Blöjfrågor till Tolgfors

Aftonbladet har under dagen anordnat en chatt med försvarsminister Tolgfors. Resultatet finns att läsa här.

Som vanligt när Aftonbladet anordnar chattar med makthavare är det bara frågor på småbarnsnivå som släpps fram. Varför har du för korta byxor? Varför har du en fläck på skjortan? Varför har Armén gröna uniformer? Det var väl kanske lite att ta i, men inte långt ifrån verkligheten. Jag har flera ggr försökt få med frågor i chattar av det där slaget utan att lyckas. Tydligen är jag obekväm.

Frågor jag hade kunnat ställa till Tolgfors hade varit följande:

1. Varför skall organisationer runt Försvarsmakten tjäna pengar åt staten på Försvarsmakten, som finansieras med statliga medel? Skapar inte det bara en extremt dålig budgetöversikt och enorma kostnader för byråkrati? Varför skall Försvaret betala enorma hyror år efter år till statskassan för byggnader som är avbetalda sedan decennier? Räcker det inte med att betala underhåll?

2. Varför ger man inte Försvarsmakten en budget för att hålla en grundförmåga och sedan tillföra uppgifter och separata finanseringar för varje insats? Med dagens system skulle vi ju aldrig ha råd att höja vår beredskap (om vi ens hade möjlighet) eftersom vi inte budgeterar för att klara av en krigssituation?

3. Varför skall Försvarsmakten tvingas delta i internationella övningar som man inte har råd med?

4. Framförallt, varför ger man inte ÖB solklara uppgifter, ett enda anslag (ex 37 mdr kr) och sedan får ÖB själv fördela pengarna och lösa uppgifterna på bästa sätt, istället för att som nu politiker ska sitta och peta i allt från stort till litet?

5. Vad har Sverige för beredskap för ett kapat trafikflygplan som anflyger på natten mot rakt mot Stockholm?

6. Hur stor del av försvarsbudgeten är ren och skär verksamhet resp materielinköp, om man skär bort löner, HYRA för materiel, hyror för byggnader, FoU och resor?

7. Varför går endast 15% av förbandens budgetar till ren och skär verksamhet/övningar etc idag mot 50% för 10-15 år sedan, trots att respektive förbands budget ofta mer än fördubblats?

Det finns en hel uppsjö med andra frågor jag också skulle kunna tänka mig att ställa, men det räcker nog med dessa för att Tolgfors skulle få det ganska svettigt...

Det här är dock frågor jag aldrig skulle få svar på. För det första tror jag inte Tolgfors vet och skulle han veta skulle det vara för pinsamt att besvara dem sanningsenligt.

5 kommentarer:

Anonym sa...
3 april 2008 19:26  

Jag tycker du tar upp en av de mest intressanta aspekterna med försvarsmaktens ekonomiska bekymmer. Kan det helt enkelt så att politikerna (med UD i spetsen) ger försvarsmakten uppgifter utan att tilldela relevanta medel för att kunna lösa dem?

Wiseman sa...
3 april 2008 22:13  

Nja, lite är det väl åt det hållet, men det är inte hela sanningen.

Anonym sa...
3 april 2008 22:33  

Maila honom! Han är skyldig att svara (som riksdagsman och regeringsmedlem). Publicera gärna svaren här :)

//fd yoff

Anonym sa...
10 april 2008 11:26  

Synnerligen relevanta frågeställningar! Det vore ytterst intressant ha få ta del av stadsrådets, säkert väldigt insiktsfulla och djuplodande svar.
//Lt Bomber

Anonym sa...
2 oktober 2008 19:03  

Tjena igen,

Jag är tyvärr (?) inte försvarsministern, men kan kanske bringa lite ljus (eller inte) kring ett par av frågorna:

Fråga 1:

Följande förklaring fanns i ett nummer av officerstidningen om jag inte missminner mig...

Anledningen till att vi numera betalar hyra för lokaler som FM har ägt och disponerat under många, många år (t.ex. FHS tidigare lokaler på Valhallavägen) är kopplad till Sveriges inträde i EU.

När vi skulle gå med i EU så klarade vi inte inträdeskraven, bland annat var vi inte tillräckligt rika. Med lite kreativ bokföring så insågs att staten Sverige faktiskt var rikare än det såg ut i bokföringen. Bland annat konstaterades att FM ägde en massa kapital (fastigheter) som inte redovisades som tillgångar i staten. Hur skulle man då kunna värdera dessa tillgångar och få dem synliga i bokföringen? Jo, genom att överföra ägandet till fastighetsbolag som sedan skulle ta ut "marknadsmässiga" hyror. Med ett penndrag så blev helt plötsligt Sverige tillräckligt rika för att få vara med i EU. Fiffigt Ellen!

Konsekvenserna av detta kan man dock diskutera länge och djupt. Bland annat kan man ifrågasätta de statliga fastighetsbolagens tillämpning av begreppet "marknadsmässiga".

Det finns flera exempel där förband försökt frigöra budgetmedel genom att avstå från att hyra fastigheter och tränga ihop verksamheten. Eftersom fastigheterna ibland varit förlagda inom ett område där det har varit svårt att hyra ut till alternativa hyrestagare, så har förbanden fått kompensera fastighetsbolagets "hyresförlust" genom högre hyror på övriga fastigheter och anläggningar istället. Fiffigt Ellen, men inte särskilt marknadsmässig hyressättning för hyrestagaren, som inte får hyra av någon annan än det statliga fastighetsbolaget. (Möjligen om "marknadsmässigt" innebär att skapa och utnyttja en monopolsituation?)

Man kan också undra över den statsfinansiella logiken när det blir billigare för Försvarshögskolan att flytta verksamhet från sunkiga lokaler (som har varit tillräckligt bra) på Valhallavägen till helt nybyggda lokaler på KTH. Nya pengar ut från staten. Staten äger fastigheten på Valhallavägen och fortsätter äga den efter flytten. För att kunna hyra ut den till någon annan än FHS (där varken anställda eller elever kräver särskilt hög standard) torde en omfattande helrenovering behöva ske, vilket innebär mer pengar ut från staten. När FHS hyr, så betalas den "marknadsmässiga" hyran av staten till staten, dvs. det kostar inte staten något att FHS bedriver verksamhet i lokalerna eftersom fastigheten sedan länge är avskriven. För staten innebär alltså FHS flytt dels en ny kostnad för att renovera på Valhallavägen så att någon mer kräsen kund vill betala den marknadsmässiga hyran. Utöver detta skall det investeras i nya lokaler åt FHS. Det blev billigare för FHS, men blev det billigare för skattebetalarna? Hur blev det på Valhallavägen???

Utöver detta finns det vinstkrav på de statliga fastighetsbolagen vilket innebär att åtskilliga hundra miljoner återlämnas till statskassan varje år i form av vinst. Huvuddelen inhämtad från Försvarsmaktens anslag, vilket i praktiken har inneburit en anslagsreducering som dock aldrig redovisas som en anslagsreducering. Denna reducering görs primärt i verksamhetsanslaget eftersom hyror tas från detta anslag, vilket delvis besvarar fråga 7.

Fråga 4:

Det handlar delvis om makt och kontrollmakt. Motsvarande vattentäta skott finns av tradition även inom Försvarsmakten och Högkvarteret. Man är livrädd för en alltför självständig och mäktig Försvarsmakt. Det finns också visst fog för den rädslan om man ser till andra länder, t.ex. Chile, Thailand m.fl. Att vi har svårt att identifiera oss med den rädslan och kanske gärna vill skratta åt hot om militärkupper, kan bero på att den politiska kontrollen under lång tid har inneburit att den hotbilden inte känns särskilt nära för oss. Att materielanslaget är en särskild post har säkert också historiska förklaringar kopplat till tidigare säkerhetspolitik och vårt beroende av en stark inhemsk försvarsindustri. Därmed även till industri-, regional- och sysselsättningspolitik. Den kopplingen borde allvarligt kunna ifrågasättas idag.

Kanske har jag rätt, kanske har jag inte riktigt förstått, men vad jag redovisar kan vara en möjlig förklaring. Det verkar rimligt att kräva att våra politiker, inklusive försvarsministern, borde kunna vederlägga svaren med mer substans och sakriktighet. Hur ligger det egentligen till?

Fortsätt att vara obekväm!

Med vänliga hälsningar
/Peppe

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade