Ha! Lurad!

Tänk vad lätt det är att lura sina väljare! Som politiker behöver man bara tala om ett för väljarna kärt ämne och sedan stoppa in ordet förbättra någonstans i samma mening, så utgår alla ifrån att politikern avser förbättra såsom de har tänkt sig.

Det har ju varit allmänt uppror och upprop mot alliansens försvarspolitik. Det som fick bägaren att rinna över var som bekant Georgienkriget, som fick till följd att regeringen såg sig tvingad att gå ut och tala om en bättre nationell försvarsförmåga. "Vi kan inte ha det så att av de 30 000 soldater som finns i Försvarsmakten är bara 10 000 gripbara inom ett år. Alla måste ha samma höga beredskap", hette det. Då tolkar allmänheten det som att alla 30 000 soldaterna kommer att ha en hög beredskap. Inte minst nu när utredningen om den framtida personalförsörjningen presenterats, där stommen ska utgöras av yrkes- och kontraksbundna soldater i bataljonsstridsgupper. "Äntligen!", utropar många. "Lurade!", skriker jag och Tolgfors.

I dagsläget förfogar Försvarsmakten över ca 20 markstridsbataljoner som inte är samövade för fem öre. I och med att planeringsanvisningarna som kom förra veckan sträcker sig fram till 2014 och att budgetramen hela vägen är 40 mdr kr per år kommer de nya bataljonerna inte kunna bli fler än max 10 (förmodligen färre) om man ska hålla budgeten och dessutom se till att alla har tillgång till samma kvalitet på materielen. Många andades ut när regeringen tidigare i höstas sade att det inte är tal om några förbandsnerläggningar i närtid, vilket ofta tolkas som fram till nästa val. Men därefter då? Med tanke på att man i planeringsanvisningarna vill att Försvarsmakten ska centralisera sig till ännu färre orter där de nya bataljonerna ska finnas kan vi nog säga hej då till ett antal förbandsorter (se punkten 6 i dokumentet). Återigen ett lurendrejeri där falska förhoppningar har väckts.


Vad innebär då planeringsanvisningarna för Marinens och Flygvapnets del? Försvarsministern uttryckte sig så här i DN: "Flyg- och ubåtsvapnen håller högsta internationella klass, liksom specialförband och ledning." Planeringsanvisningarna säger bara att Försvarsmakten ska hålla relevanta delar ur flyg- och marinstridskrafterna i internationell beredskap.


Vad ska man då säga till Ulf Wickbom? Lurad, ligger nära till hands. Trots att ingen riktigt vill tro det är jag mer än övertygad att den nuvarande försvarspolitiska linjen som bedrivs av regeringen kommer innebära ytterligare en halvering av Försvarsmakten till 2014. Fint, va?

Läs även första inlägget om Försvarsministerns "visioner" om det nya Försvaret

10 kommentarer:

Anonym sa...
15 november 2008 kl. 17:34  

snart dags för en militärkupp? man får nästan hoppas på det, eller att vi tillåter medborgargarden/milisgrupper som kan göra saken själva!

/J

Tabby sa...
15 november 2008 kl. 19:47  

hehe Den såg man ju inte komma...

Anonym sa...
15 november 2008 kl. 19:47  

Ja, nu har jag läst ett gäng av dina inlägg.
Har du tjänstgjort utomlands genom försvarsmakten?

Jag uppskattar att du öppnar ögonen för lata civila människor som inte är källkritiska emot media.

Wiseman sa...
15 november 2008 kl. 20:57  

Viss utlandstjänst har det väl blivit genom åren.

Tack för berömmet. Fortsätt läsa! :)

Anonym sa...
16 november 2008 kl. 12:53  

Tjenare.
Läste planeringsanvisningarna och det var som jag trodde. Luktar nedläggningar lång väg. Det som är skrämmande är att få officerare sätter sig in i det framtida försvaret.
När man hör en del prata på mässen blir man förskräckt. Jag får intrycket att många skiter i försvarets kapacitet numera. Var finns engagemanget ute hos trupparna. För det kan väl inte bara vara vi som drar dessa slutsatserna?

Wiseman sa...
16 november 2008 kl. 13:04  

Tyvärr är det ingen som orkar, förstår du. Sen har vi ju den tveksamma militära traditionen att aldrig säga emot, som också spelar in.

Anonym sa...
16 november 2008 kl. 16:34  

Byt Bisysslan till huvudsyssla!

Du borde ta mig fan ha en stående kolumn i SVD. Jag är övertygad om att Du skulle kunna lämna ditt sjunkande skepp till arbetsplats och göra skön karriär på sidan två i någon av morgontidningarna.

Det är bra du upplyser Svensson om om att systemkollapsen nära nog är ett faktum och att vi årligen kastar delar av försvarsanslagen i soptunnan.

Lysande Wiseman!


/L

Wiseman sa...
16 november 2008 kl. 18:22  

Tack L!

Anonym sa...
28 december 2008 kl. 01:36  

Det är inte annat än att bli bestört över hur lite svenska regeringar i vår närtid verkar finna i vår historia.

I "Svenska Armén genom tiderna" tryckt i Malmö 1949, avslutas verket med en genomgång av vad som hände 1925 och vilken effekt detta hade då vinden vände och Sverige började rusta 1936. Där kan läsas:
"Man besjälas av underliga känslor, då man nu efteråt (1949) genomgår debatter och pressdiskussioner kring 1925 års riksdagsbeslut i försvarsfrågan - alla dessa spetsfundigheter om "självständighetsförsvar", "neutralitetsförsvar", och enbart "neutralitetsvakt", dvs en poliskordong vid gränsen. Allt detta var ju verklighetsfrämmande , teoretiska spekulationer. Men man var år 1925 mitt uppe i "Locarnomentaliteten" i sambqand med Rhentraktaten och efter ett vad det då tycktes stort steg till utjämning av den traditionella motsättningen mellan Tyskland och Frankrike. Allt nog, de svenska maktägande ansågo sig kunna företaga en nedrustning, större än något annat land frivilligt genomfört. Misstaget var stort och ödesdigert men är nu allmänt erkänt - en varning för framtiden, som aldrig nog kan inskärpas."

Som sagt. 1925 slaktade Sverige sitt försvar. 1936, i bakgrund av uppblossande konflikter i Abbessinien och Spanien, omvärderades detta radikalt. 1947 ansåg sig Sveriges Försvarsmakt redo att möta fienden. Två år efter att andra världskriget var slut!

Med tanke på hur snabbt konflikten i Georgien förlöpte och dessutom i skenet av en uppvaknande labil östlig björn som gärna vill visa klorna, är det väl ändå inte fortsatt 1925-års-politik som borde fortsätta? Det tog 11 år att återupprätta försvaret senast det begav sig. Hur länge skulle det ta idag? Och - finns ännu en önskan om att hålla hela Sverige under svenskt styre? Med tanke på att vårt lilla osänkbara hangarfartyg Gotland lämnats helt åt sitt öde utan mer försvar än Hemvärnet, kan man ju faktiskt börja fundera...

Lindquist (Asien) sa...
5 mars 2010 kl. 11:39  

snarare runt 3,000.

Ligger den officiellt redovisade numerären på 30,000 eller 36,000 man? Vilket som, så motsvarar antalet R90 förband 3 bataljoner, vilket uppskattningsvis inte är mer än 2,700 man i markstridskrafter.

Att inkludera R365+ förband verkar meningslöst. Om dom nu verkligen finns så tar det inte mer än en månad att få dom att rulla.

Zico,
Vad vi med all säkerhet kan konstatera är: NÄR Svenska politikerna anser att risken för krig är noll så blir det snart krig igen. ha ha..

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade