In från sidan

Skipper har under Almedalsveckan kommenterat försvarspolitiken hos ett stort antal av våra riksdagspartier utifrån deras partiprogram och deras framträdanden på Försvarspolitisk Arena. Det enda partiet som har bemödat sig att i sin tur kommentera Skippers kommentarer är Centerpartiet vilket är lovvärt. Jag kommer således in något från sidan i denna diskussion, men det finns anledning till det.

I sin replik till Skippers inlägg tar Staffan Danielsson upp Kristdemokraternas försvarspolitiska rapport som populistisk och exemplifierar det med mitt inlägg där jag uppskattade kostnaden för Kristdemokraternas förslag till ca 20 mdr kr årligen i ökad försvarsbudget.

Det är en siffra jag står för – som det överslag det är. Kd-rapporten talar om att först förverkliga insatsorganisation 2014 och därefter gå mot en ny utöka organisation där nivån Armén och Marinen i princip fördubblas och Flygvapnet bibehåller 100 JAS 39. Som alla säkert är medvetna om så saknas det enligt Försvarsmaktens beräkningar från förra året mellan en och två miljarder kr årligen för att verksamhetsmässigt (det vill säga övningar, löner med mera) inta insatsorganisation 2014 till år 2019. Sedan det offentliggörandet har tillkommit uppgifterna om att svårigheter inom personalförsörjningen sannolikt fördröjer med ytterligare fyra år till år 2023, innan den insatsorganisation kan intas som år 2009 av Riksdagen beslutades skulle vara införd till 2014. Utöver underskottet i verksamhetsbudgeten råder ett underskott på uppåt 75 mdr kr avseende materielen för IO 2014. Underskott som tidigare regeringar skjutit framför sig och som den nuvarande i än högre grad bidragit till att skjuta på framtiden. Alla torde vara medvetna om att bara underskottet för den i sammanhanget blygsamma anskaffningen av JAS 39E saknar 5 miljarder kr under perioden, vilket föranlett en massiv omplanering av andra materielprojekt som man också är i skriande behov av.

Ja, jag håller fast vid att Kristdemokraternas förslag kommer att kräva tillskott på uppåt 20 mdr kr årligen om det ska finnas några realistiska planer på att någonsin inta insatsorganisation 2014 och med relevant materiel såsom planerades 2009.

Vad jag beklagar är att inte fler partier sällat sig Folkpartiets och Kristdemokraternas linje (i viss mån även Sverigedemokraternas) att verkligen införa insatsorganisation 2014 och ge finanserna för det. Är det verkligen att beteckna som populistiskt? Om nu Centerpartiet inte längre tror på insatsorganisation 2014, anser jag att man borde tala klarspråk om att vi nu får sikta på en lägre ambition i en ny insatsorganisation. Detta är inte något som kräver en rapport från Försvarsberedningen.

Att det kommer att bli mer pengar till försvaret i höstbudgeten tar jag som givet utifrån tonen i vårens försvarspolitiska debatter. Jag har dock svårt att se att det kommer att vara någonstans i närheten av vad som krävs för att införa insatsorganisation 2014, även om man nöjer sig med en lägre ambition avseende materielen. Jag gjorde tidigare i våras en utfästelse om att återuppta mitt medlemskap i Moderaterna om det skulle bli en budgethöjning över 10 %, vilket jag ser som något av en skamgräns för insatsorganisation 2014 till år 2019. Jag bedömer dock sannolikheten att så blir fallet som så liten att jag nog kan avvakta ett tag till med att leta reda på ansökningshandlingarna.

39 kommentarer:

Riksregaliet sa...
8 juli 2013 kl. 23:40  

SD har vart tydliga: 20 miljarder kr över 4 år utöver regeringens. Vi har dock mål 2 % av BNP.

Var det inte 15 % du sa ang att återgå till M?

Wiseman sa...
9 juli 2013 kl. 09:37  

Riksregaliet,

Så kanske det var. Får ta och leta reda på den där tweeten om det nu skulle bli aktuellt. Jag är dock inte så orolig för det – tyvärr…

Unknown sa...
9 juli 2013 kl. 10:32  

En "liten" detalj bara, det är väl ändå inte 5 miljarder per år som saknas för E utan fram till foc 2023?

Eller var det en freudiansk felskrivning med tanke på förmågan hos hotsystemen :-)

Wiseman sa...
9 juli 2013 kl. 11:40  

Obby Noxus,

Du har så rätt. Där slant det. Rättar.

MartinW sa...
9 juli 2013 kl. 14:17  

Riksregaliet:

Hur ska detta finansieras?

Riksregaliet sa...
9 juli 2013 kl. 22:50  

@MartinW

Genom att prioritera försvaret av Sverige, genom att ha en time out i internationella insatser.

I vårt Sverige är försvaret ett riksintresse.
Läs gärna: http://lantvarnet.wordpress.com/2012/10/02/sverigedemokraternas-forsvarsbudget/

Unknown sa...
10 juli 2013 kl. 00:06  

Pengar finns. Det handlar bara om att prioritera. Nyanlända behöver inga generösa bidrag. Skippa uhjälp till länder rikare än Sverige samt öka skatten så finns det pengar till ett trovärdigt försvar med värnplikt som grund.

Unknown sa...
10 juli 2013 kl. 00:17  

Ta bort diverse förmånliga bidrag till nyanlända. Minska bidragen rent generellt. Minska uhjälpen till länder rikare än Sverige. Öka skatten. Vips så finns det pengar till ett trovärdigt värnpliktsbaserat försvar med kvalificerad material.

Ge Hemvärnet mer resurser såsom splitterskyddade hjulburna APC med vapenstation.

Bärbart Lv, mer ubåtar, RB15 på lastbilar så kan vi ge Ivan en match när de försöker återta baltikum.

Unknown sa...
10 juli 2013 kl. 12:36  

U-hjälp skall vi fortsätta med!

Det vi skall börja med är att se över vad försvarsbudgeten går till.
Om vi kunde minska inköp av iPads, bärbara datorer, konsulter och fredsadministrativa it-system så skulle vi kunna få betydligt mer försvar för pengarna.

TRIDENT sa...
10 juli 2013 kl. 16:52  

@ Staffan Topping

IPads och bärbara datorer är kaffepengar jämfört med vad konsulthorderna kostar.

Några exempel:

SWECCIS 1.2 tog 60 heltids konsulter sex månader att knacka fram - och detta var i höstas - och de är inte riktigt klara än....

MSK LedSyst sysselsätter nästan 100 konsulter heltid...

En billig konsult kostar kanske tusenlappen i timmen, en dyr (läs SAAB) har nästan ingen övre gräns...

OPS som det så fint heter, sälj ut allt och tro att det ska bli billigare...

Det "lustiga" är att merparten av konsulthorden (åtminstone inom ledningssystemsfären) är före detta officerare som slutat. FM har alltså utbildat dem, gett dem nödvändig erfarenhet för att sedan kunna köpa tillbaka deras tjänster för minst dubbla kostnaden.

Det är f..n i mig inte konstigt att det inte blir något pang för pengen!

Jag hoppas vid min gud att något politiskt parti vågar dra igång en genomlysning (läs RIKSREVISIONEN) av hela OPS-hysterin och konsulthorderna. Inte f...n blir det billigare än att ha kompetensen "in house"! Här finns miljarder att spara!

Prislappen för prestigeprojektet PRIO ska vi inte heller tala om....

Den dag det börjar utkrävas personligt ansvar och generaler degraderas för dåliga beslut - först då blir det slut på lekstugan i tegelhögen!

Unknown sa...
10 juli 2013 kl. 17:35  

Japp, jag hade med konsulthorden i min uppräkning också.

Hade jag varit politiker hade då jag vägrat släppa till en enda krona i ökad försvarsbudget innan en välbehövlig rensning bland utgifterna.

Det är bara tråkigt att prestigen på lite högre nivå i FM sitter så hårt.
Mycket snack om att ta och utkräva ansvar men väldigt lite verkstad.

uppgiven sa...
10 juli 2013 kl. 19:04  

"Hade jag varit politiker hade då jag vägrat släppa till en enda krona i ökad försvarsbudget innan en välbehövlig rensning bland utgifterna."

Kanske kunde börja med att släppa de politiska kraven på att "rationalisera" försvarslogistiken genom att OPSa den då...

Många utgifter styrs direkt av regeringens regleringsbrev, så vill politikerna rensa bland utgifterna är det bara att sätta igång.

Cynisk sa...
10 juli 2013 kl. 19:23  

Konsulterna är den nya basorganisationen.
Om man ska reducera antalet konsulter får man öka numerären på Försvarsmaktens basorg.
Det vore bra men knappast något som politikerna vill.

TRIDENT sa...
10 juli 2013 kl. 21:29  

@ Cynisk

Kostnaden för en konsult motsvarar väl nästan vad två anställda kostar.

Det senaste politiska "genidraget" är att skyffla över 400 lönekuvert (om jag inte minns fel) till FMV...

Vips! Så har vi "sparat" 400 lönekuvert på förbandsanslaget genom att skyffla över kostnaden till materielanslaget...

Sparar man pengar på det här sätter så är det inte konstigt att det inte blir så mycket pang för pengen.

...och NEJ, det är ingen som tror att LoB 2 kommer att spara några pengar!

MartinW sa...
10 juli 2013 kl. 22:34  

Jag är bara nyfiken och undrar på fullt allvar; när alla förmånliga bidrag (socialbidrag) upphör, vad innebär det för helt andra statsfinansiella åtaganden på kort och på medellång sikt tror ni? Var finns utrymmet till reella omprioriteringar?

Martin sa...
11 juli 2013 kl. 09:14  

Det är ju bara SD som har en trovärdig pluspost i sina budgetar som går att omfördela till bl.a försvaret. Att dra ner på utvecklingsbistånd och invandring kommer att ge åtskilliga miljarder i reformutrymme. Övriga partier vill ju både ha kakan och äta den och har dessutom haft sina chanser i och med att man redan sitter i regeringsställning. Det blir ju lätt parodiskt när Widman et al. bedriver oppositionspolitik mot sig själva.

Är man seriöst intresserad av ämnet rekommenderas följande bloggpost som på ett mycket informativt och bra sätt sammanställer en del av kostnaderna, med källhänvisningar och länkar till forskningsrapporter etc.

http://freedomofspeech2014.blogspot.se/2013/02/invandringens-kostnader-del-1.html

Vill man ha en mera lättsmält läsning så kan man t.ex. läsa detta;

http://nwt.se/varmland/article1186433.ece

Unknown sa...
11 juli 2013 kl. 11:16  

Det förefaller mig som att många kommentatorer tror att försvarsanslaget skall gå till pang, inte till industriutveckling?

Bygdemajoren sa...
11 juli 2013 kl. 13:27  

Aftonbladet:
"Försvarsberedningen får ett nytt uppdrag av regeringen och försvarsminister Karin Enström (M). En uppgift är att fundera på möjliga ändringar i det nya systemet för att få soldater till försvaret, ett system som visat sig ha brister."

Men vänta nu här...

Enligt Försvarets forum gå ju rekryteringen över förväntan.

Enligt politikerna har vi 14 sökande till varje plats.

Enligt NATO har vi inga problem med den nya personalförsörjningen.

Tror bestämt att den bärande färgen på kulissförsvaret börjar flagna mer och mer...

uppgiven sa...
11 juli 2013 kl. 16:16  

Ännu ett utdrag ur de nya anvisningarna:

"Med utgångspunkt i Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport, Vägval i en globaliserad värld (Ds 2013: 33), ska Försvarsberedningen analysera det svenska försvaret och lämna förslag för perioden efter 2015. Förslagen ska fullfölja den inriktning för försvaret som lades fast av riksdagen 2009. Det inkluderar bland annat en insatsorganisation med omedelbart gripbara förband, tillgängliga utan föregående återtagning, utformade, resurssatta och övade för sina uppgifter. "

Ska bli intressant att se vad det leder till...

Falstaffakir sa...
11 juli 2013 kl. 16:37  

Reformutrymmet i nästa års budget är enligt den senast skattningen ca 25 miljarder. Då ÖB plötsligt blivit nymoderat, misstänker jag att anslagen kommer höjas just med den summa som han angav saknades, nämligen 1.5 miljard. Borg har därmed slagit två flugor i en smäll. ÖB får svårt att säga att FM är underfinansierad, då han själv delgivit denna summa och Borg slipper öppna plånboken på riktigt. Frågan är väl då vilka materialprojekt som ska strykas av nästa genomförande grupp.

Sten-Erik Björling sa...
11 juli 2013 kl. 18:49  

Aftonbladet:
"Försvarsberedningen får ett nytt uppdrag av regeringen och försvarsminister Karin Enström (M). En uppgift är att fundera på möjliga ändringar i det nya systemet för att få soldater till försvaret, ett system som visat sig ha brister."

Detta skall inte försvarsberedningen syssla med - det skall hanteras på tjänstemanna nivån inom försvarsmakten. Helt klart ett försök att leda in försvarsberedningens arbete från strategiska frågor till att plocka pinnar på högkvarterets gräsmatta...

Staffan Danielsson sa...
12 juli 2013 kl. 08:37  

Jag tycker det är bekymmersamt att många kommentarer på försvarsbloggar hänvisar till SDs påstådda miljarder till försvaret. Accepterar man dessa "luftpengar" accepterar man även hur de påstås tillkomma genom att närmast stänga våra gränser.

Unknown sa...
12 juli 2013 kl. 08:55  

@Staffan

Det får väl dessvärre ses som ett tecken på desperationen över det läge som försvaret just nu befinner sig i.

Finns för övrigt en del obesvarade frågor till dig på Skippers blogg.

Unknown sa...
12 juli 2013 kl. 09:05  

Staffan Danielsson:

Mycket bekymmersamt.

Är det då inte upp till andra partier (läs: ditt) att driva motargument, visa att öppna gränser kan vara en vinstaffär (vid sidan av en medmänskligt skön grej) och visa hur Sverige kan få ett trovärdigt försvar för den påsen pengar ni väljer att föreslå?

Du kan ju inte bara gnälla på att kommentarsskrivarna är lättlurade som litar på representanter för ett parti som du ogillar. Ta debatten!

Martin sa...
12 juli 2013 kl. 09:40  

@Staffan Danielsson

Detta kommentarsfält ska såklart inte utvecklas till en debatt om SD:s politik (utanför försvarsområdet) men du har helt enkelt fel när du säger att man vill ha "stängda gränser". Detta är enbart ett desperat sätt att reducera debatten till enkla oneliners och buzzwords. En nidbild, lika osann som den skönmåning Alliansen med Enström i spetsen målar upp gällande försvaret. Har man lite insyn i försvarsfrågor och tar sig för pannan varje gång någon nymoderat uttalar sig om vår goda beredskap, väl fungerande personalförsörjning etc. så borde man ganska lätt kunna inse att precis samma teknik och vilseledning används gentemot SD. Skrapar man lite på ytan så finns ingen substans alls bakom dessa anklagelser.

Menar du att Finland, som har en betydligt mer restriktiv invandringspolitik än Sverige, är ett land med "stängda gränser"?

jan-olov sa...
12 juli 2013 kl. 09:42  

Staffan

SD har i sin partimotion klart beskrivet vilket försvar de vill ha, hur organisation personalförsörjning och prioritering av uppgifter skall se ut.De har även angivit hur de vill finansiera detta. Jag tycker det är mkt bra och ärligt att stå för sina åsikter och visa konkret vilja att försvara Sverige.
Sen kan man ha olika åsikter förstås vilken volym vi skall ha på invandringen men vi har legat i absoluta toppen länge och vi brukar väl inte anklaga de EU länder som ligger i mitten i invandringsstatistiken för främlingfientliga eller?.
Så etableras den nivån EU snittet i Sverige så finns definitivt en finansieringskälla där.
Nej jag röstar inte på SD så kan vi avfärda den diskussionen men det hindrar inte att konstruktiva förslag därifrån kan diskuteras öppet.
Hur ser ditt försvar ut Centern?Organisation,samarbeten?Vilken uppgift är den viktigaste?Hur skall den finansieras?

jag råder dig i all välmening att beskriva centerns förslag på försvar lika konstruktivt som kristdemokraterna och Sverigedemokraterna gjort.Vad jag förstått pågår ett arbete inom Folkpartiet också att beskriva en bättre försvarsmakt. Möjligen sker de på fler håll också.

Jan-olov Holm

Anonym sa...
12 juli 2013 kl. 11:09  

@ Staffan Danielsson
Din trovärdighet inom försvarspolitiken är rökt. Du försöker ge sken av att möta "försvarsvännerna" genom vaga och veliga uttalanden som aldrig följs upp med politisk handling. Du (centern) är uppenbart ovilliga att riskera era jobb för att påverka på riktigt i försvarsfrågan.

Din trovärdighet som politiker är rökt när du försöker travestera på SD framgångar med invandringsfientlig politik, men desperat velande på kanten till anständighet för att inte lämna det politiska finrummet.

Som väljare vill jag inte veta vad Centern tror att väljarna röstar på (så att ni yrkespolitiker får behålla jobb, inkomst och guldkantade förmåner) utan vad Centern egentligen står för. Vilken är idé- och värdegrunden som ni vill bygga vårt samhälle på? Den verkar just nu väldigt vag och instabil. Svänger med vad som verkar mest karriärbefrämjande?

Jag skulle aldrig rösta på SD, men de har styrkan att brinna för en idé och de är tydliga i sin kommunikation. De står uppenbart även för obekväma åsikter. Det ger intryck av integritet och hederlighet som politiskt parti. Tyvärr inget som du eller Centern kan beskyllas för. Särskilt inom försvarspolitiken. Sedan är SD värdegrund omoralisk på gränsen till att inte respektera demokratiska värden om medmänsklighet och människors lika värde, men det är en annan fråga. Den som gör att de inte får min röst.

Det får inte du heller. Du är rökt tack vare ditt ohederliga manipulerande som varje normalbegåvad väljare kan genomskåda. Centern är rökt för att det tillsammans med (s) påbörjade slakten av vårt försvar i rödgrön allians. Ni gav Göran Persson stöd när han ansåg att den sista miljarden i statsbudgeten kan tas från försvaret. Jag har inte glömt det sveket.

Var är det gamla landsbygdspartiet? Dött och begravet när partiets ledning i huvudsak bemannas med karriärister bosatta i lägenhet i Stockholm eller Bryssel. Perspektiven blir andra, kanske alltför olika gräsrötternas? Ni har en lång resa tillbaka till riksdagen efter nästa val.

Första frågan blir då att fundera på vad som skapar ett långsiktigt, stort och livskraftigt parti. Är det att låta politiken svänga med opinionen för att i nästa val maximera mandat och arbetstillfällen för partikompisarna, eller är det att bygga en tydlig politisk plattform som skapar stabilitet och förtroende över många val och mandatperioder. Kanske kan en närtida tillbakablick ge svaret. Ditt förtroenderas inom försvarsfrågan på sistone är också en indikation.

Kanske är inte längre perspektivet partiets, medlemmarnas, väljarnas och Sveriges? Det långsiktiga. Kanske är perspektivet riksdagsarbetarens och då är ett par mandatperioder tillräckligt?

Fundera på det och lycka till.

Anonym sa...
12 juli 2013 kl. 11:09  

Har startat 2 bloggar.
http://svenskaledarbloggen.blogspot.se/

http://politisktokorrekt.blogspot.se/

Den första har ett färskt inlägg och den politisktokorrekt bloggen får ett inlägg senare, solen lyser för dagen!

På dessa bloggar skall jag försöka reda ut vårt samhälle idag och varför vi har den mentalitet del som inte är bra i dagens Sverige.
Mvh Peter Lindström

Martin sa...
12 juli 2013 kl. 11:24  

@Johan Granberg

Öppna gränser kan säkert vara en vinstaffär, i en utopisk värld där alla länder liknar den sekulariserade västvärlden och invandringen liknar den som sker på lika villkor mellan dessa I-länder.

Så ser verkligheten förstås inte ut och även om fri invandring KAN vara en vinstaffär så är det alltid förenat med en mängd förbehåll som att "om vi bara får dem i arbete", "om vi bara minskar den strukturella rasismen" osv. Sannningen är ju att detta har man försökt med i 30 år utan framgång och ändå fortsätter man med samma misslyckade politik, bara med andra ord och vinklingar. Det har inte fungerat hittills utan har bara blivit värre med fler utanförskapsområden, mer kriminalitet och skenande kostnader. Det kommer förstås inte att fungera i framtiden heller.

Det är också av denna anledning som etablerade politiker aldrig "tar debatten" eftersom de inte kan vinna då alla logiska och rationella argument talar emot dem. Det enda man då kan göra är att spela på känsloargument, på sin trovärdighet som statsminister eller ledarskribent på en stor tidning istället för att verkligen argumentera trovärdigt.

Jimmie Åkesson säger det bra i det här replikskiftet med Fredrik Reinfeldt. Spela fram till 2:40 i filmen;

http://www.youtube.com/watch?v=TqEQ58N8JME

Malin sa...
12 juli 2013 kl. 12:43  

Jag saknar helt förtroende för HKVs sätt att hantera sitt tilldelade försvarsanslag. Hade de varit seriösa i byggandet av ett nationellt försvar skulle Sverige förfogat över mer än 5 omedelbart gripbara och stridsdugliga brigader med AMOS, logisitkbataljoner och komplett artilleri nu. Det var i stort sätt folkets krav efter Georgienkriget, men som HKV inte på något sätt levererar eller hade för avsikt att leverera. Istället skapades PRIO och ett antal kompanier av yrkessoldater för krig utomlands under NATO befäl.

Jag skulle säga blankt nej till ökade försvarsanslag tills försvarsledningen visat prov på att de kan åstadkomma något annat än PRIO, utlandsmissioner och reklam.

Även om ORG14 implementeras fullt ut så har den liten betydelse för rikets försvar med avseende på markstridskrafterna. I powerpoint version org14 har små heterogena förband från rikets alla hörn som inte kan samverka med varandra döpts om till "modulära förband" och tillsammans påstås leverera "brigadförmåga", vilket också är ett rent påhittat ppt begrepp som i praktiken innebär PRIO med ett antal olika kompanier utan logistik, luftvärn, indirekt eld och ingenjörsresurser.

Malin

uppgiven sa...
12 juli 2013 kl. 14:30  

@Malin

Du uppvisar en skrämmande brist på förståelse för hur Sverige och dess myndigheter styrs.

Hört talas om regleringsbrev, anslagsbesparingar, riksdagsbeslut och annat som påverkar hur myndigheter ser ut?

Anonym sa...
12 juli 2013 kl. 14:35  

@Staffan Danielsson

Det är hedervärt att du diskuterar försvarsfrågor i kommentarsfälten.

Du bör läsa en ESO-rapporten ”Invandringen och de offentliga finanserna”, som är beställd av Finansdepartementet 2009:

”Givet att invandrare och infödda har ungefär samma sysselsättningsgrad kan det förväntas att invandringen är ekonomiskt gynnsam för de infödda i bemärkelsen att den offentliga sektorn i sin helhet omfördelar inkomster från invandrare till infödda.”

”Beräkningen i denna rapport visar på en årlig omfördelning från infödda till invandrarbefolkningen motsvarande 1,5 till 2 procent av BNP för år 2006.”

”Enligt SCB:s sysselsättningsstatistik för 2006 var andelen förvärvsarbetande i ålder 20 till 64 år 57 procent bland utrikes födda vilket kan jämföras med 80 procent för infödda.”
http://www.eso.expertgrupp.se/uploads/documents/eso%20rapport%203.pdf

Det finns ingen SCB-statistik som talar för att utrikesföddas arbetsmarknad 2013 har blivit bättre sedan 2006.

Nyamku Sabuni sa 2009 att:
”Mediantiden från att en nyanländ fått uppehållstillstånd till arbete är sju år.”
https://www.folkpartiet.se/var-politik/nyhetsarkiv/ny-politik-for-nyanlandas-etablering/

Till skillnad från C har SD, tillsammans flertalet regeringar i EU, insett att massinvandring är en kostnad och ingen vinstaffär. Pengar till försvaret finns således att hämta på att begränsa invandringen.

Malin sa...
12 juli 2013 kl. 17:45  

Uppgiven,
Ja visst verkar det hemskt fint att folk representeras av riksdagsmän men de röstar i blindo och sväljer allt vad HKV och diverse generaler intutat dom.

uppgiven sa...
12 juli 2013 kl. 17:52  

@Malin

Lustigt, här trodde jag att riksdagen röstade i blindo på vad regeringen säger i sina propositioner.

En fundering bara, om du nu anser att riksdagen gör som HKV säger. Varför har man inte röstat för de ökade anslag som ÖB säger behövs för att leverera vad regeringen har beställt?

Anonym sa...
12 juli 2013 kl. 17:53  

Malin är inte helt fel ute.

Myndigheten FM bereder och föreslår lösningar till den politiska ledningen. Nu är inte "myndighetsarbete" definierat som kärnverksamhet i FM och åtnjuter därför låg prioritet. Man lockar inte de vassa knivarna till en oprioriterad och ringaktad tjänst. Däremot bemannas myndighetsledningen med ytterligt kompetenta härförare som gjort sig populära i fält och under insats. Individer som lärt sig att man bäst bär fältdräkt på kontoret snarare än att anpassa klädsel efter verksamhet. Individer som lärt sig att "gilla läget", att "ett säkert uppträdande kan dölja oceaner av osäkerhet" samt att "uppgiften ska lösas, inte ifrågasättas".

FM tror att det finns ett superbra datorsystem som kan ersätta alla andra trots att alla (flera) tidigare försök alltid har misslyckats till stora kostnader och svidande kritik från riksrevisionen.

FM tror att man kan effektivisera genom att sparka civil personal och ersätta dem med datorstöd som inte på långa vägar är färdigutvecklat, infört eller användbart (dvs. effektivt). Istället ökar kostnaderna och verksamheten blir mer ineffektiv.

FM har drivit utvecklingen mot NBF till stora kostader och ringa resultat.

FM har slängt ut babyn med badvattnet, effektivt rivit gamla ledningsstrukturer och processer utan att förstå att det som tidigare "satt i väggarna" måste ersättas när väggarna rivs.

FM har drivit insatsförsvaret och expeditionär snabbinsatsförmåga (NBG) för att komma åt starka pansargeneraler i HKV, så att det dyra pansarvapnet har kunnat reduceras. Det var Håkan Syréns strategi, inte nymoderata försvarsamatörers idé.

Ett över tiden urholkat försvarsanslag drev behovet, och det var inte FMs fel.

FM driver inom ramen för detta försvarskoncept också frågan om interoperabilitet, NATO-anpassning och anpassning till internationella standarder. Sådant som i andra länder hanteras av mångdubbelt större staber till oerhörda kostnader. För gamla Sverige som tidigare lyckats koka soppa på en spik genom den "svenska modellen", innebär det en nödvändig, men mycket kostnadsdrivande, ominriktning av förbands- och materielutvecklingen.

Outsourcing och offentlig upphandling i samverkan med andra länder är vackra, logiska och tidsenliga visioner, inte nödvändigtvis realistiska, som ännu mest leder till mindre pang för pengarna, dvs. dyrare och sämre.

FM är den enda verksamhet jag känner till som konsekvent alltid når motsatsen till sina föresatser. Det beror till stor del på brister inom myndigheten och hur den praktiskt fungerar. Vackra visioner i Powerpoint räcker långt som beslutsunderlag. Handläggare ska presentera "lösningar, inte problem" för chefen.

Så därför kanske en ny, halvcivil myndighetsledning inom fö tillsammans med en militär strategisk (dvs. taktisk i Sverige) insatsledning inte är en dum idé. Då kan FM fokusera på att vara bra på det man tycker är viktigt. Då får man först slänga ut de nuvarande klåparna ur fö, som trots allt är arkitekterna bakom dagens fiasko. Nyss snusspottande med fina galoner och obefintlig utbildning i annat än militär kärnverksamhet.

Sedan bör anslaget höjas till en rimlig nivå efter att en ny försvarsidé, säkerhets- och försvarspolitik och FM grundläggande dimensionering för att lösa dessa uppgifter har definierats. FM kan inte längre koka soppa på spik i en globaliserad omvärld. Det räcker inte längre med ett försvar som signalerar förmåga i krigsavhållande syfte (det s.k. "pappersförsvaret", eller "invasionsförsvaret") utan dagens förband ska kriga på riktigt. Också en kostnadsdrivande försvarsidé. FM föreslog den.

FM är organisationen som driver den hårresande tesen att armén behöver göra insatser för att kunna rekrytera. Inte tvärtom. Krig blir alltså viktigare än fred, som innebär förband i beredskap med avhållande funktion som förebyggande redskap och maktmedel åt politiken.

Allt kan inte skyllas på nymoderata försvarsamatörer. Ansvar ligger också hos försvarsamatörerna inom FM. Dvs. det mesta över bataljonsnivån.

PangPangSWE sa...
12 juli 2013 kl. 19:19  

Staffan Danielsson, jag tror jag väntar på svar från dig på Skippers blogg.

/PangPang

J.K Nilsson sa...
14 juli 2013 kl. 00:24  

Kamrat Kalle, betänk att i Försvarsmaktens underlag inför Fb09 som blev IO14 så hade man också angett behovet av reduktioner av grundorganisationen. En flygflottilj, ett Arméregemente, sammanslagning av funktionsförband (den s.k Förtätningen), stängning/överlämning av Ärna flygplats, avveckling av StriC Hästveda m.m. En ganska massiv besparing föreslogs men det politiska godkännandet för det uteblev efter Georgienkriget utan dekret om småbesparingar utgavs och direkt intecknades.

Problemet är inte de stora underlagen ifrån Försvarsmakten utan problemet är dom små underlagen som det inte finns tid eller personal att genomarbeta. På förband får man en helg att svara på em komplex fråga som ligger till grund för ett svart som skall redovisas för Fö på Tisdagen efter. Uppgiften att ta fram dessa underlag är sällan väl dokumenterade samtidigt som den inre diskussionen på Fö inte heller är väl dokumenterade. Lägg till en ovilja ifrån regeringen att hålla riksdagen informerad.

Visst kan man kritisera Försvarsmakten men inte är det riktigt hela sanningen.

J.K Nilsson

Anonym sa...
14 juli 2013 kl. 02:59  

Efter att ha lyssnat på den politiska debatten före, under och efter Almedalen så måste någon politiker förklara vad ordet samsyn betyder!

Detta var den viktigaste parametern när delrapporten kom från försvarsberedningen.
Ordet kan ju definitivt inte betyda att de deltagande partierna hade samma syn på innehållet i rapporten.
Fru Widegren m.fl. framhåller samsyn som något alldeles otroligt bra.
Herr Danielsson verkar till och med tycka att samsyn överskuggar innehållet i rapporten.

Jag måste, efter ha lyssnat på olika partiföreträdares och ledamöter i beredningens, senaste utspel, tillstå att jag har väldigt svårt att hitta något som kan kallas samsyn.
Eftersom flera partier anser att just samsyn är det viktigaste inom beredningens arbete måste jag få en förklaring vad som menas med ordet!

Kanske vore dags för en liten politisk glosbok med de vanligaste betydelserna före nästa val.

Gotland, kan betyda Skövde.
!4 stridsvagnar utan besättning som står i Skövde kan betyda stridsvagnskompani på Gotland.
Logistik och underhåll betyder oftast ingenting.
Succé i samband med personalförsörjning kan betyda fiasko och omtag.
Här och nu kan betyda då och eventuellt sedan om …
Samsyn betyder…
O.S.V.

Inget parti verkar vara berett att finansiera IO14 så där kan man väl säga finns en samsyn (om man använder min opolitiska betydelse av ordet).
Frågan är vilka delar av IO14 de olika partierna egentligen är redo att finansiera.

Personal?
Materiel?
Logistik?
Arme?
Flyg?
Marin?
Utlandsmissioner?
Utbildning?
Övningar syftande till att ta emot hjälp? (Problem/utmaning finns att identifiera övningspartner)
Samövningar syftande till att ge hjälp? (Problem/utmaning finns att identifiera övningspartner)
m.m.m.m.m.m….

Beroende på hur mycket partierna är villiga att satsa på IO14 måste de ha helt skilda bilder av hur organisationen ser ut. Inget av partierna har dock finansiering av det alternativ som de i någorlunda samsyn gett till FM.
Inget parti verkar heller veta vilka delar av IO14 som de väljer bort.
Klart är i alla fall att inget parti vill finansiera IO14 i dess nuvarande form.

IO14 betyder förband och förmågor enligt uppdrag minus…….

Några av våra folkvalda slår sig för bröstet när NATO ger sitt gillande till deras visioner och drömmar om ett försvar, som i bästa fall och med stora förändringar på det politiska området kan skönjas efter 2025.
Gör på samma grunder en värdering av Rysslands visioner om sin FM 2025.

Låt era blåmärken läka och fundera en stund på resultatet innan ni uttalar er!
Även ickemoderater kan få blåmärken!


Avslutningsvis vill jag gärna höra vad man inom beredningen anser att nivån, som nu är väldigt låg, kommer att kallas 2020 när det gäller Rysslands FM.
Vår egen IO14 verkar inte komma upp till någon nivå alls 2020!
Vad heter det när man inte ens kommit upp i någon nivå, på nyspråket?
Gissningsvis;
flexibel, samövad, insatsberedd, materiellt uppfylld, organisationen uppfylld med rätt utbildad och övad personal, gripbar, tillsammans med andra och med världens bästa logistik. Allt till ett pris som ligger på en mycket låg nivå!

Dubbelsuck!!

Teaterdirektören.


P.S. Centerpartiet säger sig vilja försvara hela landet. Därmed framstår de som det mest försvarsvänliga partiet av alla. Detta är läpparnas bekännelse men hur är det med verkligheten.
Hur mycket luftvärn blir det då?
Hur många fler båtar ska vi då tillföra till den ensamt och tappert kämpande ”Jägaren” på västkusten?
Det finns nog hundra riktigt dyra frågor till!
De sista lyder dock som följer. Vad blir slutsumman för försvaret av hela landet och är ni villiga att satsa detta på FM?

P.S. Jag förstår att centerpartiet inte har något trovärdigt svar redan i år. Jag väntar gärna till dess analyserna och utredningarna är klara om något år eller så. Dock skulle analyserna och utredningarna som föregick skrivningen i partiprogrammet vara intressanta att ta del av!

Farbveckan -86 sa...
14 juli 2013 kl. 09:57  

Samsyn är väl helt enkelt den civila varianten av vårt uttryck "hellre fel än ensam".

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade