En högst väntad rockad

Idag kom det bekräftelse på det som i flera år varit väntat, nämligen att Medvedevperioden endast var ett konstitutionellt mellanspel innan Vladimir Putin kan återinträda som Rysslands president för eventuellt 12 år till utöver de 8 år han redan suttit fram till 2008. President Medvedev bekräftar på dagens partikongress att detta gjordes upp redan då och att han nu föreslår Putin som presidentkandidat och att han själv avser kandidera till premiärminister. Många rysslandskännare och debattörer ansåg det redan 2008 troligt att det vi ser skulle bli fallet, men kritiserades då som alltför dystopiska. Historien har dock gett dem rätt och i Ryssland har nu dessutom konstitutionen ändrats så att en presidentperiod i framtiden kommer att vara 6 år och som president får man maximalt sitta två perioder på raken.

Som västerlänning är det ofta lätt att man går i fällan att tro att ett i det egna land välkänt och väldefinierat begrepp, till exempel demokrati, har samma betydelse i andra länder. Samspråkar man med ryssar så visar det sig att många har en helt annan uppfattning av demokrati än vad svenskar har. Historieprofessorn Kristian Gerner drar sig till exempel inte för att kalla rysk demokrati för en tragisk komedi. Bland de övriga bloggarna i Rysk Mosaik finns åtskilliga redogörelser för hur det har gått till vid lokalval de senaste åren när man tagit till diverse trick för att få valen att gå åt lämpligt håll. Nu senast på diVERse skildras lokalvalet i St Petersburg som inte offentliggjordes innan det var för sent för oppositionen att anmäla kandidater. Läsvärt är också inlägget om hur det går till att byta partiledare. Det kanske hade varit enklare för vänsterpartiet och centern om kungen hade bestämt åt dem.

Bekymrande är att den demokratiska utvecklingen i Ryssland i mångt och mycket närmast backat, med allt färre fristående tidningar och med hårdare lagar. Återupprättandet av Josef Stalin i landet historieböcker är ett annat illavarslande tecken om inställningen till demokrati och mänskliga rättigheter.

I duon Medvedev/Putin har Medvedev alltid framstått som den mer besinnade av de två. Det blir intressant att se hur pass mycket rodret kommer att läggas om när Putin återtar det. I rysk demokrati är det nämligen inte många som tvekar på att Putin kommer att bli återvald. Allt annat vore en mycket stor överraskning. Putin kan då sitta ändå till 2024 som är det år då han fyller 70. Därefter kan han återkomma som president som 76-åring. En inte helt ovanlig ålder för ryska ledare.

Det finns fortfarande all anledning att hoppas på en positiv utveckling i Ryssland och bland annat genom ökad handel bidrar vi till att en sådan är möjlig. Däremot ska vi i Sverige akta oss för att hamna i beroendeställning till Ryssland genom exempelvis rysk gas. Vi bör förbereda oss på att utvecklingen inte går åt det håll vi önskar. Vi kan nämligen inte göra så mycket åt vårt geografiska läge än att acceptera det som en grundparameter i vår säkerhets- och försvarspolitik.

Exp, SvD, DN, Aft, SR, SVT, GPRIA Novosti, Russia Today


10 kommentarer:

Magnus Redin sa...
24 september 2011 15:39  

Vi är redan beroende av rysk olja, det beroendet går att hantera.

Blogger åt upp mitt långa svar om hur det skulle kunna hanteras viljet jag tar som ett tecken att skriva om det på min egen blogg.

Anonym sa...
24 september 2011 17:04  

Inga verkar förstå att det ryska folket vill ha Putin som president. Han blir en bra stark president som inte säljer Ryssland som Jeltsin gjorde...Det är ryssarna som väljer president, inte svensk media

Tim sa...
24 september 2011 20:24  

Det anonym skrev ovan!

Ryssarna, och ingen annan, vet hur det var att leva i Ryssland efter Sovjetunionens fall, hur det var att leva under Gorbachov, hur det var att leva under Jeltsin. Putin har lyft upp Ryssland ur ruinerna och för detta hatar resten av världen honom. Putin FTW!!!

Anonym sa...
24 september 2011 21:01  

Jo, precis. Och?

Skipper sa...
24 september 2011 21:51  

Ett mycket bra inlägg Wiseman.
Vi kan bara hoppas på att Putin under de kommande åren inte avser att börja använda den enorma krigsmakt Ryssland i skrivande stund håller på att bygga upp. Åtminstone inte på ett "felaktigt sätt".

Olof sa...
24 september 2011 23:11  

Men det är klart att man ur ett svenskt perspektiv kan kritisera bristen på demokrati i Ryssland. Vissa kommentarer tyder på att vi gör fel som ser negativt på händelseutvecklingen i Ryssland - "ryssarna vill ju ha stabilt ledarsap och gillar Putin". Det må så vara. Men för Sveriges del är det, som grannland, inte särskilt positivt att ha en kvasi-demokrati som granne...

Sam Lowry sa...
24 september 2011 23:46  

Som det är nu verkar det inte finnas nåt behov av nåt ryskt presidentval ... Putin är ju överens ... :D

Anonym sa...
25 september 2011 11:16  

Ryssarna väljer president....hahahahaha Eh Nej, de väljer sig själva uppenbart! Här snackar vi demokrati på hög nivå. Putin är bara en maktgalen, kontrollerande mansgrisig psykopat som alla andra typ Hitler, Gaddafi...m.m. Lycka till säger jag bara.

publicisten sa...
25 september 2011 11:38  

"Bekymrande är att den demokratiska utvecklingen i Ryssland i mångt och mycket närmast backat, med allt färre fristående tidningar och med hårdare lagar. Återupprättandet av Josef Stalin i landet historieböcker är ett annat illavarslande tecken om inställningen till demokrati och mänskliga rättigheter."

Även om det är lätt att raljera över kvällspressens övertramp, så ska vi vara väldigt glada över att vi lever i landet med världens mest långtgående (lagstiftade) pressfrihet. En fungerande fri press är en viktig garant för att makthavarna inte kan göra som de själva vill. Risken för att avslöjas och exponeras offentligt är förmodligen mer avskräckande än eventuella straff.

Som det står i §1 i 1766 års tryckfrihetsförordning:

"Vi Adolph Friedrich etc. göre vitterligit, att då vi eftersinnat den stora båtnad allmänheten af en rättskaffens skrifve- och tryckfrihet tillflyter, i det en obehindrad inbördes upplysning uti hvarjehanda nyttiga ämnen icke allenast länder till vetenskapers och goda slögders uppodling och utspridande, utan ock gifver en hvar af våre trogne undersåtare ömnigare tillfälle att dess bättre känna och värdera ett visligen inrättadt regeringssätt; äfvensom ock denna frihet bör anses för ett af de bästa hjelpemedel till sedernas förbättring och laglydnadens befrämjande, då missbruk och olagligheter genom trycket blifva för allmänhetens ögon ådagalagde"

Våra förfäder var otroligt framsynta när de skrev detta 1766. Kom ihåg att detta alltså skrevs 25 år innan USA införde det första konstitutionstillägget om tryckfrihet. Hade Ryssland haft motsvarande lagstiftning så hade många problem kunnat undvikas och många missförhållanden avslöjats.

Harvest sa...
25 september 2011 14:13  

För djävulen wiseman, det är väl klart att Ryssland är en demokrati. En man, en röst heter det ju, och Putin är mannen, så han har rösten.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade