Helikoptrar och sensationsjournalistik

De senaste dagarna har Expressen påbörjat en artikelserie om det svenska militära deltagandet i Afghanistan. Jag välkomnar att media ägnar uppmärksamhet åt de svenska soldaterna och den svenska insatsen så länge det görs sakligt och objektivt.

Som tyvärr oftast är fallet med kvällstidningarna sker nu detta varken sakligt eller objektivt. Istället verkar man i mångt och mycket använda samma sensationsjournalistik som på ”nöjessidorna”. Under torsdagen möttes läsarna av Expressens nätupplaga av rubriken ”Svenska soldater dödade i Afghanistan”. Det krävs inte mycket tankeverksamhet för att inse att något tusental anhöriga och bekanta till de drygt 450 svenska soldaterna i Afghanistan fick hjärtat i halsgropen. Istället handlade artikeln om attentatet som krävde två svenska officerares liv hösten 2005. Jag har svårt att finna ord för hur illa jag tycker om Expressens ”journalistik”.


Expressens vinkel på den svenska militära Afghanistaninsatsen har sedan attentatet 2005 varit avsaknaden av svenska helikoptrar för ambulanstransporter. Läser man Expressen "vet" man att svenska soldaters enda chans till överlevnad är att det kommer en svensk helikopter och hämtar den skadade. Inte mycket bättre är det när man läser om trafikolyckan i början av veckan, men då handlar det om att det måste finnas lättare ambulanser också. Hur det ska gå ihop med medias andra krav att fordonen ska ha högre skyddsnivå begriper jag inte. Osakligheten har i alla fall fått Försvarsmakten att reagera och kommentera artikeln. Hur mycket "jätteoffensiv" är det när en handfull svenska soldater bistår några hundra afghanska soldater att säkra ett område inför valet?

Idag, liksom tidigare står Tyskland för den absoluta majoriteten av helikopterförmågan i det svenska området. ”Beroende av tyskar” kallar Expressen artikeln som om det skulle vara något fult och negativt. Sanningen är ju att det hela handlar om en multi-nationell insats där flera nationer arbetar gemensamt. Det är inte konstigare än att svenska soldater i Bosnien hade stöd av norska helikoptrar och amerikanska helikoptrar för sjukvård eller franska helikoptrar i Tchad och Kongo. I Afghanistan understöds svenskarna ständigt av andra nationers stridsflyg, framförallt amerikanskt, men mycket få krav har rests på att vi måste skicka dit svenska JAS:ar.

Att sedan de tyska helikoptrarna (CH-53) har helt annan prestanda än de svenska Hkp 10B nämns ju inte heller i artikeln. Då faller ju hela artikelns vinkel. CH-53 har högre marschfart än toppfarten på Hkp 10B. Den har betydligt längre räckvidd, bättre självförsvar, tre motorer istället för två (redundans). Den är också betydligt större och har därmed betydligt bättre lastförmåga. En nog så viktig aspekt är att tyskarna vid det här laget skaffat sig en betydande vana vid flygning i de svåra klimatförhållanden som råder i Afghanistan med såväl mycket hög terräng som öken, medan den svenska erfarenheten av naturliga skäl är närmast icke-existerande och först måste byggas upp.

Viktigast för den skadade soldaten är dock tillgängligheten och den tid det tar för helikoptern att ombesörja transporten. Hittills har tyskarna aldrig misslyckats med att ställa upp med sjukvårdstransport när sådan behövts. Att sedan den aktuella helikoptern är snabbare är nog så viktigt när det handlar om minuter. För att nå erforderlig förmåga krävs det i princip tre svenska helikoptrar på plats om man ska klara 24h-beredskap och underhåll. Detta skulle innebära att det inte fanns någon tillgänglig helikopter av typen på hemmaplan för utbildning o s v. Den svenska Hercules som nu är baserad i Afghanistan har dessutom frigjort tyska helikopterresurser, då de tyska helikoptrarna till skillnad från de tyska transportflygplanen har kunnat ta sig över bergen i Afghanistan även med en motor ur drift.


Den stora skandalen i sammanhanget är egentligen inte avsaknaden av svensk helikopterburen sjukvårdsförmåga i Afghanistan. Det är den totala avsaknaden av svensk sjukvårdshelikopterförmåga redan i det tidigare nationella Försvaret vilket varit en tragedi sedan helikopterns införande. Redan på 70-talet drog man korrekt slutsatserna efter amerikanska erfarenheter i Vietnam att i princip alla sårade som fick omedelbar tillgång till helikoptertransport till kvalificerad vård, överlevde. Ändå kom det aldrig till stånd något svenskt inköp av sjukvårdshelikoptrar. Ett antal militära helikoptrar fanns, men ingen för mer kvalificerad vård och de få som vanliga transporthelikoptrar som fanns i krigsorganisationen får dagens svenska sjukvård att framstå som nerlusad med ambulanshelikoptrar. Under 90-talet köptes ett antal ambulanshelikoptrar in till Försvaret, men användes endast för civilt bruk, tills det blev fult med denna statliga tjänst, varvid de såldes. Samma helikoptertyp används nu av Norge i Afghanistan.

Redan under krigsspelen på 70-talet blev resultaten snabbt att svenska soldater som sårats dog i drivor för att de inte kom under vård tillräckligt snabbt. Nästa problem blev att ta hand om sjukdomar eftersom krigsgravtjänsten hade svårt att hinna med. Idag klarar det amerikanska försvaret livet på nästan alla sårade soldater som inte skadats i huvudet eller de centrala organen tack vare ordentlig personlig skyddsutrustning och förmågan att snabbt få sårade under mycket kvalificerad vård. Behöver jag upplysa om hur många fältsjukhus svenska Försvarsmakten har kvar efter det senaste decenniets intensifierade nedrustningshysteri?

Helikopterverksamheten är och förblir tyvärr ett sorgebarn inom det svenska Försvaret. Blir det bättre med Hkp 14? Nej, den lär först bli operativ framåt slutet av nästa decennium och då kommer den redan att vara så gammal att man måste börja titta på modifieringar. Fram till dess saknar vi i Sverige helikopterburen ubåtsjaktsförmåga eftersom Hkp 4-systemet fallit för åldersstrecket. Jag är tveksam till om utrustning för ubåtsjakt ännu ens beställts till Hkp 14. Oavsett vilket, kommer den personal som idag kan ubåtsjakt ej längre vara kvar i organisationen då det blir aktuellt igen, varvid man får börja om från början.

Får tio år sedan hade man chansen att köpa in ett nytt, men ändå beprövat helikoptersystem. FMV gjorde en rekommendation, men regeringen körde över den och valde ett annat obeprövat system som bara fanns på pappret för att kunna sy ihop ett nordiskt samarbete. Danmark hoppade av och gick sin egen väg. Sverige valde ändå i slutändan en helt annan variant av den helikopter Norge och Finland valde.


Inom Försvarsmakten är man så bekymrad över det mediadrev som dragits igång om helikoptrar i Afghanistan att man redan förra året började titta på om det gick att skicka någon annan helikoptertyp än Hkp 10B till Afghanistan. Strunt samma om den hade rätt prestanda, skydd eller kunde ta mycket mer än en sårad på bår utan sjukvårdspersonal. Huvudsaken var att visa att Sverige kan flyga helikopter i Afghanistan.

Sjukvårdsberedskapen är faktiskt en av de saker jag är minst oroad över när det gäller den svenska insatsen i Afghanistan. Däremot är jag betydligt mer oroad över det stöd skadade och stupade svenska soldater och deras familjer hemma i Sverige av våra myndigheter, vilket jag kommer att borra mer i i ett kommande inlägg.


Nu finns det naturligtvis de som tolkar allt ovanstående som kritik mot svensk helikopterpersonal. Då har man dragit fel slutsats. Det är snarast kritik mot oförmåga att förstå vikten av helikopterförmåga. Men framförallt är det kritik av sensationsjournalistiken.

För övrigt anser jag som vanligt att svensk militär personal på utlandsinsatser borde vara skattebefriad under insatsen.

14 kommentarer:

Anonym sa...
15 augusti 2009 09:20  

Bra skrivet, Wiseman.

För egen del tycker jag nog att användning i internationella insatser är det bästa sättet att lära sig verklighetens krav och att effektivisera utrustningen och dess handhavande.

Att vi inte klarar helikopterbiten är därför en mycket god anledning till att börja flyga med dem i Afghanistan.

Det ideala vore ju inte bara sjukvårdshelikoptrar utan även helikoptrar för snabb och säker trupptransport.

Ärligt talat förstår jag inte varför man inte köper eller hyr ett gäng vettiga helikoptrar istället för att blanka problemen med hkp14.

/Kompis

Tänkare sa...
15 augusti 2009 09:36  

Väl skrivet, som vanligt! Helikopterfrågan har varit ett sorgebarn för FM så länge jag arbetat med försvarsfrågor på olika positioner. Alla visste t.ex. redan på 70-talet hur viktiga kvalificerade attackhelikoptrar skulle ha varit för försvaret av Sverige, men eftersom det inte fanns någon tung lobby för helikopterverksamheten inom FM fick vi nöja oss med att några "vanliga" helikoptrar utrustades med PV-robotar under några år. Man visste också hur viktigt helikoptrar var för operativ/taktisk rörlighet, vilket resulterade i beslut om luftburen bataljon. Den kom i praktiken dock aldrig längre än planerings- och studiestadiet innan den ströks ur rullorna... Suck.

Och i SvD idag fortsätter Tolgfors att försvara vad jag tror eftervärlden kommer att döma hårdast av de senaste årens beslut rörande försvaret: avskaffandet av värnplikten. Eftersom det kommer i allt väsentligt vara ett beslut vilket både av politiska och praktiska skäl är i princip irreversibelt skrotas här i praktiken förmågan till att återskapa ett större nationellt försvar, skulle det någonsin behövas. Detta utöver ett antal mer kortsiktiga negativa konsekvenser, som t.ex. minskad soldatkvalitet.

/Karl

Morgonsur sa...
15 augusti 2009 10:14  

Det är t o m värre än så. Ambulanshelikoptrarna som köptes in användes inte ens civilt.

Jag minns fortfarande hur jag tog mig för pannan när man i ett av SVT:s nyhetsprogram glatt och intresserat beskrev hur man nu skulle börja samarbeta i sjukvårdsfrågor mellan Sverige och Norge.

I Värmland hade man nämligen skrivit ett banbrytande avtal med ett norskt företag som skulle sköta helikopterambulans över gränserna.

I SAMMA PROGRAM (!) kom något senare ett inslag från Boden, där man redovisade hur försvarets tjugotalet nyinköpta helikoptrar riskerade att avvecklas då de sedan länge stått helt oanvända trots att man erbjudit sig att stötta det civila samhället. Med besättningar och allt.

INGEN journalist i hela Sverige kopplade ihop de båda nyheterna och ifrågasatte varför alla Landsting gick ut och betalade dyra pengar för helikopterambulanser när skattebetalarna redan betalat en gång för en mängd kvalificerade vårdresurser som nu bara stod och trampade...

/morgonsur.wordpress.com

Anonym sa...
15 augusti 2009 12:19  

Jag skulle tro att behovet snarare är trupptransport och casevac i Afghanistan.
Som du skriver finns det redan sjukvårdshelikoptrar.
Det verkar som resursslöseri om helikoptrarna som vi ev. skickar efter många om och men ska vara bundna till medevac beredskap.

Däremot finns det inga medevac resurser i BG11.. HKP15 i och för sig :-)

/D

Greasemonkey sa...
15 augusti 2009 14:24  

Tja, det är kanske det som är den största vinsten med internationella insatser, att vi inser vad det är vi saknar.

Lite patetiskt är det dock att vi har ett nationellt försvar som år in och år ut kör omkring i samma gamla högervarv utan att någon ifrågasätter.

Man kan jämföra detta med Tp-84 Hercules och insatsen i Bosnien -92, den s.k. "Sarajevo Airlift". Först då insåg Försvarsmakten att inget av våra transportflygplan hade motmedelssystem eller ens detektering om dom var utsatta för luftvärnshot. Snabbt som sjutton blev det i och för sig integration av ett amerikanskt motmedelssystem. Men Försvaret hade under många år blundat för hotet trots att vi tog fram flygbasjägare då vi var rädda för infiltration av våra egna baser.

Jag håller helt med dig i att om vi skickar helikoptrar så är det en gemensam resurs och kommer inte enbart att användas för svenska soldater. Dessa helikoptrar kommer därför verkligen att hamna i hetluften då man kan räkna med att där det finns skadade, finns det också hot i närheten. Vore jag taliban skulle jag först skada ett par soldater, sedan vänta ett par kvarter bort med en Stinger eller SA-7.

HKP-10B är heller inte särskilt väl lämpad för Afghanistan. Med alla extra skyd m.m. så blir det inte särskilt mycket motoreffekt över för att kunna ta last/passagerare. Särskilt inte i varmt klimat och på höga höjder, som är precis vad Afghanistan är.

Anonym sa...
15 augusti 2009 18:44  

HKP10 till Afghanistan-Tveksamt.

Politikernas vilja räcker inte alltid. "Flygvapenledningen" har en vilja också, vilken den är vet vi när de avvecklat den militära flygräddningen på F21 för att frigöra HKP 10 resurser, eller när de börjar jobba för att förstärka numerären avseende medeltunga helikoptrar i deras eget flygvapen.
Intill dess vet vi att ett annat luftfartyg är viktigare än att säkerställa sjukvården och möjligheten till taktiska transporter för ISAF och BG11/14.

Kan någon förklara för mej varför markstridarna, på alla nivåer, sitter tysta i dessa frågor? Är ni rädda för karriären eller behöver ni inte egna helikopter resurser?

Pilot på Norrlandsflyg

Anonym sa...
15 augusti 2009 19:55  

Helikopter & Tp-problemen i FM är lätt härledda. Dessa tjänstegrenar har aldrig varit "sexiga" & därmed inte karriärsbefrämjande. Vore intressant att göra en jämförelse mellan hur många övlt, öv & generaler som byggt sina karriärer på och som ägnar hela sina arbetsdagar i och åt 39-systemet jämfört med motsvarande inom hkp & tp-systemen !?. Utfallet blir skrämmande.

Men nu är det ju så "att som man bäddar får man ligga".

Uppenbarligen är det indirekta skattefinansierade stödet till industrin & 39-systemet viktigare än fungerandee helikoptrar & relevanta tp-system till vår & partners trupp "där ute".

ÖRA - någon.... !?

Anonym sa...
15 augusti 2009 21:52  

GenLt Anders Lindström skrev en bra artikel på

http://www.mil.se/sv/Nyheter/Nyheter-fran-varlden/Afghanistan/Forandrad-hotbild-kraver-ny-materiel-och-ny-taktik/

som svar på expressens så kallade skjutgärnssjournalistik gällande Afhanistanstyrkan. Man skall dock vara fullt medveten om att det finns en rök(även om den är svag) bakom den eld expressen försöker blåsa upp.

Anonym sa...
16 augusti 2009 20:55  

Asså!

HKP14 kan vi glömma en stund.

Överens?

I HKP10-systemet med dess bokstäver efteråt, är hälften av alla i systemet "programmerade" i det gamla marinflyget. Med det så står vi inför faktum. Viljan att jaga ubåtar och sitta SAR är många gånger större än att åka utomlands.
Detta är problemet. Lösningen finns i framtiden och Tyskland. Eleverna där bör så fort det går överta HKP10.


Dr Blå

Anonym sa...
18 augusti 2009 08:12  

Wiseman är intressant i sin analys av Expressens artikel om helikoptrar.
Huvuddelen av artikeln baseras på en intervju med generalläkarens inspektör och senaste inspektion.
Wiseman borde därför ge sig på den "sensationslystne" generalläkaren.

Frivillig sa...
19 augusti 2009 09:03  

Nog är tyskarnas CH-53:or prestandamässigt överlägsna HKP10B men tre motorer har dom inte. Det är det endast CH-53E-versionen (Super Stallion)och den kommande CH-53K som har.

Jag tror och hoppas att HE ISAF med sina HKP10B kommer att göra ett gott arbete i Afghanistan trots begränsad förmåga. Behövs gör dom i alla fall.

realisten sa...
19 augusti 2009 21:12  

Här kommer lite om hkp4!

Skulle hkp4 vara för gammal?
Då skulle vi med samma argument skrota Tp84:an men den fungerar ganska bra utomlands vet jag.

Konstigt att hkp4 dög BG08 med den hotbilden. Nu är hotbilden tydligen en helt annan om man läser lite i hkp4 utr.

Vad är det som kostar pengar med en förlängning? I utr. finns inga poster eller budget presenterad, svagt tycker jag i en utr.
Svårt att hitta en billigare plattform hur man än gör.
Skrotning av fyran har blivit prestige och idioti!

Undrar hur de kontraktsanställda reagerar när en hkp 15 skall hämta och evakuera en döende soldat i BG11
Bra Blogg!!!!
/Realisten

Anonym sa...
2 september 2009 11:49  

Wiseman - du borde kanske läsa generalläkarens rapporter om Afganistan. Är även dessa senastionsjournalistik?
Och Allan Widmans debattrtikel i Expressen om helkipterfrågan- är även den ett uttryck för sensationslystnad?
Nej Wiseman ditt inlägg i denna fråga var nog inte särskilt genomtänkt.

Wiseman sa...
2 september 2009 21:25  

11.49: Du menar alltså att generalläkaren är en riktig auktoritet inom helikopterområdet?

Tyskarna har hittills aldrig svikit någon när det gäller att leverera ambulanshelikopter och lär inte göra det i fortsättningen? Vad är det som gör situationen så mycket bättre om vi har svenska helikoptrar för det ändamålet på plats? Ingenting.

De helikoptrar som saknas är framförallt de som fraktar trupp, inte ambulanshelikoptrar som de Hkp 10B som beställts.

Den svenska Herculesinsatsen är helt rätt eftersom den under sommarhalvåret friställer tyska transporthelikoptrar att frakta trupp istället för att lösa underhållslogistik egentligen avsedd för transportflygplan. De tyska transportflygplanen (C-160) klarar nämligen inte att flyga över bergen på en motor (=enmotorbortfall) under det varma halvåret. Det gör däremot CH-53 och C-130.

Även om Hkp 10B skulle bli operativ imorgon bitti kl 07.00 skulle den fortfarande inte kunna leverera sjukvård i Afghanistan på ett bra tag eftersom ingen svensk pilot mig veterligen genomfört Hot 'n' higghutbildning eller flugit i de dammförhållanden som finns i Afghanistan. Av de förolyckade helikoptrarna i Afghanistan har en handfull haverier orsakats av fientlig eld. Den absoluta majoriteten av övriga har varit vid start eller landning till följd av brownouts. Att då tro att svenska helikoptrar bara är att skicka dit och sen är bara att köra är naivt. Helikoptrarna kommer att få dras med kraftiga begränsningar (långt över vad de tyska helikoptrarna hade tidigare) under en ganska lång inledande tid medan besättning lär sig förhållandena om man ska upprätthålla någon form av flygsäkerhet. Precis när de börjat bli hemtama blir det sedan dags för rotation.

"Kan man inte pressa sig lite när det är allvar?" Visst kan man det, men ska vi ta stora medvetna risker för att det om det lyckas ser bra ut i Expressen. Går det åt skogen (hög sannolikhet) förlorar man förmodligen både helikopter och skadade. Tror du att det bara skulle vara att tuta och köra för en helikopterbesättning från Kongo som ska flyga helikopter på en skarp insats vintertid i norra Sverige? Knappast.

Ekvationen går att lösa, men fokus ligger på fel typ av insats och ingen bryr sig om annat än det materiella. Vad Afghanistaninsatsen (inte bara den svenska) behöver är framförallt trupptransporthelikoptrar. Det är tyvärr ingenting Sverige kan leverera på tio år. Däremot kan vi leverera andra eftertraktade förmågor som transportflyg, boots on the ground, UAV:er, spaningsflyg etc.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade