Gästinlägg: Del 1 - Förmågeglappet i luftförsvaret riskerar att kvarstå efter 2013

Stridbare ledningssystemsdebattören Peter Neppelberg är än en gång på marsch och debatterar ledningssystem med Riksdagens försvarspolitiker. Nedan följer det inlägg som under morgonen skickades till ledamöterna, andra befattningshavare och media. Återigen verkar oförmågan att förstå ledningssystems komplexitet ha manifesterats i ett förmågeglapp. Denna gång har man lyckats sälja Försvarsmaktens flygspaningsradarflygplan innan ersättare finns operativ. Helt otroligt när man samtidigt försvarspolitiskt talar om en ambitionshöjning i närområdet. Taktkänslan är tveksam.

Wiseman


--------------------------------------------------

Del 1 - Förmågeglappet i luftförsvaret riskerar att kvarstå efter 2013

Bakgrund
Frågan om luftstridskrafternas utveckling har diskuterats livligt sedan FM tog ”interoperabilitetsbeslutet” 2004, dvs att överge väl fungerande nationella lösningar till förmån för interoperabla system.

Avskaffandet av den svenska identifieringsutrustningen för flygplan skedde omgående. Nyanskaffade krypterade radio och datalänkar för stridsledningscentraler och flygplan, TARAS/Radio 90, ställdes i malpåse utan att någonsin användas. Utvecklingen av det inhemska högre taktiska ledningssystemet IS LUFT avbröts, osv.

Allt eftersom de äldre flygplanen JA 37 och senare JAS 39A/B omsattes till den senaste versionen JAS 39 C/D uppstod ett s.k. förmågeglapp, förmåga till att leda luftstridskrafterna med säker data- och talkommunikation mellan flygplan och stridsledningscentral samt ett fungerande krypterat igenkänningssystem.

I december 2008 startade Allan Widman en debatt i SvD Brännpunkt, ”JAS 39 Gripen har många brister däribland förmågan till hemlig datastridsledning”. Därefter har debatten rullat på i medier och bloggar. För den som vill rekapitulera debatten kan jag rekommendera Wisemans Wisdoms blogg om Ledningssystem som sammanfattning.
http://wisemanswisdoms.blogspot.com/search/label/Ledningssystem


Förmågeglappet
Efter att frågan uppmärksammats i massmedia och inom försvarsutskottet fattade Försvarsmakten våren 2009 beslut om att glappet skall täppas till i två steg:

  • Initial dataledningsförmåga för utbildning klar till 1:a kvartalet 2010
  • (Q1 2010)
  • Full interoperabel förmåga med start 3:e kvartalet 2011 (Q3 2011) och slutförd 2012 (Q4 2012)


Detta ”förmågeglapp” har inte kunnat täppas till såsom försvarsmaktsledningen utlovat regering och riksdag utan klartidpunkten har flyttats fram. Den initiala förmågan att i begränsade övningsområden över Sverige datastridsleda JAS 39 C/D från våra stridsledningscentraler med amerikanska krypton uppnåddes 4:e kvartalet 2010.
Full interoperabel förmåga, dvs att över hela riket ha en godtagbart antal data-, radio- och igenkänningsutrustningar har framflyttats ca ett år och aviserats med start 4:e kvartalet 2012 och slutförd 4:e kvartalet 2013.

Trots de reviderade framflyttade planerna är det knappast möjliga att uppnå verklig förmåga i de senaste deklarerade tidpunkterna , Q4 2012 och Q4 2013, enligt de utfästelser FM har gjort gentemot Försvarsdepartement och Försvarsutskott.


Vari består de nya problemen?

  • - Försvarsmakten har organiserat utvecklingsarbetet på fyra täter, mark, sjö, luft och ledning. Återtagandet av systemsamordningen har påbörjats gällande luftstridskrafterna. Dock saknas en sammanhållen systemsamordning på ”högsta försvarsmaktsnivå” mellan arenorna mark, sjö, luft och ledning.
  • - Anskaffning av infrakommunikationsstruktur samt radioutrustning för säkert och krypterat tal från marken är inte påbörjad.
  • - Beställd identifieringsutrustning för markarenan är ca ett år försenad.
  • - Anskaffning av ett högre taktiskt ledningssystem för order och rapportering inom luftstridskrafterna har inte effektuerats.
  • - Försvarsmakten har inte klarat ut problemen rörande klassning av information med svensk respektive utländsk sekretess samt hur informationen skall skyddas i inhemska system. Krypto tillhandahålls av USA.
  • - Föreslagen utveckling av gemensam lägesinformation, GLI/NOC, riskerar att få konsekvenser på resursfördelningen för övriga nödvändiga materielprojekt i Försvarsmakten.


I ett antal inlägg under hösten skall jag mer i detalj försöka redogöra för problematiken i vart och ett av ovanstående områden. Jag kan dock inte redan nu låta bli att beröra ett ämne som visar på bristerna i systemsamordning inom FM.


Problematiken kring luftburen ledning ASC 890
Den äldre flygande spaningsradarn, FSR 890, kunde leverera sin radarbild för incidentberedskapen i bla Östersjön på krypterat tal/data till FV stridsledningscentraler över det gamla ”analoga” radiosystemet TARAS/Radio 80.

Den ”nya” vidareutvecklade ASC890, som nyttjar sig av den nya interoperabla Link 16, är klar som plattform men inte godkänd annat än för utbildning och övningsverksamhet i Sverige. Infrastrukturen på marken, radio och datalänkar, är inte klar förrän i bästa fall 2012 Q4. Först då har FM förmåga till incidentberedskapsövervakning och i bästa fall möjlighet till ”skarp” stridsledningsverksamhet över hela riket.

Under våren 2011 flög FSR 890 sitt sista flygpass för att därefter reexporteras till Thailand i det åtagande som Sverige har med 12 JAS 39, två FSR 890 och stridsledningsutrustning.
Idag saknar Sverige förmåga att dagligen skicka upp flygande spaningsradar och i realtid leverera luftläge eller sjöläge till någon stridsledningscentral för incidentberedskapens behov. Detta blev en överraskning för delar av HKV att förmågan saknas trots att både insatsstaben och produktionsledningen varit med och berett ärendet innan försäljning.

Sentens: Avveckla aldrig det gamla oftast väl beprövade trots sina brister innan man med säkerhet vet att det nya är på plats och fungerar!


Vänligen
Peter Neppelberg


41 kommentarer:

jan-olov sa...
29 september 2011 kl. 09:18  

Helt oacceptabelt och synnerligen upprörande läsning.
Nån j.. ordning måste det väl ändå vara i en försvarsmakt.

Den är tyvärr en god ide att de som klubbade besluten som Mj Neppelberg beskriver ställer sina platser till förfogande.

Nu får det vara slut på dumheterna och nu får det vara slut på icke beslut som riskerar vårt Sveriges nationella säkerhet.

Tack för att det finns ryggrad och civilkurage bland några stycken officerare i Sveriges konsensus/koncept/powerpoint/experimentverkstad försvarsmakt.

By the way det är ytterst dålig värdegrund att inte bry sig om sitt land försvar i handling!

Kn Jan-Olov Holm 30:e hvbataljon

Magnus Redin sa...
29 september 2011 kl. 10:05  

Jag föreslår att Riksdag och Regering klimatanpassar genom att skaffa en egen biobränsleeldad värmepanna som levereras 2013. Med en så kraftfull investering kan fjärrvärmeavtalet med fortum sägas upp med omedelbar verkan för att undvika risken att få leverans av oljebaserad spetslastvärme. På detta sätt uppnår vi snabbt och till en minimal kostnad de övergripande nationella målen. Ev bekvämlighetsproblem är bara ett beklagligt förmågeglapp.

Mera allvarligt, det var bra att våra bästa grejer såldes till Thailand i stället för att totalskrotas. Det innebär att vi i alla fall kan ha kvar en del industrikompetens om stridsledning osv inom landet. Att individer som har dessa kompetenser kan fortsätta inom dessa yrken underlättar framtida upphandlingar och projekt då de givetvis även kan byta arbetsgivare.

Anonym sa...
29 september 2011 kl. 18:04  

Hej! Spännande svensk bok för flyg och militärt intresserade nu till jul? En svensk uppgraderad arvtagare till James Bond ligger på ritbordet eller snarare skrivbordet. Militär underrättelsetjänst med mycket flyg, militära interiörer, hemliga projekt mm. Läs här om hjälten Jost A Härjfält på KSI:s hemligaste avdelning x-avdelningen. Hans chef överste Lukas Örnvreten rapporterar enbart till ÖB. Länk: http://www.kapitel1.se/filippa-kelleland/hjaltar-djavlar---shamaner
Titeln är provisorisk: Hjältar, djävlar & shamaner. Förutom på ´Kapitel 1´[se föregående inlägg] finns J A Härjfält också på en egen hemsida: http://pentalogenharjfalt1.wordpress.com/
Youtubetrailer: http://www.youtube.com/watch?v=DHDfrUpofTQ&feature=channel_video_title
Härjfälts Youtube: http://www.youtube.com/user/harjfalt
Handlingen i första delen utspelar sig huvudsakligen några år framåt i tiden år 2015 men greppar tillbaka på händelser 1988.
Återstår att se om tidplanen för utgivningen håller. En given julklapp till James Bond fans, flygnördar, militärer som gillar spänningslitteratur i underrättelsemiljö och alla som gillar action och thriller. Nu äntligen med en svensk hjälte. Vad gäller utgivningen och köp av böcker senare i höst/förvinter se på Härjfälts egen hemsida där information kommer att komma efter hand. Mvh Författaren

Anonym sa...
29 september 2011 kl. 22:32  

@ Anonym 18:04

Neppelberg är en av Sveriges främsta specialister på flygstridsledning. Det vill säga den mest livsavgörande verksamheten inom Försvarsmakten i händelse av militärt angrepp.

Mot ovanstående bakgrund är det mycket opassande att skämta om de brister och oförmågor som Neppelberg påvisar.

Ägna dig åt något som du begriper i stället för att skriva korkade inlägg på detta forum!

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...
29 september 2011 kl. 22:52  

Det går käpprätt åt helvete. Och den nya kajen i Slite saknar, efter direkt order från HKV, sprängkammare. Skulle HKV/FML kunna skada Sveriges försvar på ett effektivare sätt, ens om de var anställda av GRU?

Anonym sa...
29 september 2011 kl. 23:41  

Heder åt dig, Peter! Du beskriver en dold del av försvaret, lednings- och sambandssystemen.

Det gäller att förstå att FSR 890 är en flygande radar och ASC 890 är en flygande stridsledningscentral med radar.

Fundersam

jan-olov sa...
30 september 2011 kl. 06:45  

@anonym 22:52

Jag vill veta vem på HKV som gav den uttryckligen ordern att vi INTE skulle ha sprängkammare i Slite.
Bara så jag vet vem jag skall be SÄPO titta på.

maila mig
janolov.holm@gmail.com

Anonym sa...
30 september 2011 kl. 10:37  

Ska hemvärnsbefäl anmäla HKV till SÄPO för att man inte samtycker till fattade beslut?

Anonym sa...
30 september 2011 kl. 11:11  

Det finns väl murvlar för utländsk makts intressen i FM? För det är väl inte så att man är så fruktansvärt inkompetent att man inte ens kan hålla ordning på detta? Undrar vad som är mest skrämmande...

Anonym sa...
30 september 2011 kl. 13:25  

@anonym 10:37 och Jan-Olov.
Är man missnöjd som privatperson och misstänker att en myndighet eller dess tjänstemän har gjort fel. Det kan vara att personen brustit i sitt ansvar för den myndighet denne representerar så kan man göra en anmälan till Justitieombudsmannen. http://www.jo.se Sen vet jag inte om SÄPO är den myndighet som får det på sitt bord direkt..

Neppelberg, bra skrivet och framförallt sant tyvärr.

/Tester

Anonym sa...
1 oktober 2011 kl. 11:24  

Den som är oskicklig gör kanske fel hälften av tiden. Men för att göra fel hela tiden krävs stor skicklighet och hängivenhet till uppgiften.

Anonym sa...
1 oktober 2011 kl. 23:26  

Hur många plutoner kan Sverige ställa på krigsfot inom 100 timmar?

Hur många PLUTONER kan Försvarsmakten ställa på krigsfot inom 100 timmar?

Inga brigader, inga bataljoner eller kompanier-utan plutoner-är kanske den mest realistiska förbandsenheten numera.....

Finns inga stridsklara flygplan för den nationella arenan-allt upphängt på USA´s krypton-och naturligtvis möjliga att stänga från samma nation-knappt några vapen till flygplanen.

Marinens fartyg har varken luft- eller sjömålsrobotar.... och armén saknar i praktiken all personal....

Verkar som ett riktigt helgjutet koncept genmj Moore har hittat på tillsammans med BagdadBob Tolgfors.

Nån fler framgångsfaktor? Såklart-vi har ju fått PRIO för 4 miljarder......

Välkommen Kalle och Lisa till VÅR verklighet!

Anonym sa...
2 oktober 2011 kl. 11:17  

kommer man att kika på möjligheten att andra arenor möjlighet att kunna skicka data till flyg motsv.

Sjöcentraler har motsvarande system som StriC men kan dessa skicka mål7data till flyg/StriC?
Kan FSR890 skicka mål/ bild till SjöC??

Att StriC och SjöC borde kunna kommunicera med var andra vore kanske nått att fundera på ??

om inte annat kan vi lägga till ett yttligare förmåge glapp

Anonym sa...
2 oktober 2011 kl. 15:02  

Finns det inte fortfarande en division med riktiga hjältar som fortfarande flyger JAS 39 A? Denna borde väl fortfarande vara kompatibel med den gamla stridatalänken? En lösning vore att förlänga livet på de flygplan som finns kvar och låta dessa ta hand om den nationella beredskapen tills dess att vi har ett system som låter JAS 39 C göra jobbet här på hemmaplan också.

Anonym sa...
2 oktober 2011 kl. 19:49  

Peter Neppelberg avslöjar ännu ett förmågeglapp i FM. Det är väldigt viktigt att konkret information av den här typen sprids. Det blir mer och mer en skyldighet för försvarsanknutna att berätta för politiker och svenskar i gemen vad som faktiskt sker med FM. Man måste ställa sig frågan om IO 2014 är vad svenska folket vill ha. Regering och HKV måste börja informera om innebörden i solidaritetsförklaringen från 2009. Man måste förklara innebörden av att ta emot andra nationers förband i stil med exempelvis Italiens åtagande under Balkan-konflikterna och Libyen. Hur ställer vi oss till att exempelvis 200 stridsplan baseras i södra Sverige under ett år ? Var finns miljötillstånd för dygnet-runt verksamhet med flygstridskrafter ?
Bredda debatten och tvinga försvarsledningen att förklara för oss vad vi kan åstadhomma med IO2014!
Bra jobbat Peter !
T Olsson, fd strilare

Magnus Redin sa...
2 oktober 2011 kl. 20:27  

Möjlighet att skicka data mellan olika arenor? Jag som är lite naiv trodde att man i dag hade två arenor, Sverige samt olika utlandsmissioner.

Anonym sa...
2 oktober 2011 kl. 22:17  

Göransssson fattar väl det här lika lite som han gjorde när han körde över hela FV och FM Flygoperatör vid Marmaltillbudet förra året.

Göransson betedde sig då påfallande lika som den polska försvarsledningen vid en flygning i dåligt väder till Smolensk i Ryssland. Vid den flygningen, sannolikt pga att försvarsledningen direkt störde flygplanets besättning störtade flygplanet och samtliga omkom.

Göransson begrep vid Marmaltillbudet inte ens i vilket klaver han hade satt fötterna. Tror inte herr G är smartare i detta fall med Förmågeglapp inom Luftförsvaret nationellt.

Nån skribent ville veta vilka namneligen som fattat dessa korkade beslut. Det vill jag med. Fram med namnen på dessa generaler.

Öhhh-moped-flåt-stridsvagn grejar allt. Pang på P6.

Anonym sa...
3 oktober 2011 kl. 07:34  

Debatten är lätt överdriven. Flertalet strilare här på forumet menar att datastridsledning är ett absolut måste, annars "förmågeglapp" med förödande konsekvenser.. Faktum är att datastridsledning är nice, men inte need. Uppgiften klaras av ändå.
Mvh/Gripenpilot

Anonym sa...
3 oktober 2011 kl. 11:04  

Hur agerar Gripenpiloterna autonomt utan en flygstridsledning om en främmande makts bombflyg fäller svärmar med kryssningsrobotar och skenmål lååååångt utanför piloternas egna radarräckvidder och där varje kryssningsrobot har siktet inställt på att i första hand slå ut Gripenhangarerna??????!!!!!!
Hur agerar Gripenpiloter om finskt jaktflyg inte bekämpar kryssningsrobotarna över finskt territorium om det visar sig att de är kärnvapenapterade och annars skulle kunna ställa till oreda i Finland? Man måste agera nu eller på en gång!
Denna hotbild finns sannolikt idag i ryskbyggda Kh-101:or, men media, politiker och försvarsledning vägrar yppa sig någonsin om detta säkerhetshot eller kanske t.o.m. vägrar lyssna på MUST propåer?
Många med mig vägrar tro på att MUST sitter overksamma i frågan.
Får Gripenpiloter och stril överhuvudtaget någon information om hotbilden idag eftersom det finns individer, t.o.m. bland de kaxigare Gripenpiloterna, som bagatelliserar strils förmåga och kanske t.o.m. flyghotet, fastän de saknar TARAS eller ny datalänk- och kommunikationsteknik?
Det Peter Neppelberg försöker förklara är förmodligen bara toppen på ett isberg med en hel radda av förmågeglapp. Den nuvarande datalänk- och kommunikationsutrustningen i Gripen öveträffar knappast ens JA37Viggens(?). PN insatser, varningssignaler och heroiska insatser i frågan är tacksamma utrop och mycket allvarligt för den svenska försvarsförmågan. FL borde tacksamt acceptera PN och på allra största allvar ta emot signalerna som ett - nu får det räcka med felbeslut! Höj istället Peter Neppelberg till general så att det kan bli ordning och reda på torpet! Det är absolut inte sådana chefer man skjuter först i en kris eller krig - tvärtom måste FL här skapa ett värdigt förhållande till PN.
Redan i slutet på 90-talet hade Gripen kunnat ha utrustats med TARAS men någon nekade ackreditera systemet och planet föll i träda ända till idag då de har utrustats med det avsevärt sämre NATO-systemet Link-16 med ett Bullseye som knappast är något att hänga i julgranstoppen.
Att förakta och nedvärdera flygstridsledningens betydelse - att från bombsäkra bergrum kunna förse piloter med en total lägesinformation (idag med enbart Link-16) är fatalt men ändå en fattigmanslösning ur NATO synpunkt.
Man gör dock som strutsen - stoppar huvudet i sanden eller som det kan bli i askan i ruinerna efter en flygbasbekämpning.
Ska vi rädda våra dyra stridsflygplan krävs en ökad skärpt inställning och kanske t.o.m. ett krav på att kunna ställa Gripenplanen i bombsäkra bergrum (T.ex Säve Depå där flyghistoriska reliker har ett avsevärt bättre värde och skydd än vad Gripen har). I Strils bergrumm får de så klart inte plats i.
Man kan ibland undra om det sitter en främmande makts generaler i Försvarsledningen?

Anonym sa...
3 oktober 2011 kl. 12:31  

Jag trodde ämnet var DATA-stridsledning..? För mig är det ingen större skillnad på stridsledning via tal/Bullseye eller Data. Bägge funkar. Därmed inte sagt att en omvärldsbild inte behövs eller att Stril är viktigt. Debatten leder lätt till bilden av att luftförsvaret står och faller med Datastridsledning, vilket alltså är direkt fel.
Mvh/Gripenpiloten

Anonym sa...
3 oktober 2011 kl. 17:28  

Jag håller med Gripenpiloten om att debatten lätt vrider sig lite åt fel håll.
Jag skulle säga att det handlar om möjlighet till krypterad ledning vilket både innefattar data och tal. Vilken ledningsmetod som sedan används (loose/close/bullseye/BRAA/data) hör egentligen inte hit.
Jag skulle kanske inte heller påstå att luftförsvaret står eller faller med just datastridsledningen. Dock säger jag inte att påståendet är helt felaktigt och taget ur luften. Vid ett nationellt scenario där vi ska bedriva defensivt luftförsvar är den krypterade delen, både tal och data, en oerhörd fördel. Denna fördel har vi till viss del sålt bort vilket också PN beskriver.
Om nu folk med mandat att bestämma saker och ting läser detta och kan skynda på diverse anskaffningar,ackrediteringar och utbildningar är det ju toppen. Tills dess så kommer glappet är kvarstå.
/Flygstridsledaren

Anonym sa...
3 oktober 2011 kl. 18:31  

Datastridsledning nice men inte need? För att lösa vilken uppgift? Incident 2 v 1? Det är lätt att bli hemmablind.

När vi fick L16 över Libyen var det som att se på nytt. Så länge som man varit utan stridata hade man glömt hur bra det var.

Talstridsledning på klarfrekvens i ett nationellt scenario. Ja jävlar vad bra det skulle gå - not. Kan vi inte återgå till kurvledning också?

/Jakthjälte

Anonym sa...
3 oktober 2011 kl. 20:22  

Ett Libyenscenario är knappast relevant för det som diskuteras här, nämligen nationellt försvar. Återigen, data är bra och absolut att föredra, men inte avgörande. Det finns andra saker som är viktigare som robusthet, fungerande EWS och tillgång på skrov och vapen. Sätt saker i sin rätta kontext och behåll helhetsbilden.
/Gripenpiloten

Magnus Redin sa...
3 oktober 2011 kl. 20:24  

Gripenpiloten 12:31 det som upprör mig är framförallt det generella problemet att funktioner tillåts upphöra för att kanske återinföras någon gång i framtiden.

När det gäller digital flygstridsledning är det ännu mera upprörande då man under decennier har varit i framkant på en digital utveckling och när motsvarande teknik blir allmängods för spel över internet och lågbudgettillämpningar i industrin, börjar användas inom armen i små enheter och det visioneras om NBF med delvis sunda idéer som följer teknikutvecklingstrenden dras pluggen ur för det som fungerar.

Man borde ha bygget vidare på det som redan fungerade och då menar jag inte en viss hårdvara utan systemutvecklingsmetodik och erfarenheter inom försvarets organisation och industri, gärna med inspiration av hur Ericsson har varit och är världsledande inom mobiltelefonins systemutveckling.

Nu vart det inte så och jag vet för lite om vad som finns kvar att bygga vidare på men jag hopas att tex havererade NBF projekt innehåller något som är bra. Jag kommer inte att gräva i detta då men jag förväntar mig att prestige läggs åt sidan och praktiska saker görs för att få mycket förmåga per peng då jag är övertygad om att försvaret tyvärr behövs på riktigt.

Tant Strul sa...
3 oktober 2011 kl. 20:35  

Med "datastridsledningen" får man inte glömma bort Link 16s "Positive Friendly Identification".

Each unit periodically transmits a PPLI report, which provides crypto-secure location and identification for the (air/land/sea) platform.

In addition to position and positive identification, each platform may provide status information such as fuel, weapons inventory, and mission assignment tasking. This capability is one of the most important benefits. The capability of all link participants to frequently provide comprehensive position, identification, and status information is a considerable improvement over other links and has significant capability to reduce or prevent fratricid.

Link 16 innehåller mer än datastridsledning (Control), t ex Surveillance (inklusive track-korrelering över nätverket), Intelligence, Weapons Coordination and Management, Threat Warning, Text och Voice.

Magnus Redin sa...
3 oktober 2011 kl. 20:36  

Anonym 11:04, jag är tyvärr inte lika hoppfull om nyttan med att ta de gamla berghangarerna i skarp drift igen. Det bör vara en ganska stor risk att nyttan de gör bara är att mer materiel finns kvar när kriget är över.

Om man vill öka antalet robotar eller sabotagegrupper som behövs för att slå ut flygvapnet på marken skulle jag önska mig en större mängd hårdgjorda hangarer som rymmer en grip eller två eller några andra fordon eller helikoptrar. Tänk mera garage än bombsäker HAS då det borde vara löjligt dyrt att bygga dem så de kan motstå bunkerpenetrerande vapen.

En finess med detta är att man kan bygga fler av dem vid fåtalet aktiva krigsflygbaser.

Bergtunnlar osv är bättre om de byggs i stor mängd men väldigt dyrt. Sådant bygger man en bit in i ett kallt krig när man redan har fixa brister i stridsledning, krigsbasantal, luftvärn, övande, osv.

Dock borde nedläggningen av flotiljer ha gjorts i en annan ordning så vi hade haft de bästa anläggningarna kvar men nu är det försent att ändra detta. Det enda man kan göra är att undvika nya flyttkaruseller och prioritera nya investeringar där de ger mest nytta per peng så man t.ex. inte investerar i onödigt dyra anläggningar för att serva utlandsstyrkor.

Magnus Redin sa...
3 oktober 2011 kl. 20:40  

Gripenpiloten 20:22, du menar alltså att övriga brister är så enorma att det på det stora hela inte är så viktigt att ha kontinuerligt uppdaterad information om vad som händer runt omkring dig under pågående flyguppdrag? Jösses...

Anonym sa...
3 oktober 2011 kl. 20:58  

Ja, övriga brister är betydligt allvarligare. Om vi ser till operativ effekt finns det andra delar som borde åtgärdas än datastridsledning. Och igen.. vem har sagt att man inte har omvärldsuppfattning? Tal/Bullseye är en ok minsta nivå. Krypterat tal borde säkerställas enligt tidigare inlägg av Flygstridsledaren, det håller jag med om. Jag har för övrigt flugit med länkar i JA37C/D, JAS39A-D inklusive L16 samt ett antal utländska västflygplan, så jag tycker mig ha lite koll på stridsmiljö med och utan datalänk. Som vanligt är vi olika som individer och detta är min personliga uppfattning!
/Gripenpiloten

Anonym sa...
3 oktober 2011 kl. 21:01  

@Gripenpiloten: Vem har talat om ett Libyenscenario? Däremot var det nästan som att vara tillbaka i JA eller 39A igen när man äntligen fick tillgång till L16. Du kanske har missat att vårt "nationella scenario" i högsta grad involverar samverkan med våra grannländer och andra NATO-länder. Hur effektiva och populära vi är utan L16, HQ och secure voice har vi ju lärt oss under ett antal år.

Javisst, jämfört med en motor är datalänk nice to have, men i en hög hotmiljö har man inte mycket att göra om utöver andra kända brister även saknar alla former av krypterat och störskyddat samband. Men visst, vi prioriterar olika.

/Jakthjälte

Anonym sa...
3 oktober 2011 kl. 21:13  

@Jakthjälten
Mitt inlägg i debatten är att vi kan leva med ett något försenat införande av L16. Jag säger inte att vi kan klara oss utan datalänk! Att vi under en övergångsperiod inte kan leda med data från FSR är i min värld ett mindre problem. L16 är vad vi behöver och det kommer att bli bra när det har svängt in sig med teknik och krypton.
/Gripenpiloten

Magnus Redin sa...
3 oktober 2011 kl. 21:35  

Gripenpiloten, jag har ingen erfarenhet av att flyga och med mina begränsade förmågor vore det en enorm skillnad mellan att vartefter få blandad information muntligt och att få den uppdaterad i realtid på en skärm framför mig, framförallt om jag håller på med något stressande. Om piloter är så superduktiga att det spelar mindre roll är det jättebra men även då skulle ni kunna lägga uppmärksamheten på något ännu viktigare.

Jag hoppas verkligen att L16 blir bra. Dessutom hoppas jag på ett framtida natomedlemskap så det är bra att kunna kommunicera med Nato. Å andra sidan litar jag inte till 100% på USA:s politiska och ekonomiska stabilitet så jag vill inte skrota egna förmågor för att göra oss extra beroende.

Anonym sa...
3 oktober 2011 kl. 21:43  

@ Gripenpiloten! Huvudsaken (på det här området) är att vi snabbast möjligt får L16 i alla maskinerna och det tror jag vi är överens om. Sen är vi nog rätt överens om det andra också.


/Jakthjälte

J.K Nilsson sa...
3 oktober 2011 kl. 22:13  

Magnus Redin, bara för ditt blodtryck så kan vi ju tala om alla de Länk16 terminaler vi köpte in och programerade till Ra90/TARAS funktionalitet som den svenska lösningen. Tänk så fint det vore om vi kunde fortsatt med det och när vi skulle vara interoperabel så skulle vi kunna läsa om terminalerna till L16-funktionalitet.

Eller om vi tittar på en fransk lösning med en radioburk som lägger L16-funktionalitet i ett annat frekvensband för nationellt bruk men behåller en grundläggande L16 funktionalitet om man vill för att vara interoperabel.

Men vad har vi nu? Och är det någon som tror att det vi har nu är en interimslösning om vi inte fått se en komplett lösning?

J.K Nilsson

Anonym sa...
4 oktober 2011 kl. 09:16  

Är inte R-90 stationerna redan inköpta(1 mlle styck) men aldrig i drifttagna?

Anonym sa...
4 oktober 2011 kl. 11:12  

RockwellCollins mfl är iallafall glada. RA90 och SRa80 HW kostade minst 30+14 M$ och säkert ännu mer i utveckling och infrastruktur. Apparaterna ligger arkiverade i ArbogaCF om de inte redan är skrotade./Bosse

Anonym sa...
4 oktober 2011 kl. 21:36  

Det mest väsentliga då det gäller jaktstridsledning är störskydd och redundans mot störning. Störskydd kan uppnås genom användning av riktantenner och hoppfrekvens, medan redundans uppnås genom tillgång till flera alternativa möjligheter att kommunisera, till exempel tal + data.

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...
4 oktober 2011 kl. 22:25  

Gripenpiloten

Du skrev i ett inlägg att datastridsledning var nice to have men inte need to have. Jag delar faktiskt din synpunkt till stora delar. Det går (nästan) lika bra med talstridsledning om den är störskyddad, tex hoppfrekvens (HQII) och/eller vid behov kompletterat med krypterat tal (Secure voice).

Men ... Tyvärr är det senare inget som ännu är implementerat i FM på marksegmentet och knappt utprovat inom flygförbanden. Det är hederlig "ångstridsledning" på fixfrekvens som är vedertagen praxis och det är knappast något som är att lita på vid insats i störd stridsmiljö.

Finessen med Link 16 (eller FM äldre TARAS-länkar till JAS A/B) är att det är inte bara tjänsten datastridsledning som finns att tillgå utan en mängd tjänster där den viktigaste är "allmänt luftläge" mellan alla C2- förband i L16-nätverket såsom strilcentraler, flygande ledningsplattformar, mark- eller sjöbaserade ledningsplattformar (Lv-förband och fartyg).

Tillsammans skapar dessa de luftläge som de flygande insatsförbanden (non C2) behöver för att nå effekt i luftarenan och minimera risk för vådabekämpning.

Den diskussion jag försöker föra handlar inte om enskildheter, tex datastridsledning av JAS 39, utan om helheten dvs avsaknad av (utbyggd) datalänksförmåga i stort, krypterat och störskyddat tal, strilansluten identifieringskjedja, högre taktiskt ledning- och planeringssystem för luftstridskrafterna osv.

Det är ovanstående som utgör förmågeglappet och i det avseendet är inte debatten överdriven.

Vänligen
Peter Neppelberg

Anonym sa...
4 oktober 2011 kl. 22:55  

Jag glömde något i mitt inlägg nämligen ...

När man skall berätta för de som inte är insatta (beslutsfattare, media, allmänheten) i vad datalänkar för luftstridskrafterna är för något måste man göra det relativt enkelt.

De flesta förstår vad en radarstridsledningscentral på marken är och de flesta känner till JAS. Att beskriva samspelet med att man talar och skickar datakommandon/ordrar (sväng till kurs 360, stig, landa osv) från marken till piloterna kan de flesta lekmän ta till sig och förstå.

Att enkelt förklara förmågeglappet blir att förklara bristen på datakommunikationsmöjlighet mellan flygstridsledningscentral och flygplan.

Att denna beskrivning inte är heltäckande vet de initierade...

Vänligen
Np

Anonym sa...
4 oktober 2011 kl. 23:16  

För oss som en gång i tiden stridsledde JA37 hade vi en vision där Gripenpiloten i framtiden (med TARAS) skulle få en avsevärt bättre förädlad omvärldsbild än den radarjaktstridsledaren förmedlade "redan på 80-talet" genom att "låtsas vara osäker" bara för att jaktpiloterna skulle få arbeta själva autonomt.
Detta handlade också bara om jaktrollen.
Radarjaktledaren hade förr en egentligen fantastisk omvärldsbild med denna tids teknik - bättre än vad Gripenpiloter någonsin tror när man påstår att datalänk bara är nice to have men inte need to have (man kan ta sig för pannan av förskräckelse över hur låga krav piloterna har idag i omvärldsbilder.
Den Gripenpilot som inte har förstått att Stril skulle kunna förmedla och peka ut fler mål än bara ett Bullseye har kanske inte förstått datalänkfunktionen och utvecklingsmöjligheterna i samverkan med alla vapensystem?

Anonym sa...
5 oktober 2011 kl. 19:29  

@ Peter Neppelberg

Vill bara säga att jag beundrar Dig i egenskap av saklig och orädd kritiker av Försvarsmaktens inkompetenta ledning. Utan stridsdugliga soldater som Dig hade FM idag varit helt avvecklad.

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...
11 oktober 2011 kl. 20:44  

Hela debatten är absurd. Vi ska självklart ha en fungerande stridsledning men vi står inte inför ett storskaligt angrepp av någon makt. Om förmågan är fullt ut på plats 2012 eller 2013 torde vara ganska irrelevant.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade