-systemet).

Någon som vet vad som avses?

/Sarvi

Svennegurra sa...
12 oktober 2010 22:19  

@BE Väring: Du har rätt om 90-systemet, tror att man gav industrin galna ingångsvärden för kraven på uppgradering vilket ledde till skenande prislapp... Sorry!

@H: Tack för smickret, funkar på mig! Som svar på din fråga;

Hur luftvärnet skall utformas beror på hur mycket tonvikt vi vill fortsätta lägga på de flygande delarna av luftförsvaret.
Generellt kan man säga att ett luftförsvar byggs upp i ett antal nivåer, där det yttersta skiktet består av jaktflyg.
Nationer med gott om stålar har sedan ett system med lång räckvidd (>150km).
Innanför detta skyddar man viktigare mål med system med medellång räckvidd (~50km).
Slutligen skyddar man viktiga punkter samt egna förband med korträckviddiga system,

Varför gör man såhär? Man kan väl köpa det fetaste systemet och sen löser man allt med det?

Nope... Som alltid finns det styrkor och svagheter med alla system. Ekonomi är en; ju större system desto dyrare. Långräckviddiga system kräver också en luftlägesbild som kräver AWACS i luften eller motsvarande räckvidd. Det finns också en risk att ett sådant system blir mättat, man måste välja vilka mål man ska verka mot och släppa igenom andra.

Ju kortare räckvidd ett system har desto enklare är det generellt att handha. Det är också så att korträckviddiga system har ett mindre "blint" närområde. Ju längre räckvidd systemet har desto större luftvolym nära batteriet som inte kan bekämpas.

Om man vill få en förståelse för det här kan man titta på exempelvis luftförsvarsfregatten De Zeven Provinciën och hur man där har skalat de olika lagren i luftförsvaret.

Baserat på detta önskar nog en del luftvärnare att RBS 70 (eller 90 för alldel...) behålls som korträckviddigt system. För att få ett system med medellång räckvidd samt slippa problemet med behov av fri sikt till målet kan IRIS-T absolut vara ett alternativ. Jag tror också att vilken luftvärnare som helst i hemlighet drömmer om att få vara chef för ett S400-batteri eller för alldel Patriot.
Som ni förstår av ovanstående grova summering av luftförsvarets uppbyggnad vill man ha allt detta för att ge ett bra skydd, i nära samarbete med eget jaktflyg.

Svennegurra sa...
12 oktober 2010 22:25  

@Sarvi: Japp. Sambandssystem för 1200 mkr...

@Luftvärnaren: Varför hör vi inget av dig bland kommentarerna? Är det månne chefen för luftvärnet eller någon av hans hejdukar som kastat in en brandfackla för att se vad som händer?

Claes S sa...
17 oktober 2010 04:30  

@ Svennegurra

Klippt ur en av dina senare kommentarer:

"Hur luftvärnet skall utformas beror på hur mycket tonvikt vi vill fortsätta lägga på de flygande delarna av luftförsvaret.
Generellt kan man säga att ett luftförsvar byggs upp i ett antal nivåer, där det yttersta skiktet består av jaktflyg.
Nationer med gott om stålar har sedan ett system med lång räckvidd (>150km).
Innanför detta skyddar man viktigare mål med system med medellång räckvidd (~50km).
Slutligen skyddar man viktiga punkter samt egna förband med korträckviddiga system,..."

Den beskrivning du uppger som generell går kanske att styrka på något sätt? Tills dess tror jag att du har marin anknytning och har läst ett eller två reportage om skyddet av amerikanska hangarfartygsgrupper. Som källa i ett (tveksamt) vetenskapligt arbete som LFS 2025 har din utsaga dessvärre inget värde.
Vilka nationer menar du har "gott om stålar"? Kina?
Vad menas med "viktigare punkter"?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade