För vem sätts hemligstämpeln? (Uppdaterat 26/1 13.45)


(Detta inlägg är även publicerat på TV 4 Newsmill)

När man öppnar morgontidningen och läser att chefsåklagaren vid åklagarkammaren för säkerhetsmål vill att åklagarkammaren och SÄPO ska se över om ÖB begått brott mot Rikets säkerhet när han berättat om ”en-veckasförsvaret” är man tvungen att titta ut genom fönstret och se om det är en svensk eller vitrysk flagga som vajar där ute.

Situationen blir mycket olustig. Försvarsmakten levererar exakt det försvar som beställts enligt försvarsbesluten 2000, 2004 och inriktningspropositionen 2009 och därtill hörande budgetpropositioner. Ingen politiker ska kunna komma och säga att det här är en överraskning att Sverige endast kan försvaras i en vecka, på en plats, mot ett begränsat anfall och efter tre till fyra veckors förberedelser. Vad är det för hemligheter som ÖB egentligen avslöjat som man inte kan utläsa av försvarsbeslutet 2004?

"Försvarsmakten skall också, efter allvarlig och varaktig säkerhetspolitisk försämring och successiva beslut av riksdag och regering, kunna utveckla förmåga att möta olika former av mer omfattande militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet"

Några successiva beslut av Riksdag och Regering har inte fattats för att återställa den kollaps i svensk försvarsförmåga som försvarsbeslutet 2004 innebar.


För den som saknar inblick i sakfrågan kan naturligtvis ÖBs uttalande te sig som ett avslöjande av en av landets djupaste hemligheter. Det är också helt sant. Tillståndet i Försvarsmakten och svensk försvarsförmåga är en av Sveriges djupaste hemligheter – men bara för allmänheten och den som inte förstår att sätta sig in i frågan.

Alla uppgifter man behöver för att bedöma den svenska försvarsförmågan finns också att hämta öppet. Det ska också betonas att det är förmågan år 2019 med en fullt intagen Insatsorganisation 2014 som berörs, precis som Annika Nordgren-Christensen så klokt påpekar. Hur förmågan är idag är det ingen som velat berätta och det är synd, ty detta går precis lika lätt att utläsa.


För några år sedan publicerades ett inlägg på Wiseman's Wisdoms om att Flygvapnets attackrobotar mot markmål avvecklades till förmån för laserstyrda bomber. De gamla attackrobotarna var i högre grad anpassade för det nationella försvaret på så sätt att de i högre grad var användbara även i svenskt normalväder, medan de då nyss anskaffade laserstyrda bomberna krävde ett betydligt vackrare väder. Bomberna krävde därtill en högre grad av eget luftherravälde eftersom den laserstyrda bomben kräver att flygplanet belyser målet till träff, medan roboten var autonom efter avfyrning och medgav att flygplanet direkt kunde manövrera undan ett luftvärnshot.

Det blev ett stort rabalder. För den oinsatte tedde det sig som att här avslöjades försvarshemligheter. För den som har de mest rudimentära kunskaper om flygburna vapen eller fysik var uppgifterna en självklarhet. Lasermålsökare kräver att målet belyses från avfyrning till träff. Laser går inte genom moln. Följaktligen kan man bara bekämpa mål när vädret är gott nog och man blir exponerad under den tid bomben faller. Detta var ett stort problem under Kosovokriget, vilket ledde till utvecklingen av gps-styrda bomber. Av självklara anledningar dog rabaldret kring blogginlägget snabbt ut.


Den omedelbara sanningen finns alltså i betraktarens ögon, men för det behöver det inte vara en sann bild av verkligheten. När chefsåklagare Tomas Lindstrand säger att han inte vill göra en menbedömning av ÖB:s uttalande på egen hand, skönjs en gnutta realism i denna affär. Det behövs som sagt inte mycket militär kompetens för att komma till just den slutsats ÖB redovisat bara genom att titta i t ex de uppgifter som Sverige lämnar i enlighet med Wiendokumentet till OSSE.


Det vore ett vansinnigt drag att formellt utreda ÖB:s uttalande. För det första skulle det dra ett löjets skimmer över åklagarkammaren för säkerhetsmål som redan är starkt kritiserad. För det andra skulle det riskera att utlösa en regeringskris. Den här regeringen klarar inte av en ÖB som avgår eller avskedas efter att två tidigare försvarsministrar försvunnit i förtid. En misstroendeförklaring i Riksdagen i försvarsfrågan skulle Regeringen sannolikt förlora.


För att återgå till den djupare frågan om försvarets förmåga. De enda som förleds om Försvarsmaktens egentliga förmåga är svenska folket och det verkar tyvärr ligga i Regeringens intresse. Hade det varit någon tåga i Regeringen, Försvarsdepartementet och försvarsminister Karin Enström hade man direkt i morse gått ut och avfärdat Lindstrands tankegångar som nonsens. Det gjorde man dock inte och det svärtar såväl Regeringens förtroende för ÖB som det befäster bilden av att man vill hålla allmänheten ovetande om Försvarets förmåga.


Vad chefsåklagare Lindstrands uttalanden gör för öppenheten inom Försvarsmakten, även om det nu inte blir någon utredning, vill man helst inte fundera över.


Se även tidigare ÖB Bengt Gustafsson på TV 4 Newsmill

Media: SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, SVT, 2AB, GP, SR, LT, BLT, Skånskan
Bloggar: Sjätte mannenSkipper, Skipper 2, Borneos Loopar, Svenska Freds, Allan Widman, Maria Abrahamsson (m), Stefan Olsson


Uppdatering 26/1 09.15: Frågan är nu om Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef och tidigare arméinspektör, generalmajor Berndt Grundevik, ska bli näste general att utredas av SÄPO och åklagarkammaren för säkerhetsmål. Grundevik berättar nämligen i en intervju med SvD (även Aftonbladet, Expressen) att det bara finns krigsplanläggning för försvar av fem områden i Sverige (Stockholm, Gotland, Göteborg, Norrbotten och Skåne) och att endast ett av dessa kan försvaras i händelse av ofred. Återigen, det är fullkomligt kända uppgifter för varje militär bedömare, men för allmänheten är det säkerligen chockerande. Detta var också en av de trådar som borde ha tagits upp i anslutning till Sälenkonferensen och i ljuset av ÖB:s uttalande om en-veckasförsvaret, men som man inom media inte verkar ha förstått.

SvD:s ledarsida funderar Claes Arvidsson kring varför ÖB och Försvarsmakten blev föremål för utredning när man redan under presentationen av underlaget för Gripenuppdateringen meddelade "en-veckasförsvaret". Vidare undrar Arvidsson varför de som medverkat till att försämra försvarsförmågan till denna låga grad i så fall ska undgå åtal. Det är det nog fler som gör.

Mera media: Dagbladet, ÖP, ST (som faktiskt ställer sig frågan om förmågan idag och inte 2019!), NA (som ser utredningen mot ÖB som ett angrepp på demokratin), NWT, Skånskan, Hufvudstadsbladet


Uppdatering 26/1 13.45: Pansarbåtsinsamlingen har fått en uppföljare. På Öland har oroliga medborgare utanför Mörbylånga startat en insamling till Ölands försvar. Det är nog inte så dumt med tanke på att ön inte omfattas av den svenska försvarsplaneringen enligt SvD. Hittills har insamlingen fått in 280 kr, 5 euro och 50 danska kronor. Frågan alla ställer sig är nu är vilken försvarsbudget som är mest i balans – Försvarsmaktens eller det öländska lokalförsvaret. Båda har än så länge var sitt omfattande materielberg ofinansierat. (Tack för tipset, MM!)

Bloggen Morgonsur har också att berätta att det svenska försvaret idag är dimensionerat för att kunna möte en fiende i storlek motsvarande Fijis försvarsmakt.

Uppdatering 26/1 23.20: SvD: Borgerliga försvarspolitiker sluter upp bakom ÖB. Försvarsministern vägrar fortsatt att kommentera.

Denna bild av Andreas Braw symboliserar rätt bra stämningarna i Försvarsmakten idag


37 kommentarer:

Arrandir sa...
25 januari 2013 kl. 13:08  

Historien med ÖB kanske är en maskirovka. Det hela började med att politikerna inte vill ha honom i Sälen. Alltså får han åka hem med "magsjuka". Sedan får han tipset att han är utmattad och att han bör sjukskriva sig. Och nu en eventuell förundersökning. Allt ska mynna ut i att ÖB "av hälsoskäl" vill bli entledigad och då kan regeringen säga att det "är beklagligt men vi har full förståelse....osv" Alltså blir han utbytt och alla förmodas komma undan med räddade ansikten. Allt i syfte att en nickedocka ska tillsättas, en som har finansministern som husse. Kanske blir det en kvinnlig general (snabbt befordrad) så att försvarsministern slipper vara bekymrad över bristen på kvinnliga generaler.

TobbeT sa...
25 januari 2013 kl. 13:20  

Det är rent sagt för jävligt! Hade mina misstankar redan när ÖB blev magsjuk på F&F i Sälen.
Detta storebrors-initiativ känns mer och mer som Tom Cruise film Minority Report om en framtid där eventuella 'brott' förhindras innan de hänt.
Vem anmäler försvarets hemsida, blogg eller uppgifter på Wikipedia?
Fy f-n!

Blåemsen sa...
25 januari 2013 kl. 13:53  

Att allmänheten hålls ovetande om svensk säkerhetspolitik i allmänhet och svensk försvarsförmåga i synnerhet är ingen nyhet, utan något som alltid präglat svensk säkerhets- och försvarspolitik. Detta samtidigt som makter i omvärlden lätt kunnat se igenom den officiella berättelsen. När det gäller den egna säkerheten torde svenskarna vara världens mest lättlurade folk, i alla fall om man begränsar sig till länder med rudimentär yttrandefrihet. En frihet som naturligtvis inte gäller en ÖB med mer än rudimentärt utvecklad ryggrad.

TRIDENT sa...
25 januari 2013 kl. 14:16  

Stödet från försvarsministern lyser med sin frånvaro....

Man kan ju undra hur många skitiga nymoderatfingrar som är i den här byken...

Jag undrar om det inte är dags för kustartillerikaptenen att leta fram foldern "Officersetik" och begrunda innehållet!

Jakob Wedman sa...
25 januari 2013 kl. 14:39  

Detta är givetvis djupt olustigt men grundproblemet är den lagstiftning som vi har. Tanken verkar vara att det är ett problem om missförhållanden inom försvaret kommer till allmänhetens kännedom och inte att problemen finns. Att vi har ett dysfunktionellt försvar är inte ett hot mot rikets säkerhet men däremot ifall allmänheten får kännedom om detta.

Inom i stort sett alla andra delar av den offentliga sektorn anses möjligheten till insyn genom offentlighetsprincipen och meddelarfriheten som viktiga delar av demokratin. Missförhållanden ska kunna avslöjas, granskas och rättas till. Försvaret, och därmed även försvarspolitiken, är i stället en skyddad verkstad och resultatet ser vi i form av försumbar försvarsförmåga till en årlig kostnad som inte är försumbar.

Uppgifter om detaljplanläggning eller om fasta anläggningar ska givetvis aldrig få avslöjas men så länge det inte finns någon överhängande krigsfara så borde det vara bättre för rikets säkerhet om missförhållandena lyfts upp till ljuset och åtgärdas.

Bekymrad fritidspolitiker sa...
25 januari 2013 kl. 15:01  

Oavsett om ÖB verkligen är sjuk, eller om det vi ser är resultatet av en konspiration för att tysta ÖB, så anser jag att hans agerande är berömvärt. Jag delar inte alla hans ställningstaganden under "transformeringen från invasionsförsvar till insatsförsvar", men att han vågar uttala sanningar om vår förmåga, även om det är uppenbart obekvämt för hans politiska uppdragsgivare, är mycket hedervärt. Om han är sjuk, så anser jag att det är ett tecken på att han verkligen tar sitt ansvar som chef för Försvarsmakten på allvar och att han lider av de missförhållanden som han har påtalat. Endast en ryggradslös opportunist utan samvete skulle kunna stå oberörd i denna situation.
Om han skulle åtalas för brott mot rikets säkerhet, så har Sverige därmed slutligen lämnat demokratiernas krets och sällat sig till de s.k. bananrepublikerna.

Farbveckan -86 sa...
25 januari 2013 kl. 15:01  

Vi ska nog vara lite försiktiga med att vara alltför stöddiga.
Det räcker ju med att läsa valfritt nummer av Försvarets forum för att där se samma budskap som de moderata politikerna "Tolgför".

Försvar sa Bill, ödmjukhet sa Bull.

Bekymrad fritidspolitiker sa...
25 januari 2013 kl. 15:11  

Oavsett om ÖB verkligen är sjuk, eller om det vi ser är resultatet av en konspiration för att tysta ÖB, så var ÖB:s uttalande om vår förmåga föredömligt och motsatsen till ett brott mot rikets säkerhet.
Om ÖB verkligen är sjuk, så ser jag det som ett tecken på att han verkligen tar sin roll som chef för Försvarsmakten på allvar och betungas av de missförhållanden som hans uttalande belyste. Endast en ryggradslös opportunist utan samvete skulle kunna undgå att belastas av de missförhållanden som skapats genom den säkerhetspolitiska utveckligen i Sverige. Jag delar inte alla hans ställningstaganden under "transformeringen från invasionsförsvar till insatsförsvar", men jag högaktar honom för att han vågar tala klarspråk även när det är uppenbart obekvämt för hans politiska uppdragsgivare.
Om ÖB skulle bli åtalad för brott mot rikets säkerhet, så har Sverige slutligen lämnat kretsen av trovärdiga demokratier och sällat sig till de s.k. bananrepublikerna.

Sumatra sa...
25 januari 2013 kl. 17:09  

Farbveckan 86, när blev Försvarets Forum de anställdas forum, för oss alla att skämmas över? Själv känner jag inga kopplingar till den skriften, mer än att den dimper ner i brevlådan ibland.

All heder åt ÖB. Själv hade jag också blivit sjuk, givet motsvarande ansvar för motsvarande område och för hur ekvationen inte går ihop. Det är omöjligt att få kreti och pleti att att gå ihop.

Expo sa...
25 januari 2013 kl. 17:15  

Hur ska någon kunna ta ställning till om vi har tillräcklig försvarsförmåga (eller lägger för mycket eller för lite pengar på försvaret) om man inte vet:
- Vilken förmåga vi har och kommer att ha
- Vilka hot som finns och som kommer att finnas
Utan den informationen kan väl ingen uttala sig om det är för mycket, tillräckligt eller för lite?

Om det är omöjligt att ge de svenska väljarna denna information – hur ska vi då kunna före en vettig offentlig debatt om försvarsförmåga?

Och hur ska då de svenska väljarna någonsin kunna ta ställning?

Unknown sa...
25 januari 2013 kl. 17:19  

ÖB visar prov på en bland myndighetschefer ovanlig egenskap; ryggrad och civilkurage. Då rycker Säpo och åklagare ut och misstänker brott mot rikets säkerhet. Logik?

Vad tänker åklagaren och Säpo vidta för åtgärder mot dem som försatt oss i en situation utan reell försvarsförmåga, dvs de som har begått det verkliga brottet mot rikets säkerhet? När tänker de utreda fd statsmin Persson, fd statsråden Björklund och Tolgfors, statsmin Reinfeldt, finmin Borg, fömin Enström samt generalerna Hederstedt, Kihl och Moore?

För att dra samma - eller ännu dystrare - slutsats som ÖB räcker det med en titt på Europakartan och en ordentlig läsning av Wikipedia eller FM hemsida.

Inleds en formell förundersökning mot ÖB är det en skandal som kommer att skämma ut oss över hela världen.

All heder åt ÖB!


Stiff upper lip sa...
25 januari 2013 kl. 18:47  

Angående FM officiella tidningar och hemsidor är de en bra propagandamaskin för att sprida det rätta budskapet.
Vi som jobbar i den s k verkligheten upplever det helt motsatt de pompösa alstren, men propagandastaben har ju sina uppgifter (och budget...) så de sköter väl bara sitt uppdrag. Problemet uppstår när två människor möts och pratar om verkligheten på förbanden eller deltar i försvarsdebatten på bloggarna. Propagandamaskineriet kan inte stoppa (även om många säkert önskat det...) detta fria meningsutbytet. Det måste tydligen först vara riktigt illa för att sedan kunna bli bättre. Just nu är det som att hela FM håller på att implodera. Jag slutar aldrig förvånas över den oerhört lojala personalen inom FM som uppenbarligen står ut med hur mycket som helst. Vi har högt i tak inom FM och nära till dörren...

Anonym sa...
25 januari 2013 kl. 19:10  

Nu börjar det se mörkt ut, det som händer ÖB är otäckt märkligt i ett land
som Sverige.
Ännu har inte försvarsministern sagt ett ord till ÖB:s försvar, märkligt
men kanske visar vilken agenda regeringen har när det gäller försvaret och
ÖB.
Jag ska inte upprepa i detalj det alla vet redan om underfinansiering och enveckas
försvaret på en(!!!!) plats i landet….men borde inte snarare politiker granskas
för förräderi som mörkat för skattebetalarna/medborgarna hur de utarmat
försvaret trots ÖB åtskilliga klargöranden om läget.
Dags att skala av teflonet på regeringen…..

Läs Aftonbladets fråga till Janes Defence… synd att inte borgliga Expressen gjorde detsamma…
Nu måste något hända, SD har initiativet, de har 10% av väljarna och de kommer inte gå ut svagare ur denna debatt, är sossarna redo att ta över eller kan Moderaterna bli ödmjuka efter att de har haft några år av framgångar…. Men allt har ett slut. Nu finns chansen att tala sanning och därmed återvinna respekt, man kan faktiskt bli starkare om man kan erkänna att man gjort fel (Sossarna kan rättat till det som hände innan 2006)… gör om gör rätt!! Gör Sverige trovärdigt!!

Farbveckan -86 sa...
25 januari 2013 kl. 19:22  

@Stiff upper lip

Ett sätt att öka takhöjden är att få personalen att gå på knäna.

Stiff upper lip sa...
25 januari 2013 kl. 20:36  

@Farbveckan-86

"Aldrig har så få sysselsatt så många".
OBS. Inget som helst samband mellan soldatvolymen och stabsvolymen...

Roger Klang sa...
25 januari 2013 kl. 20:52  

Hade ÖB inte vågat ta bladet från munnen så hade han inte varit en ÖB värd att ha. Av någon märklig anledning så tycker inte etablissemanget det, eller uttrycker det åtminstone inte. Slutsats?

Roger Klang

Gronvita sa...
25 januari 2013 kl. 22:58  

Det hela är så dumt så klockorna stannar.
Rötmånaden är väl inte nu?

Danne sa...
26 januari 2013 kl. 02:20  

Man blir så inåt helvete förbannad, när vi äntligen har en ÖB som vågar säga vad han tycker så ska han hängas. Snart dags för en militär revolution, hellre Sverker än Reinfelt. Säger bara en sak: ge fan i min chef.

Anonym sa...
26 januari 2013 kl. 02:40  

Åtalet mot ÖB Sverker Göranson gäller brott mot rikets säkerhet, och har lämnats in enligt uppgift av en privatperson. Nog är det så det har begåtts brott mot rikets säkerhet, när man tvingar sig till att ställa sig frågan, vem eller vilka är det som har:

* förstört det en gång så imponerande totalförsvaret, som var intimt integrerat med det civila samhället, var krismedvetet samt hade hela Sveriges territorium som sitt ansvarsområde?
* baserat det allianslösa Sveriges säkerhetspolitik på den substanslösa ”Solidaritetsförklaringen”?
* avskaffat med knapp marginal i Riksdagen den folkförankrade värnplikten och ersatt den med yrkessoldater med utlandsobligatorium som ska betjäna en globalt verkande militär expeditionskår (IO 14) under Natobefäl?
* Natoanpassat försvarsmaterielen, ordergivningen, bokstaveringen, organisationen i s.k. ”battle groups” (bataljonsstridsgrupper), flygstridsledningen m.a.p. den krypterade Link 16, där kryptonycklar tillhandahålls av Pentagon?
* undertecknat Lissabonfördraget (där fler beslut på fler områden fattas med kvalificerad majoritet i Ministerrådet), grundlagsskyddat EU-medlemskapet?
* undertecknat Europakten/Finanspakten?
* försåtligt agerat i strid mot folkomröstningsresultatet angående euron 2003?
* prisgivit samtliga svenska uranfyndigheter till EU enligt Euratomfördraget och övriga naturresurser till bl.a. utländska privata intressen?
* med sin nyliberala, globalistiska ideologi vänt avog sköld mot fosterland?

Härvidlag är det inte i första hand Sverker Göranson som är skyldig. De skyldiga finns uppenbarligen högre upp i hierarkin.

MartinW sa...
26 januari 2013 kl. 10:11  

Undrar hur kul det är att heta Enström nu. Ska vi slå vad om att det svettas och jobbas på Rosenbad och i vissa angränsande departement - lite mer än en vanlig helg - idag? Operation Wag the Dog.

MartinW sa...
26 januari 2013 kl. 10:22  

Det finns många bottnar i denna illaluktande soppa. Men det här är en politisk soppa som bara väntat på att explodera i tryckkokaren. Att ÖB skulle åtalas och fällas är mindre sannolikt än att chefsåklagare Lindstrand fälls för brott mot grundlagen (yttrandefriheten). Försöka åtala på allmänna uppgifter om en tänkt framtid som finns redovisade i öppna källor och som är beslutatde över flera riksdagar...? Hur tänkte man här?
Det är ingen smickrande bild om Lindstrand springen någons ärenden som det påstås. Det kan jag inte bedöma (är rättsväsendet då så korrumperat?) men i sak är det mer troligt att Lindstrand agerar nyttig idiot åt de intressen som vill stärka Sveriges försvar. Effekten blir den motsatta mot en mörkläggning. Här blottas (tillslut) för en bred allmänhet vad det är frågan om. Det enda jag egentligen saknar i debatten är vilken motståndare som Sveriges försvar (2019, inte idag) är dimensionerad efter - två bataljoners anfall! (och för alla ev. övernitiska tjänstemän från åklagarkammaren för säkerhetsmål - detta är redovisat tidigare på FMs egen hemsida)

Not: FM=Försvarsmakten (http://www.forsvarsmakten.se/sv)

TRIDENT sa...
26 januari 2013 kl. 11:55  

Jag undrar hur länge kapten Enström sitter kvar som minister,för nu börjar den illaluktande sörjan nog bli besvärande både för statsministern och överförsvarsminister Borg.

Det är glädjande att farsen exponerats stort i både kvällstidningar och tv - förmodligen fanns det inte med i planen att bajsbomben skulle explodera med en sådan magnitud...
Försvisso finns det inget glädjande i den här i sig, men den har fått upp försvarspolitiken till ytan - från att ha varit en ickefråga till förstasidorna. Bara en sån sak som att både expressen och aftonbladet har artiklar får ses som en stor framgång.

Jag tror inte att arkitekten bakom pågående fars hade detta i tankarna - för man behöver ju inte vara konspiratoriskt lagd för att ana att det är skitiga nymoderata fingrar i den här byken.

Man kan undra hur länge kapten Enström ska huka bakom skrivbordet innan den kommer någon som helst reaktion på pågående fars, eller är det kanske så att mediarådgivarna å det starkaste avrått från att hon öppnar munnen - hennes uttalanden brukar ju bli rena katastrofer.

Kanske har kapten Enström tappat bort den moraliska kompassen därav tystnaden. Själv tänkte jag hjälpa henne med detta problem och skicka henne ett exemplar av den lilla skriften "officersetik", kanske även hennes närmsta medarbetare skulle vara betjänta av ett ex var - så är det någon som har ett ex över går och vill hjälpa FÖ att hitta rätt i det moraliska träsket inom politiken så går det att skicka per post till:

Försvarsdepartementet
Jakobsgatan 9
103 33 Stockholm

Gustav Lundström sa...
26 januari 2013 kl. 16:14  

I dagens artikel i SvD redovisas den nu så debatterade försvarsförmågan tydligt. Förhoppningsvis leder denna fråga till en varaktig försvarsdebatt viken i så fall snart ställer krav på mer fakta om FM förmåga.

Glöm inte att enveckasförsvaret når den beskrivna förmågan 2019 förutsatt att förbanden är personaluppfyllda.

Snart nog har väljarna rätt att få veta hur det går med rekrytering och tillämpning av personalförsörjningssystemet (hur många surdegsbakare har anmält sig, hur många soldater stannar kontraktstiden ut, etc)

Förbandens bemanning bode väl om något vara försvarshemligheter. Om ÖB fälls (juridiskt eller på annat sätt) vem ska då våga svara?

Lennart E sa...
26 januari 2013 kl. 16:43  

Som lätt förtvivlad tjänsteman och sanningssökare i högkvarteret i slutet av 00-talet fann jag ofta tröst i de aforismer som Stig Johansson skrev i Sydsvenska Dagbladet.

DET ÄR KLART ATT MAN INTE KAN HANDSKAS HUR SOM HELST MED SANNINGEN - DEN KAN JU KOMMA UT
(SDS 2009-10-30)

OM DU ALLTID SÄGER SANNINGEN BLIR DU RESPEKTERAD - MEN DET SKALL VARA DEN FOLK VILL HÖRA
(SDS 2009-03-25)

Lennart Elborgh civilekonom och fd controller i HKV

Gormel01 sa...
27 januari 2013 kl. 11:58  

Svenskar skall TVINGAS bli soldater, annars vill de inte och blir det inte.

Och de som trots allt anmäler sig som soldater eller hemvärnsmän gillar vi debattörer inte, som det tycks.

Tanken att svenskarna och deras valda företrädare inte inser sitt bästa: att återgå till den gamla värnpliktsarméns tvång och härligt tal om brigader och fördelningar, den är betänklig som grund för debatt och låser in debattörerna på denna viktiga blogg i en fälla.

Att alla länder i Europa organiserar frivilligarméer kanske har ett sammanhang i en annan säkerhetspolitisk dimension?

Vem vet? Vore det omöjligt för de värderade debattörerna, att förmå svenskarna att i stora skaror anmäla sig till hemvärnet för att öka volymerna? Att förmå dem att i stora skaror anmäla sig som soldater?

MVH Göran Mellblom

Skipper sa...
27 januari 2013 kl. 12:59  

Göran, jag förstår inte vad du är ute efter.
Men om du vill förlänga "enveckasförsvaret" enligt "minimjölksdoktrinen" så är knappast markstridskrafter det primära som måste förbättras.
Eller är du möjligen ute efter att skapa en armékår för offensiva operationer på främmande territorium?
Ditt budskap är svårtolkat.

Anonym sa...
27 januari 2013 kl. 14:26  

Göran..

"Att alla länder i Europa organiserar frivilligarméer kanske har ett sammanhang i en annan säkerhetspolitisk dimension?"

Någonstans verkar du påpeka att du har koll på läget som samtliga ledarskribenter i kvälls/dagspressen, FMs: Grundevik, självaste Överbefälhavaren, initierade försvarsanställda som bidrar i pressen och i försvarsbloggarna inte har..???
För att inte tala om Janes Defence, som aftonbladet ställde frågor till.

Eller är du orolig för att bli inkallad till millitärtjänst:)
Tolgfors före detta (M)försvarminister gillade inte heller lumpen, är du Nymoderat så berätta det.

Jag säger som "skipper" det är svårt att tyda vad du vill. Jag kanske helt missförstått ditt inlägg men du menar att Wisemans och alla andra debattörer har helt fel eller?

Ber om ursäkt om jag misstolkat dig.

Gormel01 sa...
27 januari 2013 kl. 15:58  

@ Lansen @ Varför organiseras de européiska frivilligarméerna just nu?

Jag är mycket angelägen att resonera kring detta, då det kanske leder debatten på denna intressanta blogg upp i den säkerhetspolitiska dimensionen, som kanske ger oss svar i den försvarspolitiska.

Lansen, varför organiseras de européiska frivilligarméerna just nu?

MVH Göran Mellblom

P.S. Jag är yrkesofficer sedan mycket länge. Jag är ej nymoderat. utan bara en trägen yrkesmilitär mitt i en gigantisk omstrukturering.

Parabellum sa...
27 januari 2013 kl. 20:17  

Sketch igår, sanning idag:http://www.youtube.com/watch?v=jnUkPXEwpZU

Anonym sa...
27 januari 2013 kl. 20:19  

Göran,

Då jag är enbart arg civilist, skattebetalere och medborgare som gjort min värnplikt och tom ett repmöte har jag inte kompetensen än massa gissningar som kanske leder till att bloggläsarna tröttnar och det vill vi ju inte.
Är bara så förbannad att jag tillhör denna stora skara som inte förstått hur illa det är, av alla fakta som nu framkommit.
Man kan gissa att agendan har varit att få svenska folkets medvetande att slumra, skapa intrycket av att landet omöjligt kan utsättas för påtryckningar med våld, anfall om än inte regelrätta invasioner, Skulle det ändå ske får vi ju hjälp... men det finns inte en enda garatenterad hjälpare som regeringen kan peka ut, och frågan är ju, hinner någon hjälpa oss ändå? vi kanske tom. bli lurade till fel plats när anfallet visades vara på en helt annan plats än vi trodde, jag kan knappt tro att det jag skriver kan vara möjligt,låter ju som om vi varit förståndshandikappade (förlåt uttrycket i sammanhanget men kom inte på något bättre) som låtit detta hända, men tyvärr allt är ju sant. Och ändå har vi under Reinfeldt, Borg och Enström (stackars människa, blev målvakt)
med hejarklacksledare som Cecillia Widergren och Johan Forsell en politisk ledning som påstår att de tar ansvar..

Just nu tycker jag dock Peter Hultqvist är osynlig lite plöstsligt, konstigt (eller?)... Widman är den enda som faktiskt vad jag vet riktigt visat sig.

Nåväl Göran, berätta eller så får någon bättre skickad svara..

Farbveckan -86 sa...
27 januari 2013 kl. 20:43  

@Göran

Det har med all önskvärd tydlighet framgått att du förespråkar frivillighet före plikt.
Jag har dock inte förstått om detta är någon slags försvarsreaktion som måhända grundar sig i att du behandlat dina värnpliktiga illa.

Är det fler plikter/tvång du tycker kan övergå i frivillighet?
Skatteplikt, skolplikt eller kanske högertrafik?

Gormel01 sa...
27 januari 2013 kl. 21:50  

@ Farbveckan -86 @ Varför tror du att man i Europa omstrukturerar alla värnpliktarméer och ställer upp frivilligarméer i deras ställen?

Staterna har kommit olika långt i processen, men alla arbetar i samma riktning.

Vilket slags hot tror vi att man planerar för?

Varför har man organiserat ett européiskt strategiskt transportflyg?

Hänger detta ihop på något sätt? Jag antar att man inte pratar om det hela så mycket i Sverige av inrikespolitiska skäl.

På kontinenten talas det om saken ganska öppet: maktförhållandena i världen är under stark förändring, och detta måste hanteras. Vi svenskar verkar vara en del av detta skeende, likaväl som alla andra.

Frågan är inte huruvida jag förespråkar frivillighet istället för tvång vid soldatrekrytering, utan att jag försöker förstå de saker som pågår runt omkring oss och som vi verkar vara en del av.

Jag är nyfiken på att höra varför du tror, att man i Europa omstrukturerar alla värnpliktarméer och ställer upp frivilligarméer i deras ställen?


MVH Göran Mellblom

PangPangSWE sa...
27 januari 2013 kl. 22:43  

Göran,

Du besitter uppenbarligen sanningen.
Upplys oss sämre vetande.

Edis sa...
27 januari 2013 kl. 23:15  

Att många europeiska länder övergått från värnplikt till yrkeförsvar sedan 1990-talet är knappast någon slump. Detta har förstås i grunden mycket att göra med massarméernas avskaffande i och med Sovjetunionens sönderfall i början 90-talet och en kraftigt förändrad hotbild. Många länder som tidigare hade gräns mot Sovjetunionen fick under 90 och 00 talet nya demokratiska grannar vilka stod på samma sida som de själva samtidigt som Rysslands förmåga kraftigt försämrades. Samtidigt så fanns ett stort behov av att skicka militär förmåga utomlands i olika insatser. I och med att hotet mot det egna landet nu ansågs lågt så blev det också etiskt diskutabelt hurvida det då är rätt att bemanna detta nya försvar genom tvång. Det intrång i den individuella friheten ett sådant tvång innebär måste alltid vägas mot nyttan, och om hotet mot det egna landet anses lågt så blir nyttan också låg. Vi ska också komma ihåg att USA hade använt plikt under Vietnamkriget men sedan avskaffat detta av liknande orsaker - inte minst pga. påverkan på folkopinionen.

En annan faktor som säkert spelat in är ökade krav på professionalism och tekniskt sett allt mer avancerad försvarsmateriel. Nu går det förvisso att använda frivillig rekrytering till utlandsuppdrag via en värnplikt också, men om detta är syftet med värnplikten så är det knappast en nationalekonomiskt billig lösning (notera att den nationalekonomiska kostnaden för försvaret inte är synonymt med försvarsbudgeten).

Sedan har förstås yrkesförsvar nackdelar. Bland dessa kan nämnas att den vara svårt att hitta lämplig personal till rimliga lönekostnader, det kan även vara svårt att få erfaren personal att stanna kvar medans man i andra fall kan ha svårigheter att göra sig av med personal. Vid en övergång från värnplikt till yrkesförsvar så tenderar det också uppstå ett överskott av officerare. Inget av detta bör dock komma som en överraskning då det framgår i Försvarsmaktens eget underlag.

Magnus Redin sa...
28 januari 2013 kl. 11:58  

Vete 17 om tekniska avancemang egentligen spelar så stor roll, gammal enkel teknik borde kräva ännu mera drillande av taktik för att ge god effekt.

Själv uppskattar jag mer och mer att den nya organisationen gör det politiskt lättare att hjälpa våra Nordiska grannar och andra vänner. Det gäller dock att organisationen fylls med manskap och förmåga så små insatser som den i Afghanistan blir rutin och vi kan göra något rejält för grannarna.

Anonym sa...
28 januari 2013 kl. 14:20  

Pengar styr ekonomi som styr politiken, alldeles särskilt i en situation där banker äger ett militärindustriellt komplex.

Varför politiker stödjer de enda affärsverksamheter i samhället som tjänar pengar på att skapa pengar som krediter blir alltmera uppenbart för fler. Det är politikernas huvudsakliga målsättning och ingenting annat. Till syvende och sist så är det bara bankerna som räknas.

Trots allt så är det ju så att varför skall någon riskera sitt kapital i den reala ekonomin, när det går att cirkulera pengar genom fiktiva tillgångar om man vill byxa vinsten genom att betala tillbaka lånen som numera har nära nog negativ ränta?

Mellan skål och vägg, varför bry sig om att tillverka saker när den stora lönsamheten ligger i att handla med pengar, man behöver ju knappt inte ens någon arbetskraft. Men våra politiker måste alltså tro att människor kan äta pengar?

Så själva frågan om varför människor och nationer skall betala enskilda vinstmaximeringsintressen för att skapa det medel (pengar) som människor och samhälle behöver för sin handel med varor och tjänster, borde nog besvaras med en något mera framträdande tydlighet.

Att detta ovillkorligen havererar samhällets långsiktiga hållbarhet kan nog inte helt sägas vara utan betydelse för samhällets framtid.

Malin sa...
31 januari 2013 kl. 12:12  

ÖB sjukskriven till mitten av mars!!! Nu börjar demokratin verkligen vackla i Sverige. Vi måste identifiera de som är de verkliga säkerhetsriskerna som leder till att Sverige endast kan försvara Arlanda under en vecka år 2019. Folket har vad jag vet via sina representanter beslutat om att Sverige skall försvaras i sin helhet, men moderaterna saboterar och urgröper försvaret till den grad så att endast en liten plats kan försvaras mot ett begränsat angrepp i en vecka. Om nu ÖB som whistleblower avslöjar historiens störta landsförräderi så är det väl inte han som skall straffas för det utan landsförrädarna.

Malin

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade