Att lyfta debatten?

Armébloggen lyfter arméinspektören förtjänstfullt frågan om det framtida försvaret och inbjuder till debatt om det framtida försvaret de frågor och problem som behöver diskuteras när Försvarsmakten nu står inför den enorma "utmaningen" att återta de kompetenser man förlorat det senaste dryga decenniet under "den strategiska time-outen". För detta ska Arméinspektören ha all heder och man börjar nu så smått känna igen lite av de drag som förr fanns i de olika försvarsgrenstidningarna.

Samtidigt diskuteras det huruvida major Peter Neppelbergs gästinlägg häromveckan om att glappet inom ledningsförmågan kvarstår ska granskas ur ett sekretessperspektiv. Till saken hör att inlägget är samma text som tidigare sänts till försvarsmaktsledning, politiker och media och bygger på uppgifter som bl a tidigare presenterats på Flygvapenbloggen. Uppgifterna oroväckande och med inläggets bakgrund är det svårt att komma ifrån känslan av att det man vill åstadkomma är att stoppa att pinsamheter kommer i dagen. Som bekant har Försvarsmaktens informationsdirektör tidigare i år uppmanat officerare att aktivt delta i försvarsdebatten under eget namn. Att få valt att göra så är inte så konstigt med tanke på det öde som tycks förfölja Peter Neppelberg. Förhoppningsvis stannar det denna gång vid "diskussioner".

Under den i Markstridsskolans regi nyss genomförda "Arméinspektörens Fältövning" med syfte snarlikt det som beskrivs i arméinspektörens blogginlägg, hade en representant ur Kungliga Krigsvetenskapsakademin bjudits in för att tillsammans med representant ur Försvarsdepartementet ge perspektiv på solidaritetsförklaringen. Att KKRVA skulle ge sin syn på solidaritetsförklaringen och de utmaningar som den medför bedömdes dock någonstans som olämpligt och momentet ströks och endast Försvarsdepartementets syn på solidaritetsförklaringen gavs.

Även om man ser vissa fall framåt i debatten är det tydligt att det är långt kvar till så högt i tak som man skulle vilja önska att det var, såväl inom som utanför Försvarsmakten. Såväl informationsdirektör som arméinspektör ska dock ha eloger för sina ansträngningar. En annan god sida av Försvarsmaktens satsning på öppenhet och sociala medier ser man på Flygvapenbloggen där en "insatsanhörig" och flygvapeninspektören sedan några dagar diskuterat det stundom bristfälliga anhörigstödet.

Diskussioner och debatt behövs för en skapa en starkare försvarsmakt. Det måste vara viktigare än egen prestige.


29 kommentarer:

Anonym sa...
11 oktober 2011 06:42  

Grundevik, varför fick inte Krigsvetenskapsakademin komma till tals under AI Fältövning? Vilkte är det rella budskapet med att bjuda in till att delta i debatten?

Ett svar vore RÄTT klädsamt.

Anonym sa...
11 oktober 2011 06:45  

Wiseman, egentligen ska man hålla sig för god när det gäller ironi men uttrycket "högt i tak" ger jag inte mycket för. Jag har själv inte särskilt svårt att ta bladet från mun och inte lär jag bli general heller. Att Du och andra bloggare med insikt och förmodad anställning i FM inte ståtar med era riktiga namn förstår jag med din egen reflektion avseende Mj P. Neppelberg som referens. Öppenheten avseende försvarsdebatt går bra om man bara är hyfsat "rumsren", kritiserar man FML, försvarsdep. eller annan myndighetsutövning så är "högt i tak" helt beroende på VEM man mäter och utgår ifrån. Du och alla som läser/ kommenterar gör att jag faktiskt är kvar och tror på vår verksamhet, på sikt. (Jag är lokal chef på fb).Det gäller att spotta på stenen och inte brevid om den ska bli blöt.
/FM anställd.

Anonym sa...
11 oktober 2011 07:27  

Jag väljer att kommentera Arméinspektörens inlägg här med ett par korta reflektioner.
Jag tycker mig läsa en mycket bitter underton i AI konstaterande om hur vi hamnat där vi är.
Frågan man ska ställa våra folkvalda är: Är det fint nog i våra internationella politiska kontakter (EU, NATO, OSSE mfl.)att ha ett nationellt försvar?
Är det rimligt att hävda nationell försvarsförmåga när Sveriges försvarsmakt är så kraftigt underdimensionerade till numerären och i vissa delar kompetensförmåga. AI visar på ett exempel (ser ut som Sthlm) där en av två geografiskt försvarbara platser är möjlig under brigadledning, och då är det INTE anfall för ett geografiskt återtagande.
Den strategiska "time outen" var kanske nödvändig då omvärlden förändrades ganska snabbt men den var till stora delar illa skött. Man kan inte ställa om en verksamhet oavsett om det är en textilindustri eller en myndighet utan att tillföra medel. konsekvensen blir stora kompetensförluster och nedskärningar (vilket kanske iof var avsikten). Hur som helst, budgeten måste ökas om vi ens ska behålla den förmåga vi har. Samma anslag år efter år urholkar, det förstår till och med mina barn som vill ha ökad veckopeng varje år då jeansen kostar lite mer från gång till gång.
Men visst, vi får väl fortsätta att omorganisera oss och "effektivisera" med ytterligare ett administrativt stödsystem så vi kan frigöra medel för att verka på land, till sjöss och i luften. Kanske det är nästa rationalisering? Vilken ska bort?
/Tester.

Anonym sa...
11 oktober 2011 11:59  

Grundevik; varför fick inte Krigsvetenskapsakademien komma till tals under AI Fältövning? Ska frågan kanske enbart ställas till Försvarsdepartementet?

Vågade inte genmj Moore o Co på FÖ bemöta kompetenta frågor?

Snacka inte om att öppna för debatt..... och debatt med namn-det känns bara som att stoppa in huvudet i lejongapet-se bara hur olika intressegrupper-ordenssällskap(?)-försöker snärja debattörer som modige Neppelberg.

Tänk om Grundevik, Moore etc kunde våga sig ut i debatten här.... blir väl Anders Lindström först kanske eftersom han snart jobbar på SL....

Anonym sa...
11 oktober 2011 16:50  

Frågan om KKrvA deltagande skall inte ställas till Grundevik. GD och Fö är bättre måltavlor...

Anonym sa...
11 oktober 2011 18:29  

Replik kl1650; Trams! Fältövningen hette väl AI Fältövning? VEM är övningsledare och har övergripande ansvar för övningen då?

Igen; Grundevik-varför fick inte Krigsvetenskapsakademien vara med och ställa kompetenta frågor under fältövningen rörande bl a solidaritetsförklaringens tillämpning?

Gäller uppmaningen till debatt angående den vilsna armén-bortsprungen i Afghanistan-enbart de som Grundevik och Co känner att de "rår på"?

CS sa...
11 oktober 2011 19:34  

Jag skriver samma sak här som på Armébloggen angående Arméns framtid. Måhända blir man klokare av eventuella motdebattörers argument.

Min uppfattning är att det är naivt att tro att vi med två brigader skulle kunna möta någon fiende som väljer att anfalla Sverige. Den enda potentiella angriparen skulle fullständigt förinta vår armé. Precis som AI nämner är den beslutade organisationen något vi har att förhålla oss till och även om säkerligen många av oss skulle önska mer så är det i nuläget inte realistiskt.

Istället för att kraftsplittra så inrikta Armén till framförallt två uppgifter:
- Genomföra insatser i och utanför vårt närområde i syfte att värna nationella intressen.
- Utgöra förbandsmassa för att våra officerare skall kunna övas i sina respektive befattningar och bygga upp kompetens i syfte att, den dagen säkerhetsläget försämras, kunna mobilisera riket och lösa då tänkbart förekommande uppgifter.

Låt Flygvapnet (luftvärnet inräknat), Marinen och Hemvärnet koncentrera sig på försvaret av Sverige som huvuduppgift. De har en betydligt mer avskräckande effekt på en angripare än vad Armén i dess nuvarande utförande kan komma i närheten av.

Anonym sa...
11 oktober 2011 20:14  

Replik 1829. Grundevik fick order av GD att KKrvA inte skulle få tala. Det må vara trams men svaret på varför bör GD ge och inte AI.

Anonym sa...
11 oktober 2011 21:11  

Replik kl2014: jaha-kanske ska vår sk "ÖB" besvara frågan eftersom armégeneralen visade sig vara oförmögen att vara övningsledare..... eller hur det nu var-ingen av Försvarsmaktens toppar varkar vara "karl för sin hatt" när de möter adekvat debatt.

Urfegt, förlamande och kontraproduektivt att inte låta Krigsvetenskapsakademin få komma till tals vid "AI"??? GD? Fältövning.

Snacka om att såga av grenen man sitter på..... dvs om man vill ha en konstruktiv och öppen debatt. Självmål i kubik.

Anonym sa...
12 oktober 2011 17:29  

När nu Grundevik ska lyfta armédebatten kan den här artikeln kansker vara en bra bakgrund och ge en smula reflektion till det "lyft" som efterfrågas.

Det en hel räcka med generaler-med egen agenda-och ett gäng försvarsministrar-Michael Odenberg sannolikt undantagen-gjort är ju att fullständigt såga av det svenska totalförsvarets möjligheter till att fungera.

Här är artikeln-håll till godo. Vartenda ord i den kan sannolikt härledas till källor. Säkra källor.

http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/18/hela-historien-om-f-rsvarets-nedg-ng-och-fall

Puke

Anonym sa...
12 oktober 2011 17:42  

Lyfter debatten lite till; HELIKOPTRAR. Hur är dagsläget med Helikopter 4-Sea Knight-Marinkårens helikopter?

Här finns de svenska; http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-Sverige/Helikopterflottiljen-Hkpflj/12004/Har-star-Helikopter-4/

Nån av läsarna här som vet nån dagsnotering på Helikopter 4?

Anonym sa...
12 oktober 2011 21:40  

Från säker källa kan meddelas att det var Försvarsdepartementets ledning med statssekreteraren i spetsen som beordrade Försvarsmakten att stryka KKRVA från programmet. Man är på Fö helt enkelt mycket irriterade över att akademien genomfört ett seriöst arbete med bl.a. den läsvärda boken "Till Bröders Hjälp" och även fört diskussioner med företrädare från de Baltiska länderna kring vad förklaringen innebär. FM har fått tillsägelse att "ligga lågt" i frågan. Fö har väl insett att det inte finns reell täckning för de så stolta orden i Regeringsförklaringen och de gillar inte att höra att "Kejsaren är naken", i denna fråga lika lite som i frågan om de långsiktiga ekonomiska behoven för att kunna uppnå IO 14 målsättningar i anständig tid. Allt går ju så bra enligt vårt statsråd och banbullan drabbar alla, hög som låg, om denna ljusblå bild ifrågasätts på riktigt.
//Luttrad officer

Anonym sa...
12 oktober 2011 23:09  

Replik kl 2140; Och vad finns på Försvarsdepartementet?? Joo.... där finns, förutom 28/12-Tolgfors, en attans massa officerare som är "sakkunniga".

Dessa officerare, med genmj Michael Moore är inte alls intresserade av att få debatt om den patetiska lilla operettkrigsmakt man nu åstadkommit. Moore, Tolgfors och Co har i praktiken lagt ned den svenska försvarsförmågan.

Dessa herrar, Moore var en av de mest drivande i NBF-en förlust av ca 5 miljarder kronor-och en av de mest drivande till att värnplikten skulle läggas vilande.

Dessa militärer på Försvarsdepartementet vill inte alls ha någon debatt. De VET att solidaritetsförklaringen etc är rena skitsnacket-och att vårt land i realiteten nu saknar ett militärt försvar.

"Varför har kejsaren inga kläder på sig"- ropade den lille pojken......

Anonym sa...
13 oktober 2011 14:34  

Verkar inte som NBF är riktigt dött och begravet än, soldat Marcus ska tydligen dammas av igen.....frågan man ställer sig är då varför inte köpa in det franska systemet som verkar vara på väg i drift?

/Grp Ch

Anonym sa...
14 oktober 2011 00:21  

Ja..ha... Vem efter Lindström hoppar av.....????

Anonym sa...
14 oktober 2011 02:06  

Strategisk reserv som camp vakt är det rätt utnyttjande? Om man behöver vakstoldater kan man väl skicka ner vilken pluton som helst ur dom anställda kompanierna?

magnus johansson sa...
14 oktober 2011 09:15  

@anonym 00:21 14 oktober

Det vore rätt bra att arkitekten bakom det svenska försvarets strategiska blackout Gn Moore i Försvarsdepartmentet gör Lindström sällskap till SL tex.
Vi får också hoppas att de politiska livet och rensar bort Juholt,Enström och Lennmarker ur riksdagen.

De är ansvariga för bristande beslutsunderlag till riksdagen när de ledde försvarsberedningarna.

I nästa riksdagsval är det bra om vi stryker dom 2014.

Anonym sa...
14 oktober 2011 20:01  

Replik 0206; "Strategisk reserv"-smaka på ordet så ser man förmodligen en bild av en armékår eller åtmindstone några divisioner.

Den "insatta" svenska strategiska reserven är sannolikt ungefär en pluton.... ca 25 personer.... så javisst-att vara grindpojkar och spegla bilar-det är en perfekt uppgift till såna riffles-medan specialisterna gör mer kvalificerade jobb.

OM man som skyttebasse inte förstår den rollen-beskriv isf vad typ 25 pers kan vara för "strategisk" reserv? OM man inte fattar att det inte gör NÅN skillnad alls annat än just som vikarier i t ex Maingate-då har man missförstått sin roll. Strategisk svensk reserv är perfekta grindvakter.

Se bara till att uniformen är tillräckligt tajt och att alla tattoooer syns MYCKET-ballfaktor-Moohhaaa!!!!

Välkommen till VÅR verkligeht. Gör skillnad i grindhålet.

Anonym sa...
14 oktober 2011 20:06  

Nu kan Lindström åka tunnelbana istället för att PRESTERA nåt på fälttest eller 10km.

Undrar vad Lindström har för tid på 10km löpning? Några bud?

Föregångsman? ÖRA? Eller en general bland 50 andra generaler med EGEN AGENDA!

Byt ut hela generalshögen-sätt dem som spärrvakter på SL.

jan-olov sa...
14 oktober 2011 21:36  

Har skrivit följande mail till GD Ulf G Bengtsson och statsekreteraren i försvarsdepartementet Håkan Jevrell.Kopia till ÖB,infodir,ordf och vice ordförande försvarsutskott

Hej

Det kommer en del inlägg och kommentarer som gör gällande att

Övningsupplägg och innehåll på Armeinspektörens Fältövning har styrts av GD och Försvarsdepartementet.

Kan ni klargöra på armeblogg/försvarsmaktens hemsida ert motiv till detta?


Om ni har sakkunskap att bidra med vad gäller :

övningsupplägg
beskrivning av motståndaren handlingsfrihet över tid
motståndarens operativt och taktiska agerande
eget operativt operativt taktiskt agerande
metodutveckla våra egna stridsmetoder att lösa uppgifter

så tar vi tacksamt emot er sakkunskap och engagemang.

Om ni känner att ni slackar här i kompetens och förmåga föreslår jag att ni avstår framtida inbrytningsförsök.

Ni kan välja att svar mig på nedanstående kanaler
eller via massmedia.


Vänligen

Kn Jan-olov Holm 30:e hvbataljonen

Anonym sa...
14 oktober 2011 21:41  

Tycker det är jättebra att neppelbergs inlägg sekretessgranskas. Hans budskap hade mkt väl kunnat gå fram utan att för den skull redovisa detaljer. Debatt på bloggar är bra och jättebra att visa på stora brister som försöks gömmas undan... MEN behöver vi sälja ut våra brister till utländska undtjänster för det?

Högre officerare och hkv kritiseras ofta i bloggosfären för bristande professionalism. Det borde även gälla fm-anställda bloggare.

Ser gärna att piskan används i detta fall.

jan-olov sa...
14 oktober 2011 22:00  

AI Fältövning

Efter kompletterande inhämtning så är förloppet följande:

General Neretniks från Krigsvetenskapsakademin skulle presentera deras analys av Solidaritesförklaringen.

Det ville inte Försvarsdepartementet. Statsekreterare Håkan JEVRELL ringde Generaldirektören Ulf Bengtsson och gav order om att Neretniks skulle stoppas.

Ulf Bengtsson i sin tur ringde Grundevik som ringde Mikael Claesson C MSS. Han talade om för Neretniks att de fått påtryckningar.

Det satt ca 100 pers i salen när Grundevik berättade att akademin inte fick tala men att Neretniks var välkommen ändå att vara med på övn. Med möjlighet kan man förmoda att tala med mindre grupper om analysen.

Ministerstyre? för att stoppa obekväma röster.
Hur står det till med civilkuraget och uppbackningen från försvarsmaktsledningen för ansvariga i AI fältövning? Departementet hävdade enl uppgift att Neretniks analys skulle skapa en internationell kris ???
Det har varit ganska upprört i försvaret den senaste veckan.

För mig är meddelande frihet och yttrandefrihet avgörande inslag i vår demokrati vilket ytterst vår försvarsmakt är till att försvara förutom territoriet och medborgarna. Vad gör då Jevrell och Bengtsson jo sätter meddelande och yttrandefriheten i kylboxen i praktisk tjänsteutövning.

Detta accepterar jag inte och det hoppas jag verkligen ingen gör på denna blogg heller.

Jag är beredd att försvara tom Jevrell och bengtsson rätt att yttra sig och meddela sig men då gäller faktiskt omvändningen också.

Kn Jan-olov Holm 30:e hvbataljon

Anonym sa...
15 oktober 2011 07:32  

JEVRELL - densamme som skriver i princip allt som Tolgfors säger och publicerar?

Anonym sa...
15 oktober 2011 09:10  

Lille Tolgfors gör som Marie-Antoinette gjorde i Frankrike-försöler avleda uppmärksamheten från huvudspåret.

När uppretade franska bönder kom till Versailles kommenterade Marie-Antoinette "Låt dem äta kakor"...

Tolgfors bjuder också på kakor-datacookies. Han skriver ett avledande inlägg om en brittisk minister.

Efter marie-Antoinette uppstod värnpliktsarmén. Det kommer den att göra i Sverige också. Efter Tolgfors.

Kicka honom NU.

Anonym sa...
15 oktober 2011 09:28  

Tjaa... då är det väl Grundevik själv då som inte vill ha debatt-eftersom han inte svarar.....

Håll denna debatt vid liv intill dess att Ljugholt-MORALmassakreraren Juholt-affären svalnat en smula.

Eftersom general Moore på Försvarsdepartementet inte alls kommer att bemöta nån debatt så lär resonemanget hamna på "stridsvästnivån" på olika forum som t ex här.

ALLA, precis alla medel bör inriktas på att nu avtvinga statsrådet Tolgfors, Moore och övriga ansvariga på Försvarsdepartementet öppen debatt.

Varför kan inte Krigsvetenskapsakademien helt enkelt lägga ut general Neretniks tänkta anförande på sin blogg?

Ett Försvarsdepartement som inte vill föra debatt, fega generaler som inte vågar riskera ens skinkhalvan pappersvägen-och ändå hävdar att soldater i insats måste ta risker-risk för livet. Vilket ansvar tar Försvarsdepartementet och dessa generaler för Rikets säkerhet?

Om nu Grundevik, som uppmanat till debatt inte VÅGAR beskriva vad som hände under "hans" fältövning-vilket förtroende är en sådan "chef" värd?

Om andra chefer runt AI vet hur det förhåller sig-finns ett moraliskt ansvar att börja ta bladet från munnen.

Det Wilhelm Agrell skrivit i sin bok "Fredens illusioner" får ju mest landets försvarspolitiska och militära ledning att framstå som riktigt ansvarslösa amatörer. Är det så?

De som satt med på "AI Fältövning", är det någon som kan vidimera skribent Jan-Olov Holm inlägg kl 2200?

Varför ska svenska medborgare tåla ministerstyre?

Anonym sa...
15 oktober 2011 14:20  

@ Anonym 15 oktober 2011 09:10

Det hjälper väl inte att "kicka Tolgfors"

Han gör ju bara som han blir tillsagd

Det krävs nog betydligt större "personalrotation" i "det höga blå" om det ska få någon större effekt...

Anonym sa...
15 oktober 2011 17:06  

Holm: Skicka även till Claes Arvidsson på Svd!

Anonym sa...
15 oktober 2011 19:39  

Replik kl1420; Jovisst gör det nytta att kicka "statsrådet" Tolgfors. Omvänt; vad tillför han? Han tillför INGET, INGET för det svenska totalförsvaret för samhället.

Tolgfors är i sin befattning tyvärr helt otillräcklig.

Sen att den öppna debatten, där "herrarna i hagen"-ordenssällskapen granskas inför öppen ridå-den debatten är fundamentalt viktig att föra.

Byken ska tvättas ordentligt och offentligt-gammalt regeringsordspråk-sossarna använde det-och häcklades av borgarna.

Hur är det nu med Tolgfors o Co, vågar de ta öppen debatt? Nej, hittills har ingen från Försvarsdepartementet eller Försvarsmaktens ledning vågat möta t ex Wilhelm Agrell eller Krigsvetenskapsakademien i debatt.

I Sälen i vintras satt genlt Anders Lindström i salen när professor Wilhelm Agrell beskrev det svenska försvarets sönderfall nästan som en saga. Lindström vågade inte ens replikera på Agrell-så träffsäkert var Agrells anförande.

Lindfström kommer göra sig mycket bättre som überspärrvaktsleiter-han borde ha försvunnit för länge sen.

Vilken tid på 10km löpning har C INS? Jag tror det är 2h 40min. Det är INTE godkänt för en insatsbefattning. Kicka honom.

Anonym sa...
15 oktober 2011 20:06  

Det jag avsåg med att det inte hjälper att "kicka Tolgfors" är att då är ju sannolikheten stor för att de sätter dit en ny "nickedocka"

Om inte alla som ser till att dockan nickar också kickas så är det ju ganska meningslöst...

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade