Består de låga nivåerna? (uppdaterat 16/7 13.45)

På samma sätt som veckan efter Almedalen anno 2012 var mycket säkerhetspolitiskt intressant i närområdet så har även så varit fallet i år.


Militärreform hellre än vård, skola, omsorg

Under Almedalsveckan publicerade den ryska statliga nyhetsbyrån Interfax ett pressmeddelande att president Putin beordrat en översyn av den nu pågående försvarsmaktsreform 2020 i vilken de ryska väpnade styrkorna ska genomgå en mycket kraftig modernisering till år 2020. Det framgick inte då åt vilket håll översynen skulle ta. Tidiga rapporter talade om att Putin manade att försvarsreformen inte fick innebära för stora konsekvenser för det vi i Sverige refererar till som "vård, skola, omsorg". Ur global synvinkel, såväl som rysk, vore detta högst önskvärt. Om det är något Ryssland behöver så är det just ökade hälsotal och en samhällsutveckling där ekonomin differentieras från kolväten och krigsmaterielproduktion.

Oscar Jonsson publicerade i veckan ett mycket intressant blogginlägg på sin blogg Säkerhetspolitiska Reflektioner. Jonsson tar avstamp i det inlägg jag skrev för jämnt ett år sedan om att den ryska regeringen väljer att prioritera de väpnade styrkor före just vård, skola och omsorg. Jonsson har dock hittat data att ytterligare klä på dessa ambitioner, något som även Dagens Nyheter lyfte under gårdagen. De ryska militära utgifterna stiger nu från 15,7 % av de statliga utgifterna till 22 % år 2016. Som Jonsson redovisar handlar det om en BNP-ökning från 3,2 % till 3,8 %. Dock inkluderar detta inte områden som i andra länder skulle falla under den militära domänen, t ex inrikestrupperna, FSB med dess paramilitära delar och så vidare. Tas dessa med stiger utgifterna med ytterligare 1,5 %. (Som jämförelse kan nämnas att den svenska försvarsbudgeten år 2012 var 1,17 % av BNP)

Jonsson för sedan ett intressant resonemang kring försvarsreformen och anledningen till att den förre försvarsministern Serdyukov tvingades bort. Men vad är det som driver försvarsreformen? Varför denna enorma stegringstakt?


"Viktigt att se till övningarna som genomförs"

Stegringstakten är nämligen enorm. Inte bara i försvarsutgifter, utan även i återtagande av tidigare förmågor och omfattande övningar. Som flera säkert redan noterat initierade president Putin i fredags en beredskapsövning för de väpnade styrkorna. Från början omfattades ca 80 000 man i landets östra delar. På lördagen hade övningen svällt och hade 160 000 man insatta tillsammans med 1000 stridsvagnar och 130 flygplan. Förband i västra militärområdet omgrupperades snabbt österut, vilket fick påverkningar för den civila flygtrafiken i bl a Kaliningrad.

Den logistiska operation det innebär att ställa 160 000 man på krigsfötter och därtill flytta stora delar från en världsdel till en annan, kan inte nog betonas. Ej heller det faktum att detta är den största militärövning som genomförts i världen sedan Sovjetunionens kollaps för 20 år sedan. Frågan är även om man under Sovjetunionens sista årtionden var uppe på dessa nivåer. Det som räknats som världens största militära övning i ”modern” tid, övningen Zapad 1981, innefattade endast ca 100 000 man. För att sätta det i ett sammanhang så är den nu aktuella övningen mer omfattande personellt än de amerikanska styrkorna under Irakinvasionen. Man bör också komma ihåg att kan man mycket snabbt flytta avsevärda styrkor från väster till öster, gäller det också det motsatta.


Under årets Almedalsvecka höll Swedbank ett seminarium om den säkerhetspolitiska utvecklingen i Östersjöregionen. Från Försvarsmakten deltog generalmajor Dennis Gyllensporre. De kraftigt ökade ryska försvarsanslagen har gång efter annan betonats i den svenska försvars- och säkerhetspolitiska debatten, vilket från regeringshåll bemötts med att man måste sätta det i ett sammanhang. Sammanhanget är då att den ryska upprustningen är ”från en mycket låg nivå”. Detta påstående har gång efter annan skjutits i sank, då den låga nivån sedan många år lämnats.

Gyllensporre uttryckte under Swedbankseminariet klokt att det viktiga är inte Rysslands försvarsbudget utan övningarna de genomför. Jag håller helt och hållet med i det påståendet. Jämför man rysk och amerikansk försvarsbudget ser man att den amerikanska är flera gånger större. Jämför man dock vad man får för samma summa pengar i de bägge länderna blir resultatet annat. Ser man till de övningar som Ryssland genomfört under senare år, speciellt det senaste, är det ingalunda någon låg nivå som framträder utan ett mycket målmedvetet och hittills framgångsrikt arbete att modernisera och förstärka de väpnade styrkorna. Frågan är om man i USA har möjligheten att lika snabbt dra igång en så omfattande övning som den som nu genomförs i Ryssland.

Ser vi alltså till de övningar Ryssland nu och nyligen genomfört blir bilden mycket bekymrande. Applicerar vi samma modell på Sverige blir bilden än mer oroande. Senaste gången Försvarsmakten på allvar övades sammansatt var 1993, även om en försvarsmaktsgemensam beredskapsövning genomfördes hösten 2009. Denna var dock i sammanhanget mycket liten såväl personellt som till omfång.

Den nu pågående beredskapsövningen är utan tvivel av en sådan storlek att den måste föranmälas enligt Wiendokumentet. Huruvida så har skett har jag ej funnit i rapporteringen. Om så har skett eller ej borde kunna meddelas av det svenska Försvarsdepartementet. Frågan torde ligga högt på den svenska agendan med tanke på att försvarsminister Karin Enström så sent som förra veckan var i Moskva för att just tala om vikten av att Ryssland är öppen med sin information om kommande övningar. Utan tvekan en följd av våren och försommarens aktiviteter i Östersjön. Det ryska försvarsdepartementet har utlovat information till utländska attachéer under måndagen. Ett nog så intressant val att dra igång en massiv övning på en fredag, därefter ”ta helgledigt” och tillhandahålla informationen efter helgen. Som jämförelse kan nämnas att enligt uppgifter till Försvar och Säkerhet var senaste gången Sverige behövde anmäla en övning enligt Wiendokumentet just 1993.


Indikatorer vs halmstrån

När man diskuterar rysk militär förmåga hänvisar ofta de som vill tona ned denna till att korruptionen gör att Ryssland inte kommer att nå målen, försvarsindustrin har inte förmågan, befolkningsutvecklingen ser negativ ut och att den ryska ekonomin inte kommer att klara försvarsutgifter av detta slag och så vidare. Tyvärr måste man konstatera att den ryska försvarsreformen trots detta hittills till största del har löpt enligt plan. Det enda smolket i bägaren än så länge rör personalsituationen där man likt i Sverige har svårt med det nya personalförsörjningssystemet.

Vad avser statsekonomin har åsikten många gånger framförts att denna inte klarar den nedgång i oljepriset som kommer de närmaste åren. Huruvida nedgången kommer eller inte i och med USA:s ökade möjligheter till självförsörjning balanserad mot en globalt ökad konsumtion av olja fortsätter att vara omtvistat. Den nuvarande ryska statsbudgeten för 2013 är beräknad på ett oljepris på 97 dollar per fat. Som jämförelse kan nämnas att oljepriset i år som högst stått i 118 dollar per fat och som lägst 99 dollar per fat. Sommarens oroligheter i Egypten har dock kommit som på beställning för den ryska regeringen med stigande priser och oljepriset nådde i fredags 109 dollar per fat.


Vad som framförallt bekymrar är de förhållanden som under slutet av 90-talet och 00-talet användes för att motivera den svenska ”strategiska time-outen” och vars förändring tillika skulle utgöra anledning till ett svenskt militärt återtagande, samtliga sedan år är uppfyllda. Inte minst frånträdandet av internationella avtal för nedrustning och kontroll, såsom CFE-avtalet oroar. Likt den dåliga investeraren finner man dock i Sverige ständigt nya halmstrån att försöka hålla sig fast vid för att slippa vidta några åtgärder, även om rodret nu sakta verkar ha börjat läggas om.

Vår försvarsberednings omvärldsrapport från i våras verkar föråldras snabbt. Denna talar till exempel om övningar i storleken 25 000 man och att ”det är långt till den omfattning övningsverksamheten hade i Sovjetunionen”. Vi får se vad man lyckas fånga upp till nästa rapport som kommer under våren.

Läget kring den pågående beredskapsövningen torde klarna något på måndag när attachéerna informerats. Möjligheten finns att de siffror som presenterats är uppblåsta. Dock är detta idag betydligt enklare att syna än för några decennier sedan tack vare utvecklingen inom rymdbaserade sensorer. Nyss rapporterades att det ryska strategiska bombflyget försatts i högsta beredskap. Sist detta skedde var i påskas. Vad som då hände vet förmodligen varenda svensk vid det här laget.


10 000-kronorsfrågan återstår dock att besvara. Vad syftar denna massiva ryska upprustning till och varför är det så oerhört bråttom? Otvivelaktigt är detta den viktigaste frågan att besvara. Svarar man dock fel, kan det få ödesdigra konsekvenser.


Bloggar: Jägarchefen, Cornucopia, Skipper, Försvar & Säkerhet (synnerligen läsvärt), Johan Westerholm, Brezjnev

Uppdatering 16/7 13.45: TT har felaktigt kablat ut att även Kina deltar i den stora ryska övningen. En uppgift man som är ensam nyhetsbyrå om i världen. Tyvärr har även SR/Ekot huggit på detta. Gissningsvis har någon sommarvikarie rört ihop det med den rysk-kinesiska flottövningen som genomfördes förra veckan, men som nu är avslutad. I övriga världen talas dock om övningen som en markering mot just Kina, men även Japan.

Media i Sverige har så smått börjat vakna och berätta om övningen. Hallandsposten hade en bra ledare i morse (tyvärr bakom betalvägg) och så även Norrköpings Tidningar. I Norrbottens-Kuriren blev det en notis på ledarsidan med en rejäl känga till försvarsministern. Även TT-artiklarna riktar viss kritik mot Försvarsberedningen enligt vad som även nämnts ovan i inlägget.

Andra TT-artiklar: DN, SvD,


17 kommentarer:

Anonym sa...
14 juli 2013 kl. 16:15  

Varför de gör dessa övningar är inte för mig så svårt att förstå. Med tanke på hur man själv har behandlats av FM ledningen och man vet inte var de står någonstans så uteblir det svaret från mig!
För att vilja dela med sig av analyser så vill i alla fall jag veta om FM ledningen står för Sveriges försvar av nationen, Norden, Europa, NATO, eller USA?
Jag tror inte våra politiker förstår hur allvarligt läget är just nu!

Gustav sa...
14 juli 2013 kl. 16:18  

Det är väl ganska uppenbart varför det är så bråttom

Just nu är NATO försvagat - i stort sett handlingsförlamat - så NATO kan inte förhindra (eller försvåra) det

De vill ha ett ordentligt försprång gentemot Kina militärt när Kina tar över platsen som nr 1 vad avser ekonomisk stormakt

Ryssland ser nog detta som ett utmärkt tillfälle att skaffa sig ett bra utrikespolitiskt förhandlingsläge inför framtiden

Ryssland har ju sett vad ett stort militärt överläge kan göra för det utrikespolitiska förhandlingsläget

Ryssland kan inte ta upp konkurrensen med Kina vad avser Ekonomisk stormakt

Men de tar säkert gärna platsen som världens största militära stormakt istället

Bygdemajoren sa...
14 juli 2013 kl. 16:27  

Äsch, så allvarligt är det väl inte.

Några kundvagnar i PRIO bara, så rullar väl förbanden ut, samövade och klara, ur centralförrådet i Arboga...

Annars löser det sig nog när vi genomfört OPS fullt ut!

TRIDENT sa...
14 juli 2013 kl. 16:55  

@ Bygdemajoren

Den funktionen infaller inte förrän vid PRIO införande 7, detta nirvanaliknande tillstånd som det redan börjat pratas om i tegelhögen...

Det bästa för Sveriges del hade nog varit om IBM/SAP hade lyckats lura skjortan även av Ryssarna så de införskaffade SAP till sina väpnade styrkor!

Anonym sa...
14 juli 2013 kl. 19:01  

den förre generalstabschefen Serdyukov?

Du menar väl försvarsministern? Serdjukov byttes till Shoigu och Makarov till Gerasimov.

Wiseman sa...
14 juli 2013 kl. 19:04  

fmashiri,

Naturligtvis.

roob82 sa...
14 juli 2013 kl. 19:55  

Ryssland genomför sin största övning sedan kalla kriget och har mobiliserat över 100 000 man på 24 timmar. Samtidigt hos Aftonbladet sitter journalisterna och gör sista finliret på senaste artikeln "Så gick jag ner 20kg på sex månader"

Unknown sa...
14 juli 2013 kl. 20:05  

Nog för att det förmodligen är svårt att få till men finns det någon köpkraftskorrigerad försvarsbudgetanalys någonstans? Och för att försvåra ytterligare, viktad för effektivitet i anskaffningsprocess och försvarsmaterielkostnad.
Jag misstänker likt Wiseman att amerikanerna får betydligt mindre för sina pengar än tex. kineser eller ryssar och att försvarsbudgetens procentandel av statsbudgeten inte ger hela bilden.

Daniel Eriksson sa...
14 juli 2013 kl. 22:44  

Jag har fantastiskt svårt att se vad EU/NATO skulle göra om det fanns 100.000 beväpnade Ryssar i Sverige. Skulle tippa på att det blir en hel del handelsanktioner och stora ansamlingar trupper kring Sveriges gränser. Men det skiter väll Ryssen i?

Gustav sa...
14 juli 2013 kl. 22:44  

Anledningen till denna övning är enligt Guardian Express:

This massive military alert is seen as a response to the disclosure Friday to CNN, by unnamed US officials, that the destruction of the Russian missiles in Syria was a result of Israeli airstrikes.

http://guardianlv.com/2013/07/russian-military-on-alert-after-suspected-israeli-airstrike-destroys-russian-missiles-in-syria/

Men som du skrev W, imorgon är det måndag och då kommer det nog att funnas mer info

Gustav sa...
14 juli 2013 kl. 23:32  

mer info från webben

Sunday Times contradicts a CNN report claiming that the Israeli air force bombed the depot; attack said to be coordinated with the US.

http://www.jpost.com/Middle-East/Report-Israeli-submarine-strike-hit-Syrian-arms-depot-319756

Unknown sa...
14 juli 2013 kl. 23:33  

Om det som framkommit stämmer är det bara att gratulera ryssarna. Att mankan genomföra sådan här övningar igen och i en omfattning som inte ens Sovjet kunna göra i sina glansdagar säger en hel del.

Regeringskansliet o Töntagon kommer självklart hävda att detta inte är så viktigt osv.

Nej, en övning som överträffar Zapad-81 som satte skräck i både en och två i vårt avlånga land är självklart inget att reflektera över.

Som sagt: lägg ner FM eller gör något för f*n.

Anonym sa...
14 juli 2013 kl. 23:44  

Största ryska övningen sen 30-talet?. Svensk DDR- media rapporterar om dopingskandaler, trafikolyckor, Victorias födelsedag och inbrott i E-types restaurang. Enda nyhetssiten som har nyheten uppe är i skrivande stund, Fria Tider. Svensk media är så undermålig att den är ett hot mot demokratin. Medborgarna behöver relevant och opartisk information för att kunna utöva folkstyret.

Gustav sa...
15 juli 2013 kl. 00:37  

Vår utrikesminister skrev nyss:

http://carlbildt.wordpress.com/2013/07/14/eu-med-tyngd-om-egypten/

Om vi nu ska prata om att lägga vikt bakom sin utrikespolitik - så oavsett anledningen till den ryska övningen - tror jag att det ryska sättet att lägga tyngd bakom sin utrikespolitik väger mer

Sten-Erik Björling sa...
15 juli 2013 kl. 08:46  

Gustav,

http://www.zerohedge.com/news/2013-07-14/israeli-german-made-subs-destroy-russian-missiles-syria-russia-holds-largest-post-so

Yuakunsk-robotarna vär / är det största hindret för USA att sätta in sina hangarfartygsgrupper mot Syrien - vi får se hur många som är kvar och / eller hur intresserade Ryssland är att sända in fler robotar.

Unknown sa...
15 juli 2013 kl. 10:45  

Pratar man med någon i den svenska sommaren om detta så får man känna sig som Churchill under Camberlain.
Kan man inte ens se det uppenbara, så är vi riktigt illa ute.
Ta ett snabbt beslut nu om att återinföra värnplikten som ett första steg. Vilken myndighet som gör mönstringen är ju egalt. Ta migrationsverket. Dom verkar ha folk så det räcker. Alla mellan 18 och 50 i detta land. Sen de som är överåriga med kunskaper i reserven.
Gör det NU!!!!

Anonym sa...
15 juli 2013 kl. 15:17  

Nu framträder verklighetens förklaring till vad som menas med en låg nivå inom den Ryska försvarsmakten!
Att ni politiker skall ha så svårt att uttrycka er begripligt.

Vad kallas det när någon har problem att flytta några delar av plutoner till Gotland (med förberedelser)? (Med Gotland menas ön i Östersjön)

Tyvärr får jag också konstatera att försvarsberedningens analys av omvärlden inte höll längre än sex veckor innan bäst före gick ut. En total missbedömning gränsande till fiasko. Det verkar som om någon i Moskva lurat mer än skjortan av fru Widegren.

Skall de olika utredningarna få någon typ av trovärdighet så får delegaterna nog lägga ner lite mer kvalitetsarbete än vad de hittills visat!

Om politikerna framhärdar att den nu pågående Ryska övningen fortfarande visar på en låg nivå kan man fundera lite på vad de menar att en normal eller hög nivå skulle innebära?

Tyvärr tror jag att partiprostitutionen förbjuder dem att förstå!
Och man somnar gott i sin säng varje kväll ändå?
Varken den privata, partibundna eller statliga pressen/media verkar vara vakna ens på dagen! (Har alla som vågar semester?)

Undrar vad herr Danielsson parti gör för analys av övningen?

De saknade kommentarerna på våra partiers media talar sitt tydliga språk.
Herr Bildt, som inte brukar vara sen att komma med diverse högtravande förklaringar är ovanligt tyst.
De ingående och förklarande artiklarna på vår FMs så flitigt använda media visar väl också på den totala förvåning och handlingsförlamning som den Ryska uppvisningen orsakat ett land som inte själv har något försvar.

Det verkar som det Ryska glaset är stort och betydligt mindre än halvtomt?

Semestersuck!

Teaterdirektören, sittandes i solen på de tunga suckarnas altan.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade