Väntat resultat avseende Syrien

Ryssland och Kina lade i natt in sina veton mot att FN:s säkerhetsråd skulle anta en resolution mot regimen i Syrien. Resolutionsförslaget fördömde den syriska regimens agerande mot civilbefolkningen, krävde ett slut på våldsamheterna och att regimen skulle respektera de mänskliga rättigheterna. Vidare önskade man i resolutionen att generalsekreteraren skulle utse ett särskilt sändebud för Syrien. Resolutionsförslaget avslutades med att FN:s medlemmar bör överväga sanktioner enligt FN-stadgans artikel 41 (dvs ekonomiska) om den syriska regimen inte följer resolutionen inom 30 dagar.

Det är med andra ord en resolution som sänder ett tydligt och avvägt budskap till den syriska regimen. Kina menar å sin sida att omvärlden inte ska blanda sig i vad man anser är syriska interna angelägenheter. Ryssland menar på att "vissa västerländska huvudstäder agerar för hastigt när det gäller att bedöma den syriska regimens illegitimitet" och hänvisar till "vissa händelser i Nordafrika".


Även om resolutionsförslaget bollats tidigare i Säkerhetsrådet, borde utgången av nattens omröstning inte komma som en överraskning för någon. Såväl Ryssland som Kina har avsevärda intressen i Syrien och därmed även den syriska regimens fortlevnad. För rysk del utgör Syrien grunden för landets marina närvaro i Medelhavet och man har investerat stort i att bygga ut och modernisera flottbasen Tartus. I och med den libyska regimens fall är Syrien det enda landet där Ryssland kan påräkna ett starkt stöd i Medelhavsregionen. Kina har också investerat i Syrien, bl a i oljesektorn, men framförallt för att man ser landet som en kommande språngbräda för en ny sidenväg in i Europa. En resolution mot den syriska regimen är också känslig vad gäller kinesisk inrikespolitik och landets efterlevnad av de mänskliga rättigheterna som ju lämnar lite att önska.

Såväl Ryssland som Kina hade även investerat i Libyen och den libyska regimen, men Gadaffi hade på något sätt lyckats förlora deras gunst eftersom resolution 1973 ändå gick igenom. Resultatet för rysk och kinesisk del blir nu med stor sannolikhet att ett antal redan ingångna kontrakt rivs upp, vilket det libyska övergångsrådet redan varnat för.

Fyra länder lade ner sina röster i nattens omröstning, Brasilien, Sydafrika, Indien och Libanon. Det sistnämnda landet kan man lätt förstå varför det lade ner sin röst. De övriga tre är egentligen värda ett separat inlägg.


För övrigt passerade det ryska landstigningsfartyget Cesar Kunikov härom dagen Bosporen för en seglats i Medelhavet och i november löper ut Rysslands enda hangarfartygsgrupp ut från Murmansk med destination Medelhavet.


19 kommentarer:

Anonym sa...
5 oktober 2011 09:47  

Mittens rike har väl aldrig brytt sig om något annat än sig självt, och en rysse förblir alltid en rysse om du så steker honom i smör. Den insikten har de båda ländernas grannar hårdhänt fått lära sig genom historiens lopp. I den svenska blåbärsmonarkin uppfattar dessvärre allt fler de båda jätterikena som något av demokratiska paradis.

Anonym sa...
5 oktober 2011 10:05  

@ Anonym 5 oktober 2011 09:47
Svenskarna dessutom favoriserar dessa veto länders produkter, och det är i praktiken dessvärre en stöd för de båda "demokratiska paradis".

Anonym sa...
5 oktober 2011 11:46  

"USA:s FN-ambassadör Susan Rice var upprörd. Hon sade att det är dags för säkerhetsrådet att anta "tuffa, riktade sanktioner" mot Syrien för kväsningen av demokratiprotesterna"

Ja slutar aldrig överaskas utav USAS hycklande och dubbelmoral i FN. När ska USAS FN ambassadör bli upprörd över det grannen Israel gör gentemot Palestina och Gaza. Då är det USA sj som sätter in veto som enda land och ser lagom nöjd ut. Men blir upprörd och går i taket när andra lägger in veto I det här sammanhanget så tycker ja nog de känns nästan rätt åt att de kom två veton från Kina och Ryssland. Som markering att andra länder kan också ha utrikespolitiska intressen än bara USA som ska skydda sina egna.

//Örebroan

Anonym sa...
5 oktober 2011 14:23  

Och man kan förstå även de 9 länderna som röstade för ..alla NATO länder!!

Anonym sa...
5 oktober 2011 14:27  

15 medlemsländer

9 för

Resten 6 stycken lade ner rösten men 2 med vetorätt. Alltså långt ifrån alla.

Det handlar inte bara om Kina och Ryssland utan även andra länder (Brasilien, Indien, Libanon och Sydafrika. ) som inte gillade resolutionen heller.

Det ska krävas enhetlig bestut i sådana situationer.

aloscha sa...
5 oktober 2011 16:38  

Sist Ryssland och Kina stödde en liknande resolution överskreds ju mandatet något. Så det är kanske inte helt oväntat att man inte är med på noterna den här gången.

Anonym sa...
5 oktober 2011 17:04  

FN:s säkerhetsråd är, i vanlig ordning, en helt tandlös organisation när alla stormakter inte har samma intressen. Tragiskt att man gör skillnad mellan olika regimer som bedriver "våldtäkt" på sin egen befolkning. Sedan måste vi inse att världen inte är rättvis. Om Sverige hamnar i en situation där vi behöver militärt stöd från andra länder är det absolut inte säkert att det kommer, i rätt mängd och tid. Detta trots att vi är en del av EU.

Anonym sa...
5 oktober 2011 18:08  

En hel del ryss- och kinesfekalier på tungan hos en del av dem som kommenterar här. Kanske dags att ta del av historien de senaste 3 till 4-tusen åren?

Per sa...
5 oktober 2011 18:20  

Mycket intressant höstbudget av SD. kan man få analys och kommentar från Wiseman om avsnitten om försvaret månntro?
Läs from sidan 87 här: http://sverigedemokraterna.se/files/2011/10/SD.Hostbudget.2011.pdf

Tycker det ser mycket lovande ut, men jag är ju bara en enkel hemvärnsman så mina åsikter värderas väl inte speciellt högt.

CS sa...
5 oktober 2011 19:14  

@Anonym 18:20

Tack för en intressant länk. Efter en lovande inledning stod det klart att jag inte kan tänka mig att lägga min röst på det partiet.

aloscha sa...
5 oktober 2011 20:19  

Anonym 18:08: Menar du att Ryssland eller Kina har på något vis uppfört sig sämre än exempelvis Sverige eller valfritt västland de senaste 3 tusen åren?

Anonym sa...
5 oktober 2011 20:43  

Ser fram emot de separata blogginläggen. :)

/Bloggkonsument

Per sa...
5 oktober 2011 20:45  

@CS
Varför då då? Vilket annat parti har en bättre försvarspolitik menar du och anser du att fortsatt nedrustning och totalt uppgivande av t.ex. Gotland är bra?

J.K Nilsson sa...
6 oktober 2011 09:55  

Per, Först det positiva om förslagen till Försvarsmakten:

Bra att någon talar klarspråk om de "stora" enheter som krävs i Sverige.

Bra att ha som underlag för diksussion.

Bra att någon tar upp diskussionen.

Men det det faller på som budgetmotion är att det till att börja med kräver en mängd beslut om lagändringar.

Det krävs också ett ändrande i förhållande till EU, vilket inte är snutet ur näsan.

Man anger huvudförsvarsriktningar utan vidare tanke på försvarsmaktens "rätt" att fatta egna beslut.

Man detaljstyr i hög grad utan vidare spisning utifrån floskler och missuppfattningar. Titta på exemplet att sätta upp F16 Uppsala och sätta upp F7 som riktig stridsflygflottilj. Skall vi leka med tanken på att gå upp till åtta stridsflygdivisioner så kommer det att kosta rätt så rejält mycket bara för divisionernas räkning. skall vi vidare ha betjäningsresurser så är vi rätt så torsk på både personal och pengar.

Så: Ambitionen är det inget fel på men genomförandet kommer att resultera i pankaka.

J.K Nilsson

jan-olov sa...
6 oktober 2011 10:15  

Intressant framryckning av Socialdemokraterna i skuggbudgeten avseende utgiftsområde 6.
Lägger sig på samma totalanslag som alliansregeringens men vill ha mer till förbands verksamheten och materielanskaffning.Mycket bra!
Minskar på internationell verksamhet och MSB.Bra!
Rätt omprioriteringar enl min mening. Sverige är viktigare än internationell verksamhet och MSB verkningsgrad är inte hög.
Vi bör dra ner ytterliggare på de posterna och omfördela ytterliggare. halverar vi dessa poster så kan vi tex sätta 1 jas div på Uppsala respektive Östersund och förbandsätta RBS23 och 90 på Gotland för att peka på potential.
Sverigedemokraterna har många bra förslag som jag hoppas de mer etablerade partierna förutsättningslöst tittar på avseende försvaret.

CS sa...
6 oktober 2011 17:03  

@Per

Framförallt för att jag inte delar deras isolationistiska synsätt.

Mina nyckelfrågor för fösvarspolitiken är:

-Ökat närmande till NATO
-Större satsning på internationella insatser.
-Ökat anslag

SD ökar förvisso anslaget avsevärt men har diametralt motsatta uppfattningar i övrigt.

De skall dock ha en eloge för att de gör det seriösaste budgetförslaget för utgiftsområde 6 av oppositionspartierna.

J.K Nilsson sa...
6 oktober 2011 18:04  

CS, borde man inte se en ökad ansträngning av internationella insatser i ljuset av en ordentlig basorganisation som kan hantera det så att vi har materiellt uppfyllda förband med högt PersQ?

Vi kan satsa ännu mer på internationella insatser utan att få någon försvarsmaktskvalité.

J.K Nilsson

Omar Kalb sa...
6 oktober 2011 18:59  

Hej, jag skulle vilja se ett inlägg som handlar om möjligheterna till ökat försvarsanslag.

Jag anser det borde vara möjligt.
I form av nya materialinköp.

De nya ubåtarna som ska byggas. Ryms de inom försvarets budget?

Om förbandsanslaget höjs, ska man effektivisera på FMV.

Men skjuter man inte till extra pengar till nytt materiel ibland.

Att då höja förbandsanslaget kanske det enklare går att höja förvarsbudgeten genom enskilda materielinköp som inte ryms inom försvarsbudgeten.

CS sa...
6 oktober 2011 19:02  

@J.K
Jo, det hänger ihop. Ett ordentligt utökat internationellt åtagande kräver ökade anslag på förbandsverksamheten och materielsidan.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade