Semester (del I)

Vad passar väl bättre under semestern än att läsa böcker i hängmattan eller annan lämplig läsplats?

Under det senaste året har det kommit en rad intressanta böcker inom det militära området, vilka man kan ägna några timmar åt under semestern.

"När det stora rivningsarbetet inleddes på våren 2000 startade en process som varken gick att överblicka eller styra och som framförallt var omöjlig att hejda under ordnade former. Den kaotiska snabbavvecklingen av till stora delar modernt utrustade förband som stunden innan betraktats som oundgängligt nödvändiga gjorde att försvaret under några få år rasade ner på en kapacitets- och kompetensnivå som ingen förutsett eller knappt kunnat ana när processen planlades och sjösattes under åren 1996-99. Själva demonteringsprocessen blev därmed i sig den mäktigaste av alla de strukturella krafter som format det svenska försvaret i modern tid. Inför den stod regeringen, försvarsberedningen, och Högkvarteret lika handfallna som förbandschefer, förvaltningspersonal och truppbefäl ute i landet."

Den absolut mest intressanta boken från det gångna året är utan tvekan Wilhelm Agrells Fredens Illusioner - Det svenska nationella försvarets nedgång och fall. Agrell har här gjort ett storslaget arbete med att analysera och sammanställa utvecklingen inom Försvarsmakten under 80-, 90- och 00-talen fram till dags datum. Utifrån materialet lyckas han peka ut enskilda händelser, som när de inträffade av politiker och försvarsledning tycktes små och rationella, men som i sekvens fått stora efterverkningar på Försvarsmaktens förmåga att lösa såväl nationella som internationella uppgifter idag.

Om handlingsalternativen inför FB 04, efter FB 00: "Allt detta stod klart när Högkvarteret i februari 2004 överlämnade sitt budgetunderlag till inför det kommande försvarsbeslutet. Regeringens direktiv innehöll i vanlig ordning flera olika budgetramar som försvaret haft att utreda och ta ställning till, ett påslag på 3 miljarder, oförändrade ansla, minus 3 miljarder och minus 6 miljarder. Det uppseendeväckande, och av allt att döma omtumlande, var att effekter i stora stycken såg ut på samma sätt i alla de fyra utredda alternativen. Det spelade ingen roll om försvaret fick mer pengar eller mindre - halva de operativa insatsstyrkorna skulle stryckas och tillsammans med dem hela det territoriella försvaret utom ett av sig självt krympande hemvärn." ... "Kvar att spara på var därför egentligen bara förmågan att i ett förändrat omvärldsläge kunna utveckla resurser för att möta ett väpnat angrepp".

Agrells bok borde vara obligatorisk läsning för alla försvarspolitiker och alla med inflytande på försvarspolitiken. Det är lärdomar vi aldrig får glömma inför framtiden, men som ändå synes ha gått alldeles för många helt förbi.  Försvarsbeslut för försvarsbeslut kan man pricka av vilka förmågor som försvaret förlorar till dess knappt inget återstår krigsplanläggning, mobiliseringsförmåga, territoriellt försvar, ledningsförmåga osv. Det är en synnerligen läsvärd bok för alla försvarsintresserade, men svår att sträckläsa då man ofta måste lägga ned den för reflektioner och av upprördhet över det genom åren vansinniga slöseriet med skattemedel och det oförstånd som karaktäriserat mycket av försvarspolitiken.


"Det lagom hotets princip har inneburit att världen sett ut som en partipolitisk majoritet velat se den, helst alla partier tillsammans"


I anslutning till Agrells bok kan det vara på sin plats att nämna dagens debattartikel från försvarsutskottets ordförande, Peter Hultqvist (s), om försvarsindustriellt stöd: "Om svensk försvarsindustri på lång sikt ska kunna hävda sig internationellt krävs ett tydligt stöd från svenska myndigheter. När det inte går att hänvisa till referensobjekt inom den svenska försvarsmakten så är det svårt att med trovärdighet hävda en produkts kvalitet."

Hultqvist har naturligtvis helt rätt i att det är enormt svårt att sälja krigsmateriel på export utan att tillverkarlandet själv köper in materielen. Det får dock inte ta sig absurda proportioner som hänt under tidigare regeringar. Ur Fredens Illusioner: "De 12 divisioner [JAS 39] som under 1980-talet dimensionerats för att täcka hela invasionsförsvarets behov av flygstridskrafter under ett framtida storkrig klubbades slutgiltigt igenom 1997 utan att några operativa behov åberopades, eftersom dessa inte längre fanns." ... "Den moderna luftvärnsmissilen rb 23, som enbart väckte någon större debatt på grund av namnet Bamse, föreslogs 2008 av försvarsberedningen att helt utgå men bibehölls i försvarsbeslutet 2009 tillsammans med andra luftvärnsmissilsystem i två icke operativt inriktade  förband vars enda funktion var att bibehålla teknisk kompetens. Utvecklingskostnaderna blev på detta sätt orimligt höga och försvarsutgifterna till stor del ett rent industristöd."

Kan vara något för Hultqvist att reflektera över.Fortsättning följer ...

12 kommentarer:

Anonym sa...
14 juli 2011 kl. 08:12  

Replik på semester; Kom ihåg att professor Wilhelm Agrell har HELT fel. Det har Tolgfors tolgfört.

Då är det väl som BagdadBob sagt och mariontett Görannson gjort??

Till konstitutionsutskottet med båda babbelgubbarna och kalla Agrell som sakkunnig. Omgående.

Anonym sa...
14 juli 2011 kl. 10:44  

Ännu ett sätt att förstöra försvarets pengar: http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3219016.ece

Anonym sa...
14 juli 2011 kl. 12:28  

Ytterligare ett lästips är SvD ledarsida som idag skriver om internrevisionens kritik av INFOS upphandling av kommunikationsrådgivning. Summorna är skrämmande stora - vi talar hundratals miljoner. Utanför regelverk och med misstankar om jäv, enligt SvD.

Jag vet inte om man ska skratta eller gråta, ibland känns det så hopplöst: PRIO, annonskampanjer, NBF med efterföljare etc. etc. De flesta av oss kämpar på i våra roller, sparar på kronor, lider när kvalitet och resultat måste stå tillbaka för att hålla budgetar som var orealistiska från början, och med vakanser som blir svårare och svårare att hantera.

Sedan finns det som sagt annat som tycks få kosta vadsomhelst, med minimal kontroll av rimlighet och resultat. Vet inte hur det går till, men jag känner mer och mer att "enough is enough".

/Karl

Anonym sa...
14 juli 2011 kl. 15:52  

@Karl

Huvudet på spiken, väl formulerat!
Det finns inget att tillägga.
Frustrationen bara bubblar ur öronen.

Lt Johansson sa...
14 juli 2011 kl. 18:25  

har precis varit o hämtat lönelistor på expeditionen.
intressant läsning chefen fick 1250 mer i månaden jag själv 350 så nu blir pensionen grym...
3 månader kvar, 26350 tack för 39 år
varför blev jag inte Lagersten Angels?

Anonym sa...
14 juli 2011 kl. 19:37  

Om inte huvuden börjar rulla i FM så är de fan dags o dra så sjukt frustrerande o vända kronor på golvet när dom pupar miljoner i havet på övervåningarna.
Lt

Anonym sa...
14 juli 2011 kl. 23:53  

Drar mig här tillminnes vad som stod i det gångna årets årsredovisning om hur vi anställda ser på FM.
"Internt uppfattas Försvarsmakten som en trygg och generös arbetsgivare med ordning och reda"

Någon som vågar slå vad om en timmes OB-tillägg att det kommer att stå något liknande i år?

Anonym sa...
15 juli 2011 kl. 02:50  

Det blir allt tydligare att FM är en myndighet i akut kris. Bortom de internationella insatsernas potemkinkuliss av väl utrustade, väl övade, högt motiverande och väl sammansatta förband med adekvata förmågor att lösa uppgiften, ligger ett nästintill innehållslöst intet. Vanstyrt, vanskött och vanförvaltat av huvudmän som inte ens har de mest basala kunskaper om verksamhetens innehåll och syfte. Cronstedt, Bergling och Wennerström har sina långt skadligare efterföljare bland dilletanter och oppertunister i Riksdagen. Historielösheten har försatt Sverige i ett vanmaktstillstånd som inte ens FB25 "lyckades" med och man får rikta en stilla bön till Chefen Himmel att det inte skall bli något sabelskrammel i närområdet inom överskådlig tid. Dåren säger upp sin hemförsäkring med motivet att spara ett par tusenlappar och "det ju ändå aldrig brinner", men han ser jäkligt dum ut inför de rykande spillrorna av sitt hem om så en dag elden kommer lös! Det värsta är att jag ser ingen räddning ur den här situationen inom överskådlig tid! Ingen är helt enkelt intresserad förutom dem som jobbar i branschen och "predikar för kören" på diverse forum där den högst interna diskussionen pågår. Väljarna, generellt sett, varken vet, intresserar sig eller begriper. Politikerna agerar som marionetter på massmedias trådryckningar i frågor som krönikörer och journalister drar fram ur hatten. Ta exempelvis barnfattigdomen, som börjar som en artikelserie utan speciellt mycket verklighetsförankring och som nu är Den Stora Frågan inom rikspolitiken och som det stöts och blöts om i retoriska sluggningar dagligen. Om budskapet -att Sverige både är alliansfritt och saknar reell förmåga att hävda sitt territorium- fick den uppmärksamhet det meriteras, skulle kanske en förändring komma till stånd, men ingen är intresserad! Folk i stugorna skiter i Försvarsmakten. Det kostar bara pengar och gör ju ändå ingen nytta! Men tala om för folk att deras brandstation skall läggas ner eller ambulansen kanske inte kommer på ett par timmar, så blir det ett jävla liv! Jag har gett upp!

Anonym sa...
15 juli 2011 kl. 13:39  

Seså goda vänner gör som jag: drick sprit och håll ut ....snart är det jul :)
/trupparen

Anonym sa...
15 juli 2011 kl. 14:42  

Re: trupparen

Och när julen kommer så kommer också ÖB:s julhälsning!

Anonym sa...
19 juli 2011 kl. 01:38  

Och så får vi inte glömma ÖB:s tvångsändring av anställningsavtalen. Om vi inte skriver om våra anställningsavtal så sägs du upp på grund av övertalighet. Det var tamejfan den största lögn som kommit ur den karlns mun. Och lögnerna har inte varit få vill jag lova. Och fackförbunden stod med mössan i vacker hand.

Anonym sa...
22 juli 2011 kl. 20:29  

@ Anonym 15 juli 02:50

I en mer högstående civilisation än Flatlandet Sverige hade samtliga landsförrädare fått marchera upp på galgbacken för att där hängas på led ackompanjerade av folkets jubel!

Flygsoldat 113 Bom

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade