Blir det tillskott i kassan?

Få har väl missat den omfattande försvarsdebatten som gått av stapeln i Almedalen sedan ÖB gick ut i SVT Rapport och meddelade att om försvarsbudgeten ej ges ett betydande tillskott från och med 2015, kommer det att bli omfattande konsekvenser.

Från regeringshåll har det varit, närmare bestämt moderaterna, har det varit kalla handen. Såväl statsminister Fredrik Reinfeldt som finansminister Anders Borg har ställt sig ovilliga att ge några tillskott till försvarsbudgeten utan meddelar att man förutsätter att Försvarsmakten "som alla andra andra" löser sina tilldelade uppgifter inom ram. Om Folkpartiets förslag på ökade försvarsanslag är det nästan så att man tror att det är Göran Persson som hamnat framför kameran när statsminister Reinfeldt svarar att han kommer förorda satsningar på skolan och forskning. Mot slutet av intervjun lämnar dock Reinfeldt en öppning som är såväl svårtydd som tveksamt tillförlitlig.


Mest anmärkningsvärt är dock finansminister Anders Borgs uttalande i Rapport igår om att försvarsanslagen ökar från 44 till 48 mdr kr under perioden. En bekymrande inlaga, då den innehåller föga sanning. Ser man till den budget för utgiftsområde 6 för 2012 som Anders Borgs eget departement lagt, är budgeten för 2012 45,6 mdr kr för under"perioden", som är det Anders Borg refererar, ökas till 49,4 mdr kr.

Gemene man och den som är föga insatt i försvarsfrågor och budgetpolitik köper utan tvekan detta resonemang och undrar vad det är för en stolle som utger sig för att vara överbefälhavare och kräva extra pengar, när han faktiskt ska få en ökning på nästan 4 mdr kr eller nästan 10 % på fyra år.

Nu håller sig dock Anders Borg inte till ämnet utan, sannolikt medvetet, ändrar ämnet från Försvarsmakten till utgiftsområde 6. Utgiftsområde 6 för staten är nämligen Försvar och samhällets krisberedskap, vilket utöver Försvarsmakten även innefattar områden och myndigheter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen, Elsäkerhet, Strålskyddsmyndigheten, Försvarsexportmyndigheten och en rad andra områden. I utgiftsområde 6 utgör Försvar (ej heller endast Försvarsmakten) 2012 41,6 av 45,6 mdr kr. 2015 är denna anslagspost höjd till 45,3 mdr kr. Läser man vidare i budgetpropositionen ser man att 3,5 mdr kr av denna ökning utgörs av pris- och löneomräkning.


Det är alltså ingalunda några nya JAS 39 Gripen, stridsfordon eller luftvärnssystem som ryms under denna ökning utan helt enkelt det man redan tidigare under "gamle" försvarsministerns tid presenterade som en försvarsbudget kompenserad för inflation och normal löneutveckling. Helt enkelt blir det inget tillskott i kassan för Försvarsmakten.

Anders Borg är sannolikt inte omedveten om dessa förhållanden utan kör helt enkelt en bluff för att förhoppningsvis döda en för Regeringen och Moderaterna mycket besvärlig fråga under Almedalsveckan, som i hög grad stulit fokus från partiets initiativ på andra områden. Liksom Anders Lindberg på Aftonbladets ledarredaktion finns det anledning att ställa sig frågan om Anders Borg medvetet ljuger.


Det är ett högt spel Moderaterna spelar inom försvars- och säkerhetspolitiken där man kör all in på att ingen ska syna bluffen med ett i det närmaste avvecklat försvar. Vinsten i potten är däremot minimal. Som i fallet med den i hög grad uttjatade försäkringsjämförelsen – även om man under 60 år sparar in sin hemförsäkring på 4000 kr och sätter den på ett sparkonto, är man aldrig ens i närheten av att täcka kostnaden för ett nedbrunnet hus.

Moderaterna har nu lämnat helt öppet mål för oppositionen inom området försvars- och säkerhetspolitik. Frågan är om man ens har kvar en målvakt i laget. När vänsterpartiets försvarspolitiske talesman Torbjörn Björlund under Almedalsveckan går ut och säger att partiet inte är främmande för att höja försvarsanslagen, medan Reinfeldt och Borg tjurigt säger att det inte går för sig, börjar man tvivla på om det längre är politik det handlar utan att frågan kanske till och med har gått och blivit personlig?


För en beskrivning av de problem som Försvarsmakten står inför 2014 och därbortom av en annan bloggare (kanske t o m negativ sådan som flera av försvarsbloggarna nu benämns inom moderatkretsar) rekommenderas varmt avgående arméinspektören Berndt Grundevik utmärkta summering av läget av på Armébloggen och Arménytt.


Se även Försvar & Säkerhets distanskurs "Hej Matematik!" – Utmärkt för försvarspolitiker och kanske även finansministrar?Uppdatering 7/7 10.20: Aftonbladets Politikerkollen har ställt finansministerns pressekreterare mot väggen avseende intervjun i SVT och de siffror finansministern angav där.

SvD:s ledarsida kommer Claes Arvidsson fram till att försvarspolitiken kommit till vägs ände. Något revolutionerande krävs, t ex NATO-medlemskap. Konspirationsteoretikerna kommer omedelbart att ta detta som bevis för att detta hela tiden varit målet med såväl Alliansens som Socialdemokraternas försvarspolitik. Så enkelt är det nog inte.

33 kommentarer:

Jakob Wedman sa...
6 juli 2012 kl. 15:30  

Jag hoppas verkligen att oppositionen, och särskilt då Peter Hultqvist/Stefan Löfven (S), tar chansen. Men visst krävs det väl mer än extraanslag till super-JAS för att komma till rätta med problemen inom det i det närmaste avvecklade försvaret?

Anonym sa...
6 juli 2012 kl. 17:13  

Du kan lika gärna hoppas på att Putin ger dig sitt 2-miljarders slott på svarta havskusten i present. De kommer INTE att ta chansen. När har sossarna satsat på försvaret? När kalla kriget var som kallast. MP och V har aldrig prioriterat försvaret och det finns ingen anledning till att de skulle göra det nu.

Det som vissa inte verkar fatta är att det är (den allmänna uppfattningen av) hotbilden som avgör hur mycket folket vill satsa. Försvarets folkförankring är inte en produkt av värnplikten utan tvärtom, när hotbilden försvann, försvann också folkförankringen och viljan att slänga skattepengar på försvaret. Det finns inga röster att tjäna för politiker som vill höja anslagen, speciellt inte vänsterröster. Om politikerna trodde att det fanns röster att hämta på att öka försvarsanslagen skulle de tävla om vem som kan lägga mest.

Istället för att drömma sig bort till en orealistisk miljonarme bör försvarsvänner satsa på att prioritera rätt och samarbeta med andra så att man kan uppnå effekt även med lite pengar.

Jakob Wedman sa...
6 juli 2012 kl. 17:52  

@ StUlfsten
Även om det var länge sedan (FB 58?) som Socialdemokraterna gav militären de medel som önskades så har gråsossar under hela efterkrigstiden stött ett starkt försvar. Under ominriktningen har det varit vänsterpartiet som stått för det traditionella existensförsvaret i opposition mot socialdemokraterna och de borgerliga partierna (och MP).

Jag håller med dig om att hotbilden har avgörande betydelse för det folkliga stödet för försvaret. Samtidigt tror jag att det varit möjligt att behålla en reformerad värn-/samhällsplikt. Att fortsätta att utbilda värnpliktiga utan att krigsplacera dessa och inte heller öva krigsförband (som var den väg man valde) undergrävde i stället stödet för värnplikten.

Det starkaste motivet för Socialdemokraterna att formulera en alternativ försvarspolitik är att därigenom visa att den borgerliga regeringen inte är regeringsduglig.

Det är tankeväckande att du identifierar dig som försvarsvän; som att det är försvarets intressen som är det central. Jag vill ha ett militärt försvar för att jag tror att det gynnar Sveriges och befolkningens säkerhet och inte för Försvarsmaktens egen skull.

Jag ser inte att Sveriges säkerhet gynnas av att gå med i NATO och därigenom exempelvis kanske bli indragen i ett krig med Syrien.

jan-olov sa...
6 juli 2012 kl. 18:08  

jo det kommer att bli höjningar. Det inser både V Björlund och S Peter Hultqvist och SD Michael Jansson samt allianskollegorna FP Widman,C Danielsson och KD Oscarsson. Läser man mellan raderna så inser man att flera M ledamöter inte utesluter höjningar.
Men också omfördelningar kommer till som internationellt->nationellt och en annan personal mix GSS/K till förmån till fler och billigare GSS/T. Selektiv värnplikt och obligatorisk mönstring kommer att bli nödvändig eftersom rekryteringen inte kommer att lyckas fylla upp en organisation som kommer att bli större än IO2014
av tvingande militära styrkerelationer.
Fokus kommer inte att ligga på internationella operationer utan nationella.
Personalsystemet riggades för internationella och nu faller detta tillbaka av pga kapacitetsutveckling och övningsverksamhet i närområdet samt insikten om sakernas tillstånd i vår försvarsmakt.

Det är skillnad på Hollands tätbefolkade yta och Sveriges glesbefolkade yta och det geopolitiska läget vid engelska kanalen respektive östersjön och närhet till barents området.

Därför kan man inte välja en holländsk rekryteringsmodell och den insikten växer sig också allt starkare.

jan-Olov

Anonym sa...
6 juli 2012 kl. 19:14  

MPiG,
Ja, sossarna var beredda att satsa så länge Sovjet fanns. Efter Sovjets kollaps inleddes neddragningarna.

V har aldrig varit för ett försvar. Att man ville behålla värnplikten hade inget med försvarsförmåga att göra utan det handlade helt om deras utrikespolitiska tokerier (du vet det här med am baser i tyskland)

Försvarsvän är inget ord jag hittat på, det handlar om att man tycker försvaret är viktigt, inte för försvarets egen skull utan för Sveriges skull. Sverige skulle definitivt gynnas av ett NATO-medlemskap. Vem skulle våga anfalla oss om de visste att ett gäng länder däribland världens enda supermakt stod bakom oss? Att vara med i NATO innebär inte att man måste delta i alla offensiva insatser och det vet du mkt väl. Frankrike var ej med i Irak och det finns medlemmar som inte var med i Libyen

Jan-olov,
Jag skulle bli mkt förvånad om det blir annat än små förändringar i budgeten.

Värnplikten tror jag definitivt inte kommer tillbaka. I en situation utan överhängande hot, hur ska du då gå från frihet till tvång? Och hur löser du jämställdhetsproblemet?

Vad är det som är speciellt holländskt med vårt system? Hur skiljer sig det holländska från det tyska, franska, spanska eller italienska?

Martin sa...
6 juli 2012 kl. 21:02  

Wiseman och många andra "negativa bloggare" vill se höjda anslag. Frågan är dock varifrån dessa anslag skall tas. Ponera att man ökar försvarets budget med 4 miljarder per år från och med 2014, vart skall dessa 4 miljarder tas? Lite positiv rapportering vore på sin plats från de som kräver ökade anslag.

jan-olov sa...
6 juli 2012 kl. 21:28  

@StUlfsten

Värnplikten löser vi på samma sätt som under senare delen av 2000 talet med skillnad att vi skall ha en mönstringsplikt för alla i årskullen och därefter könsneutral uttagning av de lämpligaste.

Påföljd vid pliktbrott bör ändras så att det blir böter inte fängelse.

När det gäller ett konkret hot är det försent att börja med värnplikt då.

Värnplikt är enl min mening en folkförankrad kostnadseffektiv kompetensförsörjning till våra krigsförband för att rigga en större och mer trovärdig och uthållig försvarsoperation av vårt land och vår befolkning.

Holland är ett exempel och skulle ha kunnat ha varit lika gärna Tyskland.Jag tog den eftersom vi tittat mycket på Holland och har ett erfarenhetsutbyte med dem.

Vänliga hälsningar

Jan-olov

motvalsarn sa...
6 juli 2012 kl. 21:40  

StUlsten:

Visst varför? Men å andra sidan - varför inte ta chansen och inteckna försvarsområdet? Politik är realpolitik. När moderaterna lämnar (slag)fältet vidöppet lämnar det öppet för någon annan, den som vågar, att ta initiativet på denna politiska arena. VEM vågar ta steget?

Och hur reagerar Moderaterna då när deras bluff synas?

Wiseman sa...
6 juli 2012 kl. 21:40  

StUlfsten:

Vårt yrkesförsvar bygger på en studie av det nederländska försvarets personalförsörjningsmodell.


Martin:

Det finns åtskilliga områden man kan tänka sig att spara in på för att finanisera ökade försvarsanslag. Det räcker dock med att konstatera två saker. Någonstans har de pengar som tidigare sparats in på försvaret tagit vägen och framförallt – Regeringen framhåller ständigt att det finns utrymme för ökade budgetutgifter eftersom det går så bra för Sverige. Eller gör det inte det?

motvalsarn sa...
6 juli 2012 kl. 21:44  

Martin:

http://www.regeringen.se/sb/d/2548/a/175541

Så här ser dagens fördelning ut.
Vad är statens kärnverksamhet? Vad får ett försvar kosta?

En prioritering betyder att något annat måste bortprioriteras, visst, men politik är värderingar och politik är "det möjligas konst".

Försvaret kostar idag reellt sett en betydande (närmast bråkdel) mindre del av statsbudget än för tio eller tjugo eller trettio år sedan.

Vad vill vi?

Martin sa...
6 juli 2012 kl. 22:38  

Nu har jag fått två ickesvar på min fråga. Är det någon annan som vill försöka?

motvalsarn sa...
6 juli 2012 kl. 22:46  

Martin?

Vad vill du ha svar på?
Och vad du tycker är är ett svar är möjligen jag av annan åsikt om.

Politikerna måste givetvis stå för prioriteringarna? Om jag tycker att utgiftsområde 1, 16 eller 18 ser baktungt ut är irrelevant.

Att påtala att man tycker något är galet är en annan sak.

motvalsarn sa...
6 juli 2012 kl. 22:47  

För övrigt tycker jag att ditt andra inlägg är sanslöst föraktfullt.

Anonym sa...
6 juli 2012 kl. 22:59  

Ptja, för min del tror jag att jag har gjort rätt klart vad det är jag vill spara på. Vi har ju t.o.m. lämnat budgetförslag i frågan.

Martin sa...
6 juli 2012 kl. 23:53  

Jag skrev min andra kommentar med ett leende och ett glimtande öga. Självklart kommer dock dylika saker inte fram i skrift och kan lätt missförstås. Det var hursomhelst inte menat som föraktfullt utan bara som en skämtsamt konstaterande att jag inte fått något egentligt svar på min fråga. Jag efterlyste konkreta svar på varifrån pengarna skall tas, inte att "det får politikerna reda ut". Ska vi sänka garantipensionen för våra äldre? Kanske skall reglerna för försörjningsstöd ses över och gränsen för existensminimum sänkas något för att frigöra några miljarder? Ska vi dra in på satsningarna på forskning, det som vi ofta slår oss för bröstet för är det som skiljer oss från Kineser och Indier och det som skall säkerställa vår framtida välfärd när vi inte längre kan konkurrera med egen industritillverkning av massproduktionstyp? Reinfeldt och framförallt Borg har ju att ta hänsyn till denna andra sida av myntet. Eller ska vi göra som Grekland och öka statsskulden och låna pengar till försvaret? Jag efterlyser konkreta förslag på varifrån resurser skall tas från kommentatorer och bloggare som oftast kan vara väldigt detaljerade. Allt annat tenderar att bli ansvarslöst gnäll.

Det enda parti som faktiskt presenterat en trovärdig och politiskt acceptabel lösning är Sverigedemokraterna. Janne Gunnarssons kommentar på fejjan om socialbidrag till 27000 Somalier kanske inte var så genomtänkt, men i sak har han ju rätt. Kakan är bara av en viss storlek och den räcker inte till allt.

thomasl sa...
7 juli 2012 kl. 00:16  

Själv har jag kommit till punkten att jag seriöst anser att vi bör följa Costa Rica och lägga ned FM. Avväpna HV och överför till MSB så att de får en operativ styrka att kunna sätta in vid stora samhälleliga påfrestningar.

Det finns fler skäl till detta men min huvudsakliga argumentation fås i detta fall av @Martin. Det finns inte utrymme o politisk vilja att skapa ekonomiska förutsättningar till ett rimligt försvar.
Då ska man lägga ned och satsa pengarna där de bättre behövs. En Försvarsmakt ska eller får aldrig vara ett självändamål.

Så avveckla FM och hoppas på det bästa!

Anonym sa...
7 juli 2012 kl. 01:20  

Herr Borg verkar ha ett väldigt dåligt minne?
Vissa moderata politiker har dessutom fått för sig att FM-budgeten har varit och kommer att vara oförändrad från 2006 till 2015?
Är det ett krav för att hamna på valbar plats att man har gått på samma spänstiga mattekurs som herr Tolgfors inom partiet?
Finns det ingen tjänsteman/anhörig som kan förklara hur verkligheten ser ut?

Gäller dessa underliga räknemodeller bara försvaret eller hittar man liknande räknevibblor på andra håll i regeringens budget?

Lever vi i en Borgbubbla som inte finns i verkligheten?

Vilka andra siffror tål inte att granskas?

Jag trodde väl aldrig att jag skulle få uppleva den dagen då vänsterpartiet sade sig vara öppet för mer pengar till försvaret och moderaterna skriker neeej, neeej…

Är det en strategi, för en trött alliansmedlem, att slippa vinna nästa val?

Vad orsaken än är bidrar beteendet till att öka politikerföraktet och sänka den lilla trovärdigheten ytterligare några snäpp.

”Snälla politiker, sluta att satsa mer på vår skola” sade en rektor. ”Vi har under de senaste åren fått vårt anslag höjt med sex miljoner kronor” fortsatte han. ”Under samma period har ni höjt hyra och andra kommunala avgifter med sammanlagt 11 miljoner”. ”Så, snälla sluta satsa mer på oss innan vi går under,” vädjade han, som avslutning.

Alla utom de beslutande politikerna förstod vad som hänt. Politikerna slog sig dock för bröstet och basunerade ut att de minsann satsat rejält på skolan!

Herr Borg verkar tro att han satsat rejält på försvaret de senaste åren. Antingen ljuger han eller så förstår han inte. Bedöm själv vilket som är värst!
Jag rekommenderar någon i hans närhet att påminna honom om Almedalen 2007!
Den sakliga nivån på debatten är långt nere i sandlådan, där vissa dessutom agerar cykelställ.

Ytterligare ett bevis för att min ide, att ett kompetenstest genomförs, innan man får hamna på valbar plats, vore något att pröva!

Det kanske är så att just försvaret av vårt land är en för komplicerad fråga för att politiker skall hantera den.

Det vår finansminister säger är det samma som vår försvarsminister så varför ha två ministrar/departement? Här finns besparingar att göra!

Suck!

Teaterdirektören.

gripennews sa...
7 juli 2012 kl. 04:52  

@ Martin

Det finns många dyra reformer som helt eller delvis kan rullas tillbaka för att ge FM en chans att finansiera ett försvar. Tex så har Regeringen sänkt krogmomsen med 5,4 miljarder kr. Enligt Konjunkturinstitutet har detta lett till blott 3% sänka priser på restaurangtjänster.

Man visst kan ju alltid sitta och minnas den där smaskiga enkronan man sparade in på hamburgermenyn när främmande makt stängt ner transportlederna och det råder livsmedelsbrist i landet. Den mättar säkert.

Tryggt och bra för framtiden.

- Sig

TRIDENT sa...
7 juli 2012 kl. 10:26  

@ Martin

Att frigöra 3-4 miljarder per år i en budget om 1084 miljarder kan inte vara speciellt svårt.

Det skulle gå att sälja av statliga tillgångar - exempelvis företag, fastigheter m.m. för att betala av på statsskulden och därigenom minska ränteutgifterna - vilket ger pengar över.
Räntorna på statsskulden beräknas uppgå till 21 miljarder detta år!

Ska man sedan prioritera i budgeten så kan landet säkert överleva även om utgiftsposten "Kultur, media, trossamfund, fritid" skars ned med någon miljard (budget för 2012 är 12, 3 miljarder)

Behovsprövat barnbidrag? Posten "Ekonomisk trygghet för familjer och barn" är 76,7 miljarder och för 2012 den tredje största utgiftsposten.

Posten Allmänna bidrag till kommuner är 85,1 miljarder och den näst största posten i budgeten. Min erfarenhet av kommunal verksamhet är att det går att skära bort mycket dökött, och således borde även här finnas pengar att hämta.

Ska man sedan se på varför vi deltar i internationella operationer så är det av humanitära skäl - alltså borde notan för dessa insatser belasta biståndsbudgeten. Exempelvis är ju motivet för ME 03 att skydda transporterna för world food program - således en humanitär insats som borde belasta biståndsbudgeten.

Pengarna finns - men man vinner inte val på att höja försvarsutgifterna, och tyvärr verkar moderaterna blivit maktfullkomliga och fartblinda. En mandatperiod i opposition skulle nog behövas för att Borg och Reinfeldt skulle trilla ned från sina höga hästar och landa in i verkligheten - och så tror jag att det kommer att bli.

Anonym sa...
7 juli 2012 kl. 13:30  

Martin,

Vad sägs om att kapa 4 miljarder på värdens per capita överlägset högsta bistånd?
Idag har vi ett 1%-mål avseende bistånd. Ändra det till 0.9% så är vi hemma.
Inget annat land kan slå oss på fingrarna för det, vi ger ändå klart mest i förhållande till vår BNP.

Dessutom, skulle vi lägga lika mycket kraft på att effektivisera biståndet som vi gjort på försvaret så skulle vi säkert kunna halvera biståndet och ändå få ut minst lika mycket som idag.

//Jonas75

Martin sa...
7 juli 2012 kl. 13:35  

Gripennews: KROG, RUT och ROT bör nog utredas lite mer innan man avvisar dem som helt verkningslösa. Nu tog du iofs upp enbart krogmomsen så jag skall inte lägga argumenten i din mun, men som sagt, det måste nog gå lite längre tid innan det går att säga hur effektivt det varit. Syftet med sänkt krogmoms var ju inte främst att människor skulle få äta och dricka billigare utan det skulle leda till fler anställningar i krogbranschen och att man kanske kom bort från åtminstone en del svartjobb. Det kan alltså vara så att de 5,4 miljarderna som förloras på karusellerna tas igen, och mer därtill, på gungorna.

TRIDENT: Ett bra svar som jag till del håller med om. Att sälja ut statliga tillgångar är dock ofta som att kissa i byxorna, det blir varmt och skönt ett tag men sedan blir det bara kallt och vått. Givetvis beror det på vad man säljer ut, SAS t.ex. skulle jag helst vilja att man sålde ut omedelbart eftersom flygbranschen är en döende bransch i takt med att konsekvenserna av Peak Oil blir synliga och människor inte längre kommer att ha råd att flyga alls i samma utsträckning. Däremot att sälja företag och fastigheter är att tänka väldigt kortsiktigt. Vinsten från många av dessa företag överstiger ju vida den räntekostnad på statsskulden som de motsvarar. Vad gäller kommunerna så tror jag knappast att de har möjlighet att skära särskilt mycket. Nästan dagligen kan man ju läsa och höra om verksamheter som läggs ner eller "effektiviseras" med stora personliga tragedier som följd när t.ex. äldre måste flytta från ett boende där de trivs eller får sitt kaffe ransonerat. Högre lärartäthet i skolan, högre lärarlöner för att höja statusen, mindre barngrupper på dagis, fler speciallärare, rastvakter, specialpedagoger, kommunalt stöd till simhallar, fler lekplatser, cykelbanor, kollektivtrafik osv osv. Det finns massvis med hål att stoppa eventuella pengar ur kommunstödet i. Att dra ner på detta är inte realistiskt.

Däremot håller jag helt med om att internationella insatser borde belasta biståndsbudgeten. Det är ett konkret, vettigt förslag som borde gå att lägga fram både i riksdagen och hos väljarna och nå framgång. Dock anser jag att en ännu bättre väg att gå är att kraftigt minska ambitionen internationellt och istället satsa dessa pengar nationellt samtidigt som man minskar biståndsbudgeten till 0,7% av BNI istället för dagens ca 1%.

TRIDENT sa...
7 juli 2012 kl. 20:05  

@ Martin

När det kommer till nedslärningar inom kommunal verksamhet så är det precis som inom Försvarsmakten - indianerna får gå och hövdingarna är kvar.

För vilken hövding sågar av grenen man själv sitter på....

Jag är alldeles övertygad om att det skulle gå att skära i de kommunala kostnaderna utan att verksamheten drabbades - om man bara ville. Själv bor jag i en kommun som driver en flygplats som inte ens i de mest optimistiska kalkyler kan gå med vinst. Kontentan är att kommunen pumpar in pengar till driften. Lägg sedan till att det finns två andra flygplatser mindre än en timme bort.

Detta är förvisso en helt annan diskussion - men visst går det att skära i kommunal verksamhet utan att gräsrötterna drabbas - om man bara vill!

Jag håller inte med dig när det gäller utförsäljningar. Det finns inga sämre ägare än de anonyma - och dit hör stat och kommun. Stat och kommun ska ägna sig åt kärnverksamheten och inte leka affär.

Vattenfall är ett lysande exempel på hur snett det kan gå. Ägaren d.v.s. svenska staten beskattar bilisterna så de går på knäna i syfte att minska utsläppen - samtidigt köps det kolgruvor och kolkraftverk på löpande band av det statligt ägda företaget.

Inte heller använder svenska staten vattenfall till att pressa elpriserna - snarare det motsatta.
Visst en pålitlig kassako men ska svenska staten verkligen driva kol- och kärnkraftverk i andra länder?

Ett enkelt första steg på vägen mot rimligt försvarsanslag hede kunnat vara att föra över hela fastighetsbeståndet på försvarsmakten. Att som nu hålla på att leka affär med fortverket - som dessutom har ett avkastningskrav på sig - är enkom kontraproduktivt. Om FM avsäger sig lokaler så höjs istället hyran för resterande lokaler för att täcka fortverkets inkomstbortfall. Leka marknadsekonomi i en planekonomi kommer alltid att vara kontraproduktivt!

Anonym sa...
8 juli 2012 kl. 08:55  

Jag har svårt att förstå Sveriges svårigheter att ordna till ett starkt försvar.
Finland fixar det för 24 miljarder. Utbildar 27 000 värnpliktiga per år. Har behållit brigadenheterna, där den Karelska brigaden är rejält slagkraftig.
Lägg därtill 55 stridsflygplan, 20 transporthelikoptrar mm.

Unknown sa...
8 juli 2012 kl. 09:54  

Moderaterna spelar ett högt spel i försvarsfrågan som de bara kan förlora. Gör om, gör rätt!

Martin sa...
8 juli 2012 kl. 10:38  

Trident, visst, det kan finnas enskilda små exempel, som flygplatser eller annat, men det är knappast ett framkomlig väg eftersom kommunbidragen betalas ut i proportion till kommunens invånarantal. Det går alltså inte att staten går in och detaljstyr var en enskild kommun skall satsa på utan man får då sänka den totala summan rakt över och det kan då slå väldigt fel. Det argument du använder "det går minsann visst att spara" påminner dessutom väldigt mycket om Borg och Reinfeldts besked till försvarsmakten om att hålla sig inom ram, en inställning som denna tråd handlar om och som du ju själv är kritisk emot. Hur ska du ha det egentligen?

Sedan vad gäller statliga företag så är det uppenbart att du har tagit på dina ideologiska skygglappar. Dina argument bygger mer på politisk övertygelse än på rationellt och logiskt tänkande. Staten kasserar in tiotals miljarder varje år från sina företag, pengar som återkommer år efter år och utgör ett viktigt tillskott i statsbudgeten. Att kortsiktigt göra vinster på försäljning av dessa skulle straffa sig på lång sikt. Återigen, ta av dig dina kvartalsekonomiska skygglappar. Vattenfall har en stor andel av dessa vinster, även om den sjunkit något till följd av Tysklands huvudlösa beslut om avveckling av kärnkraften. Att man tar ut koldioxidskatt samtidigt som staten äger kolkraftverk i Tyskland kallas anpassning till verkligheten. Om man "lekte affär" skulle man ju göra precis tvärtom och agera ideologiskt på bekostnad av vinstintresset, vilket man alltså inte gör.

Däremot när det gäller fortverket så har du rätt i att man "leker affär" eftersom man är både hyresvärd och hyresgäst och bara flyttar låtsaspengar mellan konton med en större byråkrati som följd. Självklart borde varje garnison själva äga och förvalta sina byggnader och anläggningar genom ett par tre egna anställda fastighetsskötare och "vaktmästare".

Malin sa...
8 juli 2012 kl. 10:39  

Olaus
Jag håller med... Sverige kan få ett betydligt bättre nationellt försvar med nuvarande budget. Det är bara för FM att göra rätt. Det är konstigt att ingen pekar på att det med lätthet går att skara bort onödiga utgifter i FM som motsvarar runt 5 miljarder då ÖB bölar om mer pengar.

joners sa...
8 juli 2012 kl. 13:40  

Lite inlägg om kommunerna . Kommer ni ihåg kommunrådet som köpte in hatt lr om de var fyra st för runt 60 tusen för att dom skulle bli mer kreativa när de bar hattarna på möten.

Vet inte om du lyssnar på p3 men för 1 år sen så tog dom upp alla konsulter, fikabröd, alkohol, middagar som kommunerna köpte. Men dyrast var dessa konsulter kommunerna använde sig av.
Med tanke på hur många kommuner de finns så blir det dyrt . Många bäckar små ...

Ett exempel till på tvivelaktig användade av pengar innan jag slutar...
I Gävle på en rondell (där man svänger mot högskolan från E4) står det en rosa målad Volvovalp på högkant kostade över hundratusen kr.
många bäckar små ...

Håller med trident de finns att spara in på .

Nicke sa...
8 juli 2012 kl. 19:11  

Det går inte att jämföra med Finland. De har en försvarsmakt på en väsentligen lägre teknisk nivå. Det visar sig bland annat i att de i stort sett saknar utsjöflotta. Nu gör vi snart det också om Allan Widman och gänget får som de vill men lik förbannat har vi just nu ett betydligt vassare men mindre försvar. Om ni Finlandsvurmare tog er tid att fråga någon från andra sidan pölen skulle ni snabbt bli varse att de gärna bytt tiotusentals värnpliktiga varje år mot stridsvagnar som haft en chans mot ryssens motsvarigheter...

De hade inte heller haft något mot att beställa ett par Visbykorvetter och ett par ubåtar av oss...

Martin sa...
8 juli 2012 kl. 21:06  

Hur menar du att en Leopard 2A4 inte skulle ha en chans mot en rysk stridsvagn? Allt handlar ju om att komma till skott först och det har man alla chanser att göra som försvarare eller genom att vara bra tränad och lyckas manövrera sig till ett bra läge där man anfaller från sidan eller från en oväntad riktning. 120mm kanonen är ju densamma som i våra svenska 122:or så där är skillnaden obefintlig.

Jag tycker att vi många gånger stirrar oss alltför blinda på att hela tiden ha den absolut senaste utrustningen. Du nämner Visbykorvetterna som något positivt. Jag ställer mig frågan vilken svensk marin som har/hade mest slagkraft, den 2012 eller den vi hade runt 1995 med både Stockholms- och Göteborgskorvetter, robotbåtar och markbaserad sjömålsrobot 15? På samma sätt kan man fundera kring uppgraderingen av Gripen. Är det verkligen det mest optimala för ett litet land som Sverige att ligga i den absoluta framkanten avseende stridsflyg, eller är det bättre att anskaffa en riktigt vass jaktrobot och sedan komplettera detta med fler radarstationer, ett kompetent länksystem för måldataöverföring, ett återtagande av vägbassystemet samt ett ordentligt luftvärn? Nu inser ju jag också att uppgraderingen av Gripen inte är föremål för diskussion eftersom det handlar om industripolitik och svenska jobb, men rent försvarsmässigt är jag mycket tveksam.

Anonym sa...
8 juli 2012 kl. 23:07  

"Det går inte att jämföra med Finland. De har en försvarsmakt på en väsentligen lägre teknisk nivå."

Nicke, sätt dig med papper och penna, gör två kolumner. I den ena skriver du vilka Lv-system vi ha och i vilket antal. Skriv motsvarande för Finland i den andra kolumnen.

Henrik sa...
8 juli 2012 kl. 23:24  

Reinfeld och Borg ser ju givetvis försvaret som en del av staten, och den ska de ju minska på. Det ingår i deras ideologi. Försvaret är ju dessutom en bidragstagare i deras ögon. Och detta intressanta klipp från Reinfelds "ungdomsår" visar att alla som ansöker om bidrag ska avstå från detta. Alltså gör ÖB något förkastligt nu, vilkat han säkert kommer få ångra.

http://www.youtube.com/watch?v=0zFiNNeKkOA

Borg hade en ännu mer verklighetsfrånvänd syn i yngre år. Jag tror inte man ändrar sina grundläggande värderingar från 25-årsåldern till 45-årsåldern. Borg ville ju inte bara ta bort staten, utan även riksdag och demokrati. Om man tolkar detta klipp på det viset.

http://www.youtube.com/watch?v=hTLOrbmpVG4

joners sa...
9 juli 2012 kl. 21:27  

Jag måste rätta mej själv tyckte siffran 60 tusen för hattar var lite väl tilltagen och de stämde 18 tusen en tredjedel . Och valpen i Gävle var donerad utav en fond inga kommun pengar . De var brunschrapporten i p3 som grävde de där om konsulter...

Rätt ska va rätt

joners sa...
9 juli 2012 kl. 21:29  

Vad går med lätthet att skära bort ?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade