Hur tänker Tolgfors?

Försvarsministern är en idog skribent av debattartiklar, eller också har han en idog skribent. Hur som helst föranleder de senaste villfarelserna ett ganska långt blogginlägg.

I dagens debattartikel i DN öppnar han för gemensamma svensk-norska förband. Han talar bl a om möjligheten att ha gemensamma flygförband som sedan i händelse av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge ska kunna brytas upp och förutsätter därmed inte ett svenskt NATO-medlemskap:

"För det svenska försvaret finns möjligheten att slå ihop förband och flygbaser i norr med Nato-landet Norge. Vi kan göra detta utan att själva behöva gå in i denna militärallians. Förutsättningen är bara att vi ser till att bryta samarbetet i händelse av en försämrad säkerhetspolitisk situation"

Den argumentationen gör mig rätt förbryllad. Om nu den säkerhetspolititiska situationen i omvärlden och närområdet försämras, är det inte då vi skulle ha störst nytta av att ha ett ordentligt samarbete med just Norge? Menar Tolgfors att vi ska fortsätta på den inslagna vägen och göra radikalt annorlunda bedömningar av den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde än våra grannländer? Sist men inte minst tycker jag det haltar ordentligt då Tolgfors i en därpå följande mening markerar följande ståndpunkt:

"...den säkerhetspolitiska kalkylen ifrån att vi inte står ensamma vid ett hot mot vårt land: Vi utgår från att våra nordiska grannar ställer upp"

Är det bara jag som finner detta fullkomligt motsägelsefullt och skenheligt?

I en riksdagsdebatt i förra veckan svarade försvarsministern på en fråga från en av ledamöterna om det säkerhetspolitiska samarbetet i Barentsregionen. Svaret blev att detta inte är ett intresseområde för Sverige eftersom Sverige inte gränsar till Barentsregionen(!). Detta är ju en högst märklig ståndpunkt då självaste statsministern i 2006 års regeringsförklaring deklarerade att Barentssamarbetet ska utvecklas. Varje år diskuterar även Sveriges, Norges, Finlands och Rysslands utrikesministrar Barentsfrågor under ett årligt Barentstoppmöte. Vem är det som inte har gjort Tolgfors hemläxa och vad säger detta om det som skrivs i dagens tidningsartikel? Det är också lite intressant att se en politiker som är försvarsminister men inte gjort värnplikten försöka mästra en annan politiker som är officer i försvarsfrågor och operativ förmåga kontra produktionsförmåga.


Tolgfors visar även fortsatta prov på naivitet då han talar om att nästkommander versioner av JAS 39 (E/F) kommer att ha en aktionsradie på 200 mil med full last för att sedan kunna lösa uppgifter i 30 min innan återfärd (200 mil) måste ske. Detta skulle enligt Tolgfors öppna möjligheten att reducera antalet flygflottiljer. Han menar alltså att man t ex från Luleå skulle kunna lösa uppgifter i södra Östersjön, istället för att göra det från Ronneby och vice versa. Vad som då haltar i argumentationen är tid och tillgänglighet. 200 mil tar ungefär 2 h att flyga om det ska göras bränsleekonomiskt, vilket är en förutsättning för att man ska kunna lösa uppgifter i 30 min. Den totala flygtiden blir då alltså närmare 5 h, för att lösa en 30 min uppgift.

Detta kommer att ställa oerhört stora krav på underhåll och antal flygplan. Ju mer man flyger, desto mer underhåll måste till och det innebär tid då flygplanet inte är i luften. Lösningen på denna ekvation är att addera fler flygplan. Det är ju inte så troligt, varvid resultatet kommer att bli en kraftfull förmågesänkning. Redan nu är det ju inte så attraktivt med en incidentberedskap som är en halvtimme från att kunna verka över landets huvudstad.


Tolgfors talar även om Danmark som ett föregångsland när det gäller internationella insatser. Forsvaret klarar att hålla dubbelt så stor styrka i utlandstjänst som Försvarsmakten till lägre kostnad. Självklart är det högst remarkabelt att Danmark gör detta till en lägre kostnad, men jag har ju redan tidigare visat på att t ex lokalkostnaderna för HELA Forsvaret är mindre än för ETT svenskt förband. Ska man då vara förvånad över detta faktum?

För det andra har danska Forsvaret stora problem med personalförsörjningen, då personalen just nu genomför strömhopp från organisationen och ut i det civila just p g a det stora arbetsuttaget av personal för utlandstjänst. Man orkar helt enkelt inte med.


Dock verkar det i alla fall som om någon i Tolgfors närhet på Försvarsdepartementet läser denna blogg eftersom det i debattartikeln redovisas vad jag ett flertal gånger berättat om, nämligen att endast runt 15 % av förbandens budgetar går till kärnverksamheten. Resten är overhead. Just dessa siffror tas upp i artikeln. Nu återstår det bara för Tolgfors rådgivare att läsa resten av bloggen, så kanske det kan bli någon ordning i oredan.

9 kommentarer:

Anonym sa...
10 juni 2008 19:44  

tjenna!
Först vill jag bara påpeka ett mindre fel, som det lätt blir: "jag har ju redan tidigare visat på att t ex lokalkostnaderna för HELA Forsvaret är mindre än för ETT svenskt förband. Ska man då vara förvånad över detta faktum?
" förrvirrad efter en dag på jobbet?:)
Senare är det ett hån mot försvarsanställda att ha en person som inte genomfört någon militärutbilnding, pga vapenvägran. Hade Tolgfors gjort sin plikt mot Sverige, hade han kanske haft en annan uppfattning om läget. En liten uppmaning till Tolgfors, han bör läsa Operation Garbo triologin. är inne på den sista boken för typ 5:e gången eller något. "Läser" den på ljudbok just nu under jobbet, inte det roligaste att lyssna till P3/p4 eller Rix Fm varje dag på jobbet. Ha det bra!
Jonas

Anonym sa...
10 juni 2008 20:06  

Att Danmarks försvarsmakt har lägre hyreskostnader än oss går ju inte att endast koppla till interndebitering utan måste även bero på skillnaderna i lokalstandard? Sist jag kollade hade de danska piloterna gamla andra världskrigsbunkrar som kontor och våra svenska TV-stjärnor moderna, hyfsat nybyggda lokaler. Sen när blev man tvungen att ha fina skinnsoffor och platt TV i fikarummet eller bastu i omklädningsrummet för att vara stridspilot?

Wiseman sa...
10 juni 2008 20:22  

Jonas: Forsvaret, inte Försvarsmakten, dvs Danmark :)

Wiseman sa...
10 juni 2008 20:25  

Anonym: Visst har du en poäng där, men motiverar det varför Försvarsmaktens lokalkostnader är nästan 18 ggr högre än Forsvarets?

Jag kan ge mig tusan på att de danska lokalerna är krigsanpassade och därmed har NBC-skydd och att flygplanen dessutom är spridda på shelters? Det är ju inte direkt gratis heller. Skinnsoffa eller gassluss... hmm man vill ju ha båda i krig.

Anonym sa...
10 juni 2008 21:49  

haha det är nog jag som är lite förvirrad efter jobbet:)

Kungen sa...
10 juni 2008 23:25  

Bra och genomarbetat inlägg, länka till Tolgfors.

Anonym sa...
11 juni 2008 08:41  

Det börjar kännas som att det är läge att ge upp hoppet fullkomligt när det gäller säkerhetspolitiken.

Stundtals undrar jag huruvida Tolgfors mfls uppgift är att störta oss som nation rätt i fördärvet!

Det blir aldrig mer en röst på "allians för vilda västern" för min del.

Anonym sa...
11 juni 2008 19:16  

"Förutsättningen är bara att vi ser till att bryta samarbetet i händelse av en försämrad säkerhetspolitisk situation"

"...den säkerhetspolitiska kalkylen ifrån att vi inte står ensamma vid ett hot mot vårt land: Vi utgår från att våra nordiska grannar ställer upp"

Tror karln att Norge, Finland och Danmark med stöd av NATO kommer att försvara Sverige medan svenskarna sitter på läktarn och ropar uppmuntrande hejarramsor. Suck.

Totte B

Anonym sa...
11 juni 2008 22:16  

Fy @@$$##!! för den karln' !

Hans strategi för försvarte bygger bokstavligen på "Ned med byxorna, tag ett stadigt tag om anklarna och så ett förtjust leende" ......

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade