Ledarskap är ett vågspel

Chefen för FS 18 i Afghanistan, överste Christer Tistam, utövar ikväll ett ytterst aktivt ledarskap för att öka skyddet för sina egna soldater, men även allierade soldater och den afghanska civilbefolkningen. Överste Tistam väljer nämligen att i TV 4 Nyheterna förespråka en utökning av de svenska insatsreglerna (rules of engagement på utrikiska) i Afghanistan till att innefatta aktivt självskydd, vilket TV 4 föga oväntat och populistiskt sammanfattar till "svenska soldater vill skjuta först och fråga sedan". Med sådan journalistik är det inte så märkligt att svenskar i allmänhet har haft så dålig koll på vad som händer i Afghanistan.

Precis som vid andra insatser finns för ISAF gemensamma insatsregler. Utöver dessa finns även nationella insatsregler som i regel är hårdare än ISAF:s egna och som då överrider ISAF:s.

Insatsregler är ofta omgärdade av sekretess eftersom blottor i dem annars lätt kan utnyttjas av motståndaren. Härom året spårade tyska motsvarigheten till SSG upp ledarskiktet bland talibanerna i det tyska PRT:t. De tyska insatsreglerna har varit extremt restriktiva, varvid talibanerna utan problem kunde ta sig undan tyskarna genom att inte öppna eld, varvid tyskarna bara kunde stå och se på när de försvann. Tyskarna kunde tidigare heller inte verka mot prickskyttar som sköt från långt håll, eller vid granatkastarbeskjutning eftersom insatsreglerna krävde att man verbalt varnade innan man öppnade verkanseld. Hur varnar man verbalt en människa på 800 m avstånd? Naturligtvis började talibanerna utnyttja dessa blottor.

De svenska insatsreglerna som överste Tistam nu vill få ändrade har tidigare omöjliggjort för svenska soldater att "skjuta först" om man t ex upptäckt ett eldöverfall eller liknande. Man kan jämföra det med att polisen ser att rånare sitter med vapen i en bil utanför banken och inte skulle kunna gripa dem förrän de genomfört rånet.

Att som överste Tistam ta upp frågan i media är mycket kontroversiellt och en metod som inte är uppskattad längre upp i näringskedjan. Handlingskraftiga överstar som talar ut i media brukar inte gå så mycket längre, även om de av sina underlydande brukar hyllas för sitt ledarskap, t ex översten av första graden Ulf Henricsson. Att överste Tistam nu går ut i media tyder på att de andra vägarna att påverka insatsreglerna varit oframkomliga och att man bedömer att vikten av att få de känsliga insatsreglerna ändrade överrider sekretessen när det handlar om soldaternas säkerhet. Talande är också tystnaden från HKV och Försvarsdepartementet...

Ledarskap är ett vågspel och det krävs ofta att man fattar för den egna karriären riskfyllda beslut. Att våga fatta dessa obekväma beslut är ett tecken på mycket gott ledarskap och tyvärr alldeles för sällsynt.

Jag hoppas innerligen att överste Tistams vädjan hörsammas och att insatsreglerna nu ändras. Att Sverige ska behöva vandra samma väg som Tyskland med åtskilliga stupade och skadade innan det absurda regelverket ändras, vore närmast ett förräderi och skulle för överskådlig framtid visa vad svenska soldaters liv är värda för våra politiker.

53 kommentarer:

Oberon sa...
3 mars 2010 22:47  

All heder åt ÖVERSTE Tistam som visar prov på såväl gott omdöme och utvecklat ledarskap som en betydande dos personligt mod.

Sannerligen en officer av det rätta virket.

Tänk om vi hade mer av detta inom försvarsmakten - tänk om...

Anonym sa...
3 mars 2010 22:58  

Systemet är ju inte starkare än den människa som som till sist ska agera inom dess ramar.

Förut var ju handlingsfrihet ett honnörsord och adelsmärke för Försvarsmakten. Tyvärr verkar den totala systemkollapsen som myndigheten råkat ut för även utmynna i skrivbordsbestämmelser.

Vad betydde nu ÖRA.... Jovisst, Övervakad, Rapporterad, Avskedad

/G

Forsno sa...
3 mars 2010 23:17  

Jag hoppas att vågspelet går hem.

Amerikanerna talar om att en bra general måste vara beredd att "lägga stjärnorna på bordet" (d v s sätta lojaliteten med sina underlydande och uppdraget högre än den egna karriären).

Det officiella Sverige brukar var riktigt dåligt på att hantera allvar, liv och död; men ingenting förändras om man aldrig försöker.

Plutch sa...
3 mars 2010 23:19  

Överste Tistam vill inte bara rädda svenska soldatliv, utan än viktigare - han vill på allvar kunna hjälpa det Afghanska folket. Caveat i insatsreglerna är aldrig bra sett i förhållande till fredsarbetet utan bara ett sätt för fega politiker att gardera sig.

Överste Tistam får ingen medalj för detta av FM men tusentals soldater som hör hans uttalande på nyheterna får en djup respekt för att han tog modet till sig och agerade.

Anonym sa...
3 mars 2010 23:28  

Aktivt självskydd bidrar naturligtvis till att effektivare kunna bekämpa talibanerna. Jag är dock mycket tveksam till hela idén att successivt trappa upp den svenska insatsen: från 40 till 850 man, från Landcruisers till pansarfordon och UCAV, från defensivt till offensivt uppträdande...hela tiden med hänvisning till det taktiska läget och för att "bättre kunna skydda sig själva". Det måste ju bli allt svårare för lokalbefolkningen att skilja på OEF och ISAF, eller?

Tidskriften Fokus artikel om den svenska insatsen i Afghanistan för någon tid sedan visar ju med all önskvärd tydlighet vad det är frågan om: De svenska specialförbanden (SSG) och senare hela insatsförsvaret behövde internationell stridserfarenhet och ville visa sig bäst i klassen inför det internationella samfundet. Precis som när SSG/FJS IK fick "prya" hos fransmännen under operation Artemis i Kongo. Men nu, åtta år senare, till vilket pris skall denna övning få fortsätta? När vi har fått våra nya ROE, är det bra sedan? Ännu mer personal i coola Wiley-X och ökenkängor för att kunna skydda oss själva? I varje fall jag har ingen lust att skicka en dryg miljard om året till Centralasien i en efter vad jag förstår hopplös operation.

//AN

Anonym sa...
4 mars 2010 06:00  

Christer är & har alltid varit en klok man. Han har förmodligen redan insett att hans integritet och raka ryggrad har tagit honom så långt som det går då ett ärligt och uppriktigt ledarskap tyvärr inte är efterfrågat i dagens FM. Därför sätter han sin vana trogen sin personals säkerhet före egna karriärsintressen.

Det kan bara sluta på ett sätt - en undanskymd till förfogande befattning någonstans i preiferin efter hemskomst.

johanihbg sa...
4 mars 2010 06:47  

@AN
Sverige har varken haft eller kommer att få UCAV inom överskådlig framid, UAV däremot.
Om lokalbefolkningen kan skilja på ISAF och OEF är ganska ointressant, det är en förändring som är relevant inte vad man har för märke på jackärmen.
Konflikten är inte alls hopplös (bara jä..igt komplicerad), mitt förslag är att du läser andra media än svenska då de svenska journalisterna generellt sett är okunniga i dessa frågor. Melodifestivalen ja, krig och konflikt i centralasien nej!

CS sa...
4 mars 2010 07:13  

Väl skrivet Wiseman och tack för att du tog upp ämnet i ett särskilt inlägg. Detta har varit min "hjärtefråga" länge men i detta fallet har verkligen sekretessen förhindrat en debatt i detta viktiga ämne.

All heder åt överste Tistam men även till dig som uppmärksammar honom.

Jocke sa...
4 mars 2010 08:04  

Tack för ett bra inlägg, Christer är för övrigt Chef FS18, en liten sak i det stora hela, men ändå...

;-)

Anonym sa...
4 mars 2010 08:24  

Johanibg: UAV och ej UCAV skall det naturligtvis vara.

Jag kan inte se att svenska journalister skulle vara mer okunniga än utländska i dessa frågor, däremot kan de belysa den svenska aspekten på kriget i Afgahanistan. Dessutom förs utmärkt debatt utanför journalistsfären, t ex hos WW och Chefsingenjören för att nämna två.

OEF för ett offensivt krig mot talibanrörelsen och eventuellt kvarvarande terrornätverk, ISAF skall om man läser FN-resolution 1386 vara en slags förstärkt polis för att kunna bygga upp landet. Det kan ju vara en poäng att lokalbefolkningen kan se skillnad på dessa soldatkategorier. Polis i stridsvagn?

Vad kallar man en konflikt som efter åtta år är mer intensiv än någonsin tidigare och där allt mer resurser går åt enbart för att skydda de egna styrkorna? Om Tistam ansåg sig ha kontroll över säkerhetsläget runt sitt PRT skulle man knappast behöva uttrycka frustration över att inte få agera mer offensivt. Allt tyder på en mycket utdragen och dyr konflikt, i mitt idiom "hopplös".

//AN

Wiseman sa...
4 mars 2010 11:18  

Jocke: Naturligtvis! Tack för påpekandet, jag snavade på tangenterna.

Anonym sa...
4 mars 2010 11:42  

Bra och viktigt inlägg Wiseman!

Då jag har förmånen att känna både öv T och vår ÖB hyfsat väl så är nog inte problemet FM hierarki utan snarare den politiska nivån som av riksdags- och partitaktiska skäl under ett valår inte vill tvingas ta ställning i en fråga som skulle kunna spara svenska och andras människoliv (möjligen inte talibaner och av talibaner stödda väpade gäng som överfaller ISAF-trupp).Då kan de ju beskyllas för att vara krigshetsare mm, och det blir jobbigt. För tänk vad Jan Guillou och Jan Myrdal skall säga och Tage G. med Maj-Britt Theorin! Sen kommer Ohly och Peter E att hänga på litanian. Nej då är det politiskt mer behagligt att vara tyst och låta det som sker ske....
Är kapten Palmlöv och löjtnant Andersson redan glömda?

Jag tror att FM har ett starkt "case" här. En regering som visar att den tar ansvar för de soldater den sänt ut borde vara i en vinnarsituation. Opinionsmässigt finns knappast några problem. Huvuddelen av befolkningen, vilket är den normale med sunt förnuft i behåll, visste nog inte att man inte fick beskjuta upptäckta och förberedda talibaner. De flesta tog nog för givet att man måste få ta till nödvändiga och givna åtgärder för sitt eget liv och säkerhet.

De ovan nämnda politikerna och "proffstyckarna" anser inte att det är rimligt. Det är de som sätter den felaktiga normen i denna fråga. Låt inte dessa märkliga debattörer och läktarspelare äga begreppen och förklaringsmodellerna. I grunden bryr de sig inte om soldaterna eller konflikten utan bara om bilden av sig själva som storartade pratkvarnar.

Till ÖB vill jag framföra att vi alla med operativ internationell erfarenhet förväntar oss att du stöttar C FS 18 hela vägen.
Och Christer om du läser det här:
Håll ut och kör hårt!

Old School

Anonym sa...
4 mars 2010 12:39  

Föredömligt av översten att träda fram så här på ett sätt som säkerligen inte kommer att gynna hans karriär.

Jag är dock rädd för att det har skett i onödan.

Det sades i reportaget att svensk nödvärnsrätt tillämpas, vilket det vanligtvis brukar göra i såna här sammanhang.
Det finns ingenting i nödvärnslagen som förhindrar att man bedriver detta som nu har börjat kallas för "aktivt självskydd" (var nu det ordet kommit ifrån). Lagen medger att man avbryter påbörjade eller ÖVERHÄNGANDE brottsliga angrepp på person eller egendom.
Angreppet behöver alltså inte vara påbörjat för att man skall ha rätt att avbryta det, utan det räcker att man anser att det är överhängande dvs att det är på väg att ske om inget annat händer.

Det våld man använder får dessutom inte vara UPPENBART oförsvarligt, det behöver alltså inte ens vara en försvarlig mängd våld man använder.

Alltså, problemet finns inte utan vi har all rätt att redan nu bedriva detta "aktiva självskydd". Min bedömning är att det beror på LEGAD:s som inte är tillräckligt insatta i dessa lagar och regler och som ger cheferna dåliga råd helt enkelt. Synd att det ska behöva gå så långt som till detta, att en utmärkt officer förmodligen offrar sin karriär helt i onödan.

Anonym sa...
4 mars 2010 15:23  

Tyskarna får alltså inte skjuta på talibanerna för att talibanerna inte skjuter på dem utan går därifrån utan att skjuta. Det låter på din text som om det är något fel och att det borde vara på ett annat sätt - det vill säga det mer ”populistiska” skjuta först, fråga sedan. Men vill tyskarna skjuta på talibanerna trots att de inte skjuter på dem? Och om de vill - varför då? Man kan väl inte skjuta på en person som inte gjort något, speciellt som man är i landet för att hjälpa till att införa en demokratisk ordning? Och om personen gjort något vid ett tidigare tillfälle, troligen då något ont och illa - är inte det en högst polisär uppgift, och inte militär, att jaga kriminella och ställa dem inför rätta?
Eller har jag missat något väsentligt här?
undrar den frågvisa journalisten Tintin

Lindquist (Asien) sa...
4 mars 2010 16:17  

Översten har gjort en professionell bedömning av vad som krävs för uppgiften med minimala förluster. Jag är stor motståndare till Sveriges närvaro där men anser att översten har helt rätt. Han har ju ett jobb att utföra precis som en läkare inför en operation.

I Sverige avskaffas värnplikten vilket ledet till att kunskaper i det militära förtvinar snabbt. Svenska folket kan därför inte längre skilja på polis och militär och hur saker hänger ihop, vilket medför att Svenska TV tittare lättare kan luras av TV4s påhopp och bilda opinion mot seriösa officerare.

Under 60-70-80 talen var det fullt med VO och RO i de politiska leden och därför fans det mycket stor förståelse av det militära bland politiker. När överste ettan Wickbom sa vad som krävs för försvar av övre norrland förstod politikerna vad han talade om. Nu har politierna noll koll - senare blev hans nit att försvara ÖN tyvärr för mycket för politikernas spariver. Det är något magiskt med den där överste ettan graden. Nu med säkerhet kan jag konstatera att det är slutgraden för de absolut bästa truppofficerarna Sverige haft, men som inte blev generaler för att de inte kunde hålla truten. Kravet för generalsgrader är ju att ha varit kursnolla på KS så att politiker kan försäkra sig om att generaler saknar militär kompetens för att kunna kritisera deras försvarspolitiska stolligheter och påståenden. Det kanske inte förhåller sig riktigt så men vad som är känt är att vad HKV publicerat i form av utredningar och rapporter, ur militär synvinkel, är nonsens eller extrem skönmålning av politiska stolligheter.

Chefen över ledningsregemente är på god väg att bli general för hennes politiskt korrekta påstående att ett yrkesförvar ökar mångfalden och skickligheten bland soldater.

Nu tillbaka till grundproblemet i Afghanistan: Do-not-fire-until-fired-upon. Känns det igen? Den regeln är lag för att undvika misstag i US Army och USMC, som vi vet är många. Grundproblemet är att soldater i yrkesarmén rekryterar från de mest obegåvade för att ingå i ett allt mer avancerat militärt system. Att ett system med yrkessoldater inte platsar i ett allt mer avancerat försvarssystem kan illustreras enligt följande: stridsskjutning med Robot70, på Väddö skjutfält, LV7 (jag var inbjuden): operatörer var alla värnpliktiga inte yrkesofficerare av den anledningen att det krävs operatörer med topp resultat från mönstringen för dess handhavande, vilket inte kan tränas upp. Situationen i Sverige är alltså det omvända relativt US Army: I Sverige tas de bästa ut i samhället till värnplikt från vilket ett urval erbjuds att tjänstgöra som soldater. Sådan hög kvalitet på soldater gör det möjligt till ett undantag från regeln utan att riskera misstag vilket en yrkesarmé oftast begår. För att behålla kvaliteten bland soldaterna i Afghanistan och i Sverige är det därför av ytterst stor vikt att värnplikten behålls som rekryteringsbas.

Om nu målet är att bekämpa talibaner så är det nog bäst att lyssna på vad översten har att säga annars är det ju bara att packa ihop och lämna regionen. Nu är det sagt och om inget åtgärdas och soldater dödas eller inget åstadkommits så räcker det inte med en pudel från HKV och försvarsdepartementet.

Finska är mitt modersmål så ursäkta min rostande Svenska.

Anonym sa...
4 mars 2010 17:35  

Har svårt att bedöma hur vanligt det är med sådan ryggrad i FM idag men Tistams omtanke om sina soldater både värmer och inger hopp (var han en "felrekrytering" som insatschef?)

Dessutom har Lindquist fått en del mothugg här men resonemanget om värnpliktigas kvalitet är klockren.

Om bara politikerna hade sådant förnuft och FM hade ryggrad att säga ifrån.

Värnplikt och yrkesförsvar motsäger ju inte varandra. Det är fullt möjligt att ha både och. Troligen är en kombination bättre än att ha antingen det ena eller det andra.

Nåja, FM kommer kanske att vara i praktiken lamslagen av den nya personalomställningen under de kommande åren.

Är det kanske det som är det verkliga syftet?

Pema sa...
4 mars 2010 22:17  

Om jag känner Tistam rätt så väljer han ärlighet och ryggrad framför en generalsbefattning i Humorkuben. Med hans karisma och personlighet skulle han förvisso överglänsa alla de Gollumliknande figurer som stryker längs väggarna och försöker vara ÖB till lags.

Anonym sa...
4 mars 2010 22:56  

Vi skall inte glömma Tistams insats oavsett om han har framgång i nuvarande fråga eller ej. Skall bli intressant att följa hans karriär om något år.

Högre officerare med ryggrad kommer alltid att vara en bristvara i försvarsmakten.

Anställd

Cynisk sa...
5 mars 2010 07:06  

Enligt mina uppgifter så har HKV redan diskuterat såna här banor med Statsmakterna, innan Tistam tog upp det i media.

HKV har haft förhoppningar om att sk Caveats skulle lyftas så att FS ska kunna använda hela mandatet, utan begränsningar från svenskt nationellt håll. HKV ska ha varit hos den politiska ledningen i ärendet för inte så länge sedan.

Av Tistams agerande drar jag slutsatsen att Regering/Riksdag sagt nej och att Tistam vill skapa opinion för att ändra de svenska reglerna. Bedömt är det i full synk med HKV.

Anonym sa...
5 mars 2010 08:02  

Klockrent!
Tistam har gått i Åkermans skola och bevisar gång efter annan att han är en hedersman, en sann Livgardist och sina soldaters orädde ledare. Det finns inte många sådana CHEFER kvar i FM.
Hoppas att detta uttalande nu inte sänker Öv Tistams framtida karriär utan att övriga i HKV tar lärdom om hur ledarskapet skall utföras.
Possunt Nec Posse Videntur!

Sigurd Johan

Lindquist (Asien) sa...
5 mars 2010 10:09  

Nu när ni har en riktig trupp överste där så är mitt förslag att ni slår två flugor i en smäll. Sälj polisbilen galten till regeringsarmen och skicka ner 8 stycken strf9040 till så att det blir ett riktig GRK förstärkt mekaniserat skyttekompani. Lägg därtill AMOS och ARCHER. Nu kan vi verkligen testa grejer och officerare realistiskt, vilket kan vara en orsak att vara där.

Låt huvudstyrkan (två plutoner) bekämpa mål på avstånd (AKAN, KSP) och en pluton gå omkring för att slå ut retirerande tillsammans med GRK understöd. ARCHER kan hamra sönder taliban GRK så snart dom öppnar käften. Låt en skyttebataljon regeringssoldater gå in i bebyggelse med 7.62 vapen för finliret och för att ta terräng samt snacka trevligt med befolkningen, byledare om ditt och datt.

Efter en tid lär Översten bli den mest erfarne stridsofficeren inom FM så ni sätter väl homon som insatschef när han kommer hem. Ta tillvara stridserfarenheterna bland officerarna vid hemkomsten. Sätt nu int dessa truppofficerare vid ett skrivbord, dom ska ut i den nordiskt bistra naturen för att övas till blivande kompani och bataljonschefer i krigsorganisationen.

Annonym
…. håller med, en kombination av vpl och yrkessoldater är en rimlig lösning: En form som jag tror på är en 6-12 månaders värnplikt med en fortsättning som yrkessoldat i två år (OR2-OR3). Ett urval kan därefter fortsätta som anställd plutonsofficer (OR4 - OR9) för att vid 35 års ålder fortsätta som instruktörer och lärare fram till pension. Att som i Sverige rekrytera direkt från de minst begåvade, splittra up markstridare i OR1-OR5 och OR6-OR9, begränsa tid i OR1-OR5 till max 2 år, kräva 18 månader på skolbänken för att gå från OR5 till OR6, och sen sparka ut dessa vid 35 års ålder är ju en hemskt dålig lösning.

bra med vågat ledarskap bland fotfolket också.

eld upphör, patron ur!

Plutch sa...
5 mars 2010 13:13  

Lindqvist: Läs på om COIN. Talibanerna gömmer sig bland civila befolkningen. Mekskyttekompanier är inte lösningen. Det är i viss mån tvärt om som är lösningen. Lätt infanteri som bor utspritt mitt i befolkningen, i safehouses och nära befolkningen. Det bästa vore att ANA bodde bredvid så dagligt och tätt samarbete kunde uppnås. Se hur britter och andra jobbar.

Det jag vill säga är att du har en skev bild av den typen av krigföring vi bedriver där nere. Du skall tänka mer undrrättelse, förtroendeskapande, samarbete samt stridsteknisk och taktisk anpassning till assymetrisk motståndare.

Glöm ditt mekkomp som bränner på stridslinje. Jag vill beteckna dina stridstekniska tankar som infantila och verklighetsfrämmande.

Plutch sa...
5 mars 2010 13:18  

Lindqvist: Ditt resonemang kring de obegåvade yrkessoldaterna är rent felaktigt och vittnar om en dålig människosyn. Jag förmodar att du är från ett pansarförband, handen på hjärtat, var verkligen det så hög kvalitet på soldaterna? Om jag får säga det så är löske en bättre beskrivning än grädda. 7,5 månader och seN ut i det civila. Ridå.

Wiseman sa...
5 mars 2010 14:07  

Tintin: Personen i fråga var den som låg bakom ett bombattentat i provinsen Baghlan, vilket kostade nästan 80 personer livet och han kunde även knytas till en rad andra dåd. Visst borde man ha försökt arrestera honom, men allt är inte så svart och vitt i krig som det är hemma i Sverige. I grunden är det så att ISAF hjälper afghanska myndigheter att arrestera misstänkta vilka ska lagföras enligt afghansk lag.

Jämför situationen med den i ett helt annat land. En gerillagrupp sprider skräck och död bland civilbefolkningen och lemlästar, våldtar och dödar i byarna. Genom sensorer ser man en grupp gerillakrigare närma sig en intet ont anande by, som dessutom bebos av en annan klan. Skjuta först, eller vänta tills gerillakrigarna återigen förrättat sitt värv bland de civila? Så länge de inte skjuter på FN kan man inte skjuta tillbaka och man kan heller inte arrestera dem då de är för tungt beväpnade och för många. Vilket förtroende skapar detta hos civilbefolkningen för FN och det internationella samfundet?

Lindquist (Asien) sa...
5 mars 2010 16:41  

Plutch
Hur kan du garantera säkerheten för soldater som bor utspridd bland befolkningen? Ditt förslag kan bara leda till stora Svenska försluter. Av den anledningen bör Svenkarans bidrag begränsas till beskjutning av mål på större avstånd från strf9040, samt till snabba operationer för att slå ut talibankoncentrationer som uppstår vid t.ex. tillbakadragande. Att gå in bland byggnader ska vara et jobb för regeringsarmén. Är det inte så att talibian GRK är ett problem eller är jag felunderrättad?

Nej, jag har aldrig suttit i något stridsfordon. Människosyn eller inte, du måste förstå skillnaden mellan ett urval av de 10% mest begåvade och fysiskt starka i befolkningen som genomför ett års värnpliktutbildning plus återkommande krigsförbandsövningar och rekrytering av frivilliga för två års hårt arbete med en lön på 16,000/mån utan några krigsförbandsövningar alls.

Anonym sa...
5 mars 2010 17:43  

Det är lite kul att Lindquist får så mycket mothugg. Jag är nämligen på samma våglängd.

Den taktik som han beskriver är helt klart inte den som används i Afghanistan (eller den politiskt korrekta). Däremot tror jag att det är den som borde användas.

Allt gullande med civilbefolkningen är meningslöst så länge de ger fingret åt oss bakom ryggen och samarbetar med talibanerna vid första tillfälle.

Att utnyttja räckvidden och sensorerna på strf 90 att verka som samband och understöd för regeringstrupper som går i närkontakt verkar närmast idealiskt. Lägg till några riktiga UAV:s, Gripar, Leoparder etc så börjar det närma sig det meningsfulla.

De där djäkla galtarna är rena skämtet och borde doneras till ANA och ANP.

Ibland är det bra med lite distans och utanförperspektiv, som Lindquist verkar ha.

Lindquist for ÖB ;)

Plutch sa...
6 mars 2010 10:06  

Haha... snillen spekulerar. Gör en vända i chefsbefattning i PRT MeS. Uttala er om stridsteknik och taktik när ni fått lite insikt.

Det är mycket som är dåligt och görs fel i svenska PRTet. Men det stridstekniska nyttjandet av strf90 är INTE en av de sakerna.

Släpp det.

Anonym sa...
6 mars 2010 10:59  

@PlutC

Samtidigt så använde Försvarsmakten under lång tid alla ursäkter under solen för att slippa skicka strf90 till Afghanistan.

Mängder av officerare, höga som låga, förklarade med åtskilliga svepskäl att strf90 var fullkomligt obrukbart i Afghanistan.

Väl på plats kan man väl i alla fall säga att strf90 är vår största militära tillgång där.

Med enbart Galtar så hade man inte kunna jobba särskilt mer offensivt än med Toyota Landcruiser.

Galten är ju något bättre skyddad än TLC men inte tillräckligt robust för att stå pall när det verkligen brakar loss. Dessutom är ju beväpningen i klenaste laget.

Ingen betvivlar dina kunskaper PlutC. Däremot så verkar det som om dina uppfattningar ofta ligger mycket nära den officiella mil.se-linjen i många frågor.

/Kompis

Plutch sa...
6 mars 2010 11:33  

Kompis: Militär tillgång - självklart! Det är även de amerikanska B-1 bombare som vid otal tillfällen cirkulerat över PRT MeS och vid ett tillfälle släppt lite last.

Lösningen på kriget i Afghanistan är dock inte bombplan och stridsfordon. Det är mycket mer komplext än så. Det är lätt att stirra sig blinda på en stridsteknisk detalj och fordonsbitar. Det jag invände på vad den blåögda inställningen att mer våldskapacitet = seger, precis som om den inte har funnits innan, tro mig att USA hade skickat en mekaniserad infanteridivision med Abrams och Bradleys om dom hade trott att det skulle vinna kriget, du förstår det själv va?

Mer boots on the ground och närhet till befolkningen vi är där att skydda är viktigare. 3000 man i bara Balkhprovinsen skulle vara rätt nivå för att kunna segra på längre sikt.

Tillförseln av stridsfordonen har i många avseenden fördummat den svenska taktiken i Afghanistan. Att kvaliteten på förbanden nyligen har sänkts avsevärt är också en faktor. Jag vill inte utveckla vad det är som är dåligt med respekt för opsec.

Tro mig att jag divergerar från FMs gängse uppfattning i många frågor!

Lindquist (Asien) sa...
6 mars 2010 14:18  

Plutch
Kan du vara så snäll och tala om for oss vanliga civilister vad strf9040 ska användas till där nere? Enligt erfarna höga finska officerare åstadkommer styrkan där ingenting och kommer aldrig att göra det. Mer därtill, FM informerar medels rekryteringsfilm att anläggningen där är ett exotiskt adventure land för militärer. Vad ska vi tro? Leker folket där nere upp försvarsbudgeten? Är det locket på som gäller. Varför får vi inget veta?

Anonym sa...
6 mars 2010 16:05  

@PlutC

Jag litar på vad du skriver.

Däremot är jag personligen skeptisk till "hearts and minds" eftersom jag inte tror att det går att vinna den afghanska befolkningens förtroende på det sätt som vi hoppas.

Vad vi behöver uppnå för att kunna lämna Afghanistan är en fungerande centralmakt som kan hålla terroristerna borta i framtiden.

För det behöver vi inte vara omtyckta, utan bara respekterade. Respekterad blir man i Afghanistan genom att ha den största kanonen.

Lindquist har rätt i min mening. Låt ANA och ANP göra grovjobbet. Det är ändå de som ska göra det efter att vi har stuckit.

Afghanistan före talibanerna var också helt jädra hopplöst. Samma afghaner som ena dagen tog emot pengar för att skydda hjälptransporter, låg själva i bakhåll för dem nästa dag.

/Kompis

Cynisk sa...
6 mars 2010 17:39  

ISAF ska syssla med COIN, enligt det orderverk som nu gäller.
I det så handlar det om att befinna sig bland befolkningen, stötta lokal förmåga till säkerhet, mm. Det gör att Strf90 inte ska vara huvudalternativet, utan det ska lättare fordon samt fotpatrullering som ska dominera uppträdandet.
Det kan i vissa avseenden innebära högre risktagning, det är de flesta medvetna om men så är det.

Strf90 kan då fylla en funktion genom larmstyrka, tex utgående från en FOB i patrulleringsområdet.

Om man häver caveates så att Swecon kan börja uppträda stridstekniskt rätt så är mycket vunnet. Då kan man börja agera innan man behöver reagera och ta hjälp av stridsfordon.

Eftersom jag följt Malin/Linqvist/Vicekorpralens (några av henns nicks) resonemang tidigare så är jag förvissad om att hon inte vill förstå. Sveriges Försvarsmakt är kass och dålig oavsett vilket. Att det inte är FM som beslutat att COIN-strategin ska gälla spelar ingen roll. Mata inte.

Wiseman sa...
6 mars 2010 21:14  

Pema: Jag håller med dig i dina slutsatser i din kommentar, men jag publicerar den inte eftersom den är känslig med avseende på OPSEC för pågående insatser. Den information du skriver ger en motståndare lite för lätt information om hur han ska agera. Omformulera gärna kommentaren och skicka in den på nytt. Jag har inga som helst möjligheter att redigera i kommentarer.

Anonym sa...
7 mars 2010 10:43  

@Cynisk

Vete katten om man kan kalla ISAFs uppdrag för COIN. Uppdraget är efter prioritet att:

(1)Upprätthålla säkerhet och utbilda de nationella styrkorna.

(2)Understödja (men inte utföra) återuppbyggnaden

(3)Förstärka styret i landet.

Så länge man inte uppnår (1) - säkerhet - så är allt annat omöjligt.

En anledning till att man inte har uppnått säkerhet är att ISAF konstant har varit och fortfarande är underdimensionerat.

Om ISAF hade kunnat projicera en överväldigande övermakt i landet efter att ha besegrat talibanerna så hade byborna aldrig fått en chans att flörta med talibanerna igen.

Hursomhelst så innebär säkerhetsuppdraget att det på många ställen i Afghanistan krävs regelrätta militära operationer. Problemet är att effektiviteten hos dessa operationer begränsas av bristen på materiel och av alla restriktioner på grund av den förfelade "hearts and minds".

Afghanistan är ett komplext land med det följer en enkel logik, nämligen den starkes rätt.

/Kompis

Cynisk sa...
7 mars 2010 15:19  

@Kompis
ISAF:s uppgift är mycket riktigt som du beskriver, vald strategi är ändå COIN.

COIN är inte att åka runt i solbrillor och dela ut fotbollar, som vissa tycks tro.

COIN innebär bland annat militära operationer med graderad verkan och skydd. Då krävs förmåga till anfallsstrid med tunga vapen och indirekt eld. Utan det så blir det inte trovärdigt och då faller COIN-konceptet.

Lindquist (Asien)\ sa...
8 mars 2010 12:49  

Cynisk ..
Jag har följt dina resonemang samt dina attacker mot anti-nazister som du kallar för troll.
Dina åsikter är främmade bland officerskårer runt om i norden som vill ha en stabil region med fullgott starkt försvar för demokratin och sitt folk. Du verkar vara en stark drivkraft i avdemokratiseringen av FM. Det är lätt att förstå på basis av Era inlägg som speglar din vilja att ombilda det nationella försvaret till en liten krigsmakt bestående av NATO anpassade skyttekompanier. Kompanier som lätt kan styras under amerikanska staber. Ett stort problem med värnpliktiga är förstås att de är intellektuella som skvallrar och säger ifrån när det går för långt. För att Er grej ska lyckas krävs en övergång till politiskt användbara fördummade yrkessoldater som inget yppar då det begås brott mot mänskligheten. Tvärtom brunskjortorna gillar bara läget och vill göra mer.

Anonym sa...
9 mars 2010 04:27  

Tänk, denna blogg har jag aldrig sett tidigare. Intressant. Förstår dock inte riktigt denna diskussion om "aktivt självskydd" med hänvisning till svensk nödvärnsrätt. Precis som någon tidigare påtalat sträcker sig den lagstadgade nödvärnsrätten längre än vad som verkar vara FM:s egen definition. Märkligt, märkligt.

Kul dock att se att Tistam har blommat ut. Han var lite av en glidare tidigare i karriären.

Cynisk sa...
9 mars 2010 19:15  

@Malin/Lindqvist/Tokyo/Asien.

Att spela ut "nazist-kortet" är det sista argumentet för personer som inte har sakliga argument att komma med.
Jag har aldrig talat mot någon anti-nazist, tvärtom. Du måste nog ha misstagit dig igen.
Du har visat vad du är för typ.

@anonym 04:27
Caveaten handlar bla. om begränsningar avseende offensiva delar av ROE. Dessa behövs för att kunna agera stridstekniskt rätt och på så sätt minska risktagningen för truppen.

Anonym sa...
10 mars 2010 00:09  

Wiseman@ Herr Grundevik tar i det senaste numret av Officerstidningen upp chefs- och ledarskapsproblemet i en artikel.
Han listar en mängd olika problemområden och ett av dem är att "anonyma bloggar medför att chefer blir beslutsrädda".
D.v.s han menar att du, CI och andra är en del av problemet.Hm...
Måste väl betraktas som beröm?
Teaterdirektören.

Lindquist (Asien) sa...
10 mars 2010 05:18  

@ Cynisk..

Nej du kan inte ta debatten utan att trollförklara alla medels långa osmakliga haranger utan argument eller faktiskt innehåll. Du har tom placerat en amerikaniserad neo-nazi symbol på din blogg. Ett exempel på din lysande argumentering:

“Nu har Stortrollet vaknat ur sin sömn och odören i hans andedräkt flyter genom Tomteskogens vintervila. Stanken som kommer ur Stortrollets mun är outhärdlig. Det måste bero på ruttet innehåll. Vem är det jag talar om? Jo, givetvis en av Sveriges minst briljanta kändisar Jan Myrdal. Denne har en historia av att vara mer eller mindre på kollisionskurs med verkligheten och han har på Newsmill förorenat internet med sitt senaste tyckande om Afghanistan-insatsen.”

Nu till saken:

Svenskar som söker sig till USAs krig om makten i regionen, vill visa sin makt genom att paradera med vapen bland Asiater. Att bete sig som pajaser, lipa, grina, blåsa såpbubblor, ta barnen i knä, osv under tiden det cirkulerar nyheter om att civila dödas av utländska pajaser; visar på ett totalt förakt för deras situation, kultur och soldaternas överlägsna attityd. Strategin, utrustningen och alla dessa regler skvallrar om ett ointresse att bekämpa talibaner. Närvaron går istället ut på att visa sin blå-gula makt och överlägsenhet över andra folkgrupper. Från regeringens sida är det ett PR jippo, för soldater ingående i styrkan ett uttryck för sin omättliga fetisch att medels vapen och uniform visa sin makt över andra folkgrupper – ett paradis för nynazister. Att Svenska officerare är där kan förklaras av att de tvingas till det enligt vad som går att utläsas av Wisermans blog. Sen fins det förstås också nazister bland officerare som frivilligt valt att åka dit.

“Win hearts and minds” är motsägelsefull. Eftersom om pajaserna(trupperna) där inte har befolkningens hearts and minds så betyder det att de tröttnat på showen och bara vill att cirkusen packar ihop och ger sig därifrån. Om trupperna redan har deras hearts and minds så är det väl ingen mening med den massiva kampanjen to win their herats and minds.

Visserligen har du och dina kompisar en massa fina mässingsmärken på Era kontorskostymer och stabskontorsbaskrar men jag som civilist lyssnar heller på riktiga militära som hävdar att Era metoder saknar verkan och att kriget där inte går att vinna.

Plutch sa...
10 mars 2010 11:16  

Lindqvist: Sluta, du skämmer bara ut dig själv och förstör en i övrigt intressant diskussion. Det är för alla inklusive dig själv uppenbart att du inte vet vad du pratar om. Jag förstår att du har kraftiga åsikter och brinner för något, men du har ingen aning om vad våra soldater gör i Afghanistan och i övrigt har du ingen koll på hur man bör agera i den typen av upprorsbekämpning det handlar om.

Att du sen kallar de soldater som verkställer vår demokratiska nations utrikespolitik för "pajaser" är tråkigt. Jag är ganska säker på att du inte hade varit lika stursk IRL.

Sleipnir sa...
10 mars 2010 11:58  

@Lindqvist (Asien)
Vilka Finska höga officerare har uttalt sig på det sättet om Strfd 90 enheterna?

Beakta att både Norge och Danmark agerar likartad med sina stridsfordon.

Sedan förstår jag inte riktigt hur du i ena sekunden kan argumentera att mekplutonen inte gör något, medans du sedan vill mekanisera hela rasket.

Sedan har jag på plats noterat att verksamheten på Finska och Svenska MOT inte verkar skilja sig särdeles mycket.

Fast jag böjer mig naturligtvis ironiskt för att din erfarenhet som KB på I19 i 80:talets begynnelse, samt din erfarenhet av att skicka HKV egensnickrade lösningar på både gradsystem och utbildningsmetodik naturligtvis gör dig till expert på situationen.

För att tydliggöra mitt ställningstagande så anser jag följande.

Fler soldater behövs, och det av lätt mek typ. Varje kompanienhet (motsv. PO:na i förlängningen) bör ha en mekpluton som stödjande enhet.

MOT verksamhet bör koncentreras till de större städerna, vinner man inte säkerheten där, så är det oväsentligt om Byn Y med 150 invånare gillar ISAF jättemycket.
Detta räcker långt.

Sleipnir

Cynisk sa...
10 mars 2010 21:29  

@Lindqvist

Huvuddelen av ditt resonemang ang. svenska soldater och officerare känns igen från dina tidigare försök att misskreditera Försvarsmakten. Det får stå för dig eftersom de återspeglar dig och inte verkligheten. Jag förstår dock inte ditt hat mot Sverige och varför du envisas med dina envetna smutskastningskampanjer.
En sak är säker; du skadar dig själv mer än någon annan.
Den symbol som du anser vara nazistisk är den internationella symbolen för veteraner, inget annat. Det vet alla hyffsat pålästa.

Jag känner inga nazister men däremot folk som jag skulle beteckna som rasister. De flesta av dem skulle ALDRIG åka ut i internationell tjänst eftersom de inte vill riskera sin egen hälsa för någon annan och framförallt inte någon annan etnicitet.
Ytterst få av dessa rasister tillhör Försvarsmakten.

COIN-strategin som McChrystal antagit för ISAF är komplicerad att förstå. Jag uppmanar alla att läsa på om COIN.
"Hearts and Minds" är inget nytt men ett centralt begrepp inom COIN. Det handlar inte om att få folk att tycka om en men däremot att få folk att inse att ens framgång ligger i deras intresse.
För att det ska bli verklighet så krävs militär förmåga för att vara trovärdiga.
Ett led i det är att kunna agera stridstekniskt rätt, vilket Tistam och HKV insett och som föranlett begäran om att lyfta caveater.

Lindquist (Asien) sa...
11 mars 2010 08:30  

Nu ska vi inte blanda ihop det hela.

Att jag vill plocka bort 8,000 onödiga kontorsofficerare ur FM är inte att smutskasta organisationen eller uttryck för något hat mot Sverige, även om hotatde kontorsofficerare vill få det att se ut som så. En läkare som opererar bort en cancer hatar inte patienten eller sjukvården, eller hur.

Jag vill ha en stark nationellt Svensk försvarsmakt med hög eldkraft och samhällsberedskap vilket kräver en omfattande omfördelning av resurser i FM genom (1) att bibehåll och utöka värnplikten, (2) att 95% av officerskåren lämnar förvarsmakten, där endast chefer över förband som kan mobiliseras inom 90 dagar stannar kvar, (3) nerläggning av samtliga förband utomland, (4) att säga upp dyrbara internationella flygtransportkontrakt (5) att anskaffa, utveckla och vidmakthåll endast materiel avsett för norden (5) nedläggning av FHS, större delen av specialistofficersskolan och HVSS, (6) att stoppa rekryterings och reklamkampanjer, (6) avyttring av fastigheten Bastionen (Lidingövägen 24), etc. I stället får Sverige en 6 månaders krigsskola för officerare(OF), skola för specialister (WO), 15 brigader, 2 extra flygflottiljer, en tredubbling av artilleri, ingenjörs, luftvärns regementen; en redubbling av helikopter och Jäger bataljoner och en kraftig upprustning och utökning av hemvärnet till nationalgardes status.

När det gäller mina inlägg om fordon, personal, vapen och taktik i Afghanistan så är det bara exempel på hur talibaner bekämpas effektivt samt hur FM kan använda regionen som sitt övningsfält. Finska f.d. ÖB har uttalat sig om att kriget inte går att vinna och att inga resultat uppnåtts Det är med andra ord bara en kostsam circus, en show som dessutom lokalbefolkningen tröttnat på.

Cynisk
Läs nu på för all del, symbolen används av amerikanska neo-naziska krigshetsare där veteraner sak utnyttjas i propagandan. Den sitter inte på en enda värnpliktig veteran i USA, tvärtom de är symbolens största motståndare.

Sleipner
Slutligen vill jag påpeka att jag inte är militär. Jag är bara en nordisks medborgare som vill att norden förblir fritt och demokratiskt. Min militära bakgrund är därför inte relevant.

J.K Nilsson sa...
11 mars 2010 09:36  

malin, du vet inte vad som fungerar, du vet inte vad som inte fungerar, du tror en massa saker.

Nej din praktisk militära bakgrund är inte av intresse då du saknar en total insikt i Svenska Försvarsmakten. Har du haft en rejäl bakgrund som officersutbildad, gjort en ärlig karriär och tjãnstgjort vid HKV så har dina åsikter haft någon tyngd. Du avfärdar yrkesmänniskors åsikter för dina egna fantasier, du är genuint oärlig och har aldrig visat att du kan ta åt dig av andra människors kunskap.

J.K Nilsson

Anonym sa...
11 mars 2010 11:47  

@J.K.Nilsson,Cynisk,Sleipner,PlutC m.fl.
Vi satte upp en föreställning för en tid sedan som handlade en man som kämpade mot väderkvarnar. Nu ser jag att ni är ute på samma uppdrag. Väderkvarnen i det här fallet verkar ibland dessutom fungera som propeller.
Vi hade en reformering som gick snett i mitten på nittiotalet.
Kanske finns lösningen där?
Teaterdirektören.

Lindquist (Asien) sa...
11 mars 2010 12:50  

Jk. Nilsson

Jag har genomgått en riktig officersutbildning och lett förband under ett antal KFÖ. Jag har till stor del varit ute på skyttekompanier, men även tjänstgjort i en brigadstab. Jag tror inte att det finns många officerare inom den Svenska FM som har den erfarenheten. Visserligen var det länge sedan, men vad som krävs av officerare i strid nu och i framtiden vet jag mycket bättre än kontorsofficerarna på HKV som på sin höjd lett en skjutövning för värnpliktiga.

Emellertid försöker jag att se FM utifrån folkets behov av förvar. HKV möter tyvärr konstruktiv kritik genom att borra ihop sig som en igelkotte. Utan att vara militär så kan man enkelt se att FM är ett Chernobyl av ineffektivitet och byråkrati. Att ha 18,500 officerare med endast 770 soldater stående och max 3,000 efter total mobilisering är ju en militär historiskt unik företeelse.

Att du sedan klagar på att stora delar av försvarsbudgeten går åt till att betala fastigheter är en fint som inte går hem eftersom det endast rör sig om 1.995 miljarder som regeringen trixat tillbaka till stadskassan av en försvarsbudget på 40 miljarder.

Sen ska man inte förlita sig på tid i skolbänken som ett mått på hur bra officerare är att leda ett kompani i strid. Om nu FHS akademiserade officerare lär sig vad som är skillnaden på man och kvinna (genuskunskap) kan ju i vissa fall vara användbart för mig som transsexuell, men hur pass användbart är det i strid?

Vad vi behöver är en riktig krigsskola för officerare och inget högskole fjoll.

Anonym sa...
11 mars 2010 21:29  

@Lindquist

Din problemanalys är egentligen inte så tokig, även om du uttrycker dig lite förenklat för effektens skull. Det finns verkligen en del fullkomligt häpnadsveckande brister i Försvarsmakten idag, vilket alla Wiseman-läsare känner till.

Det som förbryllar med dina inlägg är ju de vilda personpåhoppen och spretiga förslagen på lösningar. Ibland verkar det nästan som om du fyllepostar, men det är ju både elakt tänkt och skrivet.

Hursomhelst tror jag att du skulle tjäna på att tagga ner eftersom det säkert finns mycket som alla försvarsvänner kan enas om, bara man inte uttrycker sig så kränkande och polemiskt.

Anonym sa...
11 mars 2010 21:41  

Som orientering så är Malin Lindqvist en fd KB vid ett norrlandskytteförband. Hon muckade med mediokra betyg men lär ha gjort KFÖ innan hon emigrerade.
Någon riktig officersutbildning och officerstjänstgöring är det inte tal om överhuvudtaget.

All ovanstående information har vederbörande själv lagt ut på nätet.

Anonym sa...
11 mars 2010 23:52  

anmäl politikerna för minister styre som inte låter FM operera under krigets lagar fast de avdömt att de råder krig i afghanistan.

Ang hearts and minds så behöver vi inte få allt folks förtroende räcker om vi skapar förtroende för afghanska regeringen och ANSF detta sker mkt snabbare eftersom de tillhör folket/ Saknar afghanistan o snart tillbaks

Plutch sa...
12 mars 2010 12:06  

Även om vi skulle få ROE enligt krigets lagar så skulle vi ha en COIN-approach till uppgiftens lösande.

Talibanerna gömmer sig bland och i vissa fall är befolkningen. Missförstå mig inte, ett dödande av fienden är centralt för att segra, men det är väldigt mycket mer komplext än så.

Även om vi skulle ha en pansarbrigad 122/90 i PRT MeS och ROE enligt krigets lagar så har det ingen betydelse iom att det inte finns någon tydlig fiende eller anfallsmål som skall tas.

Det är en "infantry fight" och coin-taktiker är nyckeln. Mindre force protection. Ständig närvaro. Låta afghanerna ta ledning.

Pansarkolonner som en gång i veckan kör från CNL vinner ingen seger. Talibaner dödas på ett bra sätt men det är inte definitionen på seger i Afghanistan.

Anonym sa...
12 mars 2010 17:42  

@PlutC

Talibanerna och Norra Alliansen, som på sina sätt lyckades styra delar av Afghanistan gjorde det med ofta mycket hårdhänta metoder.

Förmågan att ta vilken strid som helst, närsomhelst och varsomhelst är själva grunden till att vinna respekt i Afghanistan.

Om denna förmåga till våldsutövning brukas på ett etiskt försvarbart sätt så kan man till och med vinna ett visst förtroende.

Min uppfattning är att ISAF var alldeles för klent och illa utrustat under åren efter invasionen.

Detta i förening med den förklenande hearts and minds-strategin, gjorde att afghanerna varken kände respekt eller förtroende för ISAF.

Den rollen tog istället Talibanerna som fortsatte sin beprövade metod att skära huvudet av den som inte underkastar sig.

/Kompis

Plutch sa...
13 mars 2010 09:51  

Kompis: Det största felet som begåtts är att för lite trupp sattes in från början. ANA var inte moget att ta så stor roll. Sen var även felet att gamla krigsherrar användes.

Tro mig att ISAF har varit tillräckligt våldsamma. Att Afghanerna bara respekterar våld är skitsnack. Dessutom bygger ISAFs legitimitet på att vi har folket med oss. Om man är hårdför mot civilbefolkningen så föds mer Talibaner.

Tror du verkligen inte USA skulle använda mer våld om det var lösningen på kriget?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade