Inte bättre svar denna gång

Under förmiddagen höll Folk och Försvar ytterligare ett seminarium om det svenska försvaret, men till skillnad från det förra skulle detta vara inriktat på vart vi är på väg försvarspolitiskt. Titeln var dock lite missvisande avseende innehållet eftersom ingen egentlig politisk representation fanns.
Under seminariet presenterades också den PARP-utrvärdering NATO gjort av det svenska försvaret som försvarsministern flera gånger återkommit till under sommaren och använt som ett kvitto på den svenska försvarspolitikens förträfflighet. Detta omdöme har fått många att höja på ögonbrynen och av den anledningen var det intressant att höra formerna för utredningen och vad man utgått från.

Som misstänkt förutsätter utredningen en intagen IO 2014 och fullständig förmåga hos viktiga materielsystem, vilket t ex även försvarsdepartementets Michael Moore gör när han ständigt återkommer till hur förträffligt det står till i det svenska försvaret jämfört med andra europeiska länder. Hade det varit så att Försvarsmakten haft 100 st fullt utrustade, fullt beväpnade JAS 39 Gripen som vid behov kunde baseras ut på krigsbaser skulle man ju vara böjd att hålla med Moore. Notera att fallet med Gripen bara är ett exempel i högen.

Moore anklagar kritikerna för att sakna verklighetsförankringen, vilket naturligtvis är en intressant ståndpunkt. Frågan är bara om Moore och försvarsdepartementet mörkar kunskapen om hur det ser ut eller om man inte vet bättre. Redan den ytterst begränsade Libyeninsatsen med 5 (8) flygplan har ju ställt Flygvapnet i vissa problem så det är inte utan att man funderar på hur 100 flygplan ska hanteras. Numerär på pappret, vilket är det som upprepade gånger nämns i seminariet är en sak, medan verkligheten är en annan.

Är då PARP ointressant eller ovidkommande? Nej, definitivt inte, men däremot är sättet som utvärderingen använts som slagträ i den svenska försvarspolitiska debatten inte bra eftersom det handlar om en kommande önskad förmåga, inte verkligheten "här och nu".

Brigadgeneral Dennis Gyllensporre gästade återigen Folk & Försvar och tecknade en intressant målbild för IO 2014. Vad som framförallt var intressant att höra var förmågan att TA EMOT stöd utifrån, eftersom detta med den i storlek ytterst begränsade svenska försvarsmakten är en grundförutsättning för framgång vid all form av dystrare säkerhetspolitiskt läge.

Problemet är bara att det inte finns någon ekonomisk täckning för att nå målbilden för IO 2014, vilket Försvarsdepartementet är ytterst ovilligt att kommentera. Det är då intressant att ställa Michael Moores verklighet mot Dennis Gyllensporres, där den förstnämnde helt undviker denna aspekt.

Ordentligt med tid var avsatt för frågor från publiken och ett antal intressanta frågor ställdes, men det var betydligt klenare med raka och svar. Den finska försvarsattachén undrade på vad Sverige hade baserat sin nedgång till 50 000 personer i IO 2014, ekonomi eller hotbild, och varför man hade baserat avvecklingen av värnplikten på, att de värnpliktiga var sämre soldater eller att man kanske råkat avveckla mobiliseringssystemet. Jörn Beckman återknöt till sina frågor från förra veckan, men hade inte större framgång med svar den här gången. Inte helt oväntat och Michael Moore lyckades till och med säga emot sig själv vid svaren.

Ska man se något av seminariet är väl frågestunden mot slutet det mest intressanta.


7 kommentarer:

Anonym sa...
28 september 2011 21:25  

Hjälp utifrån i händelse av behov ter sig som allt mer osannolikt! Vem skulle bistå med den??? USA blir allt mer ovilligt att verka i Europa både av politiska och ekonomiska orsaker, länder som Storbrittanien och Tyskland skalar ner sin försvarsbudget till mycket små volymer jämfört med förut. Det finns inga massarmeér runt om i Europa som bara väntar på att få kasta sig över en lämplig angripare. Man bör nog även fundera över om Sverige verkligen är huvudmålet för en operation av sådan omfattning att den kräver stöd utifrån, i det läget torde det finnas ett annat land/område i närheten som utgör det Ryska Main objective!
Avslutningsvis torde det inte heller krävas någon speciellt omfattande militär operation riktad mot vårt land innan vårt vackra IO 14 klappar ihop så att det önskade stödet verkligen krävs!

Anonym sa...
28 september 2011 22:20  

När Moore använder sig av Tolgfors retorik att de värnpliktiga inte räcker till och duger till i skarpa insatser så kräktes jag lite i munnen.

Vad har då våra frivilliga värnpliktsförband gjort i utlandsstyrkan sedan Kongo och framåt? Varför är de svenska soldaterna överlag så välrenomerade? På vilket sätt har de frivilliga utlandsförbanden uppvisat begränsningar som ett anställt förband INTE uppvisar?

Den finske försvarsattachén klämde förmodligen på en öm tå, jag tror inte han anar hur nära sanningen han var.

//Fem ören

Wiseman sa...
28 september 2011 22:24  

fem ören: Det visste han säkerligen.

Märk väl också att Moore retirerar in bakom möjligheten att mobilisera värnpliktsförbanden när han pressas av Beckman. Hur mycket mer än ett års utbildning kommer en nyanställd soldat ha innan han/hon anses kunna åka till Afghanistan första gången, apropå det Moore lite tidigare säger.

Anonym sa...
28 september 2011 23:28  

@ Fem ören.

Sanningen är nog snarast den omvända.
Den finländske representanten visste precis hur det låg till men herr Moore begrep inte bättre.
Herr Moores bristande förmåga att ta till sig fakta är rent av uppseendeväckande.
Att största delen av Sveriges försvar tillhandahålls av Finland kan väl inte vara någon nyhet. Att detta försvar till yttermera visso dessutom är byggt på värnplikt verkar vara svårt att ta in.
Då och då förekommer frasen "militärt vakuum" om vårt lands förmåga till självförsvar.
Det verkar dessutom som om alla hans erfarenheter av värnpliktsförvaret härstammar från vår försvarsminister!
Detta kan i viss mån förklara den dåliga kvaliteten på svaren.

Att svaren uteblir kan också bero på att man från ansvarigt håll anser att frågorna är fel ställda, fel formulerade, ställda vid fel tidpunkt/tillfälle eller helt enkelt bara är fel.
Detta har jag varit med om tidigare.

De få gånger någon politiker dristat sig till att visa sig i bloggvärlden är det inte sällan för att återupprepa något självklart eller framhäva sig själv och/eller partiet. Några svar på självklara frågor ser man väldigt sällan.
Tyvärr tror jag att de saknar förmåga att svara på dessa enkla frågor.

Är det nu så att ingen, vare sig från det politiska eller militära systemet, kan svara på så enkla frågor är jag rädd att vi går mot ett totalhaveri i frågan om IO14.

@ FMLOG
För övrigt väntar jag på att få läsa om de misskötta 10/T tälten på logbloggen.

Teaterdirektören.

PS! FMLOG, jag har fler bra historier men vi tar väl en i sänder?

Anonym sa...
29 september 2011 00:21  

Teaterdirektören och Wiseman:

Jag måste lära mig att skriva när jag är ironisk, det finns tyvärr ingen sådan knapp.

När man lyssnar på hela frågeställningen från den finske representanten så hör var och en att det är en retorisk fråga, dock inte respondenten;)

/Fem ören

Anonym sa...
29 september 2011 15:11  

Michael Moore och Dennis Gylensporre. Vilka besynnerliga namn. I en tidigare värld hade åtminstone sistnämnde diskvalificerat sig själv för varje typ av befordran pga dåligt omdöme.

Major Lasersvärd

Anonym sa...
2 oktober 2011 12:54  

Jag tror att du som framhåller finska försvaret ska titta lite mer bakom de stora talen mobiliserande styrkorna. Det har dock inget med värnplikt eller ej att göra. Men lejonparten av finska försvaret är äldre värnpliktiga tillsammans med äldre materiel och i de flesta fall har dom inte ens haft en gemensam koppling. Finland kommer redan nu och säkert i ännu högre grad inom en snar framtid att strukturrationalisera.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade