I väntans tider

Imorgon kommer Försvarsberedningens nya rapport "Försvar i användning" och som förhoppningsvis då ska ligga till grund för Sveriges kommande försvars- och säkerhetspolitik förutom att den kommer att ge förslag på en ny organisation för Försvaret.

Det ska bli mycket intressant att få reda på innehållet. Citat Håkan Juholt taget från svd.se:
"- Vi föreslår omfattande åtgärder för att komma till rätta med den överdimensionerade byråkratin och vi är väldigt tydliga när det gäller att få ut mer av varje skattekrona, säger han."

Det låter ju klart hoppfullt, när man som jag är mycket skeptisk till allt som inte är kärnverksamhet inom Försvaret (det borde vara bekant vid det här laget för bloggens läsare). Jag har också träffat ett antal av beredningens ledamöter den senaste tiden, vilket gett mig visst hopp om framtiden. Det är glädjande att läsa att beredningen är enig i i stort sett allt över parti- och blockgränserna utom NATO, där Vänsterpartiet presenterar en avvikande åsikt.


En rapport av det här slaget bör ge viss säkerhetspolitisk tyngd inför en nystöpning av Försvarets organisation. Trots sin organisation av gargantuistiska former mäktar inte HKV med att räkna på vad man skulle spara på olika omorganisationer av Försvarets grundorganisation. Därför har man givit i uppdrag åt de enskilda förbanden (!) att beräkna dessa alternativ. "C P 7, vad kostar det om vi förlägger all stridsvagnsutbildning i Revingehed och vad kostar det om ditt förband läggs ner? C F 17, vad skulle det kosta om du ska ha tre JAS-divisioner på F 17 eller alla Försvarsmaktens helikoptrar?"

Man behöver inte vara nationalekonom eller beteendevetare à la Cezar Milan för att inse att detta är ett mycket högt risktagande eftersom det inbjuder till subjektiva bedömning. Varje gång detta skett tidigare har förbanden lyckats smussla undan vissa kostnadsposter och spelat med påhittade miljötillstånd i sin kamp för överlevnad på andras bekostnad. Det sistnämnda vet jag förekommer nu igen. Det är nog illa som det är med de s k "särintressena" i HKV, nämligen att personal i HKV helst värnar sitt forna förband framför Försvarets totala effektivitet, men detta är flera steg värre och ger mig kalla kårar.

Nu är det väntans tider inför morgondagens rapport.

4 kommentarer:

Kungen sa...
12 juni 2008 23:02  

Trots partitillhörighet så skulle jag gärna se Håkan Juholt som förvarsminister då denne utan tvekan är mycket påläst, dett ger tyngd i hans uttalanden vilket inte sker med den sittande...

Wiseman sa...
13 juni 2008 00:43  

Han sägs ha tackat nej till erbjudandet på Perssons tid.

Anonym sa...
13 juni 2008 05:33  

Det svenska folkförsvaret har nu utarmats till den grad, att ett medlemsskap i Nato faktiskt framstår som en realistisk utväg.
Det skulle tvinga politikerna till en hälsosam tillnyktring.

Folkpartiet ter sig därför som ett alternativ till huvudalternativet sofflocket i nästa val. Helst som detta parti visar förstånd i skolfrågan. För att inte tala om kärnkraften.

Det går inte att med argument påverka avgrundslikt okunniga politiker som ofta inte ens gjort värnplikten. Vi och dom lever i skilda världar.

Det är bara med röstsedeln i dagens läge det går att påverka.
Olaus

Wiseman sa...
13 juni 2008 08:08  

Det är lite sent för NATO nu. Redan efter förra FB var Försvaret på en sådan nivå att NATO med rätta skulle kunna ifrågasätta hur Sverige skulle kunna leva upp till kravet att ha en god egen försvarsförmåga.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade