Ekonomin lika mycket i balans som alltid

I fredags kom Försvarsmaktens delårsrapport för kvartal 3. Kort sammanfattat är ekonomin precis lika mycket i balans som alltid, vilket också är rubriken på Försvarsmaktens hemsida. Inom en snar framtid går det säkerligen att läsa samma fras på försvarsministerns blogg.

Läser man delårsrapporten blir man inte lika övertygad om att ekonomin är så värst balanserad. Barnfamiljen som tvingas ställa in semestern p g a att ena föräldern nyss blivit arbetslös, kan också anses ha en ekonomi i balans med den retorik som används på Försvarsmaktens hemsida och i förlängningen med anledning av Försvarsdepartementet vägvisning.

I delårsrapporten kan man snabbt konstatera att ekonomin är lika obalanserad som någonsin tidigare i förhållande till Försvarsmaktens uppgifter. Det torde vara detta som är det avgörande för hur balanserad en försvarsbudget är.


Alla delar av Försvarsmakten har drabbats hårt av den ekonomiska svångremmen under 2011 och det drar onekligen ett löjets skimmer över den huvudsakligen moderata retoriken om ett insatsberett, välövat försvar med en ekonomi i balans. Arméns övningar har bedrivits på kompaninivå, dvs inte i de större förband som krävs för att lösa uppgifter inom det nationella försvaret. Brigadstridsledningsövningen som skulle vara grunden i återtagandet av förmågan att återigen uppträda i brigader utgick p g a ekonomin, vilket försenar intagandet av IO 2014. Ändå förväntas arméförbanden i huvudsak nå PersQ 4 under 2011, det näst högsta betyget över ett förbands förmåga. Förbluffande... Att inrapporterat PersQ-värde har ändrats sedan det lämnat förbanden har hänt förut. Tydligen finns det andra än förbanden själva som har bättre uppfattning om hur övade förbanden är. Man ska också ha med sig att det i så fall handlar om PersQ 4 för kompani och inget annat.

I Marinen och Flygvapnet är det lika illa ställt där Marinens slutövning fick ställas in medan flygtid i Flygvapnet omfördelades till Libyeninsatsen med samma utfall med undantag av hårt slitage på nyckelpersonal och resursbrister på hemmaplan. Får man tro kollegorna på HKV PROD ser det inte mycket ljusare ut i Försvarsmakten nästa år.

Man kan också utläsa av delårsrapporten att anslaget för fredsfrämjande insatser var 2368 mkr medan regeringen beordrat insatser för 2522 mkr. Naturligtvis innebar ju den uppkomna Libyeninsatsen vissa fördyringar, men man kan ändå fundera över realismen i den socialdemokratiska skuggbudgeten där man samtidigt som anslaget sänks med 140 mkr vill öppna upp ytterligare en logistiskt komplicerad markoperativ insats i Sydsudan, parallellt med insatsen i Afghanistan. Man kan också förvånas över det faktum att det flygburna radarspaningssystemet ASC 890 sedan 1 april är anmält i internationell beredskap, medan det fortsatt inte kan användas på hemmaplan, vilket Peter Neppelberg tagit upp i sina gästinlägg här och på FM debattblogg.


Sedan början av veckan pågår en debatt på Newsmill mellan ÖB, fp försvarsutskottsledamot Allan Widman och FM informationsdirektör Erik Lagersten. ÖB konstaterar i en berömvärt öppen debattartikel att bortom 2014 räcker inte budgeten och konstaterar vidare att den nya försvarsmaktsorganisationen 2014 inte är intagen förrän tidigast 2019. Widman konstaterar helt korrekt att uppdraget var att införa en ny organisation till 2014 – inte 2019. FM infodir kontrar med att organisationen strukturellt är intagen 2014, men personaluppfylld med värnpliktiga ända fram till 2019 och att detta kontinuerligt återrapporterats till Regeringen som inte haft några synpunkter, vilket Widman åter bemöter i dagens inlägg.

I personaldelen i delårsrapport 3 finner man också följande konstaterande:

"Från och med 2010 och fram till 2018-2019 stiger verksamhetsvolymen och kostnaderna när Försvarsmakten övergår till kontinuerligt tjänstgörande och tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater samt sjömän."

Från regeringshåll, närmare bestämt moderaterna, hävdar lika fullt att ekonomin är i fullständig balans och att det inte är fattat något beslut om ekonomin bortom 2014. Nu börjar dock Försvarsmakten även officiellt peka på att det nya personalförsörjningssystemet blir betydligt dyrare än vad som tidigare framhållits av framförallt politisk nivå. Risken är överhängande att luftslottet snart är fullständigt med en organisation byggd kring anställda soldater som man inte har råd att öva, inte har råd att betala konkurrenskraftiga löner och slutligen inte har råd att sända på insatser, vilket är en stor del i att kunna behålla personalen då insatser för många yngre är mycket av motivationen.


Som lök på laxen kan man återigen konstatera att den organisation som beslutades utifrån ett dåtida säkerhetspolitiskt perspektiv 2008-2009, som skulle vara intagen 2014, inte är klar och grundövad förrän tidigast 2019, samtidigt som man kan konstatera att det börjat röra på sig på östra sidan Östersjön i en omfattning man inte prognosticerat 2009. Låt se vad presidentbytet i december medför i form av ändrad reformtakt.


Återigen - hur pass mycket är Försvarsmaktens ekonomi i balans?

82 kommentarer:

uppgiven sa...
30 oktober 2011 15:15  

Tråkigt att se att Allan Widman i sin replik på Newsmill ger uttrycket "stoppa huvudet i sanden" ett ansikte.

Att skriva "I slutet av sin replik slår Erik Lagersten fast att "insatsorganisation 2014 (IO 14) kommer att vara intagen målåret 2014". Jag uppfattar innebörden av detta som att samtliga förband kommer vara uppfyllda, utrustade och beredskapssatta med antingen frivillig eller pliktig personal. " får mig att undra om Allan ens är läskunnig, eller om han till varje pris inte vill förstå?

Hur kan man framställa sig som försvarsintresserad politiker och så totalt undgå att veta hur det står till med Försvarsmakten?

Anonym sa...
30 oktober 2011 15:46  

Men det är ju naivt att tro att ett "stående försvar" ständigt kommer att vara uppfylt med personal och materiel. Personalen kommer att gå kurser, genomföra längre utbildningar, vakansuppfylla någon annanstans, vara föräldraledig, sjukskriven och skadad mm. Ett förband kommer hela tiden ha personal som roterar och lämnar för andra arbeten. En normalbild kommer att vara att förbandet INTE är uppfyllt och samövat, även om det ska vara en strävan. FM ska inte falla i den fällan och tro något annat.
/Kevin

Anonym sa...
30 oktober 2011 15:47  

Om du nu är så insatt i hur mycket det rör sig på andra sidan Östersjön då verkar vi andra utanför Försvarsmakten ha gått miste om detta!?

Eller är det hemlig verksamhet som Försvarsmakten inte kan prata öppet om? Vem är det man hemlighåller informationen från. Jag tror faktiskt att Ryssarna om det nu är dem du menar, vet vad de håller på med!

Kan du ge oss fakta på vad som händer där på andra sidan, och om DN, SVD och annan media som följer denna blogg kan göra detsamma och visa svenska folket vad som händer och vad Sveriges svar mot detta är just nu! Jag som skattebetalare och medborgare vill veta och jag har rätt att veta!

/SL

Wiseman sa...
30 oktober 2011 16:18  

uppgiven:

Vad du läser är vad man kan kalla en tydlig politisk markering, där Widman markerar sitt ogillande av att organisationen beskrivs som intagen, men att den egentligen mest är fylld av luft. Han är utan tvivel väl medveten om vad innehållet består av.

Wiseman sa...
30 oktober 2011 16:19  

Kevin:

Tyvärr har det inte gått helt hem bland alla våra politiker som gärna vill höra något annat och ofta också fått göra det.

Wiseman sa...
30 oktober 2011 16:22  

SL:

Den frågan får du ta med Försvarsdepartementet. Man kan nog utan att ljuga konstatera att andra sidan säkerligen har koll på den verksamhet man bedriver.

Lt Johansson sa...
30 oktober 2011 17:09  

Eftersom jag är avskedad från 111101
pga ej ifyllande av utlandsavtal kommer FM att få mer medel. Min höga lön på 26 000 efter 39 år behöver ej utbetalas.....
Ryssen, enligt uppgift övas det på en väldigt aktiv nivå just nu!

Anonym sa...
30 oktober 2011 17:18  

Det är imponerande matematik och retorik när FM under rubriken - "Försvarsmaktens ekonomi i balans" som avslutning på artikeln konkluderar: - "Försvarsmakten ser ut att behöva nyttja anslagskrediten med 225 miljoner kronor".

När jag läste såväl ekonomi som matematik så var en prognostiserad skuld på 225 miljoner inte ens i närheten av något som kunde kallas balans....

Anonym sa...
30 oktober 2011 17:44  

PersQ-frågan kan och har diskuterats i all ändlighet men man bör ej glömma att de internationella insatserna vi genomför höjer vår krigsduglighet avsevärt. Tex FL01 och FL02 med över 550 spaningsuppdrag i en skarp insats ger en högre effekt än en FV övning. På liknande sätt kan man se hur helikopterförbanden nu efter sina deltagande i internationella insatser nu bidrar till en högre förmåga i det nationella försvaret.

Anonym sa...
30 oktober 2011 18:13  

SL kan läsa några inlägg på http://oplatsen.wordpress.com/

/N

jan-olov sa...
30 oktober 2011 18:48  

ja det är klart att det blir problem när vi beslutar att lämna värnplikten och väljer en dyrare personalförsörjning och håller utlandsinsatserna på en (alltför)fortfarande hög nivå och låter försvarsanslaget ligga still förutom inflationsuppräkning.

nya personalförsörjning taktar nu på drygt 1 miljard högre än 2009 och utlandsinsatserna ca 300 msek

klart vi får problem.

jag anser att vi skall ha en selektiv värnplikt med årligen återkommande SÖB/KFÖ på förbanden
Kan Norge och Finland försörja och utbilda värnpliktiga så kan vi det med.
Tragiskt att vi fattade beslutet att låta värnplikten vilande.
Hoppas vi kan riva upp det och minska utlandsinsatserna radikal samt MSB så kommer vi en bit på väg mot ett bättre försvar.

Men det krävs också en ramhöjning och kostnadsprisuppräkning utöver inflation.

Kn Jan-olov Holm 30:e hvbataljon

jan-olov sa...
30 oktober 2011 18:58  

Widman har koll.
Det han försöker säga är att riksdagen beslutat att insatsorgansisation 2014 gäller from 2014 INTE 2019 eller något annat årtal.
Riktigt sedan att försvarsmakten i redovisningar påtalat att det inte kommer att gå fullt ut.

Då kan försvarsmakten göra tre saker vilket de INTE gjort:

1.begära mer pengar (men först efter 2014)
2.be att få lösa uppgiften vid ett annat tillfälle
3.låta vissa uppgifter utgå

Tyvärr har vi en ja sägar försvarsmaktsledning som INTE vågar tala ur skägget.

Tyvärr har vi en politisk ledning som VET hur det är men inte har curaget att tidigarelägga försvarsbeslutet så att vi kan få en ny inriktning för att hantera de utmaningar som escalerar öster om oss och en VÄSENTLIG större och slagkraftigare försvrsmakt till försvar av vårt land och vår befolkning.

Sverige är fantastiskt och värt att försvara.

Kn Jan-Olov Holm 30:e hvbataljon

Anonym sa...
30 oktober 2011 19:33  

@Lt Johansson

Om du har jobbat i firman i 39år så är du närmare 60?
Vad ska dom med en 60årig Lt till med utomlands? Stabstjänst?

Anonym sa...
30 oktober 2011 19:51  

@ Anonym 17.44
Jag håller till del med dig. Skarpa insatser är naturligtvis till stor del bättre "övning" än en övning. Men vi skall komma ihåg att de insatser FM genomfört på senare år är av microformat. Vi kan inte på något sätt hävda en insats med 8 (5) fpl ger några erfarenheter att luftförsvara Sverige, utföra attackföretag mot fi markstridskrafter eller ens att betjäna en bas under krigsförhållanden. Naturligtvis gör inte övningen heller det.
Jag vill påstå att vi lurar oss själva att insatser med strid på grupp-/plutonsnivå, enstaka fartyg eller fpl i rote/grupp ger oss tillräckliga erfarenheter.

Patrik Lander

Anonym sa...
30 oktober 2011 20:18  

@Anonym: Angående att utlandsinsatser höjer förbandens förmåga beror sannolikt på vilken typ av uppgift förbanden ställs inför. Förbanden som roterar ner till Afghanistan utbildas ju just mot detta. Nog för att den personliga färdigheten och färdigheten på grupp- och plutonsnivå lär hålla en hög nivå. Men det är knappast så att dessa förband är duktiga på att försvara landet Sverige. Det är inte den uppgiften de är sammansatta eller tränade för att göra.

Naturligtvis finns det dock förband, som du mycket riktigt nämner, där motsatsen råder.

Så frågan är om utlandsinsatser höjer vår "krigsduglighet". På enskild nivå: sannolikt. På förbandsnivå: i högst begränsad omfattning.

Anonym sa...
30 oktober 2011 21:10  

Just nu lär vi soldaterna att leta IED:er. För att nu försvara Sverige bör utbildningen istället innehålla hur man bygger sådana (minns ni förresten boken med sprändeg och nubb i gamla SoldF).
Så nä, social patrolling med genderteam i Afg ersätter inte alltid en rejäl bataljonsövning i Älvdalen.

Farbveckan -86

Wiseman sa...
30 oktober 2011 21:22  

17.44:

Naturligtvis höjer våra internationella insatser på många sätt krigsdugligheten. Långt ifrån samtliga förband är dock insatta och grunden för nationellt försvar är att få våra egna förband samövade och framförallt få ledningsnivåerna att klara av att leda förbanden.

Borneo sa...
31 oktober 2011 01:55  

@Anonym 19:33.
Det är förmodligen bättre med klyftiga 60-åriga löjtnanter i FM än korkade högre officerare i 40-års åldern, vilket vi har gott om.

Anonym sa...
31 oktober 2011 08:42  

@ Borneo 01:55

Enig ! Har f.n. en 57-årig löjtnant i mitt "team". Han är listigare och har framförallt mer integritet och ryggrad än många överstelöjtnanter jag har haft under mig tidigare !

Anonym sa...
31 oktober 2011 08:58  

Jag trodde det var slut på luftslottsbyggen i och med IO14, men inser nu långsamt hur fel jag haft. IO14 - Mindre än någonsin men med lika mycket tomrum som alltid.

Lagersten och herrarna säger att IO14 är fullt intagen 2014, om än med värnpliktiga i successivt minskande andel fram till 2019. Kanske har jag missat något, men jag är fullständigt övertygad om att min bataljonschef inte har en aning om vilka de "värnpliktiga" och reservofficerare är, som ska utgöra merparten av hans organisation från 2014 till 2019.

Förresten. Är det någon mer än jag som kraftfullt betvivlar att lösningen för tidvis tjänstgörande är klar 2012?!?

/FV-sergeanten

Anonym sa...
31 oktober 2011 13:31  

Lita på Tolgfors, Moore, Jevrell-som sätter munkavle på demokratin, lite på ÖB Lagersten och infodir Göranssson-de har koll. Hittills är allt, precis allt i balans.

Vi har årsredovisningar där det framhålls att Försvarsmakten uppfattas av de anställda som varande en bra arbetsgivare, det beskrevs att rekryteringen av tidvis tjänstgörande soldater fungerade med över 2000 konstrakt skrivna. Det redovisas, som underlag till regeringens budgetprop att system PRIO är implementerat och fungerar felfritt.... etc etc....

Vi har ju såväl en "VD", en "koncernstyrelse" som en "aktieägarrepresentant" som tycker, redovisar och propagandierar att ALLT går enligt planerna-precis allt.

Man kan ju bara undra om "aktiägarna"-skattebetalarna-faktiskt förstår vad som händer i Försvarsmaktens totala konkurs.

T ex att nästan ALL materiel avvecklades under ca 10 år. All matereiel försvann-och inte så mycket som en hylsnyckelsats har kunnat köpas av en svensk privatperson. Samma svenskar som betalat försvarsmaterielen under genrationer-ALL MATERIEL FÖRSVANN!

Men, lita på Tolgfors!

-BagdadBob

Anonym sa...
31 oktober 2011 16:28  

På FM-bloggen

Försvarsmakten i fickformat

Vi är nära nu - så här nära FM i fickformat har vi aldrig avarit

jan-olov sa...
31 oktober 2011 18:38  

@bagdad Bob

jadu det är lätt och bli bitter och sorgsen över den monumnentala massförstörelse som skett och de ansvariga går fria eller väljer att vända blad och gå vidare..

Emellertid tycker jag faktiskt att vinden har vänt och att vår förmåga nu ökar men från mkt låg nivå.
Tycker man kan liknande det vid att vid tagit de första stegen mot etage 1 som är IO2014. Huset har emellertid 3 våningar och det är dit vi skall så vi behöver IO2014 3.0 i nästa försvarsbeslut.

Allt är inte dåligt i svenska försvaret och vi behöver hjälpas åt nu att bygga upp försvaret igen och alla goda krafter behövs.

Det kommer nog inte fler munkavle från försvarsdepartementet eftersom det är arbetsamt att Fö får stå inför KU förhör.
Tror nog att fler i FML tänker sig för både en och två ggr innan liknande intervention sker som i armeinspektören fältövning.


Kn Jan-Olov Holm 30:e hvbataljon

Anonym sa...
31 oktober 2011 21:54  

Jag gratulerar försvarsmakten till att Lt Johansson slutar. Att inte vara beredd att lösa alla huvuduppgifter duger inte. Välkommen ut till verkligheten.

Lt Christer Johansson sa...
1 november 2011 09:10  

verkligheten är det att lägga pengar på att åka på mission impossible uppdrag???

Några hundra svenskar som vill ha en kick var inte den verklighet jag vill vara del av
anonymt =fegt

Anonym sa...
1 november 2011 13:03  

@anonym 21:54

Moget! Att Lt Johansson under större delen av sitt yrkesliv antagligen löst alla då gällande huvuduppgifter föredömligt betyder alltså ingenting? Uppgifterna ändras och helt plötslig är en tidigare högt värderad medarbetare bara skit?

Ja, tyvärr är det den nya människosynen inom FM. Personalen är FM främsta resurs, så länge den passar mallen. Om mallen ändras och personal inte passar längre - ut med skiten. Ingen tackar dig för att du här och nu engagerar dig och gör ett bra arbete. Imorgon är det nya bud och passar du inte in - så kan du dra. Personalen finns till för FM behov - aldrig tvärtom. Du är en behovsstyrd resurs. Om behovet finns så är du värdefull och den viktigaste resursen. Alla är trevliga mot dig och visar dig respekt. Välkommen in i vår fina båt. Finns inte behovet längre så är du en belastning och gör bäst i att lämna båten så snart som möjligt. Vem behåller en gammal NMT-telefon i ett GSM-nät? Ut med skiten bara.

Detta är verkligheten du talar om. Din verklighet - grattis!. Den är alltför ofta helt svart-vit. Jag gratulerar Försvarsmakten att de har lyckats anställa dig. Du är ändå en av få som ställer upp på att lösa alla huvuduppgifter för Försvarsmakten, på Försvarsmaktens villkor. Själv är jag glad att tillhöra en annan, lite mer nyanserad, verklighet. Jag gratulerar dig att fortfarande sitta i båten. Du kommer snart nog att bli stämplad kass och förbrukad också.

Anonym sa...
1 november 2011 13:06  

@ Kn Jan-Olov Holm
Du säger att förbanden borde vara mindre ute och mer hemma. Men, själva poängen med dagens försvar av landet är ju att Sverige agerar solidariskt inom ramen för gemensamma insatser där de behövs. Den gällande säkerhetspolitiken ger vid handen att ett försvar där förbanden stannar hemma inte är något försvar. Försvaret av Sverige sker när förbanden är ute. Så, egentligen är det säkerhetspolitiken du behöver ifrågasätta. Att invända mot stridskrafternas nyttjande med referens till en inaktuell uppfattning om svensk rådande säkerhetspolitik, är ju lite som att klaga på att bilarna kör på höger sida för att vi borde fortsatt ha vänstertrafik i Sverige. Blir det då rätt att kräva att alla bilar borde köra på vänster sida, för så var det förr, och jag tror inte på högertrafik? Borde vi inte ändra lagen först? Är det någon mening att argumentera att bilarna borde köra på vänster sida, när gällande lag tvingar bilarna att köra på höger sida?

Anonym sa...
1 november 2011 15:36  

Replik kl 1303; Träff i tornet! Du har skrivit en av de säkrast formulerade inläggen nånsin här.

Så, precis så, upplever jag med 27 års tjänstgöring i Försvarsmakten anställningssituationen nu. Vi som anställdes när det kalla kriget var som kallast-vi är veteraner från den epoken-veteraner som man nu inte vill ta i med tång ens.

Sanna mina ord, är det så här Försvarsmakten behandlar oss som behövdes så fantastiskt mycket i mitten av 1980-talet, så kommer värdet av bortsprängda ben i Afghanistan inom ca 15 år vara bara en trist, tröttsam och rätt gnällig historia att behöva hantera för HR-centrum.

Född den fjärde juli, Oliver Stones film, finns i praktiken i Försvarsmakten idag. Den kommer bli mycket mer verklig med tiden. Sanna mina ord.

Här vore en kommentar från HRC eller "personaldirektör" Stålesjö själv rätt bra.

Lt Christer Johansson sa...
1 november 2011 15:44  

efter att nu varit civil i 15 timmar kan följande meddelas:
åkte in på fd jobbet för att få en hatt att signera mina lönetillägg..
då visade det sig att jag var borta från PRIO stängdes midnatt.
efter 25 min i telefonkö skickades skärmdump som en annan..chef fick maila till HR-centrum
efter ny telefonkö där jag frågar om allt är klart får jag ett ärendenummer....
väntar också på ogulden semesterpeng som man har rätt till vid avsked
som sagt jag har varit lojal, sjukskriven senast januari 1982 NBO
året by the way, så kom inte o sprätt ni anonyma som väl inte ens sett ett kompani i fält

jan-olov sa...
1 november 2011 17:14  

@anonym 13:06

Helt rätt!
Jag ifrågasätter svensk säkerhets och försvarspolitik och bildar opinion för en ändring på denna plats vilket är tillåtet och andra platser tex i kontakter med försvarspolitiker direkt.

Jag hoppas verkligen det är fler som både vill och vågar göra detta.

Jag undertecknar också med mitt namn och jag står för mina åsikter och vilja.

Kn jan-olov Holm

J.K Nilsson sa...
1 november 2011 17:21  

13:06, jag vill ta syn på att Sverige försvaras bäst i framtiden genom att hela försvarsmakten används utomlands nu. Säkerhetslöften har historiskt visat sig ganska tomma så länge inte intervenerande stat har tjänat på det.

J.K Nilsson

Anonym sa...
1 november 2011 19:13  

@ Kungl Lt Christer Johansson

Så fullbordas en gammal svensk tradition. Den i kriget bortgångne soldatens änka och barn lämnar soldattorpet och hamnar i fattigstugan, för att lämna plats till näste soldat och dennes familj. I ett sorts kretslopp. Så har det alltid varit och så är det fortfarande, om än i modern tappning.

Jag vet inte riktigt vad jag skall säga, dels till dig och dels till din yngre f.d. kollega som just flyttat in i soldattorpet, i väntan på att bli överflödig.

Som sagt, en gammal god svensk nationalsport. Den som tror att erfarenhet av krig och örlog och umbäranden kvalificerar för en bättre behandling i efterskott tror fel. Läs om vad en tacksam nation förmår när det gäller uppskattning.

http://chefsingenjoren.blogspot.com/2010/07/gastinlagg-from-grateful-nation.html

Christer, ställ in dig i ledet. Där står många före dig och många följer efter. Etik och moral tillhör en svunnen tid.

Sumatra

Martin sa...
1 november 2011 19:27  

Jan-Olov Holm, du gör helt rätt. Vi är många som tycker som dig!

13:06;

Den gällande säkerhetspolitiken bla bla bla... Bara för att verklighetsfrånvända och egotrippade politiker vill fjäska för NATO, EU och USA så är det ju ingalunda en sanning att Långtbortistandoktrinen är något som inte kan ifrågasättas. Som enskild anställd och medborgare är det mycket lite man kan göra för att påverka opinionen och att, som Jan-Olov, skriva på forum på internet är nog det mest effektiva. Att maila till riksdagspolitiker eller få insändare refuserade av större tidningar är knappast ett bra sätt att försöka driva saken. Röstsedeln går visserligen att utnyttja men den skall ju nyttjas i så många andra frågor och försvarspolitiken kanske inte är den fråga man prioriterar allra högst i ett riksdagsval.

Det är även så att vi anställda eller personer med insyn i försvaret genom t.ex. hemvärn eller liknande har ett ansvar att föra ut vår uppfattning om vilket försvar vi (inte) har. Svensson har inte någon koll och frågar man så tror ju folk att vi fortfarande har ett försvar som fungerar mot ett invasionshot och att internationella insatser är en biuppgift. Verkligheten är som vi alla vet precis tvärtom, den nationella förmågan är på sin höjd några tusen hemvärnssoldater, en handfull Gripar och några dåligt samövade mekaniserade kompanier. All verksamhet, materielanskaffning, personalplanering, övning och fokus är istället på att bemanna ISAF och lösa ut NBG var tredje år. Det är vår plikt att göra Svensson medveten om detta, på alla tillgängliga sätt.

jan-olov sa...
1 november 2011 20:37  

@martin

Tack för värmande ord och stöd

Kn Jan-olov Holm

Anonym sa...
2 november 2011 02:23  

"Iståndsättandet av insatsorganisationen fortgår.
Krigsplacering av materiel och fortsatt bemanning är prioriterat under 2012 i syfte att förbanden i huvudsak bör vara organiserade i den nya insatsorganisationen från 2013.

Under 2012 bör huvuddelen av marin- och flygstridskrafternas förband vara bemannade med anställd eller kontrakterad personal och uppfylla beredskapskrav enligt den försvarspolitiska inriktningen. Insatsorganisationens förmåga ökas efterhand genom övningsverksamhet. Krigsförbandsövningar för kontrakterade
förband genomförs från 2012. Grundorganisationen ska på ett rationellt sätt stödja insatsorganisationen med dess förband."

Detta är det budskap vår regering förmedlar, på sin hemsida, till oss och vår omvärld, under rubriken "Politikens inriktning för 2012". Hela texten är mycket klar och precis i sin framtoning och fraser som "om ekonomin tillåter" saknas helt.

Från min horisont känns det som om jag och mitt teaterkompani inte riktigt är i fas! Vi ligger lite efter och lider av en akut pengabrist vill jag påstå!

Frågan är om han och våra folkvalda, som flitigt besöker våra förband, får denna bild serverad i samband med lunchsittningen??
I så fall av vem??

Teaterdirektören.

Anonym sa...
3 november 2011 06:40  

Ur regeringens proposition 2011/12:1 (budgetpropositionen)

"Regeringens bedömning är att omställningen kan ske inom oförändrade ekonomiska ramar för området Försvar, såväl för 2012 som
under resten av mandatperioden."

Hörde jag ordet -"Balans"...

"Den viktigaste uppgiften under 2012 är att genomföra omställningen till ett tillgängligt och användbart försvar genom att prioritera
iståndsättande av insatsorganisationens förband."

En iståndssättning som alltså bedöms kunna ske inom oförändrade ekonomiska ramar.

Nästa akt blir spännande...

/Teaterpubliken

Anonym sa...
3 november 2011 10:40  

Först ett sidospår om PRIO...nog för att det har ställt till många problem vid införandet men Lt Johansson som först blir civil och sedan försöker att få in sina lönetillägg? Känner igen detta själv från jobbet där många ej är förtänksamma utan bara skyller på PRIO...
Återigen huvudsak,,,,jag förstår detta önsketänkande om vpl och Brigadsystemet från förr men detta var ju ej funktionellt. Ledningssystemen, förbandsmaterielen och personalen var ju ej operativ utan det var ju ett vandrande teatersällskap med viss nyckelpersonal som satt på samma befattningar under olika övningar i olika landsändar.
Jag har ingenting emot volym men jag har hellre en 1 Kilos potatispåse med färskt innehåll i handen än en 10 kilos potatissäck med ruttet innehåll och botten sönderklippt!

Anonym sa...
3 november 2011 13:14  

Replik kl1040; Du förefaller inskränkt. Ditt kunnande om värnpliktssystemet är okunnig. Därför bemöter jag det.

OM du är en beslutsfattare i Försvarsmaktens Högkvarter bör du för Sveriges bästa bytas ut omgående eftersom du saknar nödigt kunnande kring hur värnplikten fungerade.

Värnplikten bestod av Inskrivningsprövning-grundutbildning-grundläggande krigsförbandsövning-repetitionsutbildNINGAR(OBS-PLURAL)i fältförband-överföring till lokalförsvarsförband-repetitionsutbildNINGAR(OBS PLURAL). Dessutom avseende nyckelbefattningar och befäl även SÖB, särskilda övningar för befäl.

Till värnpliktssystemet ska mobiliseringssystemet tilläggas. Ett, med synnerligen stor grad av störfasthet, anlagt system där 850 000 man i Sverige kunde sättas i Totalförsvarets tjänst.

De snabbaste enheterna hade 24-48 timmars mobiliseringstid, Hemvärnet undantaget. Hemvärnet hade 6 timmars inställelsetid.


Totalförsvarets omfattning, innehåll och mängd borde efterhand, från 1990 bättre ha analyserats och förändrats. Istället höll sig de högre delarna av Försvarsmakten benhårt fast i det förgångna och var förändringsobenägen.

ARMÈN i synnerhet,kunde inte förvalta sin del av värnpliktssystemet sannolikt beroende på att man ville ha mängder med förband kvar-för personliga karriärers spelyta-det blev efterhand ett för Sverige strategiskt säkerhetspolitiskt problem.

Inte förrän "de svarta hålen" -ekonomiska-under hösten 1997 när dåvarande ÖB Owe Wictorin drog i handbromsen började den omställning som vi nu ser med 15 års perspektiv.

Med en bättre evolutionär omdaning av Försvarsmakten hade man sannolikt aldrig avskaffat, gjort vilande, värnplikten utan kanske mer gjort som Norge med både värnpliktiga och anställda soldater.

Det vi nu ser inom Försvarsmakten är en stelbent, handlingsförlamad materiel- och personallös organisation växa fram.

En organisation där ingen vet nåt eller förstår nåt längre. Allt presenterat på glättiga powerpointpresentationer.

Värnplikten var smidig, anpassningsbar och kraftfull. Jämför det svenska värnpliktssystemet med det isreliska-och se att de sammanfaller tämligen mycket.

Att sedan det efterhand kortades grundutbildningsdagar, att repetitionsutbildningar försvann och att krigsförband efterhand bara blev en pärm i en hylla-det ska INTE värnpliktssystemet lastas för. Det ska FÖRSVARSDEPARTEMENTET lastas för. Det ska Försvarsmaktens ledning från 1988 och framåt lastas för och borde egentligen idag lagföras för enligt mitt förmenande.

Maken till ansvarslös förvaltning av en statlig myndighet borde få Axel Oxenstierna-om Du vet vem det är bäste skribent junior blixtbralla-att vända sig i sin grav många gånger.

Liknelsen med din potatissäck är löjeväckande i ditt perspektiv men kan naturligtvis vändas-att få 8 års anställda soldater som behöver använda hälften av sin anställningstid till vakttjänstgöring-det ger en rutten smak, en rutten kompetens och en rutten beredskapsförmåga.

Att använda rätt person på rätt plats-Pliktverkets inskrivningsprövning-ger möjlighetatt använda hela Sveriges samlade kompetens på rätt sätt. Det ger fräschet, slagkraftighet och en lärande organisation med BRED folkförankring.

Ett tips är att kicka samtliga idag varande generaler som bockat fram detta skitsystem som vi nu är på väg in i. Ingen av dem har tillräckligt tydligt sagt ifrån eller bromsat detta vansinne som kommer bli så i hästväg dyrt och inte ge någon bättre försvarsförmåga än det värnpliktssystemet gav.

Ett annat tips är att åtminstone låta det samlade generalitetet i öppen debatt möta professor Wilhelm Agrell. 45 generaler mot en ensam professor. Det borde till och med svenska generaler våga sig på..... eller?

Sen vet samtliga generaler-och alla andra med fö-att ingen general skulle överleva den debatten. Det skulle bli 45-0 till professor Agrell OCH till ett lärande förhållningssätt.

Ta gärna med Jevrell-som bromsar demokratin-från Försvarsdepartementet i den debatten också-han skulle vara skoj att se bli grillad av Agrell. Chanslös.

gruelse sa...
3 november 2011 20:52  

@ anonym 13:14

Håller med, och har känt att värnpliktsförsvaret var något man hade tilltro till när det gällde att försvara hela Sverige.

Jag får inte riktigt samma känsla i dagsläget med IO-14, eftersom den verkar mer vara ett resultat av en prioritering till internationella insatser.

Jag vill också framhålla att värnplikten var en bas för att få fram reservofficerare, vilka var efterfrågade som chefer i det civila, eftersom de hade fått en god ledarskapsutbildning.

Anonym sa...
3 november 2011 21:40  

@1314
Att jämföra Israels vpl-system med Sveriges dito är som att jämföra en Strv 122 med en PBV301. Inte till Sveriges fördel!

Det är mycket som är dåligt nu men det var inte mycket som var bra med de sista 20 åren med värnplikt heller. Luftslottet stod i full prakt redan i början av 90-talet.

Anonym sa...
3 november 2011 23:05  

@kl 2140; Sveriges värnpliktssystem var sannolikt BÄTTRE än det israeliska till struktur och idé.

Däremot är det naturligtvis skillnad på Strv 101-102-103-104 och allt vad skiten kallades jämfört med stridsvagn Merkava. Materiell skillnad-vad berodde den på? Den berodde såklart på prioriteringar. Överlägsenhet materiellt fanns också. T ex var flygvapnet oerhört starkt under 1950-60talet.

Hade försvarsmaktens generaler sagt att med tilldelade materiella resurser går vissa uppgifter inte att lösa-då hade försvarsdepartementet fått ändra sina uppgifter till myndigheten. Materiell skillnad mellan Israels försvar och det svenska har alltså inget med värnpliktssystemet att göra. Det har med fega generaler och ansvarslösa politiker att göra.

Det var skillnad i antalet tjänstgötingsdagar för de värnpliktiga i det svenska värnpliktssystemet jämfört med det israeliska-MEN-här hade med lätthet FÖRSVARSDEPARTEMENTET kunnat, vid behov och beredskapsläge, ökat tjänstgöringsdagar, tidigarelagt repetitionsövningar för svenska förband precis som Israel gör med sina förband.

Det är en ansvarslöshet av sällan skådat slag som den svenska nationella säkerhetspolitiken visar upp.

Det är, precis som flera skribenter betonat, så att Försvarsmaktens ledning från förbandschefer och uppåt varit sagolikt förändringsobenägna avseende de konsekvenser Berlinmurens fall medförde.

Den förändringsoviljan, och ambitionen om den egna karriären, har varit mycket stor hos många överstar och generaler-och hos de karriärsugna som vill in på dessa nivåer.

Detta faktum ska inte blandas samman med värnpliktssystemets totala överlägsenhet gentemot en anställd krigsmakt. Det finns inget i den nya försvarsmaktsorganisationen som är bättre effektmässigt än i värnpliktssystemet.

Däremot, igen, från 1990 har en totalt ansvarslös politik förts avseende det svenska totalförsvaret och totalt ansvarslösa myndighetschefer i Försvarsmakten har har försökt kollra med budgetsiffrorna för att rädda regementen för sin egen karriärs skull.

Det dessa chefer skulle sagt var att krigsförband utan materiel eller utan andra gränssättande resurser inte var krigsförband och därmed inte heller skulle redovisas som sådana gentemot Försvarsdepartementet.

Här är det alltså höga officerare, generaler, som silar fakta och presenterat skönmålade kulissförband som varande slagkraftiga enheter. Undrar hur en isrelisk general som skönmålar egen förmåga och undanhåller kritisk information blir speciellt långvarig som general i IDF?

Jag tror den generalen blir kickad när lögnen upptäcks. I den svenska nationella säkerhetspolitiken har korten inte synats nånsin förrän det blev till att engagera sig mer internationellt för Försvarsmakten.

Då uppdagades hur mycket det överlägsna värnpliktssystemet våldtagits av försvarsdepartementet och av oansvariga generaler.

Där står vi nu.

Anonym sa...
4 november 2011 06:39  

Vad hade det kostat att ha ett MODERNT utrustat och FULLT övat värnpliktsförsvar med gamla tidens numerär?

Anonym sa...
4 november 2011 12:14  

@kl 0639; Ett värnpliktsförsvar är otroligt mycket billigare än en anställd krigsmakt.

Materiellt är summorna desamma men avseende personalkostnader skenar utgifterna iväg med anställd personal.

Exempel; värnpliktigt skyttekompani under grundutbildning-övningsdygn-15000 kr för ca 15 anställda befäl. I övrigt inga extra kostnader.

Anställda soldater skyttekompani-övingsdygn-150 000 kr. I övrigt inga extra kostnader.

Jämförelsen är naturligtvis förenklad men ger en bra värdemätare att anställda soldater ökar ett kompanis personalkostnader med en faktor 10.

Ett värnpliktsförsvar har alltid en bred folkförankring medan en anställd krigsmakt nästan alltid blir ett slags slutet sällskap.

Värnplikten är överlägsen i tanke och moral. Förmåga beror sedan naturligtvis på mängden träning och den materiel som står till förfogande.

Anonym sa...
4 november 2011 13:51  

@kl0639; Insatsorganisation 14 saknar i princip 2/3 av sin materiel eller så blir den 2/3 mindre än vad som var tänkt.

Så-det hela beror på vad Försvarsdepartementet anger att Försvarsmakten ska ha i mängd förband. Det står angivet i Regleringsbrevet till Försvarsmakten. Den förmågan som anges där kommer inte Försvarsmakten att greja-det räcker inte budgeten till.

Så,igen, bör försvarsminister Tolgfors få en omgång i Konstitutionsutskottet för att hans myndighet Försvarsmakten inte kan lära sig att räkna. Detta påstående gäller under förutsättning att IO14 ska vara intagen 2014.

Om man istället gör som i FM, att man ständigt är "på väg" till nästa organisation, kan man nu blicka mot IO17 och sväva lite på målet avseende mängden soldater och mängden materiel. Mängden övning och kompetens i såväl enskild form som i förbands form ska vi inte ens tala om. Den är i praktiken obefintlig om man går över plutons ram.....

Lite skillnad mot värnpliktsförsvarets TOTALFÖRSVARSÖVNINGAR...... det var grejer det.

Anonym sa...
4 november 2011 14:55  

@1314 anonym

Ojdå här tog det eld..förefaller att vara en infekterad debatt vilket i och för sig också berikar utecklingen.

Nej jag är ej general.
Nej jag tjänstgör ej heller inom HKV.

Dock så finns det vissa påståenden som bör bemötas och lite beprövad erfarenhet kryddad med krigshistoria är aldrig fel.

Truppförde som plutonchef under en Försvarsmaktsövning 1988 på ett skyttekompani.

Kompaniet fick ej utdelat AK4 enligt fastställda listor utan det som fanns tillgängligt i mobförrådet var
k-pist 37/39 med träkolv.

Kompanichefen var sjukskriven och enligt hans arbetskamrater på förbandet så hade han drabbats av truppskräck varför han ej deltog i övningen. Stf KompC var en mycket trevlig och duglig reservofficer men var grundutbildad inom signalförbanden varför han ej kände till något om skyttekompaniets verksamhet.
Således förutom det som vi plutonchefer snabbt kunde skaka fram i utbildningsväg så "tältade" vi i 14 dagar eftersom att ingenting var förberett av övningsledning och kompanichefen.

En annan kollega på ett annat förband öppnade mobförrådet och i det fanns det 1 st yxa och 2 st jeepdunkar. Bra start på den övningen.

Jag vet att det var mycket som var bra men det var ett och annat som förhoppningsvis aldrig kommer fram i historieböckerna om odugligheter.

Kostnader vpl och yrkessoldater?
Liknelsen med Övningsdygn är bra och den ger ett tydligt exempel på fördyrningen i det nya personalförsörjningssystemet. Men man bör att ha i åtanke att detta ger bara ett mycket smalt perspektiv.

Det finns andra områden som ger besparingar vilket är väldigt tydligt avseende internationella insatser. Tex förkortade utbildningstider, minskade resurser för instruktörsstöd, resor, ammunition och framförallt en hög tillgänglighet.
Det innebär att man nu kan sända personal utomlands på tex vakanser med omloppstider om dagar och ej veckor/månader som det var innan. Sedan kan man nog fundera över var de dolda kostnaderna låg under värnpliktstiden? Vad kostade det att vidmakthålla en massarme med personaltjänst, mobförråd, inköp av förbandsmateriel etc?

Självfallet var det bra för politikerna att 30 000 unga män varje år kapade arbetslöshetssiffrorna men vad kostar det nationalekonomiskt att förvara människor? Jag och många andra inom dagens FM vill ej förvara årskullar av vpl utan syfte utan då förordar jag hellre att förlänga skolan till ett 10e år så kan någon annan syssla med uppfostring och dolda arbetsmarknadsåtgärder.

En sista reflektion som är värd att nämnas.
Huvuddelen av de yngre OP och SOU eleverna vilka är Försvarsmaktens framtid ser inget positivt alls med att gå tillbaka in i framtiden med ett återinförande av värnplikt.

Som avslutning så tror jag att om GSST fortsätter i positiv riktning så får vi inom 5 år någonting som är mera trovärdigt än de gamla krigsförbanden utan istället en svensk version av territorial army.

Anonym sa...
4 november 2011 15:45  

@kl1455; javisst-du har ju sett värnpliktssystemet från arme-infanteri-sidan. På tok för många regementen redan ungefär 1990 skrevs här förut-du vidimerar att den regementschefen med sina krigsförband inte ens hade eldhandvapen.

Den regementschefen med den aktuella bataljonschefen skulle naturligtvis ha gjort som tidigare beskrivits; sagt att "kulissförbandet" inte hade förmåga att vara krigsförband eftersom det saknade en massa gränssättande materiel.

Framm med regementsnamnet och aktuell regemtschef-här har ju forumet ett utmärkt exempel på hur ett infanteriregemente våldfört sig på värnpliktsförsvaret.

Soim det tidigarte skrivits; ansvarslösa politiker och fega generaler-eller iu detta fall en överste.

Vilket regemente var det?

uppgiven sa...
4 november 2011 15:51  

@anonym 14:55

En reflektion på din reflektion om "Huvuddelen av de yngre OP och SOU eleverna vilka är Försvarsmaktens framtid ser inget positivt alls med att gå tillbaka in i framtiden med ett återinförande av värnplikt."

Det stämmer nog, precis som det stämmer att majoriteten av de GSS som anställts verkar har tagit jobbet för att få "åka ut", företrädesvis till Afghanistan.

För att lösa den uppgiften så är förmodligen det nya personalförsörjningssystemet jättebra, även om det fortfarande verkar som att FS-missionerna behöver nästan ett halvårs förberedelse fastän det nu är "färdiga förband" som åker så hur det blir med besparingarna på utbildningstid osv återstår att se.

Men vad händer efter 2014? Då kommer vi inte att ha särskilt mycket trupp i Afghanistan, och majoriteten av de som är där torde vara folk som är bra på att lära ut trupputbildningens mysterier. Hur kommer då dagens OP- och SOU-elever, för att inte tala om GSS, att se på yrket? När det närmaste skarp tjänst som majoriteten kommer är en sväng som IBSS eller högvakt?

För det är väl inte så att vi nu måste jaga trupptunga missioner för att armén ska ha något att locka soldater med?

Jan Kallberg sa...
4 november 2011 17:34  

" Nu börjar dock Försvarsmakten även officiellt peka på att det nya personalförsörjningssystemet blir betydligt dyrare än vad som tidigare framhållits av framförallt politisk nivå. Risken är överhängande att luftslottet snart är fullständigt med en organisation byggd kring anställda soldater som man inte har råd att öva, inte har råd att betala konkurrenskraftiga löner....."

Så förutsägbart för ett år sedan när detta började att det är nästan intellektuellt förnedrande för de som infört system. avd vad var det jag sa.

Martin sa...
4 november 2011 18:45  

Intressant att anonym dömer ut hela värnpliktskonceptet baserat på en kass kompanichef och att man fick ut "fel" vapen. Idag övas det ju knappt i kompanis ram och utrustningen är förmodligen till största delen på andra sidan jordklotet, så ur den aspekten så var din dåliga erfarenhet i själva verket helt ok i jämförelse.

Som motvikt kan jag nämna att jag under min värnplikt 92-93 besökte vårt mobförråd och där fanns all utrustning som förväntat. Låt vara att uniformerna inte var desamma som vi hade ute under lumpen och att viss utrustning var av äldre snitt, men allt väsentligt fanns där prydligt uppmärkt och uppradat på hyllor.

Det du kallar "förvaring" är i själva verket ett samhällsbyggande som inte på något annat sätt går att kompensera för. Man brukar nämna frasen "där pojkar blir män" med lite ironiska och sarkastiska undertoner men det ligger mer i detta än många tror. Under värnplikten träffas människor från alla samhällsklasser, med olika etnisk bakgrund och med olika förutsättningar på lika villkor och tvingas samarbeta och lära känna varandra. Det talas mycket integrationsprogram etc, jag vill påstå att det bästa integrationsprogrammet vi hade var värnplikten. Tvinga in killarna från Rosengård och Bergsjön ihop med överklassgrabbar från Bromma och bonnläppar från glesbygden så får du se på integration värt namnet.

Vad indoktrinerade och lättpåverkade yngre OP- och SOU-elever tycker om hur försvaret ska eller inte ska byggas är inte värt att lägga någon större vikt vid. De har inget att jämföra med och att tycka något annat är ju att idiotförklara sig själva som går in i ett försvar de inte tror på, tror fan att de är positiva till dagens framtidsvisioner.

Rekommenderar att du läser detta inlägg hos Chefsingenjören;

http://chefsingenjoren.blogspot.com/search?updated-max=2011-10-30T16%3A51%3A00%2B01%3A00&max-results=7

Sista stycket säger mycket av det även jag försöker få fram.

Malin sa...
4 november 2011 19:38  

Anonym sa...
internationella insatserna vi genomför höjer vår krigsduglighet avsevärt.


Jag kan då inte se vilka erfarenheter från Afghanistan som kan tänkas komma till användning i ett sub-arktiskt brigadförband i övre norrland.

Anonym sa...
4 november 2011 20:42  

Med risk för att slå in öppna dörrar måste jag påpeka att denna tråd började med "Ekonomi i balans...". För att kanske svänga in lite mer igen mot "rätt" ämne kan jag meddela att det för några timmar sedan fattades beslut att senarelägga PRIO INF 3/4. Go Live kommer INTE att ske 9:e januari som tidigare aviserats. Huruvida stängningen av systemet kommer ske är ännu oklart, skulle varit under bokslutsperioden 16/12 - 9/1. Dessutom kommer direktiv för slutliga uppdrag (Dir SUP) för 2012 inte ut idag maa "en uppkommen situation". Troliga reduceringar (kan bli upp till en miljard) inför 2012 måste troligtvis arbetas in i direktiven.

Malin -- räven in Norrlandsbrigad NB19 sa...
4 november 2011 21:43  

Anonym sa...
Vad hade det kostat att ha ett MODERNT utrustat och FULLT övat värnpliktsförsvar med gamla tidens numerär?


Som referens, en värnplikig norrlandsbrigad 88/84 kostade i dagens penningvärde 450 miljoner per år att vidmakthålla. En sådana brigad plus några stödbataljoner (fördelningsförband) överträffar hela markstridskraftsdelen i IO14 i termer av tillgänglighet, eldkraft, uthållighet och rörlighet.

Att FM kostar 40 miljarder och tom skriker efter mer för att vidmakthålla den ynkliga pyttelilla IO14 bevisar ju på att FM har gigantiska fel i sina strukturer och system och framförallt stora svarata hål som slukar tiotals miljarder utan att miljarderna översätts till eldkraft för Sverige försvar.

Anonym sa...
4 november 2011 23:10  

Replik kl 1455; Vilket regemente var det? Vilket regemente hade med inkompetent regementschef och ansvarslösa bataljonchefer underlåtit att anmäla att deras kulissförband inte kunde vara krigsförband med så graverande resursbrister som skribenten beskrev.

Eller blev skribenten en rädd hare som inte vågar berätta vilket skitinfanteriregemente det gäller?

Eller är det så att skribenten är en subversiv "Tolgforsian" som egentligen vill hävda att en anställd operettkrigsmakt är bättre än en brett folkförankat värnpliktsföersvar?

Om ett dygn vill jag nog gärna att det finns en replik på detta-därefter är det ett faktum att skribenten är för feg att avslöja vilket det regemente var som hade "en yxa och två jeepdunkar" i sitt mobiliseringsförråd.

Vilket regemente var det?

Malin -- räven in Norrlandsbrigad NB19 sa...
4 november 2011 23:35  

Klargörande, jag menade Norrlandsbrigad modell 88/85 som den var och kostade 1993.

STAGECOACH sa...
4 november 2011 23:53  

http://stagecoach1939.blogspot.com/2011/04/vem-pa-bilden-har-stridserfarenhet-i.html

Samma gamla visa ...

Wiseman sa...
5 november 2011 09:34  

Ett stort problem i debatten om personalförsörjning är att den ständigt hamnar i extremerna. Ingenting hade hindrat en blandning mellan anställd och pliktpersonal. Det hade gett uthållighet, volym och framförallt en övergång utan glapp. Just nu underskattar man enormt den ofantliga nedgång i beredskap och förmåga som drabbar Försvarsmakten under perioden 2010-2020 då värnpliktiga i krigsförband ska bytas ut till anställda och tidvis tjänstgörande soldater. Vi har dock inte råd att både anställa, öva och anskaffa materiel. De tomma hyllorna i det nämnda mobförrådet är inte fullare nu. Krigsförbanden har en stor brist på materiel och hur det kan komma sig är ju en ytterst intressant fråga då krigsförbanden minskats med drygt 95 % över 20 års tid. Vart tog materielen vägen?

Ska man vara riktigt krass så är kommande decenniums oförmåga en förlängning av 00-talets. Skillnaden är att de värnpliktiga som då utbildades i regel gavs reducerade utbildningar. Under 00-talets inledande år kunde vi fortfarande förlita oss på i jämförelse mycket välutbildad personal utbildad under tidigt 90-tal. Fram till 2019 (i bästa fall) består våra krigsförband, som ej kommer att övas, av just dessa 00-talets värnpliktiga …

Till sist kan man också fråga sig vilken vikt som ska tillmätas OP/SOU-elevers åsikter. Dessa var i regel knappt födda på den tiden värnplikten fungerade. Fasar för den dagen många av dessa elever kommer ut och tar över ett förband med en kader av veteraner. En ung officer hade förr en viss erfarenhet av soldatlivet genom just sin värnplikt. Nu ska officerarna direkt ut till truppen efter 3 år omgiven av likar och en jämfört med tidigare klenare praktisk grund. Eftersom vi har struntat i alla erfarenheter från USA, GB m fl om vad som krävs för att få ett yrkesförsvar att fungera i form av kringorganisation, löner, förmåner med mera, är det ytterst osannolikt att vi tagit till vara på de erfarenheter som finns där avseende truppförande officerare utan tidigare militär erfarenhet än just skola.

Anonym sa...
5 november 2011 10:15  

Replik till Wiseman kl 0934; Litar du inte på Tolgfors, Jevrell och Moore?

Litar du inte på Göranssson, Saletrand, Måretnesson, SL-generalen och Lagersten som skapat indelningen indelningen i Prodorg och Insorg?

Litar du inte på att materielavvecklingen under 10 år var av godo? MILJARDER med skattepengar har bara försvunnit-och skatteetalarna har inte ens fått ett spett, en hylsnyckelsats eller en skottkärra tillbaka av berget av materiel.

Litar du inte på att "värnpliktsmagasinet" nu kommer att kunna bemanna IO14-17-19? Litar du inte på att samma värnpliktiga UTAN att få repetitionsöva i större förband ska kunna utgöra en slagkraftig "försvarsmakt?

Varför har du inte tilltro till käre BagdadBob Tolgfors och hans tolgförande av SANNINGAR?

Varför skulle den norska modellen med dels värnpliktiga och dels Telemarksbataljonen vara en fungerande struktur? Är det inte så att vi i Sverige som har den allvetande mystiske Moore-vet ALLT lite bättre? Moore-NBF-NOC-GLI-Moore är ju akitekten bakom den fullständiga systemkollaps vi nu ser. Moore borde avtvingas förklaringar från sakkunnigt håll och inte tillåtas gömma sig i Tolgfors kjolar.

Litar det samlade säkerhetspolitiska debattforumet i Sverige inte på vårt lands försvarsminister borde misstroendefråga ställas mot regeringen.

Är Sveriges nationella säkerhetspolitik ointressant i jämförelse med att stödja en torterarregim buren av opiumpengar i Afghanistan?

Det tycker inte jag.

Anonym sa...
5 november 2011 11:43  

@Malin
MODERN var nyckelordet. NB anno 1992 faller inte inom den ramen, liksom IB77 inte heller gör det.

Sedan kan vi konstatera att du inte varit i Afghanistan eller i strid överhuvudtaget.
Är en 12-årig GTA-spelare en bra bilförare?

Anonym sa...
5 november 2011 12:38  

@stagecoach
Problemet är ju att de som är iväg inte prioriteras på skolor eller iallafall tappar sina platser vilket medför att färre med stridserfarenhet går uppåt i karriären framförallt nu med 1-2 platser per förband.

Anonym sa...
5 november 2011 12:43  

En fråga riktad till de som ansvarar för Officersutbildning numera;

Hur många fältdygn i befattning gruppchef/troppchef/stf plutch har en färdig fänrik när han får sin officersexamen?

I värnpliktsförsvaret hade en Kompanibefälselev ca 100 fältdygn med klara kopplingar till sin krigsbefattning troppchef/stf plutch. Av dessa var ca 60 dygn TILLSAMMANS med den pluton inom ett kompani inom en bataljon KBS-eleven ingick i.

Fältdygnen utgjorde stor del av den mängdträning i förband som behövs för att ledarskap ska befästas, för att träna individerna till en enhet och att självständigt kunna lösa taktiska problem med tilldelad materiel.

60 fältdygn som en grundplåt avseende systemförsåelse avseende pluton-kompani-bataljon fick den värnpliktige KBS-eleven med sig när denne sedan började sin utbildning till yrkes-eller reservofficer.

60 fältdygn med ständiga friktioner att hantera för den ungefär 20 år gamla KBS-eleven-det är en lärlingsperiod som heter duga det.

Min fråga är enkel och rak; HUR många fältdygn har en färdig fänrik i det "nya" akademiska skolsystemet?

Med fältdygn definierar jag som ovan beskrivits; verksamhet under ett helt dygn med grundutbildningsenheter i plutons, kompanis och bataljons ram.

Hur många fältdygn, där man som 20- årig chef får lära sig innebörden av ledarskapsmantrat "Följ Mig" har en utexaminerad fänrik idag?

Har den nya OP/TA-akademiska- FörsvarsHögskole-fänriken 10 dygn?

Eller kan det vara så att det till och med finns fänrikar som på sin höjd har fått 5 dygn inom plutons, kompanis eller bataljons ram?

MYCKET nyfiken på svar.

Lärare sa...
5 november 2011 13:23  

@anonym 12:43

Svaret på den frågan får du knappast från de som ansvarar för omvandlingen och akademiseringen av officersutbildningen. De är på en alldeles för hög nivå för att ha den upplösningen och du skulle nog bara få ett svar i stil med "Dagens officersaspiranter får en utbildning som väl motsvarar de höga och omväxlande krav som ställs på officerare i dagens komplicerade stridsmiljö. Utbildningen är akademiskt kvalitetssäkrad och innehåller en stor mängd praktiska inslag".

Däremot kan jag svara som lärare på en av de verksamhetsförlagda utbildningarna som ingår i OP/TA:s utbildning.

Svaret är att med de förutsättningar som du räknar upp: verksamhet under ett helt dygn med grundutbildningsenheter i plutons, kompanis och bataljons ram, så är summan 0 dygn.

Dagens markstridskadetter i Armén truppför och utbildar huvudsakligen endast andra kadetter under sin utbildning. Ibland har möjligheten getts att ha soldater som elever under FUSA-utbildningen (förbandsutbildning med skarp ammunition), men det tillhör undantagen.

Värt att notera är att MSS, som hade behövt ett anställt skyttekompani som övningsobjekt för både SOU, OP/TA samt TU inte har tillgång till ett sådant, däremot finns det ett anställt skyttekompani på LSS i Uppsala.

Snacka om att lägga 150 årslöner på fel plats i FM....

uppgiven sa...
5 november 2011 14:39  

@Lärare

Tråkigt att morgondagens officerare har lärare med så dålig koll på FM organisation.

Det finns inget anställt skyttekompani på LSS. Jag antar att du syftar på Strilförsvarskompaniet. Det har två anställda plutoner avsedda för att lösa bevakning och försvar främst av anläggningarna i Bålsta och Hästveda. Några 150 årslöner handlar det definitivt inte om.

I dagens personalsvaga FM skulle jag definitivt säga att 150 årslöner till ett övningskompani för MSS skulle vara bortkastade pengar. Kanske dags för lite nytänkande? Den bästa skolan för att lära sig utbilda trupp borde vara någon av alla dessa GMU/KMU som ska genomföras. Den bästa skolan för att truppföra borde vara några av alla dessa anställda skyttekompanier som ska finnas på mekförbanden. Kanske dags att fråga P4 om elevplatser?

Anonym sa...
5 november 2011 16:01  

@1243 avseende OP elever.

Självfallet så har akademiseringen gått för långt med OP eleverna ivrigt påhejade av lärare på tex Karlberg som själva föredrar lektioner och seminarier före trupp erfarenhet.

Men dock så är det återigen viktigt att bredda perspektivet:
Det nya skolsystemet består av OP, SOU, GSSK och GSST. Inte som det nya med värnpliktiga och officerare som egentligen allihopa i internationell benämning var underofficerare.

Det är två helt olika system varför man ej bara kan räkna Övningsdygn. Som en bisats kan det vara värt att nämna att många av de yngre officerarna har varit 1-2 insatser utomlands varför detta självfallet slår några ÖD hit eller dit.

Om man då bara lyfter ut OP perspektivet så kan man då jämföra med tex UK där yngre officerare med ungefär motsvarande skolutbildning har löst uppgiften alldeles utmärkt på nordirland, Irak och Afghanistan.

Anonym sa...
5 november 2011 18:08  

Utbildningen består av GMU, KMU och???
GMU är väl det som en gång kallades "Allmän Militär Utbildning" och KMU ska väl motsvara någon slags befattningsutbildning?

Men NÄR lär sig soldater och befäl hur plutoner-kompanier-bataljoner-brigader hänger ihop?

Ska det dröja till 2019 eller nåt sånt innan Sverige har fungerande brigadtänkande?

Tolgors, här beskriver lärare på Officersutbildnin att Sveriges blivande officerar inte får någon förbandsutbildning under hela officersutbildningen.

Det resulterar i officerare som är okunniga om hur förband fungerar. Möjligen är officerens bild av ett förband hur hybridenheten i Afghanistan fungerat-JUST PÅ DERAS mission.

Detta var ett fantastiskt fattigdomsbevis på vart Sveriges Försvarsmakt hamnat, våldtagen av ansvarslösa politiker och fega generaler under 15 år.

Fänrikar som har lägre förbandserfarenhet än vad värnpliktiga KBS-elever hade efter 20% av genomförd grundutbildning. Vad fan har Moore, René och Co åstadkommit.

De har lamslagit Sveriges försvar MER än vad både Wennerström och Bergling gjorde tillsammans.

För juniorerna kan jag berätta att Wennerström och Bergling var spioner......

Jan Kallberg sa...
5 november 2011 19:02  

Wiseman sa:
" Ingenting hade hindrat en blandning mellan anställd och pliktpersonal."

Det är israelernas koncept - men det går ju inte att lära sig av i dessa tider för de är ju israeler....Israel har gjort många bra lösningar - anställda personal, reserv, värnpliktig i mixar och förbandslösningar som har gett skapligt billiga förband och snabba reaktioner.

Malin -- räven i Norrlandbrigad NB19 sa...
5 november 2011 22:03  

Som Wiserman sa, FHS/OP elever vet inget om värnpliktssystemet, så varför i hela fridens namn skall man rådfråga dessa om en sak de inte fattar.

Att notera, GMU är ingen grundläggande militär utbildning även om förkortningen utläses så, det är ett lätt prova-på praktikantläger för att locka intresse för jobb inom FM. Först efter GMUn påbörjas den egentliga soldatutbildningen. Allt enligt befäl vid AMF1 och I19. Vad en FHS/OP fänrik tillför regementet i kompetens och färdigheter då den passerar regementsgrinden är 3 månaders KMU. Vad har fänriken för nytta av de böcker de läst vid FHSs myshörna i Stockholm när FHS-färniken ställs inför uppgiften att leda en skyttepluton i en brigad där samtliga truppslag samverkar i ett sammansvetsat team under övre norrlands bistra klimat?

Att leda pluton, kompani, bataljon eller brigad är ett hantverk som lärs medels fältdygn under brigadövningar i ledande befattningar. Personliga egenskapen som ledarskap och förmåga att fatta kvalitets beslut snabbt väger tyngst. Principerna är hörnstenar för framtagandet av officerare i US Army, USMC och KBS under 80-talet. Dvs principen där de med de ovan nämnda egenskaper tas ut och tränas så realistiskt som möjligt i att leda pluton och högre förband i en brigad. Jag nämner i brigad för att särskilja sådan övning från övning i enskild pluton eller kompani eftersom den senare formen är betydligt lättare och mindre komplex. I USA och USMC så befordras officers uteslutande på basis av uppnådda resultat under fältdygn och inte alls på basis av kurser, vilket också är vägledande i framtagandet av kompetenta officerare i den teknisk avancerade nya formationen, Brigad Combat Team. FHS/OP upplägget verkar dessvärre gå i rakt motsatt riktning. Vad utbildas då dessa stackars FHS/OP elever för egentligen? Vad som med säkerhet kan konstateras om man går igenom kursplanen är att FHS/OP utbildningen saknar relevans för befattningar i en modern brigad. Med KMU i bagaget kan de visserligen tjäna som vaktsoldat.

Anonym sa...
5 november 2011 22:50  

Inte för att vurma för afghanistan men TB har inga direkta styrkor över plutons storlek menextremt mkt stridserfarenhet och det verkar ju funka godkännt mot Isaf och Nato så vi kanske inte skall dra för många växlar på hur viktigt det är med stora väl övade enheter även om jag tycker det är viktigt och dessutom svårt men jag har hellre många små stridserfarna enheter än stora oövade.
Markstridsofficer

Anonym sa...
5 november 2011 23:59  

Avseende jämförelsen med Israel!

Israel är en nation i krig (enligt dem själva) sedan många år och har en militär budget på cirka 3 US miljarder dollar per år samt med årligt understöd av USA om cirka 16miljarder US dollar.

Dessa två ytterst viktiga faktorer ger en helt annan förutsättning för vilken typ av personalförsörjningssystem man väljer.

Om vi har problem med att uppnå Org 14 så är vi i gott sällskap eftersom att tex Finland som en av de sista stora värnpliktsnationerna har börjat att inse vilka svårighter det är att upprätthålla en organisation baserad på värnplikt.

Anonym sa...
6 november 2011 00:58  

@Malin

Sluta komma med osakligheter. GMU motsvarar mycket väl den AMU som genomfördes innan nymodigheter som GSU infördes. Det är inget "praktikantläger", lika lite som vintercampingen som I19 sysslade med i början på 90-talet.

Man ska komma med kritik men den bör vara sakligt grundad. Har man inte saklig grund bör man komma med frågor eller problematisera med formulerade antaganden.

Hur många OP-elever har du mött i verkligheten? Hur vet du vad de går för?
Kursplanerna är inte tillräckligt utan det är DET RIKTIGA, dvs eleven/nyutexade fänriken som ska värderas.

Anonym sa...
6 november 2011 08:43  

Replik anonym kl 0058; Samma fråga till dig då-HUR många OP/TA fänrikar har du sett truppföra pluton inom kompani inom bataljon?

Jag hävdar att den fänriken inte ännu på många år finns i Sverige. Det som finnas är resterfarenheter från värnpliktstiden.

Försvarshögskolans uppenbara vurmande för akademiseringen, eller egentligen-viljan att få vara lika fin skola som Kungl Tekniska Högskolan, Handels och Stockholms Universitet-har rent personliga drivkrafter.

Dessa drivkrafter kan stavas överste Johan René på FHS. Han har personligen drivit akademiseringen till det avgrundsdjupa tjafs det består av idag. Det finns ingen som helst ambition att eleverna ska förstå principerna som får en pluton att fungera-det ska eleverna lära sig "nån annanstans".

Så käre skribent, HUR många OP/TA fänrikar-UTAN värnpliktsbakgrund-har du sett truppföra pluton inom kompani inom bataljon?

Sveriges försvar ska passa sig mycket noga för att för det nationella försvaret jämföra med verksamheten i Afghanistan. I praktiken är de erfareneheter som görs i Afghanistan HELT utan värde för ett nationellt försvar-motståndaren här hemma är en högteknologisk motståndare inga långskägg med flipfloppsandaler och 7.62kalach hållen upp och ned.

Hur många sådana OP7TA fänrikar har du sett? Jag hävdar att den fänriken inte finns. Motsäg mig gärna.

Anonym sa...
6 november 2011 08:51  

@kl 2359; Israel har ett värnpliktsförsvar. De har anställda enheter men i grunden ett värnpliktsförsvar.

Det är det billigaste och mest folkförankrade systemet som kan användas av en liten nation.

Norge har ett värnpliktsförsvar. Norge har anställda enheter, Telemarksbataljonen, men i grunden har Norge, liksom Finland, behållit värnpliktssystemet eftersom det är överlägset för personalförsörjning med GOD kvalitet, bred folkförankring och liten kostnad.

Sverige har istället valt det dyraste sättet. Det dyraste sättet är att anställa soldater. Dessutom har Sverige inte haft förmågan att inse att med de löner som kan utbetalas till anställda soldater så kommer kompetensnivån på dessa soldater att vara, som median, väldigt låg. Det är, mediant sett, inte en represntativ befolkningskurva som presenteras i soldatleden SOM DET VAR i värnpliktssystemet.

Så ett svar skribent kl2359, varför har Sverige valt det DYRASTE personalförsörjingssystemet när vi har den skralaekonomin inom Försvarsdepartementet? Varför?

Anonym sa...
6 november 2011 09:00  

GMU kl0058; GMU är INTE som den allmänmilitära utbildning, grundläggande soldatutbildning etc som genomfördes under värnpliktstiden.

Därvid har skribent Malin helt rätt och skribent kl 0058 helt fel. Det går inte att anlägga samma fysiska och psykiska trimning som det fanns på de flesta regementen under värnpliktstiden. I vissa fall är det så att det blir kontraproduktivt att ha så många olika persontyper i samma GMU-kull. Tjocke Lasse som vill bli tankbilschaffis och JägarOlle är helt enkelt FÖR olika personligheter.

I värnpliktssystemet hade Inskrivningsprövningen vid Pliktverket gjort att Tjocke Lasse hade fått genomföra sin grundutbildning t ex vid F21 som drivmedelsman-perfekt för individen och för landets försvar. JägarOlle hade fått bita i Karlsborgs fästning och blivit fallskärmsjägare-perfekt för individen och för landets försvar.

Denna indelning är med de styrningar GMU har på sig ogenomförbara. GMU är en konstig lösning som gör att det inte kommer fram några spetsförmågor förrän betydligt längre fram i anställningen.

Så Malin har i sak rätt och skribent kl 0058 tolgför osanningar.

Anonym sa...
6 november 2011 10:22  

@ många olika åsikter.

Det förefaller att finnas vissa individer som ej har egen erfarenhet om några fundament inom det nya personalförsörjningssystemet.

GMUs omfattning på 12 veckor har en högre nivå än den tidigare AMU/GMU (motsv gröntjänst för vpl).
Metodik och pedagogik är avsevärt mera genomtänkt än innan.
Dock så ger ej denna GMU några befästa kunksaper och färdigheter utan dessa måste byggas på beroende på vilken inriktning soldaten får vid sin provanställning om 6 månader och ev. fortsatt vidareanställning.

OP eleverna har mindre trupperfarenehet än tidiga NBO kullar (Läs underofficerare) men de har en högre nivå som kan nyttjas inom ett antal olika områden och utvecklingen går snabbt när väl erfarenheten byggs på.

Intressant att notera denna eviga klagan på OP eleverna med anledning av den stora beundran som för tex UK där Sandhurst har producerat snarlika produkter i årtionden.

Visst finns det stora problem med att inta en trovärdig Org14 men allting kan ej skyllas på politikerna.
Det borde nog finnas en del självrannsakan inom FM där cykeln de senaste åren har varit att producera ett NBG var 3.e år dit samtliga resurser har kraftsamlats och däremellan intagit ett märkligt semiväntläge.

Se på situationen nu....knappt hade NBG 11 avvecklats förrän det stora fokuset återigen bär mot utformningen av NBG 14.

Nu är det dags att bryta den cykeln och kraftsamla intagandet av Org 14 och utvecklandet av GSST.
Om vi i Sverige aldrig kan inta en realistisk ambitionsnivå för BG konceptet kommer detta bara att störa utvecklingen och intagandet av Org 14.

00:58 sa...
6 november 2011 10:38  

@0843
Jag har sett flera OP/TA-fänrikar truppföra, dock inga utan genomförd vpl-GU. Det sista är självklart eftersom de inte finns än.
Det är självfallet så att en solidare grund att stå på ger bättre utfall.
Det jag vänder mig emot är osakligt nedvärderande av individerna.
Dessutom ska man se hela SYSTEMET som är omgjort jämfört med när Malin gjorde GU. Numera finns NCO:er och anställda soldater och officersrollen görs om till något annat än tidigare. Om det kan man också tycka.


@09:00
Jodå, GMU är visst som AMU, bara betydligt mer effektivt på vissa sätt. Det går tydligen att anti-tolgföra också.

Anonym sa...
6 november 2011 12:09  

Replik kl 1022; Varför ska NBO betraktas i perspektivet underofficerare? Beskriv gärna det påhoppet mer ingående.

Det som däremot är intressant med NBO-tidsaxeln är den skärning som var tinkt vid Krigshögskolenivån. Där skulle en delning av karriär göras. Vissa skulle läsa Allmän kurs med inriktning mot Militärhögskolan och vissa skulle läsa Särskild kurs med inriktning mot "underofficersnivå".

Det som hände var att det aldrig med någon ordning gjordes någon utformning av denna Särskilda kurs-underofficersinriktning.

Detta arbete har ALDRIG gjorts. Inte förrän nu med OR-utredning-mao Försvarsmaktens "ansvariga" generaler har skyfflat skiten framför sig till berget av dito nu faller över dem-med kladdigt resultat för oss alla.

Här borde ett antal generaler i ansvariga positioner från ungefär 1985 och framåt avkrävas ansvar.

Eftersom skibenten vill göra gällande att denne besitter kunnande inom området kan ju ett tillfälle att bringa reda inom området OP7TA-officersutbildning ha dykt upp.

Jag passar på att stääa en fråga till denna insatta skribent; vad består denna "högre" kompetens i som är såååå viktig för OP/TA-officeren på fänriksnivån att man inte längre från ansvariga överstas och genralers perspektiv inser att man sågat av pulsådern till officerens grundläggande utbildning genom att ta bort praktisk truppföring i den mängd som fanns inom värnpliktssystemet.

Är praktisk truppföring oviktig för OP/TA-fänriken?

Daniel sa...
6 november 2011 16:26  

Vad jag har lärt mig av värnpliktskramarna:
1. akademisk kunskap är inget att ha, men ändå är en av värnpliktssystemets fördelar att man får en stor mängd välutbildade soldater när man tvingar alla att tjänstgöra, jämfört med ett yrkesförsvar som bara lockar de utslagna och desperata.
2. erfarenhet och träning är bra men ändå är deltidssoldater att föredra framför yrkesfolk - tydligen blir man oduglig om man tränar för mycket
3. Den situation som Israel befinner sig i, omgiven av minst sagt fientligt inställda grannländer, skiljer sig inte nämnvärt från Sveriges situation
4. Tydligen kan man vara bäst i världen utan att behöva genomföra några skarpa uppdrag - jag skulle nog tveka att utnämna någon som bara kört 5-6 övningsvarv och inte en enda tävling till världsmästare.
5. Vitryssland, Finland och Egypten har genom sin värnplikt betydligt bättre social sammanhållning och integration än tex Nederländerna, Frankrike, Italien eller Storbritannien
6. Ska man jämföra två system är det bäst att jämföra en ideal, teoretisk situation i ena systemet mot en verklig situation i det andra
7. De ryska gasledningarna Nord och South Stream har inget med ekonomi och/eller energi att göra utan är förberedelser för en rysk ockupation av Europa.

Anonym sa...
6 november 2011 17:39  

Replik till Daniel kl 1626; Berätta för oss vad du lägger i det du beskriver om att yrkessoldater kommer få träna otroligt mycket mer än vad värnpliktiga fick göra?

Mitt spontana svar på det är att de anställda yrkessoldaterna kommer få öva Innebandy och vakttjänstgöring till ögonen går i kors men inte sin sk huvudtjänst. Till det finns inte pengar.

Daniel besvara vidare vad du lägger i det du skriver om "skarpa uppdrag"? Menar du att jakt på talibanska långskägg där ISAF-förband framrycker I ELDÖVERFALLSTERRÄNGEN är jämförbart med den svenska nationella taktiken där vi hemma i vår egen terräng är de som mot en angripare själva utför eldöverfall?

Om din nivå är att svenska soldater blir duktiga på omgångs och grupps strid mot en analfabetisk motsåndare istället för att träna mot en högteknologisk, mekaniserad motståndare-tjaa... då blir min fråga om Du Daniel tycker att den "skarpa träning" du tillmäter sådan vikt-hur ska samma taktik tillämpas i det nationella försvaret av Sverige?

Jag hävdar att de erfarenheter som dras av strid mot de fghanska insurgenterna är av ytterst ringa värde i perspektivet försvar av Sverige. Värdet av striderfareneheter i Afghanistan har endast värde gentemot följande missioner i just Afghanistan.

Hur många pansarfordon har ISAF bekämpat i Afghanistan. Svaret är tre-sina egna. Insurgenterna har INGA pansarfordon. Värdet av att få erfarenheter av att fördröja, bekämpa och slå mekaniserade förband har värde för det svenska nationella försvaret. Så var det 1985 och så är det idag.

När fienden/angriparen/insurgenten kommit ur sitt pansarfordon har vi övertaget om vi lärt oss bekämpa pansar-har vi omgångs och grupps strid mot fotfolk iklädda kaftan och turban som träningsmåttstock kommer det att bli ett väldigt otäckt uppvaknande i det nationella försvaret.

Så Daniel, tycker du att träningen är relevant i Afghanistan är relevant för att tillämpas i försvaret av Sveriges territorium?

Det svenska Totalförsvaret är idag snart helt oförmöget att göra nånting annat än att hålla 500 man sysselsatta att vara ockupationsmakt i Afghanistan. All övriga totalförsvarsfunktioner är i praktiken borta-undantaget kanske det nya radiosystemet RAKEL.....

Anonym sa...
6 november 2011 20:10  

@1209

Återigen så är det ingen som betvivlar värdet av erfarenhet vilket förhoppningsvis kommer att justeras när vi drar slutsatser av det nya personalförsörjningssystemet för Org 14.

NBO=Underofficer?

För det första så är införandet av specoff nu en av de viktigaste grundbultarna i Org 14 med utexamination av hundratalet 1.Sg varje år.

Men om man ser på NBO i tillbakablickande perspektiv så var det ett relativt bra fungerande system för den svenska FM. Det fanns stora brister som nu förhoppningsvsis försvinner som tex inom områden där nästan alla fick samma generella utbildning men väldigt få fick utbildning på djupet och där de sedan fortsatte att nyttja den över tiden. Att ge personal dyrbar utbildning men att den sedan i många olika fall ej nyttjades pga byten av tjänster var tyvärr ren kapitalförstöring.

Detta system var för ett "slutet" svenskt system. Slutna system fungerar alltid bra intill att de sammanförs/öppnas för att möta andra system. Det innebär att när FM var en utbildningsorganisation med små "nålstick" i Libanon, Cypern etc då var systemet gott i jämförelse. Det finns otaliga historier om svenska officerares förtjänstfullhet kontra tex unga Brittiska Sandhurst officerare.

Märk väl då att jämförelsen haltade med anledning av att det den svenska officeren utbildades mot var tex de Brittiska underofficerarnas profil. Utbildare, mycket god kännedom om vapensystem fordon etc.

Att den svenska officersutbildningen innehöll delar om tex taktik eller att man försökte att lappa och laga ett tag med den så kallade SK-linjen var bara nyanser inom detta system.

Det som har hänt nu på senare år är att detta slutna system ej fungerar fullt ut inom tex internationella insatser samt även ej nationellt. Förut kunde man öva 3-4 år på varje nivå intill pension men observera att FM ej längre har denna långa tidsaxel för personalen.

Innebandy och vakttjänst?

Som tur är inte vardagen utformad på detta sätt för soldaterna utan detta är ett uttryck som myntades i folkmun när omtransformeringen debatterades. Tvärtom så blir soldaten väldigt besviken om han/hon ej har möjlighet att upprätthålla sin fysiska status för att kunna lösa sin uppgifter i fält.

Truppföring kontra att vara chef?

Observera att förr i tiden så diskuterade man i termer av truppföring i dygn eller på övningar. Det var inga NATO nationer som förstod detta uttryck och tur var väl det. Begreppet är en kvarleva från utbildningsorganisationens tyngdpunkt som var att fokusera på utbildningscykler.

Idag så är man chef på olika nivåer inom organisationen.
Detta gör man på kasern, i fält, nationellt, internationellt och detta är både administration eller utövande av stridsteknik, taktik eller stabstjänst.
Ovanstående korta beskrivning är en realitet för NATO länderna men även för nationer i andra världsdelar.

Det är en smärtsam process att lämna utbildningsfabriken för främst Armen för det är värt att notera att för stora delar av Marinen och Flygvapnet så har insatsorganisationen funnits i stort över tiden men benämnts i andra termer.

Nu i efterhand kan man se att det som förekom inom Armen i form av begrepp som tex Fredskompanichef/krigskompanichef, fredsplutonchef/krigsplutonchef var ett utryck för något som ej finns någon annanstans. Visserligen så förekommer det fortfarande med att istället döpa om detta till koordinatorer men med samma reella innebörd.

Mig veterligen så är det en unik konstruktion jämfört med andra yrkesgrupper eller nationer. Eller kan det vara så att polisen skulle vilja införa begreppet administrativ polisstationschef som övervakar och leder en insatspolisstationschef?

Personalen som har minskat betydligt i omfattning skall nyttjas för att på effekt och ej till att skapa ytterligare administrativa ledningsnivåer.

Därför så finns det vissa delar av intagandet av Org 14 inom FM som ser väldigt mörka ut men som relativt lätt kommer att kunna intas. Låt oss därför istället fokusera på de riktigt stora problemen istället för att se allting i svart.

Anonym sa...
6 november 2011 20:50  

Replik kl 2010; vad anser duc hittills vara beskrivet i svart? jag anser att de beskrivningar om Försvarsnmaktens totala konkurs är en realistisk, verklighetsförankrad beskrivning. Den är otroligt mycket positivare än den som professor Wilhelm Agrell beskriver angående Försvarsmaktens sönderfall 1996-2010.

Berätta gärna vad du tycker är "svart" beskrivet? Vilken verkligehtsförankring har du? är du naiv eller bara korkad? Eller Tolgfors lakej?

J.K Nilsson sa...
6 november 2011 21:49  

En TA/OP - officersfänrik utexaminerad ifrån FHS skall inte truppa ett kompani. http://insatsen.blogspot.com/2011/10/ledningsredundans.html Fänriken skall mer kunna leda ett litet seminarium på tid för att kunna omsätta en order på grupp - tropp, kanske plutonsnivå. Till Truppandet kommer det att finnas specialister och dessa kallas inte fänrikar.

J.K Nilsson

Malin -- räven in Norrlandsbrigad NB19 sa...
7 november 2011 12:25  

J.K Nillson
hmm,,,,Skulle nog hellre satt en smart GBS/skytte furir på nämnda uppgifter.

Jag förstår fortfarande inte vad en FHS/OP fänrik kan åstadkomma i en manöverbrigad och ingen har lyckas kläcka fram något svar på min så enkla fråga.

Jasså, en politiks korrekt högskoleflummare har bestämt att de som läst kv boken och fått ihop en C berättelse utan riktiga gymnasiekunskaper skall anses akademiska och till på köpet full fjädrade armeofficeare.

Min frågan kvarstår dock, vad tillför de brigaden?

Jasså, brigad är omodernt och invasionsförsvarstänk. Alltså, en modern officer skall tänka världsligt, Tolgfors korrekt ur ett genus och mångkulturellt, socialantroplogist korrekt perspektiv för att med sina akademiska kunskaper framgångsrikt lyckas med att framtvinga fred åt USA från sina Galtar runt om i världen.

Det Svensk förvaret löses såledels på följande sätt: Svenska Tolgfors officerare patrullerar galt åt USA överallt så att snälla men bankrutta USA i gengälld förhoppningsvis, kanske hjälper Sverige att försvara Sverige med sina UMSC och mek divisioner i framtiden.

Solidaritetsförklaringen går ju ut på att Sverige skall spara massor av pengar genom en smart deal: En skyttepluton galtar mot flera utländska divisioner avsedda för Svensk klimat. Vi som vill fortsätta leva i ett fritt Sverige får hoppas på att våra solidaritetsfränder inte upptäcker bluffen och gör som vi hoppas på, dvs att de sätter up och vidmakthåller divisioner avsedda för Sveriges försvar.

Anonym sa...
7 november 2011 15:01  

Svar på ett mkt tidigare inlägg.

Kn Holm får gärna ifrågasätta och debattera säkerhetspolitik och "långtbortistan-doktrinen". Det var ju precis det jag rekommenderade? Bloggar är ett utmärkt forum för den debatten. Problemet är dock att de inlägg jag läser inte handlar om kritik mot rådande säkerhetspolitik och doktrin. De handlar om hur många förband vi behöver. Att dagens armé inte kan försvara landet.

Jaha, och? Det är väl självklart att med rådande säkerhetspolitik och doktrin, så behövs ingen armé som kan försvara hela landet. Det är inte politiken och därmed inte heller uppgiften. Den enda nationella uppgiften är att de förband som ska klara uppdrag enligt gällande politik och uppgift(främst internationella insatser) också ska kunna användas för att lösa uppgifter nationellt. Det betyder inte ett landsomfattande territorialförsvar på marken.

Markstridskrafternas organisation och storlek bestäms av bland annat förd utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Att ha åsikter om antal förband utan att klargöra att man har en genomtänkt uppfattning, gärna avvikande, om styrande säkerhets- och försvarspolitik blir bara lösplugg i debatten. Markstridskrafternas dimensionering bestäms inte av majoritetens uppfattning om hur många brigader som skulle vara bra att ha (oavsett varför). Det måste finnas ett uttalat motiv till antalet.

Att Sverige ska ha en armé för att försvara hela vårt territorium på marken är uppenbarligen ingen självklarhet för alla, särskilt inte för beslutsfattarna som för en helt annan politik. Att Sverige ska vara alliansfritt, syftande till neutralitet i krig är inte heller längre någon självklarhet för alla. Inget av detta är idag aktivt gällande i svensk politik. Alla de som då tycker att det ÄR självklart, måste då inse att det är politiken som måste ändras först. Så länge inte politiken ändras så kommer inte heller försvarets utformning och dimensionering att ändras. För att diskutera politik måste man också vara beredd att diskutera finansiella prioriteringar. Tror ni att vi ändrar politiken och försvarsbudgeten genom att förorda fler förband till armén (oavsett varför)? Kan man styra en ko genom grinden genom att hålla den i svansen?

Vi SKA (först) kritiskt granska och diskutera säkerhetspolitik och doktrin. Bloggar är superbra för att ge oss gräsrötter möjligheten att bli hörda. Vi BÖR göra detta i mening att påverka och bidra till konstruktiv förändring. Det gör vi inte genom att utan förklarade motiv påstå att Sverige behöver si eller så många brigader. Hur många som behövs bestäms av gällande uppgift. Vilken uppfattning om FM uppgifter ligger till grund för diskussionen om antal? Den gällande? Den tidigare gällande? Någon egen?

Jag är väl antagligen lika otydlig som förra gången och räknar med fler påhopp av folk som har läst men inte förstått... (alltså kan ni skita i mina åsikter om kommunikation - det är uppenbarligen inte min paradgren :-)

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade