Alla har fel som vanligt (uppdaterat 4/7 15.25)

I ett tv-program härom året kommenterades försvarsminister Tolgfors ståndpunkter med att alla har fel. All kritik som vänds mot honom kommenterar försvarsministern med att vederbörande har fel. Så även nu, när försvarsministern inleder sin replik på Wilhelm Agrells debattartikel med orden "Wilhelm Agrell har helt fel". Intet nytt under solen, med andra ord.


Grundtesen i försvarsministerns artikel är att det inte går att sända värnpliktiga mot yrkessoldater. De har inte en chans. Ett sådant förfarande vore oansvarigt.

Det är en grov förenkling. Den som påstår att israeliska värnpliktiga skulle vara chanslösa mot yrkessoldater från vilken annan försvarsmakt som helst, talar snömos. Grunden till detta är övning och repetitionsutbildning. Precis samma sak som gäller för alla andra militära förband världen över, oavsett om man bygger sin personalförsörjning på värnplikt, frivllighet eller kontraktering. Utan övning är man chanslös. Har man uppfattningen att ett värnpliktsförsvar innebär grundutbildning och inte något mer än så, framstår försvarsministerns ståndpunkt som mer förståelig.

Det är just graden av övning som varit problemet för svensk del sedan 90-talets första hälft. Inga krigsförbandsövningar har genomförts för att samträna äldre förbandsdelar med nya och antalet repetionsövningar har varit lätt räknade - under det senaste decenniet ganska nära noll. Det säger sig självt att det inte finns någon uteffekt då. Övningar och då framförallt repetitionsutbildning och krigsförbandsövningar, har varit den främsta budgetregulator för Försvarsmakten genom historien och är det ännu idag. Budgeten för övningar är en av få poster som går att påverka på kort sikt i syfte att frigöra medel. Det första som hände när Försvarsmakten under våren ansåg sig ligga några hundra miljoner kr back var att man strök de större övningarna. Inget tyder på att det skulle bli annorlunda i framtiden.

Det försvar som försvarsministern nu förespråkar är fram till slutet av innevarande decennium helt beroende av just dessa oövade värnpliktiga för att fylla upp leden. Ändå finns inga planer på att repetitionsutbilda dem eller samöva dem med de anställda soldaterna. Dessa värnpliktiga kommer fortfarande att ha motsvarande 1-3 års återtagande tid, trots försvarsministerns tal om "dagar". Först framåt 2018 kommer de sista, då mycket oövade värnpliktsförbanden, ha ersatts med anställda eller kontrakterade förband, i numerär motsvarande två brigader för markstrid. Samövningsmässigt kan det ifrågasättas om det blir två brigader. Att öva dessa förband som två brigader kommer med stor sannolikhet kosta betydligt mer än vad Försvarsmakten har råd med. Bara övningsdygnstilläggen för dessa förband kommer att kosta runt 10 milj kr/dag med det nya personalförsörjningssystemet.

Försvarsministern skriver vidare: "Försvaret av Sverige däremot byggde före försvarsreformen på en mycket liten nationell insatsorganisation, med utomordentligt låg tillgänglighet. Det tog tre år att få 30000 man på fötter. Då hade den moderna tidens konflikter sedan länge kommit och gått."

Förmodligen har det också gått försvarsministern helt förbi att de delar av tidigare försvar som inte var pappersprodukter hade mobiliseringstider betydligt lägre än dagens anställda förband. En grundsten i detta var att varje förband hade sin utrustning förrådsställd i anslutning till sitt uppmarschområde. Det område där man sedan var tänkt att lösa sin krigsuppgift. Idag har alla förband sin utrustning förrådsställd centralt. Lycka till att få ut den i tid och därefter hinna till insatsområdet. Eftersom ingen hotbild har funnits på 15 års tid som kan motivera ett nationellt försvar utan förvarets huvuduppgift är i utlandet behövdes ju inga decentraliserade förråd.

Inte ett ord om att försvaret idag bygger på tretusen man om man bara ska räkna försvarsministerns anställda soldater. Måhända kommer de på fötter långt tidigare, men med vilken utrustning? Vilken samövning? Det är och förblir ett luftslott. Måhända kan soldaterna titulera sig professionella i ordets ursprungliga bemärkelse, men utan övning spelar det ingen roll hur man titulerar sig. Man är underlägsen. Frågan är om försvarsministern har förstått att det är graden av övning och förberedelser som är det betydelsefulla? Att krig är en materielsport är helt klart, men det förutsätter att numerär och grad av övning är jämbördiga. Saknar man såväl numerär som övning, spelar det inte så stor roll om man har den bästa materielen. Saknar man alla tre, är utgången given på förhand.


För övrigt kan man konstatera att försvarsministern nu verkar bryta mot sina egna språkregler när han nu i sin replik talar om yrkesförband. Vi har ju tidigare fått lära oss att vi numera har ett frivilligförsvar och inte ett yrkesförsvar. För några år sedan hade de flesta tyckt det mycket oansvarigt att tala om att sända frivilligförsvar mot yrkesförsvar. Då betydde nämligen frivilligförsvar människor som av fri vilja, på fritiden, och med mycket ringa ersättning försvarade sitt land med enkla vapensystem, t ex Hemvärnet. Nu betyder tydligen frivilligförsvar människor som har sökt sig som yrke att lösa militära uppgifter, såväl till försvar av sitt land på eget territorium, som lösande av militära uppgifter i andra länder. Man kan undra vad Fredrik Lindström har att säga om den språkutvecklingen.

Ett av sommarens boktips (kommande inlägg) kommer att vara Wilhelm Agrells Det svenska nationella försvarets nedgång och fall. Den rekommenderas varmt alla försvarsintresserade och framförallt alla försvarspolitiker eftersom den mycket tydligt visar hur det gick snett i svensk försvarspolitik och försvarsförmåga. Med tanke på ämnet kan det lämpa sig med ett citat om hur just möjligheterna till mobilisering försvann i och med den strategiska time-outen och Långtbortistandoktrinens intåg:

"I och med att mobiliseringsförråden tömdes försvann den materiella stommen till 1996 års krigsorganisation slutgiltigt. Inga förband, ej heller de som var öronmärkta för den nya insatsorganisationen, kunde längre mobiliseras på vedertaget vis. Så länge den krigsplacerade personalen fanns kvar och hade tidigare mobiliserings- och krigsförbandsövningar i någorlunda färskt minne skulle det kanske varit möjligt att improvisera en partiell mobilisering, men i takt med att "mängdmaterielen" såldes, gavs bort eller slängdes försvann också denna i högsta grad teoretiska option. Av mer grundläggande och långsiktig betydelse var att också kunskapen om mobiliseringssystemet gick förlorad eftersom ingen längre sysslade med detta eller såg ett behov av av planering eller övningsverksamhet. Allt sådant var nu överspelat, en del av det gamla Försvarmakten skulle lägga bakom sig när man nu gav sig ut i det okända ur vilket den nya "Organisation 04" antogs träda fram efter några år. Och viktigast av allt: ingen plötsligt påkommen mobilisering skulle någonsin mer behövas.

Med största sannolikhet anser nog försvarsministern att det som står i boken, undantaget de socialdemokratiska regeringsperioderna, är ... fel.


Enligt Expressen är Försvarsmakten den myndighet som spenderar mest pengar på att synas i Almedalen.

Uppdatering 4/7 15.25: På SvD:s ledarsida skriver Claes Arvidsson om kostnadsutvecklingen inom försvarsområdet och oförmågan att möta denna.

46 kommentarer:

Larsson sa...
2 juli 2011 22:45  

Demokratin vinner!
En vapenvägrare som chef för en försvarsmakt!
Låt räven bli chef hönshuset!

Larsson - Eksjö

Anonym sa...
2 juli 2011 22:49  

Det som blir verkligt lingvistiskt spännande är väl ändock vad HV ska vara framgent, då frivilliga tydligen bara är anställda ;)

I övrigt så verkar Tolgfors siffror vara rent snömos de också 30000 på 3 år under vpl tiden, på den perioden hinner du utbilda 3 hela årsklasser vilket torde bli i runda slängar 100-150 000 plus de som tidigare muckat plus de som ligger kvar i rullorna vilket blir 7-800 000.

Mvh Grp Ch fd frivillig blivande ????

Anonym sa...
2 juli 2011 23:15  

Japp, att du tar upp den israeliska armén, som i princip helt och hållet bygger på värnplikt, är givetvis bra, det är ju ett lysande exempel på vad en värnpliktsarmé kan åstadkomma. Om jag fick träffa Tolgfors skulle jag fråga honom vad hans finske kollega anser om det där med värnpliktsarméns oduglighet mot yrkessoldater?

/Uffe

Anonym sa...
2 juli 2011 23:45  

Tolgfors blogginlägg är ju rena farsen. Betänk att det med största sannolikhet INTE är käre Bagdad-Bob Tolgfors som personligen skrivit inlägget utan det är mer troligt att det är någon med sakkunnighet som skrivit inlägget. Kanske någon av de officerare som verkar vid Försvarsdepartementet.

Det som står på bloggen bored rendera i KU-förhör. Kalla gärna Wilhelm Agrell som sakkunnig så kan kanske KU klara av att ställa något så när adekvata frågor.

Problemet är ju annars att de direkta lögner som Försvarsminiostern kommer dragande med till slut riskerar att bli en sanning.

Det försvar som nu skapas innehåller, enligt Regeringens regleringsbrev, vissa beredskapsgrader. De flesta förband får beredskapsgraden 90 dagar. Detta är helt offentliga siffror-läs i regleringsbrevet.

I det gamla invasionsförsvaret hade många förband 24-48 TIMMARS beredskapstid. De flesta 48-72 timmar. Tolgfors borde ju kunna berätta för KU vad som blivit så mycket snabbare med hans nya 1500-manna krigsmakt jämfört med den 850 000-manna försvarsmakt som Sverige tidigare hade.

Det som måste till är ju det som WW skriver, öving, övning och övning. Det kommer inte heller Tolgfors krigsmakt att greja. Arbetstidsavtal, reseersättningar etc för soldaterna kommer bli övermäktigt dyrt.

Tolgfors krigsmakt kommer drunkna i sin egen ånger-återinför värnplikten. Ha 2000 man anställda till snabbutryckningar och Afghanistanäventyr. Precis som Norge har.

sofliggaren sa...
2 juli 2011 23:52  

@Wiseman
Jag ser också flera problem med det framväxande "yrkesförsvaret", men...
Hur vi än vrider och vänder på det här myntet - vad kan vi egentligen krama ut ur 40 miljarder oavsett alternativ?
Ja, Israel har en formidabel krigsmakt. De har också en försvarsbudget på dryga 7% av BNP (vilket motsvarar ca 96 miljarder kronor). Utöver detta erhålls ett årligt stöd om18 miljarder från USA. 114 (öppet redovisade) kronor får man 36 månaders värnplikt, repetitionsutbildning och modern materiel för.
Efter 36 månaders värnplikt, varav en hel del är skarp tjänstgöring är det nog få som motsäger deras kvalitet i paritet med en anställd soldat.
Men ärligt talat, vi når inte dit under rådande ekonomiska förutsättningar -med eller utan värnplikt.
Vi har heller inget påtagligt yttre hot, vilket Israel i allra högsta grad upplever sig ha. Finns det på världskartan att svenska folket och svenskt näringsliv är beredda att genomföra de insatser och uppoffringar som en lösning motsvarande Israel skulle kräva?
Jag är mycket skeptisk till att nuvarande regering kommer avbryta inslagen väg. Jag är nästan lika skeptisk till att oppositionen kommer återupprätta värnplikten om de får majoritet.
Jag undrar om det inte är dags att sluta leta fel och istället försöka hitta bästa möjliga lösningar med det vi nu står inför?
Vad säger du?

Anonym sa...
2 juli 2011 23:58  

"Att sända värnpliktiga mot yrkesförband vore oansvarigt", säger Tolgfors.

Det kanske stämmer om han tror att krig är nåt slags MMA-tävling man mot man där man bokar tid och skickar ett varsitt kompani som får "göra upp". Tyvärr funkar det inte riktigt så.

Hur ansvarigt skulle Tolgfors anse det vara sända 3 000 svenska yrkessoldater mot 160 000 värnpliktiga soldater med ett par års värnplikt i botten från, säg, ett land öster om oss?

Inte undra på att det är svårt att hitta soldater som klarar grundutbildningen. Våra soldater måste ju rentav kunna trolla för att klara den bajsmackan.

Per A. sa...
3 juli 2011 01:25  

"Det som blir verkligt lingvistiskt spännande är väl ändock vad HV ska vara framgent, då frivilliga tydligen bara är anställda ;)"

I mitt fall skall jag vara civil. Dock inte av lingvistiska skäl.

Anonym sa...
3 juli 2011 02:08  

Både jag och mitt fackförbund använder ordet yrkesofficer för officerare som har detta till sitt yrke.
Varför heter inte de som har till yrke att vara soldater yrkessoldater?

Jag skulle vara tacksam om herr Tolgfors utvecklade sina tankar om värnpliktiga kontra yrkessoldater i ljuset av att huvuddelen av vår insatsorganisation (hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna) är just sådana.
Blickar man framåt är de inte ens värnpliktsutbildade.
Ingen ansvarig skulle väl sätta in dessa chanslösa styrkor mot en yrkesarmé?

Teaterdirektören.

“Av fri vilja anställd, kontinuerligt och lite mer än heltid tjänstgörande officer, frivilligt, delvis, tidvis tjänstgörande som chef på teatern i egenskap av yrkesofficer.”

Anonym sa...
3 juli 2011 02:27  

@ Grp Ch fd frivillig blivande ????

Hemvärnssoldaterna har frivilligt skrivit kontrakt med FM. Dessa soldater är inte anställda och sålunda heller inte yrkessoldater.

Då de lägger ner olika mycket tid av sin fritid beroende på kontrakt och om de tillhör de nationella skyddsstyrkorna eller hemvärnet får de väl kallas frivilligt kontraktsbundna, ej anställda, delvis, tidvis, tjänstgörande hemvärnssoldater och frivilligt kontraktsbundna, ej anställda, tidvis, tjänstgörande soldater i de nationella skyddsstyrkorna.

Det lurar till sig något, när några jag känner är hemvärnsmän och samtidigt frivilligt, (försöks)anställda, tidvis, tjänstgörande soldater på LV6. Vad ska dessa hybrider kallas?
Frivilligt anställd, tidvis tjänstgörande, soldat och på sin fritid är han frivilligt kontraktsbunden, delvis tjänstgörande, hemvärnssoldat och så jobbar han på ICA.

Vad är det för fel på hemvärnssoldat. Kan det misstolkas på något sätt??

Teaterdirektören.

Anonym sa...
3 juli 2011 07:14  

Bra Wiseman, lysande inlägg där du tog den frustration jag tror många av oss kände när vi läste Tolgfors senaste dimridåer och gjorde det till en text som fullständigt strimlar försvarsministerns argument.

Det enda man undrar är om Tolgfors är medveten om att hans ord bara är tom retorik eller om han verkligen tror på vad han skriver? Vem viskar i hans öra och vad säger de då?

/Karl

Anonym sa...
3 juli 2011 09:21  

Alla skäller på Tolgfors men så röstar ni på eländet ändå.

Ridå

Anonym sa...
3 juli 2011 09:28  

Inte ens hundra Stig Wennerström eller Stig Bergling hade orsakat samma katastrof för försvaret som vad våra generaler och försvarspolitiker lyckats med de sista 10-15 åren!
MG

Wiseman sa...
3 juli 2011 11:13  

Uffe: Man kan ju tycka att det kanske blir lite spänt i de försvarspolitiska förhållandena mellan Sverige och grannländerna Norge och framförallt Finland när försvarsministern benämner dem som amatörer. Finnarna brukar dock inte ha några problem med att skaka på huvudet åt svenskt oförstånd och säga rakt ut vad det tycker. De har oftast rätt.

Wiseman sa...
3 juli 2011 11:26  

sofliggaren: Att välja den israeliska vägen är inte någon framkomlig lösning. Däremot känns en kombination av yrkesanställda och värnpliktiga som en väg framåt. Oavsett vilket är grunden att förbanden måste vara välövade. Nu är det 20 år sedan vi sist hade väl- och samövade förband. Så lång tid har det gått sedan vi slutade med krigsförbandsövningar i syfte att samöva våra krigsförband. Det är med andra ord en hel generation sedan. Inte konstigt att folk glömt. Snarare är det fullt naturligt att ingen minns.

Smakligast vore en allmän GMU för såväl män som kvinnor, liknande det som föreslås på Notarius Unpublicus, http://notoriusunpublicus.blogspot.com/2011/07/good-moral-bad-physique.html.


På något sätt måste vi ta oss ifrån jordankaret 40 mdr och inse att vill vi ha vårt försvar till något vettigt måste det få kosta. Att anpassa hotbilden efter ekonomin är patetiskt. Däremot är det ju inte något fel med att det finns en ekonomisk realitet som är att vi inte klarar av att leva upp till hotbilden. Används de 40 mdr kronorna på vettigt sätt? Knappast, hela budgeten är ju full av hål och märkliga utgiftsposter.

Vad är hotbilden? Ja, det är ju något som diskuterats i ett antal tidigare blogginlägg. Klart är i alla fall att grannländerna gör en markant annorlunda bedömning av hotbilden i närområdet än Sverige. Klart är också att alla de kriterier som sattes upp under 90-talet som väckarklocka för återtagande efter strategisk time-out är uppfyllda. Klart är också att två icke samtränade brigader år 2018 inte förslår till något, oavsett om vi vill ha dem till att försvar Sverige i Sverige, i grannländerna eller i Långtbortistan.

Anonym sa...
3 juli 2011 11:36  

Man får inger bra värnpliktsförsvar för 40 miljarder. Utökade volymer och massvis med repövningar? Hur då och med vilka pengar. Nej vi borde i armen ha en expiditionskår på en 4-5000 man och avgående soldater som placeras i reservförband efter förrättat värv. Dessa reservförband skulle max ha kapacitet att lösa fördröj/ stör uppgifter. Läs "jbat 86" fast ondare. Fienden skulle se framför sig ett Afghanistan x 100 vad avser sin förblödande effekt på angriparen.

Vi har inte råd med ett kvalitetsvärmpliksförsvar med kvalificerade förband.

Daniel sa...
3 juli 2011 12:52  

Bra soffliggaren att du tar upp det uppenbara som värnpliktskramarna ALLTID stuntar i: Varifrån ska de pengar tas som ett 3,5-4% av BNP försvar kostar?(den nivån låg ju sverige på tidigare) Om vi tredubblar försvarsbudgeten, vad är det som skärs ner i övrig statlig verksamhet? Dessutom är det löjligt att tro att svenska män skulle vara beredda att slänga bort TRE ÅR, och kvinnorna TVÅ, av sina liv på militären utan att få betalt. Skitlöjligt.

Uffe, finland ska skära ner sin krigsorganisation från 350 till 250 tusen man och värnplikten kortas till 4 mån. Kombinera detta med museal utrustning och finlands försvar är 100% papperstiger.

Anonym sa...
3 juli 2011 13:47  

Daniel, statsbudgeten i Sverige omfattar ca 900 miljarder kronor. Lek med (den politiskt otänkbara) tanken att vi skulle fördubbla försvarsbudgeten, m.a.o. komma upp i ca 80 miljarder i försvarsbudget. För att skaka fram 40 miljarder till skulle övriga statsbudgeten behöva spara mindre än en 1%. Om vi sparar "rakt av" skulle varje verksamhet som nu bedrivs med 100 kr då istället få drygt 99 kr. Ingen skall få mig att tro att det inte skulle gå om man vill, eller känner du kanske marken skaka under fötterna på dig vid tanken på att spara mindre än 1%? Annars har jag en hel del konkreta förslag på var pengarna kan tas, se t ex på de 8 000 miljoner som Fredrik inte hade några bekymmer att skaka fram när han var på miljömöte i Köpenhamn nyligen. Då fanns det helt plötsligt 8 000 miljoner att lova bort. Annat exempel är biståndsbudgeten som nästan har fördubblats på några år. Detta innebär inte att jag vill skära i biståndet, men visar väl tydligt att vill man så finns det pengar. I och för sig, att Sverige skall vara tredje största biståndsgivare i världen till Hamas i Gaza har jag väldigt vårt att förstå eller sympatisera med, och där finns ca ytterligare 700 mijoner att ta av....
Nyligen la regeringen ett förslag om tillskott om 125 000 000 0000 (japp, 125 miljarder) till infrastrukturen här i landet. Återigen, jag är inte ute efter att rasera vägar heller, men exemplet visar ånyo att vill man så finns det pengar. Före detta infrastruktur ministern Åsa Torstensson sa nyligen i en intervju stolt att "Jag är den infrastrukturminister under vilken det har satsats mest på infrastruktur." Vad tror du är sannolikheten att en svensk försvarsminster skulle säga något liknande ? Och varför är det så omöjligt ? Jämför detta med Thage Gs första uttaland som försvarsminister: "Här skall sparas miljarder."
Wiseman, om finnars åsikt om det svenska försvaret: jag vet, jag har varit med och sett/hört i första hand. Och visst har de rätt.

/Uffe

Anonym sa...
3 juli 2011 16:45  

Daniel, om man tror på att Sverige behöver ett försvar, måste man också vara beredd att utforma det så att det kan lösa sin uppgift och dessutom avsätta medlen som krävs. Är man inte det kan man lika gärna lägga ner flrsvaret helt och använda pengarna till skolor eller äldrevård. Man kanske dock bör göra försvaret till en rejäl valfråga först så att ett sådant vägval inte bara blir en ett beslut i politikers slutna rum. Är inte säkert att avskaffat försvar eller mini-yrkesförsvar blir folkets val, även om alternativet skulle kosta mer.

/Karl

Anonym sa...
3 juli 2011 17:19  

Oavsett om mobiliseringstiden är tre år, 90 dagar eller 9 timmar är en fullföljd mobilisering alltid beroende av att våra politiker släpper sin fruktan för att provocera något grannland. Hittills tycker jag inte att mycket tyder på att 9 timmar skulle vara bättre än 3 månader - resultatet i båda fallen blir nog att vi inte varit snabba nog.

/bloggbosse

Anonym sa...
3 juli 2011 20:32  

Replik till Bloggbosse kl 1719; och din slutsats blir då att något militärt försvar inte behövs i Sverige? Det är i alla fall det du i praktiken skrivit.

Vore intressant med en utveckling av skribent Bloggbosses funderingar.

Wiseman sa...
3 juli 2011 21:25  

Daniel: Antar att man av dig är ofrivilligt insorterad som värnpliktskramare.

Försvarsbudgeten ligger idag på ca 1,2 % av BNP. Det är en lång väg från de 3-4 % som du anger. Det är nu 40 år sedan vi ens var i närheten av de nivåerna. Även inom försvarsbudgeten är marginaleffekten mycket stor. En liten kostnadsökning ger mycket stor effekt.

På vilket sätt skulle det finska försvaret vara museal utrustning? F-18? SA-11? NASAMS? M-270 MLRS? Hamina? Crotale-NG? Leopard 2? NH-90? Det närmaste museala man kan komma är i så fall T-72, BMP-1 och D-30. Där övertygar dock numerären.

Wiseman sa...
3 juli 2011 21:26  

Bloggbosse: Så sant. Det svåraste kommer alltid att vara att få en beslutsfattare att trycka på knappen - nu senast bevisat i form av FL 01 och FL 02.

Anonym sa...
3 juli 2011 22:05  

Det finns absolut ingenting som säger att försvarsutgifterna måste ligga på nuvarande nivå i all evighet. Det är en politisk fråga som alltså kan påverkas genom politisk verksamhet.

Jag kan för övrigt instämma i wisemans prisande av Agrells bok. Den var mycket intressant och informativ, även om man blir deprimerad av den. Så mycket som har förstörts av illvilja och inkompetens...

Anonym sa...
3 juli 2011 22:12  

@ anonym 3 juli 20:32 -
Det finns två möjliga åtgärder som jag ser det, du kanske bara ser den ena. Den ena är att lägga ned försvaret och lägga pengarna på något som ger fler röster därför att försvaret ändå inte får startflagga i tid.
Den andra åtgärden är att klara ut med omvärlden att vi inte har några som helst planer på att återuppta våra strävanden som stormakt men att vi kommer att använda vår försvarsmakt tidigt och så hårt vi förmår om vår integritet eller våra grannländers integritet hotas av militärt våld. Denna annons till vår omvärld skall följas av att vi ofta övar regeringen samman med vår Försvarsmaktledning i att gemensamt tolka fiktiva eller verkliga händelser i Östersjöområdet och på Nordkalotten så att vi exempelvis inte hamnar i det läge som man kan läsa om t ex på
http://stenkyrka.blogspot.com/2010/01/nar-rysskracken-kom-till-salen.html

Min slutsats, förutom att försvaret borde stärkas eftersom utvecklingen i Ryssland ingalunda tagit den väg som diverse förståsigpåare förutspådde sedan Ryssland för 18 år sedan startade sin bana som demokratisk, västorienterad marknadsekonomi.

Är du verkligen intresserad av mina funderingar så är det enklast att läsa http://bossekommenterar.wordpress.com där jag skrivit ned mina funderingar kring försvar och säkerhetspolitik sedan slutet av 2008. Jag inbillar mig att de är rätt enkla och lättfattliga.
Förlåt Wiseman att jag utnyttjar ditt utrymme för lite egenreklam!
/bloggbosse

Rune sa...
3 juli 2011 22:25  

Blaj, I Israeliska Armen ägnar man sig inte dom första veckorna åt HBT frågor. Inse att man inte utbildat soldater på många år. Dessutom är det bara svammel när man talar insatstid i invasionsförsvaret. Jag var med om repövningar mellan 1980-2000. Ett halvår innan fyllde man upp ladorna för förbandet och på mobdygnet drev FBI verksamheten.

Anonym sa...
3 juli 2011 23:32  

Rune: Det gör man inte här heller. Under mina 4 månader som anställd så har värdegrunden nämnts som flyktigast under den första dagens introduktion. Man litar på vårt sunda förnuft (om man nu har något sådant om man är frivilligt anställd som soldat, men det är en annan fråga).
Det du ägnar dig åt är typiskt flashbacksvammel.


GSS/K

Anonym sa...
4 juli 2011 01:34  

Replik till Rune kl 2225; Måste ha varit nåt halvknackigt IB77-skit som du gjorde nån parodi på filmen Repmånad i då. I Flygvapnets basorganisation genomfördes klockrena-använder faktiskt det ordet-KFÖ med regelbundenhet och allt. Detta dessutom med en mycket tydlig inriktning på förbands- och förmågeutveckling av basförbanden.

Eftersom Flygvapnets basförband ändå var de "långsammaste" av FV förband att mobilisera är övningsverksamheten och planläggningsskickligheten hos den organisation som genomförde detta bara att ta av sig hatten för.

Armén borde redan då ha benchmarkat lite med FV och säkerligen lärt sig ett och annat om noggrannhet, planering och förmåga att följa regelverk.

Vad ska Sverige alls med någon militär organisation till om den inte förmår att vara insatt i tid? I Tolgfors nya "hittepå-krigsmakt", utan folkförankring eller förmåga till övning och färdighet, finns inga förband med kortare beredskapstid än 90 dagar. Undantaget när Sverige har ansvar för EU-stridsgruppen.

I Tolgfors "hittepå-krigsmakt" är nästan hela armén ännu inte ens påtänkt. Att få ihop den ekvationen med GSS/T-soldater ska bli en riktigt intressant sak att följa. Tolgfors förutsätter omfattande lagändringar för att få sin "deltidssoldat" att fungera. Tolgfors tror att småföretagare i Sverige gärna lämnar bort arbetskraft på samma sätt som det fungerade i Indelningsverkets tidevarv.

Dessa nya Raskens-soldater är inte lika lätta att få loss från sina dagsverken hos dagens rotebönder men det har Tolgfors hittills mest dragit snömosvalser ikring. Sannolikt är Tolgfors ivrigt understödd av förmågor som t ex genmj Michael Moore som under mer än 10 år babblat om hur dåligt det är med värnpliktsförsvaret.

Vore ju rätt intressant att få ta del av några vinklingar på VAD som faktiskt var så dåligt i Försvarsdepartementets perspektiv med värnplikten. Kanske någon pressekreterare vågar skriva här på forumet? Eller är de lika lama på Försvarsdepartementet som i Lagerstens Försvarsmakt?

Fråga till försvarsminister Tolgfors; På vilket sätt har professor Wilhelm Agrell fel i det han skriver dels i SvD och dels i t ex det anförande han höll vid Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen? Vilka är de sakskäl som gör att Agrell har fel enligt vår kompetente försvarsminister?

gruelse sa...
4 juli 2011 01:34  

Att ersätta värnplikten med yrkessoldater samt föra in Sverige i Nato är två av den ekonomiska globaliseringens mål, vilka Tolgfors är satt till att utföra, enligt följande:

De globalt verkande finansaktörerna, vars makt sträcker sig över nationsgränser och in i staters regeringar, strävar efter en världsvaluta samt en global militär styrka som tidigt kan slå ned på företeelser som kan störa den globala ordningen. De vill ha kontroll över globala kapital- och informationsflöden, energitillgångar och naturresurser. Till sin hjälp har de globaliseringsförespråkare, som ”jobbar ute på fältet”.

För att nå dit måste demokratiska, suveräna nationalstater detroniseras, genom ”söndra och härska”. Det nationsbärande kittet måste således först luckras upp, genom att:
* försvaga centralstyret med hjälp av överstatliga organisationer, såsom EU och Lissabonfördraget.
* den nationell finansmarknaden avregleras och går upp i den globala finansmarknaden.
* ersätta den nationella valutan med en överstatlig.
* infrastrukturer, samhällsfunktioner, energitillgångar och naturresurser avregleras och privatiseras.
* nationellt avvikande traditioner och värderingar offras på den globala kulturens altare.
* få folket och politikerna att tro att invandring, inte inhemskt födelseöverskott, är garanten för framtida välfärd.
* ge det nationella försvaret sämre möjligheter att försvara landets suveränitet så att stöd måste sökas i transnationella försvarsförbund.

Embryot till ”den globala ordningen” är EU, till vilken fler länder ska ansluta sig är det tänkt. I EU-landet Sverige är det nationsbärande kittet nästan helt uppluckrat, mycket tack vare globaliseringsförespråkaren Carl Bildt, som bl.a. har propagerat för EU-medlemskapet, införandet av euro och att fler länder ska ansluta sig till EU.

Numera kan vi, tack vare globaliseringsförespråkarnas demagogi och föranstaltningar, inte av egen kraft försvara vårt territorium. Militär hjälp måste i första hand sökas från Nato. Som motprestation Natoanpassas vår försvarsmateriel och vi ställer upp i Natos globala konflikter, med ambitionen att vara en pålitlig vapenbroder.

I ett läge, där Sverige förväntas ställa upp med offensivt deltagande i en svårförstådd konflikt på vår jord, är ett värnpliktsförsvar obsolett. Svenska beslutsfattare vill inte komma i det läget att de tvingas beordra värnpliktiga att riskera sina liv. De föredrar hellre att skicka in yrkessoldater i konflikten.

För första gången på 200 år deltar det alliansfria Sverige i inbördeskrigens och klanväldenas Afghanistan och Libyen. Jihadisterna som vi bekämpar i Afghanistan, stöder vi uppenbarligen i Libyen http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/libya-wikileaks/8294782/EXTREMISM-IN-EASTERN-LIBYA-TRIPOLI-00000120-001.2-OF-004.html. På båda ställena är vi i realiteten underställda Nato, som framför allt har blivit en global, offensiv krigsorganisation.

Gaddafi har tydligen haft planer på att ersätta dollarn som handelsvaluta för oljan med en valuta knuten till guld. Libyens centralbank ingår inte i det globala samarbetet mellan centralbanker. När nu Federal Reserve har börjat trycka upp dollar i stora mängder för att betala av USA:s statsskuld och dollarn tappat i värde, förmodas de globala finansaktörerna ha blivit oroade över dollarns ställning som handelsvaluta för libysk olja. Eftersom rebellerna redan efter några veckor inrättade en centralbank och ett oljebolag, är sannolikheten stor att de globala finansaktörerna haft en viktig roll i bakgrunden redan från början.

Anonym sa...
4 juli 2011 09:16  

@anonym 01:34

Ja just det. Det mesta var just halvknackigt IB77 skit. FV var och är ett prioriterat vapenslag. Klart som korvspad att det fanns avsatta resurser för att genomföra beredskapsövningar där. Där var sannolikt förråden också uppfyllda med relevant materiel. Återigen tack vare högt prioriterade förband.
Ni värnpliktskramare lever i en rosaskimrande dröm kring något som aldrig var så bra (efter 70-talet) som ni nu tror.
Det är en materielsport! Vi är ohjälpligt efter ekonomiskt. Vi har ju för tusan halverat förslaganslag sedan 70-talet. Det rella värdet är inte ens hälften då ALL krigsmateriel är extremt mycket dyrare idag än då.
Vi kommer ju med näppe kunna utrusta den plutteorganisation vi nu får med halvschyssta goggles....Är det sega gubbar ni längtar efter. Lägg då ned FM och förbered hemliga träningsläger i grannländerna. När kriget kommer crashcoursar vi köttet i träningslägren och kör vietcong/Talibanstyle gerillakrigföring. Det funkar uppenbarligen för att hålla motståndaren stången under många år. Lägg då ned Armén och satsa allt i FV och flotta så att vi kan ha god underrättelse och mjuka upp fienden en smula innan "fria kriget".

/Never turn back

Anonym sa...
4 juli 2011 09:59  

Media, hjälp Försvarsmakten! Förvaltningen förmår inte själva att förstå sin situation, än mindre att göra något åt situationen.

Almedalsveckan kan väl vara ett utmärkt tillfälle att ställa en enda fråga till "försvarsminister" Tolgfors och Sveriges "överbefälhavare" Lagersten; Vad kan Försvarsmakten åstadkomma HÄR och NU? Hur många man har försvarsmakten gripbara här och nu till nationell säkerhet? Hur många man i fungerande förband finns gripbara här och nu?

Tolgfors har dragit snömos under hela sin tid som försvarsaminister. Varför är det ingen som vågar stå upp för de fakta som professor Wilhelm Agrell redovisar?

Media, hjälp Försvarsmakten. Sverige håller på att totalt tappa förmågan att försvara det egna landet.

Media, kejsaren har inga kläder på sig!!

Anonym sa...
4 juli 2011 13:57  

Allting är bättre än nuvarande doktrin där hemlandet betyder inget. Vi har inga löften om stöd och den erfarenhet som soldaterna får i Afghanistan blir inte till användning i krig mot utbildade motståndare med tung utrustning, så vad vinner vi på detta?
/Kalle

Anonym sa...
4 juli 2011 15:46  

Apropå Svammeldalsveckan i Ringmursborg... Idag fick jag Försvarets Forum i brevlådan, tror det var nr 5-2011. Det som direkt slår mig är den totala avsaknaden av självkritik och insikt!!! Det är häpnadsväckande hur långt från verkligheten HKV propagandasektion tycks vara! Tydligen arbetar jag i en organisation så perfekt att ryggkliandet även trängt ut i vår interna och externa s.k. information. Det är en verklighet ljusår från det dagliga livet där det gnisslar i både stort och smått. Vi försöker så gott det går att lappa och laga och hålla humöret uppe MEN FM ledning måste faktiskt erkänna att det finns brister! Problem (ja det heter faktiskt problem och inte utmaning) måste faktiskt kunna erkännas av ledningen, det går inte att lösa problem med strutsmetoden (huvudet sanden och hoppas att det går över). Enda sättet att vandra mot en bättre FM är att erkänna problem för att tillsammans kunna lösa dem och därmed med delaktighet kunna bli bättre.

Lt Johansson sa...
4 juli 2011 19:19  

apropå försvarets Pravda forum
där ges goda råd använd en handduk som svankstöd under semesterns bilkörning ha alltid en i vänster benficka......

larsson sa...
4 juli 2011 20:02  

Försvarsmakten ÄR och har alltid varit en budgetregulator!
Tolgfors har ju påannonserat neddragningar på 2 miljarder.

Larsson, Eksjö

Anonym sa...
4 juli 2011 21:15  

Bara att le och se till att kaserngården är krattad när ÖB Lagersten dyker upp härnäst.

C 25. Manöverbat

Anonym sa...
5 juli 2011 00:40  

Den halvan av vår arme som nu inte skall sättas in mot yrkessoldater sägs ofta från försvarets sida vara modernt och nyutrustade.

De har ju i huvudsak det som blev över av IB 77-skiten när den kasserades!!

Hur går detta ihop?

Cybersoldaten Marcus.

Anonym sa...
5 juli 2011 09:00  

Enligt Expressen petas Tolgfors ur M partistyelse i höst. Regeringsombildning på G? Frågan är om det i så fall blir till det bättre eller det sämre på försvarsområdet. Spontant känner jag att "det kan ju inte bli värre", men sedan vet jag ju att det kan det ju alltid bli...

Sinuhe the Egyptian sa...
5 juli 2011 20:55  

Nej det kommer inte att bli några övningar för dagens krigsplacerade totalförsvarspliktiga.

Värnplikten vilar och därmed förutsättningarna för att "kalla in". 10-årsregeln kommer tyvärr också att göra att antalet obesatta befattningar i värsta fall kommer att vara märkbart när vi når 2020.

Så är det.

GMY

Sinuhe

Anonym sa...
6 juli 2011 09:09  

I onsdagens SvD replikerar Agrell på Tolgfors replik på ett fullständigt genialt (och för Tolgfors förödande) vis. Han visar hur Tolgfors som en vindflöjel anpassat sin retorik och sina argument till dagsdebatten. Problemet med "making it up as you go" är dock att man till slut motsäger sig själv. Agrell visar hur de argument Tolgfors idag använder för personalreformen inte var de som Tolgfors använde 2009, och att de argument för reformen som Agrell tillskrev Tolgfors (och som T nu inte vill kännas vid) var de som stod i inriktningsproppen. Lysande Agrell!

/Karl

Anonym sa...
7 juli 2011 00:28  

Men det var väl värst vad ni går på!
Jag tror faktiskt att många av er inte baserar era fräna uttalanden på fakta.

Mycket är skit med dagens FM som är en underfinansierad haverist men det beror inte på den lilla skara soldater och sjömän som FM anställt.

Anställda soldater är bra. De blir avsevärt bättre än de tidigare värnpliktiga och JA, jag har sett båda delarna. Det är ingen större skillnad på individ-materialet men med GSS/K ges möjlighet till ökad kompetens pga tiden de är disponibla för utbildning och insats.

"Making it up as you go" tycks vara applicerbart på båda sidor.
Materielen som nyttjas i Armén är betydligt bättre än IB77.


Jag är för allmän värnplikt i kombination med en anställd del för kontinuerliga insatser. Men jag är medveten om att det kostar. Även ett fungerande värnpliktsförsvar m/ä skulle kräva rejäla anslagshöjningar, tro inget annat.


Vad jag är emot är den osakliga debatten där man onyanserat hyllar det värnpliktsförsvar vi en gång hade. Det var inte jättebra under sluttampen i början av 90-talet då jag fostrades att stå vänd mot öster och det var i början av de stora nedläggningarna.

Daniel sa...
7 juli 2011 13:52  

Uffe,
Så kan man inte resonera. Då skulle alla departement, myndigheter etc föreslå enorma kostnadsökningar med motiveringen att det är bara 1% som måste sparas hos alla andra. Eller varför inte denna förträffliga ide: alla sveriges medborgare ger mig 1 kr i månaden! EN enda krona det är väl ingenting att avvara. Jag skulle så gärna vilja öka min månadsinkomst med 9 milj.

Wiseman,
Det jag menar är att sverige TIDIGARE hade en budget på kring 4% av BNP. Så sent som 1980 var den 3%, mer än dubbelt mot nu. Du kan inte jämföra dagens yrkesförsvar med värnpliktsförsvaret 1960 eller 1980 eftersom det hade helt andra resurser. Du måste jämföra med det värnpliktsförsvar som fanns 2008!

Karl,
Om folk hade brytt sig om försvaret hade det varit en valfråga. Anledningen att varken oppositionen eller regeringen föreslår ökad försvarsbudget är att i valet mellan mer försvar och mer välfärd väljer svenskarna välfärd.

Wiseman sa...
7 juli 2011 18:50  

Daniel: Varför måste man jämföra med Försvarsmakten anno 2008?

Daniel sa...
7 juli 2011 23:42  

Wiseman
Det är väl klart som korvspad att man inte kan jämföra ett 1,4% bnp-försvar med ett 3,8% bnp-försvar?

Du måste jämföra med 2008 för det visar hur bra vpl-försvar vi kan få om vi bestämmer oss för att skippa tanken med yrkesförsvar. Det tjatas ständigt på denna och andra försvarsbloggar vilka enorma problem yrkesförsvaret för med sig och hur mycket bättre ett värnpliktsförsvar är. Om man då säger att försvaret anno 2008 inte är rätt jämförelse, det är istället 60-, 70-, eller 80-talets försvar, varför då allt gnällande på yrkesförsvaret? Då är väl försvarsbudgeten det stora problemet? Och om man kan skapa ett värnpliktsförsvar som är mycket bättre än Tolgfors yrkesförsvar med samma budget, då måste man förklara vad som gjordes fel på 90- och 00-talet.

Försvarsbudgeten kommer INTE att höjas(annat än marginellt). Försvarsvänner som jag själv ser naturligtvis helst att den höjs, men jag tror att det bästa vi kan hoppas på är att den inte skärs ner helt för mycket. Därför är jämförelser med 60-talet helt irrelevanta, om man inte visar hur man skall anpassa de 60-talsaspekter man gillar till den nuvarande situationen.

Wiseman sa...
8 juli 2011 00:25  

Det blir fånigt att diskutera samma frågor i två parallella trådar. Se "making it up as you go" istället.

Malin sa...
18 juli 2011 23:08  

Daniel,

År 2008 var Armen i stort sett nerlaggd enligt FB 2000 och något värnplitksförsvar var det i praktiken inte eftersom bara ett litet fåtal och de som ville kriga utomlands togs ut.

Värnpliktseran ebbade ut i slutet av 90 talet och du måste gå tillbaka till mitten av 90 talet för att få en mer rättvis bild av värnplitksförsvaret.

Du måste också förklara vad som inte fungerade i mitten av 90 talet. Den brigad (modell 88) jag verkade i under 90 talet var stridsberedd sydväst om Pajala efter 24 timmars mob. Under KFÖerna i slutet av 80 talet och början av 90 talet lyckades brigaden bra med att förmå sina ingånde brigadbataljoner att samverka i brigadform, villket medförde att brigaden kunde lösa sina uppgifter.

Varför allt detta tjat om IB modell 77? I norrland vidmakthölls 5 välövade brigader modell 88 till en kostnad av 450 miljoner per år. Detta skall jämföras med 5 miljarder för NBG08 som ju bara är en 1/6 brigad i termer av eldkraft. NBG08 lyckades dessutom inte ens att verka i bataljonsform.

När det gäller kvaliten på yrkessolddater vs värnpliktiga så har yrkesofficerare på AMF1 klart utalat sig om skillanden baserat på deras erfarenheter av vpl och GMU-are -- de som genomgår GMU är fysiskt och psykist betydligt svagare än vpl --.


FD VO/NB19

Anonym sa...
19 juli 2011 11:06  

Nu har Malin återigen ändrat historien för att den ska passa bättre.

Det är dagens unga som är för klena. VPL eller anställd, GMU eller GSU/AMU är inte avgörande.

De flesta som fått truppföra anställda färdiga soldater är mycket nöjda. De hinner längre än <15-månaderssoldater.

Och en NB85 i plast skulle inte stå sig särskilt väl ens om sista kompaniet lyckades sopa igen spåren av brigaden. Världen har utvecklats.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade