Även Joint Chiefs har fel?

I en artikel den amerikanska militära dagstidningen Stars and Stripes meddelar vice ordföranden för Joint Chiefs of Staff, marinkårsgeneralen James Cartwright, att han är djupt bekymrad över de ekonomiska neddragningarna på den amerikanska försvarsbudgeten som väntas under decenniet. President Obama har tidigare i år annonserat neddragningar på över 400 miljarder dollar de kommande 12 åren, men Cartwright tror att ännu större neddragningar står för dörren.

Så låter det även på president Obama som tidigare under sommaren lovordade försvarsminister Gates arbete med att spara de 400 miljarderna, men meddelade samtidigt att ytterligare besparingar var att vänta för att få bukt med det katastrofala budgetunderskottet som nu innebär att USA slagit i utgiftstaket och endast klarar de statliga utgifterna genom att låna från framtida pensionsmedel.

Cartwright omtalar en trestegsplan för ytterligare besparingar i försvarsutgifterna. Det första är, som vanligt, en nedgång i övningar, flygtid och sjödygn. Nästa steg är en reduktion av antalet anställda soldater till förmån för reservistpersonal och möjligen en tillbakagång till värnplikt i syfte att spara pengar. Fram emot slutet av decenniet handlar det om nedskärningar av personalförmåner som t ex sjukvård och pensioner.

Det ser med andra ord inte så bra ut för det amerikanska försvaret. Det är också ytterst illavarslande för ett Europa som befinner sig på militär dekis. Beroendet av USA som säkerhetsgarant har inte minskat det gångna seklet utan snarast ökat. Utan ett mycket omfattande amerikanskt stöd hade Libyeninsatsen aldrig kunnat genomföras, då USA står för ca 75 % av all lufttankningsförmåga, stora delar av den strategiska förmågan avseende spaning, men framförallt de i kampanjen tidiga strategiska anfallen med bombflygplan och fartygsbaserade kryssningsrobotar, telekrigsförmåga och mycket mer. Drar sig USA nu ur kommer hela Libyeninsatsen att då NATO-flyg ej har räckvidd in över Libyen utan lufttankning.

Enligt ett BBC-program 19 juni stod stod USA för tio år sedan för mindre än 50 % av NATO:s försvarsutgifter. Idag står man för mer än 75 % av utgifterna fastän NATO under 00-talet växt kraftigt. Mycket av den amerikanska försvarstillväxten kan naturligtvis tillskrivas Global War on Terror, men inte allt. Klart bekymrande är det faktum att Europa i Libyen så snabbt gjorde slut på sina lager av precisionsvapen och blev helt beroende av att USA släppte till från sina lager. Återigen kan man konstatera att det finns helt enkelt ingen militär hyllvara, utan man är alltid beroende av tidigare anskaffningar till egna förråd. Av den anledningen kan det ju tyckas tur att Sverige inte deltagit aktiv i markanfall i Operation Unified Protector. Det hade alla möjligheter att kunna bli pinsamt.

Om USA träder tillbaka militärt träder någon annan fram. Frågan är bara vem.

Bland det mest intressanta är ändå att se att Joint Chiefs ser värnplikten som ett alternativ när det ska skäras i försvarsbudgeten. Förmodligen anser försvarsminister Tolgfors att även Joint Chiefs har fel. Det vet ju alla att ett yrkesförsvar är det mest ekonomiskt effektiva och att alla länder är på väg bort från värnpliktssystemen.

Läs även Jan Kallbergs mycket läsvärda Utblick mot 2020-talet om de minskande amerikanska statsfinanserna påverkan på det amerikanska försvaret.

10 kommentarer:

Anonym sa...
15 juli 2011 21:06  

När det gäller värnplikten går det att diskutera kostnader både höger och vänster.

Det intressanta är huruvida den amerikanska försvarsledningen betraktat problematiken i att återkopla stora delar av USAs befolkning i försvaret.
Detta kan tänkas försvåra de inhemska politiska konsekvenserna med offensiva operationer utomlads.

Det kan vara av nytta att betrakta anledningarna till varför USA övergick till en yrkesame till att börja med.

Befolkningens krigströthet är en kraft som är oerhört svår att kontra. Politikerna väljer nog att utpröva alla andra möjliga alternativ innan en återgång till värnplikt är att diskutera.

Wiseman sa...
15 juli 2011 21:11  

21.06: Ja, säkerligen tittar man i första hand på andra alternativ. Det är dock inte första gången värnplikt tagits upp till diskussion i USA under de senaste åren.

Sumatra sa...
15 juli 2011 21:12  

Nu börjar det läcka ut vilka projekt som hänger på gärsgår´n.

"The country, vice chairman of the Joint Chiefs Marine Gen. James "Hoss" Cartwright said, cannot afford to buy an upgraded nuclear triad of new bombers, new intercontinental ballistic missiles and new nuclear missile submarines".

Även nästa hangarfartygsbygge är i farozonen, enligt "Hoss". Han räknar med att de slutliga nedskärningarna kan öka till såväl 500 som upp till 600 miljarder dollar.

När man diskuterar dem amerikanska försvarsbudgeten skall man veta att USA:s kostnader för sina veteraner utgör en sjättedel av försvarsbudgeten och kostnaden är ökande, vilket givetvis tuggar i sig resurser och gör att ekonomiska satsningar får begränsad effekt.

Wiseman sa...
15 juli 2011 22:00  

Sumatra: Precis. Vilka medel har vi avsatta för veteranfrågor?

Anonym sa...
15 juli 2011 22:06  

Jag kan tänka mig att en kombination av värnplikt och yrkesarme skulle kunna generera en hel del besparingar vad beträffar lönekostnader och inte minst rekryteringskostnader. Att rekrytera ur en värnplikskull är nog betydligt billigare än de hollywood produktioner man nu syslar med.

Det som kan känas in på det ekonomiska kontot kan förloras på den politiska arenan. En tillbakagång till värnplikt är både opopulärt bland befolkningen och en hindrande faktor till ytterligare operationer utomlands. Att skicka iväg värnpliktiga kommer i slutändan att resultera i liknande hemmaopinnion som under vetnamkriget. Detta är ingenting politilerna kan tåla.

Det måste finnas ett realistiskt handlingsutrymme för militär internvention utomland annars riskerar USAs utrikespolitik att framstå tandlös.

Militären är lika medveten om detta faktum och flaggar därför (slugt) med detta förslag för att rädda sig från för djupa besparingar.

http://vidsynt.wordpress.com/ sa...
15 juli 2011 22:18  

"Ser inte så bra ut för det amerikanska försvaret"

Vilken verklighet lever den sk VisaMannens Visdomen i? Är han ens på riktigt?
Riktigt oerhört obehagligt att läsa allsköns smörja utan ngn somhelst riktig verklighetsförankring.

Historielöshetens ansikte är inget vackert anlete.

Anonym sa...
15 juli 2011 22:32  

Intressant med generaler som vågar ta bladet från munnen och tala om att det håller på att gå åt pipan.
Tänk om det också skulle kunna hända i Sverige någon gång...

Sumatra sa...
16 juli 2011 00:01  

Vidsynt, din argumentationsteknik lämnar mycket övrigt att önska. Exakt vad tycker du att det går att extrahera ur din senaste kommentar och hur skiljer man på argument och invektiv? Finns det överhuvud taget något argument eller något fakta eller annat som motiverar jobbet du lagt ner på att skriva kommentaren.

Exakt vad betyder:
"Historielöshetens ansikte är inget vackert anlete"?

Hur ser "verklighetsförankring" ut när det gäller reduceringen av den amerikanska försvarsbudgeten?

Upplys oss, du Vidsynte. Det finns få saker jag önskar mer än att du presenterar en alternativ analys. Som håller för syn.

Vi väntar.

Anonym sa...
16 juli 2011 06:54  

Re: Vidsynt

Det var ett ovanligt aggresivt inlägg på denna blogg... dessutom helt meningslöst inlägg...

6a 68

Sumatra sa...
16 juli 2011 19:15  

Vidsynt, var tog din analys vägen? Din kommentar som skulle ställa hela inlägget off-side och även oss som delar de synpunkter som framförs i inlägget.

Nu har din chans att visa dina intellektuella utförsgåvor inför en publik som vet att uppskatta ett gott tankearbete och en chans för dig att visa vad man kan åstadkomma om man inte är historielös.


Att presentera eget är annat än att länka till andras Youtube-inslag.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade