Försvarsmakten™

Ett av de största arbetena som just nu pågår i Försvarsmakten är arbetet med att skapa varumärket Försvarsmakten. Försvarsmakten™ ska utgöra grunden för rekryteringen av personal i framtiden. Därför har det identifierats att det är ytterst viktigt att Försvarsmakten™ är ett starkt varumärke bland ungdomar och även har ett gott rykte i samhället där det ska finnas en tilltro till vår militära förmåga. Det är en nog så enkel, men korrekt slutsats.

Frågan är då hur man skapar ett starkt varumärke? "Allting kan säljas med mördande reklam", är ett uttryck med rötterna i andra världskrigets ransoneringstid. Under de kommande tre åren kommer Försvarsmakten att lägga närmare en miljard kr på just PR och rekrytering. Frågan är dock vad som finns bakom reklamen och fasaden. När det gäller en samhällsbärare som Försvarsmakten är det ytterst viktigt att fasad och innehåll är detsamma. Just detta väcker en del oro, när Försvarsmaktens enda kvarvarande tidning (i strävan att bli en mer homogen organisation), Försvarets Forum, i princip endast presenterar en snygg fasad samtidigt som Försvarsmaktens personal bekymrar sig över en rad problem i organisationen.

Stärker man tilltron till vår militära förmåga genom reklam eller genom konkreta handlingar? Vilken del i detta arbete har politikerna? Vilket ansvar åligger chefsskiktet att offentligt tala om för politikerna vilka problem som finns i organisationen och hur det är ställt med den svenska försvarsförmågan?

Det är också symptomatiskt att i princip ingenting av den försvarsdebatt som idag förekommer i samhället bereds plats i Försvarets Forum. Bortsett från nätet är det istället framförallt i frivilligorganisationernas tidningar och Officerstidningen som debatten får föras. Det är också i dessa tidningar man hittar de mer breda reportagen om försvars- och säkerhetspolitik och Försvarsmakten och dess framtid. Att som Försvarsutbildaren våga göra en intervju med den till Sverigedemokraterna avhoppade moderaten, kände militärhistorikern och försvarsdebattören Stellan Bojerud, tyder på en viss ryggrad, liksom att diskutera vad Nord Stream kommer att innebära för Sveriges säkerhetspolitiska situation.

I senaste Officerstidningen (2/10) har arméinspektören Berndt Grundevik en debattartikel om chefs- och ledarskap och vikten av detta inför framtiden. På det hela taget anser jag honom ha mycket rätt när han efterlyser mer ryggrad och föregångsmannaskap hos chefer och att han ifrågasätter dagens officersutbildningar avseende kvaliteten på lärarna. Vad som däremot fick mig att verkligen lyfta på ögonbrynen var att arméinspektören sade sig ha hört följande: "Förmågan att fatta obekväma beslut som ibland leder till kritik och snack från personalen och att anonyma bloggare medför att chefer blir beslutsrädda".
En chef måste kunna stå för sina beslut, annars ska man inte vara chef. Besluten måste kunna motiveras för personalen. Det är grunden i ledarskap. Kan man inte motivera sina beslut får man inte personalen med sig. Får personalen inte ventilera sina åsikter faller ledarskapet.

Ett led i Försvarsmakten™ är att göra sig av med mil.se och istället inrätta forsvarsmakten.se. Jag tror inte jag är ensam om att anse att det är ett monumentalt felgrepp att kapa ett redan etablerat, fungerande och enkelt varumärke som mil.se för att istället skapa en mer komplicerad webbadress där det övergripande syftet verkar vara en "skylttrimning". Mil.se är en adress som såväl personal som allmänhet idag hittar till och som i det mer mobila samhället är enkel att slå in på sin Iphone. Under en övergångsperiod kommer mil.se att länka vidare till forsvarsmakten.se. Men är smaken värd kostnaderna? För ett och ett halvt år sedan försvann de lokalt administrerade sidorna på mil.se eftersom man från centralt håll ville ha full kontroll över informationen som lades ut på mil.se. I samband med detta försvann också all "historia", dvs allt som respektive förband tidigare publicerat. Var detta också ett led i att skapa en homogen organisation? Många minns säkert också förre ÖB:s totalhaverade Försvarsmaktslogotyp för ett antal miljoner, vilken var ett led i utsuddandet av förbandsidentiteterna.

I samband med inlägget om svensk användning av flygunderstöd i Afghanistan i början av veckan, besökte jag www.af.mil, det amerikanska flygvapnets hemsida. Det amerikanska försvaret upplevs av många svenska officerare som mycket stelt, så döm om min förvåning när jag såg att man infört möjligheten för läsarna att, likt på många bloggar och nyhetssidor, kommentera artiklarna. Det var långtifrån bara positiva kommentarer. En artikel om att USAF ännu en gång ska skaffa nya uniformer (åtta år sedan sist) fick läsarna att rasa och undra om det inte fanns viktigare saker att lägga pengar på.

Tvivelsutan skulle motsvarande funktion på mil.se vara ett effektivt sätt för Försvarsmaktsledningen att ta in synpunkter från sin personal och medborgarna, men vågar man ta steget? Skadar eller stärker det varumärket i slutändan? Andra idéer skulle kunna vara att ansluta webbplatsen till Twingly för att man skulle kunna se vad som bloggas om Försvarsmakten och att inrätta en extern nyhetslista liknande den Officersförbundet har. Jag vet att Chefsingenjören länge efterlyst ett officiellt diskussionsforum för Försvarsmakten liknande det som finns Pakistan.


Risken är överhängande att Försvarsmakten™ blir en organisation med en vacker fasad men med ett ruttet innehåll om vi inte vågar ifrågasätta och debattera. De enda som rekryteras av en sådan organisation är de som inte har något val eller förstånd. Det är knappast grupper som utgör det bästa soldatmaterialet. Försvarsmakten är yttrandefriheten och demokratins försvarare. Då bör man tillämpa dessa också.


Läs även Chefsingenjören och Cynisk

45 kommentarer:

Henrik sa...
20 mars 2010 16:32  

Do you feel the power Wiseman? =)

"Förmågan att fatta obekväma beslut som ibland leder till kritik och snack från personalen och att anonyma bloggare medför att chefer blir beslutsrädda"

Jag håller med dig om att ifall man inte kan ta svåra beslut ska man heller inte vara chef. Man ska som chef dessutom ge f*n i att ta beslut som man på förhand vet är dåliga. Man ska istället våga stå på sig och inte vika för piskan ovanifrån.

Förekommer det massiv kritik mot ett beslut kanske man ska ta sig en funderare på varför?

Cornucopia? sa...
20 mars 2010 16:45  

Tja, bara för att man gått allsköns kurser på OHS/Försvarshögskolan/va' heter're plus lärt sig allt om hur man leder förband i strid, krig eller ofred, så blir man ju inte per automatik en duktig varumärkesbyggare.

Sedan är kritik bra. Att bara omge sig med ryggdunkare och ja-sägare (eller i fallet försvaret JAS-ägare kanske...) leder inte till bättre resultat.

ÖRA? Öppenhet, resultat, ansvar?

Anonym sa...
20 mars 2010 18:12  

Varumärket Försvarsmakten byggs inifrån på ledarskap, ansvar och trovärdighet. Allt detta mer eller mindre okända värden för dagens FML.

Finns inte en "sportmössa" att "reklammupparna" på HKV:S infostab kommer lyckas med denna "skylttrimning" av dagens "Tvåtaktare" till Försvarsmakt. Dagens medarbetare, medborgare & presumtiva kolleger är mer klarsynta än att de går på detta reklamtrick.

Gör om - Gör rätt !

Ett bra sätt att börja om på är att generalerna själva börjar leva den värdegrund de säger sig stå bakom !!

Anonym sa...
20 mars 2010 19:09  

Man blir ju något trött då reklamfilmer försöker påvisa att det skall vara hårda gallringar för den som vill bli officer. FM sänker kraven, eftersom ansökningar till FM minskar stadigt. Att lura in någon i detta med falsk marknadsföring om hur verkligheten egentligen är, tycker jag är beklagligt. När inte ens de egna vill göra reklam för FM, är läget allvarligt.

Obertan sa...
20 mars 2010 21:32  

Jag är inte imponerad av dagens FM.
Det känns som om någon kollega ska hoppa fram från en buske o skrika "lurad" o sen säga att vi ska till mässen och fira lillejul.
Dagen efter vaknar jag upp svårt bakfull och inser att alla dumheter bara var ett dåligt skämt!

Jag blev förundrad när Räddningsverket, som hade störst förtroende hos allmänheten av alla statliga myndigheter år efter år, bytte namn till MSB.
Att lämna mil.se känns ännu mer omotiverat och korkat.

Den främsta reklamen för FM är nöjda medarbetare. Officerare och soldater (lämnar medvetet civila utanför) som rekommenderar sin arbetsplats i olika sammanhang.

Men hur många av er rekommenderar någon att bli soldat i åtta år eller att bli officer?
Inte jag i alla fall. Jag säger att om man har andra alternativ ska man välja dem och att FM kan vara en sista utväg.

Anonym sa...
20 mars 2010 23:25  

Kolla denna:

http://www.tv4play.se/nyheter/nyhetskanalen?videoId=1.1562868

Det är dessa stjärnor som skapar varumärket Försvarsmakten.

Om inte ansvar utkrävs denna gång så har värdegrunden spelat ut sin roll !!!

Mopsi sa...
21 mars 2010 02:15  

Hej och hå!

Intervjun med mig i "Försvars-utbildaren" resulterade i att ifrågavarande journalist av en överstelöjtnant anmäldes för "åtgärder från Försvarsmakten".

Sverige 2010.

Stellan Bojerud

Anonym sa...
21 mars 2010 02:27  

Det är ju tur att Tidningen Hemvärnet är föregångare då det gäller att yttra åsikter.
Däremot känns det mer och mer som att det är påväg att försvinna.

Omdesignen av pappersutgåvan är gjord och insändaruppslaget är väldigt dolt och anonymt.
De flesta av insändarna är "positiva" i sina åsikter. (ny pravda kanske?)
Eller hade redaktionen brist på inkomna insändare?

Och eftersom Försvarsmakten ska se bra utåt så ägnas ett helt uppslag till att berätta hur uniformen skall bäras.
Underförstått "puts och studds i kriget, bara kängorna blänker så bländar vi lede fi så att han retirerar".
Allt som inte är tilldelad materiell är förbjudet och självklart självantänder ifall en hemvärnssoldat bär detta.
Även om det råkar vara en M90L som soldaten brukar i sin andra tjänst i NBG eller BFA eller liknande tjänst..
Man håller sig för skratt när dom nämner utrustning som skall bäras men inte delats ut pga brist eller helt enkelt att det anses vara för dyrt att nyttja den i fredstid.
Exempelvis 5-finger handskar, T-tröja osv.
Har man tur får man iaf ut en hel uniform som inte är uppenbart trasig från förrådet.

Det är rätt uppenbart att den högre ledningen i Hemvärnet är klart besvärade av fria åsikter, och att soldaterna
"förbättrar" sin utrustning med tex materiel som används flitigt inom resten av försvarsmakten.
Deras reaktion är att skylla på diverse saker så som att insatsförsvaret kräver enhetlig utrustning
och andra konstiga yttranden om ledarskap kopplat till vad som bärs.

Nu tror jag att delar har att göra med 70år's jubileumet. Men det finns redan andra konstiga "rykten" om att
Hemvärnet ska hjälpa försvarsmakten med rekrytering till framtida yrkesförsvaret.

Att sminka en gris, det talessättet känns rätt så passande här.
Sedan efterlyser jag fortfarnde en desing med färgsättning som är klart närmare Sverige än diverse ökenlandskap.
Inget ont om vad vi uträttar utomlands. Men det är fortfarande den _Svenska Försvarsmakten_ det handlar om....

/Tinhead

Borneo sa...
21 mars 2010 06:24  

Kommer ni ihåg debatten kring "Snake-oil" i höstas? Den där undermedicinen vilken såldes av kringresande i Vilda Västern under 1800-talet och som påstods bota allt.

Hela processen kring ett nytt varumärke för Försvarsmakten med tillhörande försök till rekrytering är just en snake-oil.

Likt myten att centralisering av funktioner typ FömedC, HR.center, helikopterresurser och GLI/Noc etc.löser allt, kommer alla dessa hundratals miljoner som nu satsas att vara lika felsatsade.

Hur ska man göra då?

Börja med att tala sanning!

Redovisa konkret vad det innebär att arbeta för Försvarsmakten avseende förmåner, försäkringar och uppgifter.

Försök inte billiga och trendiga bondfångarknep där verkligheten förenklas så till den grad att ingen som idag tjänstgör i FM känner igen sig.

Skapa ett förtroende ute hos FM anställda så att dessa blir såpass positiva att de blir lokala informella rekryterare.

Medge fel och brister öppet och trovärdigt. Dagens mörkläggningsstrategier är löjeväckande, avslöjas direkt och blir istället grogrund för ytterligare vulgärtolkningar av begrepp som ÖRA.

Utkräv ansvar för de inom FM som gör allvarliga misstag och gör det på rätt nivå.

Idag sker en ryggmärgsreflexartad nedtryckning av ansvaret när detta börjar stiga för högt upp i hierarkin. Majorer och nedåt får ofta sanktioner vid felhandlingar, ovanför dessa mycket sällan. Bortsett från psykopater typ Stigson är det mycket svårt att hitta exempel på generaler som har utkrävts ansvar, här smetas det ut och trycks ner.

Sluta med den ensidiga fokuseringen på utlandsstyrkan, det finns andra jobb också. Stril-området till exempel.

Inse att en omorganisation inte är universallösning på alla problem. Det är feltänkt att tro att FM måste omorganisera hela tiden för att möta förändringar i omvärlden. En stabil organisation som medarbetarna har förtroende för klarar dessa omvärldsförändringar utan att drabbas av panik och ger också stabilitet för människorna i systemet vilket i sin tur gynnar rekryteringen.

Det finns ingen snake-oil att köpa trots ihärdiga försök att sälja av dagens försäljare.(läs konsulter.)

Till sist. Lär av historien. Där finns många svar på dagens problem.

Wiseman sa...
21 mars 2010 09:25  

Obertan: Jag tror också vägen till "ett starkt varumärke" (suck) går genom medarbetarna och att känner tillförsikt för organisation. Det gör man endast genom konkreta handlingar, inte genom reklam som den kommande varumärkeskampanjen som snart startar på förbanden.

23.35: Det där är mycket skrämmande. Jag tror inte jag är ensam över att förfasas över vansinnet att ta med sig mobiltelefoner in på möten där konfidentiella eller känsliga ämnen ska avhandlas. Det är faktiskt ett oskick som jag bara märkt av i Sverige. Min erfarenhet är att man i NATO är mycket noga med att mobiler och dylikt lämnas utanför.

Stellan: Även om jag inte delar SD:s politiska värderingar, tycker jag det är ett fruktansvärt oskick från anmälarens sida. Jag delar inte heller Gunilla Wahléns politiska värderingar (som var intervjuad sidan efter), men jag skulle aldrig komma på tanken att anmäla journalisten för att en intervju gjorts. Jag blir minst sagt upprörd när jag hör det här.

Tinhead: Det är fler skyltar som bytas och läggas till. Vad sägs om Nationella Skyddsstyrkor istället för Hemvärnet?

Borneo: Jag instämmer till 100%. Att lära av historien är oerhört viktigt. Låt mig citera f d genlt Carl Björemans insändare i Officerstidningen 2/10 om just historielösheten inom officerskåren och den ryckiga försvarspolitiken: "Varför har intresset för vad som hände i det förflutna minskat?
Den kärva men inte särskilt för officerarna hedersamma orsaken är enligt min mening att man böjt sig för överhetens påbud. "Jag har ingen backspegel, jag ska inte åt det hållet" var ÖB Håkan Syréns tydliga signal i Försvarets Forum 2004. Han drev vidare att "här och nu" var det som gällde. Tillbakablickar vore ointressanta, särskilt mot en tid i mitten av 1990-talet då fokus i verksamheten i fred skulle ligga på förmåga att i ett försämrat läge kunna skapa erforderlig styrka.
Om officerarna skall kunna påverka den framtida politiken positivt krävs det att de vet mer om politiken i det förflutna. Låt inte påbud uppifrån hindra detta."

Unknown sa...
21 mars 2010 11:29  

Försvarsmakt är vilseledande marknadsföring!!

Vi har inget försvar och ingen makt.
Det vi har är beväpnade styrkor!

Sveriges Beväpnade Styrkor
(Swedish Armed Forces)
bör vara det begrepp som införs då värnpliktiga inte längre tas ut till....vad det nu är!

Sen får väl "Folk och Försvar" ta sig en funderare.

Anonym sa...
21 mars 2010 11:34  

Den officiella bilden av FM är avgrundsdjup från vardagens verklighet på ett förband. Vi får leva med ständiga subsitutlösningar på materielsidan, vakanser fylls ej upp utan "löses inom befintlig ram". Personal som är öppet kritisk tystas ner och hamnar i kylan. Resultat: folk mår dåligt. Information om förändringarna kommer via alla andra medier än FM egna kanaler. Infoansvariga m fl borde börja fundera på varför ex Wisemans har det antal besökare du har.
Varför åker många officerare civilklädda till jobbet? Skäms de för att vara officer? Är FM "varumärke" inte tilräckligt stabilt och förtoendeingivande? Ser fram emot en intressant debatt om detta!

Anonym sa...
21 mars 2010 11:48  

Mycket klokt skrivet som vanligt Wiseman. Hur starkt varumärket FM kommer att bli i framtiden hänger till största del på vilket förtroende vi kan uppbåda hos allmänheten(Där rekryteringskraften och den politiska viljan finns) och oss själva.

Jag blir i allra högsta grad oroad och frustrerad när jag läser på Tv4-nyheterna att FM mörkar avseende de tragiska dödsfallen i Afghanistan. Instruktörer/plutonsbefäl blir ständigt påminda om hur viktigt det är att leva efter ÖRA...men i HKV är det tydligen valfritt. Det är INTE bra för varumärket FM att uppfattas på detta sättet.
Länk: http://www.tv4play.se/nyheter/nyhetskanalen?videoId=1.1562763

//Besviken truppare

Anonym sa...
21 mars 2010 12:21  

Bra inlägg, Wiseman!

/Johan

Anonym sa...
21 mars 2010 12:23  

Bra synpunkter, Wiseman.

För egen del undrar jag också om varumärket Försvarsmakten kommer att innebära att man lägger locket på om vad som verkligen händer på våra internationella insatser.

Alltför mycket rapportering om strider, skadade och döda kan ju avskräcka potentiella rekryter.

Eftersom Sverige är en demokrati och Försvarsmakten underställd demokratisk kontroll, så är det viktigt att det svenska allmänheten får rätt information om vad försvaret faktiskt ägnar sig åt.

Tidigare var rapporteringen om de svenska insatserna mycket sluten och överslätande. Sedan lyfte Försvarsmakten lite grann på den informationsmässiga filten under 2009. Under vintern har rapporteringen dock blivit mer sluten igen.

Det upphör aldrig att förvåna att vi skyller dessa mörkläggningar på opsec, när länder som USA, Storbritannien, Holland och Danmark, som strider mot talibanerna i stort sett varje dag, är helt öppna med vad som händer.

I själva verket har vi mycket att lära av våra utländska kollegor, och då menar jag inte olika typer av propaganda, utan ett moget uppträdande i förhållande till militär verksamhet.

/Kompis

Anonym sa...
21 mars 2010 13:05  

@Wiseman,
"Hemvärnet - De nationella skyddsstyrkorna"
Det var rikshemvärnstinget som tog det beslutet att samtliga kunde använda sig av tillägget "nationella skyddsstyrkorna".
Det är uppenbart idag att det missbrukas från de flesta som förespråkar "insats" eller liknande.

Jag har egentligen inget emot "häftigare" namn, men det retar mig väldigt mycket då "vissa" använder gemensamma uttryck till att skapa "vi och dom" läger inom samma organisation!
Man blir inte ett dugg bättre att lösa en uppgift bara för att man har ett "häftigare" namn, eller "stukad keps".

Anonym sa...
21 mars 2010 13:25  

När Försvarsmaktens informationsdirektör, med årsinkomst enligt senaste Årsredovisningen på 943.284.- , uttrycker att "Vi vet inte vad som är upp eller ner på en skokartong" samt att "förbandet har ingen koll" i det ofrivilliga telefonsamtalet till TV4 så är det inte Erik Lagersten som har störst problem.

Erik är ledamot av Försvarsmaktens ledning och en av ÖB:s närmaste förtrogna.

Frågan nu är om Erik som tagits med "brallorna nere" ger utryck för ÖB:s & FML:s åsikter ? Om inte så är frågan om ÖB fortfarande kan ha förtroende för sin informationsdirektör ?

Erik - På FM:s hemsida har Du ju skapat "FM kommenterar". När får vi Din kommentar till denna fadäs, eller helst tillkänngivandet om Din avgång ? Enligt värdegrunden som Du själv skrivit på så tar vi i Försvarsmakten ansvar och konsekvenserna av våra handlingar. Eller är detta för Dig svårt att kommentera....

Peter Hammarberg sa...
21 mars 2010 14:13  

...då menar jag inte olika typer av propaganda, utan ett moget uppträdande i förhållande till militär verksamhet. (Kompis 211223).
En anledning till den bristande öppenheten och den stora osäkerheten i den officiella rapporteringen, det må vara från FM eller från våra politiker, är väl just att Sverige saknar ett moget förhållande till militär verksamhet.
Att skicka trupp utomlands för annat än ren blå-baskerverksamhet, trupp som dessutom kommer i strid och ibland har den dåliga smaken att stupa, rimmar illa både med den image som Sverige under lång tid försökt skapa och med självbilden av ett land som står över konflikter och militära maktmedel som ett sätt att lösa dem.
Då många i grunden egentligen känner olust inför alla former av militär insats är det inte att undra på att den mogna inställningen och det mogna hanterandet saknas.

Borneo sa...
21 mars 2010 14:16  

Apropå Förre ÖB Håkan Syren´s skämtsamma uttalande till en journalist på frågan "Vad ser Du i backspegeln" där svaret blev "Jag behöver inga, ska inte åt det hållet" så håller jag med. Syrén behövde inga backspeglar då han uppenbarligen visste att han körde i cirklar och inte kom någonstans.

Sedan kan man ju undra lite om man överhuvudtaget behöver backspeglar när ändå inte är den som kör!

Anonym sa...
21 mars 2010 15:26  

@ kompis

"Alltför mycket rapportering om strider, skadade och döda kan ju avskräcka potentiella rekryter."

Typiskt nog brukar detta ge ett uppsving i antalet intresseanmälningar till FM - men är det dessa vi vill ha?

Sudden

Anonym sa...
21 mars 2010 16:30  

Vill minnas att det var någon gång i mitten av 90-talet, sannolikt kring 1996-97, som FM på sin hemsida hade ett forum. Långt före sin tid således. Forumet befolkades snabbt och det var en öppen och intensiv debatt - stort som smått.

Tyvärr hade forumet en kort livslängd och här missade FM möjligheten att ha en dialog med såväl anställda som närstående intresserade. Varumärkesbyggande, alltså. Redan då fick vi ett tydligt exempel på FM:s ovilja att bjuda in sina anställda till diskussion. (Och glöm då inte att de anställda med tillhörande familj är de bästa att bygga renommé med.) Hur många anställda vågar idag gå ut och diskutera, argumentera? Inte många. Ett tydligt exempel är Wiseman själv som trots sina insiktsfulla kommentarer har valt att vara anonym. Det talar sitt tydliga språk.

//Stagecoach

Wiseman sa...
21 mars 2010 16:59  

Informationsdirektören ger nu FM version på "Försvarsmakten kommenterar": http://www.mil.se/sv/Nyheter/Forsvarsmakten-kommenterar/Brottstycken-av-ett-samtal/

Anonym sa...
21 mars 2010 17:24  

Hej och tack igen Wiseman - för ett bra inlägg i en intressant fråga

Jag håller med dem som är av uppfattningen att ärlighet och uppriktighet varar längst - även när det gäller att "bygga ett varumärke" och i alla andra frågor rörande FM framtida inriktning

Problemet är väl att även om vi hade en ledning som levde efter denna devis så har vi ingen klar och tydlig inriktning att kommunicera - och framför allt - inte en som är "folkligt förankrad"

Vi lever ju fortfarande med och i "både och" i alla de aspekter som du beskrev i ett tidigare inlägg

Utan en klar och tydlig inriktning som är folkligt förankrad kommer vi att fortsätta att få de problem vi har idag - alla problem är symptom av denna orsak

Ta nu t ex detta om förstärkt stöd för veteranerna - som alla borde tycka är en bra sak...

Men eftersom de internationella insatserna inte räknas som "att försvara Sverige" av vissa så räknas inte de som varit på sådana som "riktiga" veteraner...

Om det nu var så att inriktningen med ett insatsförsvar var "folkligt förankrad" så skulle vi ju slippa den typen av diskussioner och missnöjesyttringar, mm som kommer av det

Nu är det väl snarare inriktningen med ett invasionsförsvar som är mer folkligt förankrad...

Men inte heller denna inriktning har ju den folkliga förankring som vore önskvärd...

Vore det inte bäst att börja i rätt ända?

Reda ut vad vi ska ha vårt försvar till och se till att få den inriktningen ordentligt folkligt förankrad...

Sedan blir nog resten ganska enkelt och självklart...

Eller ?

Anonym sa...
21 mars 2010 17:40  

Varför kan jag inte låta bli att tänka på - "En dåres försvarstal" - när jag läser INFODIR:s pampflett ?

Smörjaren sa...
21 mars 2010 17:47  

Hur skall detta sluta?
Tack för en bra och korrekt informationskanal.
Wiseman äger!!

Anonym sa...
21 mars 2010 18:41  

Wiseman,

Högt uppsatt (och enligt många väldigt klok) officer (?) i den svenska försvarsledningen (?) bloggar om sin (?) arbetsplats. Anonymt. Hur rakryggat är det?

Antar att ni inom Försvarsmakten får svårt att bygga en trovärdighet när ni inte ens kan stå för vad ni tycker. Att stå för vad man tycker är något vi i skolan försöker lära ut till mycket unga människor. Även om man tror att det kan ge negativa konsekvenser.

Lätt att sitta och blogga och tycka att generaler ska leva efter värdegrunden när du och andra inte ens kan debattera försvarspolitik under eget namn.

Någon sade att takhöjden i FM är för låg. Jag säger att taket blir så lågt som ni tillåter det att vara.

Hälsningar från "Anonym"...

Anonym sa...
21 mars 2010 20:39  

@Anonym

Kan det vara så att Wiseman kanske inte ännu är så högt uppsatt officer som du tror men siktar på att längre fram kunna bli en - därför anonym.

Däremot är det så mycket som är fel med Sveriges försvarsmakt att han inte kan vänta med att göra något åt saken snarast möjligt?

...och om det inte blir bättre kanske han lämnar det sjunkade skeppet som så många kompetenta gjort göre honom.

Han verkar ju vara en intelligent karl.

Det är vad jag tror...

ElBarajag sa...
21 mars 2010 21:29  

@ Borneo:

Att Tony Stigsson slutligen lagfördes för de brott han begått kan väl svårligen tillskrivas försvarsmakten.

Tvärt om var han väl snarare en produkt av den kultur inom vilken han var verksam...

Borneo sa...
22 mars 2010 04:45  

@ Pappenheim
Utan tvivel gjorde Stigson sig skyldig till grova brott, och det var inte FM som lagsökte honom utan vårt rättssamhälle. Sedan var det väl en del om att förvara hemliga handlingar lite här och där, byxfickor bl.a.

Det jag menar är att generalspersoner har en sorts hemtillverkad diplomatisk immunitet.

Viggenpiloten på F16 som gjorde en idiotisk start över besökare och skadade dessa vilket gjorde att han blev avstängd för alltid och blev ett PAN-ärende. SHK utredning visade på att det hade utvecklats en praxis både på förbandet och övriga FV under decennier i att göra "kavaljerstarter". Detta var väl känt hos flera högre chefer, inte minst dåvarande inspektören, som i en inte allt för avlägsen dåtid hade varit både flygchef och flottiljchef vid sagda förband. Han bar ett ansvar men gjorde en Pontus Pilatus, SHK fick backa(!), SHK utredningschef i fallet avgick och hela ansvaret föll på aktuell pilot och dennes divisionschef som fick anmärkning och löneavdrag. Högre ansvarstagare gick fria.

Sådant här kommer naturligtvis fram och minskar förtroendet för hela systemet.

Allan Widman sa...
22 mars 2010 07:00  

Wise,

Välskrivet, genomtänkt och angeläget. En fri och öppen blogg i myndighetens regi kanske ändå är en paradox? Men det vore naturligtvis ändå den bästa informationsstrategin i rådande läge.

Mvh


Allan Widman

ElBarajag sa...
22 mars 2010 10:11  

@ Borneo:

Det förefaller inte osannolikt att den inspektör du åsyftar, i allt väsentligt, är framsprungen ur samma kultur som fostrat Stigsson.

De personliga egenskaper dessa premierade personer besitter och det ledarskap de utövar/utövat har av myndigheten försvarsmakten rimligen värderats önskvärda.

Det beteende du beskriver kan väl närmast anses vara en logisk konsekvens av detta - eller?

Anonym sa...
22 mars 2010 11:05  

Sitter man fastspänd så långt bak i bussen att man inte ens vet vem som kör behöver man inte backspeglar. Är man sedan nöjd med att se verkligheten rusa förbi genom sidofönstren så gör det inget att man åker i cirklar.

Att vi skattebetalare sedan fick betala en konsulträkning för en misslyckad logotyp, på 5 157 495 kronor är väl någon annans ansvar?

Att bygga upp ett varumärke handlar till stor del om förtroende och ledarskap.
Trovärdighet är ett ord vår nuvarande ÖB ofta letar efter.
Med den informationsmiljö vi lever i idag måste Fm förstå att det inte går att komma med tillrättalagda halvsanningar flera veckor efteråt.
En nyhet,reportage,rapport eller vad det än är måste vara aktuell,styrkt med fakta och komplett.
Det går inte att spela myndig och komma med tillrättalägganden/kommentarer som rasar samman vid första granskningen.
Att ta och utkräva ansvar är en annan verklighet som FM måste ta till sig.
Det går inte att driva en verksamhet 2010- genom att använda sig av Peters princip.
Det finns mängder av exempel på de tre aporna som måste "avkodas" i FM.
Till sist, ska vi ha ETT varumärke är det en fördel om alla företrädare för detta vet vad det innebär och kommunicerar samma budskap.
Just nu spretar det åt alla möjliga håll.
Teaterdirektören.

Borneo sa...
22 mars 2010 12:45  

@ Pappenheim

Som man bäddar får man ligga...
Som man sår får man skörda...

Problemet är att den som bäddar i FM aldrig behöver ligga däri...
Ej heller behöver man skörda det man sår...

När man sedan får höra att en svensk general vid ett besök alldeles nyligen på CNL i Afghanistan upprört framförde klagomål på att han sett svenska soldater ha händerna i byxfickorna när de gick till matsalen inser man ju var prioriteringarna finns.

Staffan Danielsson sa...
22 mars 2010 16:54  

bara en synpunkt, men konkret.

jag tror inte att adressen mil.se har någon som helst folklig förankring...

Så forsvarsmakten.se eller forsvaret.se låter i mina oron battre!

CS sa...
22 mars 2010 17:37  

@Borneo

Det kan knappast anses vara dåligt att generalen faktiskt hade synpunkter på att någon/några inte uppträder korrekt. Vi har reglementen och de skall endast i särskilda fall frångås.

Man kan ha synpunkter på vår ledning när de agerar felaktigt eller visar underlåtenhet att agera men knappast när de faktiskt följer sina egna beslut.

Givetvis finns viktigare saker att lägga energi på men det innebär inte att man ska lämna detaljer därhän.

Smörjaren sa...
22 mars 2010 18:33  

Inspektören hade hårda nypor med vissa officerares snedsprång men sina wingmates på den gula en runda efter en runda kunde accepteras.

Anonym sa...
23 mars 2010 09:42  

"När man sedan får höra att en svensk general vid ett besök alldeles nyligen på CNL i Afghanistan upprört framförde klagomål på att han sett svenska soldater ha händerna i byxfickorna när de gick till matsalen inser man ju var prioriteringarna finns..."

På något sätt så känns det ju ändå som att om generalen inte har något annat att klaga på än om en soldat har händerna i byxfickorna så är det väl ett bra betyg?

Men å andra sida så tror jag nog att det bottnar i att generalen inte har full koll på vad förbandet gör och framför allt inte hur man löser uppgifterna på plutons- och gruppnivå.

Då måste ju generalen anmärka på något som han kommer ihåg från sin egen tid på trupp på 1970-talet.

För att inte säga något alls det går ju inte heller...


/***

Lindquist (Asien) sa...
23 mars 2010 13:30  

Det där med händerma i byxfickorna låter kanske löjligt. Men det är inte det som är poängen med hans anmärkning. Sattet att gå med händerna i byxfickorna är symptom på dålig diciplin, nochalans och slarv.

Åskådaren sa...
23 mars 2010 17:45  

Om det är generalen som utreder händelsen i MeS som är den som haft synpunkter "på händerna i fickan" vid sitt uppdrag, så är den generalen en av de få "krigare" vi har på denna nivå.
Förmodligen har han reagerat på fler saker.

Anonym sa...
23 mars 2010 18:23  

Ja, även botten är en grund att stå på:

http://www.aftonbladet.se/temahogskola/article6035579.ab

Upandaway sa...
23 mars 2010 22:43  

Re: Anonym 18.23

Oj oj oj! Men det är väl inget lite REKLAM inte rår på, eller hur? Både PR-konsulterna och Reklamarna har bättre siffror, så dom borde ju veta.

Istället för att kopiera Coca-Colas affärsidé kanske man skulle lägga dessa pengar på att göra FM till en bättre arbetsplats...? Men, kanhända är inte pengarna det största problemet.

Hade varit verkligt intressant att se hur den siffran förändrats över tid, och i olika länder.

Anonym sa...
24 mars 2010 10:08  

"...så är den generalen en av de få "krigare" vi har på denna nivå..".

Generaler är inga "krigare".
Framförallt inga svenska generaler.
Den som påstår det är lika högt uppe i den tunna luften som generalerna själva.

Det var länge sedan generalerna lade krigar-/soldatskrået åt sidan.

Kombatanter, ja, och politiker, ja, men absolut inga krigare. Det finns givetvis alltid undantag som bekräftar regeln. Men i det fallet så är det bara ett (1) undantag. Möjligen.

Att gnälla på att en soldat har händerna i byxfickorna är bara tecken på att man känner att man måste säga något men inte har något vettigare att ha synpunkter på.

Så är det bara.
"Been there, done that, but not doing it again..."

/***

Lindquist (Asien) sa...
27 mars 2010 16:14  

Generalgrader i Sverige uppnås inte på pga militära meriter och är egentligen inga militära grader. Så krigare är dom absolut inte. Men den här generalens påpekande är helt i sin ordning. För att förband ska fungera är disciplin, ordning o reda A och O. Om man ser soldater som går med händerna i byxfickorna kan man vara helt säker på att det bara är toppen av ett isberg av problem.

J.K Nilsson sa...
27 mars 2010 18:51  

Och Malin levererar sina djupa insikter ännu en gång. Krigsduglighet har inget med händer i fickorna att göra. Krigsduglighet har med en professionell inställning att göra. Hand i ficka har inget med det att göra.

J.K Nilsson

Anonym sa...
27 mars 2010 23:11  

@ Lindquist (Asien) m.fl. generalkramare:

Är det möjligtvis inte så att vi, i någon sorts ängslig ambition att rättfärdiga "krigargeneralens" intellektuella tillkortakommanden, kraftfullt undervärderar betydelsen av rejäl fickpingis?

/J-OW

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade