Valguide 2014: Vänsterpartiet

Näst i tur i den försvarspolitiska valguiden är Vänsterpartiet som här företräds av Torbjörn Björlund.


1. 2014 har varit säkerhetspolitiskt omtumlande. Hur ser ni på omvärldsutvecklingen och framförallt Sveriges säkerhetspolitiska möjligheter att påverka den? Vad händer vid en ytterligare försämrad utveckling jämfört med idag?

– Utvecklingen i Ryssland är oroande. Vi behöver dock ha djupare analyser av utvecklingen i Ukraina och den konflikten för att kunna dra konsekvenser. Utvecklingen i Ukraina var inte problemfri innan Rysslands annektering av Krim, men det ursäktar inte annekteringen. En analys borde vara att försöka undersöka hur stort stöd Ryssland egentligen har i Krim och i östra Ukraina. Det avgör också fortsättningen av konflikten. Jag ser inget direkt militärt hot mot Sverige i nuläget. Ryssland är upptaget med annat och inget annat land har visat något agg mot Sverige… Däremot kan man fundera på vad Nato-debatten leder till. Vissa länder behöver inte visa tänderna för att få tillgång till vårt territorium.


2. ÖB har sagt att när insatsorganisation 2014 fullföljts kan Sverige försvaras mot ett begränsat väpnat angrepp i en specifik del av landet i en vecka, sedan måste utländsk hjälp ha anlänt. Är detta en rimlig målsättning för svensk försvarsförmåga eller bör den förändras? Om svenskt försvar fortsatt ska vara beroende av snabbt internationellt stöd – vem/vilka ska stå för stödet och hur ska stödet garanteras?

– Vi behöver ha ett Försvar som kan försvara hela landet under något längre tid än en vecka… Ska vi samarbeta ska vi i första hand göra det med de nordiska länderna. Det kan vara både geografiskt begränsat men också t.ex. materialsamarbeten.


3. Vad i tidigare fattade försvarsbeslut skulle ni vilja ha ogjort i syfte att ge Försvarsmakten en bättre förmåga att lösa sina uppgifter i framtiden?

– Personalförsörjningen. Det var ett stort misstag att släppa värnpliktssystemet till förmån för yrkesförsvaret.


4. Försvarsmakten, FOI och Riksrevisionen har redovisat stora ekonomiska obalanser inom försvarsbudgeten för att insatsorganisation 2014 ska kunna intas. Samtidigt har Försvarsberedningen föreslagit budgetökningar de kommande tio åren om totalt 27 mdr kr, vilket är långt under de obalanser som påtalats. Hur avser ni komma till rätta med obalanserna mellan finansieringen av det militära försvaret och dess målsättningar/uppgifter?

– Vi behöver nog föra till mer resurser men också göra omfördelningar. Super-JAS var ett misstag att beställa i det här läget, den blockerar mycket av investeringsbehovet. Kan vi dessutom släppa t.ex. EU:s stridsgrupper så kan vi använda de pengarna till ett bättre eget Försvar. Omfördelningar är viktigt för att få balans i ekonomin.


5. Sverige lägger idag knappt 1,2 % av BNP respektive 4,7 % av statsbudgeten på det militära försvaret. Vad anser ni är en rimlig nivå? (kan anges i mdr kr)

– Omöjligt att säga. Det kan vara en ökning med 0,1-0,2% som är tillräcklig. Det beror som sagt på omfördelningen och ett eventuellt återinförande av ett förbättrat värnpliktssystem.


6. Vad är det starkaste argument för ett NATO-medlemskap?

– [Blankt /Wiseman]


7. Vad är det starkaste argument mot ett NATO-medlemskap?

– Nato är en kärnvapenallians. Den är starkt dominerad av USA. Vi kan hamna i situationer där vi tvingas delta i internationella operationer som är kontraproduktiva till vad vi vill.


8. Ska Sverige delta i en internationell militär insats för att skydda civila undan IS även om någon FN-resolution ej kommer till stånd?

– Vi vill alltid ha en FN-resolution som bas. Det vore märkligt om FN inte stod bakom en sådan insats.


9. Rekryteringen till soldatyrkena går väl, men få stannar den tid som krävs för att Försvarsmakten ska få ihop förmågan och även ekonomin. Vilka åtgärder ska vidtas för att komma till rätta med personalförsörjningen? Hur ställer ni er till att återinföra någon form av värnplikt?

– Vi vill återinföra värnplikten men också förändra den. Total mönstring som ett första steg, sedan möjligheten att välja militär eller ”civil” värnplikt. Vi behöver dock ha möjligheten att plocka ut de som bäst passar för vissa militära befattningar med en pliktlag i ryggen.


10. Det civila försvaret hamnar ofta i skymundan i debatten, men rustades liksom det militära ner kraftigt under 90- och 00-talen. Hur vill ni förbättra det civila försvaret?


– I framtiden kan vi tänka oss en ”civilplikt”. Modifierad så att det finns många vägar att välja. Utbildning inom sjukvård, transporter, livsmedelsförsörjning, biståndsarbete m.m. är exempel på vad den kan innehålla. När och hur det ska införas måste dock utredas först.

3 kommentarer:

jan-olov sa...
26 augusti 2014 kl. 20:08  

Helhetsintryck ganska bra. Speciellt personalförsörjning omfördelning av medel från EU battlegroup samt ekonomiska tillskott. Där faller alliansen kritik platt mot V
MEN
Pkt 1 Jag Vill påminna Vänsterpartiet om Makarovs karta. Sverige har sedan som EU land skyldighet att bistå EU länderna enl Lissabonfördraget Estland,Lettland,Litauen och Polen som är mycket oroliga nu och en ödesvecka väntar nästa vecka i Wales när Nato mötet skall besluta om bla förstärkningar till balterna och Polen.
Har Torbjörn Björlund något svar på varför de är oroliga?
Anser dom att de hotas av Ukraina USA/NATO eller Ryssland?.Svar Ryssland.
Tror Vänsterpartiet då att vi kan ställa oss utanför en konflikt som latent existerar med Nya Ryssland? Jag tror att vänsterpartiet behöver fundera ett varv till.Jag noterar slutligen också att SÄPO anser att Ryssland ägnar sig åt krigsplanläggning genom stora mängder uppköp av kartmateriel.

Jag bedömmer V försvarspolitik sakmässigt vara bättre än den alliansen hittills presenterat i termer av bättre operativ förmåga på kort och medellångsikt.På lång sikt osäkert beroende hur de ställer sig på tidtabell ersättning av ubåtar och Jas 39.

Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

Just a guy sa...
27 augusti 2014 kl. 19:10  

Är det inte lite otroligt när vänsterns verklighetsförankring upplevs som mera solid än många partiers? Det kanske säger en del om samhällets förändring.

Ryssland har väl känt sig pressade under en ganska lång tid. Både av i europa utplacerat robotförsvar men även av expansionen av EU som bl.a. drivits på ganska hårt av Bildt.
Precis som när Israel flyttar fram sina gränser när de känner sig hotade så skulle Ryssland vilja göra samma sak men de kan inte för EU ligger i vägen till stor del.

Då verkar man välja att rusta aggressivt och spänna musklerna och försöker på sitt sätt att visa upp att man är att räkna med.

Värnplikt med antingen militär eller civil plikt är en väldigt bra tanke. Det är synd att vi kastade bort så mycket genom att hoppa på yrkesförsvaret.

Unknown sa...
28 augusti 2014 kl. 15:21  

Lustigt hur avskyn mot USA alltid dominerar i vänsterpartisters värld. Oavsett vad som händer i omvärlden. Jag kanske inte förstår, men menar Björlund att han behöver opinionsanalyser i östra Ukraina innan han kan dra konsekvenser?

"Däremot kan man fundera på vad Nato-debatten leder till. Vissa länder behöver inte visa tänderna för att få tillgång till vårt territorium."

Som om det inte vore någon skillnad på att frivilligt ansluta till ett samarbete och att bli påtvingad gränsförändringar med vapenmakt. Vänsterpartiet är liksom gamla VPK ideologiskt förblindat.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade