Huggsexan om Arktis närmar sig

DN har hittills varit den enda svenska tidning som visat Barentsfrågorna något intresse och det fortsätter man med idag då man på nytt skriver om den förestående huggsexan om Arktis naturtillgångar. De till Arktis gränsande länderna fortsätter att försöka positionera sig på bästa sätt inför framtiden och göra anspråk på så stora områden som möjligt i syfte att komma åt de mineral-, gas- och oljefyndigheter som bedöms finnas gömda under isen och havet. I bästa fall löses dessa på fredlig väg vid förhandlingsbordet, liksom Norge och Ryssland förra året gjorde med en segdragen gränsfråga.

Vad som oroar är dock att en arktisk kapprustning verkar vara under uppsegling sedan Ryssland tidigare i år annonserat att man avser starta två nya arktiska brigader. Premiärminister Putins lämnar inget tvivel om avsikterna, när han meddelar att Ryssland inte kommer att ge upp sina territoriella krav i Arktis och att landet ska skydda sina geopolitiska intressen ”fast och konsekvent” (DN). Intressant för svensk del är att man säger sig komma att modellera dem efter svenska, norska och finska förebilder. I slutet av maj meddelades också från rysk sida att man avsatt 20 biljoner rubel (ca 4 biljoner SEK!) för modernisering av de väpnade styrkornas utrustning under den kommande tioårsperioden. Det är motsvarande 400 miljarder kr per år, jämfört med de svenska 40 miljarderna för hela försvarsbudgeten. Det vore intressant att veta var dessa finanser kommer ifrån.

Kanada avser återigen att genomföra militära övningar i landets absolut nordligaste delar och har även talat om att anlägga nya baser där. Som bekant har Norge sedan några fastställt att den absoluta tyngdpunkten i landets försvar ska ligga i landets norra del. Man har därför flyttat högkvarteret dit och efter inköpet av Joint Strike Fighter förväntas endast en flygflottilj bli kvar. Denna blir då antingen i Bodö eller också en helt ny etablering på Evenes (Narviks flygplats). Även från amerikanskt håll har man blivit mer och mer intresserad av marina operationer i arktiska farvatten.

Sverige har inga anspråk på landområden i Arktis, men ingår däremot i Barentsområdet och kommer i högsta grad beröras av grannländernas kamp om Arktis naturresurser. Inte minst genom att Sverige sedan maj är ordförande i Arktiska rådet, men även i hög grad om den säkerhetspolitiska situationen i Barentsregionen skulle förvärras just genom vårt geografiska läge mellan flera av aktörerna.

Läs gärna Cornucopia om hur peak oil och gas snart drabbar grannländerna.


Bloggar: Gyllenhaal, Observationsplatsen

11 kommentarer:

Magnus Redin sa...
16 juli 2011 14:21  

Mitt förslag om hur huggsexan bör hanteras är att framförallt Norge men även Sverige och Finland bör investera i infrastruktur för att göra den Norska kusten till den attraktivaste platsen att etablera industrier som stödjer eventuell utvinningen av olja och gas.

Möjliga och delvis redan planerade projekt är:
En elektrifierad järnväg längs med hela den Norska kusten för transporter med låg driftskostnad.
En naturgasledning.
En 400 kV stamnätsledning längs hela den norska kusten med en ringmatning via Finland för att driva industrier.
Nya norska vattenkraftverk.
Nytt ganska nordligt placerat finskt kärnkraftverk.
Mer telekommunikationskapacitet.
Uppgradering av malmbanan.

Sedan behövs det även starkare försvar så ingen får för sig att utpressa Norge, Finland och Sverige men det bör vid en sund utveckling vara den mindre delen av investeringarna. För Sveriges del är det viktigt att hålla arméns storlek över pinsamhetsgränsen och ha en vinterförmåga. För alla att samordna flygvapnen med en gemensam basstruktur, stridsledning osv och för flottorna fler fartyg som kan eskortera handelssjöfarten. Den senare eskorten lär vartefter bli samordnad med Ryssland om utvecklingen håller sig vettig.

En exploatering av arktis är tekniskt svår med sköra och långsiktiga företag. Blir det väpnad konflikt blir snart alla vinster utplånade för alla parter.

Anonym sa...
16 juli 2011 18:42  

Snälla, bubbla inte om "peak-oil" på denna blog, det är oseriöst...

mvh

Johan

Anonym sa...
16 juli 2011 18:52  

Wiseman

De ryska finanserna kommer ju att komma från den naturgas de kommer att exportera till Tyskland nu när de ska stänga ner sin kärnkraft

De har ju en för ändamålet nästan klar ledning...

Commander sa...
16 juli 2011 20:27  

Mer om Arktis och Sveriges ordförandeskap:

http://commanderslog.blogspot.com/2011/05/arktis-under-svensk-ledning.html

/ Commander

Magnus Redin sa...
17 juli 2011 00:10  

Ja 18:52 och det måste ske för annars kommer det inte att finnas gas för att fylla nordstreamledningen. Sedan får man tänka på att det här gäller en ganska lång öst-västlig sträcka, olika lösningar är ekonomiskt optimala på olika platser och detta styrs även av tidigare investeringar. Min önskan är att de mera konkurrerar genom infrastrukturinvesteringar än vapeninvesteringar.

Andra varianter som skulle kunna vara ekonomiskt rimliga och beredskapsmässigt bra är norska GTL fabriker som producerar diesel och paraffinprodukter som alternativ till LNG.

Gasledningsmässigt förespråkar jag Svenska gasledningar med små dimensioner ungefär utmed riksvägnätet för att distribuera biogasproduktionen långt efter att naturgasen är för dyr och svårtillgänglig. Det eventuella behovet av en Rysk transmissionsledning är snart utbyggt.

En norsk kustgasledning skulle kunna byggas efter samma principer men det är lite långsökt då de har lite jordbruk, den raden var ett huggskott som alternativ till LNG.

Anonym sa...
17 juli 2011 14:30  

I likhet med Gert Fylking utropar jag "äntligen"! Äntligen tas Arktis och Nordkalotten upp som tänkbart nytt konfliktområde av en vida läst skribent - tack Wiseman!

Magnus Redin skriver bl a: "För Sveriges del är det viktigt att hålla arméns storlek över pinsamhetsgränsen och ha en vinterförmåga. För alla att samordna flygvapnen med en gemensam basstruktur, stridsledning osv".
Vare sig ÖB eller Försvarsministern eller någon försvarsberedning har andats om sådant (vad jag vet).

Då min egen blogg http://bossekommenterar.wordpress.com/2010/02/20/flygvapnets-roll-i-var-solidaritet-med-grannlanderna/
inte tillnärmelsevis har så många läsare som WW och dessutom sällan genererar kommentarer så ser jag fram mot en livlig diskussion här hos WW!
/bloggbosse

Magnus Redin sa...
17 juli 2011 20:26  

Bloggbosse, det är bäst att jag tillägger att jag inte har någon som helst inside information om vad som händer på försvarshögkvarteret, regeringen eller inom något annat maktcentrum viktigare är moderaternas kommunfullmäktigegrupp i Linköping.

Jag sitter mestadels och funderar på vad min synnerligen deprimerande syn på framtiden innebär och hur det går att undvika att det går så illa som jag är rädd att det går.

Det var därför jag skrev min lilla bok "När resurser sinar" och det är utgående från det som jag funderar på vad som är den minsta förhoppningsvis tillräckliga försvarsmakten och hur vi borde samarbeta för att ha råd med den.

Om ÖB edyl skulle råka fundera på samma saker är det lite kul för mig för då stämmer min modell av hur verkligheten funkar. Sedan behöver det inte betyda någonting då det mesta av det jag funderar på är sådant som ligger i tiden.

Anonym sa...
17 juli 2011 21:44  

Magnus Redin -
det här med att läsa och skriva bloggar ser jag som en parallell till att sitta ett gäng kring ett fikabord. Man diskuterar vad som rör sig i tiden (eller varför inte vad som hände för 2000 år sedan) och var och en bidrar med vad som faller in i sammanhanget. Om någon nyss haft ett fikasamtal med ÖB eller om någon suttit hemma på kammaren och lagt samman två och två ur hjärnans skrymslen så hör det till att man inflikar det i snacket. Jag tror inte någon klandrar dig för att du inte har inside information - i varje fall är jag nöjd om du fortsätter kommenterandet på sätt som du startat ovan :)
/bloggbosse

Anonym sa...
18 juli 2011 23:51  

Norsk
Det er fint at Sverige følger med på hva som hender rundt seg. Uansett har ikke Norge eller Russland noe behov for svensk innblanding i spørsmålet om våre grenser.

Naturligvis skal det være lov å argumentere og forsvare sine standpunkter. Russland må også få lov til å gjøre det. Norge føler seg ikke truet av Russlans militære i nord.

Historisk sett har Norge og Russland alltid kommet frem til gode løsninger. Vårt samarbeid over den norsk-russiske grensen har ikke vært så god siden Tsaren inviterte norske familier til å bosette seg i Russland. (Om en ser bort fra den russiske frigjøringen av Finnmark i 1944.)
Norge har en annen historisk erfaring med Russland enn det Sverige har. Dette kan kanskje forklare at vi foretrekker et ærlig og direkte Russland som vi vet hvor vi har, og som Norge kan gi ærlige og direkte tilbakemeldinger til.
Det blir en tøff kamp om arktis, men alt tyder på at den vil gjennomføres på en skikkelig måte og med utgangspunkt i innsamlede fakta.

Anonym sa...
19 juli 2011 02:27  

En norsk rödluva??

Anonym sa...
19 juli 2011 13:59  

Anonym norsk, 18:23:51

Glädjande att höra. Förutom vår egen erfarenhet som på det hela taget är lika god som Norges om vi inte går tillbaka i tiden till före Revolutionen. Vi har dock Finlands erfarenheter i minnet.
Vi har utlovat solidaritet utan några principiella undantag vare sig för forna unionsländer eller för tidigare delar av Svenska riket. Därför är det i mitt tycke intressant att diskutera vad vi har för reella möjligheter trots att det är orealistiskt att vi verkligen behöver skrida till verket.
/bloggbosse

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade