"En kaotisk situation där försvarets trovärdighet ifrågasätts"

"Jägarchefen"bloggen med samma namn publicerade igår ytterligare ett mycket läsvärt inlägg. Denna gång om hur vi hittills lyckats med att inta insatsorganisation 2014 med anledning av personalförsörjningsbekymren och problemen med att organisationen aldrig övas. Det är något som även berörts på denna blogg, då de delar av organisationen som inte besatts med anställd personal fortsatt kommer att utgöras av värnpliktig personal grundutbildad innan 2010. Denna värnpliktiga personal kommer aldrig att repetitionsutbildas, vilket gör att Försvarsmaktens förmåga "här och nu" fortsatt är ihålig. Obegripligt, men så är det.

Det tidigare talet från regeringshåll om att ledorden "här och nu" skulle gälla eftersom "ett krig kunde vara över på vecka (Sten Tolgfors), har alltmer förbytts i samma retorik som gällde för den socialdemokratiska regeringen inför och efter försvarsbeslutet 2004, att tiden finns för återtagning. Det är nu inte längre lika viktigt med uppfyllnad av förband och förmågor. Det "här och nu" som skulle låta som mobilisering på några dagar och som i själva verket varit något helt annat, framstår alltmer som det mer eventuella 360 dagar eller 3 år som nyttjades hårt i FB 04. Det är svårt att tolka den officiella retoriken och finansieringsplanerna på annat sätt. Ett intryck som ytterligare förstärkts under Almedalsveckan.

Jägarchefen beskriver väl de logistiska "utmaningarna" att överhuvudtaget samla de geografiskt vitt spridda och singulära förbanden i Sverige till en fungerande sammansättning den dag de skulle behöva användas. Något som såväl försvarsminister och överbefälhavare duckat för i Almedalen. Vidare ges en bra exemplifiering av hur det nuvarande personalförsörjningssystemet kan fungera när förare Andersson bestämmer sig för att jobberbjudandet på Ikea trots allt lockade mer, samt svårigheterna med att någonsin öva med ett riktigt förband större än ett kompani.


Till finska YLE sade Finlands försvarsminister Carl Haglund nyss så här:

"Finlands väg är inte den svenska. Utan en värnpliktsarmé skulle vi också i Finland vara i en kaotisk situation, där försvarets trovärdighet ifrågasätts, enligt försvarsminister Haglund."


Haglund besökte förra veckan Almedalen och mötte bland andra utrikesminister Carl Bildt då försvarsminister Karin Enström var på besök i Moskva. Man kan så här i efterhand fundera över vad som dryftades i Almedalen och hur Haglund egentligen uppfattade sitt besök där.

Återigen kan konstateras att valet att rakt av avskaffa värnplikten (för att citera Försvarsdepartementet) var det absolut sämsta som kunde göras. Återigen sågade man av den gren man satt på när det försvarsträdet skulle beskäras. En gradvis övergång till yrkesförsvar hade varit en klokare modell, men den klokaste hade varit att satsa på en blandmodell. Ett beprövat koncept från andra länder.

Viktigast av allt. Båda dessa varianter hade också i mycket högre grad hjälpt till att behålla försvarets folkförankring. Det är inte något man behöver fundera så mycket på i vare sig Danmark, Norge eller Finland.


Senare idag ett inlägg i debatten mellan Skipper och Staffan Danielsson.


3 kommentarer:

Anonym sa...
8 juli 2013 kl. 21:38  

Jägarchefen tror/hoppas att det har genomförts SÖB m.m. med delar av den krigsplacerade personalen ur det vilande pliktsystemet.
Vad jag kan förstå så kommer inte någon som omfattas av den vilande värnplikten någonsin att kallas in i fredstid för någon övning. Detta gäller inte bara de odugliga ur det gamla värnpliktssystemet utan även de som krigsplaceras ur det nya försvaret. Där finns det sådana som endast gjort GMU.


Ur Parp.
”Fyra mekaniserade infanteribataljoner och ett stridsvagnskompani kommer att hållas i låg beredskap med en plan för aktivering under en treårsperiod efter eventuellt politiskt beslut om detta.”

Är det här dessa som bara gjort GMU skall placeras?

Den där ”stridsgruppen” som skall finnas i början av 2014 får väl överta namnet Riksbataljonen. Vi har haft en sådan tidigare men med lite annat innehåll.

Vi får heller inte glömma ÖBs lugnande besked på en hemvärnsstämma får några år sedan. ”Den materiel ni saknar nu, kommer vi, i händelse av krig, att köpa in!”
Jag kan försäkra att det var ingen i lokalen som trodde honom!

Med nuvarande upplägg kan jag inte se att något förband någonsin kommer att vara komplett och kunna övas fullt ut.
Vi bör också komma ihåg att det vi nu talar om inte kommer att finnas på plats förrän på andra sidan 2020 och även då kommer all avgörande materiel och all personal ej att finnas på plats.

Materielbergets kostnad fram till 2020 överstiger 30 miljarder kronor och efter 2020 stiger den summan snabbt. Detta är för att bibehålla nuvarande nivå.

Personalkostnaderna för att öva förbanden kommer givetvis också att öka i den takt de blir uppfyllda med verklig personal.
Görs inget åt nuvarande personalomsättning så kommer kostnaderna för våra anställda soldater att öka dramatiskt under åren efter 2015.

Eftersom man resonerar enligt den principen att ett underhåll på sammanlagt 4 000 kronor är för dyrt (sparkravet tillgodoses) och istället tar en reparation för 40 000 ,under två veckor, vid användandet så finns ett stort mörkertal för vår förrådsställda materiel.

Sakta och osäkert går vi mot ett försvar av modellen ”då och sedan” där förutsättningarna för en snabb mobilisering försvinner ut med badvattnet.
Mycket på grund av okunskap eller ovilja. Orden från läpparna säger en sak och handling visar något helt annat.
Jämför gärna med Centerpartiets deklaration att hela landet skall kunna försvaras med vad de är villiga att betala för.


Att man från olika håll endast ser logistik som något man kan spara pengar på är det mest kostnadsineffektiva som går att göra. Ofta kan man läsa uttalande som helt bortser från logistiken.
Fömin om försvaret av Gotland som exempel. Det finns några på departementet som var med under Dagnyövningarna. Jag tycker hon skall fråga dem hur det gick!

Suck!

Teaterdirektören.


P.S.
Jag vill passa på att notera de delar av pressen som i sin vetskap hyllade Belos för dess insatser i Adenviken! De var garanterat först med den nyheten! Här kan man ju konstatera att försvarshemligheter har läckt ut?!

Unknown sa...
9 juli 2013 kl. 06:25  

Materielberget i all ära, men frågan är om inte det största problemet är personalförsörjningen. Numera är Hemvärnet ensamt den stora stommen i vårt försvar. På Gotland utgörs dess numerär av 454 man och frågan är hur man ska kunna utöka denna siffra.

Det stora vansinnet i politikernas försvarsekonomiska ekvation är rekryteringsproblematiken. Hur ska man kunna rekrytera till HV eller reguljära FM när det inte finns ett skyltfönster? Varför skulle någon lägga tre månader på lågbetald GMU för att kunna bli HV-medlem, när de istället kan plugga på civilt universitet eller jobba och tjäna riktiga pengar?

Rekryteringsproblemen till officersutbildningen är talande. Utan värnplikten står vi utan skyltfönster och utan det kommer det nya systemet aldrig att lyckas.

Detta yrkesförsvar (som perverterat kallas frivilligförsvar - åh, vad jag älskar denna nysvenska) kommer aldrig att fungera. Den enda lösningen är att (i någon form) återinföra värnplikten. Frågan är bara när ansvariga politiker kommer att inse det.

adde sa...
10 juli 2013 kl. 02:26  

Enda politikern i Almedalen, som inte behöver prata orwelliansk newspeak är ju Calle Haglund. Han kunde ju säga, "Men kejsaren har ju inga kläder!".

;-)

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade