Duell Enström/Hultqvist

Det är glädjande att se vilken fart det blivit i försvarsdebatten, vilket till och med överträffar normalfallet vid tiden runt Folk och Försvars årliga rikskonferens. I dagens tidningar ägnas ledarsidorna i landets två största dagstidningar, SvD och DN, åt frågan liksom Norrköping Tidningar och Vestmanlands Läns Tidning. I Aftonbladet slås också en-veckasförsvaret nu upp stort och i SVTs morgonprogram diskuterades också försvaret. (Även Skånskan)

De främsta försvarspolitiska företrädarna för Sveriges två största partier möttes igår i Sveriges Radios Studio Ett.

Enström ansattes hårt av Hultqvist som bedrev sedvanlig oppositionspolitik med kraftsamling till problemen med finansiering av försvaret och problemen med personalförsörjningen och berörde naturligtvis även en-veckasförsvaret.

Kritiken är dock något orättvis. För omväxlings skull får man ge Karin Enström rätt i några frågor. Den situation som det svenska försvaret idag befinner sig i är i högsta grad Socialdemokraternas fel, vilket även går att utläsa av de två första inläggen i serien PROLOG som handlar om hur situationen för det svenska försvaret kom att bli som den är idag. Det var försvarsbeslutet 2004 som skapade en-veckasförsvaret. Det går tydligt att utläsa i propositioner och rapporter att målsättningen är just ett mycket begränsat nationellt försvar mot en mycket begränsad motståndare. Det var försvarsbeslutet 2004, där Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet som lade ner den nationella försvarsplaneringen eftersom den inte skulle behövas. Att flera av våra ledande försvarspolitiker reagerar med överraskning över att detta är resultatet är inte trovärdigt. Det här har flera av dem varit med om att klubba i Riksdagen.

Socialdemokraternas trovärdighet i försvarsfrågor är begränsad just med tanke på försvarsbesluten 2000 och 2004, men inte minst också för partiets beroende av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Svansen viftar lätt med hunden i liknande konstellationer och det är bara drygt två år sedan Socialdemokraterna själva ville spara 2 miljarder på Försvaret. Menar Socialdemokraterna allvar med sitt nypåkomna intresse för Försvaret måste man återupprätta sin trovärdighet i dessa frågor och göra upp med sin historia och partiets agerande under försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004. Gör man en offentlig avbön och erkänner att man agerade fel så ökar trovärdigheten markant. Att så skulle ske är dock högst otroligt.

Moderaterna då och Karin Enström, är de utan skuld? Nej, definitivt inte. Man har under sin regeringstid i princip fortsatt på tidigare försvarslinje. Mer om detta i PROLOG - Del 3 som kommer under morgondagen och som bl a tar upp vägen fram till Anders Borgs Almedalsutspel.


12 kommentarer:

jan-olov sa...
11 januari 2013 kl. 10:47  

Flera riksdagar och regeringar har försummat försvaret och definitivt S.
Emellertid är väl ändå det viktiga att våga erkänna problemen och vilja göra något åt det. Det vill Hultvist S definitivt med frågetecken för Enström förnärvarande.
De skiljer sig förnärvarande S och M mycket åt till klar fördel S Hultqvist.

Hultqvist har definitivt rätt om verklighetsflykten om personalförsörjningen , underfinansieringen 5,5+25 miljarder för att ev inta IO2019 år 2019,den ryska upprustningen mm


Sten-Erik Björling sa...
11 januari 2013 kl. 10:48  

Vi har nästan dubbla försvarsbudgeten jämfört med Finland men med mycket liten försvarseffekt. Det är inte medeltilldelningen som är problemet - det är hur man använder dessa medel som är problemet i Sverige. Det beslut som verkligen har tagit bort den viktigaste delen av vår försvarsförmåga i närtid och på längre sikt var avskaffandet av värnplikten och införandet av en yrkesarmé baserat på ytterst dåligt underbyggda beslutsunderlag.

En nerskalning av det Svenska försvaret med färre brigader och kraftsamling på ett färre antal enheter med högre teknisk nivå var möjlig enligt den ÖB som då arbetade med "optimeringen" men alliansen drog inte bara ner skalan - de omformade även efter ett helt okänt koncept på samma gång.

Att höra försvarsministern sminka grisen är högst osmakligt i detta läget.

Wiseman sa...
11 januari 2013 kl. 11:17  

Jan-olov,

Att i opposition angripa sittande regerings politik är den enklaste politiken att driva. Om Peter Hultqvist menar allvar är det välkommet, men det måste manifesteras mer konkret än den nuvarande oppositionspolitiken. Hittills har inte Socialdemokraterna på något sätt kunnat besvara hur man vill åtgärda de problem man påvisar. Icke heller finns en tillstymmelse till sjukdomsinsikt vad gäller att man har stor skuld i det svenska försvarets kris. Var är den socialdemokratiska substansen?

jan-olov sa...
11 januari 2013 kl. 11:49  

Wisemans

ja det är lättare i opposition och ja det vore klädsamt med erkännande i skuldfrågan med.
Men S var emot värnpliktens avskaffande vilket hedrar dem.
Vi kan inte försvara Sverige utan soldater och personalbristerna idag är kompakta i personalförsörjningen.
Det hade vi INTE haft om Riksdagen beslutat att behålla värnplikten och dessutom hade vi haft mindrekostnader i förbandsverksamhten vilka hade kunnat överföras till välbehövlig förstärkning av materielanslaget.
S vill ta av det internationella anslaget och lägga på materielanslaget-det är en del överbudgeterade medel där som nu brinner inne.
Men fokuset måste nu vara att inse och ärligt beskriva problem sätta målen/uppgifterna/ambitionen och lägga ut den nya kursen börja beta listan på oförmågor/uthållighet.

Magnus Redin sa...
11 januari 2013 kl. 12:10  

Det är surt att som moderat vara tacksam över socialdemokratiska initiativ inom något som var ett kärnområde för oss. S initiativ är mycket smakligare opposition än SD initiativ då det senare partiet innehåller tankar som kan ge ett samhälle som jag inte vill leva i.

Jakob Wedman sa...
11 januari 2013 kl. 12:57  

Att lägga hela ansvaret för försvarspolitiken efter 2006 på alliansregeringen är lika rättvist som att lägga hela ansvaret för perioden 1996-2006 på socialdemokraterna; detta då förslagen i stort under hela perioden kommit från Försvarsmakten.

Jag tror visst att de politiker som varit inblandade kan erkänna ansvaret för sin del men jag tror att Försvarsmaktens företrädare måste börja med att ta ansvar för de förslag och beslutsunderlag som kommit från myndigheten.

Tore Vallers sa...
11 januari 2013 kl. 13:06  

Här är en länk till debatten i SVTs morgonsoffa:

http://www.svtplay.se/klipp/953955/nyhetspanelen

Själva ämnet börjar man beröra vid ca 7min och 50sek.

Riksregaliet sa...
11 januari 2013 kl. 15:07  

Nu har ju SD en budget som gör skillnad, S vill ej höja den för att återta.

//Riksregaliet

Alexander Lantz sa...
11 januari 2013 kl. 16:27  

Efter att ha lyssnat på både SVT och radiodebatten slås jag mest av hur lite förståelse dom verkar ha för det dom diskuterar. Nu är jag troligtvis inte alls lika insatt som många andra här, så rätta mig gärna om jag har fel, men i min mening så är faktumet att vi endast klarar av 1 vecka av ett begränsat anfall inte det största problemet utan vad ett "begränsat anfall" faktiskt innebär.

Som tidigare presenterats på denna blogg (inlägget "Läs!") så innebär ett begränsat anfall 2 bataljoner eller ca 2'000 man.

Om man ställer detta i perspektiv till den Ryska militärövningen Ladoga från 2009 där uppskattningsvis 60'000(!)soldater deltog(http://gyllenhaals.blogspot.se/2009/09/tva-ovningar-blev-tre.html) så börjar den Svenska försvarsförmågan kännas nästan skrattretande. Men det som ändå gör mig mest oroligt är att trots alla debatter och diskussioner som har påbörjats om försvaret den senaste tiden så är det ändå ingen som faktiskt verkar ha förstått innebörden.

jan-olov sa...
11 januari 2013 kl. 16:31  

Riksregaliet

jag tror trots allt att verkligheten kommer att springa ifatt och förbi de som ligger kvar på prolongerad eller tom lägre nivå.

Viss återtagning kan dock ske genom omfördelningar och omprioriteringar
till materielanslaget främst.
Av de 49 miljarderna går bara 42 till militärt försvar. Tycker inte det är rätt prioritering.

Av de 42 miljarderna går 2,2 till internationella anslaget.Tycker inte det är rätt prioritering.

Ja SD har gjort en bra partimotion om försvaret vilket är hedersamt och föreslår ett bra tillskott och finansiering är redovisad.

Roger Klang sa...
11 januari 2013 kl. 16:50  

@Riksregaliet:

Vad är då SD:s budget?

"Kritiken är dock något orättvis. För omväxlings skull får man ge Karin Enström rätt i några frågor. Den situation som det svenska försvaret idag befinner sig i är i högsta grad Socialdemokraternas fel..." Wiseman

Ja, men moderaterna fortsatte neddragningarna från socialdemokraternas lägsta nivå, det är skillnaden. Det beror helt och hållet på att det inte finns några statsmän av Göran Perssons klass i regeringen. Alla stora statsmän ändrar riktning på politiken och de som kommer efter rullar bara nedför det sluttande planet, om de inte är lika stora statsmän som Persson och Palme. Ta bara exemplet med Las och Perssons försvarsbeslut 2000 och 2004, dem hänger kvar i luften. Det finns många andra exempel både i Sverige och utomlands, och även i största allmänhet hänger den socialistiska politiken kvar i luften efter Palme och Persson. "Politik är det möjligas konst" sade Otto von Bismarck.

Roger Klang

Riksregaliet sa...
12 januari 2013 kl. 02:24  

SD budgeterar 20 miljarder kr i vår skuggbudget över 4 år.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade