Ledord (uppdatering 1/4 09.30)

Öppenhet, resultat och ansvar är de tre ledord som förre ÖB fastställde att Försvarsmaktens värdegrund ska vila på.

Nu ska Försvarsmakten bygga varumärke för att bättre kunna attrahera ny arbetskraft. Försvarsmakten™ kommer att bygga på de tre nya värdebegreppen som just nu gör sin entré på förbanden: "Vi syns, vi verkar, vi respekteras".

Efter den senaste veckans händelser i Försvarsmakten som Borneo redogör för och Informationsstabens klavertramp inför öppen telefonlinje, inser man direkt att det inte började så bra för Försvarsmakten™. Att genomföra ett informationsmöte för berörd personal där de mest intressanta bilderna (bl a ekonomin) som ska förklara för personalen varför det är så oerhört viktigt med en ovanjordsanläggning i Mälardalen, istället för en fortifikatoriskt skyddad och väl fungerande anläggning i Hästveda, är censurerade, visar inte direkt på vare sig öppenhet eller inbjuder till respekt. Ej heller att ändra tidpunkten för mötet med så kort varsel att personal ej kan medverka, eller att skälla ut personal som står upp för sina underordnade och vill diskutera beslutsunderlaget. Vidare visar knappast motiveringen att beslutet innebär en acceptabel nedgång i kvalitet och kvantitet på vikten av att verka.

Det ser onekligen mycket mörkt ut för det svenska luftförsvaret där resultatet oundvikligen kommer att bli ett rejält förmågeglapp. Frågan är nu hur den politiska nivån ställer sig till att planerna för GLC/NOC nu återigen är i full fart, men under annat namn, trots att stopp beordrats? Frågan är också vad de ansenliga summor som nu ska läggas på detta ändamål annars skulle kunna ha använts till?


Försvarsmakten kommer utan tvivel att vara ett starkt och självrekryterande den dagen man koncentrerar sig på att sätta verkan och personalen i centrum, istället för närmast aktivt försöka stöta sig med personalen och sätta konsulterna och försvarsindustrin i centrum.


Uppdatering 1/4 09.30: I skenet av den låga flygtidstilldelning som redan drabbat de icke-prioriterade stridsflygdivisionerna (med nationella uppgifter) som under kommande år kommer att ligga långt under den erforderliga för uppnå ställda mål, kommer en "nedgång i kvantitet och kvalitet" inom stridsledningen att vara förödande. Inte nog med att man ej får övningstid, när man får öva kommer man inte att ha tillgång till stridsledningsresurser, vilka är fullständigt grundläggande för att bedriva all form av mer avancerade flygövningar än loopingar. Redan idag råder en enorm brist på flygstridsledare p g a inrättandet av GLC/NOC. Beslutet att fortsätta i samma spår medför att det kommer att ta år att återfå kunskap och förmåga hos de stridsflyg- och utbildningsdivisioner som inte ligger längst upp på prioritetslistan, under förutsättning att det går att rekrytera och utbilda ny stridsledningspersonal.

19 kommentarer:

Sumatra sa...
1 april 2010 00:22  

Vi synes verka respekterade är väl bra värdebegrepp.

Har för övrigt FM varit så osynligt i samhället. När Fo- och Milo-organisationerna försvann, försvann nog FM ur det civila samhället. Det är dessutom långt mellan etablissemangen numera. Hur lockar vi till oss en dalmas exempelvis. Han har väl inte sett en militär, sedan Dalregementet försvann? Kritisk massa, någon?

Anonym sa...
1 april 2010 02:37  

Värdebegreppen formuleras i presens, men måste väl med ett nyktert ÖRA ses i futurum.
"Vi ska i en framtid synas" o.s.v.
Då uppkommer genast frågan; Hur ska detta gå till?
Vi börjar ju inte i en planerad och förberedd nedförsbacke precis.
Vi får väl börja med att rekrytera någon/några som kan det där med skokartonger.
Sedan får vi väl ta itu med de illaluktande gympaskorna som som ligger inuti.
Då är vi nog tyvärr på andra sidan år 2020.
Men då har vi säkert fått nya roller att spela och nya kulisser.
Kanske en helt ny teater?
Teaterdirektören.

Anonym sa...
1 april 2010 06:17  

Med bakgrund till vad som skrivs i den här och andra bloggar, så anser jag att det finns för många JA-sägare som inte vågar stå upp för sina egna åsikter inom HKV, utan alla kör på i samma gamla spår.
Jag menar, dom om några måste ju veta i vilket skick FM befinner sig i, ändå så tas det i minna ögon helt galna beslut hela tiden.

Det kanske är det dax att operera in lite ryggrad hos vissa i FM (och regering,våga öppna ögonen och se verkligheten), alternativt sätta FM under tvångsförvaltning.

Men vad veta jag, jag är bara en försvars intresserad HV gubbe, utan den insikt som vissa av er som skriver här har.
Men likt förbannat anser jag att ett nationellt försvar är en självklarhet för en Nation, och något som borde vara i allas intresse.

Lekmannen.

Anonym sa...
1 april 2010 06:22  

Det har sagts förr - att bli en "Trovärdig Försvarsmakt" inträffar inte genom flashiga floskler, en verklighetsfrånvarande reklamavdelning till infostab eller nya hemsidor. Den byggs upp inifrån genom ärlighet & ledarskap. Tyvärr numera begrepp som verkar okända runt Tessinparken...

Johansson sa...
1 april 2010 08:58  

Varje person som är anställd av FM är en ambassadör för dess verksamhet!
Vi är ALLA rekryterare!
Om vi konstant utsätts för otydliga beslut utan genomlysning av handläggning och motiv ruttnar man ihop.

FML DÖDAR rekrytering effektivt!

Förut blev personal upprörd över FML/HKV/politiska beslut. Nu får man beslut/info och reagerar med en axelryckning. Folk har gett upp, lagandan har övergått till
" - det är ju bara ett jobb "
Förut när man slutade eller tog tjänstledigt sågs man som en svikare, nu får man ryggdunkningar och folk önskar lycka till.

Det är hög tid att börja jobba i spåret att behålla personal!

De dokument som redovisas ger motsatta besked, befintlig personal är ointressant och anses bara vara en kostnad.

Parodin med Generalernas krig rullar på, order och kontraorder, när ska den ta slut?

Johansson, Ledsystoff FV

Anonym sa...
1 april 2010 09:56  

Kan någon vara vänlig och förklara sammanhang etc. beträffande det faktum att ett antal Stril-chefer tydligen blivit utskällda och vanhedrade!

Tacksam för upplysning!

Anonym sa...
1 april 2010 10:59  

Till Överbefälhavaren

Så går det när det inte finns eller utkrävs något personligt ansvar av alla klåpare på de högre beslutsnivåerna. De som försatt FM i nuvarande sitts får fortsätta att klanta till det. De får fortfarande ut sina löner på 50´+ i månaden. Varför tror vi att de skall de ändra beteende? De belönas ju fortfarande. De behöver inte ta några som helst negativa konsekvenser av sitt handlande.

Överbefälhavaren - om du inte vill gå till historien som en parantes i gråmoddet av veka s.k. chefer så är det dags att agera nu. Ta bort de som förorsakar miljardkostnader för skattebetalrna.
Betänk att många av dessa karriärister aldrig, i egentlig mening, genomfört någon seriös militär verksamhet. De har aldrig upplevt kraven på beredskap i verkligheten, vare sig nationellt eller internationellt, d v s att förmågorna skall vara tillgängliga i verkligheten inom angivna tidsramar. De som har formats av den eviga "tio-åriga strategiska time-outen".(En av KGBs, förlåt FSBs, bästa desinformationsoperationer i modern historia) De har presterat bra på skolorna och befordrats i förtid på de meriterna. För dem är detta bara ett spel för att de skall kunna göra "karriär". Det måste få ett slut.

Överbefälhavaren - utkräv ansvar. Det är förstås svårt att peka ut enskilda i "nånannismens" förlovade land. Men jag har ett tips; Börja med den för verksamheten högst ansvarige. Är felet begånget inom flygvapnet; peta FVI. Det är möjligt att du är personlig vän med honom men du har väl integritet nog att sätta dig över det, eller...? En sak kan du vara övertygad om - näste FVI kommer att skapa en helt annan koll på verksamheten än sin företrädare. FVI var bara ett exempel, jag vet inte om det finns underlag att peta just honom men med tanke på alla (dyra) tokigheter som hänt och händer, jag tänker på hkp, GLC, PRIO, etc,så finns det absolut några som bara måste petas från sina befattningar. Lycka till.

Då skulle det synas att du verkade och du skulle bli respekterad!

Old School

Per K Eleman sa...
1 april 2010 11:21  

Begränsad och avtagande luftförsvarsförmåga, ingen flygspaningsförmåga, begränsad taktisk flygtransportförmåga, ingen taktisk underrättelseförmåga med UAV, Ingen förmåga att med medeltung helikopter bedriva taktiska transporter, MEDEVAC, SAR eller ubåtsjakt, begränsad till ingen tillgång till flygtid, ingen förmåga att grund- och vidareutbilda helikopterpiloter m.m. m.m.

Men ett av världens modernaste stridvagnssystem och kanske världens modernaste artilleri med världens modernaste granater.

Jag säger som Kristian Luuk; Vart är vi på väg?

Felsatsning - någon?

Oberon sa...
1 april 2010 11:31  

@ Old School:

Inget beslut av någon betydande magnitud har under det senaste året fattas i försvarsmakten utan att först grundligt beretts i försvarsmaktens ledningsgrupp (FML) och i samband därmed vunnit ÖB gillande eller beslutats av höga vederbörande själv.

Försvarsmakten är en enrådighetsmyndighet, ingen syförening.

Anonym sa...
1 april 2010 12:45  

@ Oberon 11.31

Det är här vi har problemet. Trots att FM är just en enrådighetsmyndighet - så leds den som en syförening....

Medelåldersmannen sa...
1 april 2010 13:08  

Bäste Oberon!
Helt riktigt fattar ÖB och FML sina beslut efter grundliga beredningar, utredningar och analyser, ofta även på remiss till berörda delar av organisationen i övrigt. Ett tillsynes sunt sätt att förvalta och leda. Men tyvärr verkar det som att problemen verkar sitta i just de grundliga beredningarna och analyserna!

Många är de exempel då utredningar och analyser styrs och drivs så att de i slutändan passar den ställda frågan (inte helt sällan uttryckt i en PowerPoint-presentation). Sakargument som inte ligger i linje med önskat slutresultat brukar ofta avvisas som uttryck för särintressen, motstridiga analysresultat hemligstämplas, extremt korta remisstider, återtagna frågeställningar och utredningsuppdrag, otydligt sammansatta projekt-, referens och styrgrupper etc.etc.

Tyvärr är det denna verklighet som döljer sig bakom många av de "grundliga beredningar" som ligger till grund för beslut.

I den annalkande påskglädjen skulle man, som avslutning, kunna kosta på sig att ironisera över ditt påstående i det att enrådsmyndigheten mer och mer börjar anta dragen av just en syförening.

Anonym sa...
1 april 2010 13:39  

@ Oberon

Och? Vad menar du? Att farsen skall fortsätta som om ingt har hänt?

Menar du att ansvar inte kan utkrävas? Det är naturligtvis fullt möjligt att de skapat ett system där alla tas som gisslan av varandra och därför blir alla medskyldiga.

Du vet att FMLs detaljkunskp helt hänger på föredraganden och dennes eller deras kompetens (och PP-bildspel). Då kanske det är bland föredraganden ansvaret skall utkrävas. Eller hos den ledningschef som släppt fram föredragningen till FML.
Men din argumentation är typisk; "Det är systemets fel, inte någon individ". Och det är väl precis det som är problemkärnan.

Och om besluten blivit så grundligt beredda som du menar, varför har det blivit så fel ändå?

Old School

Anonym sa...
1 april 2010 15:00  

Att en statlig myndighet börjar tala om att "bygga varumärket" och ägnar sig åt tramsigheter som att byta web-domän är ett allvarligt tecken på att för många som inte har någon verklighetsgrundad uppfattning om inriktningen har fått för mycket att säga till om.

Sedan kan man ju förstås undra om FörsvarsMAKTEN är ett adekvat namn. Eftersom jag vill fortsätta med förkortningen "FM" så föreslår jag "Försvarsmodulen".

Kent

Per A. sa...
1 april 2010 19:50  

Fungerande och trovärdiga varumärken byggs inifrån. Något som FM's ledning kanske borde fundera på.

Anonym sa...
1 april 2010 21:20  

"Vi syns, vi verkar, vi respekteras"

Det är ett aprilskämt väl?

/Tinhead

Anonym sa...
1 april 2010 21:59  

Nej vet ni vad, inte är det GLC/NOC som slarvat bort personalfrågan det skedde långt tidigare. Ska vi få någon ordning på detta så sluta stoppa huvudet i sanden och ta reda på varför? För enkelt att skylla på andra, fy skäms!
/Solstrålen

Anonym sa...
1 april 2010 23:43  

Jag hoppas det är någon på den politiska nivån som utkräver ansvar från hela FML. Det måste vara någon som har en stor hållhake på generalerna, annars vore det väl omöjligt att fortsätta fatta dessa vansinnesbeslut, eller? Hur är det möjligt att man får behålla sitt arbete, efter att ha lurat upp hela FML på läktaren med sitt påhittade GLC/NOC? Och ha bränt miljarder på NBF. Och sen bara få fortsätta?
Det står helt klart att det är viktigare att rädda huvudet på vissa ansvariga, än att inneha den förmågan som de folkvalda kräver.
Respekt är något som sittande FML aldrig kommer att få.
Jag hoppas att de chefer på lägre nivån som står upp för sin personal och som inser allvaret i denna situation, vågar fortsätta att ifrågasätta! Bra jobbat!
Strilfolket går inte genom ett minfält utan att åtminstone få en bra förklaring på varför?

/Nemo

Oberon sa...
2 april 2010 23:32  

@ Old School:

Jag uppfattar att bilden ändå så smått börjar klarna för dig...

Men för att vara riktigt tydlig:
Som chef för försvarsmakten har överbefälhavaren under regeringen odelat ansvar för myndighetens verksamhet. Som exempel på ärenden där endast överbefälhavaren får besluta kan nämnas; avvägningsbeslut, strategiskt styrdokument, budgetunderlag, försvarsmaktens utvecklningsplan, överbefälhavarens uppdrag samt ärenden av stor ekonomisk eller principiell betydelse. Listan är betydligt längre än så.

Överbefälhavaren kan genom bemyndigande, order eller uppdrag överlåta till annan att fatta vissa beslut. I övrigt gäller 20-21 §§ myndighetsförordningen (2007:515) vad gäller ärendens föredragning och dokumentation av beslut.

Att föreställa sig att beslut fattade i försvarsmakten under det senaste året inte speglar överbefälhavarens vilja vore ett uttryck för grov underskattning. Detta oavsett hur maliciösa PP-trollkonstnärerna än må vara i sitt uppsåt vid föredragningarna.

Rekommenderar försvarsmaktens arbetsordning som finns publicerad på forsvarsmakten.se.

http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/lagrum/ffs2009-2.pdf

WUtC sa...
4 april 2010 15:25  

men är alla helt blinda för vår eminenta Försvarsmakts agenda? den omsätter aktivitet och kapital på samma sätt som Wallenbergssfären: Att verka utan att synas. snart syns den inte alls, vi bara liksom "vet" att den är där. någonstans.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade