Fullkomligt vansinne

Varför ifrågasätter ingen på allvar det fullkomligt horribla i att Försvaret på tio års tid gått från att kunna hålla nästan 100 000 man i hemvärn, 12 brigader, 16 flygdivisioner (200-300 stridsflygplan) och gud vet hur många ubåtar, robotbåtar och korvetter (hjälp mig med siffror den som kan) till att idag inte ha råd med mer än under 20 000 man i hemvärn och Armén sammanlagt, 60 stridsflygplan och 6 korvetter?


I den här meningen i SvD:s artikel ligger kärnan till problemet:

"– Vi vänder och vrider på allting. Vi tittar på ledning, logistik, grundorganisation och i sista hand insatsorganisationen, säger Philip Simon vid försvarsmaktens informationsavdelning."


Försvarsmakten har ej befogenhet att ge sig på det som ligger utanför Försvarsmaktens område men inom försvarsbudgeten, t ex FortV. Varje försvarsbeslut har syftat till att komma åt de tyngande fasta kostnaderna inom Försvarsmakten, men givit det motsatta resultatet. 2001 hade Försvarsmakten lokalkostnader på 2,3 mdr kr. 2007 var den siffran 2,1 mdr kr, trots en reduktion i grundorganisationen på runt 75 %. Antalet anställda reducerades med drygt 5000 (25 %) medan lönekostnaderna endast reducerades med 1,5 mdr kr (12 %). Slår man ut detta per anställd har lönekostnaderna ökat från 628 tkr till 732 tkr (+17 %).
Jämför man lokalkostnaderna med det danska försvarets finner man att vi i Sverige betalar lika mycket för ett förband som man i Danmark gör för hela det danska försvaret.

På drygt tio år har verksamheten gått från att utgöra 50 % av förbandens budgetar till 15 %, trots att varje försvarsbeslut syftat till att reducera de fasta kostnaderna.

Är inte detta helt vansinnigt?

Regeringen MÅSTE ge försvarsdepartementet i uppgift att få ner dessa fasta kostnader, eftersom detta ligger utanför Försvarsmaktens ansvarsområden. Fortifikationsverket är en egen myndighet och är därför regeringens eget ansvar.

Varför börjar ingen i maktposition gräva i detta? Framförallt varför ställer man i försvarsledningen inga krav uppåt mot politikerna på åtgärder inom dessa områden?

-----------------
Observera att det som redovisas i media nu är det andra av två förslag från Försvarsmakten på hur reduktioner ska göras. Det första med minskat förmågedjup kom i slutet av april. Det andra som kommer på torsdag är en minskad förmågebredd. Dessa förslag är inte slutgiltiga, utan först i höst kommer de att stelna när politikerna börjar behandla dem.

8 kommentarer:

Anonym sa...
13 maj 2008 07:40  

Hade tänkt att skriva ett inlägg om det andra sparförslaget. Men jag kan lika bra bara länka till dig, då inlägget var super.
Dem ända siffrorna jag vet att svenska försvaret har haft är Armén 700 000 man, Flygvapnet var det 4:e största och flottan var världens 7:e största. Källa (Pennan och Svärdet)

..... sa...
13 maj 2008 17:48  

Förmodligen så ligger mycket av den uteblivna kritiken och ifrågasättandet i att majoriteten av allmänheten i dagens läge inte har nån koll på vad som finns eller inte finns i Försvarsmakten längre.
Än mindre har allmänheten koll på "interndebiteringar", "förmågenivåer", "inriktningar" och "invasions- eller insatsförsvar".
Politikerna har lyckats hålla detta någorlunda ointressant för gemene man så dom enda som förvånas i dagens läge är försvarsanställda.
Detta får till följd att om en försvarsanställd yttrar sig så tror dom flesta bara att vederbörande talar för egen sak och/eller överlevnad.
Försvarsmakten har under senare år varit och kommer även i framtiden att förbli en budgetregulator. "Flaggviftningen" i Bryssel och på enstaka småmissioner ute i världen kommer att fortsätta för det är det enda sättet som en politiker kan sätta sitt namn på kartan utan att riskera för mycket.
Ingen politiker vågar ta tag i uppgiften att ge Försvarsmakten realistiska inriktningar och målsättningar för ingen politiker har varken tiden eller kompetensen att sätta sig in i hur det skall gå till.
Därför, enligt min uppfattning, så blir kortsiktiga och felverkande åtgärder det enda som blir gjort.

Tyvärr...

Anonym sa...
13 maj 2008 19:37  

Jag vet inte om jag vill slåss för detta land i händelse av krig. Våra politiker bryr sig inte om det, befolkningen bryr sig inte, Försvaret bryr sig inte. Vad finns det att försvara? Börjar kännas som när man håller igång morfar med alla möjliga maskiner och mediciner bara för att han ska överleva. Inte för att han faktiskt lever.

Sen ser vi på vår fiende...

Anonym sa...
13 maj 2008 21:28  

Wiseman! Ge inte upp!
Efter ditt idoga bloggande och påverkansarbete, tror jag att vissa politiker (och även journalister) har fått upp ögonen för den ekonomiska verklighet som FM lever under idag. Även om, den för övrigt överraskande insatta och verklighetsförankrade, Miljö-partisten Nordgren-Christensen sitter i opposition tror jag att hennes kontakter inom bl a försvarsberedningen kan bidra till att sprida denna insikt som ringar på vattnet.
Jag tror på allvar, och det menar jag verkligen, (trots att det kan synas naivt) att din insats kan spela roll när det skall tas bokslut senare i höst.

För övrigt var jag på stubes vid FlygS för ett par veckor sedan. Deras nya flygtjänstbyggnad inkl hangar och platta tillsammans med den nyligen invigda hkp-hangaren har kostat mellan 700-800 miljoner kronor. Om jag känner våra politiker rätt är det nog dags för flygskolan att flytta igen, varför inte till F7 som tydligen skall återuppta förbandsproduktionen.

Wiseman sa...
13 maj 2008 21:49  

Onga: Jag blir ganska förvånad om Flygskolan inte ligger på Såtenäs när den här cirkusen är slut... Å andra sidan tyckte jag det var helt vansinnigt att flytta den till Linköping från första början, men jag lider med dem som drabbas om den ska flyttas igen.

Tack för stödet!

Anonym sa...
13 maj 2008 22:43  

Keep up the good work!
Det är skönt att se någon som kan sätta i skrift det som dryftas och sägs i vartenda fikarum på alla förband, oavsett om det är Armé, Flyg eller Marin.

Pansarknekt i Norr

Anonym sa...
14 maj 2008 03:07  

"Försvaret vill ta tillbaka skötseln av alla hemliga anläggningar, exempelvis ledningscentraler. De förvaltas i dag av Fortifikationsverket för 400 miljoner kronor per år. Men några kalkyler på vad försvaret kan spara att ta över anläggningar har inte presenterats. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1245385.svd"
Verkar som HKV har tjuvlast din blogg.

Wiseman sa...
14 maj 2008 06:34  

Staff Sergeant: Det vet jag att de gör. :)

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade