När pengarna bränner i fickan

Jag har alltid varit kritisk till de stora förbandsnerläggningar som genomförts under den förra socialdemokratiska regeringsviten med påföljande flyttar av personal och materiel kors och tvärs över riket. Förbandsnerläggningar och nerrustning som kostat otroliga summor på kort sikt för att ge vinst först efter minst 10 år har jag aldrig förstått mig på. Särskilt inte när förmågan nergår till ett minimum.

Eftersom många av de förbandsnerläggningar som gjordes var tvungna att genomföras i röda distrikt (det naturliga urvalet hade ju redan gjort att i princip enbart sådana var kvar) var man tvungen att i alla fall på pappret kompensera de drabbade kommunerna. Oftast blev det genom statliga ersättningsjobb, där man helt sonika beordrade olika myndigheter att flytta från företrädelsevis Stockholm till en ort med nerlagt regemente. Att sedan myndigheten var tvungen att samverka med andra myndigheter och branschföreträdare i Stockholm och att all erfaren personal var bunden till Stockholm spelade ingen roll. Lokaler skulle byggas på regementsorten, reskontona sköt i höjden och kompetensen dränerades katastrofalt. När delar av PRV flyttades till Söderhamn från Stockholm flyttade en (1) av 80 anställda med. Handläggningstiderna gick från några veckor till oändligheten. Det tog två år innan verksamheten var någorlunda igång igen.

Tidskriften Sunt Förnuft tar i nummer 4/2009 upp just denna fråga när man analyserar den statliga omlokaliseringskarusellen i samband med försvarsbesluten. Enligt fackförbundet ST har enbart flyttarna av de statliga ersättningsjobben kostat skattebetalarna 650 miljoner kr, eller 400 000 kr per jobb, i dubbla hyror, flyttkostnader, konsultarvoden, pensionslösningar och rekryteringskostnader. Som vanligt går inte effektiviteten att mäta i pengar, så ingen kan svara på hur mycket den har nergått. Vilka kostnader Försvarsmakten har burit till följd av besluten och hur mycket effektiviteten i Försvarsmakten nergått är det verkligen ingen som vet. Det enda man med säkerhet kan säga är att det inte blev bättre för någon.

Exemplet med Sollefteå som tas upp i Sunt Förnuft är sorgligt. Som plåster på såren för att kommunen tappade I 21 och T 3 i försvarsbeslutet 2000 (drygt 600 arbetstillfällen) skulle man få 300 statliga ersättningsjobb. Det blev 230 jobb med ett av de nystartade distansapoteken och en flytt av Krisberedskapsmyndigheten från Stockholm. Idag har hälften av jobben försvunnit då distansapoteken lagts ner och Krisberedskapsmyndigheten gått upp i Myndigheten för Samhällsberedskap och flyttat till Karlstad. Endast 3 av 70 anställda flyttar med. Då helt plötsligt börjar man inom socialdemokratin oja sig för ”kompetensförlusten” det innebär att flytta myndigheter tvärs över landet.

Militärt innebar nerläggningen i Sollefteå att T 3 flyttades till Östersund och samlokaliserades med I 5. I 5:s verksamhet utökades och övningsfälten räckte inte riktigt till för den mekaniserade striden och man fick regelbundet köra transporter till Sollefteå för att öva på övningsfältet där. Det blev t o m så att man var tvungen att bygga ut det gamla garageområdet i Sollefteå. I nästföljande försvarsbeslut rök alla militära förband i Östersund och en fyra år lång, men mycket dyr parentes var över.

Vad lär man sig av detta? Förmodligen inget, men det finns saker att lära (d v s det britterna brukar referera till som lessons identified eftersom det sällan blir aktuellt med lessons learned).

  • Att lägga ner verksamhet blir ofta lika dyrt som att bibehålla den.
  • Att flytta verksamhet blir kanske billigare i siffrorna på pappret, men i verkligheten och speciellt med effektiviteten inräknad, blir det en förlustaffär.
  • Anställda flyttar sällan med sin arbetsplats, i synnerhet inte de med familj.
  • Det tar lång tid innan man får upp verksamheten i samma effekt som tidigare.

Detta kan vara värt att hålla i minnet inför de säkerligen kommande förbandsnerläggningarna efter valet 2010 och de flyttar som nu stundar med inrättandet av en basbataljon lokaliserad i Kvarn och inrättandet av GLC/NOC (läs kommentarerna) istället för att bibehålla nuvarande system med sjöbevaknings- och stridsledningscentraler.

Ibland undrar man om det inte är så att statens pengar bränner i fickan. Läs gärna detta inlägg (med garanti på dåligt nattsömn som följd) på bloggen Strategi och Krigskonst om hur de senaste försvarsbesluten lett till att materiel för 300 miljarder kr skrotats, slängts eller getts bort och hur 20-30 miljarder kr (!) östs ut på luftprodukter (NBF).

16 kommentarer:

chefsingenjören sa...
24 augusti 2009 07:36  

Vi militärer beskylls ofta att vara usla ekonomer, men många politiker verkar vara ett snäpp värre.

Till dessa kostnader ska man dessutom lägga:
- Invisteringar som gjorts i de regementen och flottiljer som lagts ned. Kommer t.ex. att tänka på de hangarer på F10 som började byggas EFTER nedläggningsbeslutet eftersom det "var dyrare att avbryta kontraktet". Den enda som blev glad för det var Koeningsegg som köpte hangarerna för 1 kr.
- Trygghetsstiftelsen som vidareutbildat militärer som vill göra något annat efter en nedläggning.
- Statliga pensioner för militärer som fått ut s.k. 55+ avgång i samband med nerläggning.

Många politiker borde lyssna på sketchen med Magnus och Brasse när dom arbetar på gatukontoret i Kalmar. Ibland kan det som verkar vara kreativt vid närmare inspektion vara vansinne.

GustavÅke sa...
24 augusti 2009 08:07  

Att anställda inte flyttar med måste ju ändå ses som korrekt ur ersättningsjobbsynvinkeln. Om en myndighets hela personalstyrka skulle följa med från Stockholm till landsorten, så skulle ju det fallet inte innebära några ersättande jobb på en nya orten, eftersom alla tjänster redan är bemannade från start.

Eller har jag massuppfittat något?

Anonym sa...
24 augusti 2009 10:43  

Det är lustigt (?) att man aldrig medger att en flytt av en myndighet kommer att medföra en kraftig produktionsförlust under lång tid. Jag har aldrig hört en politiker säga att "vi inser att produktionen och servicenivån till allmänheten kommer att vara mycket låg under 2-3 före, under och efter flytten men det får vi ta med hänsyn till de stora vinsterna för ....".

Att man vägrar att se den stora produktionsförlusten måste ju tolkas av personalen som att överheten inte bryr sig ett skvatt om vad de gör. Varför ska de då anstränga sig för att sköta sitt jobb under turbulensen?

/Trött

Morgonsur sa...
24 augusti 2009 12:44  

Ett stort problem med utlokaliseringspolitiken (som måhända fungerade bättre under den "gröna vågen" på 70-talet) är att man får svårt att skaffa och behålla kompetens till mindre orter.

Det är oerhört svårt att få högutbildade storstadsbor att flytta till mindre avfolkningsorter där nöjes- och kulturutbudet består av en kombinerad Pressbyrå och spelbutik samt två "Stor Stark-pizzerior" med Jack Vegas-maskiner.

Oftast slutar det med att myndigheten avvecklar verksamheten efter några år. Söderhamn, som du nämner är ett lysande exempel; Förutom PRV flyttade även Statens Pensionsverk (SPV) dit en avdelning 1998. Redan 2003 lades den ned.

Liknande erfarenheter finns på många andra håll.

Omlokalisering fungerar helt enkelt inte i vårt moderna samhälle eftersom följande process äger rum:

1.regeringen fattar av regionalpolitiska skäl ett för berörd myndighet ekonomiskt vansinnigt beslut.

2. En ny mandatperiod infinner sig, med nya utmaningar för den samlade offentliga ekonomin.

3. Alla myndigheter måste spara och beläggs med nya besparingskrav.

4. För att få verksamheten att fungera prioriterar myndigheten i fråga verksamheten och den egna ekonomin högre än regionalpolitiska hänsyn (helt enligt regleringsbrev eller andra direktiv från staten).

5. Den oekonomiska "filialen" med rekryteringssvårigheter och hög personalomsättning på kvalificerade tjänster skärs ned kraftigt eller läggs ned på goda grunder.

Resultat: Sämre verksamhet, högre kostnad, massvis av missnöjda f d arbetstagare.

http://morgonsur.wordpress.com

Anonym sa...
24 augusti 2009 14:16  

Det verkar även som att konungens apanage bränner i fickan eftersom han har råd med 56 hästar på borggården! För det är väl han som betalar?!??

http://www.mil.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Livgardet-LG/Nyheter/Vaxande-intresse-for-hogvakten/

/L

Gustav Wasa sa...
24 augusti 2009 16:18  

En hög statlig chef yttrade:

- Vi lär oss inte av våra misstag, men efter ett tag lär vi oss att känna igen dem.

Anonym sa...
24 augusti 2009 18:54  

Den som är fri från skuld kastar första stenen!
Hur mycket pengar har inte FM kastat ut på olika projekt?
Bas 90 med alla dessa vägbaser och ledningscentraler!
Betongbunkrarna blir fyllnadsmatriel och kortbanorna omkörningssträckor.
Alla marinens bergshangarer som nu måste återställas och fyllas med betong!
Arméns fästningar, tex Boden, som inte ens kan användas till bilfabrik!
Vad har inte PRT MeS kostat att uppföra och skall Volvo bygga sin nästa bil där?
Kasta inte glas i stenhus!

"Skattetrött"

G sa...
24 augusti 2009 19:04  

Du glömde nämna SIDA Wiseman, en lekstuga med miljardbelopp i budgeten. Total ansvarsfrihet och inga krav på resultat. Vem vet hur många miljarder som istället för att hjälpa människor med vård och utbildning. Har hamnat i insynsskyddade banker på ödsliga öar..

Wiseman sa...
24 augusti 2009 20:13  

Skattetrött: Jag tror du missade lite av poängen med inlägget och mycket av det jag skriver på bloggen. Om vi överhuvudtaget ska ha Försvarsmakten till att försvara Sverige medför det senaste dryga decenniets försvarsslakt en enorm resursbrist och nyinvesteringskostnad. Bara att skrota de fasta kustartillerianläggningarna har kostat ung vad det skulle kosta att driva dessa vidare i 50-100 år.

G: Vilket just är temat för kvällens inlägg.

Morgonsur sa...
24 augusti 2009 20:39  

Anonym "L", 14:16.

Du behöver inte å skattebetalarnas vägnar oroa dig för de dyra hästarna på kungens borggård.

Dem har nämligen JAG köpt för mina privata pengar tillsammans med en samling andra lika obotliga nostalgiker.

http://morgonsur.wordpress.com

morgonsur@hotmail.com
Länk: www.beridnahogvakten.se

Snart får vi nog driva hela försvaret privat genom en liknande stiftelse för hela försvaret...

Anonym sa...
24 augusti 2009 23:37  

Morgonsur

Det kanske är dags för en ny Pansarbåts insamling.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_pansarb%C3%A5tsf%C3%B6reningen

Patric Norrå

Anonym sa...
24 augusti 2009 23:38  

Wiseman, du skriver som vanligt klokt och spetsigt.

En sak bara - du tror väl inte på allvar att det skulle ha varit färre nedläggningar och mindre utlokaliseringar med en borgerlig regering under 90- och 00-talen? De svenska politiska partierna har i praktiken legat väldigt, väldigt nära varandra när det gäller försvarspolitiken, särskilt när det gällt behovet av att minska storleken på försvaret. Det är ju inte precis så att de borgerliga gjort storsatsningar på försvaret nu, än mindre öppnat några nedlagda förband (tvärtom planerar de med stor sannolikhet en ny nedläggningsvåg efter valet 2010).

Wiseman sa...
25 augusti 2009 06:56  

23.38: Jag tror faktiskt att de inte hade varit lika omfattande med de gamla moderaterna och som du säkert läst på bloggen har jag i över ett års tid varnat för att det kommer att bli nya nerläggningar efter valet 2010. Det finns inga andra möjligheter att klara en låst ekonomi med ökade åtaganden och framförallt personalkostnader som kommer att öka från drygt 30% av budgeten till 50-60%. Att det situationen skulle bli bättre med socialdemokraterna vid rodret tror jag inte för ett ögonblick då partiet vill spara ÄNNU mer på försvaret än de borgerliga. Framförallt måste man också offra sig för kamrat Ohly, eftersom det är länge sedan försvaret var någon av socialdemokratins käpphästar.

Anonym sa...
25 augusti 2009 07:25  

"Arméns fästningar, tex Boden, som inte ens kan användas till bilfabrik!"

Enligt uppgift byggdes Bodens fästning för att skydda oss alla från Ryssen och skall enligt uppgift ha lyckats med den uppgiften.

MvH Daniel

Anonym sa...
25 augusti 2009 07:53  

Man får inte glömma att en av huvuduppgifterna för Försvarsmakten är att förbruka pengar. Den svenska doktrinen om allliansfrihet har i hög grad varit kopplad till socialdemokratisk industripolitik.
/winston

Anonym sa...
25 augusti 2009 10:15  

-Morgonsur 20:39

My Bad!
Lade inte ner någon tid på att granska vart fålarna kommer ifrån!!
Det är en magnifik tillställning måste jag också medge!

Bara man rider på sin privata tid!
/L

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade