Arktisk osämja

Det är inte första gången som de i övrigt så goda vännerna USA och Kanada uppvisar osämja när det handlar om Arktis. Nu kritiserar USA:s utrikesminister Hillary Clinton Kanada för att inte ha bjudit in Sverige och Finland till ett möte om Arktis. Tidigare har även Danmark och Kanada varit i luven på varandra angående Arktis, men bedriver nu i alla fall militära övningar tillsammans i nordligaste Kanada, samtidigt som Ryssland ska genomföra fällning av fallskärmsförband i Arktis. Arktisk och subarktisk militär förmåga i form av fartyg och förband som klarar att uppträda i det kärva klimatet blir allt viktigare, där nu Ryssland avser att sätta upp ett speciellt arktiskt förband.

Allt handlar naturligtvis om att markera närvaro och skapa sig så långt framskjutna positioner som möjligt inför de i framtiden åtkomliga naturrikedomar som isens tillbakadragande blottlägger. Alla de angränsande länderna hyser inofficiellt viss farhåga över Peak Oil, där Arktis energiresurser skulle bidra till att försena effekterna. Länderna gör nu sitt yttersta för att påvisa att kontinentalsockeln är en förlängning av det egna landets fastlandssockel, vilket ger rättigheter till de nya områdena. Ryssland har t ex pekat ut Arktis som den viktigaste källan för rysk energiförsörjning under nästa decennium, vilket antyder vilken vikt man kommer att lägga vid ryskt inflytande över området. En intressant fundering är naturligtvis vilken roll de ca 5+5 hangarfartyg och helikopterfartyg som landet har beställt, kommer att ha i denna maktprojektion. Det är inte för inte som Norge på senare år i princip helt har koncentrerat sitt militära försvar till den nordligaste delen av landet.

Även om Sverige och Finland inte har direkta gränser till Arktis, tillhör man i alla fall Barentsområdet och en eventuell framtida kris eller konflikt om naturresurserna som nu döljs av isen kommer definitivt att beröra Sverige och Finland, på samma sätt som Sverige och Finland tidigare under det kalla kriget utgjorde ett ytterst viktigt område för NATO och WP. Det är inte Sverige och Finland i sig man vill åt, utan passage genom länderna för att antingen verka västerut . För Rysslands del handlar det om att säkra baser för flyg och passage för Norra Flottan ut i Atlanten och för väststaternas del att kunna verka med flyg in i Ryssland. (Mikael Holmströms artikel i Gula Tidskriften härom året utgör intressant läsning i ämnet)

För svensk försvars- och säkerhetspolitisk del gäller det att säkerställa ett bibehållande och utvecklande av den subarktiska förmågan.


SvD, HD

Läs mer och initierat hos Gyllenhaal och Hammarbergh

7 kommentarer:

Nicke sa...
30 mars 2010 19:37  

Subarktisk förmåga = Lufttankningsresurser för spaningsflyg och Oceangående fartyg för havsövervakning. Jätteenkelt. Vart kommer då Arméns trupptransportfärja L10 in i bilden...

Anonym sa...
30 mars 2010 22:36  

"För svensk försvars- och säkerhetspolitisk del gäller det att säkerställa ett bibehållande och utvecklande av den subarktiska förmågan."

:-) Hahahahahahaha...den var rolig...särskilt "bibehållande"...hehehehe...

. sa...
30 mars 2010 23:52  

302236:

Vad garvar du åt? Försvarsmakten var ju ute och hackade is åt Banverket i vinter! ;-)

Anonym sa...
31 mars 2010 21:23  

Jag tror du behöver sätta Norges fokusering på Arktis- och Barentsregionerna i ett helhetsperspektiv. Norska regeringen har medvetet i flera år inom flera områden (fiske, klimat, ursprungsbefolkningars rättigheter, sjösäkerhet- sökresurser etc)haft en tydlig fokus på dessa norra områden. Goda relationer med RU inom dessa områden är mkt viktiga och samarbetet omfattande. Man behöver inte läsa/tolka allt som en medveten militärisering av eller sökande av konflikt i Arktis/Barents. Inte från från NO eller någon annan med intressen i regionen. /Chrija

Wiseman sa...
31 mars 2010 22:14  

Chrija: Ja, det stämmer att Norge numera har ett väl utvecklat samarbete med Ryssland inom många områden. Inom energiområdet är ju t ex Statoil mycket involverat i Stockmanfältet.

Samtidigt är den militära fokusen mycket tydlig. Man verkar inte vilja ta några risker, även om samarbetet på många områden fortskrider bra.

Unknown sa...
5 april 2010 23:01  

Det finns ytterligare en betydande global aktör med långtgående nationella intressen i arktisregionen.

Ta gärna del av den pekingbaserade utrikes- och säkerhetspolitiska forskaren Linda Jakobsons lättillgängliga och intressanta SIPRI-rapport om kinesiska strategier i detta avseende.

Då Sverige mycket väl motsvarar beskrivningen: ”mindre medlemsstat av Arktiska Rådet” sätter rapporten den nyligen ingångna Volvo-Geely-affären, Ericssons kinasamarbete och näringsminister Olofssons kompisuttalanden i ett mycket intressant perspektiv…

http://books.sipri.org/files/insight/SIPRIInsight1002.pdf

Wiseman sa...
5 april 2010 23:05  

Tack för tipset! Jag ska läsa igenom den vid tillfälle.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade