Personalkännedom

För dem som ännu inte uppmärksammat det, eller inte följer sitt fackförbund Officersförbundets hemsida så noga, kan jag tipsa om den utmärkta kolumn med nyhetslänkar som finns där. Idag länkades det bl a till Norrbottens-Kuriren som berättar att det är problem med rekryteringen av helikopterpiloter till nästa års insats i Afghanistan. Några piloter anser sig vara för gamla för att lockas av en skarp insats, medan vissa anser att det inte kommer att finnas tillräckligt med tid och resurser för att utbilda sig i det för Afghanistan mycket specifika klimatet, ”hot ’n’ high”, som gör helikopterflygning där till den mest riskfyllda i världen. Som jag tidigare skrivit lägger andra nationer med stor erfarenhet av flygning i Afghanistan ändå ner stora resurser på att utbilda sina helikopterbesättningar i hot ’n’ high inför insats i Afghanistan. Mig veterligen har inga steg i den riktningen tagits från Försvarsmaktens sida. Jag blir dock mer än gärna motbevisad på den punkten.

När färre piloter nu avser åka, blir det längre tjänstgöringsperioder för de resterande, vilket är ett problem större än just den social aspekten. Problemet med flygoperationer där den aktuella resursen är en beredskapsresurs, är att det i regel blir lite skarp verksamhet och mycket väntan. Färdighet är en färskvara, varvid besättningarna därför måste roteras ut ur området med relativt täta mellanrum för att öva sig, medan andra roteras in. Att utbilda nya piloter på Hkp 10 lär ta betydligt längre än ett år och att skicka en ny pilot utan hot ’n’ highträning till Afghanistan oförlåtande klimat och stridsmiljö är ingen bra idé. I Sverige har man under de senaste 10 åren haverat 25% av alla Hkp 10 i djupaste fredstid och i känd miljö. Oavsett personalens status och antal lär det bli åka av till Afghanistan. Det har gått alldeles för mycket prestige i den här frågan för något annat. Liksom den intervjuade piloten i Luleå, finner jag det märkligt att man inte tidigare bäddat bättre för en skarp insats. Till sommaren är det åter dags att sätta upp ett svenskt Herculesförband i Afghanistan för att avlasta de tyska helikopterresurserna från de transportuppgifter man annars får lösa under sommaren när klenare transportflygplan inte klarar hot 'n' highmiljön. Jag hoppas verkligen att HKV lärt sig läxan från förra året och bättre bäddat för en insats så att man inte råkar i samma sits igen och står där utan piloter när det är ”slutrekryterat”. Populärversionen förra året var att det bara handlade om löner, men enligt källa lär det ha rört sig om betydligt fler och för uppdraget väsentliga saker. Förhoppningsvis har man, som sagt, pejlat läget bättre i år.


Apropå helikoptrar hade jag tänkt skriva några rader om Bundeswehrs sågning av NH 90, som avslöjades i förra veckan, men det har Chefsingenjören redan gjort och det finns inte så mycket mer att tillföra. Det är märkligt hur ett land som till största delen består av obyggd, bestämmer sig för att investera i idel helikoptrar med knaper förmåga att landa i terrängen. Det återstår att se hur det går med inköp av nya helikoptrar, vilket Försvarsmakten i budgetunderlaget för 2011 anser att det behövs extra medel till om man ska klara. Ett inköp av Blackhawks anser jag vore minst sagt väl investerade pengar. Försvarsmaktens helikopterverksamhet har ju det senaste dryga decenniet varit en mycket tragisk verksamhet - på flera sätt.


Fotnot: Läser man i kommentarerna till artikeln ser man att ”Wiseman” lämnat en kommentar. Det krävs nog inte mycket eftertanke för att förstå att det inte är denne Wiseman.

51 kommentarer:

Anonym sa...
2 mars 2010 21:12  

Det är väl inte så att detta problem att rekrytera nyckelkompetenser har något att göra med myndighetens iver att pressa fram ett obligatorium för personalen att tjänstgöra internationellt - innan arbetsgivaren lyckats prestera en täckande föklaring till vad obligatoriumet innebär...

Anonym sa...
2 mars 2010 21:43  

Det kan ju inte vara lönen som är problemet för
piloterna? Den höjdes ju helt nyligen 1999 efter
avklarad flygutbildning till knappt 90 procent av MSBs ingångslön...
Det kanske är det att MSB är arbetstidsreglerade
och får behålla traktamentet? Eller att öb dubblat sin
lön under den tid helikopterkillarna fått 0 procent i höjning
på ingångslönen samtidigt försvaret inte haft råd hänga med i löneutvecklingen i Sverige och lämnt tillbaka miljarder????

Anonym sa...
2 mars 2010 22:28  

En organisation i affekt!

Om 2 veckor åker besättning och helikopter till Adenviken för ombordbasering på örlogsfartyg till havs under flera månader.

Ännu har ingen pilot genomgått grundläggande utbildning i fartygslandning och än mindre uppnått någon erfarenhet på helikoptertypen. Vissa inblandade piloter har aldrig landat på något fartyg överhuvudtaget.
Vem har ansvaret för flygsäkerheten inom Försvarsmakten?

Om C Hkpflj kan skicka Hkp15 till Adenviken om 2 veckor behöver han inte vänta en dag med att skicka Hkp10 till Afghanistan.
Hkp10 behövs dessutom.

FlygI

Marcus sa...
2 mars 2010 22:38  

Wiseman skrev:

"Som jag tidigare skrivit lägger andra nationer med stor erfarenhet av flygning i Afghanistan ändå ner stora resurser på att utbilda sina helikopterbesättningar i hot ’n’ high inför insats i Afghanistan. Mig veterligen har inga steg i den riktningen tagits från Försvarsmaktens sida. Jag blir dock mer än gärna motbevisad på den punkten."

Det jag hört planeras är ett deltagande under 3 veckor i en övning i Spanien som heter Azor. Det lär dock inte vara så att alla är där i 3 veckor utan det blir förmodligen ett rotationssystem. Även hkp15-besättningarna i BG11 skall enligt uppgift vara med på den här övningen som lär vara den enda förberedelse avseende "Hot´n high" som genomförs inför ISAF/BG11.

Anonym sa...
3 mars 2010 06:34  

@ anonym 22.28

FM har en chef för "flygbolaget" Flygvapnet och har det senaste året omorganiserat samt rekryterat & befordrat en brigadgeneral att uppbära det yttersta ansvaret för myndighetens flygsäkerhet inomramen för FMFO (FM FlygOperatör).

Befattningen är placerad på PROD för att ha direktaccess till resurserna för materiel, övning & utbildning - allt i syfte att stärka flygsäkerheten....

Borneo sa...
3 mars 2010 07:47  

Svensk katastrofhantering av militära helikoptrar fortsätter. Allt, från avsaknaden av helikoptrar, egen grundutbildning, miljöträning med mera,visar att FM inte är kompetenta. Ett civilt bolag skulle förmodligen aldrig få ett verksamhetstillstånd med motsvarande förmåga. Vad värre är, flygsäkerheten är fortsatt inte en prioriterad sak. En underbemmannad flygsäkerhetsavdelning där begärda personalförstärkningar prioriteras bort samt avsaknad av chef på heltid vid samma avdelning visar tydligt på detta. Det enda som är välfyllt är mängden officerare med tappade sugar inom FTS.

Vad beträffar Adenviken och svensk helikopterinsats så är det nu en prestigefråga. för en månad sedan satte FTS upp ett antal kriterier vilka skulle vara uppfyllda innan insats godkändes. Det står nu klart att fera av dessa inte kommer att hinnas med, trots detta avser man att åka.
Piloter som inte har tllräcklig träning i instrumentflygning ska användas och tvingas operera över vatten i mörker.
Avsaknad av tillräckliga ledningsresurser, läs flygchef, ökar riskerna ytterligare. Med tanke på de fatala erfarenheter FV gjort, bl.a i Rydhaveriet,av att inte ha fullgod ledning av flygverksamheten är det ytterst märkligt att man tillåter att flygverksamheten i Adenviken tidvis kommer att ledas av en stf divisionschef. Helt emot SHK rekommendationer.
Slutsats, återigen underkänt. En insatsgeneral som sätter in ett förband vilket är "godkänt" mot bättre vetande av en produktionsgeneral. Och då menar jag inte flygvapengeneraler.

Det skulle vara intressant att instifta ett militärt konstitutionsutkskott. Då skulle det bli trångt i väntrummet.

Anonym sa...
3 mars 2010 08:14  

Andra nationer lägger månader av träning i hot´n´high miljö innan man anses redo. Vi kommer att få 3 pass i höger och tre pass i vänster sits.
Var finns ödmjukheten att lyssna på andras erfarenheter.
Andra betydligt större aktörer på den sjöoperativa arenan än Sverige har ett väldigt gediget program för att kvalificera besättningar innan man anses kvalificerad att verka ombord från ett fartyg.
Vi skickar besättningar som aldrig eller nästan aldrig landat ombord eller genomfört en vinschning ute till sjöss.
Var finns flygsäkerhetstänket?
Var finns ödmjukheten inför uppgiften?

The Mighty sa...
3 mars 2010 09:31  

Det är självklart mycket enkelt för arbetsgivaren att hävda att piloterna på transportflyget är missnöjda med sin lön och därför inte ville åka till Afghanistan förra året. Dock har budskapet varit tydligt till både facket (återkommer till detta) och arbetsgivaren: Återuppta de ignorerade/avbrutna ALFF förhandligarna som enligt avtalet skall genomföras. Så enkelt var det! Nu är förhandligarna återupptagna men inte färdiga vilkat man kan ha åsikter om, men som inte är avgörande. Nu är kollektivet nöjt med den lilla sakt man faktiskt kunde enas om och därmed bör det inte bli någon gemensam aktion från arbetstagare eller facket. Varför krävs tydlighet mot facket? Jo det är ju inte bara i arbetsgivarens intresse att ALFF förhandlingarna inte genomförs. Tänk scenariot att dagens situation på marknaden gör att arbetsgivaren kommer fram till att lönerna är fullt tillräckliga och att ansvar inte måste premieras på något sätt, vilka argument har facket att ta till? De kan i och för sig hävda dålig löneutveckling men i grunden har dom inte mycket att komma med! Det gynner därför varken facket eller arbetsgivaren att komma fram till något då risken är att arbetstagaren går ur facket och är ännu mindre frivilliga till insats.
Nog om kollektivet, mer om individen.
Förutom lönen som är en liten fråga i sammanhanget så finns det ju andra problem med att åka på insats som transportpilot:
- Dåliga erfarenheter av omhändertagande efter skada (lite plåster från FM och skjuts ut i vårdsnurran).
- Många löften från generaler som sällan infriats.
- Insatsfrekvensen (svårt att få ut semester, åker varje år utöver redan tunga åttaganden, svårt att hinna med återtagning (alla minns väl "vilan" då vi tvingades till Red Flag) etc.)
- Numera kan man inte räkna med att den egna livförsäkringen/låneskyddet gäller (Arbetsgivarverket säger tydligen nej till att åta sig något ansvar och Handelsbanken undantar "krigshandlig".)
- Ringa kompetens i HKV vad avser genomförande av transportflygning (lågt fötroende för "fixa-och-trixa" lösningar som alltid förekommer då insatsen är under genomförande)
- Fortsatt genomförande av TSFE organisationen (vilken effekt har det på insatserna då det flygs mindre och finns ännu fler ledningsnivåer? Inte bara besättningarna som behövs för insatsen utan den tekniska delen är lika viktig)
- Minimal återväxt/nyrekrytering gör att många ser med dysterhet på framtiden och ett obligatorium. De få som kan tvingas åka medans de hemma försöker ro runt verksmheten.
- etc.

Som sagt det är enkelt att hävda att lönen var problemet när det reella problemen är så svåra att kännas vid, hantera och förstå!
Just nu görs förvisso något: Minska antalet plattformar för att passa antalet besättningar. Tydligen behövs inte lika många taktiska trasportflygplan längre! Varför inte göra tvärtom och rekrytera istället? Fast det kostar ju pengar och dom är ju tillbakalämnade (jag vet att det är ett annat "konto"!)

Anonym sa...
3 mars 2010 14:20  

FlygI:
Du är dåligt uppdaterad! Min källa säger annat...
Wiseman:
Kanonbra artikel som trycker på en del ömma punkter. Om man blundar tillräckligt hårt så slipper man se världen utanför. Hot´n high (inkl brown out NVG) är det farligaste HKP-besättningar gör i AFG.

Kan ingen meddela chefen för detta flygbolag att varningsklockorna ringer????

Dr Blå

cjf33 sa...
3 mars 2010 14:55  

Jag saknar en röste i denna disskution var är Allan Widman?
Han hade ju ett upprop och hade fulltecknade listor med Hkp personal som var beredda att åka till Afganistan när helikopter debatten gick på högvarv.

Hela helikopter historian är en politisk ankdamm. ISAF ställer inga krav på att Sverige skall ha helikoptrar i området. Skulle vi kanske eventuellt möjligtvis få dit dom så småningom så är det ingen resurs som Sverige har någon första tjing på utan en ISAF resurs för alla.

Anonym sa...
3 mars 2010 17:34  

@ Borneo 07.47

Klart att chefen för flygsäkerhetsavdelningen inte har tid med den arbetsuppgiften. I sin tillikauppgift som reseattaché på Brasilien så har han ju mycket viktigare ärenden att hantera just nu än en sådan liten sak som att helikoptrar skall operera från fartyg (igen..) i ett område som de aldrig verkat i förut.

Ett litet struntärende då det skall säljas flygplan....

Kanske hade varit lämpligt av "flygbolagschefen" att ha en annan chef för flygsäkerhetsavdelningen under den tid som den ordinarie reste som en skottspole över atlanten med orderblocket i högsta hugg !?

Anonym sa...
3 mars 2010 17:44  

Dr Blå@

Vad säger din källa?

Anonym sa...
3 mars 2010 17:50  

Att vara nöjd med sin arbetsinsats!

Jag undrar om någon på flygsäk är stolt över sin arbetsinsats?
Vem jobbar de för?
Piloten eller generalen?

Piloten

Rätt åtgärd! sa...
3 mars 2010 18:11  

En kommentar om ett helt annat ämne.

Idag passerade en liten notis Nyhetssverige angående dödsskjutningen av två svenska officerare och en lokalanställd tolk tidigare i år (http://www.mil.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Nyheter/Aklagare-startar-utredning/).

Här framgår att det svenska åklagarämbetet har startat en förundersökning i ärendet. Enligt mil.se är det rutin att göra så när svenska medborgare dödas i utlandet. Åklagare och polis ska utreda fall då det finns misstanke om våldsbrott.

Jag var själv i Afghanistan under FS17 (april till december 2009) och slås nu återigen hur vi behandlar vår insats där. Under vissa perioder förra året var vi i strid eller hade IED-incidenter (fynd eller detonation av hemmagjord sprängladdning) var och varannan dag, vecka in och vecka ut. Det blev en rutin att gå in i stridsledningscentral, sammankalla bakre ledningsstöd etc. Det som tidigare kallades för "incidenter" (dvs något ovanligt) blev nu normalverksamhet, precis som i övriga Afghanistan.

Vi och våra andra ISAF-kollegor (finnar, tyskar, amerikaner mfl) genomförde väpnad strid: militära operationer där vi stod högst upp på våldstrappan. Det var varken peace keeping, humanitärt stöd eller någon form av bevakningsuppdrag längs en stilleståndslinje. Personaltjänsten handlade inte i första hand om Anders Andersson skulle få en extra permission för att gå på sin kusins bröllop, utan om att hitta en ersättare i hans grupp eftersom Anders Andersson blivit för rädd för riskerna och därför roterat hem i förtid.

Men när det blir förluster eller skador, ja då agerar Sverige som om vi vore i fred och det hade inträffat i hemlandet. Så skedde under FS17 och nu även under FS18. Personer blir skadade och då klassas det som ett "våldsbrott"??? Militärpolis kallas till platsen, undersökningskommission utgår från Sverige och nu senast en förundersökning om mord.

Kära försvarsmakt, hur tror ni våra allierade ser på oss? Mord i Afghanistan??? Det är ju en väpnad konflikt med krigsliknande tillstånd i södra delen och näst intill inbördeskrig i vissa av de norra och västra distrikten - inklusive det distrikt där det senaste överfallet skedde!?

Det blir såväl patetiskt som otroligt missvisande när Försvarsmakten behandlar sådana här händelser som brott gentemot svensk lag, och inte för vad det egentligen är: strid.

Efter en strid ska vi inte skicka militärpolis och undersökningskommissioner till platsen. Lärdomen från de länder som genomför mer verklighetsnära insatser är tydliga: in med mer förband för att hålla terrängen och visa lokalbefolkningen vem som är starkast, fyll på med informationsoperationer för att sälja den sanna bilden om vad som har hänt och därefter ös på med uppbyggnadsarbete och humanitärt stöd för att ge lokalbefolkningen ett alternativ och en orsak till att de nästa gång något liknande händer, ska stödja oss (ISAF, världssamfundet och den afghanska regeringen) och INTE upprorsmännen.

Inom Försvarsmakten kritiserar vi ofta media för att ge en felaktig bild av insatsen och läget i Afghanistan. Men vi gör oss en rejäl björntjänst genom att agera så som vi gör efter strider som den nu senast.

När någon beskjuter svensk- eller ISAF-trupp i Afghanistan är det inte ett mordförsök. Det är en strid. Behandla det ur ett militärt perspektiv Försvarsmakten, inte polisiärt! Det kan vi göra på övningsområdena i Sverige, inte i verklighetens Afghanistan...

Henrik sa...
3 mars 2010 18:36  

@ Rätt åtgärd: Nu blev jag mörkrädd på riktigt.. Herregud, bara Sverige kan få för sig nåt sånt här. Jag är rädd att det kan bli så efter 200 år i fred.

Plutch sa...
3 mars 2010 19:52  

Rätt åtgärd!: Håller med dig till 100%.

Försvarsmaktsledningen och politikerna är omedvetna att vi är mitt i ett krig, 4:e generationens krigföring.

Snögubben sa...
3 mars 2010 19:56  

Om nu helikopterbesättningar saknar utbildning för det jobb som skall göras, så kan säkert skyddsombudet på arbetsplatsen ha en åsikt om detta. Skulle en JAS pilot vilja göra en ombasering till ex USA med lufttankning på vägen, utan att ha övat på detta innan ? Är det insats till vilket pris som helst som gäller, för en myndighet i fritt fall ?? Flygsäkerhetsavdelningen verkar vara inne på helt fel spår, sänder ut operativa begränsningar på löpande band, allt för att hålla bla JAS i luften.

CS sa...
3 mars 2010 19:59  

@ Rätt åtgärd!

Jag håller med dig i sak. Bakgrunden till att man faktiskt hanterar dessa situationer på ett fredsmässigt vis är, mig veterligen, det svenska lagrummet. Om någon från HKV JUR läser här så var vänlig utveckla för jag är bara en lekman i ämnet.

Svensk lag reglerar inte stridssituationer om inte krig råder. Krig i detta sammanhanget är ett juridiskt begrepp och enligt det så befinner sig inte Sverige i krig. Det innebär att våra krigslagar inte gäller. Samtidigt innebär det att våra normala lagar gäller vilket är en förklaring till det som inträffar. Följden av detta är t ex att om någon skjuter på oss så betraktas det som mordförsök och vi har bara rätt att agera enligt nödvärnsrätten.

Det innebär också att en svensk soldat skulle kunna dömas för mord/dråp/vållande till annans död om vi dräper en fiende i de fall nödvärnsrätten faktisk inte var tillämpbar. Detta är en sjuk situation som vi har våra lagstiftare och FML att skylla.

En eloge till C FS19 som idag går ut i media med en begäran om att få ändrade insatsregler så att de medger aktivt självskydd, dvs att få nyttja våld preventivt. Insatsreglerna är omgärdade med en del sekretess och i detta fallet så har sekretessen varit kontraproduktiv eftersom den gjort att detta viktiga ämne inte tagits upp med kraft tidigare. Detta ämnet måste ventileras på bred front eftersom våra begränsningar utsätter oss för en oacceptabel risk samtidigt som den dessutom innebär stora begränsningar i vår förmåga att lösa tilldelade uppgifter.

Tyvärr tvivlar jag på att vi får ändrade insatsregler i närtid eftersom det förmodligen måste stiftas nya lagar som är anpassade för att gälla soldater i internationell tjänst.

Anonym sa...
3 mars 2010 20:04  

What´s the fuzz Wiseman?

Den omnipotente och av regeringen utnämnde chefen för myndigheten försvarsmakten har - så sent som i december förra året - i riksmedia gjort gällande att han personligen föranstaltat att amerikanska UH-60 finns tillgängliga över tiden i sådan omfattning att SWECON eventuella behov av CASEVAC kan anses tillgodosett.

Följaktligen lär väl för närvarande Black Hawks svärma över RCN likt gräshoppor över Egypten...

Därmed förefaller rimligen såväl HKP10B som dess besättningar redundanta - eller?

@cjf33:
Vem är Allan Widman - finns han på riktigt?

/Moses

Anonym sa...
3 mars 2010 21:02  

@ Borneo:

Du radar upp mängder av omständigheter som framställer hkp-insatsen i Adenviken som ett veritabelt högriskuppdrag - jag håller med! Och då talar jag inte om den yttre hotbilden utan den egna, interna...

Men, är det inte så att detta uppdrag för piloterna är ett FRIVILLIGT uppdrag, och om nu ledningsnivåerna inte fattar de rätta besluten, eller inser att saker o ting håller på att barka iväg så får väl de (som vanligt) som skall göra jobbet vänligt men bestämt tala om att detta inte håller. Det måste ju vara rel. lätt - ingen kan ju tvinga iväg någon eller?

(Jag förutsätter att även denna mission löper under utlandsstyrkan)

Mycket märkligt om hkp-killarna konstaterar att "jag har ju aldrig ens landat på ett fartyg, det verkar ju inte riktigt genomtänkt" och sedan ändå bara åka iväg...

Det är inte varken hjältemodigt eller lojalt - det är dumdristigt på gränsen till vansinnigt!

/Aviatören

Anonym sa...
3 mars 2010 21:23  

Vi får väl hoppas att Dr Blå är mer uppdaterad än sign. FlygI för här görs det avancerade grejer. Nu är det ju en svår vinkel att avgöra avstånd på fotot men det kan ju inte vara så värst mycket mer än 3 meter till fenan på den parkerade hkp:n från rotorperiferin på den som landar och marginaler är ju som bekant till för amatörer.

http://www.mil.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Tredje-sjostridsflottiljen-3-sjostridsflj/Nyheter-fran-Tredje-sjostridsflottiljen-3sjostridsflj/Trangt-pa-flygplatsen-HMS-Carlskrona/

Jocke

Anonym sa...
3 mars 2010 21:45  

@Rätt åtgärd

Du skriver mycket vettigt.

Det enda rimliga efter dödsskjutningen (som visserligen var mord) hade varit att samla alla svenskar som kan hålla i en Ak5:a och gå in och plocka bort den lokala bossen.

Inga attentat av det slaget kan nämligen ske utan att de lokala potentaterna tillåter det eller åtminstone känner till det.

Genom att slå tillbaka och straffa angrepp på svenskar visar man att det är något att man inte ägnar sig åt.

Visst finns det säkert vissa lärdomar att dra av händelsen men att vara militärt passiv och istället bara "utreda" saken framstår som skrattretande.

Anonym sa...
3 mars 2010 22:05  

@ Borneo:
"Militärt konstitutionsutskott"?
Tja, kanske det...
Eller kanske inte, det finns ju ett flygsäkerhetsråd - vänd dig dit!

/Dike

Anonym sa...
3 mars 2010 22:26  

Mkt snack om risker o flyga helikopter eller inte är helt säker på att piloterna har mer utbildning för att flyga än stridande officerare har på att strida i "hot´n high" hur svårt kan de va skicka några unga HV män eller annat till Ungern låt dom ta cert på Mi8 under 4 månader köp ett gäng Mi8 och skicka ner dom dom kommer nog flyga av bara faan dessutom säkert billigare än fast anställda piloter.

Åskådaren sa...
3 mars 2010 22:37  

Landa på fartyg utan att ha gjort det förut. Åklagare och polis utreda i Afghanistan. Inkompetent HKV som saknar förtroendet hos de som gör jobbet.
"Vi som varit i MeS" och ni andra. Vad är detta för Försvar? Det verkar ju vara ett dårhus på alla plan.

Anonym sa...
3 mars 2010 22:48  

FlygI@

Din fakta stämmer och vi får se hur länge till.

"Om 2 veckor åker besättning och helikopter till Adenviken för ombordbasering på örlogsfartyg till havs under flera månader.

Ännu har ingen pilot genomgått grundläggande utbildning i fartygslandning och än mindre uppnått någon erfarenhet på helikoptertypen. Vissa inblandade piloter har aldrig landat på något fartyg överhuvudtaget"


SBS

Anonym sa...
4 mars 2010 09:19  

Blir bara upprörd.

Läste att HKP10 återigen står och vacklar inför en kommande insats. Frivilligheten är en grundsten, men så är också lojalitet mot kamrater i AFG och sin arbetsgivare. Börjar lika en sandlåda där den enskilde ska lirkas med och alla skall vara tillfreds med den kommande utmaningen. Om det är så, att samtliga i en division skall ha ett veto kommer inget att hända - och det kanske syvende og sist det man vill?

Nä, grabbar i Helikopterflottiljen - stå upp för det ni är rekryterade för...lite damm bla som han i norrland fruktade är väl inget att börja riva ner Babels torn för? Snöröken då...är inte den lika gärna föremål för att ställa måndagens flygningar för?

Eller?

Dr Blå

Anonym sa...
4 mars 2010 11:47  

Som officer och pilot blir jag uppriktigt ledsen om det visar sig att helikopterbesättningarna verkligen åker till Adenviken utan adekvat utbildning. Det må finnas hur många bakomliggande faktorer som helst till varför de skulle ta denna risk, men jag hoppas att de kan ta ett steg tillbaka och se på operataionen med lite vidare syn.
Min uppfattning är att flygsäkerheten under ganska många år nu stått tillbaka för att det verkar viktigare att hålla oss /plattformarna flygande till förmån för tredja parts vinning, vad det betyder kan ni säkert lista ut själva. Arbetet och gränserna som borde sättas på högre nivå pressas oftast ner till enskild individ då ingen med tillräckligt med guld på axlarna vill vara den som obstruerar.
Vi vet alla vad priset är för ett dåligt flygsäkerhetsarbete, det är ditt eller mitt liv. Jag har många gånger frågat mig själv vad f-n vi håller på med och varför ingen säger stopp. Som sagt jag är inte bättre själv vad gäller att dra gränserna, åtmindstånde inte här hemma. MEN jag har i alla fall inbillat mig att om/när jag skall på mission så skall det inte finnas några luckor i min utbildning.
Tänk efter igen, är det värt det jag tydligen är beredd att "utsätta" mig för? Börjar vi gena i de mest grundläggande delarna så så är jag rädd att det snart blir ett accepterat tillvägagångssätt, och det pga att organisationen inte fungerar.

Som sagt, tänk efter igen och fråga er om det verkligen är rätt väg att gå? Tro inte "att det händer inte mig", för det finns oftast bara ett pris för ett dåligt flygsäkerhetsarbete och det är förälderlösa barn.

Tragiskt nog så skrivs ju det här till individer och inte till Flygsäk, men anledningen är ju som tidigare sagt att de verkar oförmögna att se situationens allvar.

// H

Phoenix sa...
4 mars 2010 13:15  

"Stå upp för det ni är rekryterade för".... intressant tanke med avseende på pilotens avoga inställning till att åka på en insats. Ur mitt perspektiv är att flyga ett flygsystem som man inte är övad på eller som inte är "godkänt" som att trycka av sitt vapen utan att veta vilket håll kulan kommer ut eller att springa genom ett minfält INNAN man ens börjar att lösa sin uppgift.

Det är väl rimligt att det finns förutsättningar innan man försöker lösa uppgiften?

Anonym sa...
4 mars 2010 16:43  

Dr Blå = brustablett

Om du svarar på frågan längre upp i tråden kommer vi därefter att svara på alla dina frågor.

Anonym sa...
4 mars 2010 18:15  

Jahopp!

Debatt. Bra.
Min källa säger att inte är de sämsta som rycker ut mot Adenviken. Tvärtom. Naturligtvis.

Vad gäller att ställa upp? Inte utan att veta vad man ger sig in på. Naturligtvis.

Flygsäkerhet:
Flygtjänstledningen från kompanichef - flygchef...hela vägen upp...till flygsäk...alla ger grönt ljus. Än så länge. Därför bör det hela fortsätta. Naturligtvis.

Dikt för kvällen:

Låt oss bedja: "Frid på jorden,
Mänskorna en helig håg",
Intet slaveri i Norden,
Intet på den blåa våg!
Tider bättre än de flydda,
Samma mod, mer lycka blott!
Välstånd i den ringes hydda,
Dygder i de högas slott!

Må väl.

Dr Blå

Phoenix sa...
4 mars 2010 18:25  

För att vara korrekt så får vi skilja på FLYGSÄK som rådger och informerar och FLYGI som kan utge direktiv. Så i detta fall kan det vara så att FLYGSÄK som rådger och lyfter problem till en chef som bara vill ha lösningar och FLYGI som kan "bestämma" ser till FM behov och inte vill vara den som säger stopp!

Anonym sa...
4 mars 2010 19:13  

Svar till anonym / Dr Blå.
Det vänder sig i magen när jag hör hur du skriver att Hkp ska ta sitt ansvar och åka ner till Afganistan och göra rätt för sig. De sista 10 åren har hpk fått samma fredsmässiga dödstal som flygvapnet, ca 1/100 och år bland flygförarna. Det måste vara någon som saknar insikt som vill skicka ner några med så hög haveristatistik i fred till en krigszon för att kriga, den lär ju inte bli bättre? Armen får komma igen när ens utlands styrkan närmar sig det dödstalet...

If you want peace prepare for war!

CS sa...
4 mars 2010 19:25  

@ mig själv!

Korrigering: Elogen skall ges till C FS18 överste Tristam och ingen annan. Jag blandade ihop siffrorna.

Anonym sa...
4 mars 2010 21:33  

Klagomuren fortsätter...

En yttre betraktare kan inte mer än förundras av vad som driver dessa ständigt negativa kommentarer.

Fram till nu har experter och väl insatta på detta forum idiotförklarat flygvapnet för det mesta som rör helikopterfrågan.

Brown out m.m: En lång tid har det klagats på att de ej utbildar sina blivande insatsbesättningar i hot'n high/brownout. När man nu genomför tre veckors träning i Spanien kan det inte vara mer fel och man är försent ute m.m. Kan det kanske vara så att p.g.a. de extremt försenade leveranserna så har inte flygvapnet kunnat påbörja utveckling och utbildning i denna förmåga förrän nu? Är det inte ganska bra att insatsbesättningarna nu får en ordentlig duvning i denna procedur?

Atalanta. Oerfarna piloter riskerar sina liv i en insats de inte är utbildade för... Den som läser mil.se kan se att piloterna fått utbildning i fartygslandning under flera veckor på HMS Carlskrona och utbildningen fortsätter alltjämt. Det är som en tidigare skribent sa inga duvungar som skickas till Adenviken utan de bästa piloterna flygvapnet har just nu på HKP15.

Flygvapnet genomför nu två för de helt nya typer av flygningar. Någon gång måste man ju börja och man kan inte vara expert på en gång. Kan det vara så att man i Adenviken kanske inte har tänkt sig att landa på fartyg under de absolut värsta förhållandena i mörker och dåligt väder etc. utan startar missionen under lugna förhållanden (de ska väl inte ut och kriga utan vara en transportresurs på ett HQ)? Efter några veckors/månaders flygning på plats kanske man börjar nå upp till en högre nivå av färdighet.

Man undrar vem som driver denna klagomur? Kan det vara piloter som för allt i världen inte vill åka utanför sveriges gränser och försöker stoppa alla eventuella internationella insatser? Är det försvarsfientliga lobbyister som likt en trojansk häst försöker dra ner stämningen bland försvarsanställda och få de att stanna hemma?

Vi får inte glömma att Sverige inte längre har världens fjärde största flygvapen. De resurser som finns har nog används på bästa sätt men det blir kanske inte alltid en lösning som USA hade ordnat med oändliga resurser.

/Njord

Anonym sa...
4 mars 2010 22:50  

Njord@

Fortsätt att läsa mil.se om du vill blunda för verkligheten.

Anonym sa...
5 mars 2010 08:05  

Njord.

Dimman lättar.

Dr Blå

Phoenix sa...
5 mars 2010 10:53  

@Njord

Njord, jag håller helt med dig om man ser det ur perspektivet arbetsgivare som är inmålad i hörnet. Men att skylla på oerfarenhet och att systemen levererats sent är faktiskt konsekvenser av åtgärder från arbetsgivaren! Vi valde väg får år sedan då vi köpte helikoptrar och minskade personalens kompetens inom vissa områden. Att det sedan är personalen som får ta konsekvenserna på det "brinner under baken" det är det som är det orätta i situationen. Mer rätt hade varit att säga till uppdragsgivaren att vi inte kan tills vi faktiskt har personal, plattformar och organisation att genomföra verksamhet som inte fanns på kartan för några år sedan. Jag vill inte ens tänka på hur många avsteg HKP 15 i Adenviken och HKP10B kommer att flyga under. Förmodligen lika många som när JAS åker på sina Flag övningar dvs pärmvis. Det positiva är att FlygI tillhör FM och i praktiken gör som FM säger till dom (positivt ur arbetsgivarperspektiv) sen kanske Haverikommissionen som vanligt kommer att fråga "vad gör ni åt problemen?" men det är ju numera legio.
Föresten så hade debatten funnits på Mil.se om generalerna varit intresserade av avvikande åsikter!

J.K Nilsson sa...
5 mars 2010 11:31  

Njord, Mil.se är ju verkligen rätt källa att förlita sig på. Vis av bitter erfarenhet är himlen alltid blå och svenska soldater alltid rosenkindande oskyldiga lammungar.

Säger mil.se att man under lång tid tränat fartygslandning så innebär det att piloterna en gång var, under handledning, landat i vackert vårväder.

J.K Nilsson

Mackan sa...
5 mars 2010 11:36  

Njord:

Du har en poäng i att;

"Kan det vara så att man i Adenviken kanske inte har tänkt sig att landa på fartyg under de absolut värsta förhållandena i mörker och dåligt väder etc. utan startar missionen under lugna förhållanden"

Samtidigt är det ju som att skicka Strf9040 till Afghanistan med besättningar som inte lärt sig hantera kulspruta och kanon och därför ska "starta missionen under lugna förhållanden" tills man lärt sig skjuta.

J.K Nilsson sa...
5 mars 2010 12:58  

Mackan, gör mig inte dyster över att man tänker i dom banorna. Att skicka stridsfordon 90 oövat till Afghanistan för att man inte kan öva på riktigt hemma är en dålig ursäkt till att man tänker fortsätta att öva i missionsområdet. Jag vet att man tänker så i vanliga missionsutbildningar också, det man inte han med på "Gardet" får man öva upp på plats efter i missionsområdet. Bitter och elak som jag är så anser jag att man skall öva för att ha en grundfärdighet när man åker. Väl på plats kan man öva det platsspecifika som inte finns någon annanstans och öva för att vidmakthålla färdigheter.

J.K Nilsson

Anonym sa...
5 mars 2010 16:23  

@Phoenix, J.K. Nilsson, Mackan

Huruvida man skall öva hemma innan man åker iväg eller inte är vi nog alla överens om. Men åter. HKP15 skall inte likt strf90 i Afghanistan det första de gör i Adenviken genomföra strid. De skall understödja ett HQ, dvs transportera generaler (eller mer troligt amiraler...) mellan fartyg. Flygbesättningar i sådana här uppdrag har alltid rätt att beroende på dess egen status sätta begränsningar. Inget ovanligt utan tvärtom tillhör det normala rutiner att vissa besättningar inte kan flyga i alla väder och förhållanden direkt i ett nytt missionsområde utan det är en förmåga som övas upp efterhand.

Vad är alternativet? Att Sverige stannar hemma med helikoptern och helikopterflottiljen går miste om en internationell insats? Att hkpflj väntar ytterligar 5-7 år på att göra sig beredda?

"Ju mer du frågar hur långt du ska, desto längre kommer resan att verka."

/Njord

J.K Nilsson sa...
5 mars 2010 17:05  

Njord, är så viktigt att hkp flj gör en insats till varje pris då?

J.K Nilsson

Anonym sa...
5 mars 2010 17:24  

@J.K. Nilsson

Det finns tillräckligt många inom Flygvapnet som inte gör någon internationell insats och helikopter behöver inte ställas sig i det ledet.

/Njord

The Mighty sa...
5 mars 2010 19:40  

Och så var vi tillbaka i det Svenska sättet: Helst behöver chefen inte skriva på något beslut utan vi är ju alla kollegor och "bäste broder" inom FV. "Beslut om insats det kan ju varje fänrik själv ta" (vår vanliga reklam för jaktcykel och IKFN). Och risken bedöms bäst av den som är på plats, gärna av den som utför uppdraget! Om vi slapp chefer som tänker på detta sätt skulle förmodligen någon kollega leva idag! Det låter kanske hårt men min fasta åsikt är att det är chefernas fö*#%%^ade skyldighet att bedöma personalstatus, risktagande och hotnivå innan detroit inte piloten som i ett pressat läget själv ska känna efter om det nog inte skulle gå att flyga.....vädret är nog inte så dåligt som dom säger och "hur ofta brukar något gå sönder....".
Att modiga piloter flyger allt och är glada för att dom går samla Brysselpoäng åt FM det är nog bara i HKV drömmar!

Anonym sa...
5 mars 2010 21:02  

Lite fakta till er som tycker att hkpbesättningarna är fega och inte tar sitt ansvar:
Hkpflj har under de senaste 10 åren haft 5% förluster på sina operativa besättningar, under flygning i fredstid hemma i Sverige - alla känner någon och konsekvenserna för deras familjer.

Ca 50% av HKP10 besättningarna är villiga till att åka till Afghanistan, de flesta är familjefäder, medelålder drygt 40 år, uppgiften de i grunden sökte till SAR/FRÄD är på en helt annan nivå än att flyga medevac uppdrag i Afghanistan.
Det går att få 100% uppslutning men ge oss i så fall resurser och tid till att utbilda nya besättningar. Det kommer att ta några år.

Om jag inte misstar mig är intresset att bemanna t.ex. OMLT befattningar i Afghanistan inte direkt stort, procentuellt sett.
Stabsbefattningar, gärna i en chefsbefattning är en helt annan sak.
Jag förutsätter att ni (officerare) som är kritiska själva är beredda att exponera era rövar på stridsfälet.
/Danne

Mackan sa...
5 mars 2010 21:15  

"Vad är alternativet? Att Sverige stannar hemma med helikoptern och helikopterflottiljen går miste om en internationell insats? Att hkpflj väntar ytterligar 5-7 år på att göra sig beredda?"

Svar ja. Minus den raljanta slutklämmen. Hkpflj har dessutom varit på insats så sent som för 3 år sedan, i Kosovo. Då åkte man med i huvudsak välövade besättningar, med ett helt infört helikoptersystem och genomförde en för helikoptersystemet lämplig uppgift i lämplig terräng. Resultatet blev en mycket lyckad insats utan tillbud och med ett mycket stort antal genomförda uppdrag.

Om det är viktigare att genomföra en insats än att genomförandet blir bra så vore det bästa att återigen åka till Kosovo, med Hkp15. Vi skulle kunna bemanna en sådan insats under åtskilliga år då det är en typ av flygning som "alla" bemästrar i en miljö som passar Hkp15.

Men det viktiga är ju inte att åka på insats, utan att åka på "rätt" insatser och just nu är det Adenviken och Afghanistan som är hett.

Det återstår att se vad saltvatten, fukt och sandstormar har för inverkan på Hkp15 i Adenviken...jag säger som Dr Dengroth; Jag är skeptisk!

Cynisk sa...
5 mars 2010 23:23  

Som svar på "Rätt åtgärd"s kommentar så vill jag påtala att andra nationer skickar hem omhändertagna insurgenter för lagföring nationellt. Bland andra Danmark gör det.
Om någon skjuter mot dansk trupp och sedan omhändertas av danskarna så blir det utredning och åtal för mordförsök (motsv).

I fallet med dödskjutningen så föreligger tydligen såna skäl att det bör utredas och inte bara avföras som en krigshandling. Det är inte så enkelt som folk tycks tro.

Anonym sa...
6 mars 2010 12:33  

Ansvariga på pappret!


"C PROD FLYG är Ansvarig Företrädare och har det övergripande ansvaret
för den militära luftfarten inom Försvarsmakten och därmed för verksamhetssäkerheten
beträffande denna.

Flottilj- /förbandschef (lokal verksamhetsledare) är lokal företrädare för AF
inom utpekad organisationsenhet avseende militär luftfart.

Flygchef skall över tiden möjliggöra att flygförbanden kan leva upp till taktiska krav med en accepterad risknivå."
(Utdrag ur: http://www.mil.se/upload/dokumentfiler/Manualer/FOM/FOM-A/fom_gemensam_ipm.pdf)

Vad krävs för att dessa befattningshavare skall ta sitt ansvar innan och under Atalanta insatsen?

Åskadaren

Anonym sa...
7 mars 2010 22:38  

@ Åskådaren

Du pekar på obestridliga faktum. Dock är det väl ändå så att vi oavsett plats i organisationen alltid föröker bädda för våra chefer och skapa bästa möjliga förutsättningar för våra underställda.

Med detta i åtanke kan vän av ordning undra varför FM ledning överhuvudtaget tvingar ansvariga företrädare att hantera denna schwiezerost. Dessutom kan man undra varför de inblandade i förbandet helt plötsligt är så "duktiga medarbetare" att de är beredda att ge avkall på fundamental duglighet. Att acceptera skarpt utlandsuppdrag utan att en enda gång ens ha landat på fartyget torde vara väl under vilken gräns som helst.

Det skulle vara välkommet om någon klev ut ur sin garderob och erkände att det är JAG som anser att vi med dessa förutsätningar ska genomföra utlandsmissioner. JAG kommer också träda fram och ta ansvar för evenuella händelser orsakade av bristfälliga förberedelser eftersom det är JAG som pressat de formella ansvarshavarna att genomföra detta hastverk.

Dett kommer naturligtvis inte att ske. De utpekade ansvarshavarna med C PROD Flyg i spetsen kommer att tvingas till diverse apkonster för att lösa ut uppgiften. Må allt gå väl så att de inte tvingas bita i ett avskyvärt surt äpple de själva antagligen aldrig skulle plockat.

/Realisten

Mackan sa...
9 mars 2010 09:19  

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3494222

"Det svenska försvaret vill skaffa nya helikoptrar i väntan på den försenade Helikopter 14 som beställdes för flera år sedan. Ett alternativ är amerikanska Black Hawk-helikoptrar, erfar Ekot."

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade