Försvarsmakten och helikoptrar - en tragisk följetong (del 2)Det har blivit dags för del 2. Jag utlovade i del 1 att fortsätta med Hkp 15. Här var ju som sagt den marina applikationen på Visbykorvetterna och skolrollen centrala urvalskriterier. Därför kunde man göra starkt avkall på fältmässigheten och lastförmågan, vilket med i hand som vanligt idag visade sig bli fel. Skolningen av blivande helikopterpiloter sker inte längre i Sverige, utan i Tyskland, varvid den rollen har utgått. Den marina versionen har ännu inte levererats och vad vi ska ha den till återkommer jag till lite längre ner.

Eftersom avsaknaden av personaltransportförmåga är stor har Hkp 15 (som ju faktiskt levererats i hyfsat rätt tid - Halleluja!) fått finna sig i en sekundär transportroll, framförallt av personal från specialförbanden. Helikoptern är dock så liten att mängden soldater som kan transporteras är mycket klen, speciellt om man lastar på helikoptern kulsprutor i dörrarna och skyttar för dessa. Helikopterna saknar traditionsenligt också all form av egenskydd i form av motmedel, ballistiskt skydd etc, vilket inte gör den lämplig för skarpa uppdrag. Däremot har ju helikoptern en winsch, vilket gör att den kan undsätta nödställd personal, men det är ju inte längre ett uppdrag för Försvarsmakten (mer i del 2 om detta). Helikopterns landningsställ är typen infällbara hjul, vilket gör att den kräver hårdgjord yta för att kunna landa. I klartext - inga fler utelandningar i subarktiskt vinterklimat förrän skidor anskaffats. T o m då kan man ju ifrågasätta frigången för stjärtrotorn gentemot snön, men det vill jag nog se tester på innan jag helt dömer ut.

Vad ska man då ta sig till med den marina versionen? Grundidén är ju lysande även om den som vanligt är mer än 30 år gammal. På korvetten baserad helikopter som med datalänk hjälper till med ubåtsjakt och målspaning för anfall med sjömålsrobot. Det låter ju för bra för att vara sant - och det är det också. Det kommer inte bli någon helikopterbasering på korvetterna. Hangaren på Visby blev nämligen för liten för att klara detta. I dagsläget går det inte ens att tanka helikoptrar på korvetten. Helikopterplattan blir väl istället mest användbar för gästande högdjur tills vi får råd med någon form av UAV som klarar den marina applikationen. Men man ska väl inte vara förvånad när korvettprojektet påbörjades för tjugo år sedan, har varit i provdrift i åtta år och inte väntas fullt operativt förrän om ytterligare tio. Som jämförelse kan nämnas att danska marinen i sin förra materielplan beslutade om anskaffning av tre nya fregatter på 6 000 ton (ca 10 ggr Visbys deplacement), vilka förväntas vara fullt operativa 2013. Nu hamnade jag visst helt off topic... (läs också kommentarerna till förra inlägget ang Visby och Hkp 15)

Som sagt, Hkp 15 är ju i alla fall operativ. Vad vi ska ha den till är dock en annan fråga. I framtiden talas det om att hänga på motmedel och annat som krävs för att göra den funkis i stridsmiljö och det är ju bra. Även påhängsvapen som ksp och raketer är på tapeten. Dock kommer det att resultera i en än mer begränsad lastförmåga, precis som amerikanerna erfor med sina Hueys under Vietnam, vilket slutligen ledde till världens första attackhelikopter, men det är en annan historia. Det talas lite lätt om att tillföra nästa Battle Group 6-8 st Hkp 15. Tyvärr är det ju så när det gäller krigföring att det inte bara är tanken som räknas, för tanken är ju god. Frågan är som sagt hur mycket man klarar av att uträtta med helikoptrarna när de anpassats för den moderna hotmiljön.
I nästa del blir det som utlovat Hkp 10B.
Läs del 1 och del 3

14 kommentarer:

mrlinus sa...
3 december 2008 23:02  

Med data från FMV.se får man snabbt fram att skillnaden mellan "max take off" och tomvikt ligger på straxt över ett ton. Lägg till soppa och någon att köra kärran så går lastvikten ner ytterliggare. Med väldigt dålig kunskap om vad balistiska skydd för en helikopter väger, men med antagande baserat på vad jag känner till om verkan och skydd, så får jag känslan av att läggs detta till så kommer man nära en kritisk gräns. Ytterliggare vikt i form av vapen kan mycket väl överskrida denna.

Vill minnas att förläggandet av utbildningen till Tyskland till stor del beror på personalbrist på flottiljen. Man mäktar helt enkelt inte med att skola om de befintliga helikopterflygförarna och samtidigt utbilda nya, vilket i sådana fall inte utesluter att HKP15 i framtiden kan få rollen som skolhelikopter.

Anonym sa...
4 december 2008 19:31  

Ja vad ska vi med dessa helikoptrar till dessutom VÄGRAR hkp piloterna åka utomlands för taxiflygningar om dom inte får höjd lön med ca 50% dvs från ca 80 till 120tkr vilket är ungefär lika mkt till vad en trupp off tjänar hmmm sparka dom direkt.

Wiseman sa...
4 december 2008 21:02  

19.31: Om jag inte har missuppfattat det hela så är väl orsaken i mångt och mycket att regeringen endast vill skicka en hkp, när man vet att det egentligen krävs tre för att hålla en i luften och man helst vill flyga rote för att hålla säkerheten?

Jag tror inte det finns någon helikopterpilot som kommer upp i de siffrorna du nämner. Om jag inte förstått fel går väl alla piloter på ett löneavtal som är ca 10 år gammalt. Jag skulle i alla fall ha ytterst svårt att tänka mig att gå på en tio år gammal lön och jag tror att de flesta andra har samma inställning. Det skulle vara kul att se reaktionerna i Kiruna om man sa åt gruvarbetarna att de skulle ha samma lön som för tio år sedan. Men jag kan ha fel. Finns säkert någon pilot som kan utveckla.

Anonym sa...
5 december 2008 13:47  

Det cirkulerar många rykten angående lön för hkp piloter.
Det var samma sak innan Kosovo insatsen med hkp 9.
Det är några få chefer som når upp till 80000kr/mån under insatsen.

Dessutom behöver man inte sparka några piloter, dom säger upp sig själva i strid ström.
Ledningen har gett uttryck för att om man inte är med på tåget bör man se sig om efter ett nytt jobb.
Det finns också de som har tröttnat att gå på backen pga helikopter/ flygtidsbrist och slutar av den anledningen.

Det finns flera kvar som vill åka på insatser ska jag tillägga.

För övrigt är det som Wiseman säger.

/hkp pilot

Anonym sa...
5 december 2008 22:55  

Beträffande lön för hkppiloter vid utlandsmission så går de på samma avtal som övriga officerare. Ordinarie lön x 1,3+8000+missionstillägg+utlandstillägg+traktamente. Kan ha blandat ihop nåt tillägg där, men det är exakt samma som övriga.

Anonym gör en stor tankevurpa i sin jämförelse med trupparen. Det är INTE en truppofficer du ska jämföra med i detta fallet utan det är det här;

http://www.chc.ca/images/photodocuments/chc_HeliCrew_sm.jpg

Lönemässigt tjänar en pilot betydligt mer på att t.ex jobba i Norge med att flyga folk mellan oljeplattformar och land än att riskera ett RPG i stjärtrotorn i Afghanistan. Dessutom har de en riktigt bra haveristatistik, och ingen skjuter på dig heller. Arbetstidsmässigt skiljer det sig mycket i helikopterbranschen men oftast kan man räkna med att vara ledig lika mycket som man är borta, eller mer. T.ex. Norrlandsflyg tillämpar 7-14, dvs man arbetar 7 dygn i beredskap och är sedan ledig 14 dygn. Med nu gällande avtal får man som officer ett par veckors ledigt efter 90 dagars bortavaro. Visserligen får man en veckas leave mitt i, jippii!

Försvarsmaktens personalavdelning måste komma in i matchen och inse att om de vill behålla sina piloter, och tekniker med för den delen, så måste man erbjuda konkurrenskraftiga löner och bra arbetsvillkor. Så är det inte idag och det kommer att straffa sig när det är dags att rekrytera till BG2011 och HU ISAF. Samma sak kan sägas för Tp84 och de som anmält intresse för C17.

Sen är det som Wiseman säger, ingångslönen för en pilot var år 1999 38 000:- och den kommer att år 2009 vara 38 000:- Inom vilken annan bransch har man haft en nollutveckling på lönesidan?

Anonym sa...
6 december 2008 10:55  

Här är rätt länk till bilden ovan.

http://www.chc.ca/images/photodocuments/chc_HeliCrew_sm.jpg

Anonym sa...
6 december 2008 15:20  

vad jag menar är att de är skamligt att begära mer lön för att taxi flyga i kosovo när man redan är bäst betald och gör nästan samma jobb som en stridsfordonsförare.

Anonym sa...
6 december 2008 15:26  

Angående jämförelsen med civila jobb som hkp förare och deras löner blir löjligt skulle en truppofficer begära samma lön som han skulle haft från ett pmc företag då eller?

Anonym sa...
6 december 2008 16:30  

Jag vet inte varför du nämner Kosovo. Ingen pilot som var i Kosovo begärde nån högre lön än det standardavtal som alla anställda i FM har. Det fanns betydligt fler villiga att åka dit än som var behovet. Var har du fått dina uppgifter att man ville ha med betalt ifrån? (alltså det du skrev i inlägget 4 dec, 19:31)

Om du med PMC menar Private Military Company så nja, det är inte helt relevant då PMC:s oftast arbetar under betydligt högre risk än gemene truppofficer (alltså tvärtemot min jämförelse där man på en civil firma med lägre risk och mer ledighet tjänar mer än i FM). Däremot finns det såklart vissa "truppbefattningar" där lönen borde höjas, t.ex. som MOT-chef i Afghanistan eller varför inte fordonsförare i samma land. Det borde väl vara en av de mest riskfyllda befattningarna som finns. Sen har det ju att göra med tillgång och efterfrågan. Så länge det finns massvis av unga äventyrslystna pojkar som vill köra Landcruiser i Afghanistan så finns det ingen anledning att höja lönen nåt nämnvärt. Så krasst resonerar man säkert på HKV. Jag gillar dock inte attityden att bara för att en grupp individer har för lite betalt så ska minsann alla ha det lika illa. Det är trots allt frivilligt att åka ut och för att locka 80-90% av en viss personalkategori, som till stor del består av 40-50 åringar, att åka så krävs en anpassning till verkligheten. Det är nämligen en viss skillnad i tillgång på t.ex. utbildade HKP10-piloter jämfört med tillgången på bilförare.

Anonym sa...
7 december 2008 15:30  

Åh, denna lönedebatt igen! Nästan hela svenska folket är vilsefört av fackens argumentation. Sanningen är att löner, om man ser på sikt, styrs av samma faktorer som priset på morötter. Får du 50 svar på en anställningsannons, 45 är kvalificerade, den du anställer är i produktion efter en veckas kurs - ja då är lönen knappast i topp.
För att sätta någon att flyga helikopter i stridsmiljö kräver att du hittar rätt personlighetsprofil innan utbildningen börjar. En utbildning som må vara gratis för den blivande piloten men som tar i storleksordningen 4 -5 år ( är inte helt up-to-date där) och som resulterar i en person som är mycket attraktiv för andra arbetsgivare än Försvaret. Jämför alltså inte med truppofficerare för då jämför du äpplen och päron. För säkerhets skull vill jag påpeka att jag på intet sätt förringar truppofficerens yrkesskicklighet eller hans insatser. Jag vill bara peka på en föga erkänd sanning.

Anonym sa...
9 maj 2009 01:02  

Ja man kan ju undra varför man inte valde att köpa Hkp15 med VMS från start då man faktisk valde att berika hkp,n med krasch och ballistiskt skyddade i bränsletankar och förarstolar(källa FMV). Man kan ju undra vad man ska med detta till om man inte har något VMS. Hade detta gjorts så hade man nu haft en duglig hkp att skicka till Affe då man hör och häpnad också skaffade en handfull tillhörande bårinstallationer för hkp,n.

Wiseman sa...
9 maj 2009 09:26  

Av någon anledning finns det en rad officerare och tjänstemän som inte tror att krigsmateriel ska vara användbar i krig. Som jag hatar denna företeelse och den är spridd inom alla försvarsgrenar och alla större materielsystem.

J.K Nilsson sa...
9 maj 2009 10:11  

Du senast anonym.

Det finns ett underbart begrepp: "Role change". Det innebär att man har specialutrustning såsom VMS och annan bra att ha om man skall in och böka i skiten. Den utrustningen brukar vara dyr och köps därför in i begränsad upplaga som man sedan roterar runt på individerna. Ett ypperligt sätt att skruva sönder utrustning på, s.k. avrustare i OFOG kommer inte ens i närheten av vissas "sabotage" och därmed åtföljande reparationer bara för att man skall skruva upp flygplanindivider till rätt status för det divisionen beställer. Trist men sant.

Det du räknar upp att helikoptern är utrustad med ifrån scratch är vad man kan kalla en bäddning för användning. Säcktankar med SA-foam i är bra att ha jämt så länge helikoptern flyger, likaså stolar som kolapsar vid för hård sättning. VMS behövs däremot inte alltid, vid många övningar fyller VMS ingen nytta dessutom står individer för större servicar och tillsyner, tid som inte gör någon nytta. Därför så anses det lönsamt att köpa in färre utrustningar än det finns individer.

Role change är FMVs skärseld till teknikern.

J.K Nilsson

Anonym sa...
9 maj 2009 10:52  

Det finns ju inget motsatsförhållande mellan kraschsäkra stolar och avsaknad av VMS, då kraschsäkerhet är eftersträvansvärt på alla helikoptrar, militära som civila.

Förmodligen räckte inte pengarna till VMS, och man resonerade då som så att; nu tar vi det vi har råd med så får vi komplettera med VMS senare. Det ligger förmodligen politik i detta, då man gärna vill presentera en så låg siffra som möjligt för beslutsfattare. Sen när man redan har köpt in grundsystemet så kan man lägga fram nya kostnader och samtidigt säga att det är en förutsättning för att lösa uppgiften. Man har sas tagit gisslan.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade