Ett avfört alternativ till moderat försvarspolitik (uppdaterad 11/7 09.15)

DN Debatt har nu Cecilia Widegren en replik på Öv 1 Bo Pellnäs debattartikel från igår där han går till hårt angrepp mot den moderata försvarspolitiken. De två möttes också i tisdagens P1 Morgon.

Att det stormar kring moderat försvarspolitik har nog ingen undgått att lägga märke till. Däremot finns det faktiskt en hel del krafter i partiet som inte är nöjda med den försvarspolitik som bedrivs, även om de inte hörs i media. Som en påminnelse om detta publicerade den tidigare moderate riksdagspolitikern och försvarsutskottsledamoten Rolf K Nilsson på en av sina bloggar sin syn på vad som hände med den tidigare moderata försvarspolitiken. Inlägget avslutas också med en rapport från Moderaternas försvarskommitté våren 2010, där de moderata försvarsutskottsledamöterna sammanställt hur man såg på olika försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Flera av punkterna känns säkerligen igen och en av de mer intressanta är konstaterandet att försvarsanslaget sannolikt behöver "ökas inom en period på 5-8 år".

Som Rolf K Nilsson kallt konstaterar på sin blogg: "… jag vill nog hävda att vi som då satt i försvarsutskottet, som utgjorde den moderata försvarskommittén, till mycket stor del agerade motståndsrörelse. Vi ville ha mer försvar, vi ville ha ökad uppmärksamhet österut, vi hade en annan bild av framtiden än den som blev den moderattledda regeringens.

I juni 2010 lämnade vi en rapport till försvarsministern ”Blå tankar om framtidens försvar”. Ett par månader tidigare hade han fått ett första utkast till densamma. Inga reaktioner, inga frågor, inga kommentarer. Intresse lika med noll."Intressant är också att se vilka ledamöter som undertecknade rapporten. Idag är det endast en som är fortsatt sysselsatt med försvarsfrågor, nämligen Karin Enström. Övriga har lämnat Riksdagen eller sysslar med andra frågor, vilket även Enström gjorde i början av denna mandatperiod.


Hade förra mandatperiodens moderata försvarskommitté fått gehör för sina tankar hade situationen inom försvarspolitiken idag och i framtiden sannolikt varit något ljusare.


Se även moderate försvarsutskottsledamoten Hans Wallmarks kommentarer på SvD Brännpunkt till det finska försvarsministerbytetUppdatering 11/7 09.15: Igår kom också nyheten att 18 ryska fartyg, inklusive 4 landstigningsfartyg ur Norra Flottan, Östersjönflottan och Svarta Havs nu sänds till Syrien. Inte illa framskakat för ett land vars militära förmåga antyds vara irrelevant. Imponerande även om det skulle visa sig röra sig om en evakueringsoperation.

17 kommentarer:

Skipper sa...
11 juli 2012 kl. 00:50  

Där tappade ytterligare en moderat politiker all trovärdighet efter att läst debattartikeln , men framförallt lyssnat på inslaget i radio.

Rimligtvis måste det finnas moderata politiker inom partiet som tycker att allt det som nu pågår, och det som moderaterna officiellt deklarerar i försvarsfrågan är ren galenskap och på sikt kommer sätta Sverige i ett mycket svårt säkerhetspolitiskt läge där snart ingen försvarsförmåga finns kvar.

För övrigt, är det någon som far med lögner i sin debattartikel så är det Widegren. Man kan tydligt se henne tolgföra samma saker som f.d. Försvarsminister Tolgfors gjorde under hela sin tid.

18000 man inte användbara förrän efter tre år... Hantera civila hotrisker??? Låg beredskap.... Dåligt användande av resurser... Samma soldater utomlands som hemma... Inga nyupsatta förband vid utlandsinsats... Bla bla bla... Övriga Europa drar ner sina försvarsanlag....???... Sverige har oförändrat försvarsanslag!?!?!?

Om man själv hävdar att alla dessa saker är sanningar så blir de nog faktiskt sanningar för en själv till slut, så det kanske ändå inte är lögner. Mytomani kallas motsvarande beteende på annat håll.

När ska denna följetong få ett slut?

Anonym sa...
11 juli 2012 kl. 09:09  

Pellnäs gjorde ett stabilt intryck på P1 Morgon.
Det som nu händer i och kring Syrien kommer sannolikt att påskynda Rysslands upprustning och öka dess stridsduglighet.
I går lämnade ett tiotal krigsfartyg Severomorsk i Murmansk under ledning av jagaren Admiral Chabanenko med destination Tartus, ryssarnas marinbas i Syrien.
Revolten i Syrien har pågått i 16 månader med ca 17 000 dödade civila. 300 000 flyktingar driver omkring inne i landet, 74 000 finns i läger i de fyra omgivande länderna.
Till råga på allt har Syrien plågats av torka sedan 2006 med följd att 800 000 människor förlorat sina kreatur och dragit in till städerna. Livsmedelspriserna har skenat.
Jag är rädd, att konflikten kan spridas och att den blir långvarig.

Martin sa...
11 juli 2012 kl. 09:23  

Och ska vi vara vår ovana trogen så kommer Sverige att inom några år ha tagit emot flest av dessa 300 000 (som lär bli ännu fler) flyktingar av alla länder i västeuropa. Allt på bekostnad av svensk välfärd, försvar och samhällsutveckling generellt. Det finns tyvärr alldeles för många anledningar att rösta på SD, höjda försvarsanslag är bara ett.

Aktieingenjören sa...
11 juli 2012 kl. 10:26  

Ryssland har 105 moderna brigader, 600 nya stridsflygplan och runt 1.000 helikoptrar.

Sverige har en process.

Anonym sa...
11 juli 2012 kl. 10:51  

Till Martin 0923
Jag tror Cypern får de flesta flyktingarna. De lär just nu förbereda mottagande av 200 000. Sverige har skrivit på flyktingkonventionen från 1951, så vi kan inte säga nej till dessa drabbade. Inbördeskrig är speciellt påfrestande, eftersom de civila hamnar i kläm. Regeringstrupperna anklagar dem för att stödja rebellerna, samtidigt som de av rebellerna beskylls för angiveri. Till sist blir situationen outhärdlig och småbönderna i byarna tvingas fly, varpå deras hus bränns för att hindra rebellerna att nyttja dem.

Anonym sa...
11 juli 2012 kl. 12:02  

Järnvargen!

Och ett gendercenter.

TRIDENT sa...
11 juli 2012 kl. 15:26  

Cecilia Widegrens debattartikel är bland det mest lögnaktiga jag läst på länge!

Frågan är om hon ljuger medvetet eller om det bara är ren och skär inkompetens. Oavsett är det ett nytt lågvattenmärke och fullkomligt skandalöst!

Priset tar ändå följande stycke:

"Omvärldsanalys och lägesuppdatering ska vara vägledande för morgondagens försvar, det inkluderar att följa utvecklingen i Ryssland mycket noga. Sedan kommer när, var och hur, samt vilka förmågor som är aktuella. Uppgift först. Utgift sedan."

Det är väl mindre en en vecka sedan som överförsvarsminister Borg offentligt deklarerade att det inte skulle bli en enda sekin mer till Försvarsmakten, och statsministern själv deklarerade att inköp av ny plan skulle tas inom ram.

Har Cecila helt missat detta....?

Sedan kan man ju nämna amatörernas afton del II som moderaterna planerade att genomföra...

Missade cecilia även detta eller är "I Sverige har vi av tradition av en ordnad process för att stärka svensk säkerhet- och försvarspolitik över partigränserna" att likställa med att Borg enväldigt fastställer försvarsanslaget och tre glada amatörer från de nya moderaterna verkställer...?

Jag tror att det vid nästa val vore på sin plats med ett regeringsskifte så att de nya moderaterna trillade ned från sina höga hästar och in i verkligheten!

Martin sa...
11 juli 2012 kl. 18:40  

Visst, Cypern och andra länder som Turkiet och Grekland får inledningsvis ta emot många flyktingar. En icke oansenlig mängd av dessa hamnar dock så småningom i andra länder, ofta Sverige, där de kan åtnjuta en bättre välfärd och har större chans att få permanenta uppehållstillstånd.

Nej, vi kan såklart inte stoppa dem vid gränsen, men det finns mängder med åtgärder vi kan vidta för att minska antalet asylsökande som till slut får PUT och hamnar i ett svenskt utanförskapsområde och bidragsberoende. Att i större utsträckning bevilja tillfälliga uppehållstillstånd eller minska på de bidrag man erhåller som nyanländ är två konkreta exempel. De flesta likvärdiga länder har strängare regler på en rad områden, det är dags att vi anpassar oss efter vår omvärld, inte minst våra grannländer Norge, Finland och Danmark vilka även de skrivit under diverse konventioner.

Sverige har under flera decennier tagit emot en oproportionerligt stor andel flyktingar så vi kan utan vidare skärpa våra regler kraftigt med bibehållet gott samvete. Vi har fullt upp att ta hand om alla de hundratusentals med utländsk bakgrund som redan idag lever segregerat och i utanförskap.

Wiseman sa...
11 juli 2012 kl. 19:38  

Låt nu detta handla om moderat försvars- och säkerhetspolitik och diskutera migrationsfrågor någon annanstans. Integrationspolitik är viktigt, men försök hitta någon lämpligare blogg för detta.

Anonym sa...
11 juli 2012 kl. 21:55  

”2013 kan man lyfta en kombination av 3000 skyttesoldater, 64 stridsvagnar och 114 stridsfordon.
Och runt 2018, innan den svenska insatsorganisation 2014 skall vara fullt bemannad, kan man lyfta en kombination av 3900 skyttesoldater, 109 stridsvagnar och 160 stridsfordon. Och 24 helikoptrar.”
(Från Observationsplatsen.)


Exempel på en rysk motoriserad skyttebrigad.

Brigadstabmed brigadstabskompani

Signalbataljon med ett stabsledningskompani och ett radiolänkkompani samt en EW-pluton.

En stridsvagnsbataljon med fyra stridsvagnskompanier om 10 stridsvagnar (T-72, T-80 eller T-90), totalt 41 strv

Tre skyttebataljoner med tre skyttekompanier

Två bandhaubitsbataljoner

Raketartilleribataljon

Pansarvärnsbataljon

Luftvärnsrobotbataljon

Luftvärnsrobotkanonbataljon

CBRNkompani
Prickskyttepluton

Spaningskompani

Ingenjörsbataljon

Underhållsbataljon

Verkstadsbataljon

(20 dec 2010 har Observationsplatsen en skiss för er som bara kan relatera till förband som fyrkanter.)

Notera att varje brigad har mer än dubbelt så mycket artilleristöd som hela svenska FM.

För den lilla nätta summan av 44 miljarder kan vi klara av mindre än hälften av en brigad!
Med den nya spänstiga ”moderatmatten” kan man då konstatera att det kostar mer än 88 miljarder om året om vi skall kunna mäta oss med en hel sådan här brigad.
Tyvärr är det nog så att när en sådan här brigad (finns stående i Kaliningrad) dyker upp så har redan styrkor av typen 76. luftburna divisionen och 336. marininfanteribrigaden landsatts. Alla tre typerna av förband finns idag, omedelbart gripbara, övade och uppfyllda med både personal och materiel i vår närhet.


Hur mycket kommer det då att kosta, med den nya moderatmodellen av räknesätt, om vi skall hantera dessa styrkor??? Marininfanteribrigaden med två pansarbataljoner och fyra marininfanteribataljoner kostar enligt budgetmodellen någonstans runt 132 miljarder om året att skydda sig mot! Fortfarande dock endast i en vecka, tills hjälp anländer!


Jag antar att det är övervägande likt dessa som ”försvarsberedningen” eller vad den nu kommer att kallas skall lägga fram för herr Borg?? Även med det nya moderata räknesättet kommer det att bli ett grannlaga arbete att framställa ökningarna som en kraftfull besparing.
Jag tror nämligen inte att några förändringar i vare sig hotbild eller annat kommer att resultera i något annat än nya besparingar inom försvarssektorn.

2020, om ingenting drastiskt görs, så kan vi räkna med att vår motståndare, nästan oavsett var han kommer ifrån, är tekniskt överlägsen på alla plan.

Från Observationsplatsen;
76. luftburna divisionen: 6000 - 8000 man, inklusive Spetsnaz-enheter, grupperad i Pskov söder om St Petersburg. Luftfällda pansarbandvagnar och luftfällda lätta stridsvagnar

336. marininfanteribrigaden: 2 pansarbataljoner (2x36 T-90 stridsvagnar), 4 marininfanteribataljoner, grupperat i Baltijsk, Kaliningrad

79. motoriserade skyttebrigaden 4500 man, 41 stridsvagnar, 100 stridsfordon, 36 bandhaubitsar, 18 raketartilleripjäser, 18 pansarvärnsrobotvagnar, 24 luftvärnseldenheter mm, grupperad i Kaliningrad

Teaterdirektören.

PS! Ett förtydligande. De siffror som nämns i början av min kommentar är vad som kan dyka upp, i en omgång, på Gotland utan några som helst förberedelser eller tillförsel av andra förband än de som finns kring Östersjön. Med tanke på betänketiden för våra nuvarande politiker hinner de köra många vändor innan ett pressmeddelande är klart!

PS2! Det är nog ingen ide att försöka påminna fru Enström vad hon tyckte innan hon blev minister? Den kunskapen och de åsikterna är bortpiskade sedan länge och ersatta av nya som är en förutsättning för den befattning hon nu innehar.
Åsikterna verkar gå i arv på posten som försvarsminister och arvet kommer inte ens från hennes eget departement.

PS3! Skäll inte på fru Widegren! Hon har bara fått några få fraser av herr Borg och de använder hon som svar till alla typer av frågor! Därav att hennes agerande verkar flummigt i överkant.

Unknown sa...
12 juli 2012 kl. 07:11  

Hur kommer de ryska stridskrafternas numerärer påverkas av deras övergång till yrkesarmé med frivillig rekrytering?

Hur ser vi på Rysslands tilltagande integrering med Europa, i detta sammanhang?

Mvh Göran Mellblom

STAGECOACH sa...
12 juli 2012 kl. 08:33  

Exakt Göran. Det är den typ av frågor som bör diskuteras som en del i en strategisk analys, sett över tiden, men problemet är att diskussionen inte finns i politikerledet. Det enda som diskuteras är färdiga svar och hur de har kommit fram till de färdiga svaren är det ingen som vet, än mindre de själva. De verkar tänka kortsiktigt och utan en förmåga att kunna dimensionera över tid, och det skrämmer.

Roger Klang sa...
12 juli 2012 kl. 13:38  

Vladimir Putin har slagit fast när det gäller energiförsörjning: ”All rysk energiexport ska användas för att öka Rysslands inflytande i omvärlden”.

Vi importerar 50 procent av vårt olje- och gasbehov från Ryssland.

"Man bjuder inte in sin tilltänkte mördare på vodka såtillvida man inte har en jävligt bra plan!"

"Världen har blivit lite trängre sedan konkurrensen om råvaror eskalerat med Kinas expansion, och Rysslands energiutpressning. Moral har blivit en handelsvara."

Putin måste revidera sin lag om att SVR och FSB ska kunna likvidera terrorrister och människor, som anses vara ett hot mot Rysslands inre säkerhet utanför eller inom gränserna för den ryska federationen, om Putin vill vara demokrat som han säger att han är. I annat fall kanske någon sansad framtida statsman i Sverige inför en liknande lag.

Ja en sådan lag finns i Ryssland! Det är inte svårt att föreställa sig på ovanstående grunder att svagare svenska politiker sitter i en rävsax. Som grädde på moset så yrar Putin om pre-emptive nuclear strikes mot små uppstudsiga stater i närområdet.

Citat av Roger Klang

Unknown sa...
12 juli 2012 kl. 14:22  

Vi tycks fråga oss om Europas gräns skall gå mellan Ryssland och Kina eller imellan Polen och Ryssland.

Om det senare gäller så kommer på sikt Kinas gräns gå vid Ural.

Vad krävs av OSS för att även vår gräns skall gå mellan Ryssland och Kina?

Kan VI hindra kinesiska investeringar i Sibirien? Där lär bara 1 miljon egentliga ryssar bo.

Mvh Göran Mellblom

STAGECOACH sa...
12 juli 2012 kl. 19:32  

Mellblom, jag vet inte vilka du lägger i begreppet "vi", men jag tillhör i vart fall inte denna kategori. Jag har svart att se vad detta har att göra med rubriken "Ett avfört alternativ till moderat försvarspolitik".

Zorro sa...
13 juli 2012 kl. 09:56  

Hmmm, ett problem kanske är att det kostar oss 88 miljarder att sätta upp motsv. styrka. Det är kanske det som Anders Borg är irriterad på? Vi har ju b.la 1200 Överstelöjtnanter att avlöna....och betala resor/hotell för. Frågan kanske är VAD gör vi med pengarna?

Unknown sa...
14 juli 2012 kl. 09:00  

@Stagecoach@ Det handlar om att antingen förhålla sig till ryssarna tillsammans med EU, och därmed positivt till samarbete med dem; eller stå vid sidan av EU och därmed stå ensam.

Ett svenskt, positivt syftande, bilateralt förhållande till dem är av naturliga skäl i högsta grad vanskligt

Stridskrafterna byggs efter detta förhållande, och kompletteras av handels- och annan politik för att hålla igång deras utveckling mot lag, ordning och göra dem kompatibla med väst- EU.

Mvh Göran Mellblom

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade