Blogg.forsvarsmakten.se

Idag var det roll-out för Försvarsmaktens egen bloggportal - blogg.forsvarsmakten.se. Det är ett helt nytt grepp som Försvarsmakten tar. Det är också ett mycket välkommet steg in i nutiden myndigheten gör genom att skapa denna bloggportal i syfte att skapa debatt kring Försvarsmakten och försvarsfrågor.

Än så länge är inte WW anslutet som blogg till portalen utan fortsätter fristående, men vi får se hur det blir framöver.

Nu får man hoppas på att det blir en REMO (renovering/modifiering) av Försvarsmaktens hemsida så att den accepterar blogglänkar med t ex Twingly och ett kommentarsfält.


16 kommentarer:

Anonym sa...
13 september 2011 kl. 19:50  

Usch, mår dåligt då jag hör gamla urmodiga begrepp som t ex ReMo användas. De används bara av bakåtsträvare, och i skumma, dunkla syften. Vi skall akta oss för att använda äldre, välbekanta och klara uttryck och begrepp då det riskerar att få yngre kollegor, nyanställda och rekryter att tappa fokus på "vägen framåt"... /Patrik i Enköping

Statsmannen sa...
13 september 2011 kl. 20:29  

Jag tycker att WW är ett mycket bra OBEROENDE forum. Finns det indikationer på att man kan fortsätta som oberoende inom FM-bloggen?

Framförallt är jag orolig för censur när det gäller tillkortakommanden inom ledningssystemområdet och kritik mot PROD Led och LEDS. För det är trots allt dessa två grupper som spenderar mycket av materielbudgeten.

mvh
Statsmannen

PS: Människor vinner krig, inte datorer...

Anonym sa...
13 september 2011 kl. 20:34  

Ja, det har ju ni sambandare verkligen anammat Patrik!

Anonym sa...
13 september 2011 kl. 20:40  

Undrar hur FML kommer reagera om de får vad de önskar. 100 soldater som argt bloggar om allt som är fel med deras jobb. Röster som inte kan mörkas eller tystas och som ställer höga krav på sin arbetsgivare. Kanske tvingar det fram en förändring, kanske blir det inte.

Anonym sa...
13 september 2011 kl. 22:16  

Det finns väl ingenting som talar för att det går att föra ett fritt meningsutbyte i ett av storebror ägt medium. Själva poängen är ju att debatten skall hållas på "neutral mark", eljest kommer genast jävsmisstankar.

F ö - om ironin inte lyste igenom i första kommentaren, kan jag förtydliga - Ledning/Samband, sämst när det gäller (tydlighet och klarhet)...

Patrik i Enköping

Anonym sa...
14 september 2011 kl. 00:55  

Ska dessa bloggar på något sätt spegla verkligheten, där ett möte med försvarsgrensföreträdare från två eller fler grenar inte varar länge innan man ser de blottade hörntänderna?
Spännande!

Kommer någon (läs INFOS) moderera och styra nyheter och kommentarer till de som kallas “de goda”?
Skulle så vara fallet är satsningen helt meningslös!

Under rubriken “Beslut” ” i “ Försvarsmaktens riktlinjer för sociala medier” står följande!

“Försvarsmaktens hantering av sociala medier ska ske som ett led i att uppnå de strategiska förändringsmålen enligt strategiskt styrdokument för
Försvarsmakten”
(HKV 2009-12-17 l 00:68065 strategiskt styrdokument för Försvarsmakten)

Kommer vi att få läsa om hanteringen av de 100 vanskötta tält 10/T, på logistikbloggen och höra den ansvarige chefens förklaring?
Tveksamt! Informationen får sökas på annat håll!

Kommer man att diskutera varför ett strategiskt reservförband hade användningsförbud på 525 artiklar av ca 1500 och försöka reda ut hur detta uppkommit?
Kanske en liten lektion i vem som gör vad vid “mtrl i förråd” respektive “mtrl i bruk“. Utan pekpinnar och några ansvariga inblandade?

Kommer man att diskutera den avsevärt förkortade utbildningstiden som framtidens försvarsmakt kommer att ha?
Inte politiskt korrekt ännu!
O.S.V………

Frågorna är många och jag är långt ifrån övertygad om helomvändningen.
Den totalt ändrade synen på bloggvärlden känns väldigt hastigt påkommen och framtvingad under galgen. Det var helt andra tongångar för mindre än ett år sedan!

Jag hoppas delvis att jag har fel. Någon får gärna bevisa motsatsen och att mina “svar” är helt fel.

Jag vill avsluta med vad som står sist under rubriken “Möjligheter och risker för försvarsmakten” i “ Försvarsmaktens riktlinjer för sociala medier”
2011-09-09 bet 17100:63719

“Att exponera sig på sociala medier innebär även risker för den enskilda personen, till exempel att bli utsatt för förföljelse eller trakasserier.”


Information har i dagens cybervärld en tendens att sippra ut och det kommer att bli än mer intressant att följa de olika bloggarna för att se vad som inte tas upp.

Just nu andas vi frisk luft (nytt ventilationssystem, ännu ej i drift, tvärdrag gäller tills vidare) och har extra högt till tak på grund av vattenskada i innertaket, (kondensutmaning i det nya ventilationssystemet) här på teatern.

Den icke övertygade

Teaterdirektören.

Anonym sa...
14 september 2011 kl. 21:23  

Försvarsmakten är en myndighet, och med detta följer ett regelverk.

Att ansluta sin blogg till FM blogg, och tro att man kommer att kunna skriva och göra kommentarer som i en fristående blogg, är naivt.

Galärslaven

Sandstedt sa...
16 september 2011 kl. 15:17  

Om "Anonym" mailar mig vad frågan om "100 vanskötta tält" handlar om så ska jag se till att svar ges i Log-bloggen på Försvarsmaktens Blogg-portal. Hälsningar Sandstedt, FMLOG

Anonym sa...
16 september 2011 kl. 18:03  

@ Herr Sandstedt

Jag trodde att jag presenterade ett riktigt “köttben” till FMLOG?
Här fanns allt, från antalet tält, som i senaste ryktet var uppe
i 120st.
Rätta siffran skall vara 60.

De misskötta tälten jag åsyftar, har lämnats in av US under 2010 och lär vara färdigvårdade och återställda under september 2011.

Här fanns en historia som kunde bli till en av de goda.
Hur FMLOG tillsammans med FMV och tillverkaren lyckades trixa till det utan kostnad för staten och skattebetalarna.

Att då upptäcka att FMLOGs ledning inte känner till den eller att det är fler historier kring dessa tält 10/T känns ju inte så bra.

Jag föreslår att du i detta fallet tar kontakt med FMCL, FMV och i sista hand tillverkaren för mer information. Händelsen har dessutom cirkulerat i en del interna FMLOGdokument. Tälten befinner sig nu rent fysiskt i Arboga.

Jag vill avslutningsvis bara säga att jag anser inte att FMLOG på något sätt skött den här affären dåligt, tvärtom. Dåligheterna skedde innan inlämningen och den ansvarige chefen finns inte inom FMLOG.

Generellt tycker jag att FMLOG tar emot alldeles för mycket skit utan att försvara sig. Nu kanske man har en chans att på bloggen berätta vem och vad som ligger bakom att det saknas prylar i hyllorna och hur det går till för att fylla tomrummen.
Jag tror att kunskapen om hur spelet går till bakom kulisserna och vem som gör vad är alldeles för okänt.
Som ett resultat av denna okunskap får ofta budbäraren (Förrådsmannen/kvinnan) ta smällarna helt oförtjänt.

Jag vet att sekretessen ibland sätter stopp men ett förslag är att det finns en förklaring som når "förrådsdisken" till varför leveranser uteblir, datum framflyttas m.m. Då slipper man att få ett "vet inte" med sig hem, istället för en pryl jag hade behövt i mitt arbete.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
17 september 2011 kl. 00:24  

Står det någonstans i verksamhets uppdraget att vi ska blogga lika bra som vi ska kriga för de känns som vi lägger lika mkt resurser på de båda uppgifterna???
För övrigt tycker jag reklamen FM betalar skall betalas av utbildningsdepartementet eller arbetsförmedlingen eftersom de ligger mer i deras verksamhetsmål. Så FM får mer pengar till att öva väpnad strid.
Markstridsofficer

Sumatra sa...
17 september 2011 kl. 16:16  

Hur är det ställt med tält i fält?
Har dessa föreställt en härd som smält?
Oförställt och utan lednings vetskap verkställt
Och säkerställt att tält på tält
blir återställt och nollställt
för att åter dra i fält
Man experimentellt har friställt
Personal man borde stamanställt

Så välbeställt…

Anonym sa...
17 september 2011 kl. 18:18  

@ Sumatra

Det är dessa alster som gör oss här på teatern stumma av ...

Sakfrågan kanske dyker upp på logbloggen??
Ditt epos är inlämnat till antagningsjuryn.

Time will tell..

Teaterdirektören.

Sumatra sa...
17 september 2011 kl. 21:01  

@ Teaterdirektören

Jag läser på logistikbloggen att FMLOG skall delta i övningen Barent’s Rescue. Här skall Försvarsmakten samarbeta med andra myndigheter och aktörer.

C FMLOG skriver: "Jag tror att det kommer att bli många intressanta diskussioner om hur vi samarbetar på bästa sätt och där fokus inte kan vara på det materiel vi faktiskt inte har tillgång till längre. Förhoppningsvis blir vår fysiska och mentala kompetens i blickfånget istället".

De 120 tält som ryktet talar om, men som lär vara endast 60, kan vara den materiel Mats Ström talar om, som vi faktiskt inte har tillgång till längre.

Mellanskillnaden på 60 tält har blivit ersatt med fysisk och mental kompetens i det nya insatsförsvaret.

På samma sätt är leverans av Visbykorvetterna ersatt med tålamodskompetens.

Brist på flygtekniker kan ersättas med social och framför allt verbal kompetens.

Poetisk kompetens är nog endast efterfrågat i Basorg, om ens där.

Vilken kompetens ersätter då ett adekvat luftförsvar, kan man ju undra.

Anonym sa...
23 september 2011 kl. 16:06  

Det verkar inte som om man riktigt vet eller vågar skriva något speciellt intressant på FMbloggarna.

Incidenten i Gbg och tillhörande brist av rapporteringen på marinbloggen är väl ett typexempel.
Inte ett ord så länge den varade!


Varför inte titta på MSBs sida från Barents Rescue Sweden 2011 med tillhörande -the blog.
Det pågår en hel del övningar inom FM just nu och på dessa MSBsidor finns mycket matnyttigt att ta till sig för FM.
Upplägg före, efter och under övning.
Hur man bloggar på ett intresseväckande sätt.
Länkar och sidohistorier.
M.m.m.m.m...

Inte ett knastertorrt meddelande om att xx avser att bedriva övning i södra Sverige under vecka y.
I bästa fall kommer att nytt meddelande några veckor efter övningen där det berättas att övningen gick i stort sätt bra och alla är nöjda.

Som exempel.
Att incidentberedskapen går upp, vart den går och ibland även resultat med rörliga bilder finns att tillgå från utlandet. Att vi deltar och genomför "open skies" flygningar finns också att tillgå på annat ställe.M.m.m.m.

Att visa allmänheten vad de får och vad vi gör för deras skattepengar så långt det bara går kan väl inte vara fel?
Varför görs detta inte?
En enkel veckosummering från de olika arenorna utan för mycket detaljer??


För övrigt får herr Sandstedt från FMlog höra av sig om han behöver mer information om de misskötta tälten av typen 10/T.
Jag har inte sett något på Loggbloggen ännu!

Teaterdirektören.

Anonym sa...
27 september 2011 kl. 23:48  

En FM-blogg under rubriken "alla våra bloggar"


"Ett hållbart försvar

Värt att försvara, värt att bevara! En blogg om miljöfrågor av Sofia Jedholm, som jobbar med miljömanagement vid Högkvarteret
Gå till bloggen
Inlägg: 3 Besökare: 163 Senaste inlägg: 12 år sedan"

Här har väl herr Freud varit framme.
12 år sedan senaste inlägg verkar vara en i sammanhanget väl tilltagen tidsrymd!

För övrigt får herr Sandstedt från FMlog höra av sig om han behöver mer information om de misskötta tälten av typen 10/T.
Jag har inte sett något på Loggbloggen ännu!

Teaterdirektören.

Anonym sa...
7 oktober 2011 kl. 02:12  

@ Herr Sandstedt

Vill bara påminna om de där tälten.
Hittar ännu inget på bloggen!

Teaterdirektören.

PS! Är frågan för komplex så hör av dig. Jag har nog några lättare på lager.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade