Försvar i användning

Så har då Försvarsberedningen överlämnat rapporten. Nog så genomarbetad och tänkt (bl a åsikterna om en helt ny organisation och överordnad myndighet), men jag kan inte låta bli att vara kritisk på en rad punkter. (mastodontinläggsvarning igen, men det är läsvärt...)

- Värnplikten avskaffas till förmån för kontraktsanställda och heltidsanställda soldater. Inom vissa områden i Försvaret blir det bara heltidsanställda. Detta har jag avhandlat i tidigare inlägg om värnplikten.

- Mängden tunga stridsfordon ska nedgå till förmån för lättare förband. Detta förvånar mig en aning eftersom trenden i omvärlden snarast är den motsatta. De senaste tio åren har de lätta stridsfordonens lov sjungits, men alla de tre senaste större konflikterna har fått de inblandade att ropa efter tyngre (Irak och Afghanistan, men även Libanon 2006). Precis som Försvarsberedningen skriver i sin rapport har t ex Kanada som sedan länge bestämt sig för att helhjärtat satsa på hjulgående lätta stridsfordon (ett fåtal mycket gamla stridsvagnar fanns kvar) brådstörtat krishandlat Leopard II av Tyskland. Dessa vagnar åkte raka vägen till Afghanistan. På samma sätt har Danmark handlat. Medan svenska förband i Afghanistan får förlita sig till Sisu-bilar, har Norge även valt att skicka Stridsfordon 90 vilket man definitivt inte ångrade för någon vecka sedan.

- Luftvärnet ska avveckla sin mest kvalificerade förmåga, RBS 97. Visserligen ett gammalt system, men ändå det enda som har möjlighet att luftförsvara mer än ett villaområde. Istället ska det kvalificerade luftförsvaret skötas av stridsflyg, vilket raskt för mig in på nästa punkt.

- Stridsflyget ska väsentligen reduceras (med en division, tyckte ordföranden i Försvarsberedningen vid presskonferensen). Hur ska man då mäkta med att sköta det kvalificerade luftförsvaret om man även ska hinna ägna sig åt Flygvapnets nya paradgren Close Air Support, samt spaning? Visserligen utgår Försvarsberedningen från att i alla internationella insatser som bli aktuella för Sverige kommer någon annan redan ha skapat luftherraväldet, men vem ska då lösa det nationella luftförsvaret?

Från början hoppades jag att hade förstått avsikten fel och att den "väsentliga reduceringen" handlade om det s k F100, ett Flygvapen med 100 st JAS 39C/D genom modifiering av äldre 39A/B. Så väl var det inte. Det står yttryckligen i rapporten att F100 är före reduceringen. Då undrar jag återigen, hur skall Flygvapnet egentligen kunna fungera?

Det är väl känt att alla politiker och även officerare inom andra försvarsgrenar som förespråkar ca 60 JAS 39 jämför Flygvapnet med våra grannländer Norge och Finland som bägge har runt 60 stridsflygplan samt med Arméns och Marinens storlekar. Vad dessa förespråkare inte lyckas ta in i ekvationen är att varken Norge eller Finland har byggt ett eget flygplan. Finland utbildar egna piloter och tekniker på sina inköpta F-18, medan Norge liksom övriga F-16-brukare låter USA ta hand om detta. Framförallt ska varken Norge eller Finland utbilda något (mer korrekt några) annat lands piloter eller tekniker på sina flygplan. Ingen av länderna behöver heller bedriva någon utveckling av flygplanen eftersom man köper allt direkt från USA. På samma sätt är det med Armén och Marinen, utom möjligtvis att Marinen utbildade Singaporeaner ett kort tag på Sjöormen.

Allt ovan uppräknat ska svenska Flygvapnet lösa. Det är därför det bara finns 4 taktiska JAS 39-divisoner idag, medan det finns ~4 divisioner för all annan verksamhet som ålagts Flygvapnet direkt (exportstöd, utprovning) eller indirekt (taktikutveckling) av statsmakterna. De fyra taktiska divisionerna räknar ca 60 flygplan. De tre utbildningsdivisionerna på F 7 Såtenäs räknar runt 40 fpl. Sedan tillkommer utprovning och taktikutveckling i Linköping med drygt 10 och runt 5 fpl utlånade till SAAB för provändamål. Slutligen står också runt 5 i Halmstad för svensk och utländsk teknikerutbildning. Redan då är vi över 100 flygplan. Jag är allvarligt oroad över detta för jag tror inte att våra beslutsfattare har detta klart för sig.

Mest anmärkningsvärt är följande: Redan idag är fler piloter inom Flygvapnet avdelade för att lösa kringuppgifterna, dvs utbildning, utprovning etc än det finns piloter på de taktiska divisionerna.

Vad händer då med dessa förhållanden i framtiden? Ja, riksdagen har ju beslutat att Försvarsmakten ska stödja exporten av JAS 39 med utbildning etc, så det kommer utan tvekan att ha högre prioritet än det svenska Flygvapnet, annars bryter man ju kontrakten med en rad länder. Hur ska då alla dess uppgifter lösa med runt 60 flygplan? Det går inte, om Flygvapnet ska göra annat än syssla med exportstöd. Incidentberedskap, egenträning, luftförsvar, close air support etc kommer att få stryka på foten. Den enda lösningen jag kan se är om man fastställer att dessa 60 fpl är för Flygvapnets taktiska divisioner och taktikutveckling och sedan styckar av den övriga verksamheten i en separat organisation skiljd från Försvarsmakten och försvarsbudgeten, för är det verkligen detta som ska finansieras med försvarsbudgeten?


Försvarsmakten hamnar efter intagande av organisation föreslagen av Försvarsberedningen i ett läge där ingen chans till återtagning finns eftersom man helt ger upp värnplikten och än en gång slänger materielen. Häri finns själva kvintessensen:

Försvarsberedningen, liksom alla andra politiker som vill reducera Försvaret, stöder sig alltid på varianter av följande formulering: "militärt väpnat angrepp direkt riktat mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig tid".

Finns det någon som tror att någon politiker eller annan makthavare någonsin kommer att säga eller skriftsätta att ett militärt angrepp mot Sverige är sannolikt inom en snar framtid? De närmaste åren? På tio års sikt?

Så fungerar inte världen idag. Man får inte tio års förvarning. Man får inte tre års förvarning. Även om man nu skulle få tre års förvarning skulle det inte räcka (mycket bra debattartikel). Man bygger inte ett landslag i världsklass på tre år från att tidigare aldrig ha sysslat med sporten. Krig är en materialsport. När Sverige kommer att behöva köpa igen de stridsvagnar eller luftvärnssystem som vi nu ska göra oss av med, kommer de inte att finnas att få tag på p g a att omvärlden har samma behov och då går de nationella behoven först. Det tar också åratal att köpa in nya materielsystem. Så mycket borde politikerna i alla fall ha lärt sig av turerna kring HKP 14 och framförallt HKP 10B och NBG. Det kritiseras ju t o m i Försvarsberedningens rapport.

Det som är riktigt bra i Försvarsberedningen rapport är bilaga 1, Allan Widmans avvikande uppfattning om NATO. Ett kort citat:

"I avsaknad av en tydlig svensk vilja att ansluta till försvarsalliansen Nato blir ett nordiskt samarbete utan verkligt djup och förtroende... ...Inte minst av sistnämnda skäl bör det svensk-nordiska samarbetet fullt ut inkludera Estland, Lettland och Litauen. Dessa länders geografiska läge och förflutna gör dem mer utsatta för den osäkerhet som präglar Rysslands politiska utveckling. Denna utsatthet påverkar även vår säkerhet."


Försvarsminister Tolgfors och partisekreterare Schlingmann har idag också en replik på Bo Pellnäs debattartikel. Det klingar lika falskt för de insatta nu som för snart 70 år sedan.


Jag kan slutligen bara sammanfatta läget på ett sätt.

Vi har nu sågat av grenen vi sitter på och faller handlöst genom rymden. Eftersom man inte har någon fallkänsla mer än i några sekunder kan vi sitta lugnt och kasta sågen. Ingen fast mark syns under oss under överskådlig tid, men när den dyker upp, och det kommer den att göra, kommer den att göra det snabbt och då kommer det att göra ont. Mycket ont.

16 kommentarer:

Anonym sa...
13 juni 2008 kl. 19:12  

Så har den alltså kommit...

Jag tycker i motsats till dig att rapporten är lovvärd och byggd på förnuft och känsla. Visst kommer det att svida men resultatet kommer att vara till gagn för FM på lång sikt.
Jag har bara som hastigast skummat igenom rapporten men de hjärtefrågor som du bloggat om under en längre tid finns upptagna med ett positivt utfall.

Exportstödet lyfts ur budgetet och kommer belasta UD istället; F7 får Bildt betala.
Minskade hyreskostnader genom att de slutna fastighetsbestånden överförs till FM och de öppna flyttas från FortV till annan statlig- eller privat aktör.

Tror nog att 60 fpl fördelat på 2 flottiljer kan räcka till.
Återstår att se vart FlygS tar vägen och om man kanske återuppväcker tanken på en samnordisk flygskola på Söderhamn...

Trevlig helg!

Wiseman sa...
13 juni 2008 kl. 19:37  

Ja, det finns som sagt en del bra saker i rapporten.

Det spelar ingen roll om kostnaden för exportstödet lyfts ur försvarsbudgeten eller ej så länge exportstödet också ska lösas med de 60 flygplanen. 60 fpl innebär att Flygvapnet totalt sett kommer att förfoga över runt 18 luftvärdiga flygplan EN BRA DAG. Som jämförelse kan man då ta Red Flag-övningen dit man åker med 7 flygplan. Då är det runt 10 kvar för att lösa alla de andra uppgifterna - utbildning, incidentberedskap, utveckling etc.

Tack detsamma!

Anonym sa...
13 juni 2008 kl. 20:56  

Jag jobbar själv inom flygvapnet, och kan säga att jag tycker att sidan 83-84 som handlar om FMV verkar väldigt lovande. För som det är idag finns det mycket som kunde göras bättre ...

Wiseman sa...
13 juni 2008 kl. 21:03  

Jag håller med. Det är ju inte för inte som SSG har tillstånd att sköta upphandling på egen hand.

Kungen sa...
13 juni 2008 kl. 21:46  

Jag håller helt och hållet med om att det blir en svår ekvation att få ihop med sextio flygplan. Låt säga att SAAB smäller till och säljer till en tre fyra kunder till samt att vi skickar iväg flyg till Afghanistan. Ja då behöver vi nog i stort sett allt vi har till detta och då kan man fundera på vad det blir över till incidentberedskap och utbildning, ytterst nära noll. En annan reflektion jag gör är den att det andas kortsiktighet i rapporten då man satsar på HKP samt dissar LV. Detta innebär att vi lägger krutet på det som är "modernt" just nu med MEDEVAC i Afghanistan samt tar ett ytterligare tydligt steg ifrån invasionsförsvaret då vi ställer oss utan LV.
Hoppas bara någon bottnar rejält i antalet flygplan innan vi bestämmer oss, det står för mycket på spel för att bara höfta fram en siffra, då tänker jag på exportstöd, internationella insatser, incidentberedskap och utbildning hemma. Det är utrikespolitiska signaler vi lattjar med.

Anonym sa...
14 juni 2008 kl. 00:34  

Jag kan hålla med om att 60 fpl som helhetskoncept är för lite, men jag tolkar förvarsberedningens förslag till reducering som en del av Insatsorganisationen. Exportstöd och till viss del utbildning och taktikutveckling beskrivs under att annat kapitel.
Jag kan mycket väl tänka mig att myndigheten under UD, vad det nu än blir, själv kommer att "äga" flygverksamhet (med basering på F7) som FV i sin tur utför och fakturerar. Liknande upplägg torde finnas idag när SAAB genomför utprovning, leveranskontroll och övrig VIP-flygning med stöd av flygvapnet. (Läs STRI/sektorövervakning).

Jag kan dock hålla med om att reduceringen av tunga stridfordon låter lite märkligt. Kan inte påstå att jag är dirkt insatt (trots utförd vpl på IKV91) men redan under BA01 utfördes en halvhalt på den svenska bataljonen då de danska Leoparderna blev fördröjda vid gränsen till Bosnien.
Sverige hade då, vad jag kan minnas, endast tillgång till PBV och SISU.

Wiseman sa...
14 juni 2008 kl. 01:03  

Idén med exportstöd som helt fristående stöder jag, dock tror jag det när jag ser det. Men att hänvisa till att reduktionen ska ske från 100 fpl ger mig bilden av att numerären kommer att innefatta exportstödet eftersom det är inräknat i de 100. Sedan har jag alldeles för dåliga erfarenheter av det där när Försvarsmakten ska fakturera andra för tjänster. Det slutar nästan alltid tvärtom, framförallt när det gäller SAAB. Jag önskar att jag kunde vara mer positiv och tro på en nystart nu, men jag lär av historien.

Anonym sa...
14 juni 2008 kl. 11:03  

har bara hört ytterstlite om rapporten för att uttrycka mig, det lilla jag hörde verkade ganska vettigt, att skorta en del stödmyndigheter, såvidare jag inte hörde fel! samt att avveckla byråkratin!
Något som de inte tar upp i sin rapport, om försvaret är i ekonomiskkris just nu, hur ska den ha råd då med att kontraktanställa soldater? De behöver ju betala ut mer i lön då än den lilla och väldigt onödiga dagsersättningen till värnpliktiga.
Jag är inget stort fan av Allan Widman, hans lilla framtidsyn är att Sverige, ska inte ha någon kapacitet att försvara sig själva medan stormakterna och de övriga nordiskaländerna byggs som en mur runtomkring!

Wiseman sa...
14 juni 2008 kl. 11:22  

Just aspekten med att betala konkurrenskraftiga löner till anställda soldater har jag tagit i tidigare inlägg om värnplikten. Om man ska lyckas ta in soldater med konkurrenskraftiga löner bör lönerna ligga någonstans runt 20 000 kr/mån. Det innebär att man kommer att bli tvungen att höja upp alla officerslöner rätt duktigt för att undvika snedsitsar och skapa utrymme för löneökningar. Systemet som är nu i NBG och Utlandsstyrkan gillar jag inte. Det finns åtskilliga soldater som har mer i lön än sina plutonchefer och motsv och då menar jag inte specialister som t ex tandläkare etc. Likaså får ofta reservofficerare med en lägre grad högre ersättning i utlandsstyrkan än en yrkesofficer på EXAKT samma befattning.

Anonym sa...
15 juni 2008 kl. 13:19  

Jag har också läst sidan 83-84 men skillnaden är att jag inte gillar det jag läser.

Avskaffandet av teknisk kompetens och utprovning hos FMV kommer få mycket större konsekvenser än vad folk tror. Självklart är det bra om FMV tydliggör sin roll som upphandlare men att lägga över ansvaret på Försvarsmakten och Industrin att ta fram saker som fungerar kommer bli kostsamt, oerhört kostsamt i längden.

Jag kan förtydliga genom att säga så här. Idag beställer Försvarsmakten en förmåga som FMV upphandlar, testar och levererar. En helt ny typ av organisation behöver då byggas upp inom Försvaret för att komplettera detta tekniska kompetensbortfall hos FMV.

Jag hoppas ingen är så naiv att de tror att man kan beställa en sak och så får man den och den fungerar precis som den ska på utsatt tid. Någon behöver prova ut den och sätta tummen i ögat på Industrin, det har varit FMV Prov eller T&E.

Så frågan är: Rubriken är Försvar i användning men blir det mer pang för pengar om vi skär bort något i ena ändan och bygger upp samma i andra ändan.

Anonym sa...
15 juni 2008 kl. 16:56  

Intressant läsning i rapporten.
Antalet flygplan är ju bara jämförbart med andra länder om flygvapnet producerar lika mycket flygtid per skrov som de länder som jämförs med. Det borde ju vara mängden flygtid som är den dimensionerande faktorn: Hur mycket tid behöver flygvapnet för att klara de uppgifter som de är ålagda att genomföra? Kan man öka nyttjade graden på varje skrov genom att utföra service annorlunda? Då kan Sverige ha färre flygplan.

Wiseman sa...
15 juni 2008 kl. 18:38  

Anonym 16:56:

Det är en mycket viktig synpunkt du tar upp. Jämförelsen mellan hur mycket flygtid en svensk division och en NATO-division "producerar" per år är inte snygg. En svensk division, eller snarare dess underhållskompani, får slita väldigt hårt för att 2500 h på ett år. I USA ligger man ofta runt 7000 h per år och t ex danskarna ligger strax därunder. Norrmännen har jag inte detaljkoll på. Dock är det ju en enorm skillnad och jag har en känsla av att mycket grundar sig i att vi i Sverige har avskaffat mekanikerna och bara har tekniker. Därigenom har Flygvapnet mycket mindre personal på underhållssidan än NATO-kollegorna.

Ergo: Jag tror definitivt inte att Flygvapnet klarar att lösa nu ställda uppgifter med 60 fpl.

Anonym sa...
16 juni 2008 kl. 09:41  

Jag tyckte försvarsberedningens förslag var ganska uppfriskande läsning med en hel del intressanta ideer.

Men var det ingen annan än jag som tyckte att det i 5.4 bara ytligt skrevs om det gigantiska högkvarteret och försvarets LAS-problematik som medför att yngre officerare måste friställas, medan överstelöjtnanterna staplas i högar i Stockholm?

Vad gäller besparingar så har man numera rutin på att hugga av grenar i organisationen, även om man som det skrivs i rapporten lätt överskattar besparingen och underskattar avvecklingskostnaderna.

Men jag är tveksam till om politkerna verkligen förstår och kan uppbåda den kraft som krävs för att genomföra radikala förändringar i en stor organisation.
/Nizze

Anonym sa...
19 juni 2008 kl. 18:56  

jag tycker att Finland har gjort det bättre genom att köpa flygplan, Sverige som ett litet land utan medlemskap i Nato har noll chans att kunna bedriva flygplansproduktion, USA och Frankrike, har bättre försäljningsargument...
Sverige borde gå med i Nato, det kostar mycket att vara utanför,
generaler i Ryssland kommer inte bry sig om Sveriges "neutralitet"...
Ryssland är ingen demokrati, det går åt motsatt håll...Putin har utplånat alla oberoende medier,
Putin och Medviediev har abslolut makt, och inga politiska motståndare, bara Zyrinovskij för att skrämma väst, och kommunisten Ziuganov,
det här året eller nästa kommer Ryssland attackera Georgien, Polen och Litauen (och även Bildt), gör allt för att stödja den demokratiskt valde presidenten i Georgien.
Ryssland är inte bara imperialistiskt...vanligt folk och politikerna är revanschsugna, de vill ha tillbaka Rysslands "rättmättiga" plats.

Anonym sa...
2 juli 2008 kl. 09:39  

Ytterligare kommentar om FMV, se följande klipp ur beredningen:
"Dessutom ges Statsmakterna möjlighet att
direkt styra FMV:s storlek, då en reducering av anslagsposten
innebär att Försvarsmakten kan betala mindre för FMV:s
tjänster. FMV tvingas i en sådan situation minska sin overhead
eller reducera personalvolymerna inom de minst efterfrågade
kompetensområdena. Modellen medger även möjlighet till att
konkurrensutsätta FMV:s tjänster eftersom anslagsposten får
användas till att köpa inköpsstöd från andra leverantörer."


Äntligen kan FMV konkurrensutsättas! Alla organisationer som har monopol och exklusivitet blir för eller senare slappa och ineffektiva, detta kommer sätta en tumme i ögat på FMV att bli bättre både mot sin kund och mot industrin. Idag sitter man i knät på Saab och små företag har ett h-vete att ta sig in med bättre produkter och tjänster.

J.K Nilsson sa...
1 april 2010 kl. 20:43  

Jag vill puffa upp det här inlägget. Wiseman har många godbitar i gömmorna.

J.K Nilsson

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade