Making it up as you go

Signaturen Karl tipsar i en kommentar till det förra inlägget (apropå debatten mellan Wilhelm Agrell och försvarsminister Sten Tolgfors) att Agrell nu har en replik till försvarsministern publicerad på SvD Brännpunkt. Det är en veritabel sågning av försvarsministerns retorik om det nya personalförsörjningssystemet, a.k.a. frilligförsvaret och signaturen Karl talar om försvarsministerns agerande som making it up as you go.

I repliken påvisar Agrell hur försvarsministern anpassat sin retorik till hur den försvarspolitiska debatten för stunden förs i Sverige. I dagsläget använder sig försvarsministern om det nationella försvaret som argument för yrkesförsvar, medan han för två år sedan, när propositionen lades, använde de internationella insatserna som huvudsakligt argument. Försvarsministern motsäger nu sig själv och sina tidigare argument.


I sammanhanget tål det återigen att påpekas att vi kommer vara helt beroende av värnpliktiga för landets försvar ända fram till slutet av 10-talet. Illustration av detta återfinns i Försvarets Forum 5/2011 på sidan 6. Den grafen gäller under förutsättning att allt förlöper planenligt avseende rekrytering, men framförallt att man får ordning på systemet med tidvis tjänstgörande personal (vilket Svenskt Näringsliv helt sågat) och att de kontinuerligt anställda gruppbefälen, soldaterna och sjömännen stannar i snitt 6 år i sin anställning.

Vi är alltså 2018 beroende av tidigare utbildade och krigsplacerade (?) värnpliktiga som i bästa fall gjorde värnplikten tio år tillbaka i tiden när man aldrig övade i högre förband och som sedan muck aldrig kommer att ha repetionsövats eller samövats inom eget förband eller med andra förband.

Återigen framstår skiftet mellan värnplikt och yrkesförsvar utan övergång som en ytterst dålig idé som genomförts utan tillräckliga förberedelser. Det är nu alldeles för mycket politisk prestige investerat i detta för att man ska kunna ändra sig. Kanske är det också av den anledningen Agrell kan se retoriken svänga?

27 kommentarer:

Anonym sa...
6 juli 2011 kl. 10:36  

Det var rätt uppenbart från början att det skulle vara omöjligt att fylla platserna men politikerna tryckte på. Personligen tror jag att antalet är mindre viktiga för de som ville ha förrändringen utan de är mer intresserad av möjligheten att skicka trupp kors och tvärs vilket skulle vara omöjligt att göra med värnpliktiga (ivarjefall svårmotiverat och knappast ofta eller i stor mängd).
/Kalle

Anonym sa...
6 juli 2011 kl. 14:42  

Hur stor andel av de nuvarande anställda soldaterna kommer från de för detta så urusla värnpliktsleden?
Hur går den förvandlingen till?
Vad gör dem så mycket bättre utan genomförd värnplikt?

Hur ser kvalitetsökningen ut på personalsidan för våra hemvärnsförband i framtiden?

Hur lång utbildning och vem utbildar efter GMU?
Respektive hemvärnsförband 20 timmar om året?

Varför ta tag i något nu som vi inte märker förrän 2018-2020?
Något som vi alla ser att vi inte har råd med!!

Vår försvarministers senaste alster(Vargen kommer)på bloggen är ett lysande exempel på hur man verkligen anstränger sig till det yttersta för att inte förstå vad andra säger och menar. Givetvis underförstått att meningsmotståndarna inte förstår och därför har fel.

Vad är det som gör att så många står med huvudet i sanden och agerar cykelställ??

Vem skriver herr Tolgfors så värpliktsfientliga blogginlägg?
"De soldater som utfört Sveriges internationella insatser har länge varit just anställda.."

Detaljen att det just var värpliktiga man tillfälligt anställde glömmer man bort att berätta.
Det kan väl inte vara så att man helt enkelt inte vet var de kom ifrån?
Lite längre ned i samma stycke skriver man väldigt positivt om "det gamla systemet". Undrar om man begriper att detta var värnpliktssystemet?

Teaterdirektören.

Anonym sa...
6 juli 2011 kl. 17:43  

Sannerligen blir Bagdad Bobs argumentation bara märkligare för var dag som går.

Vad är det som jag inte har fattat när jag inte ser någon större skillnad i kompetens och förmåga att försvara hemlandet (skillnaden på prislappen är ju uppenbar) mellan en värnpliktig (när vi hade råd med KFÖ:er innan M Moores NBF-äventyr) och den framtida GSS/T-soldaten, som ju skall utgöra huvuddelen av FM.

Bygdemajoren

Anonym sa...
6 juli 2011 kl. 18:51  

Kanske roten till hans svåra avsky för värnpliktiga är av samma anledning som han själv vägrade: Värnplikten fostrade sunda medborgare och ger en smula jävlar anamma. Om inte han kan ha lite "balls" ska ingen annan heller!

Klart att man i Tolgfors kvoterade och genuskorrekta saft- och bullmakt inte vill ha sådana råskinn som inte kan sitta vackert även om dom må vara mekaniska gudar eller har den tjurskalle som krävs för att göra rätt sak oavsett rädsla och stress.

//Kaka

H sa...
6 juli 2011 kl. 19:38  

Att värnpliktiga inte övat i högre förband på ett tag spelar på soldatnivån mycket liten roll, då kraven för den enskilde soldaten är densamma oavsett om det är en kompaniövning eller brigadövning motsv. Min erfarenhet är att det först börjar mörkas på kompaninivå att det övas i större förbandsenheter. Så argumentet att värnpliktiga i det närmaste är värdelösa för att de inte övat i större förband håller inte alls. Däreomt har det stor betydelse för chefer/staber på olika nivåer...

/H

Sinuhe the Egyptian sa...
6 juli 2011 kl. 20:18  

Jag håller faktiskt inte med om att vi kommer att vara helt beroende av de värnpliktiga - utifrån vilket scenario då? Avseende internationella militära insatser kommer rätt snart de direktrekryterade soldaterna att nästan bli ett minne blott.

Avseende nationella insatser kan de värnpliktiga endast användas efter det att regeringen, med hänsyn till Sveriges beredskap, åter aktiverat värnplikten. Dessa värnpliktiga har då, som Wiseman skriver, inte övat på mycket länge...

Svenskt Näringsliv har inte sågat Personalförsörjningsutredningen förslag, däremot uttryckt kritik mot GSS/T-systemet i allmänhet och rehabiliteringsansvaret i synnerhet. Organisationen i fråga satt med i utredningen så man kan ju tycka att omsvängningen kom aningen sent.

Min gissning är att Försvarsmakten, som en klok kompromisslösning, kommer att få ta över en del av rehabiliteringsansvaret - så kan nog Svenskt Näringsliv leva med att 0,5 promille av alla anställda i Sverige är under tjänstgöring i Försvarsmakten (beredskap, övning eller insats, Hemvärnet inte inkluderat).

GMY

Sinuhe

Galileo sa...
6 juli 2011 kl. 20:52  

Ett aktuellt och tänkvärt citat ur Thomas Bodströms senaste bok, INIFRÅN, kan vara på sin plats:
”Att tänka politiskt är som en blandning mellan att spela schack och Svarte Petter. Det gäller att hela tiden avvärja hot och inte bli den som får ta all kritik. Visst är det roligt med diskussioner och kritik. Men den politiker som kritiseras för ofta, och som bara omnämns i negativa sammanhang, har ingen chans i längden. Man mals sönder i en nedåtgående spiral till dess man blivit en lame duck, med lika liten möjlighet att påverka som någon som aviserat sin avgång.”

Efter att Tolgfors en gång för mycket visat prov på en närmast parodisk brist på fingertoppskänsla förefaller han, efter debatten med Agrell, blivit sittande med Svarte Petter - påtagligt matt.

Wiseman sa...
6 juli 2011 kl. 21:31  

Sinuhe: Ju längre tiden går och rekryteringen och behållandet av rekryterade GSS fungerar som planerat, desto mindre är beroendet av vpl, fram till den dag de är helt utfasade och hela organisationen är fylld av GSS/K och T.

Inte förrän 2020 har vi alltså en helt fungerande krigsorganisation (till 80 % 2018) under förutsättning att allt går enligt plan. Till dess har vi alltså en klen, i dagsläget mycket klen, krigsorganisation, byggd för en hotbedömning anno 2008 med utblick mot 2014, men färdig 2020.

SN:s kritik ska utläsas som enskilda företagare - inte som ett kollektiv. Huruvida det är 0,5 promille eller 2 % av alla anställda i Sverige spelar mindre roll. För den enskilde småföretagaren på småorten kommer det med gällande förslag inte vara aktuellt att ha GSS/T anställda. För ett stort företag som Volvo eller offentlig förvaltning spelar det måhända mindre roll eftersom det är lättare att täcka upp kompetensförlusten.

Anonym sa...
7 juli 2011 kl. 01:48  

@ Wiseman

“Under förutsättning att allt går enligt plan“.
Här är några grundförutsättningar som enligt FM måste till för att planen skall hålla som vi inte får glömma.

“Basorganisationsförändringar vilka kräver riksdagens eller regeringens beslut
kan effektueras med början år 2013.
− Det bokförda värdet nedsätts till noll eller Försvarsmakten erhåller omställningsbidrag för sådan egendom som enligt regeringsbeslut ska avvecklas.
− Rationaliseringar inom materiel- och logistikförsörjning samt forskning och
utveckling som medför strukturella förändringar och ökad samordning av
verksamhet mellan Försvarets materielverk, Försvarets forskningsinstitut samt
Försvarsmakten vilka kräver riksdagens eller regeringens beslut genomförs
och frigjort ekonomiskt utrymme kommer Försvarsmakten tillgodo.
− Från 2013 och framåt är inplanerat 700 mnkr i frigjorda ekonomiska medel
till följd av rationaliseringar efter Försvarsstrukturutredningens förslag för att
öka tillgängligheten vid krigsförbanden.
− Övriga besparingar som beslutas av regeringen utgående från Försvarsstrukturutredningens förslag..
− Författningsregleringar som följd av personalförsörjningsutredningens förslag
träder i kraft senast den 1 juli 2012.”
”Försvarsmakten vill betona att redovisade antaganden måste realiseras och infrias
för att planeringen ska kunna fullföljas. Försvarsmakten vill särskilt påpeka vikten
av att basorganisationsförändringar kan genomföras med start 2013”.

Man medger även att det inte finns medel till organisationsförändringen ännu.

“Ett vidmakthållande av insatsorganisation 2014 på sikt kräver ökade medel för
anskaffning av materiel då det från 2015 finns ett ackumulerat behov över givna
anslagsramar.”

“Sammantaget är innebörden att Försvarsmakten bedömer att vidmakthållande av
insatsorganisation 2014 från år 2015 kommer att behöva ekonomiska investeringar
utöver nu liggande planering.”

“Försvarsmakten kan konstatera att dagens ekonomiska förutsättningar
inte medger ett långsiktigt vidmakthållande av beslutad insatsorganisation."

BIS.
“I slutet av planeringsperioden, år 2018, är insatsorganisation 2014intagen och vår insatsförmåga präglas av tillgänglighet, användbarhet och mångsidighet. Våra krigsförband har relevant bredd, utbildning och utrustning för att möta aktuella utmaningar och hot.”

Vår chefs stolta beslut i stort ersätts i allt större utsträckning av skrivningar liknande denna.

“Försvarsmakten planerar med ambitionen att insatsorganisation 2014 avseende organisatorisk struktur ska vara fastställd, och så långt ekonomin medger, bemannad och materiellt uppfylld ….”

Alla med samma förbehåll “så långt ekonomin medger”.

Även när alla dessa grundförutsättningar är på plats och gällande, ändringarna i basorganisationen, lagändringarna gått igenom o.s.v. återstår mängder av trix och fix innan vi har något som kan liknas vid ett förband i bataljonsstorlek.

Var är vi tidsmässigt då??
Hur många valperioder har gått?
Hur många ändringar i planen har vi gjort?
Hur ser vår omvärld ut??
Har vi ett halvfärdigt koncept som bygger på tjugo-trettio år gamla värderingar??
Inga av de nuvarande soldaterna är kvar och de flesta av oss andra är karriärväxlade eller pensionerade!

Är korvetterna färdigutrustade??

Eller lever vi fortfarande efter devisen ”så långt ekonomin medger“??

Mopp it upp as you go!

Teaterdirektören.

Anonym sa...
7 juli 2011 kl. 09:36  

"I dagsläget använder sig försvarsministern om det nationella försvaret som argument för yrkesförsvar, medan han för två år sedan, när propositionen lades, använde de internationella insatserna som huvudsakligt argument"

I längden måste även den mest ståndaktige politikern reagera för att väljarna tycker annorlunda. Kanske Tolgfors insett att väljarna sätter försvar av vårt närområde före försvar av Långtbortistan? Det sitter naturligtvis långt inne eftersom det inte rimmar med USAs påtryckningar om större engagemang i utomeuropeiska oroshärdar från Europa.

Beträffande de stora avgångarna från dagens militärutbildningen så är det väl positivt att inte vilka personlighetsprofiler som helst kan bemanna våra nya förband?
/bloggbosse

Anonym sa...
7 juli 2011 kl. 13:40  

Nu är det väl ändå så att herr Tolgfors inte är helt ensam i arbetet med att ta fram underlag för sina märkliga beslut. Det finns ju faktiskt ett antal inflytelserika rådgivare med militär grad runt om honom. Man kan inte undgå att undra hur mycket tillhörighet till försvarsgren och intressen kopplat till försvarsindustrin påverkat beslutsgången. Det är väl allom bekant att de "blå" alltid haft en stark symbios med sin försvarsindustrin. Dock har detta framförallt gällt "plattformen" som i allmänhet bemannats med yrkesofficerare, därav har denna snäva erfarenhet självfallet legat till grund för de råd man gett försvarsministern. Att fösrvarsministerns själv inte haft någon erfarenhet av värnplikt har heller inte gjort saken bättre.
Att sedan hela systemet som bar upp "plattformen" för att skapa uthållighet krävde en volym som tillgodosågs av värnpliktiga har dessa ignorerat.


Därutöver har vi nu en ÖB och en försvarsledning som är väldigt fokuserade på att lösa uppgiften, vilket i sig är bra. Men den främsta uppgiften om man skall benämna försvaret för försvar - att kunna försvara landet, är alldeles för komplex och svår att värdera uppfyllnad av. Därav att ÖB och försvarsledning då gått den enkla vägen, att bemanna och genomföra utlandsmissioner och sedan säga "Vi löser uppgiften" (inom ram).
Den passivitet i den svårare frågan, angående försvar av landet som rådgivare på FÖD, ÖB och försvarsledning visat är beklämmande.

Jag vet att det inte är särkilt uppskattat att lyfta på täcket och ta fram "försvarsgrenstänk" i dagens försvar. Men det är nog att vara naiv om man undviker att nämna "egennyttans kraft" i en fråga som denna.

Vem har tydligt och på allvar tagit i den strategiska frågan: "Hur använder vi våra resurser för att på ett optmalt operativt sätt kunna förvara landet?" Just nu verkar det dessvärre inte vara någon.

Daniel sa...
7 juli 2011 kl. 14:01  

Precis som du skriver Wiseman måste reservisterna övas oavsett om de är värnpliktiga eller frivilliga. Så jag ser inte hur SNs kritik är en kritik att det nya systemet, det verkar snarare som de inte vill ha några deltidssoldater alls. För en småföretagare på småorten gör det väl ingen skillnad om hans anställda är vpl eller gss/t, problemet är att det inte är på jobbet. Om man inte vill ha ett pappersförsvar helt utan övningar så som vi haft de senaste 20 åren kommer problemet med frånvarande arbetskraft alltid att finnas. Problemet blir väl snarare bara större om man ska ha en 800000 man stor massinvasionsarme eftersom antalet individer på övning blir mångdubbelt fler.

Anonym sa...
7 juli 2011 kl. 14:04  

Sagolik replik av professor Wilhelm Agrell. Agrell fullständigt pulveriserar "försvarsminister" Tolgfors naiva argumentation. Man kan ju bara spekulera i vad Flörsvarsmaktens sk "Överbefälhavare" nu ska säga eller tycka. Hittills har ju Sverker G tyckt som BagdadBob Tolgfors fast MYCKET mer.

Media, hjälp Försvasmakten att de ansvariga för försvarets sönderfall nu kanske får förklara sina vägval-och att sakkunniga som professor Agrell kan få ökad mediayta.

Agrell är en av de få som orkat borra riktigt djupt i den dokumentation som finns kring planeringen av försvarets sönderfall.

Ansvariga bör nu få förklara sig-Konstitutionsutskottet, var är ni?? Här är inte tid för sommarledighet. Kalla Agrell som sakkunnig och ta in BagdadBob Tolgfors och Sverker G till KU-förhör. Omgående!!

Anonym sa...
7 juli 2011 kl. 17:01  

KU lär ju inte ge karlen några kuggfrågor, i vanlig ordning.

"Hur var din dag, sötnos?" "Citron eller naturell?"

//Kaka

Wiseman sa...
7 juli 2011 kl. 18:32  

bloggbosse: Med något högre lön och bättre villkor/förmåner hade det förhoppningsvis varit ännu fler och mer kvalificerade sökande, samt att Försvarsmakten i högre mån skulle kunna få behålla sina soldater.

Wiseman sa...
7 juli 2011 kl. 18:49  

Daniel: Allt behöver inte vara svart-vitt. Vem har talat om 800 000 man och försvarsbudgetar på 4 % av BNP?

Vad vi nu har att tillgå är 3000 anställda soldater, varav en ansenlig del befinner sig i en annan världsdel. Därutöver har vi ett hemvärn som till huvudsak är förberett för bevakningsuppgifter (Om Tolgfors anser det vara oansvarigt att sända värnpliktiga mot yrkessoldater - hur är det då med ett hemvärn med än sämre utrustning?) och slutligen en hög med krigsplacerade värnpliktiga som aldrig repetitionsutbildats och krigsförbandsövats. Det är inte trovärdigt - mot någon.

Vårt västra grannland, som dessutom kan luta sig tillbaka på NATO, mobiliserar nästan dubbelt så stort som Sverige med en blandning av anställda och värnpliktiga. Fruktansvärt oansvarigt enligt Tolgfors? De värnpliktiga gör 19 mån tjänstgöring mellan 19 och 44 års ålder, varav 12 är grundutbildningen.


Problemet med frånvarande arbetskraft är något som staten måste lösa oavsett om det handlar om GSS/T eller vpl.

Anonym sa...
7 juli 2011 kl. 21:08  

Är lille Tolgfors lite satt i gungning nu? Han skriver små inlägg på sin blogg ideligen nu. Han skriver snömos i vanlig ordning utan att våga kommentera professor Wilhelm Agrells kloka texter alls.

Tolgfors gör nog klokt i att inte kommentera de genomtänkta argument som Agrell redovisar. Det är ju faktiskt så att Tolgfors varit ansvarig för flera års sönderfall av det svenska försvaret.

Vad har Tolgfors åstadkommit i uppbyggnad av det svenska, folkliga försvaret? Ingenting, absolut ingenting har Tolgfors åstadkommit. Tolgfors kommer bli ihågkommen som en liten amatör som var helt i händerna på sina rådgivare.

Rådgivare som genmj Moore-NBF-hycklaren som ville att mer, mer och ännu mer miljarder skulle gå till NBF. NBF som ännu slukar oerhörda summor pengar utan att ge någonting alls tillbaka tilll försvaret eller svenska samhället.

Ge oss en ny inriktning på försvaret-åter till värnplikt.

Daniel sa...
7 juli 2011 kl. 23:11  

Wiseman

Det är väldigt många av kramarna som ideligen jämför med det svenska försvaret under 60- och 70-talen och du själv tog ju precis upp Israel! Då räcker det inte ens med 4% utan du får gå ännu högre.

Nuläget är en omställningsfas. I stället för att gnälla 100% och drömma sig tillbaka till ngt som aldrig kommer tillbaka är det väl bättre att komma med konstruktiv kritik. Svenskarna vill INTE ha ett värnpliktsförsvar anno 2008 med få soldater utan övning. Det vore bra om någon av kritikerna skissar på ett realistisk alternativ med svar på frågor som a)hur många skall kallas in? b)båda könen? c)hur länge? d)hur ska man betala för kalaset? e)hur ska man motivera dem som tvingas in?(ska vi skrämmas med ryssen eller) f)hur ska man motivera orättvisan i att vissa måste göra lumpen men andra slipper? g)vad ska göras annorlunda så att vi inte igen hamnar i en situation med 30000 oövade vpl med 3 år mobtid?

Det var du som tog upp frågan om frånvarande arbetskraft som ett argument MOT det nya systemet. Jag påpekade bara att det problemet finns oavsett system.

Wiseman sa...
8 juli 2011 kl. 00:24  

Daniel: Allt bottnar i att en krigsorganisation på ca 20 000 man exkl hemvärn är alldeles för lite för ett land med Sveriges yta och därtill internationella åtaganden. Omställningsfas eller inte - vi har nu haft en strategisk "time-out" i tio års tid och har just bestämt oss för att fortsätta den i ytterligare 10 år genom att byta personalförsörjningssystem utan övergång.

Israel nämndes eftersom det är raka motpolen till det försvarsministern tog upp i sin debattartikel. Det hade lika gärna kunnat stå Norge eller Finland och det hade förmodligen tagit bättre med tanke på försvarsministern nära utbyta med grannländerna.

Nej, det finns ingen anledning att jämföra med 2008. 40 mdr kr, under förutsättning att man väljer att spendera dem på det sätt man gör idag är alldeles för lite.

Gör som Norge. Mixa anställda och värnpliktiga. Mönstra hela befolkningen och ta in 5-10 000 årligen av bägge könen som har intresse. Planera för 10-15 år i krigsorganisationen och därefter plats i Hemvärnet. Att bekosta anställning av soldater motsvarande exempelvis mer realistiska 100 000 man i krigsorganisation är inte görligt, utan kan bara lösas genom värnplikt. Sverige har heller inte det befolkningsunderlaget som möjliggör rekrytering av så många anställda/kontrakterade soldater. Räkna lite lätt på vad det kommer att kosta bara i övningsdygn att öva våra kommande 20 000 anställda och kontrakterade soldater. En värnpliktig gjorde inte sällan 100 dygn i fält på ett år. Det blir väldigt få övningsdygn eller också försvinner övningsdygnen helt som förmån.

Motivation? Det gick alldeles utmärkt att få motiverade värnpliktiga soldater ända fram tills bytet av personalförsörjningssystem härom året. En käpphäst ända fram till dess var meritvärden, vilket man aldrig gick i mål med. Det har man inte heller gjort för GSS, där frågan idag är lika aktuell.

Anonym sa...
8 juli 2011 kl. 09:25  

Daniel verkar glömma att det vare sig bland de värnpliktiga eller hos befolkningen som helhet fanns något stort motstånd mot värnplikten.

Sedan kan jag bara tycka att antingen lägger man tillräckligt med pengar på försvaret för att det ska kunna lösa sina uppgifter eller, om man inte ser några uppgifter eller inte anser sig ha råd, kan man lika gärna lägga ner det helt. Allt annat är slöseri med pengar.

/Karl

Anonym sa...
10 juli 2011 kl. 09:20  

Nu ska tydligen FM lägga 100milj på reklam. Vore de inte bättre att dela ut de pengarna som bonus till yrkes soldaterna så kommer FM ha ett par tusen reklam pelare iform av deras "viktigaste resurs" kompetens dvs personalen.

Anonym sa...
10 juli 2011 kl. 12:03  

Replik kl0920: Välkommen till de anställdas verklighet!! De redan anställda "soldaterna", (officerarna, civilanställda etc), är ju helt ointressanta för ekonomiska incitament. Så har det ALLTID varit inom Försvarsmakten.

Välkommen till vår Verklighet!

Anonym sa...
10 juli 2011 kl. 17:51  

Stoppa pressarna; Tolgföra; Medelst enkelriktad kommunikation upprepa sorterade "fakta" i utnötningssyfte.

Nytt begrepp, sannolikt uppfunnet av skribenten Sumatra-vi andra tackar för klarsyntheten och tar till oss ett nytt begrepp i försvarsbloggosfären.

Tolgföra-tänk om man kunde få tolgföra!! Ett kungarike för att få tolgföra!

Anonym sa...
11 juli 2011 kl. 12:00  

Wiseman sa´: "Med något högre lön och bättre villkor/förmåner hade det förhoppningsvis varit ännu fler och mer kvalificerade sökande, samt att Försvarsmakten i högre mån skulle kunna få behålla sina soldater."
Jag tror inte du har helt fel där men jag vet även att det är en synnerligen grannlaga fråga med inslag av inflationsbekämpning, avund mellan personalorganisationer och mängder av personligt tyckande om grannens inkomster. Vi måste locka personal med annat än pengar (det finns ju de facto andra värden i livet) och vi måste - vilket är vad jag ville framhålla i mitt inlägg - undvika att bemanna förbanden med folk som inte är lämpade / inte är intresserade för yrket när de genomgått sin introduktionsperiod.
/bloggbosse

Joakim Larsson sa...
18 juli 2011 kl. 17:48  

Daniel ställer flera bra frågor:
"a)hur många skall kallas in?
b)båda könen?
c)hur länge?
d)hur ska man betala för kalaset?
e)hur ska man motivera dem som tvingas in?(ska vi skrämmas med ryssen eller)
f)hur ska man motivera orättvisan i att vissa måste göra lumpen men andra slipper?
g)vad ska göras annorlunda så att vi inte igen hamnar i en situation med 30000 oövade vpl med 3 år mobtid?"


Det här är förvisso sådant som man måste kunna svara på. Jag bara säga att vi jobbar på det. Mina spontana, högst privata, svar är:

a)Så många som bedöms lämpligt, gissningsvis behövs inte 100% a varje årsklass.
b)Nej.
c)Varierar sannolikt per befattning
d)Genom besparingar på andra områden
e)Genom korrekt försvarsinformation samt pliktlag (piska/morot)
f)"Livet är orättvist"
g)Man ser förslagsvis till att hålla en lämplig finansiering.

Anonym sa...
18 juli 2011 kl. 21:43  

Välkommen till VÅR verklighet! Reklamkampanjer för 140 miljoner kr åt gången.

Är ju bara småpotatis jämfört med PRIO-varför behöver lite reklam utredas alls?

Är det inte så att det fortfarande finns huuuurrr myyycket peeenngar soom helst i försvaret? Så har ALLTID militären resonerat-varför skulle tankesättet vara annorlunda avseende lite reklam?

Sumatra sa...
18 juli 2011 kl. 22:00  

Var kommer idén med att förlänga mobiliseringstiden till 3 år ifrån? Är det något som Försvarsministern tolgfört eller har det någon täckning i verkligheten?

Varför skulle värnpliktiga från - säg - de senaste fem värnpliktskullarna behöva tre års mobtid, kan man ju undra.

Redan på Gustav Wasas tid gick det på veckor att uppbåda allmogen och få dem på plats på rätt ställe (Stockholm). Har allt blivit så mycket sämre sedan Tolgfors tillträdde?

Själv hade jag, när det begav sig, någon dag på mig att komma på plats, men det räknade jag som absolut senaste tidpunkt, för den händelse att jag befann mig utomlands eller att jag var tvungen att åka med SJ.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade