Gästinlägg: Befordran med bitter eftersmak

Boatswain skriver ofta gästinlägg hos Skipper, men denna gång har istället WW fått äran att ta emot ett gästinlägg. Boatswain lyfter här en fråga som blivit alltmer aktuell de senaste åren, nämligen skolgång vs befordran. 

Wiseman


Befordran med bitter eftersmak

Nyligen tillbaka i tjänst efter sommarledigheten slås jag av nyheten att en handfull individer ur samma kurs (YOP 06/09) på garnisonen blivit befordrade från löjtnanter till kaptener för någon vecka sen. Jag minns själv hur stolt man var efter genomförd AK/HK och utnämning till kapten så därför ber jag att få framföra mina gratulationer!

Tyvärr verkar det inte som att alla är lika nöjda då vissa av de utnämnda ej uppfyller de kriterier som krävs för att bli kaptener. De stipulerade kraven är kurserna Arbetsgivarföreträdare, Utvecklande ledarskap samt Befattningsskede (enligt MHS K 2012-06-18 19100.1006.12.1 Resultat validering YOP 06-09 jämfört OF-2). Dessutom ska individen, i likhet med all annan befordran, även inneha en befattning på den nivån man ska befordras till, i detta fall OF2 (kapten). Vissa av de befordrade har t.ex. gått kurserna men har inte ”rätt befattning” och vice versa enligt mina källor.

Då jag inte jobbat med de nyblivna kaptenerna kan jag inte bedöma huruvida de är lämpliga eller ej och det är heller inte relevant då detta inlägg inte syftar till att peka ut individer eller förband utan belysa konsekvenser av vad som genomförts.

Är det här då något att bry sig om? Ska man inte istället glädjas å deras vägnar. Svaret på båda frågorna anser jag vara ja för vad blir då konsekvenserna av detta? Framför allt sprids missnöje och frågetecken:

  • Varför blev just dessa befordrade och inte jag?
  • Enbart ”operatörer” blev befordrade, varför inga tekniker?
  • De som tjänstgör på andra förband med liknande bakgrund, varför blir inte de befordrade?
  • De som är specialistofficerare, kan de också befordras trots att de inte uppfyller kriterierna?

Detta påminner till del om andra förbands hantering av specialistofficerarnas befordran för några år sen då vissa blev befordrade till fanjunkare så snabbt som ett år efter examen i stället för att vänta in vilka krav som skulle komma. Tack och lov verkar detta problem numera hanteras mycket bättre.

Dessutom planerar Försvarsmakten för fullt utifrån Regeringsbeslut 5 (-500 milj på personalkostander 2018) vilket har lagt grunden till det än så länge diffusa FM ORG 18. Här pågår arbetet inte med att höja graderna på personalen utan tvärt om, FM letar med ljus och lykta efter möjligheten att sänka grader på olika befattningar för att sänka personalkostnaderna. Denna befordran föregår denna process.

Personalen ska vara Försvarsmaktens viktigaste resurs sägs det. Befordran av kompetent personal är ett led i att belöna personalen men om det sker på vaga grunder med konsekvensen att många andra blir irriterade och ifrågasätter besluten – ja då är det inte god personalpolitik utan i stället gör man organisationen och individerna en björntjänst.

Man ska skilja på sak och individ så återigen, stort grattis till er befordran!

Boatswain

Ett lästips som förvisso inte har direkt bärighet mot ämnet i inlägget men som ändå är värt att läsa och begrunda finns på nedanstående länk:

15 kommentarer:

Röde Baronen sa...
12 augusti 2014 kl. 17:01  

Hittade ingen info eller källa på varför de inte skulle uppfylla kriterierna?

Varför blev just dessa befordrade och inte jag?
- Kanske just pga de skäl du anger. Befattning eller behörighet. Här får du nog fråga din källa istället.

Enbart ”operatörer” blev befordrade, varför inga tekniker?
Pass. Men se svaret ovan.

De som tjänstgör på andra förband med liknande bakgrund, varför blir inte de befordrade?
Liknade bakrund räcker ju kanske inte. Men se svaret ovan.

Det sagt så passar jag på att ge MHS K en liten känga här. Sämre utbildningsklimat och inställning från lärarna får man leta efter. Låt-tiden-gå-lektioner och om-alla-sätter-bra-på-utvärderingen-slipper-ni-komplettera-ju-blink-blink är inte ovanligt.

MHS H är betydligt bättre på att förstå att kvalitén och innehållet inte bara ska se bra ut på papper. Även om MHS H inte riktigt kan mäta sig med de bästa civila lärosätena så är det inte superlångt ifrån i många kurser / lärare.

Boatswain sa...
13 augusti 2014 kl. 12:01  

@Röde Baronen

Som jag skrev i inlägget så uppfyller vissa av individerna ej kriterierna för befordran (enl. MHS K skrivelse om validering och innehavande av OF2 tjänst). Därav frågar jag mig varför de då blir befordrade? Informationen jag fått är bara att vissa inte uppfyllt kriterierna, inte varför de ändå blivit befordrade.

De fyra strecksatserna i inlägget är frågor som jag kan tänka mig florerar på förbanden och som skapar irritation och därmed inte specifikt mina egna funderingar.

Din kommentar runt MHS x 2 låter jag stå obesvarad då jag ej har nutida erfarenhet av dem, då jag inte uppfattar kommentaren särskilt konstruktiv samt att den ej rör inläggets ämne.

/Boatswain

Röde Baronen sa...
13 augusti 2014 kl. 14:31  

Håller med om att min MHS K kommentar är inte konstruktiv. Ville bara belysa att det är på sikt ett problem med utbildning som är till för att få ett kryss i en ruta istället för att faktiskt lära sig något.

Kopplingen till ämnet är att om kurserna du nämner som kriterier, är av den kvalitét MHS K har erbjudit tidigare så närmar den praktiska effekten av denna felbefodran noll.

Generellt synd om småproblem blåses upp och tar fokus ifrån viktigare problem. (Men du kan ha rätt i att det här ÄR ett stort problem, men jag kan inte riktigt utläsa det utifrån vad du skriver).

Bygdemajoren sa...
13 augusti 2014 kl. 18:00  

Just för tillfället spelar väl detta mindre roll. Men vänta bara på den gradfixering som kommer att uppstå när FM inför de aviserade maxlönerna direkt kopplade till grad.

Röde Baronen sa...
13 augusti 2014 kl. 21:41  

@Bygdemajoren Låter rimligt...

CS sa...
13 augusti 2014 kl. 22:45  

@Bygdemajoren
De är väl redan införda? Beslutsskrivelsen kom i juni. Jag förmodar att det är semestertider som gjort att det inte har reagerats på den än. Det är ganska snäva lönetak i officers- och specialistofficersgraderna. Väldigt många ligger redan långt över dem och torde därmed inte ha någon löneutveckling de närmaste åren.

Bygdemajoren sa...
14 augusti 2014 kl. 11:13  

@CS
Jag betraktar skrivelsen som införd när samtligas löner justerats in inom de angivna boxarna.

Boatswain sa...
14 augusti 2014 kl. 13:49  

@Röde Baronen 14:31

Utbildning som bara syftar till "kryss i rutan" är jag rörande överens med dig om att det är meningslöst.

Dock blir det ett systemfel om man kan strunta i allt som är bestämt bara för att man tycker annorlunda än beslutsfattarna i olika ämnen. Vad mer av givna order kan man då bortse ifrån bara grundat på eget tyckande? Bättre i så fall att påverka innehållet i kurserna alt. vilka kurser som ska vara kravställda.

Jag har inte hävdat att detta är ett stort problem. Min förhoppning är att det är ett ickeproblem men min farhåga är att det är ett mindre/större problem för vissa individer som känner sig förfördelade p.g.a. denna befordran som till vissa delar ej är korrekt.

Framgent ser jag liknande problem då OP/TA ska befordras. Ska det också ske godtyckligt i hela FM eller ska det finnas tydliga kriterier för befordran likt de som börjar tas fram för Specoff?

Jag vet vad jag tycker i den frågan.

/Boatswain

CS sa...
14 augusti 2014 kl. 22:09  

@Bygdemajoren
Ok, tror dock inte det kommer ske eftersom det skulle innebära lönesänkningar som inte är tillåtna. Däremot kommer det sannolikt bli frysta eller mycket ringa löneökningar för väldigt många i kommande lönerevideringar, på samma sätt som redan skett för soldater som nått sina tak då samma system infördes för dem för några år sedan.

Förstår egentligen inte varför IO18 innehåller flertalet gradsänkningar för att få ner lönerna när det tydligen är så här enkelt att styra om hela FM lönekostnad.

Bygdemajoren sa...
15 augusti 2014 kl. 00:42  

@CS
Dessvärre går nog alltför många omkring och tror att just de är undantagna från skrivelsens konsekvenser.

Off topic
Är det inte en smula märkligt att varken försvarsmakten eller resten av riket uppmärksammat att vi nu haft fred i exakt 200 år?

Malin sa...
19 augusti 2014 kl. 00:50  

Syftet med det nya befälssystemet var att anpassas till NATO. I USA så uppnås kaptensgraden först då personen i fråga blivit kompanichef. Om det nu bara finns 20 kompanier i Armen så bör det enligt det nya systemet bara finnas 20 kaptener plus några få kaptener till i batstabsbefattningar i Armen, annars faller stora delar av syftet med befälsreformen, den att basera grad utefter befattning snarare än en subjektiv bedömning om uppnådd kompetens.

Malin Tokyo/Japan VO/NB19

Röde Baronen sa...
19 augusti 2014 kl. 08:38  

Mnja. Syftet med det nya systemet var att låta specialister få vara just det. Och ge dem en egen karriärväg. NATOanpassningen, som skedde genom en del omskyffling av grader, var för länge sedan (och vi är på många sätt inte helt "kompatibla" med NATOs gradsystem idag).

Malin sa...
19 augusti 2014 kl. 12:03  

Baronen,
det svenska gradsystemet har val inga som helst likheter med typiska NATO grader som det Amerikanska. Det Svenska gradsystemet ar nagot utomjordiskt extremt unikt med fler kaptener an soldater.

Anonym sa...
19 augusti 2014 kl. 12:57  

Malin, du som är expert på den amerikanska försvarsmakten, kan du förklara för mig varför det i april 2014 fanns 28000 kaptener och 17000 majorer i US Army men "bara" 510000 soldater? Om vi antar 60-200 soldater per kompani, skulle det innebära 2550-8500 kompanichefer. Finns det verkligen mellan 19500 och 25450 kaptener i batstabsbefattningar i USA?

Eller kan det vara så att den stora majoriteten av kaptener i US Army varken är kompanichefer eller i batstab?

(källa http://www.stripes.com/news/army-drawdown-continues-1-100-captains-to-be-cut-1.290104)

Röde Baronen sa...
20 augusti 2014 kl. 16:52  

@Malin Jo man gjorde en justering där Captain - Kapten osv för ett antal år sedan. Antalet rader på varje grad har inget med gradsystemet att göra som jag ser det, men om det är vad du menar så är det kanske stor skillnad.

Märkligt att detta småproblem om att ngr ev blivit befordrade felaktigt (men antagligen inte) samt antal rader på varje grad, röner större debatt än lite större problem. Ju närmare hemma desto viktigare känns det?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade