Illavarslande vändning i försvarsdebatten

Svenska Dagbladet skriver idag på ledarplats om att överbefälhavare Sverker Göransson skickats på ”teflonkurs” med försvarsminister Karin Enström som lärarinna. Vi är ju flera som reagerat på den kraftiga omsvängningen i retorik från Försvarsmakten. Jag analyserade detta i ett inlägg tidigare under Almedalenveckan när det efter tillräckligt många framträdanden fanns möjlighet att urskilja tyngdpunkten. Tidigare tal om brister tonas ned till förmån för att tala om framförallt personalen i pågående insatser. Frågor rörande tidigare kollision mellan Försvarsmakten och Försvarsdepartement besvaras med att man har ett gott samarbete och fullt förtroende för varandra.

I DN:s intervju med försvarsminister Karin Enström tidigare i veckan sade ministern så här om möjligheterna att försvara Gotland:

”Försvarsminister Karin Enström (M) säger att hon ser ett behov av att höja försvarsanslagen i höstens budgetproposition, men hon ser inga särskilda behov just på Gotland.

– Vi har flexibelt rörliga förband, vi har hemvärnet, som finns på Gotland. Försvarsmakten övar i och på och runt om Gotland. Att urskilja Gotland … Jag ser inte det på samma sätt. Vi har en insatsorganisation som ska kunna röra sig mellan olika delar av landet, självklart också till Gotland, säger hon.”


Till TT:

”-Det är rimligt om man jämför med hur hotbilden ser ut och hur det ser ut i våra grannländer, de har ungefär den typen av förmåga, säger hon till Dagens Nyheter.

Enström kan i dag inte se något enskilt militärt hot mot Sverige och inte heller ett läge där Sverige ensamt drabbas.”Idag uppmärksammade den finska svenskspråkiga dagstidningen Hufvudstadsbladet de svenska problemen med att försvara Gotland och intervjuade både Karlis Neretnieks och ÖB. Där den förre är starkt kritisk till svenska möjligheter att försvara Gotland då det inte finns någon permanent militär närvaro på ön utöver Hemvärnet, så ser den senare inte några problem.

” – I det omvärldsläge vi har nu är det en tillräcklig organisation och vi kan hantera Gotland också.

ÖB säger att allt materiel och all utrustning inte behöver finnas på plats.
– Det som ofta finns med i diskussionen är att det måste finnas grejer från början, men hela den konceptuella tanken med den organisation vi bygger är att kunna flytta resurser dit man vill ha dem. Speciellt flyg och marina resurser flyttar vi ju väldigt fort.

ÖB talar med små bokstäver om hot.
– I diskussionen som förts i Sverige refererar många till det som var under kalla kriget, men det är ju inte den världen som finns nu.”


Här ser vi återigen ett exempel den kraftfullt förändrade retoriken. I intervjun på Försvarspolitisk Arena fanns det ”ingen avgörande materiel” som saknas och att artilleriet inte har en endast pjäs verkade inte heller bekomma ÖB. Vad som förvånar är också att en gammal pansarräv som Sverker Göransson verkar ha gått i samma logistikskola som Karin Enström och med samma magister och läroplan. Att ”när det behövs” flytta markförband till Gotland är en stor logistisk operation som i anspråkstar så gott som alla Försvarsmaktens resurser. Är det därtill så att enheterna verkligen behövs på Gotland så blir de kvar där. Dels för att de behövs, men framförallt för att Försvarsmakten inte har någon förmåga att genomföra en operation för att få dem därifrån. Ett axiom i svensk försvarsplanering har varit att det som finns på Gotland är det som finns där om det blir skarpt läge. Det blir också kvar där oavsett om vi talar om materiel eller personal. Det gällde förr och det gäller idag.

Det leder osökt in på ÖB:s sista svar. Där sällar sig ÖB till användarna av den vanligaste härskartekniken i försvarsdebatten vilken allt som oftast används av moderata försvarspolitiker. Håller du inte med om den gällande försvarsinriktningen så är du en mossig kalla kriget-vurmare. Det är inte något som stärker försvarsdebatten.


Försvarsmakten befinner sig i ett knivigt läge där jag inte anser att man reder ut situationen. Försvarsmakten ska av naturliga skäl inte lägga sig i den politiska debatten. I ett läge som det vi nu har där försvarsfrågorna är starkt i ropet är det svårt att uttala sig utan att det tyvärr kan tolkas som att man tar ställning för endera sidan. Bedömningen verkar ha blivit att den säkraste tuvan att stå på är att det blåser minst om man håller sig till Försvarsdepartementets linje.

Dock har ÖB som myndighetschef, samt övriga chefer i Försvarsmakten ett starkt samhällsansvar att faktiskt redogöra för hur läget är och där brister man nu återigen när man retirerar in bakom kulisserna. Inte undra på att man helst inte vill tala högt om vad som försiggått under våren och försommaren över, i och under Östersjön, utan att vi istället får hålla oss till att läsa om det i utländska media.

Som jag skrev i det tidigare inlägget så är nu risken när man prioriterat att reparera förhållandet till Försvarsdepartementet att förtroendeklyftan återigen förskjuts till att vara mellan försvarsmaktledningen och personalen ute på förbanden som inte alls känner igen sig i den verklighet som kulisserna målas i. Det massiva stöd som ÖB erhöll under vintern kan plötsligt vara som bortblåst på några få veckor.

Läget är prekärt, minst sagt.


17 kommentarer:

uppgiven sa...
7 juli 2013 13:11  

"Speciellt flyg och marina resurser flyttar vi ju väldigt fort."

Visst går det fort att flytta flygplan och båtar. Men det krävs att det finns en basorganisation också... Eller har pansargeneralen förträngt att även stridsvagnar behöver TOLO?

När övade man förresten senast att flytta förband till Gotland för att kriga på riktigt? Dagny II? Vill minnas att det inte var riktigt så lätt att "flytta förband" då som man nu vill få det att låta. Och vår förmåga då var större än idag...

CS sa...
7 juli 2013 13:25  

Om nu ÖB fått igenom en anslagshöjning till hösten, vilket vi kan förmoda, så är det tveksamt om en fortsatt konfrontatorisk hållning är av godo. Att ständigt skylla alla fel på högre chef är knappast produktivt. Oftare är det en metod för att ta billiga ledarskapspoänger som förr eller senare genomskådas.

Mycket av de problem som jag just nu upplever i FM är vi själva ansvariga för. Det största problemet, bristen på personal, beror till stor del på att vi inte tagit bort uppgifter samtidigt som vi hittar på nya rörliga befattningar och därmed låter ordinarie befattningar stå tomma.

Det enda av ÖB:s uttalanden som jag reagerade negativt på var det om att det inte finns några väsentliga brister avseende materielen. Det stämmer över huvud taget inte. Exempelvis saknar mitt förband mer än 75% av sina bepansrade fordon. IO14 är inte i närheten av materiellt uppfyllt. Här upplever jag materielläget värre än personaluppfyllnaden.

Det finns en hel del som måste lösas inom den redan beslutade organisationen innan det ens är tal om att börja prata om ytterligare förband och utgångsgrupperingsplatser.

Bygdemajoren sa...
7 juli 2013 15:23  

"Att ständigt skylla alla fel på högre chef är knappast produktivt."

Förvisso, men det har väl ÖB aldrig ens varit i närheten av att göra.
Däremot var det väl inte långt ifrån sanningen att vi 2019 (2023?) kan avvärja ett angrepp mot en plats i landet i max en vecka.

Sten-Erik Björling sa...
7 juli 2013 16:02  

Det hela är rätt enkelt...

Man kan inte uppgradera försvaret av Gotland eftersom man inte har något att uppgradera med. Och det man kan uppgradera med (nämligen knappt något alls) kan man snabbt förflytta vid behov... Eftersom det knappast finns...

NATO-ansökan kommer innan nästa val i sådan form att den följande regeringen inte kan sätta sig emot... Och det första som sker efter anslutning är att USA placerar LV på ön och förbereder basering av eget stridsflyg...

Vid MP-kongressen förra året hävdade jag med bestämdhet att vi antingen har egen trupp eller andra länders trupp i landet. Fick en del skit för det uttalandet... Får mer rätt snabbare än jag trodde då... NATO-ansökan med snabb-bearbetning innan nyår och efter godkännande drastisk ökning av anslagen för materielinköp i form av bättre begagnade system från USA.

Häpp....

uppgiven sa...
7 juli 2013 16:19  

@Sten-Erik

"NATO-ansökan med snabb-bearbetning innan nyår och efter godkännande drastisk ökning av anslagen för materielinköp i form av bättre begagnade system från USA."

Har du någon grund för detta påstående eller är det bara funderingar?

Infanteristen sa...
7 juli 2013 16:32  

Men vad strålande Herr General, du är hjärtligt välkommen förbi mitt förband och trolla fram "den inte avgörande materielen":)
Jag måste ha missuppfattat situationen helt, de 40% bristerna vi har är tydligen av "en icke avgörande karaktär";)
Jag skall genast upplysa min personal om detta faktum efter semestern, äntligen kan vi börja öva!
// Trött in i märgen

Tordis sa...
7 juli 2013 16:38  

@Sten-Erik. Rimmar rätt med FMs besatthet att bli godkända i NATO-valideringarna. Då går nog en ansökan undan ;)

Potemkinkulissen sa...
7 juli 2013 20:40  

Befälsbrister; för litet personal för antalet uppgifter samt "fel" kompetens på befattningar trots det rigorösa FM Org 13 arbetet. Materielbrister och brister i den materiel som finns bl a p g a en tjänstesektor som ej längre leverarar några tjänster...
Rekryteringsproblem och problem att behålla befintlig personal.
Olika viljor och målbilder om vilka uppgifter som ska lösas och prioriteras.
Men, visst läget inom FM är väl inte så allvarligt...

Falstaffakir sa...
7 juli 2013 22:37  

Roade mig med att se en BBC-dokumentär om britternas återtagande av Falklandsöarna häromkvällen. En jämförelse mellan Falklands och Gotland är naturligtvis inte rättvis, men har ändå vissa beröringspunkter. Det ingick 93 fartyg i den brittiska armadan! Visst det behövs väl inga hangarfartyg i en svensk flottstyrkan och inte heller några bunkerfartyg, men dock 93 fartyg! Kanske IO14 trots allt är lite klent dimensionerad - rörlig och flexibel som den är.

Anonym sa...
8 juli 2013 20:15  

Ur herr Lagerstens inlägg på FMhemsidan. Sju nyanser av vitt…

”Morgonen inleds med SvD-nyheten om den brittiska forskaren som uttalar sig om att Sverige utgör ett underskott i säkerheten i Nordeuropa. Rubriken sattes till: ”Brittisk oro för svenska försvaret” och fokus i artikeln låg på kritik mot den politiska nivån. Sveriges säkerhetspolitik är inte trovärdig och försvaret riskerar att skära ihop totalt konstateras det bl.a. Detta gav framförallt bränsle till försvarsbloggarna som kommenterade artikeln.”


Jag har inte sett någon kommentar från Infos eller ÖB i frågan?
Jag får väl anta att de delar oron?

Det som står på Försvarsmakten kommenterar, är myndighetens uppfattning i de principiella ställningstaganden som berörs.
Här kan man väl skymta ett principiellt ställningstagande?
Synen på försvarsbloggare kan väl inte bli tydligare än så här utan klartext?

Hela inlägget är ett lite naivt och fumligt sätt att försöka komma fram till att ”glaset är halvfullt”. FM och ÖB levererade minsann trovärdiga och skarpa analyser under Almedalskalaset.

Avslutningsvis kan jag konstatera att moddlaren tagits fram i försöket till sammanfattning av herr Lagersten.
Färgens dåliga kvalitet och brist trovärdighet gör att ommålning förmodligen krävs redan om ett år!

Visst kan man tycka att det är positivt att FM har en icke användbar prototyp av en kommande kanon. Speciellt trovärdigt är det däremot inte! Glaset är så litet att det inte spelar någon roll hur mycket det innehåller.

Suck!

Teaterdirektören.

P.S.

”Men herregud, bilen saknar ju ett framhjul?”
”75 % av den typen av materiel är uppfylld och inget avgörande saknas!”
Glaset är mer än halvfyllt!

Anonym sa...
8 juli 2013 20:38  

Beträffande Falklandskriget, läs Vulcan 607. Där framgår hur svårt det är att återta förlorade förmågor när de behövs.

Anonym sa...
14 juli 2013 19:59  

Frågan om hur Gotland skall kunna försvaras på gammaldagsvis har vålat debatt under våren och försommaren. Hur skulle det vara med lite mer modernt tänkande?
Frågan togs upp även i finlandssvenska Hufvudstadsbladet den 7 juli och ledde till genmäle publicerat i Hbl 14/7:
Gotland är väl försvarat
När den senaste Hollywoodproduktion av japanernas anfall mot Pearl Harbor presenterades i början av 00-talet, så hörde jag följande skröna. En av deltagarna i Japans kapitulationsdelegation ombord på USS Missouri 1945 viskade i örat på en kollega: ”Nästa gång köper vi Pearl Harbor”.
Skrönan är säkert falsk, men den visar en insikt om hur det moderna ”kriget” bör föras. Se bara på hur skickligt Angela Merkel har lyckats vinna det tredje europeiska kriget på 100 år åt Tyskland - utan att ett enda skott har avlossats.
Jag kom att tänka på skrönan när jag läste Hbl:s artikel i söndags (7/11) där det påstås att Sverige inte kan försvara Gotland. Sanningsvittnet är en svensk general fostrad på 1900-talet. Jag kan förstå att en gammal knekt är ledsen för att inte längre kunna kommendera några 1000 man, men varför skall vi skattebetalare kasta pengar i Östersjön?
Gotland är väl försvarat. Bara någon mil utanför öns östkust går Nord Stream-röret för naturgas från Ryssland till Europa. Gasen har stor betydelse för Rysslands ekonomi och Europas energiförsörjning. Den här typen av ekonomiskt och politiskt samarbete mellan Ryssland och Väst-Europa har en betydligt större försvarspolitisk betydelse än några kanoner på Gotland.
Ryssland har sedan snart 1000 år varit ärkefiende till både Sverige och Finland. Att finländare har synpunkter på ryssarna kan jag förstå med tanke på de senaste 75 årens historia, men att många rikssvenskar fortfarande ser ett militärt hot från Ryssland är mer obegripligt. Sista gången ryssarna härjade i Sverige var åren kring 1720.
Detta måste förstås inrikespolitiskt. Att utmåla ryssarna som hot är viktigt för alla som vill ha mer skattepengar till bomber och granater. Det hedrar de Nya Moderaterna att de har insett detta och skakat av sig gammelmoderaternas stämpel att vara en lobbyorganisation för officerskåren. Försvaret är ett särintresse, vilket Fredrik Reinfeldt korrekt konstaterade i januari.
När nu engelsmän, fransmän och tyskar, som också i olika kombinationer har legat i militär fejd med varandra i 1000 år, äntligen har insett att den tiden för alltid är förbi, så borde vi i Norden göra det samma i vår relation till Ryssland.
För att trygga fred och säkerhet i Norden behöver både rikssvenskar och finländare göra följande:
1. Inse att Ryssland är en europeisk stormakt och att ryssarna har rätt att ha den självkänsla som ankommer en sådan. Ryssarnas fosterlandskärlek måste erkännas.
2. Sluta upp att hota med NATO-vapen. Ryssarna har all anledning att reta upp sig på sådant och fundera över om det har hänt något i svenskarnas och finnarnas hjärnor på 1000 år.
3. Avsätt några miljoner av försvarsanslaget till stipendier åt ryska ungdomar för studier vid våra universitet. Om övriga Europa och ryssarna satsar på liknande utbyten har vi skapat en formidabel fredsrörelse.
Hans-Erik Olson, rikssvensk Esbo-bo.

Farbveckan -86 sa...
14 juli 2013 21:09  

@Hans-Erik

"Sista gången ryssarna härjade i Sverige var åren kring 1720."

Nja, nu blev det väl ändå nästan hundra år fel.

1809 (20/8) skall det väl vara.

Farbveckan -86 sa...
14 juli 2013 22:06  

För övrigt slutade ju den "härjningen" med att Ryssland erövrade drygt 40% av Sverige.

Martin J sa...
14 juli 2013 23:22  

@fritid 1/2 (Den accepterar inte längre än 4096 tecken så detta är del 1 av 2.)

Måste bara säga att jag anser att du har stora felaktigheter i din analys av Ryssland som ett icke-hot. Nedan följer mina kommentarer, din text kursiverad.

Frågan om hur Gotland skall kunna försvaras på gammaldagsvis har vålat debatt under våren och försommaren. Hur skulle det vara med lite mer modernt tänkande?

Gotlands försvar är dåligt även mätt med "moderna" mått, hur mycket nyspråk som än används är Gotlands försvar dåligt. För att bedöma hur bra det är går det inte att själv hitta på kriterier för vad det skall klara ("Vi har en stratigisk överlägsenhet i gräsklippare, ingen jävel tar Gotland.."). För att bedöma försvaret måste man först bedöma en eventuell motståndares förmåga, och inte bara sätta den till vad man vill utan hur den faktiskt ser ut.. ("Försvaret skall klara terrorister om de skickar ett brev till polisen i Visby minst 2 månader innan och inte är fler än 8 personer..")

Jag kan förstå att en gammal knekt är ledsen för att inte längre kunna kommendera några 1000 man, men varför skall vi skattebetalare kasta pengar i Östersjön?

Om man har en ny väldigt dyr bil, och struntar i att försäkra den, för risken att krocka med den är så liten, är det ett klokt val? Nej, de flesta som har något dyrt försäkrar det "om" något skulle hända. I mitt exempel ovan är det inte en bil det handlar om utan "vår" rätt att på vårat territorium besluta om vad vi tycker skall gälla utan att någon påverkar eller pressar oss. Påverkar eller pressar oss behöver inte betyda en regelrätt invasion, men kan även handla om hot.

Gotland är väl försvarat. Bara någon mil utanför öns östkust går Nord Stream-röret för naturgas från Ryssland till Europa. Gasen har stor betydelse för Rysslands ekonomi och Europas energiförsörjning.

Just detta stora ekonomiska intresse gör risken för påverkan större, då den har så stort politiskt värde och ekonomisk betydelse så vill man försvara den, och om då Sverige uppfattas som svagt, så är det inte osannolikt att andra länder "tar över" det ansvaret.


Ryssland har sedan snart 1000 år varit ärkefiende till både Sverige och Finland.
De första krigen var för ungefär 800år sedan, om man inte räknar Sveriges bildande till 1500 talet, då var ett av det första kriget Stora ryska kriget.

Detta måste förstås inrikespolitiskt. Att utmåla ryssarna som hot är viktigt för alla som vill ha mer skattepengar till bomber och granater.

Det handlar snarare om vi som nation vill ha ett inflytande över vår egen politik och territorium. För att göra det behöver man ha ett förtroendegivande försvar, och inte ett andra länder skämtar om. Tyvärr lever många i villfarelsen om att: "Så länge vi är snälla leker alla snällt med oss!" Tyvärr stämmer inte detta. Och vi kan inte heller räkna med att andra länder kommer att bispringa oss om vi blir utsatta för hot, varför skall någon ödsla sina pengar och människor på några som inte tycker att deras försvar är viktigt?

Det hedrar de Nya Moderaterna att de har insett detta och skakat av sig gammelmoderaternas stämpel att vara en lobbyorganisation för officerskåren. Försvaret är ett särintresse, vilket Fredrik Reinfeldt korrekt konstaterade i januari.

Det är ett särintresse så länge man tycker det är ok att en dag riskera att förlora förmågan att styra sin egen politik, ekonomi och lagstiftning.

Fortsättning del 2.

Martin J sa...
14 juli 2013 23:23  

När nu engelsmän, fransmän och tyskar, som också i olika kombinationer har legat i militär fejd med varandra i 1000 år, äntligen har insett att den tiden för alltid är förbi, så borde vi i Norden göra det samma i vår relation till Ryssland.

Jag håller med, men som i alla relationer så bör man inte ge bort sig själv helt, då relationer är ett givande och tagande så kräver det att båda sidor visar varandra respekt och förtroende. Ett sätt att visa förtroende är att visa att man kan försvara sig själv och sina intressen, det det annars lätt att förhållandet blir destruktivt och att den ena parten kräver saker den andra parten inte vill ge, men utan möjligheten att motparten bara tar vad den vill ha.


För att trygga fred och säkerhet i Norden behöver både rikssvenskar och finländare göra följande:
1. Inse att Ryssland är en europeisk stormakt och att ryssarna har rätt att ha den självkänsla som ankommer en sådan. Ryssarnas fosterlandskärlek måste erkännas.
2. Sluta upp att hota med NATO-vapen. Ryssarna har all anledning att reta upp sig på sådant och fundera över om det har hänt något i svenskarnas och finnarnas hjärnor på 1000 år.
3. Avsätt några miljoner av försvarsanslaget till stipendier åt ryska ungdomar för studier vid våra universitet. Om övriga Europa och ryssarna satsar på liknande utbyten har vi skapat en formidabel fredsrörelse.


En stat har rätt att låta sina medborgare känna hur de vill, och ingen tror jag skulle säga att Ryssland är en småspelare. Men en det är en farlig tendens när man börjar prata om etniska ryssar i andra länder, självklart skall de ha samma rättigheter som andra medborgare, men de kan lätt användas som brickor i ett spel. Se bara på Tyskland under 30 talets slut och "folktyskarna"..

Vidare så är stipendier för utländska studenter sökbara redan nu, men de duktigare studenterna tenderar att söka sig till mer kända lärosäten.

Mvh

Martin J.

Kalle sa...
15 juli 2013 00:09  

Hans-Erik Olson, du bör läsa på.
-i april 1808 så annekterade Ryssland Gotland.
Den 24 november 1944 sänkte en sovjetisk ubåt gotlandsfärjan Hansa utanför Visby.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade