I P4 Västmanland om krisberedskapen

I fredags blev jag intervjuad av Sveriges Radio P4 Västmanland om samhällets krisberedskap vid den stora skogsbranden i Västmanland, med bakgrund av den debattartikel på SVT Opinion och de två blogginlägg jag skrev om detta (Försummade brister kommer surt igenFrivilliga en styrka där staten abdikerat). I inslaget intervjuas även chefen för Försvarets Materielverks enhet för Förråd, Service, Verkstäder som berättar att man hade jour under branden för att kunna bistå med förnödenheten, men att Länsstyrelsen aldrig hörde av sig.

Under eftermiddagen kommer enligt uppgift även ett längre inslag att sändas, där bl.a. Länsstyrelsen kommenterar frågan.

1 kommentarer:

Erik sa...
27 augusti 2014 kl. 15:03  

Utveckling av krisberedskap

Härligt att du når ut med ditt budskap om Sveriges krisberedskap!

Det finns helt enkelt en stor utvecklingspotential. Utan att vara expert på område så tenderar det som vanligt att vara en utbildnings sam resurs fråga, vad får Sveriges nationella krisberedskap kosta?

Lägg där till "närhets, likhets och ansvarsprincipen", d.v.s. att kriser skall hanteras av de som "normalt" har ansvaret, i detta fall av berörda kommuner och länsstyrelsen i Västmanland, hur mycket tid och pengar har de att lägga på övningar (MSB har dock anslag för utbildning och övning)?

Kanske ger utvärderingen till hand att en starkare nationell ledings stödresurs bör utvecklas som kan mentorerna olika ledningsnivåer under nationell kriser.

Hur motiverar jag då ett avsteg från närhets, ansvars och likhetsprincipen? Motiveringen är en kombination av kostnad och de höga krav en kris ställer på chefskap och ledarskap. Min lekmanna bedömning är att det skulle vara alldeles för dyrt att träna Sveriges samtliga 290 kommuners olika förvaltningar och Sveriges 21 länsstyrelser till en godtagbar professionell nivå i krishantering.
En nationell utpekad, ledningsstödsresurs med olika kompetenser som tränas och håller en hög professionalism inom en vid bredd av områden från erfarenhetsåterföring, samverkan, logistik, kommunikation till operativt krisarbete.
Som svar på din rubrik ” Försummade brister kommer surt igen, Frivilliga en styrka där staten abdikerat” bör kanske en statlig myndighet pekas ut att sätt upp och samordna nationella "logistik stöd resurser". Min högst personliga uppfattning är att alla byggstenar i en stådan "nationell logistikstödresurs" redan existerar i form av det nya FMV, FMs insatsföband, HV, MSB samt inte minst kommersiella aktörer och alla frivilligorganisationer som har en viktig och kostnadseffektiv roll att fylla. EN tydlig statlig aktör, vid större kriser, med mandat, som tar hänsyn de tre principerna är allt som krävs för att få detta på plats. (OBS, detta förslag skall inte ta bort ansvaret från kommuner län och landsting att genomföra krisplanering.) En nationell kris-stöd-logistikresurs är en förmåga bland många andra nationella förmågor i verktygslådan).

//Erik Pütsep

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade