Sverige är inte Nya Zeeland (uppdaterat 10/7 10.30)

Ständigt denne Pellnäs och hans Gotland, muttrar nog en del när pensionerade översten av första graden Bo Pellnäs nu publiceras på DN Debatt där han går till hårt angrepp mot den moderata försvarspolitiken. Han har i allt väsentligt helt rätt även om försvarsprisindex lär innebära en betydligt större skillnad än 4 miljarder på 20 år.

Det går inte att som Moderaterna bortse från strategiska realiteter som gäller i den del av världen Sverige är beläget i. Även om vi hoppas på en positiv och liberal utveckling i Ryssland talar alla tecken för raka motsatsen. Ren liberalism lär inte att räcka för att hålla i schack en stat som gör allt för att återgå till 1930-talet och vars huvudsakliga arbetsmetod är realpolitik. Det är inte för inte som Ryssland satsar på att bygga ut pipelines mot sin granne i öster för att skapa ytterligare en möjlig marknad. Möjligheterna att då spela ut olika marknader mot varandra ökar väsentligt.

Sverige är inte helt beroende av rysk gas och olja (Ca 50 % 2011)ännu och förhoppningsvis fortsätter det att vara på detta sätt, så länge Norge och Danmark kan leverera. Däremot är Ryssland i dagsläget i hög grad beroende av Östersjön och dess utlopp för mycket stora delar av landets BNP. Att öka gasanvändningen i Sverige skulle däremot ge ett betydligt ökat beroende av Ryssland, på samma sätt som Tyskland idag är närmast helt beroende av Ryssland till följd beslutet att lägga ned kärnkraften. Incitamenten att finna andra drivmedel är med andra ord större än enbart miljömässiga.

Svensk säkerhets- och försvarspolitik kan inte baseras på ett fåfängt hopp att oljepriset fortsätter på en låg nivå och därmed bromsar den ryska ekonomin och utvecklingen. Oljepriset kommer att stiga och därmed de ryska skatteintäkterna som ska finansiera försvarsreformen som i sin tur är avsedd att säkra de naturtillgångar landet är helt beroende av för sin ekonomiska utveckling. Tyvärr är den ryska statskassan och exportinkomsterna helt baserade på råvaror och i viss mån även krigsmateriel. Försök gärna finna någon förädlad produkt som säljs i Sverige och EU som är "Made in Russia". Det är oerhört svårt. Man kan därmed också fundera över de ryska incitamenten att få till en fredlig utveckling i området kring Persiska Viken. Ju oroligare, desto högre oljepris och därmed större intäkter för världens största oljeexportör, Ryssland som sedan några år gått om Saudi-Arabien.


Pellnäs har helt rätt i att avsaknaden av en trovärdig nationell försvarsförmåga gör att ett land ligger helt öppet för yttre påtryckningar. Var det av en händelse de största ryska militärövningarna i närområdet på 30 år inklusive landstignings- och luftlandsättningsmoment genomfördes strax innan Sverige skulle fatta ett slutgiltigt beslut om godkännande av Nord Stream? Tydligen var det i alla fall tillräckligt för att så gott som alla militära resurser som fanns i landet skulle koncentreras till Gotland och Mälardalen i form av en beredskapsövning.

Visst föreligger det avsevärda hinder för Ryssland att ro i land sin försvarsreform, inte minst i frågan om korruptionen. Medvetandet finns dock där att det i hög grad är vinna eller försvinna. Kan man inte förverkliga reformen kan det ytterst innebära att den ryska staten får svårt att överleva för att man inte kunnat hävda de naturtillgångar i Arktis man anser sig ha rätt till.


Tyvärr lär varken Anders Borgs eller EU:s liberalism räcka till för att rå på det Ryssland ser som sina intressen. Anders Borg har däremot alla möjligheter att påverka den svenska försvarsbudgeten och därmed landets möjlighet att självständigt föra utrikes- och säkerhetspolitik och även möjligheterna att verka för demokratiska värderingar och en demokratisk utveckling i Ryssland. Sverige är tyvärr inte Nya Zeeland.


Strategiska Realiteter 1, 2, 3, 4


Uppdatering 10/7 10.30: SvD Ledarsida tar upp upprustningen i Ryssland och Pellnäs debattartikel i DN. Frågan debatterades också av Pellnäs och Cecilia Widegren i P1 Morgon.

11 kommentarer:

Martin sa...
9 juli 2012 kl. 12:36  

Faktum är att vi definitivt är beroende av Ryssland för oljeimport. De är, tillsammans med nämnda Norge och Danmark, ett av de tre länder varifrån vi importerar den absoluta merparten av vår olja. Danmark lär dessutom upphöra med export inom ca 5 år och då återstår i princip Norge och Ryssland av nuvarande länder. Rysslands andel av vår import, och därmed vårt beroende, kommer alltså att bli allt större ju längre in i den ovissa framtiden vi kommer.

Wiseman sa...
9 juli 2012 kl. 12:50  

Martin:

Du har helt rätt. Ca 50 % år 2011. Däremot är det numera närmast 0 % från Persiska Viken.

Anonym sa...
9 juli 2012 kl. 16:08  

"Försök gärna finna någon förädlad produkt som säljs i Sverige och EU som är "Made in Russia"."
Stolichnaya, Russkij Standard ?

Mer allvarligt, egentligen är det bra att Kreml spenderar sina exportintäkter på vapen och att hålla ryssen på gatan lugn. Detta medför att Kreml inte investerar i infrastruktur och förädlingsindustri, mao är Kremls nuvarande politik en garanti för att Ryssland i grund och botten kommer att förbli svagt i det långa loppet. Militärt starkt till en viss gräns, men saknar de muskler som behövs för att behålla den militära styrkan på lång sikt.

Pingvin sa...
9 juli 2012 kl. 18:41  

Nu får Wiseman & Co ursäkta en lekman (och dessutom utan utförd värnplikt) men jag har fortfarande mycket svårt att se varför Ryssland skulle landstiga i Sverige. Om jag förstått allting rätt så måste moderna krig uppfylla några av följande tre dimensioner;
- Etnisk dimension. Större land går in i mindre land för att undersätta ”sina egna” (Ex. Georgien, Tibet, Jugoslavien). Kommentar: Orimligt så vitt jag kan se. Hur många är dem i den Ryska folkgruppen i Sverige? Kan knappast fylla Ullevi… dessutom så finns det så vitt jag vet inga större etniska spänningar som kan motivera en militär insats.
- Ekonomisk dimension. Större land går in i mindre för att säkra ekonomiska intressen (Ex. Irak, Iran, Sudan). Kommentar: Vad finns det att erövra i Sverige? Här finns inga råmaterial som är signifikanta i den globala ekonomin (såsom rare earth, olja eller gas). Icke heller finns här teknologiska centra eller liknande som Ryssen kan fixa enklare på annat håll. Järnmalmen? –Det har Ryssarna hemma.
Vän av ordning ropar då ”NordStream”. –Vill Ryssen ha extra säkerhet runt den så blir det en fråga att ta upp med Tyskarna och Polackerna. Vill man utöva kontroll i Sverige så räcker det med att sätta upp representation med kontor och lobbyister i Slite och Stockholm, så är saken biff. När jag i mitt stilla sinne väger kostnaderna mot att invadera Gotland och att spänna ögonen i oss på nästa CBSS-möte, så har jag svårt att se ryska tanks på gatorna i Visby…
- Säkerhetspolitisk dimension. Större land tar kontroll över mindre för att skapa en geografisk ”sköld” runt det egna området eller för att kunna placera ut vapensystem och underhuggare närmare en eventuell fiende. Andra anledningar förekommer självklart (Ex. Egypten, Israel, Persika Gulfen, Irak, Tjetjenien, Vietnam). Kommentar: Visst, man har ju läst om Iskander-robotarna och upprustningen som sker i Östersjön. Jag säger inte att situationen är ofarlig, men åter igen ytterst orimligt att detta sätts i strid mot Sverige (av orsaker ovan). Det kommer att bli fler kränkningar av svenskt luft- och sjöterritorium när pumpstationen och nordstream är på plats, men knappast någonting mer.

Avslutningsvis, som jag ser som det största argumentet mot att inget invasionshot föreligger mot Sverige ligger i att ryssen med största sannolikhet vet att vi inte har resurser att ha ett effektivt försvar längre. Vi är inte farliga av den enkla anledningen att vi inte har något att vara farliga med. Frågan blir då: varför ödsla tid och pengar på oss?

Pingvin sa...
9 juli 2012 kl. 19:00  

Forts. Det blev långrandigt detta, Wiseman får ursäkta...

De verkliga hoten finns inte som jag ser det i öster, de finns i Sverige:

-Social kollaps i de växande ”problemområdena”. Detta problem hålls i schack av en tunn fernissa av socialbidrag och punktinsats från överansträngd polis och socialstyrelse. Rasar allt samtidigt tror jag inte de anorektiska polisstyrkorna klarar av att bibehålla ordningen (en lösning vore att massutse ex. alla väktare till reservpoliser, men frågan är om det räcker).
-Inflyttningen till de enda zoner där det faktiskt rör på sig ekonomiskt; Stockholm, Vgötaland, Öresund/Malmö, och Gruvdistriktet (samt i viss mån Linköping med omnejd så länge Saab kan hålla sina fabriker igång) stoppas på grund av kapacitetsbrist. Stockholm och mälardalen är fullt flera gånger om, och jag tror inte att det finns så mycket plats kvar i Gbg regionen (lägg till att kapaciteten kommer att sjunka när Volvo saktar in). Öresundsregionen/Malmö växer bara så länge Köpenhamn växer, så man kan inte hoppas på så mycket mer plats där heller. Vad man skall göra med alla människor som desperat måste flytta från resten av det avindustrialiserade och nedlagda Sverige vet jag inte. Och jag gissar på att spänningen mellan A laget (de som bor i någon av tillväxtzonerna) och B laget (allt annat) kommer att bli extrem. Detta är inga nyheter. Från en bekant som arbetar högt upp i Stockholms stadshus vet jag att det muttras från flera håll att på olika sätt begränsa inflyttningen.
-Följder på välfärdsapparaten på grund av peak oil: Samtliga politiska föreställningar i Sverige bygger hela sina världsbild på att välfärdsmaskineriet kommer att kunna leverera stabilitet, röster och sysselsättning som vanligt i en avlägsen framtid. Inga åtgärder har tagits för att öka mottagligheten och anpassningsförmågan till ett post-olje samhälle, där 60-70% av all industriell tillväxt försvinner, och (viktgast) där det inte går att köpa röster ”som vanligt” ur de grupper som har den politiska makten i Sverige (de konservativa i LO kollektivet och det gamla kapitalet). Detta kommer att skapa panik i det politiska maskineriet som sedan fortplantar sig ut i landet. Hur landet brunsås som på sin höjd bekymrar sig över senaste Idol-resultaten och sitt bolån kommer att reagera lämnar jag till andra att fundera ut.
Med andra ord; då exporten kraftigt bromsar in och ekonomisk utveckling sker på helt andra villkor, brakar stora delar av Sverige samman (det finns naturligtvis vägar ur detta skruvstäd, utan att vara en expert tror jag att våra enorma arealer skog och ödemark är precis tillräckliga för att försörja en biogas-baserad ekonomi, dock har inga storskaliga steg tagits för att åstadkomma detta).

Wiseman sa...
9 juli 2012 kl. 20:52  

Unknown:

Nej, Ryssland har absolut noll och intet intresse av att invadera Sverige, liksom Sovjetunionen inte hade det under Kalla kriget.

Förvisso har Sverige drygt 90 % av EU:s högkvalitativa järnmalm, men det är ingalunda något skäl precis som du säger, och har knappast varit aktuellt sedan VK 2.

Sverige har däremot en utsatt position i mångt och mycket av samma anledningar som under Kalla kriget. Vägen genom norra Finland och nordligaste Sverige är fortfarande en betydligt bättre väg för att säkra rysk tillgång till Atlanten. På samma sätt är Öresund av yttersta vikt för att kunna ge Östersjöflottan tillgång till Atlanten och för att kunna trygga fria flöden för Ryssland. Fler händelser liknande den med Arctic Sea skulle få allvarliga följder för Sverige.

Rysslands tillgång till Östersjön är sedan Baltikums frigörelse begränsad till St Petersburg, vilket historiskt har varit ett problem. I och med de stora ryska minioriteterna i delar av Baltikum och en vilja att återställa modern historia är Baltikum fortsatt ett bekymmer. För svensk del Gotland här särskilt utsatt då man på samma sätt som redan under Medeltiden låser Östersjön genom att behärska Gotland, fast numera med luftvärn och kustrobotar.

Slutligen finns alltid det så kallade gisslanscenariot. För att uppnå avsedd verkan i ett geografiskt område kan man ta ett annat geografiskt område som gisslan, t ex Stockholm.

Idag behövs inte insatser av några stora förband till följd av den ytterst låga svenska förmågan. Läser man Armébloggen ser man att Armén numera ska klara av att hantera två(2) fientliga mekaniserade bataljoner. Det är inte mycket. Lägger man därtill vilseledning och skenmanövrer över den stora yta Sverige utgör finns det allvarliga problem.

Slutligen utgör Sverige fortfarande ungefär halva den europeiska fronten, även om nu även Finland räknas till västsidan. Idag handlar det inte bara om att tillåta/förneka överflygningar av flyg och kryssningsrobotar från NATO respektive Ryssland, utan även den amerikanska robotskölden vs Iran, där robotbanorna passerar Östersjön och Sverige.

Det är idag svårt att se något scenario liknande detta aktualiseras under de närmaste åren. Utlösande faktorer är dock bland andra en intensifierad kamp om resurser i Arktis, oroligheter i Baltikum samt en svag och hotad regim i Moskva.

Att bygga en militär förmåga tar tid. Det är därför de ryska reformplanerna som just nu verkställs och ska vara klara till 2020, började läggas fram redan vid millennieskiftet. Att ändra en politisk inställning och använda en befintlig förmåga är något som handlar om timmar till veckor.


Så nej, något ryskt invasionshot föreligger med all sannolikhet inte mot Sverige för närvarande och det gör sannolikt inte heller det under överskådlig framtid. Däremot kan delar av Sverige mycket väl ingå i andra planer – såväl i Ryssland som inom NATO.


Att det föreligger interna problem i Sverige går heller inte att förneka och det är det förhoppningsvis ingen som har gjort. Men det är inte en fråga för det militära försvaret.

Anonym sa...
10 juli 2012 kl. 04:06  

Det är svårt att förutse, att om t ex två år har vi ett stort krig i Europa. Först långt efteråt kan historiker bena ut vilka faktorer som var avgörande för krigsutbrottet.
Det som händer nu i Syrien kan till exempel sprida sig.
Därför är Sveriges nuvarande svaga försvarsförmåga så farlig.

Europa har stor brist på metaller. Regionen konsumerar 30 % av världens tillgångar men producerar endast 3 %. Sverige har rätt stora outnyttjade tillgångar. Det gäller förutom järn och koppar framförallt legeringsmetaller (nickel, vanadin, zink, molybden) samt uran. Även REE-metaller finns.

En anledning till krig kan vara att beröva motståndaren tillgång till dessa nyttigheter. Att ta Gotland kan delvis lösa detta syfte.

Unknown sa...
10 juli 2012 kl. 12:01  

Var har alla i försvarsfrågor förnuftiga socialdemokrater tagit vägen och var kommer alla amatörer hos moderaterna ifrån. De flesta av de försvarspolitiker vi har idag verkar vara fullständigt okunniga i historia, geopolitik och hur militära konflikter uppstår. Man kan inte bygga ett försvar på det ev hot som finns nu. Försvar måste bygga på de hot som kan komma. Även om vi inte vill eller kan kopiera finnarna men vi kan åtminstone lära oss hur de tänker - vi befinner ju oss i samma världsdel och borde kunna lära oss en del. Det sätt på vilket Widegren avfärdade Pellnäs vittnar om att moderaterna inte förstår vad försvars och säkerhetspolitiken ställer för krav på ett land som själv vill bestämma sin framtid. Aldrig så goda insatser i Afghanistan kan inte skapa en trovärdigt försvar för Sverige.

Sten-Erik Björling sa...
10 juli 2012 kl. 16:14  

Widegren nämner innehållet i en Nato-rapport kring Sveriges försvar. Om inte jag minns fel så förutsatte Sveriges försvarsförmåga ett fullgott hemvärn - vilket inte kan garanteras i över tid.

Om nu denna Nato-rapport var så positiv - varför publiceras den inte i sin helhet?

Om Widegren representerar regeringens linje i försvarsfrågor så blir jag mörkrädd - referera till allt utom militära resurser när det gäller det militära försvaret som en ursäkt för att slippa ta något som helst ansvar eller beslut är beklämmande. Finns det någon som helst ryggrad i det moderata försvarsetablissemanget överhuvudtaget?

Att referera till mängder av andra områden kan ha sin poäng - om man kan påvisa att man faktiskt AGERAR inom dessa angränsande områden. Vilket man INTE gör! Kort sagt - snömos för förvirra och dölja sin egen inkompetens - och sina dolda agendor...

Sten-Erik Björling

Wiseman sa...
10 juli 2012 kl. 17:34  

Sten-Erik Björling:

NATO-rapporten som citeras utgår ifrån en fullt intagen IO 14 – ej Försvarsmakten här och nu. Tills IO 14 har intagits är det i bästa fall ännu 7 år och det förutsätter bl a att alla anställda soldater stannar i snitt 6 år på sina befattningar.

Framförallt förutsätter det ett tillskott till försvarsbudgeten bortom 2015 på nära 3 mdr kr för att IO 14 ska kunna intas. Ytterligare tillskott krävs därtill för att omsätta övriga materiel.

Om detta nämndes konstigt nog inget. Mycket märkligt.

Sten-Erik Björling sa...
10 juli 2012 kl. 17:53  

Kort sagt - ännu värre om man räknar på situationen om 7 år...

Sten-Erik Björling

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade