Omfördelning inom ram

Mycket riktigt slog delar av Försvarsstrukturutredningen igenom i höstbudgeten. Den största nyheten är att Fortifikationsverket läggs ner. Istället kommer fastighetsbeståndet att fördelas på tre aktörer, där Försvarsmakten övertar internationella camper och hemliga anläggningar (likt Hästveda), statliga byggnadsminnen överförs till Statens Fastighetsverk och övriga anläggningar överförs till en ännu så länge ej identifierad statlig aktör.

I övrigt ger Regeringen klartecken till att omfördela ca 900 milj kr från materielanslaget till förbandsverksamheten till följd av det nya personalförsörjningssystemet, där ca 200 milj kr faller ut 2012 och 700 milj kr 2013. Läser man rubrikerna får Försvarsmakten 900 milj kr extra, men så är ingalunda fallet. Försvarsministern ser som vanligt inga problem med att ta pengar från materielkontot för att täcka brister eftersom "Vi kommer nu att köpa mer färdigt materiel som fungerar tillsammans med andra länders materiel, och det skapar då resurser som vi kan flytta till Försvarsmaktens kärnverksamhet, nämligen förbandsverksamheten". Likt ett stort land i väster agerar med sitt budgetunderskott, gör man i Försvarsdepartementet med det enorma underskottet i materielbudgeten de kommande decennierna när en stor del av Försvarsmaktens centrala materielsystem kommer att falla för åldersstrecket och behöva ersättas. Kalkylen är allt annat än ljus och blir inte bättre av att materielen slits allt hårdare i de ökande internationella insatserna.

Goda nyheter i försvarsdelen av höstbudgeten är att FMV och Försvarsmakten uppdras att själv ta fram en ny modell för att reducera kostnader och dubbelarbete inom logistik och materiel, istället för att FMV och FMLOG rakt av skulle slås ihop till en ny myndighet.

FOI, FHS och PRIO togs också upp i Försvarsstrukturutredningen, men är inte med i höstbudgeten.


Imorgon direktsänds ett seminarium hos Folk & Försvar, medarrangerat av Kristdemokraterna kring frågan - "Försvarsmakten 2014 - makt nog att försvara Sverige?" - I Försvarsmakten pågår förberedelser inför insatsorganisation 2014 (IO14). Men vilka stridskrafter inom armén, flygvapnet och marinen finns egentligen tillgängliga idag respektive 2014? Kristdemokraterna har gett Riksdagens utredningstjänst i uppdrag att undersöka detta och det ska bli rätt intressant att se vad man kommit fram till.

För den som inte har tid att följa det hela i SVT lär Folk & Försvar lägga ut det hela på sin webbplats lite senare.


Bloggar: Sverige och världen, Försvarsministern, Gripen News - Svensk
Övriga media: SvD, DNExp, Aft


17 kommentarer:

Anonym sa...
20 september 2011 kl. 16:54  

Men stopp och belägg, moderaterna måste säkra sin väljarbas, dvs. ta hit tiotusentals somalier som man kan köpa röster av.
Då kan inte militären få massa pengar, vad skulle miljöpartiet tycka om det.

Sumatra sa...
20 september 2011 kl. 17:27  

Den som är intresserad av ny materiel kan nog fortsättningsvis läsa om sådan på bloggen Observationsplatsen.

Anonym sa...
20 september 2011 kl. 17:54  

Varifrån kommer myten om att köpa hyllvara skall vara både billigt och bra? I den mån det överhuvud taget finns att tillgå när man behöver den är det ju långt ifrån säkert att den passar till det man vill ha den till eller för den skull är särskilt billig. Det vet ju de flesta som jobbar i materielsvängen (wiseman själv har beskrivit delar av det i sina cots inlägg) och ändå sitter ledningen med en helt annan bild. Eller håller de bara god min i elakt spel?.

Anonym sa...
20 september 2011 kl. 19:11  

@ 20 september 2011 17:54

När man tog fram den nya materielförsörjningsstrategin så rabblade man ett antal mantra (de vet om man upprepar något tillräckligt många gånger så blir det sant)

De mantra man rabblade var:

- Köpa hyllvara
- Köpa i internationell samverkan
- Lägga ut på Industrin

Det som var absolut tabu var att tänka själv och utveckla något som man verkligen behövde

Det är därför vi sitter där vi sitter

Med en materielförsörjningsstrategi som sannolikt är snäppet mer vansinnig än den personalförsörjningsstrategi vi har

Nu har vi verkligen optimerat ett försvarsmaktssystem som drar så mycket pengar som möjligt för minsta möjliga effekt

Det är verkligen imponerande att ha lyckats åstadkomma detta på mindre än 20 år...

Sumatra sa...
20 september 2011 kl. 20:04  

Var återfinner vi våra största framtidsproblem är en adekvat fråga att ställa en dag som denna.

På materiel-, organisations- eller personalsidan?

Svaret är nog; på den politiska sidan, och det övriga är bara konsekvenser och resultat.

De framtida materiella bristerna är just det, framtida. Nu gäller det att täcka upp där man investerat sin prestige och då är det logiskt med dagens omfördelning. Då får man rätt i sin förfäktade åsikt att det nya personalförsörjningssystemet är bra för svensk försvarsförmåga.

Vidare kan man undra hur FMV och Försvarsmakten skall kunna skaka fram det sparbeting som Försvarsstrukturutredningen lämnar efter sig eller gäller detta inte längre? Syftet var väl ändå att göra besparingar i miljardklassen.

HoD sa...
20 september 2011 kl. 20:25  

Vadå?? "Goda nyheter i försvarsdelen av höstbudgeten är att FMV och Försvarsmakten uppdras att själv ta fram en ny modell för att reducera kostnader och dubbelarbete inom logistik och materiel, istället för att FMV och FMLOG rakt av skulle slås ihop till en ny myndighet."

Som om tupparna på resp gödselstack skulle klara av detta denna xxx gång! Fegt Tolgfors!

jan-olov sa...
21 september 2011 kl. 16:06  

Jag tycker nog att försvarsministern definitivt har en poäng med sk hyllköp.Det ger mer pang för pengarna

Vi kommer att få ut mer materiel för konstanta pengar genom att vi köper mer "standard" viss kundanpassning blir det nog ofrånkomligen ändå.

Men tittar vi i backspegeln så ser vi ett gigantiskt slöseri med skattemedel där upphandling av försvarsmateriel och tjänster inte har levererat speciellt mycket försvarsförmåga.
Potentialen till förbättring är således stor framförallt kontraktshantering,projektstyrning och köp av materiel vi behöver.
Vi måste också lära oss att avbryta projekt i tid innan de drar iväg i tid/kostnad så vi behöver milestones och no go/go kriterier.
Nolltolerans att starta projekt som inte har spårbarhet till ökad förmåga att lösa våra typförbandsuppgifter.

Anonym sa...
21 september 2011 kl. 17:02  

@ jan-olov 21 september 2011 16:06

Har du varit ansvarig för att anskaffa ett materielsystem och sedan vidmakthålla det i den svenska FM?

Jag tror att du kan välja valfri Produktledare på som ansvarat för minst en anskaffning av ett materielsystem på FMV och fråga denne om förträffligheten med att köpa COTS - Du kommer sannolikt inte att hitta någon som tror att det finns någon större besparingspotential där

Däremot kommer du nog att kunna hitta många som tycker att det är ett otyg att det finns så många som tror att det går att spara pengar på att köpa COTS - det blir alltid en massa anpassningar i efterhand och dessutom så blir det nästan aldrig så bra som om man "skräddarsytt" det från början

Prova om du inte försökt

Varit där - Gjort det

Wiseman sa...
21 september 2011 kl. 18:19  

Inte bara vidmakthållandet blir problem vid anskaffningen av ett utländskt system, utan även hur system sedan ska integreras i svensk organisation. Så gott som alla militära materielsystem designas från första början utifrån en specifik kunds räkning. Väljer vi ett utländskt system har vi två val. Antingen betalar vi för anpassning till svensk organisation och taktik eller också ändrar vi vår egen organisation och arbetssätt till systemet och därmed någon annans sätt att operera.

Hkp 14 och PRIO markerar extremerna i detta.

Anonym sa...
21 september 2011 kl. 19:38  

@ Wiseman 18:19

I fallet med PRIO var det ett mycket tydligt och medvetet val att gå ifrån dyra och kostnadsdrivande egenutvecklade systemlösningar. Bakgrund och motiv finns väl dokumenterat i ÖB:s beslut från juni 2003.

Att alla sedan inte förstod eller gillar konsekvenserna av det beslut som myndighetschefen, med samråd av hela FML, tog är en annan femma....

Anonym sa...
21 september 2011 kl. 21:07  

G36 istället för AK5 E/F/G...

...kan vara en positiv effekt av att skaffa hyllvara!


/M

newborg sa...
21 september 2011 kl. 22:33  

Ang IO14 så finns det inga resoff i den organisationen.

Förvånande är också att F7:s JAS39 Gripen kommer att anses som reservdelslager!

Hur ska framtida svenska och utländska JAS piloter utbildas?

uppgiven sa...
22 september 2011 kl. 06:37  

@newborg

Finns gott om reservofficerare i IO14. Vart har du fått att det inte skulle finnas det?

Anonym sa...
22 september 2011 kl. 08:01  

Hur sjuttan kan Tolgfors säga ha förstärker försvarsmaktens kärnverksamhet genom att ta pengar från förbandens materielanskaffning. Det är ju som att kissa på sig. Varmt ett tag sen blir det kallt, blött och en massa problem att ta reda på som man inte hade innan

newborg sa...
25 september 2011 kl. 20:59  

Ang Resoff i IO14 ,så var det KFA FV som sa det!

uppgiven sa...
25 september 2011 kl. 22:16  

@newborg

Vilken av dem var det? Själv har jag tittat i IOR, där finns det OFF/T i FV-förbanden....

Anonym sa...
26 september 2011 kl. 08:58  

Vi fick tillbaka ett av teaterns fordon idag. Den lilla bilen har sovit borta för besiktning och reparation i två veckor.
När den skulle användas så var en hel del fel ej åtgärdade.
Efter kontroll med ansvarig fick vi följande förklaring.
På grund av besparingar så repareras endast fel av trafikfarlig karaktär.
Att defrostern endast fungerar på halva framrutan är p.g.a. den gynnsamma väderleken ännu icke att betrakta som trafikfarligt!!!

Delar av FM verkar definitivt vara i obalans på mer än ett sätt!

Teaterdirektören.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade