Ett ”oseriöst” inlägg (uppdaterat 15.00)

Försvarsutskottsledamoten Hans Wallmark kommenterar i ett blogginlägg och en debattartikel i Barometern – Oskarshamns Tidningen, situationen i försvarsdebatten de senaste veckorna. Wallmark kommer fram till att i debatten finns de som är nyanserade och eftertänksamma, men också spekulationer, bristande seriositet och konspirationsteorier. Många var i alla fall de intressanta påståendena i blogginlägget vilka närapå samtliga leder till stor besvikelse och förvåning över den alternativa verklighet många moderata försvarspolitiker verkar leva i. Förmodligen är denna blogg en av de platser som ger utrymme för spekulationer, oseriösa inlägg och konspirationsteorier. Det är en åsikt man gärna får ha, men det finns ändå anledning att bemöta Wallmarks debattinlägg.


Att ÖB uttalar sig i media om att Försvarsmakten med intagen IO 14 kan försvara Sverige en vecka mot ett begränsat anfall, avfärdar Hans Wallmark som spekulationer. Det är sant. Att uttala sig om vad IO 14 år 2019 ska mäkta med är verkligen spekulationer eftersom ett antal grundförutsättningar för IO 14 i högsta grad hänger i luften:

Personalförsörjningen. Rekryteringen av kontinuerligt anställda soldater och sjömän har gått relativt bra. Däremot är de förtida avhoppen avsevärt högre än planen. Bredden, de tidvis tjänstgörande, är ett problemområde. Det räcker dock inte med soldater, utan det krävs officerare som leder förbanden, framförallt yngre eftersom Regeringsbeslut 7 innebär krav på en föryngring av officerskåren med därav följande lägre lönekostnader. Där är det en katastrof. Det är på tok för få sökande för att man ska kunna uppnå kvalitet. Detta är inte utmaningar. Det är allvarlig problem man med det snaraste måste komma till rätta med.

Verksamhetsbudgeten. Här saknas ca 1,5 mdr kr/år från 2015 för att organisationen ska kunna övas och vara insatsberedd år 2019.

Materielberget. I och med Regeringens underfinansiering av JAS 39E är det till 2019 numera drygt 30,5 mdr kr i materiel för IO 14 som saknar finansiering. Lägger man därtill en rad övriga kritiska system som var tänkta att omsättas till 2019 t ex långräckviddigt luftvärn, stiger kostnaderna kraftigt.

När ÖB uttalar sig om vad IO 14 år 2019 kan uträtta är det dock inga spekulationer utan i högsta grad grundat i mycket seriösa bedömningar. Vad som framförallt ska understrykas är att det är just denna förmåga som Wallmarks eget parti varit med om att beställa. Förvisso satt ju inte Wallmark i Försvarsutskottet när beställningen skedde utan i Kulturutskottet, vilket kan vara en ursäkt. Hans förvarsminister är dock som bekant nöjd med den förmågan, vilket väl även Wallmark borde vara i så fall?


Vidare är man tydligen oseriös om man påstår att Försvarsmakten i mångt och mycket hade en mycket hög förmåga under den tidsperiod som Wallmark nämner (1980- och 90-talen). Wallmark, som alla andra ”seriösa” debattörer, vet att detta ”huvudsakligen handlade om pappersstyrkor, inget som var rotat i verkligheten”.

Detta gällde förvisso i hög grad för den stora utfyllnaden i Försvarsmakten i form av lokalförsvarsförband och de äldre dubbleringsbrigader vars arv länge levde kvar i Armén. Dessa är i mångt och mycket upphov till uttrycket invasionsförsvarets pappersförband. Men, det var som sagt en företeelse som framförallt förekom inom Armén. Icke desto mindre fanns det även många uppfyllda och välutrustade förband i Armén, men de flesta beroende av tiden det skulle ta att mobilisera den värnpliktiga personalen.

Då är det lätt hänt att man glömmer bort de andra försvarsgrenarna. Där var det huvudsakligen insatsförmåga redan i fredsorganisationen. Ytstridsfartygen gick allt som oftast med skarpa sjömålsrobotar och motsvarande inom övriga system. Inom Flygvapnet kunde stridsflygdivisonerna påbörja lösandet av stridsuppgifter redan från hemmabasen och på timmar vara spridda på krigsbaserna för skydd och klargöring för nästa uppdrag. Var detta pappersförband? I så fall var det två hela försvarsgrenar som var lurade. Såväl materiel som vapen och personal såg mycket verkliga ut, men ska tydligen ha varit endast på pappret. Märk väl, det handlade dessutom om till stora delar värnpliktig personal.


Man kan dock hålla med Wallmark att mycket stora delar av den oreda som nu gäller i Försvarsmakten är orsakad av Socialdemokraterna. Det var socialdemokraterna som prompt ville hålla fast vid en fullständigt allmän värnplikt. Det var Socialdemokraterna som ledde såväl försvarsbesluten 96 som 00 och 04. Konstigt nog har samtliga dessa försvarsbeslut, liksom inriktningspropositionen 2009 avskaffat invasionsförsvaret. Får man tro Wallmark så avskaffas det fortfarande. Inte illa gjort att i så fall överleva fyra försvarsbeslut. Empiriskt så lär även försvarsbeslutet 2014 (numera 2015) avskaffa invasionsförsvaret.

Och visst har svensk försvarsförmåga stärkts under den senaste alliansregeringen. Den som påstår något annat far med grov osanning, men så ska man också veta att det påståendet är högst anpassningsbart och man började på ”en mycket låg nivå” för att travestera ett begrepp som bl a försvarsminister Karin Enström använder i tid och otid om Rysslands massiva upprustning. I det svenska fallet handlade om förband som på tre år skulle nå full bemanning, utbildningsnivå och utrustning. Vad det avser Ryssland kan vi ta i ett annat inlägg. Vad avser tungt och trögrörligt värnpliktsförsvar kontra 50 000 man med kort varsel, så får vi väl se vad resultatet blir 2019.

Wallmarks tredje påstående är ett av dessa påståenden som tyvärr inte går att bemöta med fakta eftersom man då kommer att göra sig skyldig till sekretessbrott. Däremot kan man instämma i Wallmarks beskrivning att en invasion av Sverige är osannolik under överskådlig tid. Så har också fallet varit sedan slutet av andra världskriget.


Försvarsförmåga måste vara ”här och nu” har vi fått lära oss av den moderata försvarspolitiken sedan dess förre försvarsministern myntade uttrycket i samband med Georgienkriget. Ser man på de siffror SIPRI redovisar för svensk vapenanskaffning ser man t ex att Sverige anskaffat 400 IRIS-T jaktrobotar till våra 100 JAS 39. Det är mindre än en fullast per flyglan. Liknande siffror står att återfinna inom andra områden när man går igenom SIPRIs tabeller. Frågan är då vad Wallmark och Moderaterna avser göra åt saken? Kommer det att anskaffas några nya radarjaktrobotar i tillräckligt antal för en förmåga ”här och nu”? Hur blir det med det långräckviddiga luftvärnet? Eller broläggningsfordonen? Det ska också bli mycket intressant att se Regeringens krafttag inom områdena terrorism och cyberattacker. Likaså de klimatrelaterade riskerna. När får vi t ex se polis och militär personal samöva försvar mot ett allvarligt terrorangrepp, liknande vad Norge nyss upplevt?

Ju mer man funderar på det hela, särskilt med tanke på ÖBs i början nämnda ”spekulationer” och Regeringens ovilja till finansiering – känns inte IO 14 i mångt och mycket som blott en pappersprodukt? En spekulation, naturligtvis. Dock högst seriös.

Pappfigur från Armémuseum. Numera avvecklad. Kan ha varit del av invasionsförsvaret
SvD, HD (där Wallmark och Enström idag har en debattartikel), Kristianstadsbladet (Bo Pellnäs "spekulerar oseriöst"?), Gefle Dagblad


Uppdatering 15.00: Statsminister Fredrik Reinfeldt uttalar sig nu för första gången om de gångna veckornas försvarsdebatt och uttalar att "försvaret är ett särintresse"(!). TT låter också meddela att försvarsdebatten irriterar statsministern. Han ser inte heller ett läge där Sverige ensamt kan utsättas för ett militärt anfall och vill därför inte planera försvaret för det [W understrykning].

Med andra ord är det en återupprepning av statsministerns uttalanden i Agenda för några veckor sedan där många började fungera på om det egentligen är någon idé att ha en försvarsberedning som ska utreda omvärldsbilden och framtida hot med tanke på att statsministern redan har allt klart för sig - och för Försvarsberedningen. I vilket fall som helst så kvarstår den stora frågan – Vem är det Sverige ska planera sitt försvar tillsammans med? Vem eller vilka är det som kommer till undsättning efter en vecka?

Det vägrar såväl Moderaterna som Socialdemokraterna att diskutera. Med en doktrin som bygger på ett beroende av en utländsk aktör måste såväl aktör som tidsförhållanden vara solklara. Motsatsen gäller.

Likafullt väljer statsministern ideligen att undvika kommentera vilken påverkan Sverige kan komma att bli utsatt för vid en regional kris i Östersjöområdet, t ex Baltikum. Däri ligger ett av de största militära hoten mot Sverige. Någon "massinvasion" som statsministern föraktfullt talar om är det nog få som ser som hot. Även denna fråga är djupt förbunden med vem eller vilka som ska komma till undsättning. Tystnad råder.

DI, Aft, SvD, 2, DN

35 kommentarer:

Anonym sa...
29 januari 2013 kl. 05:40  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Flygverkmästaren sa...
29 januari 2013 kl. 06:23  

Borde vara lätt att förstå att enveckasförsvar nu blivit resultatet om man analyserar dagens FM utifrån scenariot att svensk politik direkt eller indirekt hotas av intressen som kombineras med förmåga och benägenhet till militärt våld. Den försvarsmakt vi har idag förutsatte ju ett ryssland på stadig väg mot ökad demokrati, ökad handel och minskad korruption.

Rätt om flygförbanden, trots att vi var beroende av inneliggande värnpliktiga de första dygnen var dessa välutbildade, övade och tillgängliga årets alla dagar dygnet runt på alla flottiljer in på 90-talet. 4 värnpliktsomgångar som överlappade. De äldsta kanske redan gjort tre lokala slutövningar med tidigare omgångar och var självgående i rörlig vägbastjänst och de yngsta åtmindstånde var behjälpliga till fast bevakning och t ex amtjänst. Med beredskapssoldater för alla tjänstegrenar på plats dygnt runt vaknade ofta en flyflottilj till direkt vid kupplarm och de första flygplanen i luften så fort flygförarna kom. Detta obeväpnade och utan annan uppgift än att övrleva och hålla sig undan ett angrepp på basen. Togs sedan ned rotevis för att beväpnas med det i beredskapsorden beordrade förstahandsalternativet som fanns lokalt på flottiljen. Efter hand som krigsbaserna säkrats och de första tropparnas stambefäl med inneliggande värnpliktiga kommit på plats började överföringen och spridningen längs vägarna. Flygförarna kunde i sin skyddade gruppering plannera sin taktik och försvarsuppgift. Vad dagens två basbataljoner ska klara och med vilka resurser samt uthållighet när det istället ska bli "här och nu" vill jag inte uttala mig om. Men att det skulle var mer än en vecka under angrepp låter orimligt då man naturligtvis kommer att stå i fokus. Denna förbekämpning var de spridda värnpliktsbataljonernas uppgift att dimmensionera sig för att kunna stå emot, med spridning och fortifikatoriska skydd samt god förmåga att reparera både flygbaser och flygplan.

Möjligen kunde man som chef notera att vi överutbildade värnpliktiga på grund av kuppberedskapskrav. Detta hade dock fördelen att även de hemförlovade flygbetjäningsförbanden var relativt färska och mobiliseringsförbanden blev på det viset snabbt uppdaterade på lokala förutsättningar, teknik, taktik eller nya befäl.

Anonym sa...
29 januari 2013 kl. 07:11  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Positivhalaren sa...
29 januari 2013 kl. 08:07  

Major Retreutte - mycket kloka synpunkter!
Problemet med den förda politiken är att den bygger på felaktiga utgångspunkter - precis som du beskriver. Den säkerhetspolitiska världsordningen som vi i Sverige försöker orientera oss motsvarar inte den av politiker givna säkerhetspolitiska bilden av värlsdsordningen. Detta skapar naturligtvis problem när man skall tillsätta medel för att stödja de säkerhetspolitiska ambitionerna genom den förda försvarspolitiken. I alla annan verksamhet (förutom svensk säkerhets- och försvarspolitik) finns det ett samband mellan mål,medel och metoder.
Lite försvarsupplysning för oss som inte förstår helheten och därigenom spekulerar skulle vara önskvärt.

Wiseman sa...
29 januari 2013 kl. 08:27  

Major Retreutte och Flygverkmästaren,

Instämmer. Mycket tänkvärda kommentarer.

Anonym sa...
29 januari 2013 kl. 08:59  

Jag kan bara hoppas att kunskapsnivån är högre och de moderata uttalande som då och då sipprar fram endast är för att lura någon?
Oklart är dock vem och varför?

Skulle kunskapsnivån och förmågan att ta till sig fakta från det skrivna och talade ordet vara på den visade nivån är vi alla illa ute.
Gäller detta beteende bara försvarsfrågor??

Frågan kvarstår dock, för vem är dessa alster menade och varifrån härstammar de?

Om inte de grundförutsättningar och de saknade medlen tillförs så kan inte det beställda ”enveckasförsvaret” realiseras 2019.

Är moderaterna villiga att genomföra sin egen beställning (IO14) med allt vad det innebär av uppfyllnad av grundförutsättningarna?

Om inte, herr Wallmark, så har vi inte ens ett ”enveckasförsvar” 2020.

Du kan ju jämföra med vad vi har nu och fram till dess att grundförutsättningarna uppfylls med vilket år som helst från 2006 och bakåt till 1400-talet.
Tiden när IO14 är klar bestämmer regeringen med åtgärder och inget annat.

Så, herr Wallmark, när kommer det några seriösa åtgärder från regeringen för att lösa grundförutsättningarna. Kommer det några överhuvudtaget?

Kommer alliansregeringen att medvetet misslyckas med sin egen beställning??
Man kan ju undra varför?

Som förutsättningarna nu ligger har vi inget ”enveckasförsvar” inom en överblickbar framtid (läs 2030-2040).
Dags att byta slogan till ”gripbart då och sedan” med tillägget ”kanske”?
Någon måste göra något ganska snart och det verkar inte bli moderaterna, som framstår som ett väldigt försvarsfientligt parti just nu.
Det är dessutom väldigt tråkigt att regeringen inte har någon som för försvarsdepartementets talan. De borde tillsätta en minister för det ansvarsområdet.


Teaterdirektören.


P.S. Du har en skrälldus med frågor som är obesvarade på din blogg. Jag förstår att du inte kan svara på alla dessa. Ta med dig frågorna och fundera på svaren så kanske ditt nästa inlägg i debatten blir lite mer seriöst.

Magnus Redin sa...
29 januari 2013 kl. 09:34  

"kriga på riktigt" är intressant då det är vidrigt, spektakulärt och sista möjligheten när alla andra möjligheter är uttömda. När det "krigas på riktigt" är allt ställt på sin spets och historiens gång blir tydlig. Jag misstänker att många tar alla steg före "kriga på riktigt" som självklarheter som en klok regering och administration sköter.

Jag är själv extra intresserad av den militära förmågan då den är det sista säkerhetsnätet om klimat och resursfrågor fumlas och nationer börjar välja destruktiva kortsiktiga lösningar på brister i stället för att krympa konsumtion och investera för framtiden.

Hur står det egentligen till med GSS/T, är anställningsformen misslyckad?

Vore det klokt att enbart nyvärva till GSS/K och sedan ha GSS/T kontrakt som ett alternativ för de som vill byta huvudyrke och då välkomna "avhopp" till en lägre engagemangsnivå?

Om man ökar GSS/K volymen borde det även ge en god möjlighet att pliktplacera alla med utgångna kontrakt inom det territoriella försvaret. Utöver pliktplaceringen kan man ha två morötter där kontrakt belönas med pengar, utbildning och verksamhet, ett HV spår och ett ambitiösare GSS/T spår.

Anonym sa...
29 januari 2013 kl. 09:43  

På forum.soldf.com pågår en diskussion, parallell till denna, i tråden "ÖB i SvD: Vi kan försvara oss...". En reflektion jag gör är att vi nu vet (eller inte) att det militära försvaret klarar en vecka (eller inte). Men klarar det civila samhället en vecka, efter en tid av skakig omvärld dessförinnan? Wiseman har skrivit om detta tdigare och det vore intressant med fler tankar från de som vet.

F ö har jag mycket svårt att tro att dagens kollaps är något som nutidens politiker har planerat. Ser helt enkelt inte att den intellektuella förmågan finns. Därför har jag också svårt att se att Riksdagen skulle kunna åstadkomma en väg framåt, någon sorts strategi eller säkerhetspolitisk idé. Så var finns fröna till sådant?

Daniel Eriksson sa...
29 januari 2013 kl. 09:58  

Major. Mycket bra och informativ text.

Anledningen till varför jag fokuserar på förbanden och beredskapen är för att det blivit för självklart för mig med den mjuka makten och handlingsfriheten som följer med ett starkt försvar. Detsamma gäller såklart inte alla så där kan krävas tydlighet från mig och andra debatörer.

RB sa...
29 januari 2013 kl. 10:39  

Flera genomtänkta kommentarer väl värda att fundera över. Bedömer att den svenska militära försvarsförmågan är så dålig att den inte på något sätt är avgörande i en potentiell angripares bedömande. När det gäller det politiska systemets förmåga att hantera dessa frågor är den antagligen obefintlig på grunda av brist på patriotism. Denna brist ger ett genuint ointresse för försvar av Sverige och därmed följande okunskap för försvarsfrågor annat än ett område från vilket man kan omfördela resurser. Det vapenintresse som finns i regeringskretsar avser som Mj Retreutte skriver, endast "krig på riktigt". Att kunna understödja främmande länders militära intressen i andra främmande länder. I ett historiskt perspektiv är dagens politiska etablissemang antisvenskt på riktigt och i värsta fall får svensk folket betala ett högt pris för det. I bästa fall får detta etablissemang betala priset.

Anonym sa...
29 januari 2013 kl. 15:38  

Då var det dags igen!

Nu vädras de välkända flosklerna i en artikel i Helsingborgs Dagblad av herr Wallmark och fru Enström.
Jag förstår inte riktigt varför den kallas debattartikel. Ingen av författarna vill på något vis svara på de lika välkända frågorna som uppstår varje gång de här flosklerna framställs i tal eller skrift.

Ännu märkligare är deras husses uttalande i SVD idag! Han verkar ha, icke så oväntat, hela försvarsanalysen klar.
Han förklarar sig också vara oskyldig att ha bidragit med en massa påhittade saker??
Undrar vilka mängder påhittade saker han menar?
De så kallade ”fakta” i ”Schlingorna”?

De som åker runt och lovar en massa saker och utger sig för att tillhöra moderaterna är enligt honom inte utskickade från partiet??
Här behöver nog partiet stramas upp och reglerna för enskilda uttalande ses över.

”Men jag hittar inte på en massa saker och skickar inte ut en massa M-folk som lovar en massa saker.”
29 januari 2013 kl 14:15 SVD inrikes under rubriken ”Försvarsdebatt irriterar Reinfeldt”.
SVD (Clas Arvidsson) skriver under rubriken ”Försvarspolitiken sjukare än ÖB” att moderaterna dekorerar sitt lilla inmålade hörn. Jag vill påstå att dekorationerna börjar ta slut och alla verkar inte få plats i det lilla utrymme som finns kvar.
Debacklet beror på att någon/några förklarade en pytteliten del av ”verkligheten”.
Det finns betydligt större delar av dagens och morgondagens verklighet att hitta i öppna källor.

Teaterdirektören.

P.S. Nu när diverse politiker upplevt en liten stund av besvärlig och irriterande verklighet tycker jag att ni kan skänka en liten tanke på oss här på teatern som lever och verkar i den varje dag.

Anonym sa...
29 januari 2013 kl. 16:19  

Har inget att bidra med i sak, men när Reinfeldt talar om territorialförsvar som ett "särintresse" ser det nästan ut som att han anser att ett territorialförsvar är något som tillhör privatsfären, inte är ett allmänintresse.

En svensk statsminister som, i princip, uppmanar enskilda medborgare att beväpna sig!

Oerhört. Är det ens lagligt att göra så? Är det inte uppvigling Reinfeldt här gör sig skyldig till?

Anonym sa...
29 januari 2013 kl. 16:21  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Positivhalaren sa...
29 januari 2013 kl. 16:44  

Det är bra att statsministern reagerar över den senaste tidens säkerhets- och försvarspolitiska debatt - det innebär att den förda politiken har orsakat problem för Moderaterna på alla nivåer inom partiet. Dock inser man ganska snabbt - om man tar för givet att DN och SvD återger statsministern på ett korrekt sätt - att han inte förstått någonting eller väljer att inte förstå vad debatten handlar om. Troligen vill han genom att gå in med den makt som utgår från ett statsministerämbete stävja "kvirret" i de egna leden. Problemet för statsministern är att orsakerna till debatten inte kommer att försvinna - endast ett öppenhjärtligt och tydligt erkännande av sanningen åstadkommer detta.

Anonym sa...
29 januari 2013 kl. 16:45  

Äntligen får vi höra från Stefan Löfven. Och vad jag kan tolka så har han lyssnat och läst debatten, bra...tolkardet som om han respekterar kompetenta bloggare, och framför allt svenska folket. Det kan ju inte vara så att någon svensk, intresserad eller inte förväntat sig det som nu kommit upp i smärtsam dager? Vi icke intierade (nåväl,jag var det tills jag börja läsa bloggar iallafall) är ju grundlurade??

Som han uttrycker det i TT (SVD): "En av regeringens viktigaste uppgifter är att se till att försvaret är bra", säger Löfven.
och sedan på frågan: TT: Kan man inte säga att försvaret är ett särintresse om man ställer det i raden av myndigheter som vill ha pengar?

- Nej, nej, nej, det är försvaret vi pratar om, säger Löfven

Detta kan inte annat än bädda för intressanta debatter och framför allt heta, för nu kan varken Reinfeldt backa från sin arrogans och nu måste Löfven visa att han står för vad han säger....

kan inte låta bli att påminna om hur Moderaterna nu försökt i sin teflon uniform försökt beskriva situationen trots alla motbevis på ett helt verklighetsfrämmande sätt, hur gäller den saken i allt annat de gör? Kan man lite på vad en Moderat säger.

Heder åt Allan Widman (FP) iallafall, han säger som det är.

Unknown sa...
29 januari 2013 kl. 16:55  

Men nu har väl ändå statsministern skitit i det blå skåpet!?
Underbart, detta kommer knappast få den rådande försvarsdebatten att minska i intensitet.
Om vår landsfader med detta uttalande försöker kväsa debatten så tror jag han snart kommer ångra sitt utspel.
Härligt!!

//Jonas75

Anonym sa...
29 januari 2013 kl. 18:53  

Som jag ser det kan ju sammanfatta debatten så här: Någon har ljuger.

Statsministern (det vill säga moderaterna, eftersom det idag är ungefär samma sak) å sin sida hävdar att försvarets nuvarande målsättning är bra, men att en lägre målsättning är *bättre* eftersom det inte alls är något konstigt att sätta ett mål men bara ge 1/2 av de pengar som behövs för att uppfylla det. Den högre målsättningen endast är till som politisk kuliss.

Att detta är fullständigt naturligt kan bevisas då försvaret (som alltså bara är en myndighet som alla andra, fast jobbigare) råkar vara ett sådant område där besparingar kan "gömmas", eftersom hurvida det fungerar har mycket liten chans att spela roll i det korta perspektiv där politiker lever.

Det är dock viktigt att hantera debatten kring detta genom att tillsätta en grupp press-sekreterare för frågan (försvarsministrar, försvarspolitiker), samt aktivt hantera meningsmotståndare inom partiet.

Press-sekreterarna (som är de enda som får uttala sig) för försvarsfrågor har som främsta uppgift att inte skapa nyheter, samt proaktivt bekämpa "missförstånd" och attackera oppositionen. Intervjuer med dessa går ut på att ge ett minimum av information som möjligt på ett så trovärdigt sätt som möjligt.

Tolgfors var briljant i den rollen. Enströms bakgrund som kapten är användbar då folk antar att hon vet vad hon pratar om. Dessutom är hon lojal mot fattade beslut och har fallenhet för att följa order. Dock har hon inte den naturliga fallenheten för att väva illusioner som sin företrädare.

O-finansierade beslut om inköp av materiell som aldrig kommer kunna användas på det sätt det är tänkt bekräftar denna bild, eftersom de pengar som spenderas på sådant "gör nytta" rent politiskt. Yrkesförsvaret, 39 E/F, A26, MH-60, alla dessa satsningar och inköp är i första hand politiska produkter.

Dessutom hävdar statsministern att alla andra partier ser det precis som han. Att de säger något annat handlar om att de är i opposition (S) och kan lova vad de vill utan att behöva slanta upp för det, eller av taktiska skäl för att locka missnöjesröster från SD och M (C, KD, FP).

Men i verkligheten tycker alla som Fredrik.

Statsminister verkar ha en djupt cynisk bild av politik och tycks leva i en värld där "försvarseffekt" i första hand syftar på de röster som kan köpas via de tillförda medlen.

Andra partier hävdar att de inte ser försvaret på detta vis. Det är nu upp till dem att bevisa att de verkligen menar det. Annars är det de som ljuger, och Reinfeldt som är befriande ärlig i sin cynism.

jan-olov sa...
29 januari 2013 kl. 18:55  

20130129 Brev/mail till Försvarsutskottet,försvarsminister och försvarsledning

hej

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forsvarsdebatt-irriterar-reinfeldt_7869488.svd

När man läser detta så kan man undra:

Varför försvarsberedningen gör en analys och så småningom en rapport när statsministern redan vet svaret inga höjda anslag.
Oklart hur han kom fram till det !

Jag hoppas att :

1.Försvarsberedningen gemensamt bemöter Statsministern flagranta inhopp i pågående arbete.

2.FP,C och KD anmäler avvikande uppfattning och påpekar de uttalanden som gjorts från samtliga partiföreträdare i försvarsfrågor om att ökade försvarsutgifter krävs och en vecka ej räcker.

3.Oppositionen S,V,SD bemöter den monetärt styrda analysen statsministern gör gång på gång istället för en nykter bedömmande på faktiska styrekerelationer

1.Till er alla riksdagspolitiker skickar jag frågan:

Varför skall Sverige ett militärt alliansfritt land ha den klart lägsta BNP andelen per capita och landyta avsatt till försvar i Norden?

2.Till militärledning och inspektörer riktar jag uppmaningen:

Bryt tystnaden, kliv upp och artikulera gemensamt att nu får det verkligen vara nog och stöd er ÖB -en för alla alla för en.

3.Till Widegren och Enström riktar jag uppmaning:

Lägg om kursen om prolongerad och monetärt styrd analys

Om ej får ni kliva av och göra annat helt enkelt.
Är ni inte motiverade att försvara Sverige mer än så förtjänar ni inte de befattningarna försvarsberedningens ordförande respektive försvarsminister.
Som ni säkert varseblivit är stödet svagt men det går att ändra på.
Gör det!

Kn Jan-Olov Holm hemvärnsbefäl

uppgiven sa...
29 januari 2013 kl. 18:57  

Personligen känner jag en djup oro på att Löfven nu bedriver oppositionspolitik. Frågan är, vad tänker sig socialdemokraterna att göra om de hamnar i regeringsställning igen? Något säger mig att det inte direkt blir några färska miljarder för att råda bot på materielberget...

Gustav sa...
29 januari 2013 kl. 19:03  

@ Jonas Hedlund

Jag håller med om det du skriver i början av din kommentar och jag tror du kommer att få rätt

Men jag tycker inte att det är härligt

Jag tycker att det är mer än sorgligt - har fakktist svårt att hitta rätt ord

Men om detta nu är vår statsministers uppriktiga syn på försvars- och säkerhetspolitiken så kan det ju förklara varför det ser ut som det gör

Om han ser försvaret som ett särintresse som man kan spela ut mot andra särintressen och någonting som egentligen inte är hans ansvar...

Hur kan det ha blivit så här?

MartinW sa...
29 januari 2013 kl. 19:09  

Jag skulle verkligen vilja skratta åt detta skådespel, men jag är nära att börja gråta.
Statsministern försöker med kraft av sitt ämbete köra med rena härskartekniker för att få den respekt han anser sig kunna uppbära för sina åsikter.
Det här är för dumt för att vara sant. Hans giv är synad och avslöjad - och då svarar han med rent nonsens.

Nymoderat språkbruk: Särintressen=dissidenter mot (m)oderaterna med avvikande åsikter som ska förlöjligas och baktalas.

Vad som är nära nog skrämmande är att Reinfeld närmast kör med en rent sekteristisk ledarstil. Acceptera min alternativa sanning eller finn dig/er i att bli förvisad till meningslöshetens bakgård (just det där annars så Utanförskapet som är det andra av nymoderaternas nyspråk). Helt okänslig för den där andra verkligheten som finns bortom Helgeandsholmen och Rosenbad.

Det är inte en grekisk tragedi vi skådar. Det är en genomsvensk tragedi. Med en budget på
42 000 000 000 kr.

Bekymrad fritidspolitiker sa...
29 januari 2013 kl. 19:11  

Utspelen från moderater som Reinfeldt och Wallmark förskräcker på grund av sin totala brist på kontakt med verkligheten. Statsministerns utspel om Försvarsmakten som ett särintresse diskvalificerar honom som regeringschef.
Han misstar staten Sverige för sitt privata företag, där han kan bestämma om vilka funktioner som skall finnas för att passa hans agenda för vad som är lönsamt och gynnar företagets utveckling, och vilka risktagningar som skall göras.
Varje stat har som en av sina grundläggande förmågor en försvarsmakt som kan värna dess existens och dess territorium. I annat fall kommer denna stat förr eller senare att tas över av någon annan stat, som ser möjligheter att utnyttja de tillgångar som finns där. Historieboken är full av exempel på sådana övergrepp, även om jag har svårt att på rak arm ge ett exempel som beror på staten i fråga frivilligt har avhänt sig möjligheten att försvara sig. Där är vi kanske litet unika.

Det är min innerliga förhoppning att dessa horribla utspel kan bidra till att denna fråga får större utrymme i nästa val, i form av ett minskat mandat till Reinfeldt till förmån för partier som har en vettigare syn på försvarsfrågan!

Anonym sa...
29 januari 2013 kl. 20:43  

Att den man som titulerar sig landets statsminister kallar försvaret för ett särintresse är skrämmande. Försvaret är inte bara ett almänt intresse, det är ett nationellt intresse och en vital del av den konstruktion som kallas "suverän stat"

Jag blev förbannad. Med sitt uttalande pissar statsministern på alla de svenskar som värnar om sitt land, alla de frivilliga som är beredda att försvara det, typ Hemvärn, Lottor, Blå Stjärnan, FMCK, Röda Korset osv osv. Han pissar även på de svenskar som, utan att vara med i någon organisation, är beredda att försvara sitt hus och hem, och sina värderingar. Han pissar också på alla de försvarsmaktsanställda i vårt nya yrkesförsvar, och på alla som gjorde den gamla värnplikten och offrade ett år av sin ungdom. Han har dessutom pissat på sin ÖB och sin försvarsminister. Mitt förtroende för Reinfelt (även om det inte var högt) föll som en sten i dag, när han med sitt uttalande avslöjade att han är en simpel landsförrädare och ynkrygg.

Han pissar på det folk som valt honom till statsminister.

Magnus Redin sa...
29 januari 2013 kl. 20:48  

Reinfeldt har inte ökat min lust att valkampanja...

Unknown sa...
29 januari 2013 kl. 21:07  

Gustav,
Jag tycker inte stadsministerns syn på försvaret är härlig men att han har denna syn är ingen överraskning för mig. Nu kanske en bredare massa än vi försvarsintresserade får insikt över att Reinfeldt har en fullständigt dåraktig syn på försvaret. Min förhoppning om än utopisk är att detta är början till en den berömda återtagningen. HÄRLIGT!

//Jonas75

Keso sa...
29 januari 2013 kl. 21:47  

Bedömer att Moderaterna backar lite i väljargruppen försvarsanställda efter idag.

Anonym sa...
29 januari 2013 kl. 23:10  

Jag är en av dem som varit utomlands flera gånger och vet vad det innebär.
Nu vet jag att jag bara var där av ett särintresse och förstår samtidigt regeringens svala intresse för veterandebatten.
Vi är ju bara ett särintresse som vill ha dyr utrustning, mer betalt, och irriterar statsministern med dumma frågor.
Till er som är på mission just nu kan jag bara säga att nu fick vi reda på varför ni är där. Att värna försvarsmaktens särintresse! Take care!

Tack herr minister, jag skall framföra dina åsikter nästa gång jag träffar de veteraner som fått betala ett väldigt högt pris för sitt särintresse.
De som fått betala det högsta priset för sitt särintresse är väl bara att beklaga.

Usch, vilken människosyn!

På vilket sätt är inte försvaret av vårt land ett riksintresse?
Är det för att vi bara lär kunna försvara en liten del och herr minister förutsätter att det är Stockholm.
Då kanske vi andra skall befria oss från den del av skatten som går till försvaret. På det viset blir ju försvaret av Stockholm ett riktigt särintresse.

Speglar statsministerns uttalande den kunskapsnivå om försvarspolitik som regeringen besitter är vi alla, särintresse eller inte, illa ute.
Snälla, tillsätt genast någon som företräder försvarsdepartementet.
Några militärpolitiska rådgivare med ryggrad skulle också behövas.

Uttrycker sig vår regering i liknande termer vid kontakter med omvärlden kan jag förstå våra grannars oro.

Patetisk ynkedom, kommenterade någon. Jag skulle vara gladare om det stannade där, tyvärr är det nog värre än så.

Skickar med ett ”skämmes” från min far och för de som känner honom är det ett väldigt starkt ord.


Teaterdirektören.

Chef för en militär teater med särintresse.

Anonym sa...
29 januari 2013 kl. 23:16  

jag tror att den högt ärade och ödmjuke landsfadern idag sket i det blå skåpet..
Denna dag kommer att gå till historien som då förtroendet för Fröken Fredrik började rasa och ledde till förlusten i nästa val. Den leder också till att vissa råttor kommer börja lämna skeppet innan det sjunker. Mitt tips är att finanscyBorgen lämnar innan sommaren...

av bara farten så tappade jag lusten att vara på barrikaden och kämpa för en cynisk politikerelit som är totalt historielös och inte ens känner igen självinsikt på kilometers håll.

"stilla står tanken, ut strömmar orden"

Anonym sa...
30 januari 2013 kl. 15:46  

Vi är redan idag utsatta för en massinvasion...
Och vadå särintresse? Är det även ett särintresse att ha en hemförsäkring? Gissar att reinfeldt inte har en sån då..

jan-olov sa...
30 januari 2013 kl. 21:13  

Mail till statsminister Reinfeldt registreta hos registrator statsrådsberedningen:

Anser du verkligen att försvarsmakten och försvaret av vårt land är ett särintresse?
Jag gick med hemvärnet för att försvara min familj,min hembygd och mitt land. Det gäller alltjämnt för mig.
Jag skulle önska att du klarlägger i svt vad du egentligen avsåg ty jag vägrar ta skit från dig när jag lägger tid energi och engagemang för Sverige för nationens bästa.

Kapten Jan-Olov Holm 30 hemvärnsbataljon

länk till epost registrator statsrådsberedningen statsminister Reinfeldt
http://www.regeringen.se/sb/d/7370

föreslår att ni säger statsministern vad ni verkligen tycker.

vill man maila frågor till försvarsministern om tex en veckas försvret gör man det via länken

http://www.regeringen.se/sb/d/16113

eller kanske försvarsberedningens ordförande cecilia.widegren@riksdagen.se

Sannerligen en mycket SÄRegen trio

Tanktailor sa...
30 januari 2013 kl. 22:51  

FRs uttalande var synnerligen oroande. Problemet med politiker är att de som når över 3Watt på kontoret helt enkelt får lämna över till nån med lägre förbrukning, eller snarare uteffekt...
Undrar hur länge till en ÖB med egen slutledningsförmåga tillåts sitta innan han ersätts av en bättre nickedocka...
Säregen, tydligen.

Flygverkmästaren sa...
31 januari 2013 kl. 06:19  

Utan politisk vilja så försvinner också behovet av militära insatser och därmed försvaret som sammhällsfunktion? Deta är ju en möjlig utrikespolitik sanning men kanske inte lika politiskt korrekt som att bara avfärda försvarsmakten som ett särintresse. Onekligen ett politiskt grepp man hade förväntat sig från andra kanten.

Jag vet att processer och mätvärden inte står högt i kurs på bloggarna men nog borde man även säkerhetspolitiskt kunna mäta och jämföra vad Riksdag beslutar och FM förmåga att leverera. T ex att kunna försvara Gotland eller möta ett angrepp mot statens infrastruktur från ett normerande hot inom X antal timmar. Inte bara fokusera på en intagen p-tabell. Ser fram mot nästa kuppövning då vi övar BerO. Nån borde ju ringa vilken natt som helst nu, var faktiskt 1992 senast!

Anonym sa...
31 januari 2013 kl. 22:22  

Teater är en stor och svår konst. Grundläggande är att man kan sitt manus och levererar sin rollfigur vid rätt tillfälle och helst på rätt plats.

Trots det uppenbara, att frågor och svar var repeterade, så lyckades vår FÖmin under dagens utfrågning i riksdagen, att tappa bort sig.
Hon verkade ibland inte känna igen sina partikamraters frågor och letade febrilt i manus under tiden som hon tog en vända med de vanliga flosklerna.

Fru Engblom tröttnade vid något tillfälle och redogjorde för svaret på sin egen fråga.

På herr Hultqvist enkla ja- eller nejfråga om huruvida hon delade statsministerns uttalande om ”särintresse” kunde/vågade/fick hon inte svara.
Det blev ett par varv i ”Schlingan” och frågeställaren konstaterade att hon levererade ett ”ickesvar”.

Suck!

Teaterdirektören.

Super Sonic sa...
31 januari 2013 kl. 23:36  

Tyvärr visar detta att den så kallade återtagningen av nationell förmåga inte är något annat pajaskonster eftersom den inte på något sätt understöds av den politiska nivån. Tyvärr är vi ett antal, ganska väl utbildade och framför allt godtrogna officerare med arbetsplats HKV, som trodde att återtagning gällde. Eftersom en försvarsbudget runt 40 miljarder uppenbarligen inte räcker för att att skapa ett försvar av värt namnet, förordar jag att budgeten å det snaraste minskas drastiskt. Värt att nämnas är också att kunskapen om hur ett nationellt försvar, värt namnet, var organiserat och hur ett sådant måste övas, redan i det närmaste är raderad.
Sveriges armé finns ej, marinen är under isen och luftförsvaret ligger för fäfot med en ett anorektiskt skellett till stab.

För övrigt bör alla läsa Agrells bok "Fredens Illusioner" där finns svaren och mycket Moore...
"Fredens illusioner" borde skickas ut till samtliga medborgare

Ett svagt ljus i tunneln är ändock att Wiseman fått genombränning i brusstörningen, så att försvarsfrågorna(särintressena) till slut nått medialjuset.

Jag säger som Per-Albin:
Vår beredskap är god precis.

Hoppas det kan avskräcka Fidjiöarna från att invadera oss på endast en av fem platser.

Anonym sa...
1 februari 2013 kl. 22:51  

Nu skriver jag bara detta för att jag kommer att få detta inlägg högst upp till höger i Wisemans Wisdoms bloggsida. Men det är ett fantastiskt tillfälle att göra sin röst hörd, tack för det Wiseman!
Jag hittade till bloggarna strax före jul och började läsa denna först och det blev skippers och flera tom. Annika C, som först gjorde det jobbigt, är inte helt obildad men hon ligger ett par divisioner ovanför mig ibland som aldrig haft problem förr att nysta ihop vad som menas i hennes blogg, trots utbildningar ofta på engelska veckovis genom åren, till slut fick jag ihop att hon har vettiga åsikter…..
Nåväl, all beundran till redan nämnda personer men vill gärna lyfta på hatten för Teaterdirektörn och Redin, copur….och alla andra. Men till Widman och Hultqvist mfl som delvis redan medverkat genom sina partier, att vi nu står vid vägens ände med försvaret tack vare vår hedersvärde Överbefälhavare som kommer att gå till historien genom sitt kurage att äntligen säga vad landet Sverige behöver och det är sanningen, vill jag säga: ni har en historisk chans att genom samarbete över partigränserna lösa ett problem svenska folket inte förstått eller haft riktiga fakta att förstå.
Vill ge faktiskt Allan Widman många pluss som förmodligen inte har några kredpoäng som Herr Forsell och fröken Widegren ständig försöker samla.
Sossarna måste nu visa sina kort och vad de kan göra för att rätta till ”enveckas försvaret”-
Jag behöver inte återge vad nu alla i bloggar, nyhetsartiklar eller ledare redan talat om varför vi har ett försvar, och hur det ska verka och att det är en garant som bara svenska staten kan stå för, samt att det är att hela Sverige ska försvaras och det är av allmänintresse!! Och respekt för alla som strider för Sverige och de länder de bistår i utlandstjänst, många har dött och skadats för det, visa nu att Svenska staten står bakom dem nu och för alltid.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade