Snabb respons

Under Försvarsmakten kommenterar på Försvarsmaktens bloggportal kommenterar nu Försvarsmaktens Informationsdirektör Erik Lagersten fallet där "Lt M" i ett gästinlägg på WW berättar att han under september får 70 öre i lön på grund av okänt fel i lönehanteringen.

"Vad gäller det fall som lt. M beskriver kommer det att tas upp på ÖB ledningsmöte på måndag för att med ledning av uppgifterna och med stöd av FM HRC och angiven förbandschef åtgärdas som särskilt ärende."
Informationsdirektören ska ha all heder av att ha agerat så snabbt och för ett mycket bra svarsinlägg på Försvarsmakten kommenterar.


Informationsdirektören berättar också i sitt inlägg om de åtgärder som nu vidtas för att komma till rätta med problemen på HR-sidan:

  • En intern översyn över lönesystemet på uppdrag av GD.
  • Kvalificerad utbildning av personaladministratörerna inom FM HRC.
  • Extra kontroller inför varje löneutbetalning.
  • Förenklingar i systemuppsättningen för löneindateringar.
  • Förändrade rutiner för att hantera fel.
  • Personalförstärkningar på HR-direkt.
  • Chefer får egen tid i HR-direkt för att minska kötiden.
  • Utbildning av chefer i underlagshantering.
  • Vissa fall redovisas särskilt för C LEDS för uppföljning.
Bra åtgärder allihop. Man kan dock ställa sig frågan vad Försvarsmakten egentligen tjänade på HR-transformationen, där syftet var att spara pengar på HR-sidan genom att ta bort lokala lönekontor, reseavdelningar, och till stora delar även personalavdelningar för att istället centralisera dessa och lägga ut delar av personalavdelningarnas ansvar på chefer i kärnverksamheten. Med de personalförstärkningar som nu genomförts och andra åtgärder skulle det vara intressant att se en kostnadsjämförelse. Klart är i alla fall att arbetstagare och chefer i kärnverksamheten fått lägga avsevärt mycket större andelar av sin arbetstid på HR-frågor än tidigare. Det är erfarenheter att ta med inför framtida rationaliseringar i stödverksamheten.

Snart sitter vi kanske åter med en fanjunkare på kompanierna, vars uppgift är att sköta löner, resor, ekonomi och liknande för att avlasta befälet på kompaniet. Skillnaden mot för 60 år sedan är att fanjunkaren jobbar i PRIO. Ge det sedan ytterligare några år så har fanjunkarna centraliserats till en lokal kameralenhet på förbanden.


Oavsett vilket, bra arbetat av Informationsdirektören.


31 kommentarer:

Anonym sa...
25 september 2011 12:31  

Frågan man måste ställa sig är väl snarast om den anorektiska organisation som är FM har behov av HR på sina fåtaliga avdelningar, bättre då kanske att stärka den centrala funktionen och ha en personal man per garnison för återkoppling och kommunikationens skull.

/maggan

Anonym sa...
25 september 2011 13:05  

"fanjunkare på kompanierna"

Fanjunkare blir man väl efter att ha fått militär utbildning. Varför ge sådan till en ekonomihandläggare?

Magnus Redin sa...
25 september 2011 13:07  

"Snart sitter vi kanske åter med en fanjunkare på kompanierna, vars uppgift är att sköta löner, resor, ekonomi och liknande för att avlasta befälet på kompaniet. Skillnaden mot för 60 år sedan är att fanjunkaren jobbar i PRIO. Ge det sedan ytterligare några år så har fanjunkarna centraliserats till en lokal kameralenhet på förbanden."

Hur bör det se ut för att organisationen under fred, under insats utomlands och under krig här hemma skall vara så lika som möjligt?

Anonym sa...
25 september 2011 14:01  

@anonym 13:05

Hört talas om kompaniadjutanter?

Anonym sa...
25 september 2011 14:09  

"Bara vi får några gubbar till i HKV så kommer allt att lösa sig".
Standardlösning 1A även på detta alltså.

Anonym sa...
25 september 2011 14:09  

Apropå lönestrul

HRC har inte sparat något ännu.
Jovisst...arbetstid som alla lägger på att vänta, rätta, få förklarat mm betraktas ju som "gratistjänster".
Men Det är tid att inse
DET BLEV FEL
Löne adm på förband igen så blir det ordning igen.
Hoppas någon nu har kollat upp vad som händer när förband ska ta över ansvar för 36-noden.

Det är inte människorna på HRC det är fel på det är arbetets organistattion o hantering som ska ses över.
Hela HRC startde med att avgränsa bort anställda soldater, glöm inte detta gigantiska fel

Markstridare

uppgiven sa...
25 september 2011 14:30  

@anonym 13:05

För att man är bättre lämpad att stödja en verksamhet som man har insikt i?

Samtidigt skapar man en karriärmöjlighet som gör att de som inte riktigt orkar med "trupperiet" fortfarande kan göra en viktig insats istället för att sägas upp.

Anonym sa...
25 september 2011 14:33  

Ska bli ett sant nöje se effekten av det EFFEKTIVA exekutiva leadarskapet-utebliven lön tas upp på ÖB chefsmöte-jo tack-man skrockar förnöjt......


Ska vi gissa det tar två månader innan det finns felaktigheter i löneutbetalningar igen? Eller kanske redan nästa månad? Trots 3 miljarder kronor till PRIO....

Adidas Biafra sa...
25 september 2011 15:32  

Lita på Lagersten!
Enl uppgift kommer nästa lön i en skokartong.
Ooooaaaahhhhaahhaa!

Ndorop sa...
25 september 2011 19:08  

Det är bra att Lagersten tar saken på allvar. Han bekräftar ju att han uppfattat problemet och tar utmaningen. Att han även svarade den enskilde på inlagan här på WV är ett erkännande av individen.

Per A. sa...
25 september 2011 19:37  

Att sådant här tydligen är ett återkommande problem efter gud vet hur många år är IG, och att det måste till ett inlägg på en av de ledande branch-bloggarna för att det skall upp på högsta nivå är också IG.


Det är inte en 'snabb respons' om det är ett återkommande problem som fått fortgå i flera år.

Att man vågar ta tag i ärendet i offentligheten är dock en liten äreräddning.

Anonym sa...
25 september 2011 20:11  

@Ndorop
Man kan hoppas att Lagersten bryr sig om en Lt där ute i grönkläderna.

Jag tror dessvärre att han är redan pinsamt medveten över felen i PRIO och hur illa det är ställt med löneutbetalningar. Då det var och varannan månad är folk som inte får ut lön eller rätt belopp.

Detta "snabba" svar handlar troligtvis om "skade kontroll".

För HKV vill antagligen inte se en besviken Lt i tidningen som skippar att åka utomlands för att han inte har fått betalt.
Speciellt inte då dom trycker stenhårt på att det ska vara så bra betalt. Samt att dom var så ivriga att köra ner utlandsobligatorie i halsen på samtliga.

/Tinhead.

Anonym sa...
25 september 2011 20:28  

Som det har framförts av flera andra skribenter på denna sida så kan vi redan konstatera att beslutet om att centralisera personalfunktionens stöd till en stor enhet, dessutom belägen i Mälardalen, är och förblir fel. Det har aldrig redovisats ett trovärdigt "bedömande" där man kan påvisa den verkliga effektökningen av ett HR-centrum. Att man sedan placerar detta, enda stöd till cheferna, i det område i landet där man har högst löner och lokalkostnader är ännu märkligare. Det mest graverande är dock problemet med att Mälardalens arbetsmarknad är den absolut mest rörliga. Man byter jobb minst var tredje år! Detta medför att de som jobbar på detta "förband" aldrig hinner lära sig sitt jobb, innan det är dags att byta igen. Det enda rätta är att återföra ett antal tjänster till resp. förbandsort som stöd till cheferna. Om man nu inte vill bita alltför mycket i det sura äpplet så kan man ju göra på samma sätt som inom FMLOG, FMTM m.fl; utlokalisera tjänster från HRC (som de ändå inte kan rekrytera/behålla) till Revinge, Såtenäs och Boden (m.fl. ställen som ju faktiskt har kvar militära förband).

Anonym sa...
25 september 2011 20:33  

Har läst inlägget på FM-bloggen men jag lägger min åsikt här.
Intressant att organisationen på HR-center inte hänger med då vpl-systemet avvecklas och att nya soldater och sjömän/kvinnor har anställts. Någon som har missat HR-center på sänd listan, eller i en FRAGO, men de har kanske ingen "hatt". Kul att chefer på HR-center är på hugget.
Man har en liten kommentar om personalrörligheten, visst flyger man på HKP-flottiljen visst har man full bemanning på UAV för att göra insatts, inga problem att bemanna rotationer på Sicilien eller hur Lt m.(Eller har jag missat något)
Kurserna är fulla på tekniska skolor och rekryteringen fungerar fullt ut. (Eller).
Han var tvungen att kommentera PRIO-detta fantastiska stöd system, som ger så mycket stöd i organisationen att ingen behöver ta några beslut. Detta system har tagit befälet över FM och alla som gör fel kan alltid gömma sig bakom detta.
Kanske lite mycket ironi på slutet, men det är väl detta som är finessen med bloggar.
Nyanställd

Sumatra sa...
25 september 2011 22:48  

Är det verkligen informationsdirektören som har att besluta i löne-, personal- och ledsystfrågor?

"Informationsdirektören ska ha all heder av att ha agerat så snabbt..." Själv tror jag att det är GD m.fl. som står för den snabba responsen och att Lagersten informerat om det annan/andra så påpassligt reagerat på.

Det är kompositören som komponerat musiken, så det finns ingen anledning att berömma pianisten för styckets musikaliska innehåll.

Däremot känns det befriande att det presenteras åtgärder istället för floskler. Det senare har skapat en viss trötthet i organisationen, där nya brister skapat nya floskler.

Hoppas att åtgärderna får avsedd effekt, vilket det nog finns förutsättningar för.

Riktiga problem skall mötas med riktiga åtgärder. Inte med Bullsh*t. Hoppas att detta nya smittar av sig på den politiska nivån.

Humble sa...
26 september 2011 07:55  

Eftersom jag förutsätter att löjtnantens första åtgärd INTE var att skriva ett blogg-inlägg, hade det varit intressant att följa ärendets gång i linjeorganisationen. Hur rapporterades och hanterades felet av löjtnantens chefs chef? Vilka åtgärder vidtogs till följd av denna (ordinarie) rapportering? Någonstans i kedjan borde någon ha ställt sig frågan om huruvida detta var ett systematiskt fel eller endast ett isolerat problem, och det borde ha varit på denna rapport som infodir/FML reagerade - inte på ett blogg-inlägg.
För övrigt anser jag att FM tappat fokus: PRIO skulle från början vara ett MEDEL för att lösa ett problem (spara pengar och öka effektiviteten), men med tiden har PRIO bllivit ett MÅL i sig - oavsett om det bidrar till minskade kostnader eller ökad effektivitet...

Anonym sa...
26 september 2011 17:44  

Som någon ekonom sa om SAAB i Trollhättan. "När arbetsgivaren inte kan betala ut lön till de anställda är slutet nära."


Fast jag tror att FM fortfarande har lite silvertejp kvar för att försöka stoppa läckorna i skeppet.

Anonym sa...
26 september 2011 18:49  

http://www.youtube.com/watch?v=9pCl_cnNiYw

Klusterbomber i Libyen. Den här bloggen är helt surrealistisk, diskussionerna växlar mellan att gnälla på it-system och att svenska soldater får skjuta för lite på USA's "fiender".

Skäms, än en gång.

Wiseman sa...
26 september 2011 19:13  

Och videon skulle visa vad var och när?

Man ser en primär explosion, följt av en sekundär betydligt större och därefter bedömt en ammunitionsbrand. En bombkapsels förlopp är nästintill det motsatta med en stor mängd brisader över ytan simultant, inte sekundära detonationer med projektiler som lämnar området.

Anonym sa...
26 september 2011 19:29  

Eftersom systemet inte verkar upptäcka felaktigheter av sig själv vill jag bara upplysa om att utbetalningarna till de GSS/T som gjorde "KFÖ" i Halmstad varierar mellan halva lönen till lite över dubbla i ersättning.
Får väl betecknas som oacceptabelt
utöver det vanliga.
Tala om trovärdighetsblunder!

Teaterdirektören.

Larsson, Eksjö sa...
26 september 2011 23:09  

Det här är bara början.
Vänta när ekonomin ska redovisas vid bokslut. Uppföljningen är så trubbig att Lagersten inte kan lyfta frågan till fader ÖB. Riksrevisionen och politikerna kommer att få en chock!

Larsson, Eksjö!

Anonym sa...
27 september 2011 09:02  

Ett vanligt fel, inte bara inom FM, är att inteckna alla fördelar av en lösning innan lösningen är införd och prövad. Vi kommer att ha ett proffsigt IT-stöd som automatiserar handläggningen. Därför kan vi säga upp personalen och omorganisera.
- "Jo, men...det är ju inte så enkelt..."
- "Håll käften, sluta gnäll och gilla läget. Det är bara din ryggmärg som ogillar förändring. Hur svårt kan det vara?"


Ett annat vanligt fel är när man tror sig hitta en enkel lösning på ett svårt problem, t.ex. outsourcing. Om man tror att det verkar enkelt, så beror det bara på att man inte ännu förstått vidden av problematiken. Nu är det ju inte så de flesta chefer uppfattar situationen. Verkar det enkelt, så är det enkelt.

Outsourcing kan vara bra när en in-house verksamhet t.ex. inte är fullbelagd. Låt oss säga att resehandläggaren bara har uppgifter för 20% av sin arbetstid. Då är det säkert mer effektivt att försöka outsourca så att handläggaren får in uppdrag även från andra klienter och därmed kan fylla sin arbetstid. Om resehandläggare redan fyller 100% av sin arbetstid så är det mindre smart. Ännu mer om man tänker sig att via mirakulöst effektiva IT-stöd lägga över uppgiften på personal i kärnverksamheten. Istället för att få en nöjd medarbetare i resehandläggaren, som har en tydlig uppgift, är expert och jobbar effektivt med att beställa resor (till en relativt låg lön), så får vi några tusen frustrerade medarbetare som 1) inte förstår varför de ska kunna något om resesystem, billiga biljetter etc. 2) tar minst 3 gånger så lång tid på sig att beställa en biljett 3) skiter i om det blir den billigaste lösningen, de är nöjda om de lyckas få en biljett i tid 4) gör detta till en högre timkostnad 5) är irriterade och missnöjda över sina arbetsuppgifter istället för stolta och engagerade.

Det FM antagligen igen lyckas med är att införa åtgärder som syftar till att effektivisera och möjliggöra att mer total arbetstid läggs i kärnverksamheten och mindre till stödverksamhet. Effekten av åtgärderna blir däremot det rakt motsatta. Igen.

Hur svårt kan det vara? Ja, egentligen är det inte svårare än att de flesta vinstdrivande företag lyckas, men de har å andra sidan helt andra incitament och det räcker inte med att tala om förbättringar och effektiviseringar, det är resultaten som skoningslöst syns i årsrapporten som räknas.

Skulle man inte kunna räkna lite på vilka vinster (i form av antagligen reducerade personalkostnader) som man anser sig ha räknat hem med centraliseringen. Därefter tittar man på vilka merkostnader reformen innebär (nu och på sikt). Jag tror inte ens att man behöver ta med mjuka faktorer som t.ex. värdet av servicenivå och personalnöjdhet. Hur lång tid innan man räknat hem reformen? Kommer man någonsin att göra det? Är det överhuvudtaget någon som skulle vara intresserad av en sådan analys (annat än möjligen ESV - och vad de brukar komma fram till vet vi ju...)

Per K Eleman sa...
29 september 2011 22:19  

Kognitiv dissonans…

Det kan finnas anledning att iaktta viss återhållsamhet med superlativen avseende informationsdirektörens agerande med anledning av löneutbetalningsdebaclet.

Efter att mediesituationen befunnits ohållbar gör informationsdirektören, i den för Damage Control-konceptet representativa artikeln från den 25 september på bloggen försvarsmakten kommenterar, gällande att måttet nu är rågat – nu ska det minsann ageras med kraft:
”Försvarsmaktens ledning eller berörda funktioner tar inte lättvindigt på denna fråga. Försvarsmakten ska nu komma tillrätta med detta och vi rör oss steg för steg mot en tillfredställande situation redan under året. De som fortsättningsvis drabbas ska inte behöva skriva debattinlägg för att få den rätt som de tillkommer. Frågan kommer att redovisas på nästa förbandschefsmöte.”

Vad informationsdirektören emellertid undanhåller läsaren är att Riksrevisionen
i en revisionsrapport från 2011-03-18 – redan för ett halvår sedan - inom ramen för sin löpande granskning av försvaret 2010 bl.a. konstaterar att:
”…fortsatta brister noteras i den interna kontrollen av lönerutinerna vid Försvarsmakten”
Detta föranleder Riksrevisionen rekommendera försvaret att:
”…göra en analys av risker och svagheter i den nuvarande hanteringen, tillse att berörda parter ges kompetens- och resursmässiga förutsättningar att lösa sina uppgifter med betryggande kvalitet. Vidare rekommenderas att tydliga ansvarsområden samt rutinbeskrivningar beslutas för att undvika oklarheter som kan medföra risk för felaktiga löneutbetalningar.”

Om nu personaldirektören anser rådande förhållanden vara ”oacceptabla” kan man med rätta ställa sig frågande inför det faktum att han, i syfte att avhjälpa rådande brister, inte med skyndsamhet låtit vidtaga relevanta åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer.

Försvaret skriver 2011-08-12 i delårsrapporten för 2011 följande:
”System PRIO är fortsatt stabilt i produktion med få driftstörningar.[…] Sedan i maj 2011 sker all rapportering för de internationellt insatta förbanden i system PRIO (i HR-avseende). PRIO användes bland annat i samband med uppsättandet av FL01 (Libyeninsatsen) på ett bra och effektivt sätt.”

…FORTSATT STABILT…FÅ DRIFTSTÖRNINGAR…BRA OCH EFFEKTIVT…

Regeringen låter sig dock inte vilseledas av försvarets infama desinformationstricks, och konstaterar i budgetpropositionen för 2012 att:
” Försvarsmakten inför stegvis det integrerade resurs- och ekonomiledningssystemet (PRIO) som ett led i en förbättrad ekonomistyrning. Av Försvarsmaktens årsredovisning framgår bl.a. att de delar av systemet som hittills tagits i bruk har fungerat väl och är stabilt i produktion. Riksrevisionen anser dock att den bild som Försvarsmakten ger av PRIO-införandet inte är tillräckligt nyanserad, bl.a. då det av såväl löpande kontakter med förband som av Försvarsmaktens egna bokslutsunderlag framgår att verksamheten upplevt omfattande problem relaterade till införandet, vilket inte framgår av årsredovisningen. Regeringen delar Riksrevisionens bedömning i detta avseende.
Regeringen kommer även fortsättningsvis att följa arbetet noggrant.”

Öppenhet...Resultat...Ansvar...

Anonym sa...
30 september 2011 00:16  

Nu har jag läst beslut 2011-09-20 HKV bet 16 320:64013
Instruktion för tillämpning av
individuell och differentierad lön för GSS flera gånger.

Kan någon förklara för mig hur detta beslut kan öka attraktionskraften för FM som arbetsgivare?
Hur utläser jag bevisen på den goda arbetsgivaren i detta dokument?

På officersförbundets hemsida är dessutom farhågorna stora för rena lag-och avtalsbrott!
”FM-beslut om soldatlöner kan leda till lönesänkning, lag- och avtalsbrott.”

Känns detta verkligen modernt, nytt och förstärker trovärdigheten?

Teaterdirektören.

PS! På armebloggen har man lättat lite på förlåten och den gamle underofficeren dyker upp igen! Ligger detta också i tiden?

CS sa...
30 september 2011 18:05  

@Teaterdirektören

Angående beslutet om löner GSS.

Jag förstår inte riktigt din kritik. Beslutet är ju avsevärt bättre än det tidigare. Jag tycker officersförbundet agerar mycket märkligt. De om några borde känna till hur osakliga löner det finns vid våra förband i nuläget. Detta beslutet styr upp sakligheten avsevärt.

I en av punkterna har dock officersförbundet en poäng. Det är orimligt att arbetstagaren för en lönesänkning om denne blir beordrad till en lägre position. Jag tänkte faktiskt inte på att det var möjligt med nuvarande skrivning förrän de uppmärksammade det. Det är dock fullt rimligt att en arbetstagare som frivilligt väljer en mindre kvalificerad tjänst också får en lägre lön.

Visst kan man ha synpunkter på beslutet, jag ifrågasätter t ex den orimligt låga premien för genomförd internationell tjänst, men hursomhelst så är beslutet avsevärt bättre än det gamla.

Anonym sa...
30 september 2011 19:06  

@ CS

Jag har inte jämfört det nya avtalet med det gamla.
Jag har läst det nya och ställt tre frågor.

Kan någon förklara för mig hur detta beslut kan öka attraktionskraften för FM som arbetsgivare?
Hur utläser jag bevisen på den goda arbetsgivaren i detta dokument?
Känns detta verkligen modernt, nytt och förstärker trovärdigheten?

Jag tycker det känns gammaldags och andas definitivt inte ny luft i sina formuleringar.
Vissa skrivningar trodde jag var borta ur svenska avtal sedan förrförra sekelskiftet.

Jämförelsen innehållsmässigt har officersförbundet gjort på sin hemsida.Där får det underkänt på flera konkreta punkter.

Har du något konkret svar på någon av mina frågor?

Gäller din åsikt angående sänkt lön endast soldater och inte vid den s.k. omgaloneringen av officerare eller vid utlandsmissioner? I så fall varför?Teaterdirektören.

CS sa...
30 september 2011 19:31  

@ Teaterdirektören
Behöver attraktionskraften egentligen öka när det gäller rekrytering? Jag uppfattar att det är synnerligen lätt att rekrytera.

Problemet ligger i att behålla personalen. I det avseendet var det gamla beslutet katastrofalt. Det nya är bättre eftersom det finns ett lönespann att använda sig av och där erfarenhet är möjlig att premiera i långt större utsträckning. Det ger utrymme för sakligare löner.

Jag tycker att det är fullt rimligt att både officerare, specialistofficerare och soldater som frivilligt söker en mindre kvalificerad tjänst kan få sänkt lön. Så fungerar resten av världen. Om man däremot beordras till en lägre befattning så ser jag det som orimligt med en lönesänkning.

Angående en frivillig omgalonering så kommer ju inte det i sig innebära att man nödvändigtvis går till en mindre kvalificerad befattning. Det kan i vissa fall till och med innebära en lönehöjning. Nu finns det dock ännu så länge bara beslut för OR1-5 så det återstår att se hur det utformas för övriga.

Jag har som skrevs läst officersförbundets reaktion. På en punkt tycker jag de har rätt. I övrigt tycker jag de motarbetar arbetstagarnas intresse. Jag underkänner officersförbundet.

Anonym sa...
2 oktober 2011 00:34  

@ Cs

Fråga ett handlar om attraktionskraft inte om rekrytering.
Attraktionskraften bör vara av den sorten att den finns kvar även efter att soldaten slutat sin tjänst. Han skall då ha kvar så mycket av kraften att han rekommenderar andra till att söka tjänsten som soldat vid FM.
Jag anser nog att rekrytering spänner över ett större område än antalet sökande till en tjänst.

Jag har en bekant som driver en firma med cirka 180 anställda. Varje gång han söker en lagerarbetare får han mellan femhundra och sjuhundra sökande. Omsätt dessa siffror med lite spänstig “Tolgforsstatistik” så kommer du att se att Fms resultat bleknar i jämförelse.
Lägger man då till att min bekants arbetsinsats för sin rekryteringskampanj räknas i minuter och annonsen i “lokalblaskan” kostar under 500 kronor så tynar Fms mångmiljonsatsning bort fullständigt.

Vad jag förstår av ditt svar på fråga två hittar du inte något som kan hänföras till den “goda arbetsgivaren”.
Jag konstaterar också att du heller inte tycker att det förstärker trovärdigheten eller att man kan kalla beslutet för modernt som svar på fråga tre.

Dock anser du att beslutet är nytt! Läser man i detta endast in datum för beslutet så är jag beredd att hålla med dig på den punkten. Jag hade dock ordet i en annan betydelse.

För att bli lite allvarligare så tycker jag att tidpunkten för konfrontationstaktik och allmän bufflighet gentemot de fackliga organisationerna inte är speciellt bra vald. FM behöver ha så många som möjligt med på tåget just nu.

FM behöver en nyanlagd motorväg att åka på, inte en liten och dåligt underhållen grusväg med rättsliga kringelkrokar inlagda.
För vi är väl på väg framåt???

Teaterdirektören.

CS sa...
2 oktober 2011 11:09  

@Teaterdirektören

Ur aspekten antal sökande till respektive tjänst så håller jag helt med dig. Vi ligger långt efter den civila marknaden. Jag tycker dock att vi har ett tillräckligt bra urval för att få tillräckligt bra soldater.

Man kan också fundera över de enorma summor som läggs ner i reklamsammanhang. I det fallet får jag hoppas på att högre chef har gjort rätt avdömningar.

Jag undvek medvetet din fråga om huruvida det var ett modernt avtal. För mig är det egalt. "Modernt" är inte i sig en framgångsfaktor.

Visst kan jag tycka att konfrontation med facket möjligen är onödigt. Å andra sidan har jag inget som helst förtroende för dem så på ett personligt plan så spelar det ingen roll för mig.

Oberon sa...
2 oktober 2011 20:12  

@Per K Eleman

Oavsett om informationsdirektören i sitt inlägg avsiktligt undanhåller Riksrevisionens påpekanden eller inte, är det intressant att notera att han och personaldirektören på inte mindre än tre ställen i sina respektive texter benämner de bristfälliga löneutbetalningsrutinerna och dess negativa konsekvenser som varandes problem. Det utgör i sig ett påtagligt trendbrott. Enligt den vid försvarets högkvarter förhärskande retoriknormen har detta begrepp på senare tid kommit att ersättas av det ur konnotativ synpunkt mindre värdeladdade och mer lätthanterliga begreppet - utmaning.

Skillnaden mellan begreppen problem och utmaning är ur semasiologiskt perspektiv icke obetydlig. Problem kan beskrivas som att det föreligger diskrepans mellan rådande situation och önskvärd situation. Implicit förstås även att det finns en lösning, en lösning vilken den som har ansvar för problemet har att finna.

Problemlösning är en process som kan utföras med stöd av en mängd olika metoder och tekniker. Ett processteg är dock gemensamt för alla varianter av problemlösning - nämligen att bestämma när problemet ska vara löst. Att lösa ett problem utan att ha en deadline är tämligen meningslöst. Det är inte ovanligt att ett problems komplexitet bestäms av den tid det tar att lösa.

Problemlösning kan i patologiskt prokrastinerande organisationer vara behäftad med betydande svårigheter. Det är för sådana organisationer väsentligt enklare att förhålla sig till utmaningar. Utmaningar förpliktigar inte på samma sätt som problem till avhjälpande av bakomliggande brister inom en stipulerad tidsperiod.

Av skrivningarna i försvarets delårsredovisning 2011 beträffande förträffligheten i system PRIO kan man dra slutsatsen att de bristande löneutbetalningsrutinerna och dess negativa konsekvenser, utifrån Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer, av försvarsledningen sorterats under rubriken utmaningar.

Av personal- och informationsdirektörernas artiklar framgår att den negativa uppmärksamheten i media kopplad till dessa brister och dess konsekvenser, av försvarsledningen uppfattats som ett problem av betydande magnitud.

Anonym sa...
2 oktober 2011 20:35  

@ Oberon

Det kan ju vara en utmaning att säkerställa att utmaningen inte blir ett problem

;)

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade