Tala är silver, tiga är guld

Ännu är det knäpptyst från Regeringen avseende vilka följder den mycket stora ryska beredskapsövnignen får för svenska försvars- och säkerhetspolitik som byggt på att Ryssland inte har en dylik förmåga. Man skulle ju lätt kunna förledas att tro att försvarsminister Karin Enström har tagit semester efter besöket i Moskva (där hon enligt uppgift bland annat bad Ryssland att vara mer öppet med vilka övningar man ska genomföra – veckan innan den oannonserade beredskapsövningen om 160 000 man genomfördes…) eftersom hon sedan inte synts till i media och heller ej på den sommarlunch som hölls tidigare i veckan.

Så verkar dock inte vara fallet. Försvarsministern har nämligen inkommit med en rask replik på en tidigare i veckan publicerad debattartikel som påpekar att det finns stora brister i den svenska krisberedskapen. Fortfarande dock inte ett ord om de allvarligt förändrade förutsättningarna för svensk försvarspolitik och så lär det fortsätta. Detta är inte en fråga Regerigen vill ta i.


Några som däremot tagit tag i frågan med den ryska beredskapsövningen är det polska centret för östeuropastudier. Det är inte någon rolig läsning man bjuds på där när centret konstaterar att de militära satsningarna utgör tyngdpunkten för Putins tredje period som president, även på bekostnad av andra i våra ögon viktigare utgiftsområden. De militära utgifterna som andel av statsbudgeten ökar från drygt 15 % i år till 22 % 2016. Slutsatsen i rapporten är inte munter:

"The unannounced tests of the Russian army’s combat readiness – which were specifically organised with the participation of President Putin – are the most visible sign of the priority which military matters are being given. The clear demonstrations of military efficiency should first and foremost be considered as justification for the ever-increasing spending on modernising the Russian Federation’s Armed Forces. We can thus assume that the military reform (i.e. the whole issue related to the modernisation of the Armed Forces and the defence system) will be implemented in its present form in the foreseeable future, despite the clear slowdown in economic growth.
The military exercises, which have been presented as a source of pride for the average Russian, are also a part of shaping public opinion. The attitude of the Russian public, for whom the army remains one of the most important elements of statehood and Russian tradition (the Armed Forces are one of the few elements of the state structure which enjoy prestige and public confidence), favours the ongoing militarisation of Russia. It is assumed that this trend will be maintained and exploited, irrespective of which political forces hold power in Russia."

Min fetstil. Just möjligheterna för Ryssland att genomföra den mycket ambitiösa militärreformen är något som ifrågasatts av många svenska förvarspolitiker. Likväl kan man konstatera att Ryssland genomfört i princip allt vad man hittills föresatt sig och som Levada konstaterar finns det inte mycket som talar emot att det så skulle fortsätta.

I rapporten lutar man sig också mot Levada-centrets opinionsundersökning om hur ryska folket ställer sig till de militära satsningar och vad som utgör hot mot landet. Jämfört med motsvarande undersökning 1998 ortfarande är det över 90 % av de tillfrågade (3,4 % felmarginal enligt Levada) som instämmer delvis till helt att det är viktigare med en stark ledare än med demokrati och yttrandefrihet. Likaså kan man konstatera att stödet ökat för att genomföra militära satsningar på bekostnad av den ekonomiska utvecklingen.

Nu när Regeringen inte längre kan tala om låg nivå utan att bli utskrattade så verkar man ha tagit stöd av det gamla talesättet att tala är silver, men tiga är guld. Tyvärr skapar inte det någon förtroendeingivande försvars- eller säkerhetspolitik.


Läs även tidigare (2006-2010) moderate ledamoten av Försvarsutskottet Rolf K Nilsson

10 kommentarer:

Gustav sa...
28 juli 2013 kl. 18:49  

Fömin kanske är SÅ ARG att hon inte vet vad hon ska säga

Det var ju hon som gav Försvarsberedniningen detta uppdrag 2012:
"I juni 2012 mottog Försvarsberedningen sitt uppdrag från försvarsministern. Uppdragets inriktning är att analysera viktigare förändringar i den internationella utvecklingen såväl globalt som för relevanta regioner, samt redovisa sin bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen och sammanhängande konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik."
http://www.government.se/sb/d/17021/a/218479

De har ju för detta uppdrag haft tillgång till all möjlig expertis och haft i princip obegränsade resekonton

Och så visar det sig direkt att det de har kommit fram till är HELT FEL

Den viktigaste förändringen i den internationella utvecklingen (den ryska) HAR MAN HELT FELBEDÖMT

Om jag hade givit Försvarsberedningen detta uppdrag - och de hade levererat detta resultat - som direkt visar sig vara HELT FEL

DÅ SKULLE JAG VARA JÄTTEARG!!!

PangPangSWE sa...
28 juli 2013 kl. 21:43  

FöMin är säkert sur.

Men inte för att hon - liksom sina partikamrater - har haft totalt fel i många, många år.

Hon är sur - precis som sina partikamrater - över att hon har blivit PÅKOMMEN att ha haft så totalt fel.

Vi är många som har påpekat att kejsaren är naken, ingen/få har lyssnat, men nu skrattar hela världen åt den svenska försvarspolitiken och undrar vad man sysslar med i Sverige.

Widegren med sin "Försvarsberedning" har gjort sämsta tänkbara jobb under bästa tänkbara omständigheter.

Att de får behålla sina jobb säger en del om hur "demokratin" (inte) fungerar.

Å andra sidan sitter Enström och Widegren i soppskålen med många andra, svensk försvarspolitik har varit vansinnig under många år.

Nästan så man kan tro att det finns en högre agenda, avsedd att trycka in oss i ett hörn där inga andra alternativ än NATO finns kvar.

GMY

TRIDENT sa...
28 juli 2013 kl. 22:22  

Jag tror att tamgåsen, Widegren och resten av det förljugna nymoderata anhanget gömmer sig så att svenska folket inte kan se pinocchio-näsorna och de svarta tungorna...

Må det ske en rejäl utrensning av de förljugna klåparna efter valet nästa år!

Jägarchefen sa...
28 juli 2013 kl. 22:36  

Det mest intressanta i hela den här soppan är att all information funnits öppet tillgänglig i minst 2 år på internet rörande statusen på de Väpnade Styrkorna i Ryssland. Vilket många erkända forskare och institut tagit fast på och analyserat, hur den svenska försvarsberedningen kunnat ta miste på detta är mycket, mycket intressant, eller så är det som det alltid är när det blir politik, man anpassar vilket är mycket, mycket farligt när det rör ens nations säkerhet. // Jägarchefen

Anonym sa...
29 juli 2013 kl. 00:25  

Några av mina vanligtvis välunderrättade ryska källor meddelar att delar av Östersjöflottan övar landstigning mot oförsvarad kust i Kaliningradområdet.
Detta är nog något som skall visas upp på krigsflottornas dag den 28/7.
Oförsvarad kust?
Underligt val?

Finland har ingen oförsvarad kust!
Natoländerna definitivt inte!
Vem kan det vara som har en oförsvarad kust att landstiga på i Östersjön?

Kanske värt ett studiebesök för beredningen?

Sedan är det beundransvärt hur ett land på en sådan låg nivå kan hålla tidtabeller och leveransdatum. I vissa avseenden är de till och med före i tidslinjen.
De levererar dessutom kompletta vapensystem, vapenplattformar, fordon, plan, fartyg med tillhörande vapen. Inget verkar behöva byggas om eller utprovas i 10 år innan de kan tas i aktiv tjänst.
Jag känner till ett land som säger sig vara på en mycket hög nivå där förseningar på 10 år inte är något ens värt att kommentera. Det bara blev så inte mer med det!

Suck!

Teaterdirektören.

P.S. Om beredningen tycker att 15% av statbudgeten är en låg nivå så bör de betänka att 2016 är den uppe i 22%.
Jag har inte hört vilken nivå de samsynta partierna anser att vår nivå är på vare sig här och nu eller då och sedan.

P.S. 2 Kan det vara så att herr Borg har semester och därav den totala oförmågan att formulera en åsikt i frågan om övningen?
Herr Bildt verkar inte vara informerad i detta ärende heller!

Anonym sa...
29 juli 2013 kl. 10:46  

Spaningsfrågor! I Försvarsutskottets betänkande 2009/10:FöU8 framgår att

"Utskottet utgår därför från att regeringen och Försvarsmakten
noggrant planerar för att snabbt kunna återuppta grund- och
repetitionsutbildningen av värnpliktiga och civilpliktiga om så skulle behövas.
Utskottet lägger stor vikt vid denna möjlighet." (sid 24)

Kan någon här på forumet vidimera eller dementera att Försvarsmakten vidtagit åtgärder enligt det Riksdagen anbefallt?

Det vore också en relativt tydlig informationssignal till många, bl a till det trötta Konstitutionsutskottet med möjlighet för dessa ledamöter att få ta del av relevant information.

I samma betänkande från Försvarsutskottet framgår även det textförslag till ändring av lagen (1994:1809)om Totalförsvarsplikt.

På sidan 55 framgår det att "Krigsplaceringen ska inte kvarstå längre än 10 år efter det senaste tjänstgöringstillfället".

Hur ligger det till med personalen i det sk "magasinet-de värnpliktiga som fortfarande utgör stommen och merparten av de krigsplacerade soldaterna-får de relevant repetitionsutbildning i rätt tid eller bryter FM mot lagen?

Bifogar en länk till Riksdagen:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Forsvarsmaktens-personalforsor_GX01F%C3%B6U8/

För övrigt anser jag att system PRIO bör tillföras ytterligare 500 konsulter och 1 miljard från Vattenfalls utdelning-eller var det borttappning?

Hörde i förbigående att Försvarsdepartementet överväger att ta bort utlandsobligatoriet för tidvis tjänstgörande samt att FM ingått ett avtal med ovan antydda IBM angående soldater med IBM-kompetens..... om det är bra eller mindre bra med tanke på system PRIO är väl upp till var och en att ha en åsikt om.

Anonym sa...
29 juli 2013 kl. 11:17  

Du Wiseman var i inlägget 3 juni 2013 ganska positivt överraskad över Försvarsberedningens omvärldsanalys.
Vi svenskar har nog svårt att förstå, vilka resurser Ryssland kan kraftsamla till krigsmakten, om vilja föreligger.
Ryssland utgör ett helt annat samhälle än Sverige.
Jag tror ingen i Alliansen vill uttala sig, innan den reelle ledaren, Anders Borg, bestämt sig för hur läget ska tacklas. Troligen kommer frågan att sopas under mattan. Ingen vinner val i Sverige på ökade försvarsutgifter.
Först inför mycket allvarligt hot om krig kommer Sverige att försöka reparera den oansvariga nedmonteringen av försvaret. Och då kommer det att vara för sent.

Wiseman sa...
29 juli 2013 kl. 12:19  

Martin,

Jag var och är positivt överraskad över Försvarsberedningens omvärldsanalys. Jag hade förväntat mig något betydligt värre. Läser du den delen som handlar om Ryssland så ser du att den faktiskt är rätt bra och markant skiljer sig från vad Regeringen målar uppi sin retorik.

Dock har jag stora synpunkter på vad man kommit fram till om trolig utveckling och t ex övningsnivåerna.

Anonym sa...
29 juli 2013 kl. 12:53  

Hej igen W,
jag sände in ett inlägg som du lagt in här kl 1046 idag. Inlägget har rubriken Spaningsfrågor men hamnade aldrig på löpsedeln över inlägg på förstasidan. Detta önskar jag naturligtvis att mitt inlägg får göra. Kan du lägga in det på löpsedeln?
Mvh
Utg m P

Wiseman sa...
29 juli 2013 kl. 13:12  

Untergang mit PRIO,

Det har jag tyvärr ingen som helst möjlighet att påverka. Jag väljer bara att publicera eller avvisa kommentarerna och vad som sedan hamnar i löpsedeln respektive vad som står i blogroll är bortom min kontroll utan en funktion av Google.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade