Felaktiga uppgifter och behovet av öppenhet


Igår uppdaterade jag mitt inläggom den ökade spänningen i Östersjön med ett resonemang kring kränkningarna av svenskt luftrum den 20 juni. Ett resonemang jag förde utifrån de uppgifter som fanns tillgängliga i media, myndigheter och från andra stater. Där framförde jag hypotesen att det skulle kunna röra sig om ett övningsanfall mot östra Gotland eftersom den redovisade flygprofilen var av sådan karaktär. DN följde idag upp med en artikel där mitt resonemang återges.

Utrikesminister Carl Bildt verkar nu ha tröttnat på spekulationerna kring kränkningarna den 20 juni och meddelar att flygplanen var polska och att det sannolikt rör sig om ett rent misstag. Utifrån att flygplanen var polska är det en bedömning jag delar.

Därmed kan man konstatera att mitt tidigare resonemang var felaktigt, och det är felaktigheter jag står för. Som ovan skrivet var det här gärna en fråga jag ville ha fel i eftersom det skulle betyda att även om spänningen i Östersjön är hög så är den inte så hög att man avsiktligt väljer att kränka vårt lands luftrum.

Det jag framförallt vill beklaga är att man inte redan från början kunde vara öppen med att kränkningarna ägt rum och vilken nation som låg bakom istället för att få en debatt kring bristande svensk försvarsförmåga. Carl Bildt skriver vidare att hans bekräftande av flygplanens nationalitet ”begränsar förhoppningsvis okunniga spekulationer”. Ja, det kan man bara instämma i och samtidigt konstatera att hade man varit öppen med nationaliteten redan från början hade det inte blivit några spekulationer alls. Med tanke på alla de olika turer som framkom i olika riktningar kring ryska påsken är det nu som bäddat för att människor kommer att fortsätta tvivla på att flygplanen verkligen var polska. Något man redan kan se resultatet av på Twitter.


Öppenhet är förtroendeskapande – särskilt i oroliga tider av det slag som föreligger i Europa just nu.

20 kommentarer:

Masja sa...
6 augusti 2014 kl. 10:29  

Det var polska MiG-29 Fulcrum som stod på Siauliai mad anledning av att de under fyra månader ansvarar för Baltic Air Policing.
Troligen så missade de att de var för långt västerut!

Jakob Wedman sa...
6 augusti 2014 kl. 10:59  

Det är helt obegripligt att man inte offentliggör uppgifter om nationalitet. Samtidigt ger de kommentatorer som utan evidens utgår ifrån att kränkningar gjorts av ryska plan (men som egentligen visat sig vara amerikanska och polska flygplan) stöd åt de som hävdar att Sverige präglas av rysskräck.

Unknown sa...
6 augusti 2014 kl. 11:28  

Hur kunde man se att planen var från polen?

flygarolle sa...
6 augusti 2014 kl. 12:05  

Det är inte bara sorgligt när man mörkar information i onödan. Det blir ju förödande för själva kärnan i ett samhälle: tillit och tilltro. Den politiska hanteringen av vår försvars- och utrikespolitik är svår att förstå sig på

Anonym sa...
6 augusti 2014 kl. 12:06  

Instämmer i behovet av öppenhet. Om det är något som historiskt visat sig driva fram konflikter mellan stater och människor så är det just rykten, spekulationer, ogrundade anklagelser och liknande.

Nu har vi två aktuella fall där svenskt luftrum kränkts och Ryssland felaktigt pekats ut som ansvarig. Knappast något som främjar freden i Östersjöregionen.

Från svenskt håll måste det ske en förändring. Regeringen och försvaret måste bli mer öppna med vad som händer i närområdet och vad incidentberedskapen faktiskt möter ( i de fall den går upp..). Som en ren bonus skulle utrikesministern dessutom slippa pinsamma krypa till korset-tweetar...

Edward Ulfertz sa...
6 augusti 2014 kl. 14:36  

@Staffan Topping
Tänker du på den gamla vitsen?

Bodis sa...
6 augusti 2014 kl. 16:04  

Med tanke på allt som skett tex ryska påsken, flyende amerkanska signalspaningsplan, nära koalition mellan civilt och ryskt signalspaningsplan, samt alla incidenter mot finskt och baltiskt område. Jätteövningar och massupprustning. På det invasionen av Krim och stealthinvasionen av östra Ukraina så är de som hävdar att man har Ryssskräck inte så skarpa i sin analytiska förmåga att man skall ta någon större notis om deras åsikt. Då befinner man sig snarare i ett förnekelse stadie där inga resonemang biter. Vi befinner oss i lindan på kalla kriget 2.0 men många från framförallt vänstern (inte riktat till dig) vill låtsas att Ryssen är frälsningen och Amerikanen är djävulen och därför är alla som påtalar behov av upprustning bara nojiga i deras värld eftersom Ryssland är bara missförstådda och bara vill skydda sig mot det stora hotet NATO. I själva verket spelar Putin på nationalistiska strängar på precis samma sätt som man gjorde i Tyskland. Man vill återfå sin fornstora glans efter förnedringarnas år tycker man.

Jakob Wedman sa...
6 augusti 2014 kl. 17:19  

@Bodis
Jag tror att man i Ryssland inte har riktigt samma syn på offentlig debatt och oberoende media som vi har i väst. När man då i Sverige hemlighåller nationaliteten på flygplan från väst som kränker svenskt luftrum och detta i debatten tolkas som ryska kränkningar så tror jag att det i bästa fall ses som ett utslag av rysskräck och i sämsta fall som samordnade PSYOPS.

(Vi i Sverige har en inte så stolt historia av utpekande av Sovjetunionen som ansvarig för ubåtskränkningar utan att det i efterhand kunnat bevisas. Ubåtskränkningar som egentligen kan ha utförts av ubåtar från väst i syfte att lägga skulden på Sovjetunionen.)

Om man på UD/Högkvarteret inte inser att hemlighetsmakeriet är till stor skada för förtroendet och därmed också säkerheten så är det djupt allvarligt. Om man inser det men ändå väljer att agera så här är det värre.

Anonym sa...
7 augusti 2014 kl. 08:48  

OM nu planen varit från Ryssland, hade Carl Bildts axelryckning varit lika tydlig?

Sten-Erik Björling sa...
7 augusti 2014 kl. 09:24  

Bodis,

Lite uppgifter som du borde känna till...

- Enligt avtal mellan Ryssland och Ukraina så hade Ryssland rätt att stationera 25000 man på Krim, inte bara i Sevastopol utan även på andra platser. Vid krisens start så hade Ryssland ca 17000 man stationerade på Krim och hade därmed rätt att stationera ytterligare trupp.

- När kuppen i Kiev genomfördes så skedde spontana mobiliseringar av innevånarna i Krim och det riskerade att bli uppstarten av ett inbördeskrig.

- Ryska Spetznas tog kontrollen över en del flygplatser och förhindrade därmed att grupper från högra sektorn och krimtartarer flögs in från Turkiet (!) för att ta kontrollen över installationer på Krim.

- Rysk trupp kan enligt vissa tolkningar ha stått emellan Ukrainska förband och befolkningen på Krim och förhindrat strider - notera att huvuddelen av de förband som gav upp på Krim stannade kvar på Krim och många dessutom sökte tjänst i Ryska militären.

- Valet stod inte mellan att Ryssland skulle behålla Krim eller lämna över kontrollen till en CIA-styrd junta, det stod mellan om kontrollen av Krim skulle fortsätta vara i Ryska händer med fredliga medel eller med våld. Ryssland valde fredliga medel så långt som det var möjligt - Ryssland kommer aldrig att släppa Krim. De valde rätt som jag ser det.

- Den folkomröstning som genomfördes hade mycket stort deltagande och visade även att större delen av Krim-tartarerna ville ansluta sig till Ryssland.

- Om det nu är så att man inte från Krims sida ville ansluta sig till Ryssland - var är demonstrationerna och var är motståndet? Var är oppositionen?

- I samband med att maktövertagandet skedde så har inte den nya konstitutionen i Ukraina vunnit laga kraft - alla beslut som fattats från kuppen är olagliga från Kievs sida. Ukraina har idag ingen fungerande ledning annan än presidenten som agerar på order från CIA. Och den högra sektorn kör sitt eget race tillsammans med externa legosoldater från Polen och från Xe.

- Juntan i Kiev bedriver krigsförbrytelser mot civilbefolkningen i östra Ukraina med tung beskjutning av civila bostadsområden och teknisk infrastruktur som energi- och vattenförsörjning vilket räknas som krigsförbrytelser.

- Västkrafter och Nato vill inget hellre än att Ryssland går in i Ukraina för att ta ansvaret för befolkningen när landet verkligen kraschar och de får en ursäkt att starta en massiv upprustning och förberedelser för krig - USA behöver krig för att processerna för att ersätta dollarn som reservvaluta skall upphöra eller pausas och för att förhindra att Europa börjar samverka med öst mer effektivt - Ryssland och Kina i första hand.

Att gå på dessa slogans som pressas igenom våra propagandakanaler och psyops är bara dumt - tänk själv... "In the era of Internet ignorance is a choice...".

Sten-Erik Björling

Masja sa...
7 augusti 2014 kl. 10:36  

@Staffan Topping
Under maj till augusti i år så är Polen ansvariga för Baltic Air Policing.Eftersom flygplanen kom från Baltikum så är det de polska MiG-29 som hade startat.

Peppino sa...
7 augusti 2014 kl. 11:09  

Here we go again!

ulfsve sa...
7 augusti 2014 kl. 12:53  

USA och nu Polen kränks Sverige luftrum på flit precis innan valet. uhmmm... lite Nato påtryckning. :)

Die Dumme Schwede!!!! sa...
7 augusti 2014 kl. 15:29  

Sanningen är, att Sverige inte har förmåga att "hålla gränsen" med Vår flygande incidentberedskap i dagsläget. Det krävs 14 flygdivisioner för att året runt med en rote kunna upprätthålla ständig incidentberedskap under dygnets ljusa del. Sverige förfogar idag över fyra flygdivisioner + en övningsdivision. Någon identifiering av nationalitet, på de kränkningar av svenskt territorium som gjorts, kan ej verifieras eftersom någon svensk incidentberedskap tydligen ej varit i luften. Kränkande flygplan med transponder (IK) och färdplan kan givetvis identifieras via flygledningen, samt om respektive land självmant beklagar kränkningen via UD.
Ledsen Gott Folk, men Vi är inte bättre nu för tiden!

Magnus Redin sa...
7 augusti 2014 kl. 20:51  

14 flygdivisioner för att allt kunna ha en rote i luften och en startklar på marken? Det går väl för sjutton att använda ett flygplan oftare än en gång i månaden?

uppgiven sa...
8 augusti 2014 kl. 06:42  

@Magnus Redin

Divisioner består av mer än flygplan. Det gränssättande torde vara personalen.

Dessutom, incidentberedskapen är inte den enda uppgiften som ska utföras.

Magnus Redin sa...
8 augusti 2014 kl. 09:15  

@Uppgiven, det är mycket möjligt att dagens divisioner är usliga organisationer som inte ens skulle klara enkla jobb om de var 14 stycken.

Det jag utgår ifrån är att en sund division måste vara dimensionerad att fungera under dödsångest 24/7 tills ammunitionen eller något mera tragiskt har tagit slut. Det borde rimligtvis krävas mer än en pilot per flygplan men jag gissar på att mer än två är för mycket och skulle ge brist på flygtid samt slita ner planen för fort. Det borde vara på samma sätt personalmässigt ända ner till kaffekokare och bansopare och om den anställda insatsorganisationen är på allvar skall alla vara tillgängligare än mobiliseringsförsvarets organisation.

Om skarp "övning" med en eller två rotar ett par dygn varje månad är ödeläggande för all verksamhet är någonting väldigt trasigt.

F.ö. anser jag att sex divisioner är en rimlig ambition, givetvis fullt bemannade och användbara divisioner. Men det kan vara så att vi återigen måste använda värnplikt för att få tillräckligt många krigsflygbaser så flygbaskapaciteten under en konflikt inte tar slut före divisionerna.

J.K Nilsson sa...
8 augusti 2014 kl. 13:38  

Divisionerna i Io14 är 75 % av den ursprungliga storleken. Incidentberedskap bedrivs på olika platser beroende på hur omgivningen ser ut. Vissa platser är mer otillgängliga än andra vilket suger personal för att kunna genomföra de olika uppgifter som är ålaggda Flygvapnet. Till varje division hör också ett kompani med tekniker och mekaniker, en organisation som haft kraftiga omvälvningar sedan Fb2000.

Ska vi dessutom räkna med att en flygstyrka ska stå beredd för internationella insatser och räkna med att ha hög utbildningsståndpunkt över lag i de tre olika rollerna så ser jag det inte som orimligt att det krävs 12-14 IO14-stridsflygdivisioner.

Vi skulle kunna räkna lite noggrannare på det men jag tror inte Wiseman skulle uppskatta det...

J.K Nilsson

uppgiven sa...
8 augusti 2014 kl. 17:51  

@Magnus Redin

What J.K said.

Dessutom är det arbetstidsrättsligt en dj-la skillnad mellan incidentberedskap i fred och "dödsångest 24/7" i krig. Att man mäktar med det senare betyder inte att det förra fungerar. Titta bara hur mycket personal som går åt för att hålla IBSS och högvakt 24/7/365 med gällande arbetstidsavtal.

Magnus Redin sa...
9 augusti 2014 kl. 23:49  

Ackja, ni har nog rätt. Jag har bara ytlig erfarenhet av det gamla invasionsförsvaret som mina ledande partikamrater har ägnat ett halvt decennium åt att pissa på i stället för att fokusera på vad som är bra med det nya.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade