Vad hände med det kaukasiska lackmustestet?


Det är sällan det kommer goda nyheter från Moskva nuförtiden, men det kan ju också bero på vad de svenska journalisterna förmedlar. Oavsett om det skulle komma goda eller ej, är de dåliga nyheterna så pass allvarliga att de överskuggar mycket annat.

SvD tar nu återigen upp reformationen av de ryska skolböckerna. Stalins grymheter ska nu åter försvinna ur historien med syftet att ryssarna ska kunna vara stolta över sitt land. Redan förra året skrev Aftonbladet om nya skolböcker i historia.

Det bådar helt enkelt inte gott för demokratin i Ryssland. Tittar man på listan över beslut och åtgärder från Putins styre som minskat demokratin i Ryssland blir man rätt illa till mods. Senast idag blockerade också Ryssland en förlängning av OSSE:s övervakningsuppdrag i Sydossetien.


Den senaste Officerstidningen (nr 9, finns ej på nätet ännu men länken börjar förhoppningsvis fungera snart) från Officersförbundet var mycket intressant läsning. Man kan konstatera att trenden har svängt i Norge, där styrande rödgröna regeringen nu börjat upprusta Försvaret och tillskjuta mer pengar i budgeten. Vad som dock är mer intressant för den svenska försvarsförmågan är Arméinspektören genmj Bernt Grundeviks debattartikel mot slutet av tidningen där han talar om det framtida personalförsörjningssystemet, intaget 2014 (Det här är något jag inte sett någon reagera på hittills och som jag lär få tillfälle att återkomma till i flera inlägg).

Idag omfattar Försvarsmakten ca 31 500 pers i "insatsorganisationen" och därtill ca 35 000 man i Hemvärnet. I den personalorganisation som Grundevik skriver om blir siffrorna 27 000 respektive 13000 (!!!) man för Hemvärnet.

Det här är ju oerhört intressant eftersom Försvarsministern hela tiden gått ut och sagt att vi måste ha ett försvar som är snabbt gripbart. Hela Försvarsmakten ska ha en hög beredskap och eftersom pengarna inte kommer att räcka till att hålla hela Försvarsmakten i en så hög beredskap har det hela tiden tolkats som om Hemvärnet, eller de nationella skyddsstyrkorna som man ska byta namn* till, ska utgöra bredden och djupet i Totalförsvaret. Men 13 000 man förslår ju verkligen inte långt. För första gången kommer Hemvärnet alltså att bli mindre än övriga Armén, och man behöver ju inte fundera länge innan man inser att även Hemvärnets geografiska utbredning kommer att vara föga imponerande och med största sannolikhet koncentrerad till samma områden som övriga Försvarsmakten. Det underlättar ju logistiken... Det verkar alltså som om jag får rätt i mina spådomar om de nedskärningar som nästa Försvarsbeslut kommer att innefatta, då Försvarsmaktens budget låses till 40 mdr kr i resp års penningvärde ända till 2014, dvs en kraftig urlakning av köpkraften (läs här och här om min tolkning av försvarsministerns utspel om det kommande försvaret).


Man kan ju då fråga sig vad som hände med det kaukasiska lackmustestet? Som Försvarsberedningen uttryckte det i sin rapport "Säkerhet i samverkan" för ett år sedan: "Rysslands agerande gentemot de länder som tidigare ingick i Sovjetunionen kommer att vara ett lackmustest för den väg Ryssland väljer framöver".

I vanlig ordning kommer vi i Sverige att välja att nedrusta vårt Försvar, medan våra grannländer gör en drastiskt annorlunda bedömning. I Norge väljer, som tidigare nämnt, t o m en rödgrön regering av upprusta landets försvar. Situationen i Finland känner nog alla till (Finlands försvarsminister: Finlands utrikespolitiska utmaningar är tre: Ryssland, Ryssland och Ryssland). I anslutning till den nu förestående massakern på det svenska Hemvärnet, kan man nämna att Finland som under hela efterkrigstiden inte tilläts ha ett hemvärn för Sovjetunionen, nu ser sig nödgat att upprätta ett hemvärn som ska ha nått full kapacitet under 2008. Det lustiga är att jag inte sett något alls om de föreslagna kraftiga nerskärningarna från Hemvärnets håll? Hemvärnet och hemvärnssoldaterna brukar ju annars vara mycket aktiva och högljudda om sitt eget intresseområde.


Det är inte utan att man frågar sig vad som egentligen hände med det kaukasiska lackmustestet?


* Man måste ju hela tiden byta namn vid försämringar så folk koncentrerar sig på att det är nytt och fräscht istället för att det är en avsevärd försämring. Precis som med "invasionsförsvaret" kommer vi snart att kunna läsa om hur uselt Hemvärnet var.

19.45: Jag är lite förvånad. Jag trodde bloggen skulle ha blivit stormad av upprörda hemvärnsvän och MÖP:ar från Soldf.com vid det här laget, men egentligen kanske man inte ska vara så förvånad. Det är ju mycket julbestyr och tidigare upptäckte de ju inte ens helikopterföljetongen. Det märks annars väldigt väl i loggarna när det diskuteras något som står här.

12 kommentarer:

Anonym sa...
22 december 2008 15:26  

Sverige har alltid varit och kommer alltid att bli ett land som anpassar sig till de dominerande länderna, både ekomonisk och militär. Inte är Ryssland intresserade av Sverige, annars hade Sverige redan tillhört Ryssland för flera decenier sedan, Vissa har inte lärt sig historien verkar det så. Det finns ingen anledning att rusta upp ett försvar som inte har något att påverka med, när de här stora länderna spelar i en helt annan division, för Ryssland har Sverige varit bara mark att gå på när man skulle kriga med stora nationer, Frankrike/Tyskland. De tidarna är förbi dock om du frågar Ryska representanter finns ingen som helst hot mot sverige, tvärtom de bara pratar bra om sverige. Tyvärr finns det fobi i detta land, Det ser jag mest som ett slags infirioritets komplex än något allvarlig. När jag berättar hur vissa folk i Sverige är rädda och hur de fantiserar om att Rysland ska attackera Sverige till mina kolleguer i moskva, de bara små ler :-)

Wiseman sa...
22 december 2008 16:25  

15.26: Du missar en stor del av både den aktuella och den historiska säkerhetspolitiken i ditt resonemang.

Jag börjar med det historiska.

Du själv verkar ju ha lärt mycket litet av historien och ytterst selektivt. Jag antar att du syftar på att Sovjet när som helst skulle kunna ha satt sig på Sverige under VK 2 och tiden därefter. För det första saknade Sovjet under tiden närmast VK 2 en ordentlig överskeppningskapacitet för att ta sig över Östersjön. För det andra gick det ju inte så bra när man försökte ta sig genom Finland som du kanske minns. För det tredje var man orolig för vad NATO skulle svara med. Sovjets stora huvudvärk under tiden VK 2 - 1991 har alltid legat i Centraleuropa. Det är dit man alltid har koncentrerat den bästa materielen och de bästa soldaterna. Men nu är det så att väldigt få tror att Sovjet skulle ha velat invadera just Sverige och endast Sverige och scenariot dras egentligen bara upp av försvarsskeptiker.

Varje krigsscenario som Ryssland och innan dess Sovjetunionen förberett som innefattar ett storskaligt krig med väst har omfattat Sverige. Inte för att Ryssland sätter något värde på Sverige, utan för att man vill säkra sin norra flank och därmed förmågan att projicera makt på Atlanten. NATO har ju alltid varit helt beroende av stora förstärkningar sjövägen från USA i händelse av krig med Ryssland. För att säkerställa detta krävs det att man besätter Nordnorge. Tittar man på terrängen i Nordnorge och speciellt den mot den ryska gränsen ser man snabbt att den är direkt olämplig för ett snabbt anfall. Rysslands gräns mot Norge är ju också mycket begränsad. Därför har varje plan sedan VK 2innefattat en stor röd pil rakt över norra Finland och norra Sverige med slutmål Bodö/Narviksområdet. Det är fortfarande aktuellt och kommer alltid att vara aktuellt om det nu mot all förmodan skulle bli krig NATO/Väst - Ryssland.

Aktuell säkerhetspolitik: Om du har läst regeringsförklaringen och Regeringens säkerhetspolitiska inriktning så har du sett att Sverige numera klart deklarerar att vi inte kommer att förbli passiva vid ett angrepp på något av våra grannländer. Som bekant finns det tre st relativt små och unga länder på östra sidan Östersjön som Moskva ofta uttrycker stort missnöje med och med ett av dem har man t o m bedrivit ett mindre krig, om än endast i cyberrymden. Ländernas luftrum respekterades ju t ex inte ett dugg av Ryssland förrän NATO ställde dit jaktberedskap.

Slutligen, har ju som bekant Ryssland en stor vilja att etablera en gasledning genom Östersjön och uttrycker i anslutning till detta sin fasta vilja att sköta försvaret av denna med Östersjöflottan mot alla upptänkliga verksamheter som man uppfattar som ett hot. Det betyder naturligtvis inte att Ryssland har för avsikt att invadera Sverige, men det leder ändå till en betydligt osäkrare situation i Östersjön speciellt för Gotlands del.


Vad är då syftet med att försvara Sverige? Försvarsmakten har ALDRIG varit dimensionerad för att möta Ryssland/Sovjets totala anfallskraft (eller för den delen USA:s), vilket ju väldigt många skeptiker till Försvaret verkar ha svårt att förstå. Däremot har syftet varit att göra det fullständigt klart för en angripare att ett angrepp på Sverige kommer att bli så kostsamt att det inte är värt mödan. INGEN strateg använder hela sin militära makt för att anfall ett annat land, allra minst Ryssland/Sovjet. Då har man nämligen inget att avvara på annat håll och Ryssland/Sovjet har alltid varit fullt på det klara med att ett anfall mot Rodina kan komma var och när som helst.

Anonym sa...
22 december 2008 17:27  

min personliga uppfattning är att Invasionsförsvaret var en jävligt bra soppa. Om du förstår vad jag menar, även om vi i längden (utan hjälp utifrån) hade blivit överkörda av Röda Armén hade det funnits ca 700 000 man i uniform i olika vapenslag. Hade varit en svårt soppa att reda ut för FI!

Anonym sa...
22 december 2008 17:39  

Rodina är inte det ett parti?

/J

Anonym sa...
22 december 2008 19:46  

Hemvärnet har protesterat och Försvarsministern + samtliga(?) av de olika partierna har sagt att hemvärnet skall bestå i styrka eller öka.
Även bredden på förmångan har antydds att den ska öka till viss del.
Detta underströks om jag inte minns fel av försvarsministern vid presskonferensen där dom presenterade det nya systemet som ska ersätta värnplikten.

OM nu grundevik gör helt om och presenterar nerskärningar i samma tal som försvarsmakten tidigare pratat om så kan man antingen tolka det som att han övertalat rätt personer och det blir livat.
Eller att han och försvarsmakten ordervägrar om storleken på hemvärnet. Och då blir det verkligen spännande.

Hoppas dom lägger upp nummret av officerstidningen snart.

/Tinhead

Anonym sa...
22 december 2008 20:32  

Det är föga förvånande att högt uppsatta militärer, Grundevik i det här fallet, tycker det är bra med minskande personalramar och ekonomiska ramar. Vill man nå den absoluta toppen är det bäst att tycka som politikerna. Officerare som passerar Övlt grad bör ej längre få titulera sig militär.
Förövrigt är utvecklingen i Ryssland tyvärr endast en liten notis i svenskens nyhetsflora.
Det finns faktiskt större och viktigare nyheter som tex någon som hittat en bortsprungen katt.

Tabby sa...
22 december 2008 23:28  

Får jag fråga varför vi har "...en svensk nedrustningsambition." sammtidigt som Ryssland, Norge och Finland har en upprustningsambition?

(citatet är från Reinfeldt i november -08 alltså långt efter Ryss-Georgiska kriget)

Anonym sa...
23 december 2008 00:17  

ryssland är det nya tredje riket enligt min åsikt. Putin och hans
lakejer har som plan att återställa sovjetunionen så mycket som möjligt. Makt är det enda som räknas i ryssland.

Det tragiska med att vi ser hur fascismen i detta korrupta maffialand formligen exploderat.

Vi ser hur ryssland totalt skiter i miljöregler och med berått mod låter kloakvatten gå orenat ut i Östersjön.

Vi ser hur de med vilja låter
rysk kriminalitet skadar våra länder.

Vi ser hur det kör med utpressning mot sina grannländer samt även anfallit ett grannland och ockuperar nu delar av ett grannland. Snart står Ukraina på tur.

Om ryssland nu vill anfalla Sverige så är den militära kostnaden skrämmande låg.
Det hur lätt som helst att slå ut
vår militära infrastruktur när vi
har så få plattformar och låter det lilla vi ha stå oskyddat på få ställen i vårt land.

Den politiska kostnaden också låg pga av kärnvapeninnehav samt att Tyskland o Frankrike i praktiken är lydländer till ryssland pga sitt stora olje och gasberoende vilket medför att viljan till otroliga kompromisser kommer vara hög för "EU".

Klart som fan att ryska militärer småler när det tänker på hur lätt det skulle vara att ta Sverige.

Nu sjunker oljepriset och vi ser hur ekonomin går tillbaka speciellt i diktaturlandet ryssland. Alla som läst historia vet vad en diktatur gör när det blir interna kriser. Man skapar ett yttre hot för kunna mobilisera sitt folk.

Med detta som ingångsvärden vad gör våra politiker?

Upprusta? NoNoNo....

Sen märkligt att det alltid är en massa skribenter som dels påstår att ryssland inte är ngt hot mot sin omvärld och att det vilket fall som helst är meningslöst att upprusta.

Wiseman..visst har du massa suspekta ryska IPnummer till din blogg. Visst har du en o annan "svenskspråkig" insändare från ett ryskt ipnummer?

Propagandakriget lixom det kalla kriget är def. tillbaka.

Wiseman sa...
23 december 2008 00:49  

TForce: Massa, och massa. Det händer väl att jag får ryska ip-nummer och nån gång då och då har jag väl funderat över någon kommentar, men inte så att jag har trott att det varit statsstött. Men det brukar alltid finnas någon som motsätter sig att jag skriver illa om Ryssland.

Anonym sa...
23 december 2008 01:38  

Wiseman..

Visst hade lenin ett uttryck
för människor som stödde kommunismen utomlands.

"Nyttiga idioter" vill jag minnas det var. Det precis vad jag tycker om de svenska politikerna.

Anonym sa...
23 december 2008 14:52  

Att FM ledning har dessa tankar om en minskning av Hv som Lindström ger uttryck för är inte det minsta förvånande. Hv har alltid behandlats styvmoderligt av försvarsledningen och många av dina kollegor har inte heller höga tankar om oss i hemvärnet.

Visserligen har hemvärnet ändrats mycket i o m införandet av Insats-plutonerna och -kompanierna. Fast i mina ögon handlar det mer om försök från FM att härska genom att söndra då det blir ett A- och ett B-lag av hemvärnet. Där A-laget är insatsorganisationen och det är dessa det satsas på. B-laget kommer dö sotdöden och då har du fått ner personalstyrkan. Vad jag har hört så är just 13000 den siffran som nämns för just hemvärnets instatsorganisation. Av dessa räknas kanske 10000 som hemvärnssoldater medans resten är personal från våra olika frivilla försvarsorganisationer såsom FRO, FMCK, SLK osv.

Jag kan inte mer än säga att jag tycker det är tragiskt att vi Sverige inte anser oss ha råd med ett försvar värt namnet. Vi kanske ska döpa om försvaret till Bright Water och sälja ut våra tjänster till högstbjudande.

Anonym sa...
23 december 2008 15:32  

apropå Ryska IPnummer... På min egna blogg har jag fått ryskt besök 2 av 3 gånger jag skrivit negativt om ryssland. Båda gångerna gav ryska kommentarer som ansåg att jag var en dålig människa som klankade på Ryssland. Men rysk propaganda. Ni har väl sett "Slaget vid Poltava" fr 2007?? Det är grymt läskig i hur ryssarna väljer att se på Historien. Visste ni tex att det inte var ryssland som brände jorden före svensken utan svensken som brände jorden? Eller när en svensk soldat våldtar en ryska och soldaten bara råkar va blond, blåögd och prata med finsk brytning....

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade