Ögonvittnesskildring från eldöverfallet

Aftonbladet har idag en artikel som bygger på vad en av de svenska soldaterna som utsattes för ett av eldöverfallen återberättat om händelsen på internetforumet Soldf.com Forum. Texten är numera borttagen efter begäran från den aktuelle soldaten. Tills vidare får den intresserade alltså nöja sig med Aftonbladets referat.

Kortfattat kan man ju återigen bara konstatera att det känns skönt att soldaterna åkte i rejäla fordon och att deras utrustning och utbildning fungerade väl och gav dem överhanden trots att motståndarna från början hade initiativet.

Dock blir man ju återigen mer än besviken på Aftonbladets undermåliga journalistik och försök att vinkla fakta om det svenska deltagandet i Afghanistan. Framförallt vänder jag mig den omröstning som finns i anslutning till artikeln med frågeställningen: "Anser du att det är förenligt med svensk neutralitet att ha styrkor i Afghanistan?" Sverige är inte neutralt. Däremot är Sverige alliansfritt syftande till neutralitet i krig. Det betyder alltså ingalunda att Sverige ska och måste vara neutralt i händelse av krig. Det får bestämmas när så blir aktuellt. Ska det behöva vara så illa att även svenska journalister ska förväxla Sverige och Schweiz som är neutralt på riktigt?

En mer korrekt frågeställningen hade varit t ex: Anser du att det är rätt att Sverige deltar i den av FN beslutade insatsen i Afghanistan?

Det är hög tid att Aftonbladet skärper till sin journalistik när det insatsen i Afghanistan. Man kan ju faktiskt fundera över Aftonbladets Helle Kleins ord att insatsen inte diskuterats offentligt... för att citera signaturen Goldmember i sin kommentar till mitt förra inlägg: "Var förs debatt, om inte i media? Är inte Aftonbladet en form av media? Är det inte där hon är anställd? Varför ser inte hon till att tidningen för en (seriös, tack!) debatt? Hon borde kunna se till att det görs."

Vad jag uppfattar som en mycket mer sensibel inlaga i debatten, görs av Sylvia Asklöf Fortell på BLT:s ledarredaktion (Hon har även en läsvärd blogg och figurerar liksom jag stundom på samlingsbloggen Rysk Mosaik). Klart läsvärt och jag undrar liksom hon var Mona Sahlin är i Afghanistandebatten? Det enda man sett av henne på lång tid är hennes framträdande vid begravningen av de döda i branden i Rinkeby. Tydligen har man på socialdemokratiskt håll insett att om man ska ha någon chans att vinna valet 2010, gäller det att Sahlin håller så tyst som möjligt. Men det är klart, har man tänkt sig att samregera med två partier som ställer sig klart emot insatsen blir det ju helt plötsligt mycket jobbigt om det ska skära sig ordentligt redan ett år innan valet... Det tål att tänkas på vad som händer med det svenska deltagandet i Afghanistan om oppositionen vinner valet.

11 kommentarer:

Anonym sa...
1 augusti 2009 21:19  

Före den förändrade säkerhetspolitiken i slutet av 90-talet så var vår säkerhetspolitik baserad på "alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig". Den säkerhetspolitiken var grunden för dåtidens "invasionsförsvar".

Tyvärr Wiseman, så är vi varken alliansfria eller neutrala längre - sedan länge. Vi har, vilket du ofta påpekat, en ensidig allians med våra grannländer, (dvs. vi lovar att skicka vår "högvakt" till deras försvar om de blir angripna). Vi deltar aktivt inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiska program både politiskt och med militära åtaganden. Vi har en uttalad inriktning inom Försvarsmakten att bli "NATO-anpassade". Vi söker allianser och samarbeten inom alla möjliga områden, bland annat vad gäller försvarsmaterielanskaffning.

"Alliansfrihet syftande till neutralitet i krig" är en politik som både i teori och praktik numera är skrotad sedan länge...i bred uppgörelse mellan partierna under socialdemokratisk ledning.

Jag kan hålla med om att "debatten" ibland uppfattas som totalt ko-dum, för att inte säga totalt ointressant och meningslös...

...och 10-20 år för sent...

*suck*

Tänkare sa...
1 augusti 2009 23:03  

Wiseman, du har rätt i att Aftonbladets fråga om Afghanistaninsatsens förenlighet med svensk neutralitet inte var särskilt bra. Men formuleringen "alliansfritt syftande till neutralitet i krig" ströks faktiskt även den för rätt länge sedan. Tror inte ordet neutralitet varit med i en utrikespolitisk deklaration efter 2002. Numera är linjen att Sverige är alliansfritt men att vi inte inte skulle stå neutralt om ett EU-land (eller nordiskt land) angrips.

Sedan angående Sahlin - jag har inte sett Reinfeldt uttala sig om insatsen heller. Så det är ju inte bara Sahlin som anser att detta inte ligger på partiledarnivån. Däremot borde ju andra socialdemokratiska företrädare gå ut och tydligt stödja insatsen.

Tack för en bra blogg!
/Karl

Wiseman sa...
1 augusti 2009 23:12  

Ja, ni har rätt. Om jag minns rätt har formuleringen senast varit "vår alliansfrihet har tjänat oss väl" och därmed antydande att det finns möjligheter för något annat. Att "Sverige inte kommer att förhålla sig passivt i händelse av ett angrepp på våra grannländer" betyder däremot tyvärr inte att vi numera tillhör någon allians. Vi är allianskompatibla, men har tyvärr inte jackat in någonstans.

Tänkare sa...
2 augusti 2009 01:16  

Om det inte snart sker en positiv vändning i Ryssland, är jag ganska övertygad om att vi nu ser en bottennivå för de svenska försvarsutgifterna. Tror att det finns en gryende insikt på ganska bred politisk nivå om att det kan komma att behövas successivt ökade anslag.

Sedan tror inte jag på medlemsskap i en allians/Nato som en lösning. År vi beredda på priset i form av viss övergiven nationell självständighet? Hade Sverige varit i Irak om vi varit Natomedlem 2001? Det politiska trycket hade i alla fall varit hårt. Bättre då att underlätta/förbereda samarbete, men bevara självbestämmandet så långt det går. Freeriding? Jo, men säkerhetspolitik handlar ju i första hand om att säkra nationell egennytta, så ger det oss fördelar så...

En annan orsak till att jag är skeptisk till Natomedlemsskap är att utvecklingen i Nato, för småstater i varje fall, går mot arbetsdelning. Det funkar när det handlar om att ha ett försvar som klarar incidenter och internationella insatser. Det fungerar dock sämre för nationellt territoriellt försvar, särskilt för ett land med Sveriges geostrategiska läge. Då krävs nog, även om man är med i en allians, att man har ett allsidigt nationellt försvar med viss uthållighet. Frestelsen kan nog bli stor för mången politiker att arbetsdela för att spara pengar om vi går med i Nato.

Det jag för närvarande tycker är mest problematiskt är därför hur beslutsfattarna nu i snabb takt avvecklar vår förmåga att återutveckla ett territoriellt försvar. Jag tänker då inte främst på avvecklingen av materiel som skulle ha varit fortsatt modern eller i alla fall användbar i 20 år till men blir svår att få tag på i "sämre tider" (om än allvarligt nog) Jag tänker framförallt på avvecklingen av värnplikten, av förläggnings- och övningsfaciliteter, av försvarsindustrin (som kan ge oss tillgång till materiel på internationella marknaden vid en försämrad omvärldssituation) etc.

Tyvärr tror jag dock inte att våra politiker ser sambandet mellan behovet av en framtida allsidig nationell förmåga och dessa faktorer...
/Karl

Anonym sa...
2 augusti 2009 09:53  

Oförmåga / ovilja att ta ställning (och fatta beslut)

Jag är så trött på denna oförmåga (eller rättare sagt ovilja) att ta ställning och fatta beslut som har präglat och fortfarande präglar ledningen av den svenska säkerhets- och försvarspolitiken (och som sedan fortplantat sig nedåt i organisationen så att den nu verkar sitta i väggarna på vissa ställen).

Bristen på klara ställningstaganden i grundläggande frågor som t ex neutralitetsfrågan (NATO-medlemskap eller inte) gör ju att alla andra beslut i stort sett blir meningslösa. Det spelar ju ingen roll vilka beslut man fattar om man inte vet vad som är rätt eller fel.

Har vi inte en klar målsättning med den svenska säkerhets- och försvarspolitiken kan vi lika gärna lägga ner den.

Det finns väl egentligen inget läge mellan neutralitet (alliansfrihet) och alliansmedlemsskap?
Antingen är man med eller inte!

Och just nu är Sverige INTE med. Alla de skattepengar och de svenska soldaters liv och hälsa vi nu offrar i t ex Afghanistan ger inga garantier i händelse av att Sverige skulle hamna i en krissituation (pluspoäng kanske, men inga garantier).

Och i och med att vi har övergivit "neutraliteten" så ger skattepengarna inte heller det grundläggande skyddet av det egna territoriet som alla länders innevånare har rätt att kräva enligt FN.

Vi kan hålla på att diskutera detaljfrågor avseende materielförsörjning och förbandsutformning och om vi ska vara i vilka insatser eller inte i oändlighet utan att komma någon vart när vi inte en klar målsättning med den svenska säkerhets- och försvarspolitiken.

KRÄV EN TYDLIG SVENSK SÄKERHETS- OCH FÖRSVARSPOLITIK NU!

Kräv att våra politiker och chefer vågar ta ställning och fatta beslut - det är ju det de får betalt för.

/Thomas

Staffan Danielsson sa...
2 augusti 2009 11:01  

"Däremot är Sverige alliansfritt syftande till neutralitet i krig. "

Även denna formulering är historia.

Sverige är militärt alliansfritt. Punkt.

Wiseman sa...
2 augusti 2009 11:28  

Ja, det är pinsamt. Här har jag suttit det senaste året och tjatat om säkerhetspolitiska deklarationer och så har det helt fallit ur huvudet nu.

Anders Eriksson sa...
2 augusti 2009 11:54  

I försvarsutskottets betänkande - som faktiskt skiljer sig från inriktningspropositionen på denna punkt - följs meningen "Sverige är militärt alliansfritt" med "Hot mot freden och säkerheten kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan med andra länder" och så solidaritetsförklaringen.

Blev lite förvånad över att utskottet, med nuvarande majoritet, skrev in alliansfriheten i beslutet, när varken Försvarsberedningen eller regeringen använder sig av begreppet.

Anonym sa...
2 augusti 2009 15:08  

Ögonvittnesskildringen finns fortfarande i engelsk översättning på Military Photos:

http://www.militaryphotos.net/forums/showpost.php?p=4304285&postcount=117

Rådigt agerande av svenskarna men svettigare än det framställdes i de officiella rapporterna.

/Kompis

Anonym sa...
2 augusti 2009 21:05  

Respekt! Du sköter din blogg ödmjukt och väldigt professionellt. Inger stort förtroende för dig som person och för dina inlägg. Alla kan vi göra misstag. Du är en sann officer och gentleman, Wiseman!

NIL sa...
3 augusti 2009 07:48  

Jag instämmer i det som redan nämnts om Aftonbladets rapportering om insatsen i Afghanistan. Det man också kan ha synpunkter på är ordvalet, man rapporterar att det är "motståndsmän" som har dödats i strid med svenska soldater...om det är motståndsmän som har dödats så säger man ju indirekt att sverige är en ockupationsmakt.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade