Tag lärdom av Danmark!

Det danska Forsvaret upplever en icke tidigare skådad officersflykt trots stödåtgärder. Fortsätter avgångarna i samma takt kommer man efter 2010 ha svårt att kunna skicka förband på internationella insatser.

Det gäller att man i Sverige tar lärdom av dessa danska erfarenheter. Redan nu upplever många inom den truppförande delen av officerskåren de internationella insatserna som tyngande socialt, med för låg ersättninga och för dåliga förmåner. En god idé kan därför vara att göra all ersättning vid utlandstjänst skattefri, vilket många andra länder gjort. Detta skulle inte kosta Försvarsmakten något alls och utgöra en minimal kostnad för statkassan eftersom det endast rör sig om högst 2000 personer.

Lägg därtill den enorma osäkerheten och känslan av vanmakt som i regel drabbar officerare var fjärde år, när nya förband läggs ner och man helt plötsligt ska flytta från norr till söder eller tvärtom. Det är i regel inte de bästa och yngsta officerarna som är de kategorier som stannar kvar, utan snarare de som känner att de har svårt att hitta något alternativ på civila marknaden.

Försvarsmakten har tidigare haft svårt att behålla sina stridspiloter. Därför införde man i slutet av 90-talet ett nytt lönesystem för denna kategori där motiveringen var att kan man hindra en pilot från att gå till civilflyget genom en högre lön kommer detta att betala sig, då utbildningskostnaden för en stridspilot fram till krigsplacering ligger uppåt 40 milj kr. Därefter har man dock låtit ersättningen ligga still och motiverat det med att det inte är några piloter som slutar eftersom den civila marknaden är så hård p g a 9/11. I och med årets budgethaverier och halverade flygtid är det dock flera piloter som sökt sig till den civila marknaden och lämnat Flygvapnet. HKV är enl uppgifter fortfarande ovilligt till löneförhandlingar, trots att det var 10 år sedan sist (undrar hur gruvarbetarna eller sjuksköterskorna skulle reagera i samma sits?). Återigen kommer Försvarsmakten att få reagera istället för agera. Trots att ev nerskärningar kommer Flygvapnet att ha brist på stridspiloter p g a stora pensionsavgångar, svårigheter att få fram nya piloter (p g a t ex flyttar av flygskolan, nerskärningar) samt allmänna vakanser på förbanden.


Överhuvudtaget utgör Forsvarets årsrapport 2007 en intressant läsning, speciellt om man jämför den med motsvarande dokument för Försvarsmakten. T ex står det att läsa att lokalhyror för Forsvaret uppgick 2007 till 126 milj DKK. Bara flygflottiljen F 21 i Luleå hade förra året lokalkostnader på över 110 milj SEK.

Tag lärdom av Danmark! Gör inte om samma misstag. Krafttag kommer att krävas om man ska kunna behålla rätt kategorier av officerare om den nyss offentliggjorda slakten av Försvarsmakten blir av. Någon som hört talas om LAS?

0 kommentarer:

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade